Katedry a instituty

Katedra aplikovaných pohybových aktivit

Činnost katedry vychází z pochopení pohybových aktivit jako prostředku socializace a udržení rovnováhy mezi subjektivním pocitem fyzického a psychického zdraví. Aplikované pohybové aktivity (APA) jsou zaměřené na široké spektrum osob s postižením různého charakteru a intenzity, pracovníci katedry se mimo jiné zabývají tvorbou a evaluací programů v oblasti APA, životním stylem osob s postižením nebo pohybovou aktivitou seniorů. Katedra garantuje studijní obory Aplikované pohybové aktivity, Aplikovaná tělesná výchova a také obor Ochrana obyvatelstva, který umožňuje doplnění vzdělání i pracovníkům integrovaných záchranných složek. Nabízené obory jsou otevřené i studentům se speciálními potřebami. Na praktickou činnost se zaměřuje Centrum APA.

Personální složení

PaedDr. Zbyněk Janečka, Ph.D.E: zbynek.janecka@upol.czT: 585 636 355
vedoucímístnost: NC 221
konzultace: Po 11:00–12:00 hod., Pá 14:00–15:00 hod.
Mgr. Ondřej Ješina, Ph.D.E: ondrej.jesina@upol.czT: 585 636 356
zástupce vedoucíhomístnost: NC 216M: 733 690 599
konzultace: Út 10:00–11:00 hod., Pá 10:00–11:00 hod.
Eva HrbáčkováE: eva.hrbackova@upol.czT: 585 636 353
sekretářkamístnost: NC 219

| pedagogičtí zaměstnanci

Mgr. Radka Bartoňová, Ph.D.E: radka.bartonova@upol.czT: 585 636 399
místnost: NC 214
konzultace:
RNDr. Iva Dostálová, Ph.D.E: iva.dostalova@upol.czT: 585 636 152
místnost: NC 166M: 603 343 197
konzultace: St 13:00–14:00 hod.
Mgr. Lucie JešinováE: lucie.jesinova@upol.czT: 585 636 150
místnost: NC 229M: 775 940 627
konzultace: po předchozí domluvě
doc. Mgr. Martin Kudláček, Ph.D.E: martin.kudlacek@upol.czT: 585 636 360
místnost: NC 218
konzultace: St 13:30–16:00 hod.
Mgr. Michaela LehnertováE: michaela.lehnertova@upol.czT: 585 636 399
místnost: NC 214
konzultace:
Ing. Zdeněk MelichaříkE: zdenek.melicharik@upol.czT: 585 636 163
místnost: NC 214
konzultace: Po 8:00–10:00 hod.
doc. Ing. Jaromír Novák, CSc.E: jaromir.novak@upol.czT: 585 636 005
místnost: NC 222
konzultace: Út 10:45–12:15 hod.
Mgr. Svatava PanskáE: svatava.panska@upol.czT: 585 636 359
místnost: NC 215
konzultace: Út 12:00–13:00 hod.
Mgr. Jiří VrbaE: jiri.vrba@upol.czT: 585 636 038
místnost: NC 217
konzultace: Út 09:00–11:00 hod.
Mgr. Tomáš VyhlídalE: tomas.vyhlidal@upol.czT: 585 636 356
místnost: NC 216
konzultace: Po 10:00–11:00 hod., Čt 9:00–10:00 hod.
Mgr. Julie Wittmannová, Ph.D.E: julie.wittmannova@upol.czT: 585 636 359
místnost: NC 215
konzultace: Po 09:00–10:00 hod., Pá 12:00–13:00 hod.

| projektoví zaměstnanci

Projekt „Podpora vzdělávání dětí, žáků a studentů prostřednictvím rovného přístupu v oblasti pohybové gramotnosti“

Mgr. Ondřej Ješina, Ph.D.E: ondrej.jesina@upol.czT: 585 636 356
hlavní řešitel projektumístnost: NC 216M: 733 690 599
Mgr. Kateřina ŠnoblováE: katerina.snoblova@upol.cz T: 585 636 150
odborný týmový koordinátormístnost: NC 216M: 735 166 546
Mgr. Ladislav Baloun, Ph.D.E: ladislav.baloun@upol.czT: 585 636 170
konzultant APA pro Plzeňský kraj, Karlovarský krajmístnost: NC 230M: 735 166 550
Bc. Lucie KutheilováE: lucie.kutheilova@upol.czT: 585 636 170
konzultant APA pro Královéhradecký kraj, Pardubický krajmístnost: NC 230M: 735 166 552
Mgr. Pavel PlevaE: pavel.pleva@upol.czT: 585 636 170
konzultant APA pro Zlínský kraj, Moravskoslezský krajmístnost: NC 230M: 733 166 549
Mgr. Jana Sklenaříková, Ph.D.E: jana.sklenarikova@upol.czT: 585 636 170
konzultant APA pro Jihomoravský kraj a Kraj Vysočinamístnost: NC 230M: 777 946 327
Bc. Michal ŠmídE: michal.smid@upol.czT: 585 636 170
konzultant APA pro Ústecký kraj, Liberecký krajmístnost: NC 230M: 733 166 551
Bc. Kateřina TesařováE: katerina.tesarova@upol.czT: 585 636 170
konzultant APA pro Středočeský kraj, Jihočeský krajmístnost: NC 230M: 735 166 548

Katedra fyzioterapie

Katedra je garantem tříletého bakalářského a navazujícího magisterského studia oboru Fyzioterapie. Studenti jsou připravováni pro práci na rehabilitačních pracovištích, v rehabilitačních ústavech, na pracovištích fyzioterapie a léčby bolesti, v lázních, léčebnách a dalších zdravotnických zařízeních. Náplň studia je přednostně zaměřena v oblastech kinezioterapie a fyzikální terapie na diagnostiku a terapii funkčních a organických poruch pohybového a nervového systému a na léčbu bolestivých stavů těchto systémů. Klinickou základnou pro učitele katedry i studenty je zdravotnické zařízení RRR Centrum - Centrum léčby bolestivých stavů a pohybových poruch sídlící v budově děkanátu fakulty.

Personální složení

prof. MUDr. Jaroslav Opavský, CSc.E: jaroslav.opavsky@upol.czT: 585 636 350
vedoucímístnost: NC 144T: 585 636 385
konzultace: Út 8:30–9:30 hod., Čt 8:30–9:30 hod.
MUDr. Radmil Dvořák, Ph.D.E: radmil.dvorak@upol.czT: 585 636 304
zástupce vedoucíhomístnost: NA 111
konzultace: Pá 8:00–11:00 hod.
PhDr. David Smékal, Ph.D.E: david.smekal@upol.czT: 585 636 314
tajemníkmístnost: NC 116T: 585 636 380
konzultace: Pá 11:00–13:00 hod.
Bc. Martina PružincováE: martina.pruzincova@upol.czT: 585 636 308
sekretářkamístnost: NC 146

| pedagogičtí zaměstnanci

MUDr. Milada BetlachováE: milada.betlachova@upol.czT: 585 636 301
místnost: NC 143
konzultace: Čt 14:00–15:00 hod.
MUDr. Rudolf DitmarE: rudolf.ditmar@upol.czT: 585 636 302
místnost: NA 138
konzultace:
Mgr. Elisa Isabel Doleželová. Ph.D.E: elisa.dolezelova@upol.czT: 585 636 319
místnost: NC 115
konzultace: St 14:00–15:00 hod.
Mgr. Dagmar Dupalová, Ph.D.E: dagmar.dupalova@upol.czT: 585 636 319
místnost: NC 115
konzultace: St 8:30–9:30 hod.
Mgr. Ondřej LaštovičkaE: ondrej.lastovicka@upol.czT: 585 636 002
místnost: NA 147
konzultace: Čt 10:00–11:00 po předchozí domluvě
doc. MUDr. Pavel Maňák, CSc.E: pavel.manak@upol.czT: 585 636 317
místnost: NC 141
konzultace:
Mgr. Kateřina Neumannová, Ph.D.E: katerina.neumannova@upol.czT: 585 636 002
místnost: NA 147
konzultace: St 12:00–13:00 hod.
Mgr. Markéta ProcházkováE: marketa.prochazkova@upol.czT: 585 636 002
místnost: NA 147
konzultace:
Mgr. Martina Šlachtová, Ph.D.E: martina.slachtova@upol.czT: 585 636 319
místnost: NC 115
konzultace: Po 9:30–11:00 hod., St 13:00–14:00 hod.
PhDr. Petr Uhlíř, Ph.D.E: petr.uhlir@upol.czT: 585 636  301
místnost: NC 143T: 585 636 321
konzultace: Út 13:00–15:00 hod.
Mgr. Josef UrbanE: josef.urban@upol.czT: 585 636 315
místnost: NC 116T: 585 636 380
konzultace:
doc. MUDr. Ivan Vařeka, Ph.D.E: ivan.vareka@upol.czT: 585 636 304
místnost: NC 126
konzultace:
Mgr. Amr Zaatar, Ph.D.E: amr.zaatar@upol.czT: 585 636 310
místnost: NC 121
konzultace: Pá 11:00–13:00 hod.

| ostatní zaměstnanci

Hana OpavskáE: hana.opavska@upol.czT: 585 636 311
místnost: NC 131

| studenti DSP

Mgr. Mirka BednaříkováE: mirka.bednarikova@upol.cz
Mgr. Věra JančíkováE: vera.jancikova@upol.cz
MUDr. Aleš KubátE: ales.kubat01@upol.cz
Mgr. Hana OlšákováE: hana.olsakova01@upol.cz
Mgr. Petra KonečnáE: petra.konecna01@upol.cz
Mgr. Kamila LudwigováE: kamila.ludwigova02@upol.cz

Katedra přírodních věd v kinantropologii

Katedra zajišťuje výuku a výzkum v oblastech kinantropologie, které jsou úzce spojeny s biomedicínou, fyzikálními obory a motorikou člověka. Základní předměty, jejichž výuku katedra garantuje, jako jsou například anatomie, antropomotorika, biofyzika, biomechanika, fyziologie zátěže nebo somatodiagnostika, patří mezi stěžejní ve většině studijních oborů na fakultě. Vědeckovýzkumná práce katedry je zaměřena na aplikační výstupy na úrovni primární i sekundární prevence zdraví u různých skupin populace. Specializované laboratoře (antropometrická, biomechanická a fyziologická) jsou vybaveny moderní přístrojovou technikou a nabízejí možnost testování nejen vrcholovým sportovcům, ale i dalším zájemcům.

Personální složení

prof. RNDr. Miroslav Janura, Dr.E: miroslav.janura@upol.czT: 585 636 400
vedoucímístnost: NA 150
konzultace: po 13:00–14:00 hod.
Mgr. Zdeněk Svoboda, Ph.D.E: zdenek.svoboda@upol.czT: 585 636 414
zástupce vedoucíhomístnost: NA 127M: 777 160 744
konzultace: Út 09:00–10:30 hod., St: 12:30–13:30 hod.
Miroslava ŠubováE: miroslava.subova@upol.czT: 585 636 401
sekretářkamístnost: NA 158

| pedagogičtí zaměstnanci

Reza Abdollahipour, MSc., Ph.D.E: reza.abdollahipour@upol.czT: 585 636 100
místnost: NA 210
konzultace: Út 10:00–11:30 hod.
Mgr. Lucia BizovskáE: lucia.bizovska@upol.cz T: 585 636 410
místnost: NA 129
konzultace: po předchozí e-mailové dohodě
PhDr. Michal Botek, Ph.D.E: michal.botek@upol.czT: 585 636 154
místnost: NC 114
konzultace: Út 12:30–14:00 hod.
Mgr. Aleš Gába, Ph.D.E: ales.gaba@upol.czT: 585 636 164
místnost: NC 231
konzultace: Čt 9:30–11:00 hod.
Mgr. Zuzana Gonosová, Ph.D.E: zuzana.gonosova@upol.czT: 585 636 004
místnost: NA 154
konzultace: Út 10:00–11:00, dále po předchozí domluvě
RNDr. Aleš Jakubec, Ph.D.E: ales.jakubec@olomouc.euT: 585 636 154
místnost: NC 114
konzultace: po předchozí e-mailové domluvě
doc. PhDr. Soňa Jandová, Ph.D.E: sona.jandova@upol.czT:
místnost:
konzultace:
PhDr. Iva Klimešová, Ph.D.E:  iva.klimesova@upol.czT: 585 636 159
místnost: NA 227
konzultace: St 13:30–15:00 hod., dále po předchozí domluvě
RNDr. Jakub Krejčí, Ph.D.E: jakub.krejci@upol.czT: 585 636 414
místnost: NA 127
konzultace: Po 13:00–14:00 hod., Čt 09:00–10:00 hod.
Mgr. Filip Neuls, Ph.D.E: filip.neuls@upol.czT: 585 636 154
místnost: NC 114
konzultace: Po 09:00–10:00 hod., Út 10:00–11:00 hod.
Mgr. Jiří NovotnýE: jiri.novotny@upol.czT: 585 636 406
místnost: NA 149
konzultace: Út 10:30–11:30 hod., Čt 09:00–10:00 hod.
doc. RNDr. Miroslava Přidalová, Ph.D.E: miroslava.pridalova@upol.czT: 585 636 158
místnost: NC 225
konzultace: Po 9:00–12:00 hod, dále po předchozí domluvě
prof. PaedDr. Rudolf Psotta, Ph.D.E:  rudolf.psotta@upol.czT: 585 636 112
místnost: NC 215
konzultace: St 11:00–13:00 hod.
Mgr. Ludvík ValtrE: ludvik.valtr@upol.czT: 585 636 100
místnost: NA 210
konzultace: Po 13:30–15:00 hod., dále po předchozí domluvě
MUDr. Renata Vařeková, Ph.D.E: renata.varekova@upol.czT: 585 636 162
místnost: NC 228
konzultace: Po 10:30–12:00 hod., Út 10:30–12:00 hod.
MUDr. Jaroslav Vyhnánek, CSc.E: jaroslav.vyhnanek@upol.czT: 588 442 452 
místnost: T: 588 442 969
konzultace: po předchozí e-mailové dohodě

| vědečtí zaměstnanci

RNDr. Milan ElfmarkE: milan.elfmark@upol.czT: 585 636 413
místnost: NA 150T: 588 442 426
konzultace: po předchozí e-mailové dohodě

| ostatní zaměstnanci

Petr BartošE: petr.bartos@upol.czT: 585 636 403
místnost: NA 146
konzultace: po předchozí e-mailové dohodě
Ing. Petr ŠtěpaníkE: petr.stepanik@upol.czT: 585 636 404
místnost: NA 128
konzultace: po předchozí e-mailové dohodě

| studenti DSP prezenční formy

Mgr. Shaheera AjmalE: shaheera.ajmal01@upol.czmístnost: NA 210
Mgr. Kamila BanátováE: kamila.banatova01@upol.czmístnost: NA 210
Mgr. Hana BednáříkováE: hana.bednarikova01@upol.czmístnost: NA 129
Mgr. Lucia BizovskáE: lucia.bizovska@upol.czmístnost: NA 129
Mgr. Markéta HamříkováE: marketa.hamrikova01@upol.czmístnost: NA 156
Mgr. Tereza KaplanováE: tereza.kaplanova@upol.czmístnost:
Mgr. Tomáš KleinE: tomas.klein01@upol.czmístnost: NA 129
Mgr. Viktor KlosE: viktor.klos01@upol.czmístnost: NA 238
Mgr. Eliška KuboňováE: eliska.kubonova@upol.czmístnost: NA 129
Mgr. Ondřej LaštovičkaE: ondrej.lastovicka01@upol.czmístnost: NA 147
Mgr. Michaela LehnertováE: michaela.lehnertova@upol.czmístnost: NC 214
Mgr. Petr LinduškaE: petr.linduska01@upol.czmístnost: NA 156
Mgr. Tomáš MacounE: tomas.macoun02@upol.czmístnost:
Mgr. Pavel MarekE: pavel.marek02@upol.czmístnost: NA 235
Mgr. Lukáš OndraE: lukas.ondra01@upol.czmístnost: NA 129
Mgr. Karolína OřechovskáE: karolina.orechovska01@upol.czmístnost: NA 156
Mgr. Markéta ProcházkováE: marketa.prochazkova@upol.czmístnost: NA 147
Mgr. Martin PšurnýE: martin.psurny01@upol.czmístnost: NA 156
Mgr. Barbora SládečkováE: barbora.sladeckova@upol.czmístnost: NA 238
Mgr. Alena Svobodová E: alena.svobodova@upol.czmístnost: NA 156
Mgr. Lucie TepláE: lucie.tepla01@upol.czmístnost: NA 147
Mgr. Milena VagajaE: milena.vagaja01@upol.czmístnost: NA 147
Mgr. Svatoslav ValentaE: svatoslav.valenta01@upol.czmístnost: NA 408
Mgr. Ludvík ValtrE: ludvik.valtr@upol.czmístnost: NA 210
Mgr. Vendula ZbořilováE: vendula.zborilova01@upol.czmístnost: NC 231

| studenti DSP kombinované formy

Mgr. Michaela BátorováE: michaela.batorova01@upol.cz
Mgr. Monika DokoupilováE: monika.cinarova@upol.cz
Mgr. Radek KleiblE: radek.kleibl01@upol.cz
MUDr. Eva KrejčíE: eva.krejci01@upol.cz
PhDr. Martina MalotováE: martina.malotova01@upol.cz
Ing. Mgr. Michaela MertováE: michaela.mertova05@upol.cz
Mgr. Anita MůčkováE: anita.muckova@upol.cz
Mgr. Veronika SmutkováE: veronika.smutkova01@upol.cz
PhDr. Jan ZemánekE: jan.zemanek01@upol.cz

Katedra rekreologie

Management životního stylu, management rekreace a sportu nebo pedagogika volného času, to jsou některé ze směrů, kterými se mohou vydat studenti katedry rekreologie. Ta vzdělává odborníky pro výchovu ke zdravému životnímu stylu a řeší otázky spojené se vzrůstajícím významem volného času pro člověka i společnost. Kromě bakalářského a navazujícího magisterského studijního oboru Rekreologie katedra garantuje výuku rekreologického modulu v oboru Aplikované pohybové aktivity a modulu management sportu v oboru Trenérství a management sportu. Výzkumná činnost se orientuje na aktivní životní styl, rekreaci a volný čas se zaměřením na manažersko-ekonomické aspekty, cestovní ruch, zážitkovou pedagogiku a výchovu v přírodě a podporu pohybové aktivity a zdraví. Více se můžete dozvědět i na stránkách katedry rekreologie.

Personální složení

Mgr. Zdeněk Hamřík, Ph.D.E: zdenek.hamrik@upol.czT: 585 636 250
vedoucímístnost: NC 324
konzultace: Po 13:00–14:00 hod. po předchozí domluvě
Mgr. Michal Kudláček, Ph.D.E: michal.kudlacek@upol.czT: 585 636 254
zástupce vedoucíhomístnost: NC 314
konzultace: St 09:00–11:00 hod., dále po předchozí domluvě
Pavlína StarostováE: pavlina.starostova@upol.czT: 585 636 262
sekretářkamístnost: NC 322

| pedagogičtí zaměstnanci

MUDr. RNDr. Tomáš Brychta, Ph.D.E: tomas.brychta@upol.czT: 585 636 157
místnost: NC 330T: 585 242 637
konzultace: pouze po předchozí domluvě
Mgr. Adéla DvořáčkováE: adela.dvorackova@upol.czT: 585 636 271
místnost: NC 320
konzultace: po předchozí domluvě
Mgr. Radek Hanuš, Ph.D.E: radek.hanus@upol.czT: 585 636 252
místnost: NC 317
konzultace: Út 08:00–09:00 hod. po předchozí domluvě
PhDr. Marek HermanE: marek.herman@upol.czT: 585 636 532
místnost: NC 325
konzultace: po předchozí domluvě
doc. Ing. Vladimír Hobza, Ph.D.E: vladimir.hobza@upol.czT: 585 636 260
místnost: NC 319
konzultace: St 10:00–11:00 hod., dále po předchozí domluvě
Ing. Vladimír HobzaE: v.hobza@upol.czT: 585 636 257
místnost: NC 315
konzultace: Po 14:00–15:00 hod., dále po předchozí domluvě
PhDr. Jana Hoffmannová, Ph.D.E: jana.hoffmannova@upol.czT: 585 636 251
místnost: NC 327
konzultace: Út 10:00–11:30 hod., dále po předchozí domluvě
prof. PhDr. Ivo Jirásek, Ph.D.E: ivo.jirasek@upol.czT: 585 636 103
místnost: NC 316
konzultace: Út 10:45–12:15 hod.
Ing. Halina Kotíková, Ph.D.E: halina.kotikova@upol.czT: 585 636 258
místnost: NC 328
konzultace: St 9:30–11:00 hod., dále po předchozí domluvě
RNDr. Jiří KratochvílE: jiri.kratochvil@upol.czT: 585 636 270
místnost: NC 319
konzultace: Čt 09:00–10:00 hod., kombinované studium po předchozí domluvě
Mgr. Michal PetrE: m.petr@upol.czT: 585 636 532
místnost: NC 325M: 775 656 604
konzultace: Út 10:00–12:00 hod.
Mgr. Miroslav RončákE: miroslav.roncak@upol.czT: 585 636 252
místnost: NC 317
konzultace: St 15:00–16:00 hod. po předchozí domluvě
Mgr. Rudolf RozsypalE: rudolf.rozsypal@upol.czT: 585 636 259
místnost: NC 318M: 604 810 806
konzultace: Út 15:00–17:00 hod. - Loděnice, Čt 10:00–12:00
Ing. Eva Schwartzhoffová, Ph.D.E: eva.schwartzhoffova@upol.czT: 585 636 258
místnost: NC 328
konzultace: Út 9:00–10:00 hod.
PhDr. Martin Sigmund, Ph.D.E: martin.sigmund@upol.czT: 585 636 702
místnost: AC BALUO/NC 330
konzultace: Čt 14:30–16:00 hod. po předchozí domluvě
Mgr. Jiří Skoumal, Ph.D.E: jiri.skoumal@upol.czT: 585 636 259
místnost: NC 318
konzultace: Po 14:00–15:00 hod.
Mgr. Luděk Šebek, Ph.D.E:  ludek.sebek@upol.czT: 585 636 251
místnost: NC 327
konzultace: Út 10:00–11:30 hod. po předchozí domluvě
MUDr. Marcela Škvařilová, Ph.D.E: marcela.skvarilova@upol.czT: 585 636 157
místnost: NC 330
konzultace: Út 10:00–12:00 hod.

| Studenti DSP

Mgr. Adéla DvořáčkováE: adela.dvorackova@upol.czmístnost: NC 320
Mgr. Jiří MališE: jiri.malis01@upol.czmístnost: NC 320konzultace: St 11:15–12:15 hod.
Mgr. Jakub SvobodaE: jakub.svoboda@upol.czmístnost: NC 320

Katedra společenských věd v kinantropologii

Katedra zajišťuje výuku a výzkum v oblasti filozofické a sociokulturní kinantropologie, psychologie sportu, pedagogiky sportu, sociologie, filozofie, historie tělesné kultury, didaktiky tělesné výchovy a základů psychologie se zaměřením na obecnou a  vývojovou psychologii, psychologii osobnosti, zdraví a sociální psychologii. Garantuje výuku cizích jazyků na fakultě. Kromě toho koncepčně rozvíjí a zabezpečuje další vyučovací předměty teoretického i praktického charakteru. Katedra je garantem pedagogické praxe na učitelství tělesné výchovy a modulů pedagogická a učitelská způsobilost na státních závěrečných zkouškách. Významným způsobem se podílí na koncepci a realizaci prezenční a kombinované formy studia, doktorského studijního programu a studia trenérství.

Personální složení

doc. PhDr. Zbyněk Svozil, Ph.D.E: zbynek.svozil@upol.czT: 585 636 111
vedoucímístnost: NC 424
konzultace: Čt 10:00–11:00 hod.
Mgr. Jana Harvanová, Ph.D.E: jana.harvanova@upol.czT: 585 636 365
zástupce vedoucíhomístnost: NC 428
konzultace: Út 08:30–09:30 hod., dále po předchozí domluvě
Bc. Kateřina ObzinováE: katerina.obzinova@upol.czT: 585 636 104
sekretářkamístnost: NC 422

| pedagogičtí zaměstnanci

RNDr. Svatopluk HorákE: svatopluk.horak@upol.czT: 585 636 010
místnost: NC 414, NA 325
konzultace: Út 13:00–14:00 hod., St 13:00–14:00 hod.
vždy po předchozí domluvě e-mailem
Mgr. Jiří KubíčekE: jiri.kubicek@upol.czT: 585 636 161
místnost: NC 417
konzultace: Út 10:00–12:00 hod.
Mgr. Lucie MalinováE: lucie.malinova@upol.czT: 585 636 046
místnost: NA 404
konzultace: Út: 12:00–13:00 hod.
Mgr. Hana Pernicová, Ph.D.E: hana.pernicova@upol.czT: 585 636 363
místnost: NC 428
konzultace: Út 14:00–15:00 hod., dále po předchozí domluvě
doc. Donald Nichols Roberson, Ph.D.E: donald.roberson@upol.czT: 585 636 161
místnost: NC 522M: 776 462 860
konzultace: St: 10:00–12:00 hod., dále po předchozí domluvě
Mgr. Barbora SládečkováE: barbora.sladeckova@upol.czT:
místnost: NA 238
konzultace: St: 13:00–14:00 hod.
PhDr. Arnošt Svoboda, Ph.D.E: arnost.svoboda@upol.czT: 585 636 457
místnost: NC 429
konzultace: St 12:00–12:45 hod., Čt 11:15–12:00 hod.
Mgr. Michal Šafář, Ph.D.E: michal.safar@upol.czT: 585 636 001
místnost: NA 313, NC 421T: 585 636 375
konzultace: Čt 13:00–14:00 na NA 313
doc. PhDr. Dana Štěrbová, Ph.D.E: dana.sterbova@upol.czT: 585 636 374
místnost: NC 513
konzultace: Po 08:00–09:30 hod., dále po předchozí domluvě
Mgr. Milada TruksováE: milada.truksova@upol.czT: 585 636 015
místnost: NC 414
konzultace: Út 11:00–12:00 hod., St 10:00–11:00 hod.
doc. Mgr. Jana Vašíčková, Ph.D.E: jana.vasickova@upol.czT: 585 636 119
místnost: NC 425M: 739 329 916
konzultace: Út 10:00–11:00 hod.
Mgr. Jaroslava VoráčováE: jaroslava.voracova@upol.czT:
místnost: NC 516
konzultace: Út 10:30–11:30 hod., St 12:00–13:00 hod. na NA 404

| Studenti DSP

Mgr. Jana VokáčováE: jana.vokacova@upol.czmístnost:
Mgr. Lucie LauermanováE: lucie.lauermanova01@upol.czmístnost:
Mgr. Lojdová MartinaE: martina.lojdova01@upol.czmístnost:
Mgr. Petr BaďuraE: petr.badura@upol.czmístnost:
Mgr. Jiří MališE: jiri.malis01@upol.czmístnost:
Mgr. Martin SemjonE: martin.semjon01@upol.czmístnost:
Mgr. Petr KrolE: petr.krol01@upol.czmístnost:
Le Tran Minh NghiaE: letranminh.nghia01@upol.czmístnost:

Katedra sportu

Katedra sportu je tradičním pracovištěm fakulty, které jako pokračovatel někdejšího univerzitního Ústavu tělesné výchovy garantuje výuku tělesné výchovy ve studijních oborech Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň základních škol a pro střední školy, Tělesná výchova a sport, Trenérství a sport a Trenérství a management sportu. Katedra zabezpečuje teoretickou a praktickou výuku ve sportovních odvětvích, jako jsou atletika, gymnastika, plavání, bojová umění nebo sportovní a pohybové hry, katedra je také pořadatelem univerzitních přeborů v atletických disciplínách nebo šplhu na laně. Výzkumná činnost katedry se zaměřuje na zvýšení efektivity vyučovacího procesu, diagnostiku lidské motoriky a optimalizaci pohybového režimu různých věkových skupin.

Personální složení

PaedDr. Soňa Formánková, Ph.D.E: sona.formankova@upol.czT: 585 636 508
vedoucímístnost: HY 207
konzultace: Út 8:30–9:00 hod., Čt 8:30–9:00 hod., dále po předchozí domluvě
Mgr. Pavel Háp, Ph.D.E: pavel.hap@upol.czT: 585 636 515
zástupcemístnost: HY 103
konzultace: St 10:00–11:00 hod.
Mgr. Jana SeidlováE: jana.seidlova@upol.czT: 585 636 502
sekretářkamístnost: HY 106A

| pedagogičtí zaměstnanci

Mgr. Taťána Bank NavrátíkováE: tatana.bank@upol.czT: 585 636 513
místnost: HY 305
konzultace: St 9:00–10:00 hod., Čt 13:00–14:00 hod.
Mgr. Jan Bělka, Ph.D.E: jan.belka@upol.czT: 585 636 506
místnost: HY 303
konzultace: Po 10:00–12:00 hod., Čt 10:00–11:00 hod.
Mgr. Jiří Buben, Ph.D.E: jiri.buben@upol.czT: 585 636 512
místnost: HY 205
konzultace: Pá 10:00–11:00 hod.
Mgr. Jiří DubE: jiri.dub@upol.czT: 585 636 510
místnost: HY 208
konzultace: St 9:00–10:30 hod.
Mgr. Karel Hůlka, Ph.D.E: karel.hulka@upol.czT: 585 636 506
místnost: HY 303
konzultace: Út 9:00–11:00 hod.
PaedDr. Liběna Kováčová, Ph.D.E: libena.kovacova@upol.czT: 585 636 503
místnost: HY 214
konzultace: Út 15:00–16:00 hod., St 15:00–16:00 hod.
doc. PaedDr. Michal Lehnert, Dr.E: michal.lehnert@upol.czT: 585 636 105
místnost: NC 329
konzultace: Út 14:00–15:30 hod.
Mgr. Iva Machová, Ph.D.E: iva.machova@upol.czT: 585 636 505
místnost: HY 215
konzultace: Po 12:30–14:00 hod., dále po předchozí domluvě
doc. Mgr. Jana Pelclová, Ph.D.E: jana.pelclova@upol.czT: 585 636 469
místnost: NC 415, HY 205
konzultace: po předchozí e-mailové domluvě
Mgr. Martina PolákováE: martina.polakova@upol.czT: 585 636 512
místnost: HY 205
konzultace: Čt 9:30–11:00
Mgr. Vítězslav Prukner, Ph.D.E: vitezslav.prukner@upol.czT: 585 636 504
místnost: HY 214M: 602 328 244
konzultace: Po 16:30–18:00 hod.
Mgr. Petr Reich, Ph.D.E: petr.reich@upol.czT: 585 636 525
místnost: HY 211
konzultace: pondělí 19:00–20:00 hod., dále po předchozí domluvě
Mgr. Jiří ŠtěpánE: jiri.stepan@upol.czT: 585 636 534
místnost: HY 207T: 585 636 512
konzultace: Po 13:00–14:00 hod.
Mgr. Michal ValentaE: michal.valenta@upol.czT: 585 636 505
místnost: HY 215
konzultace: Po 10:00–11:30 hod.
Mgr. Dušan Viktorjeník, Ph.D.E: dusan.viktorjenik@upol.czT: 585 636 511
místnost: HY 208
konzultace: Po 9:00–11:00 hod.
Mgr. Radim WeisserE: radim.weisser@upol.czT: 585 636 514
místnost: HY 103
konzultace: Čt 10:15–11:15 hod.

| garanti

garant kurzovní výuky:Mgr. Taťána Bank Navrátíková

Aplikační centrum BALUO

Aplikační centrum BALUO je moderní, v České republice unikátní vědeckotechnický park zaměřený na podporu zdravého životního stylu a pohybové aktivity. Centrum zahrnuje testovací bazén s kamerami snímajícími pohyb plavce, což umožňuje jeho hlubší analýzu. Čidla sledují také prostor testovací haly. V centru se dále nachází lyžařský trenažér s měnitelným sklonem a rychlostí, „chytré“ fitness centrum nebo lezecká stěna. Srdcem moderního komplexu je ovšem diagnostické studio tělesné kultury alias stanice technické kontroly pro vaše tělo. Po zjištění aktuálního stavu, tedy startovací čáry, si může klient volit pohybovou aktivitu nebo mu ji doporučíme. Pohybový program s námi mohou klienti konzultovat a plnit jej v prostorách našeho centra. Důraz je kladen na individuální potřeby daného člověka a dlouhodobost programu. Vybudování centra bylo podpořeno dotací z Operačního programu Podnikání a inovace.

Kontakty

PhDr. Dr. Martin Sigmund, Ph.D.E: martin.sigmund@upol.czT: 585 636 702
pověřený vedenímmístnost: AC BALUO
Mgr. Tomáš JunekE: tomas.junek@upol.czT: 585 636 703
obchodní specialistamístnost: AC BALUO
Mgr. David PryclE: david.prycl@upol.czT: 585 636 717
transfer technologiímístnost: AC BALUO
Bc. David PokornýE: david.pokorny@upol.czT: 585 636 701
manažer fitness centramístnost: AC BALUO

| recepce

T: 585 636 710
E: recepce@acbaluo.cz
Bc. Aneta Ďurďová
Markéta Ovčariková
Jana Vaniaková
Veronika Zaoralová

| provozní úsek

Mgr. Evžen Hrubeš
technicko-provozní manažer
E: evzen.hrubes@upol.cz

– strojníci
T: 585 636 713
Martin Antl
Jan Hanus

– pracovnice úklidu
Marcela Habermannová
Dana Roušalová
Renata Sonntagová Hofhansová

Institut aktivního životního stylu

Interdisciplinární vědeckovýzkumné pracoviště, které se zabývá výzkumem pohybové aktivity a inaktivity ve vztahu k celkovému životnímu stylu a zdraví obyvatel ČR a má koordinační a poradenskou funkci v oblasti monitoringu pohybové aktivity pro středoevropské země. Pracovníci jsou zapojeni do řady výzkumných projektů na národní i mezinárodní úrovně a mají přístup do nejvýznamnějších světových databází. Institut garantuje výuku metodologie výzkumu, statistiky a informačních technologií se zaměřením na kinantropologii, je také garantem odborných časopisů Acta Gymnica a Tělesná kultura a provozuje online systém Indares.com. Institut tvoří Centrum kinantropologického výzkumu a Centrum podpory pohybových aktivit.

Personální složení

prof. PhDr. Karel Frömel, DrSc.E: karel.fromel@upol.czT: 585 636 003
vedoucímístnost: NC 419
konzultace: po předchozí e-mailové domluvě nebo přes sekretariát
doc. Mgr. Josef Mitáš, Ph.D.E: josef.mitas@upol.czT: 585 636 469
zástupce vedoucíhomístnost: NC 415M: 739 329 912
konzultace: Út, Pá 10:00–12:00 hod., dále po předchozí e-mailové domluvě
Hana PospíšilováE: hana.pospisilova@upol.czT: 585 636 462
sekretářkamístnost: NC 420M: 739 329 914

| pedagogicko-vědečtí zaměstnanci

Mgr. Petr BaďuraE: petr.badura@upol.czT: 585 636 257
místnost: NC 315
konzultace: po předchozí e-mailové domluvě
Mgr. Roman Cuberek, Ph.D.E: roman.cuberek@upol.czT: 585 636 171
místnost: NC 430
konzultace: St 14:30–16:00 hod., Pá 9:30–11:00 hod.
Mgr. Jan Dygrýn, Ph.D.E: jan.dygryn@upol.czT: 585 636 469
místnost: NC 415
konzultace: po předchozí e-mailové domluvě
Mgr. František Chmelík, Ph.D.E: frantisek.chmelik@upol.czT: 585 636 117
místnost: NC 416
konzultace: po předchozí e-mailové domluvě
Mgr. Lukáš JakubecE: lukas.jakubec@upol.czT: 585 636 113
místnost: NC 427
konzultace: po předchozí e-mailové domluvě
Mgr. Michal Kalman, Ph.D.E: michal.kalman@upol.czT: 585 636 704
místnost: AC BALUO
konzultace: Po 8:30–12:00 hod., dále po předchozí e-mailové domluvě
Sunwoo Lee, PhD.E: sunwoo.lee@upol.czT: 585 636 532
místnost: NC 325
konzultace: po předchozí e-mailové domluvě
Mgr. Jan Pavelka, Ph.D.E: jan.pavelka@upol.czT: 585 636 704
místnost: AC BALUOM: 774 815 479
konzultace: po předchozí e-mailové domluvě
doc. Mgr. Jana Pelclová, Ph.D.E: jana.pelclova@upol.czT: 585 636 469
místnost: NC 415, HY 205

konzultace: po předchozí e-mailové domluvě

Mgr. Zuzana PůžováE: zuzana.puzova@upol.czT: 585 636 704
místnost: AC BALUOM: 773 555 113
konzultace: po předchozí e-mailové nebo telefonické domluvě
Mgr. Lukáš RubínE: lukas.rubin@upol.czT: 585 636 113
místnost: NC 427
konzultace: po předchozí e-mailové domluvě
Mgr. Ferdinand Salonna, PhD.E: ferdinand.salonna@upol.czT: 585 636 101
místnost: NC 418
konzultace: po předchozí e-mailové domluvě
doc. Mgr. Erik Sigmund, Ph.D.E: erik.sigmund@upol.czT: 585 636 117
místnost: NC 416
konzultace: Po 10:00–12:30 hod., Pá 8:00–10:00 hod.,
dále po předchozí e-mailové domluvě
doc. Mgr. Dagmar Sigmundová, Ph.D.E: dagmar.sigmundova@upol.czT: 585 636 119
místnost: NC 425
konzultace: Út 11:00–12:00 hod., Pá 8:00–9:00 hod.,
dále po předchozí e-mailové domluvě
Mgr. Jana VokáčováE: jana.vokacova@upol.czT: 585 636 072
místnost: NC 424
konzultace: po předchozí e-mailové domluvě

| ostatní zaměstnanci

Mgr. Pavel FicalE: pavel.fical@upol.czM: 739 329 910
místnost: NA 213
Mgr. Filip KřenE: filip.kren@upol.czT:
místnost: NA 213

| studenti DSP

Mgr. Petr BaďuraE: petr.badura@upol.czmístnost: NC 315
Mgr. Jana HodonskáE: jana.hodonska01@upol.czmístnost: NC 418
Mgr. Lukáš JakubecE: lukas.jakubec@upol.czmístnost: NC 427
Mgr. Filip KřenE: filip.kren@upol.czmístnost: NA 213
Mgr. Lukáš RubínE: lukas.rubin@upol.czmístnost: NC 427
Mgr. Zuzana SvozilováE: zuzana.svozilova01@upol.czmístnost: NC 418
Mgr. Adam ŠimůnekE: adam.simunek01@upol.czmístnost: NC 427
Mgr. Romana HubáčkováE: romana.hubackova01@upol.czmístnost: NC 427
Mgr. Jaroslava VoráčováE: jaroslava.voracova01@upol.czmístnost: NC 516
Mgr. Michal VorlíčekE: michal.vorlicek@upol.czmístnost: NC 418
Mgr. Radim ŽatkaE: radim.zatka01@upol.czmístnost: NC 427