Mgr. Filip Neuls, Ph.D.

Zástupný obrázek
Kontaktní údaje

585636727

Katedra přírodních věd v kinantropologii

Fakulta tělesné kultury

FTK NB budova center - CKV

NB 0.21

odborný asistent

Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:

Odborná komise

  • ediční komise FTK UP (člen, 2007–)

Státnicová komise

  • Tělesná výchova a sport (člen, 2008–)
VYBRANÉ PUBLIKACE
Klimešová I., Krejčí J., Botek M., McKune AJ., Jakubec A., Neuls F., Sládečková B., Valenta M. Prevalence of dehydration and the relationship with fluid intake and self-assessment of hydration status in Czech First League soccer players. Journal of Human Kinetics. 2022. (ČLÁNEK)
Neuls F., Krejčí J., Jakubec A., Botek M., Valenta M. Vagal threshold determination during incremental stepwise exercise in normoxia and normobaric hypoxia. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2020. (ČLÁNEK)
Klimešová I., Krejčí J., Botek M., Neuls F., Sládečková B., Valenta M., Panská S. Hydration status and the differences between perceived beverage consumption and objective hydration status indicator in the Czech elite deaf athletes. Acta Gymnica. 2019. (ČLÁNEK)
Šimůnek A., Dygrýn J., Jakubec L., Neuls F., Frömel K., Welk GJ. Validity of Garmin Vívofit 1 and Garmin Vívofit 3 for School-Based Physical Activity Monitoring. PEDIATRIC EXERCISE SCIENCE. 2019. (ČLÁNEK)
ČLÁNEK
Neuls F., Botek M., Krejčí J., Panská S., Vyhnánek J., McKune A. Performance-associated parameters of players from the deaf Czech Republic national soccer team: A comparison with hearing first league players. Sport Sciences for Health. 2019.
Vašíčková J., Neuls F., Svozil Z. Popularity of school physical education among students and its effect on performed number of steps. Journal of Physical Education and Sport. 2015.
Neuls F., Vašíčková J., Svozil Z. Self-perceived fitness of pupils and its impact on attitude toward physical education lessons. Sport, Stress, Adaptation. 2014.
Neuls F., Vašíčková J., Vysloužilová L. Students’ attitudes to PE lessons with respect to lesson content, sex, and type of school. Journal of Human Sport and Exercise. 2014.
Botek M., Krejčí J., Novotný J., Neuls F. Effect of modified method of autonomic nervous system assessment on results of spectral analysis of heart rate variability. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2013.
Vašíčková J., Neuls F., Moškoř D. Students' attitude toward PE lessons according to self-perceived physical fitness. Journal of the International Federation of Physical Education. FIEP Bulletin. 2013.
Kováčová L., Stejskal P., Neuls F., Elfmark M. Adherence to the aerobics exercise programme in women aged 40 to 65. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2011.
Sigmund E., Sigmundová D., ŠNOBLOVÁ R., Miklánková L., Neuls F., El Ansari W. Pohybovou aktivitou ve školním prostředí ke zmírnění obezity 6-8letých dětí: výsledky tříleté longitudinální studie v české republice. Česká kinantropologie. 2011.
Vašíčková J., Neuls F., Frömel K. Comprehensive test in school physical education at secondary schools in the Czech Republic - standardization and verification. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2010.
Frömel K., Bauman A., Bláha L., Feltlová D., Fojtík I., Hájek J., Horák S., Klobouk T., Kudláček V., Ludva P., Lukavská M., Mitáš J., Neuls F., Nykodým J., Pelclová J., Ryba J., Řepka E., Sigmund E., Sigmundová D., Suchomel A., Šebrle Z. Intenzita a objem pohybové aktivity 15-69leté populace České republiky. Česká kinantropologie. 2006.
Sigmund E., Frömel K., Neuls F. Physical activity of youth: Evaluation guidelines from the viewpoint of health support. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2005.
Sigmund E., Frömel K., Neuls F. Ukazatele energetického výdeje a počtu kroků pro děti a mládež ve věku 6-23 let. Telesná výchova a šport. 2005.
Neuls F. Time out nebo "kolečka navíc"? Tělesná výchova a sport mládeže. 2004.
Viktorjeník D., Neuls F., Svozil Z. Využití křivky srdeční frekvence v plaveckém tréninku. Tělesná výchova a sport mládeže. 2003.
Sigmund E., Frömel K., Neuls F., Skalik K., Groffik D. Inactivity in the life style of adolescent girls classified according to the level of their body weight. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2002.
Sigmund E., Frömel K., Neuls F., Skalik K. Inaktivita v životním stylu studentek gymnázia a vliv školní tělesné výchovy na její změnu. Tělesná výchova a sport mládeže. 2002.
Viktorjeník D., Bank L., Neuls F. Stanovení cílového času pro trénink plavce vytrvalce. Tělesná výchova a sport mládeže. 2001.
Frömel K., Skalik K., Sigmund E., Vašendová J., Neuls F., Wirdheim E. Analysis of Physical Activity in 16 and 18 year-old Grammar School Students Within International Context. Journal of Human Kinetics. 2000.
DISERTAČNÍ PRÁCE
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Jakubec L., Neuls F., Frömel K., Chmelík F., Groffik D. Asociace mezi pohybovou aktivitou adolescentů ve vyučovacích jednotkách tělesné výchovy a pohybovou aktivitou v období po škole. In Matošková P. (Eds.) Sborník abstraktů a textů ze semináře "Fórum pedagogické kinantropologie". 2013.
Vašíčková J., Neuls F., Hauptmannová L. Charakteristika pohybové aktivity ve vyučovacích jednotkách tělesné výchovy v závislosti na obsahu, pohlaví a velikosti zatížení – využití krokoměrů. In Matošková P. (Eds.) Fórum pedagogické kinantropologie. Svatoňova Stráž. 2013.
Neuls F., Svozil Z., Frömel K., Chmelík F. Plavecká lokomoce a zatěžování ve vodě. In Pokorná J., Peslová E. (Eds.) Plavecká lokomoce a zatěžování ve vodě. 2011.
Vašíčková J., KUDLÁČEK M., Neuls F. Rozvoj infrastruktur pro volnočasovou pohybovou aktivitu v ČR a v EU – stručné shrnutí projektu IMPALA. In Klimtová H. (Eds.) Pedagogcká kinantropologie 2011. 2011.
Vašíčková J., Neuls F., Frömel K., Lokvencová P., Vašíček J., Skočovská G. Zjišťování úrovně znalostí o problematice zdraví a pohybové aktivity prostřednictvím vědomostního testu na středních školách ? pilotní studie. Tělesná výchova a sport mládeže v 21. století. 2009.
Chmelík F., Frömel K., Bláha L., Feltlová D., Fojtík I., Horák S., Klobouk T., Kudláček V., Ludva P., Lukavská M., Mitáš J., Neuls F., Nykodým J., Pelclová J., Řepka E., Sigmund E., Sigmundová D., Suchomel A., Šebrle Z. Differences in FITT characteristics of physical activity in Czech smokers and non-smokers. Movement and health 2007: 5th international conference. 2007.
Kováčová L., Stejskal P., Neuls F., Jakubec A., Elfmark M. Půlroční program dance a step-aerobiku u žen ve věku od 40 do 65 let [CD]. In Marousek A. (Eds.) Konference plná barev. 2007.
Neuls F., Frömel K. Smoking and physical activity in 15-to-18-year-old Czech adolescent girls [CD]. Movement and health 2007: 5th international conference. 2007.
Přidalová M., Dostálová I., Kováčová L., Neuls F., Janura M., Elfmark M., Švec J. The changes of selected somatic characteristics by the effect of organized physical activity of aerobic character. Auksologia a promocja zdrowia. 2007.
Dostálová I. Cvičení na uvolnění svalů zad. In Neuls F. (Eds.) Těloolomouc - Tělíčkoolomouc 2005. 2006.
Ješina O. Edubal jako prostředek k výuce matematiky a jazyků na 1. stupni škol [Abstract]. In Hůlka K., Neuls F. (Eds.) Efekty pohybového zatížení v edukačním prostředí tělesné výchovy a sportu. 2006.
Wittmannová J. Tělesná výchova žáků s dětskou mozkovou obrnou na 1. stupni ZŠ: žáci ZŠ speciálních a žáci integrovaní. In Hůlka K., Neuls F. (Eds.) Efekty pohybového zatížení v edukačním prostředí tělesné výchovy a sportu. 2006.
Buben J. Základy přeskoků v gymnastice. In Neuls F. (Eds.) Těloolomouc ? Tělíčkoolomouc 2005. 2006.
Wittmanová J. Boccia, petanque a další cílící hry: Integrační aktivity (zapojení osob s postižením), využití v praxi. In Neuls F. (Eds.) Těloolomouc: Tělíčkoolomouc 2005. 2005.
Miklánková L. Lavičky. In Neuls F. (Eds.) Těloolomouc: Tělíčkoolomouc 2005. 2005.
Neuls F. Malý anglicko-český slovník pojmů z plavání [CD]. Problematika plavání a plaveckých sportů IV. 2005.
Neuls F. Physical activity of adolescent girls in the Czech Republic. In Vaverka F. (Eds.) Movement and health, 4th international conference: Proceedings. 2005.
Frömel K., Anisworth B., Bull F., Mitáš J., Neuls F., Sigmund E., Sigmundová D., Pelclová J., Ludva P., Fojtík I., Ryba J., Feltlová D., Bláha L., Šebrle Z., Řepka E., Klobouk T., Lukavská M., Nykodým J., Suchomel A. Pohybová aktivita a inaktivita obyvatel České republiky v kontextu behaviorálních změn (výzkumný záměr). In Sigmund E., Marousek A. (Eds.) Seminář v oboru kinantropologie. 2005.
Kudláček V., Frömel K., Horák S., Mitáš J., Neuls F., Pelclová J., Sigmund E., Sigmundová D. Pohybová aktivita obyvatel České republiky z hlediska organizovanosti, provozování a přání. In Ludva P. (Eds.) Sborník příspěvků mezinárodního semináře Pedagogické kinantropologie. 2005.
Karásková V. Pohybové aktivity s didaktickými náměty z matematiky a českého jazyka. In Neuls F. (Eds.) Těloolomouc - Tělíčkoolomouc 2005. 2005.
Neuls F., Mitáš J., Stelzer J. Proceedings from the 4th international conference Movement and Health. Movement and health, 4th international conference: Proceedings. 2005.
Frömel K., Bláha L., Feltlová D., Fojtík I., Hájek J., Horák S., Klobouk T., Ludva P., Lukavská M., Mitáš J., Neuls F., Nykodým J., Pelclová J., Ryba J., Řepka E., Sigmund E., Sigmundová D., Suchomel A., Šebrle Z., Ainsworth B., Bull F., Bauman A., Sallis J. Vztahy mezi pohybovou aktivitou a vzděláním obyvatel České republiky. In Ludva P. (Eds.) Pedagogické kinantropologie. 2005.
Chytilová L., Frömel K. Akcelerometr - Computer Science Application (CSA). In Sigmund E., Neuls F. (Eds.) Seminář v oboru kinantropologie. 2004.
Viktorjeník D., Neuls F., Svozil Z. Individualizace ve sportovním tréninku v plavání mládeže. In Nosek M. (Eds.) Pohyb a výchova. 2004.
Hodaň B. Jak dál s kinantropologií. In Sigmund E., Neuls F. (Eds.) Seminář v oboru kinantropologie. 2004.
Lehnert M. K analýze individuálního herního výkonu ve sportovních hrách. In Sigmund E., Neuls F. (Eds.) Seminář v oboru kinantropologie. 2004.
Jirásek I. Kinantropologie versus kinesiologie a web of science. In Sigmund E., Neuls F. (Eds.) Seminář v oboru kinantropologie. 2004.
Chmelík F., Frömel K., Svozil Z., Bartoszewicz R. Komparace hodnocení vyučovacích jednotek tělesné výchovy na pedagogických praxích ve wroclawském a olomouckém regionu. In Sigmund E., Neuls F. (Eds.) Seminář v oboru kinantropologie. 2004.
Kudláček V., Frömel K. Komparace koedukovaných a nekoedukovaných (diferencovaných) vyučovacích jednotek tělesné výchovy z hlediska zatížení žáků. In Sigmund E., Neuls F. (Eds.) Seminář v oboru kinantropologie. 2004.
Frömel K., Sigmund E., Sigmundová D., Formánková S., Mitáš J., Neuls F., Pelclová J., Horák S. Physical activity of men and women 18 to 55 years old in the Czech Republic. In Vaverka F. (Eds.) Movement and health : 3rd international conference. 2004.
Frömel K., Ainsworth B., Bauman A., Bláha L., Bull F., Feltlová D., Fojtík I., Klobouk T., Ludva P., Lukavská M., Mitáš J., Neuls F., Nykodým J., Pelclová J., Ryba J., Řepka E., Sigmund E., Sigmundová D., Suchomel A., Šebrle Z. Pohybové zatížení mládeže České republiky. In Tomajko D. (Eds.) Efekty pohybového zatížení v edukačním prostředí tělesné výchovy a sportu. 2004.
Langer F. Poranění při skoku do výšky - příčina, prevence a rehabilitace. In Sigmund E., Neuls F. (Eds.) Seminář v oboru kinantropologie. 2004.
Svozil Z., Frömel K., Mitáš J., Chmelík F. Progresivní vyučovací přístupy v profesní přípravě studentů učitelství tělesné výchovy v roce 2003. In Sigmund E., Neuls F. (Eds.) Seminář v oboru kinantropologie. 2004.
Sigmundová D., Sigmund E., Frömel K., Kudláček V. Příspěvek k semilongitudinálnímu sledování pohybové aktivity adolescentů - kvantitativně-kvalitativní hodnocení. In Sigmund E., Neuls F. (Eds.) Seminář v oboru kinantropologie. 2004.
Novosad J. Současné názory na vedení tréninku mladých lyžařů skokanů. In Sigmund E., Neuls F. (Eds.) Seminář v oboru kinantropologie. 2004.
Neuls F., Mitáš J., Stelzer J., Pelclová J. Sportovní zájmy vysokoškoláků v mezinárodním kontextu. In Sigmund E., Neuls F. (Eds.) Seminář v oboru kinantropologie. 2004.
Pelclová J. Tanec ve Velké Británii. In Sigmund E., Neuls F. (Eds.) Seminář v oboru kinantropologie. 2004.
Zháněl J. Teoretická východiska a analýza struktury německých sportovních vysokoškolských pracovišť. In Sigmund E., Neuls F. (Eds.) Seminář v oboru kinantropologie. 2004.
Maertin J. Typické chyby českých rodilých mluvčích v angličtině pod vlivem mateřštiny. In Sigmund E., Neuls F. (Eds.) Seminář v oboru kinantropologie. 2004.
Frömel K., Sigmund E., Sigmundová D., Neuls F., Pelclová J., Mitáš J. Vztahy mezi pohybovou aktivitou a kouřením obyvatel České republiky. In Sigmund E., Neuls F. (Eds.) Seminář v oboru kinantropologie. 2004.
Chmelík F., Ainsworth B., Bauman A., Bláha L., Bull F., Feltlová D., Frömel K., Fojtík I., Klobouk T., Ludva P., Lukavská M., Mitáš J., Neuls F., Nykodým J., Pelclová J., Ryba J., Řepka E., Sigmund E., Sigmundová D., Suchomel A., Šebrle Z. Vztahy mezi pohybovou aktivitou a kouřením u mládeže. In Tomajko D. (Eds.) Efekty pohybového zatížení v edukačním prostředí tělesné výchovy a sportu. 2004.
Sigmund E., Frömel K., Sigmundová D., Másilka D., Novosad J., Groffik D. Zaostává víkendová pohybová aktivita za pohybovou aktivitou prováděnou v pracovních dnech? In Sigmund E., Neuls F. (Eds.) Seminář v oboru kinantropologie. 2004.
Sigmund E., Frömel K., Sigmundová D., Skalik K., Groffik D., Neuls F., Novosad J. Active energy expenditure as means to assessment organised physical aktivity of student of standard and sports classes in thein weekly physical routine. In Mynarski W., Slezynski J. (Eds.) Efekty ksztalcenia i wychowania w kulturze fizycznej. 2003.
Neuls F., Mitáš J., Stelzer J., Frömel K. Analýza pohybové aktivity vysokoškolských studentů v mezinárodním kontextu. In Neuls F., Sigmund E. (Eds.) Seminář v oboru kinantropologie - sborník příspěvků. 2003.
Lehnert M. Aplikace nových tendencí ve sportovním tréninku ve výkumu na katedře kinantropologie FTK UP. In Neuls F., Sigmund E. (Eds.) Seminář v oboru kinantropologie. 2003.
Frömel K. Celosvětová iniciativa zjišťování stavu pohybové aktivity dospělých. In Neuls F., Sigmund E. (Eds.) Sborník příspěvků ze semináře v oboru kinantropologie. 2003.
Štěrba J. Fenomén sebepřesahování člověka v oblasti tělesné kultury. In Neuls F., Sigmund E. (Eds.) Sborník ze semináře v oboru kinantropologie. 2003.
Hodaň B. Filozofie tělesné kultury - od minulosti k dnešku. In Neuls F., Sigmund E. (Eds.) Seminář v oboru kinantropologie. 2003.
Horák S. Interaktivní multimediální výuka na Fakultě tělesné kultury (část závěrečné zprávy). In Neuls F., Sigmund E. (Eds.) Sborník ze semináře v oboru kinanropologie. 2003.
Pelclová J., Frömel K., Sigmund E., Skalik K. Komparace vyučovacích jednotek aerobiku v České republice a v Polsku. In Neuls F., Sigmund E. (Eds.) Seminář v oboru kinantropologie. 2003.
Jirásek I. Mezinárodní organizace pro filosofické a sociologické aspekty kinantropologie. In Neuls F., Sigmund E. (Eds.) Seminář v oboru kinantropologie. 2003.
Svozil Z., Frömel K., Mitáš J. Pedagogická praxe v mezinárodním kontextu. In Neuls F., Sigmund E. (Eds.) Seminář v oboru kinantropologie. 2003.
Sigmund E., Sigmundová D., Frömel K., Neuls F. Portion of physical education lessons in weekly physical aktivity for girls aged 11-19: From point of the time of duration and active energy expenditure. In Ružbarský P.. (Eds.) Telesná výchova a šport v treťom tisícročí. 2003.
Langer F. Problémy ve výuce atletiky. In Neuls F., Sigmund E. (Eds.) Sborník příspěvků ze semináře v oboru kinantropologie. 2003.
Sigmundová D., Frömel K., Janečková J., Havlíčková D. Retrospektiva průběhu longitudinálního monitorování pohybové aktivity studentů gymnázia. In Neuls F., Sigmund E. (Eds.) Seminář v oboru kinantropologie. 2003.
Neuls F., Frömel K., Sigmund E. Selected aspects of aktivity of classes with extended physical education. In Mynarski W., Slezynski J. (Eds.) Efekty ksztalcenia i wychowania w kulturze fizycznej. 2003.
Urbánek V. Sokolství v integrující se Evropě. In Neuls F., Sigmund E. (Eds.) Sborník ze semináře v oboru kinantropologie. 2003.
Novosad J., Neuls F., Lehnert M. Současné trendy v teorii a metodice sportovního tréninku. In Neuls F., Sigmund E. (Eds.) Sborník příspěvků ze semináře v oboru kinantropolgoie. 2003.
Zháněl J. Systém komplexní diagnostiky v tenise. In Neuls F., Sigmund E. (Eds.) Sborník příspěvků ze semináře v oboru kinantropologie. 2003.
Stelzer J., Frömel K., Neuls F., Mitáš J. Týdenní pohybová aktivita studentek Valdosta State University a Univerzity Palackého. In Ružbarský P.. (Eds.) Telesná výchova a šport v treťom tisícročí. 2003.
Mitáš J. Valdosta State University, Valdosta, Georgia. In Neuls F., Sigmund E. (Eds.) Sborník ze semináře v oboru kinantropologie. 2003.
Neuls F. Využití monitorů srdeční frekvence v plavání. In Čechovská I. (Eds.) Problematika plavání a plaveckých sportů III. 2003.
Měkota K. Zaměření a některé výsledky vědecko-výzkumné práce v roce 2002. In Neuls F., Sigmund E. (Eds.) Sborník ze semináře v oboru kinatropologie. 2003.
Sigmund E., Frömel K., Novosad J., Neuls F., Sigmundová D. Zastoupení tělesné výchovy a chůze v týdenní pohybové aktivitě děvčat ve věku 10-19 let (z hlediska doby trvání a aktivního energetického výdeje). In Neuls F., Sigmund E. (Eds.) Seminář v oboru kinantropologie. 2003.
Langer F., Langerová I.. Antropometrická charakteristika uchazečů o studium předmětu tělesná výchova na Univerzitě Champagne Ardenne de Reims. In Neuls F., Sigmund E. (Eds.) Seminář v oboru kinantropologie: sborník příspěvků. 2002.
Sigmund E., Lehnert M., Neuls F., Frömel K. Edukační realita ve sportovních třídách zaměřených na sportovní hry. In Ludva P. (Eds.) Sborník příspěvků mezinárodního semináře Pedagogické kinantropologie. 2002.
Horák S. Evaluace projektu kariového postupu učitelů (KARPO). In Neuls F., Sigmund E. (Eds.) Seminář v oboru kinantropologie: sborník příspěvek. 2002.
Svozil Z. Hodnocení individualizovaných vyučovacích jednotek praktikanty na pedagogické praxi. In Neuls F., Sigmund E. (Eds.) Seminář v oboru kinantropologie: sborník příspěvků. 2002.
Sigmund E., Frömel K., Novosad J., Neuls F. Inaktivita v životním způsobu adolescentních dívek klasifikovaných podle úrovně tělesné hmotnosti. In Dobrý L., Souček O. (Eds.) Pedagogická kinantropologie 2002. 2002.
Lehnert M. Individualizace zatížení v silovém tréninku. In Neuls F., Sigmund E. (Eds.) Seminář v oboru kinantropologie: sborník příspěvků. 2002.
Viktorjeník D., Neuls F., Svozil Z. Individuální monitoring srdeční frekvence plavců. In Tomajko D. (Eds.) Efekty pohybového zatížení v edukačním prostředí tělesné výchovy a sportu. 2002.
Novosad J., Frömel K., Sigmund E., Neuls F., Lehnert M. Komplexní sledování zatížení v tréninkové jednotce. In Tomajko D. (Eds.) Efekty pohybového zatížení v edukačním prostředí tělesné výchovy a sportu. 2002.
Štekr V. Lektorát tělesné výchovy na Cyrilometodějské fakultě v Olomouci. In Neuls F., Sigmund E. (Eds.) Seminář v oboru kinantropologie: sborník příspěvků. 2002.
Dlugopolská D., Frömel K., Sigmund E. Metodologické problémy longitudinálního výzkumu pohybové aktivity adolescentů. In Neuls F., Sigmund E. (Eds.) Seminář v oboru kinantropologie: sborník příspěvků. 2002.
Frömel K., Svozil Z., Novosad J. Od počátku metodiky tělesné výchovy k pedagogické kinantropologii na Fakultě tělesné kultury Univrzity Palackého. In Neuls F., Sigmund E. (Eds.) Seminář v oboru kinantropologie: sborník příspěvků. 2002.
Neuls F., Sigmund E., Frömel K. OwnCal/OwnCalS- nová funkce monitorů srdeční frekvence Polar. In Dobrý L., Souček O. (Eds.) Pedagogická kinantropologie 2002. 2002.
Mitáš J., Tománek R., Frömel K., Svozil Z., Koszczyc T., Bartoszewicz R. Přínos analýzy vyučovacích jednotek tělesné výchovy v zahraničí pro zkvalitňování pedagogických praxí na Fakultě tělesné kultury. In Neuls F., Sigmund E. (Eds.) Seminář v oboru kinantropologie: sborník příspěvků. 2002.
Jirásek I. Recenze soudobých filozofických analýz v kinantropologii: Česko-Slovensko-Polský region. In Neuls F., Sigmund E. (Eds.) Seminář v oboru kinantropologie: sborník příspěvků. 2002.
Novosad J., Neuls F., Frömel K. Současné možnosti hodnocení zatížení v tréninkových jednotkách. In Neuls F., Sigmund E. (Eds.) Seminář v oboru kinantropologie: sborník příspěvků. 2002.
Langer F. Studium na vysokých školách ve Francii se zaměřením na tělesnou výchovu. In Neuls F., Sigmund E. (Eds.) Seminář v oboru kinantropologie Sborník příspěvků. 2002.
Pelclová J., Frömel K., Sigmund E. Tanec ve školní tělesné výchově. In Neuls F., Sigmund E. (Eds.) Sborník příspěvků ze semináře Seminář v oboru kinantropologie. 2002.
Neuls F., Frömel K., Sigmund E. Třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy a didaktický zpětnovazební servis. In Neuls F., Sigmund E. (Eds.) Seminář v oboru kinantropologie: sborník příspěvků. 2002.
Sigmund E., Frömel K., Novosad J., Svozil Z., Vašíčková J., Pelclová J. Vliv zatížení monitorovaného Caltracem a Polarem na hodnocení obsahově různých typů vyučovacích jednotek školní tělesné výchovy dívek. In Neuls F., Sigmund E. (Eds.) Seminář v oboru kinantropologie: sborník příspěvků. 2002.
Novosad J., Frömel K. Výuka sportovního tréninku - nedílná součást didaktiky tělesné výchovy. In Neuls F., Sigmund E. (Eds.) Seminář v oboru kinantropologie: sborník příspěvků. 2002.
Frömel K., Novosad J., Chytil J., Sigmund E., Vašendová J., Svozil Z., Groffik D., Neuls F. Contemporary state and trends in the development of methodology for monitoring physical activity at the Fakulty of Physical Culture, Olomouc. Pohyb a zdraví : sborník z 2. mezinárodní konference. 2001.
Sigmund E., Neuls F., Groffik D. Critical periods in educational system from aspect of physical activity. Efekty kstałcenia i wychowania w kulturze fizycznej. 2001.
Sigmund E., Frömel K., Neuls F., Lehnert M. Diagnostic, didactic and health aspects of teaching of physical education and sports training in sports classes of czech primary schools. Pohyb a zdraví : sborník z 2. mezinárodní konference. 2001.
Svozil Z., Neuls F. Individualizovaný vyučovací postup plaveckého způsobu znak. Sborník příspěvků z odborného semináře Problematika plavání a plaveckých sportů II. 2001.
Sigmund E., Neuls F., Frömel K. Jsou žáci pohybově aktivnější ve školní tělesné výchově také pohybově aktivnější ve volném čase? In Tomajko D. (Eds.) Efekty pohybového zatížení v edukačním prostředí tělesné výchovy a sportu. 2001.
Neuls F., Sigmund E., Mlčoch A., Tomik R., Zíková Z. Physical activity of sport classes pupils in different weekly regimes. Efekty kształcenia i wychowania w kulturze fizycznej. 2001.
Neuls F., Sigmund E., Frömel K. Pohybová aktivita studentů Gymnázia v Poličce - kvantitativně kavantitaivní pohled. Sborník ze semináře pedagogické kinantropologie České kinantropologické společnosti Pedagogická kinantropologie 2001. 2001.
Neuls F., Frömel K., Sigmund E., Zábranská K. Pohybová aktivita 12-13letých volejbalistek v extrémním a habituálním týdenním pohybovém režimu. Sport v České republice na začátku nového tisíciletí: sborník příspěvků národní konference. Díl 1. 2001.
Sigmund E., Novák M., Neuls F., Frömel K. Pohybový profil školy v přírodě 15-letých žáků severočeského regionu ve srovnání s jejich běžnou týdenní pohybovou aktivitou. Kinantropologické dny MUDr. V. Soulka - Optimální působení tělesné zátěže. 2001.
Sigmund E., Frömel K., Neuls F., Novosad J. Relation between physical activity, physical education lessons, body weight and sports preferences in youth aged 14-16. Pohyb a zdraví : sborník z 2. mezinárodní konference. 2001.
Neuls F., Frömel K. Triangulace ve výzkumu pohybové aktivity. Pohyb a zdraví : sborník z 2. mezinárodní konference. 2001.
Neuls F., Frömel K., Sigmund E., Novosad J., Groffik D. Vliv tělovýchovné a sportovní organizovanosti na pohybvou aktivitu dětí a mládeže. Hromadné pohybové aktivity v národních programech sportu pro všechny. 2001.
Neuls F., Viktorjeník D., Frömel K., Sigmund E. Vybrané aspekty činnosti tříd s rozšířenou výukou tělesné výchovy zaměřených na plavání. Pohyb a zdraví : sborník z 2. mezinárodní konference. 2001.
Sigmund E., Neuls F., Novosad J., Frömel K. Základní techniky monitorování pohybové aktivity. Sborník ze semináře pedagogické kinantropologie České kinantropologické společnosti Pedagogická kinantropologie 2001. 2001.
Sigmund E., Vašendová J., Neuls F., Frömel K., Skalik K. Correlates of physical activity in 11-12-years-old children. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2000.
Sigmund E. Dlouhodobé monitorování pohybové aktivity a její "zakotvení" v životním způsobu dětí. In Horák S., Neuls F. (Eds.) Katedra kinantropologie - vědecký seminář. 2000.
Zíková Z. Genetické učení jako způsob individualizace ve školní tělesné výchově. In Horák S., Neuls F. (Eds.) Katedra kinantropologie - vědecký seminář. 2000.
Lehnert M. Individualizace tréninkového procesu ve sportovních hrách. In Horák S., Neuls F. (Eds.) Katedra kinantropologie - vědecký seminář. 2000.
Vašendová J. Individualizace vyučovacího procesu v tělesné výchově. In Horák S., Neuls F. (Eds.) Katedra kinantropologie - vědecký seminář. 2000.
Svozil Z. Individualizované učební postupy v tělesné výchově. In Horák S., Neuls F. (Eds.) Katedra kinantropologie - vědecký seminář. 2000.
Zháněl J. K novým přístupům vyhodnocování dat v diagnostice výkonnostních předpokladů. In Horák S., Neuls F. (Eds.) Katedra kinantropologie - vědecký seminář. 2000.
Neuls F. Kvantitativně-kvalitativní přístupy k analýze pohybové aktivity u adolescentů. In Horák S., Neuls F. (Eds.) Katedra kinantropologie - vědecký seminář. 2000.
Frömel K. Metodologické a etické problémy kinantropologie. In Horák S., Neuls F. (Eds.) Katedra kinantropologie - vědecký seminář. 2000.
Jirásek I. Možnosti filosofické explikace kulturního subsystému tělesná kultura. In Horák S., Neuls F. (Eds.) Katedra kinantropologie - vědecký seminář. 2000.
Horák S. Optimalizace pohybových režimů současné populace. In Horák S., Neuls F. (Eds.) Katedra kinantropologie - vědecký seminář. 2000.
Groffik D., Neuls F., Sigmund E. Pohybová aktivita žáků prvních tříd základních škol v Katowicích. Celostátní studentská vědecká konference s mezinárodní účastí v oboru kinantropologie. 2000.
Hodaň B. Problematika kvantitativního výzkumu. In Horák S., Neuls F. (Eds.) Katedra kinantropologie - vědecký seminář. 2000.
Měkota K. Současné problémy a vývojové trendy antropomotoriky. In Horák S., Neuls F. (Eds.) Katedra kinantropologie - vědecký seminář. 2000.
Neuls F., Frömel K., Sigmund E., Novosad J., Groffik D. The influence of organized physical activity on physical activity level of children and youth. Mass motion activities in the national programs of sport for all - book of abstract. 2000.
Štekr V. Vývoj školní tělesné výchovy za protektorátu Čechy a Morava 1939-1945. In Horák S., Neuls F. (Eds.) Katedra kinantropologie - vědecký seminář. 2000.
KNIHA - CELEK
Neuls F., Botek M., Valenta M., Klimešová I., Sládečková B., Sigmund M., Krejčí J. Fyziologie pro tělovýchovné obory (vybrané kapitoly, část II.). 2024.
Neuls F., Viktorjeník D., Dub J., Kunicki M., Svozil Z. Plavání (teorie, didaktika, trénink). In Černý M., Fleško J. (Eds.) 2018.
Neuls F., Bank L., Viktorjeník D., Fleško J., Dub J. 75 let plaveckého oddílu v Olomouci (1943−2018). 2018.
Botek M., Neuls F., Klimešová I., Vyhnánek J. Fyziologie pro tělovýchovné obory (vybrané kapitoly, část I.). 2017.
Lehnert M., Botek M., Sigmund M., Smékal D., Šťastný P., Malý T., Háp P., Bělka J., Neuls F. Kondiční trénink. 2014.
Lehnert M., Kudláček M., Bělka J., Háp P., Neuls F., Hůlka K., Viktorjeník D., Langer F., Kratochvíl J., Rozsypal R., Šťastný P. Sportovní trénink I. 2014.
Neuls F., Svozil Z., Viktorjeník D., Dub J. Plavání. 2013.
Neuls F., Svozil Z., Viktorjeník D., Dub J. Plavání – příručka pro studující tělovýchovné obory. 2013.
Lehnert M., Neuls F. Teorie sportu [Distanční texty]. 2013.
Dvořák L., Bank L., Neuls F., Fleško J., Viktorjeník D. 70 let olomouckého plavání (1943−2013). 2013.
Lehnert M., Psotta R., Janura M., Zemková E., Malý T., Hamar D., Zahálka F., Jandačka D., Vavák M., Neuls F., Hoffmannová J., Botek M., Šebek L. Anaerobic performance: Assessment and training. 2012.
Lehnert M., Novosad J., Neuls F., Langer F., Botek M. Trénink kondice ve sportu. 2010.
Lehnert M., Novosad J., Neuls F. Základy sprotovního tréninku I. Základy sportovního tréninku I. 2001.
KAPITOLA V KNIZE
Vašíčková J., Neuls F., Šimůnek A. Quantification of physical activity in physical education with regard to the content, gender and exercise intensity - using pedometers. In Scheuer C., Antala B., Holzweg M. (Eds.) Physical Education: Quality in management and teaching. 2014.
ABSTRAKT
Klimešová I., Stelzer J., Krejčí J., Botek M., Vilikovský J., Neuls F., Sládečková B., Valenta M., Grepl P. Českým fotbalovým sportovcům chybí znalosti o výživě. Překlad, mezikulturní adaptace a ověření Dotazníku nutričních znalostí. Medicina sportiva Bohemica et Slovaca. 2023.
Jarmar A., Botek M., Valenta M., Sládečková B., Neuls F., Vyhnánek J., Sadil J. Effect of molecular hydrogen inhalation on recovery after -15% downhill walking on the treadmill – Preliminary results. The 1st International Conference of European Academy for Molecular Hydrogen Research in Biomedicine “Hydrogen for Biomedicine”: Program & Book of Abstracts. 2022.
Valenta M., Botek M., Krejčí J., McKune A., Sládečková B., Klimešová I., Neuls F. Hydrogen rich-water supplementation does not improve running performance at maximal aerobic speed in national level track and field runners. The 1st International Conference of European Academy for Molecular Hydrogen Research in Biomedicine “Hydrogen for Biomedicine”: Program & Book of Abstracts. 2022.
Sládečková B., Botek M., Krejčí J., Valenta M., Neuls F. The effect of hydrogen-rich water on performance following high intensity interval training. The 1st International Conference of European Academy for Molecular Hydrogen Research in Biomedicine “Hydrogen for Biomedicine”: Program & Book of Abstracts. 2022.
Klimešová I., Krejčí J., Botek M., Panská S., Neuls F., Sládečková B., Valenta M., Jakubec A. Hodnocení stavu hydratace u neslyšících sportovců: srovnání subjektivního a objektivního ukazatele. Medicina sportiva Bohemica et Slovaca. 2019.
Jakubec A., Neuls F., Krejčí J., Botek M., Valenta M., Klimešová I. Odpověď kardiopulmonálního systému na stupňované zatížení za podmínek normobarické hypoxie. Medicina sportiva Bohemica et Slovaca. 2019.
Vašíčková J., Neuls F., Svozil Z. Popularity of school physical education and its effect on performed number of steps. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2014.
Neuls F., Vašíčková J., Vysloužilová L. Students’ attitudes to PE lessons with respect to lesson content, sex, and type of school. The 8th INSHS International Christmas Sport Scientific Conference "Qualitative and Quantitative Research in Sport Science” (Book of Abstracts). 2013.
Neuls F., Dygrýn J., Vaculíková M. Projekt malých rekreačních ploch v Olomouci: historie, současnost a budoucnost. POIN-Conference 2010 – Policies and Infrastructures for Physical Activity and Sport: Good Practice in Europe. 2010.
Chmelík F., Frömel K., Bláha L., Feltlová D., Fojtík I., Horák S., Klobouk T., Kudláček V., Ludva P., Lukavská M., Mitáš J., Neuls F., Nykodým J., Pelclová J., Ryba J., Řepka E., Sigmund E., Sigmundová D., Suchomel A., Šebrle Z., Vojtík J. Differences in FITT characteristics of physical activity in Czech smokers and non-smokers. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2007.
Botek M., Stejskal P., Neuls F. Monitoring of the autonomic nervous system aktivity during recovery period after marathon run by spectral analysis of heart rate variability: A case study. In Kouřilová M. (Eds.) Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2007.
Neuls F., Frömel K. Smoking and physical activity in 15-to-18-year-old Czech adolescent girls. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2007.
Ješina O., Rzepa T. Edubal jako prostředek k výuce matematiky a jazyků na 1. stupni škol. In Hůlka K., Neuls F. (Eds.) Efekty pohybového zatížení v edukačním prostředí tělesné výchovy a sportu. 2006.
Riegerová J., Přidalová M., Szotkowská J. Hodnocení střednědobých efektů změn posturálních funkcí podmíněných cvičením Chuej čchung kung u seniorek [Abstract]. In Hůlka K., Neuls F. (Eds.) Efekty pohybového zatížení v edukačním prostředí tělesné výchovy a sportu. 2006.
Polanský R., Vaverka F., Psotka Z. Motorické testování fotbalistů - komparace dvou mezocyklů u kategorie U11 [Abstract]. In Hůlka K., Neuls F. (Eds.) Efekty pohybového zatížení v edukačním prostředí tělesné výchovy a sportu. 2006.
Kováčová L., Neuls F., Elfmark M. Pohybová aktivita olomouckých žen v habituálním a intervenčním pohybovém režimu. In Hůlka K., Neuls F. (Eds.) Efekty pohybového zatížení v edukačním prostředí tělesné výchovy a sportu. 2006.
Neuls F. Přípravná plavecká výuka pro děti ve věku 3-5 let [Abstract]. In Neuls F. (Eds.) Těloolomouc - Tělíčkoolomouc 2005. 2006.
Přidalová M., Dostálová I., Švec J., Kováčová L. Působení cílené pohybové aktivity aerobního charakteru na stav svalových funkcí u žen ve věku maturus I a II [Abstract]. In Hůlka K., Neuls F. (Eds.) Efekty pohybového zatížení v edukačním prostředí tělesné výchovy a sportu. 2006.
Buben J. Základy přeskoků v gymnastice [Abstract]. In Neuls F. (Eds.) Těloolomouc - Tělíčkoolomouc 2005. 2006.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Klimešová I., Stelzer J., Krejčí J., Botek M., Vilikovský J., Neuls F., Sládečková B., Valenta M., Grepl P. Českým fotbalovým sportovcům chybí znalosti o výživě. Překlad, mezikulturní adaptace a ověření Dotazníku nutričních znalostí. 2023.
Jarmar A., Botek M., Valenta M., Sládečková B., Neuls F., Vyhnánek J. Hodnocení účinku molekulárního vodíku na průběh zotavení organismu po simulované chůzi z kopce. 2023.
Jarmar A., Botek M., Valenta M., Sládečková B., Neuls F., Vyhnánek J., Sadil J. Effect of molecular hydrogen inhalation on recovery after -15% downhill walking on the treadmill – preliminary results. 2022.
Valenta M., Botek M., Krejčí J., McKune A., Sládečková B., Klimešová I., Neuls F. Hydrogen rich-water supplementation does not improve running performance at maximal aerobic speed in national level track and field runners. 2022.
Sládečková B., Botek M., Krejčí J., Valenta M., Neuls F. The effect of hydrogen-rich water on performance following high intensity interval training. 2022.
Klimešová I., Krejčí J., Botek M., Valenta M., Neuls F. Hydratace ligových fotbalistů: objektivní a subjektivní parametr stavu zavodnění. 2021.
Sládečková B., Botek M., Krejčí J., Valenta M., Neuls F., Klimešová I. Vliv hydrogenované vody na výkon po vysoce intenzivním intervalovém plaveckém tréninku. 2021.
Klimešová I., Krejčí J., Botek M., Panská S., Neuls F., Sládečková B., Valenta M., Jakubec A. Hodnocení stavu hydratace u neslyšících sportovců: srovnání subjektivního a objektivního ukazatele. 2019.
Jakubec A., Neuls F., Krejčí J., Botek M., Valenta M., Klimešová I. Odpověď kardiopulmonálního systému na stupňované zatížení za podmínek normobarické hypoxie. 2019.
Klimešová I., Krejčí J., Botek M., Panská S., Neuls F., Sládečková B., Valenta M. Rozdíl mezi subjektivním hodnocením pitného režimu a laboratorním ukazatelem stavu hydratace u neslyšících sportovců. 2019.
Neuls F. Fyzikální základy plavání. Školení trenérů plavání III. třídy. 2009.
Neuls F. Hry ve vodě/Skoky do vody. Těloolomouc, Tělíčkoolomouc 2009. 2009.
Neuls F. Plavecký způsob prsa: historický vývoj, biomechanika, metodika. Školení trenérů plavání III. třídy. 2009.
Neuls F. Vybrané kapitoly z fyziologie zátěže: plavání. Školení trenérů plavání III. třídy. 2009.
Neuls F., Frömel K. Physical activity and inactivity of the Czech adolescent girls aged 15 to 18 (selected aspects). Německo-české symposium sportovních věd. 2007.
Neuls F. Plavecký způsob prsa: historický vývoj, biomechanika, metodika. Školení trenérů plavání II. třídy. 2007.
Neuls F. Problematika dopingu, vitamíny, minerály, potravinové doplňky. Školení trenérů plavání II. třídy. 2007.
Neuls F., Frömel K. Smoking and physical activity in 15-to-18-year-old Czech adolescent girls. Movement and health 2007: 5th international conference. 2007.
Neuls F., Viktorjeník D. Vodní pólo. Těloolomouc ? Tělíčkoolomouc 2005. 2007.
Neuls F. Základy první pomoci pro trenéry plavání II. třídy. Školení trenérů plavání II. třídy. 2007.
Přidalová M. Působení cílené pohybové aktivity aerobního charakteru na stav svalových funkcí u žen ve věku maturus I a II. In Hůlka K., Neuls F. (Eds.) 6. mezinárodní seminář "Efekty pohybového zatížení v edukačním prostředí tělesné výchovy". 2006.
Neuls F. . Mezinárodní konference Pohyb a zdraví. 2005.
Neuls F. . 4th international conference Movement and health. 2005.
Neuls F. Předplavecká výuka pro děti ve věku 3-5 let. 5. pracovní setkání tělovýchovných pedagogů Těloolomouc, Tělíčkoolomouc 2005. 2005.
Neuls F. Malý anglicko-český slovník pojmů z plavání. Seminář Problematika plavání a plaveckých sportů. 2004.
Neuls F. Plavání na www stránkách II. Seminář Problematika plavání a plaveckých sportů. 2004.
Neuls F. Biomedicínké hledisko pohybové aktivity dívek v adolescenci. Příspěvek na semináři Pedagogická kinantropologie s mezinárodní účastí. 2001.
Neuls F. Didaktický zpětnovazební servis na FTK UP v Olomouci - současný stav a trendy. Mezinárodní vědecký seminář Diagnostika motoriky mládeže. 2001.
Neuls F. Kvalitativní aspekty monitorování pohybové aktivity. Příspěvek na celouniverzitní studentské konferenci Nová generace ve vědě na prahu nového milénia. 2001.
Neuls F. OwnCal/OwnCals - nová funkce monitorů srdeční frekvence Polar. Příspěvek na semináři Pedagogická kinantropologie s mezinárodní účastí. 2001.
Neuls F. Pohybová aktivita studentů Gymnázia v Poličce - kvantitativně kvalitativní pohled. Příspěvek na mezinárodní konferenci Pedagogická kinantropologie 2001. 2001.
Neuls F. Pohybová aktivita 12-13letých volejbalistek v extrémním a habituálním týdenním pohybovém režimu. Národní konference Sport v České republice na začátku nového tisíciletí. 2001.
Neuls F. Třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy a didaktický zpětnovazební servis. Pracovní seminář katedry kinantropologie. 2001.
Sigmund E., Neuls F., Groffik D. Critical periods in educational system from aspect of physical activity. Příspěvek na mezinárodní konferenci Efekty ksztalcenia i wychowania w kulturze fizycznej. 2000.
Sigmund E., Neuls F., Frömel K. Jsou žáci pohybově aktivnější ve školní tělesné výchově také pohybově aktivnější ve volném čase? Příspěvek na mezinárodním vědeckém semináři Efekty pohybového zatížení v edukačním prostředí tělesné výchovy a sportu. 2000.
Neuls F., Sigmund E., Mlčoch A.., Tomik R., Zíková Z. Physical activity of sport classes pupils in different weekly regimes. Příspěvek na mezinárodní konferenci Efekty ksztalcenia i wychowania w kulturze fizycznej. 2000.
Neuls F., Sigmund E., Frömel K., Procházka J. Pohybová aktivita studentů Gymnázia v Poličce - kvantitativně kvalitativní pohled. Příspěvek na semináři Pedagogická kinantropologie 99. 2000.
Groffik D., Neuls F., Sigmund E. Pohybová aktivita žáků prvních tříd základních škol v Katowicích. Příspěvek na Celostátní studentské vědecké konference s mezinárodní účastí v oboru kinantropologie. 2000.
Sigmund E., Novák M., Neuls F., Frömel K. Pohybový profil školy v přírodě 15-letých žáků severočeského regionu ve srovnání s jejich běžnou týdenní pohybovou aktiavitou. Příspěvek na vědecké konferenci s mezinárodní účastí Kinantropologické dny MUDr. V. Soulka - Optimální působení tělesné zátěžě. 2000.
Neuls F., Frömel K., Sigmund E., Novosad J., Groffik D. Vliv tělovýchovné a sportovní organizovanosti na pohybovou aktivitu dětí a mládeže. Příspěvek na mezinárodní konferenci Hromadné pohybové aktivity v národních programech sportu pro všechny. 2000.
SBORNÍK - CELEK
Sborník prezentací ze školení trenérů plavání II. třídy [CD]. In Neuls F. (Eds.) Sborník prezentací ze školení trenérů plavání II. třídy. 2007.
Efekty pohybového zatížení v edukačním prostředí tělesné výchovy a sportu. In Hůlka K., Neuls F. (Eds.) Efekty pohybového zatížení v edukačním prostředí tělesné výchovy a sportu. 2006.
Těloolomouc - Tělíčkoolomouc 2005. In Neuls F. (Eds.) Těloolomouc - Tělíčkoolomouc 2005. 2006.
Summary of presented works at Faculty of Physical Culture UP in 2000. In Vašendová J., Neuls F. (Eds.) Přehled prezentační činnosti Fakulty tělesné kultury UP za rok 2000. Summary of presented works at Faculty of Physical Culture UP in 2000. 2001.
Vašendová J., Neuls F. Summary of presented works at Faculty of Physical Culture UP in 2000. In Vašendová J., Neuls F. (Eds.) Přehled prezentační činnosti Fakulty tělesné kultury UP za rok 2000. Summary of presented works at Faculty of Physical Culture UP in 2000. 2001.
Vašendová J., Bezdičková M., Neuls F. Diplomové práce. Theses. Diplomové práce. Theses. 2000.
ELEKTRONICKÁ PREZENTACE
Neuls F. Fyzikální základy plavání. In Neuls F. (Eds.) Sborník prezentací ze školení trenérů plavání III. třídy. 2009.
Neuls F. Vybrané kapitoly z fyziologie zátěže: plavání. In Neuls F. (Eds.) Sborník prezentací ze školení trenérů plavání III. třídy. 2009.
Neuls F. Plavecký způsob prsa: historický vývoj, biomechanika, metodika [CD]. In Neuls F. (Eds.) Sborník prezentací ze školení trenérů plavání II. třídy. 2007.
Neuls F. Problematika dopingu, vitamíny, minerály, potravinové doplňky [CD]. In Neuls F. (Eds.) Sborník prezentací ze školení trenérů plavání II. třídy. 2007.
Neuls F. Základy první pomoci pro trenéry plavání II. třídy [CD]. In Neuls F. (Eds.) Sborník prezentací ze školení trenérů plavání II. třídy. 2007.
Neuls F. Didaktika plavání. Školení trenérů III. třídy. 2006.
Lehnert M., Varmuža J. Dílčí analýza herního výkonu ve volejbale mužů. In Hůlka K., Neuls F. (Eds.) Efekty pohybového zatížení v edukačním prostředí tělesné výchovy a sportu. 2006.
Neuls F. Fyzikální základy plavání. Školení trenérů III. třídy. 2006.
Viktorjeník D., Prukner V., Michal J. Komparace habituálního a extrémního pohybového týdne u plavců mladšího školního věku. In Hůlka K., Neuls F. (Eds.) Efekty pohybového zatížení v edukačním prostředí tělesné výchovy a sportu. 2006.
Stejskal P. Konec tradičního pojetí energetických zón? In Hůlka K., Neuls F. (Eds.) Efekty pohybového zatížení v edukačním prostředí tělesné výchovy. 2006.
Formánková S., Buben J. Motivace studentů 1. ročníku ke studiu studijního programu Tělesná výchova a sport. In Hůlka K., Neuls F. (Eds.) Efekty pohybového zatížení v edukačním prostředí tělesné výchovy a sportu. 2006.
Polanský R., Vaverka F., Psotka Z. Motorické testování fotbalistů - komparace dvou mezocyklů u kategorie U11. In Hůlka K., Neuls F. (Eds.) Efekty pohybového zatížení v edukačním prostředí tělesné výchovy a sportu. 2006.
Kudláček M., Janečka Z., Ješina O., Machová I., Wittmannová J. Paralympijský školní den a jeho možnosti ovlivnit přístup ke sportu osob s postižením a jejich zařazení do hodin TV. In Hůlka K., Neuls F. (Eds.) Efekty pohybového zatížení v edukačním prostředí tělesné výchovy a sportu. 2006.
Kováčová L., Neuls F., Elfmark M. Pohybová aktivita olomouckých žen v habituálním a intervenčním pohybovém režimu. In Hůlka K., Neuls F. (Eds.) Efekty pohybového zatížení v edukačním prostředí tělesné výchovy a sportu. 2006.
Dostálová I., Miklánková L. Pohybová aktivita ve školním režimu žáka mladšího školního věku. In Hůlka K., Neuls F. (Eds.) Efekty pohybového zatížení v edukačním prostředí tělesné výchovy. 2006.
Panská S. Pohybové aktivity na letních táborech pro děti a mládež se sluchovým postižením. In Hůlka K., Neuls F. (Eds.) Efekty pohybového zatížení v edukačním prostředí tělesné výchovy a sportu. 2006.
Miklánková L. Rámcový vzdělávací program základního vzdělávání versus pregraduální příprava učitelů 1. stupně základní školy. In Hůlka K., Neuls F. (Eds.) Efekty pohybového zatížení v edukačním prostředí tělesné výchovy a sportu. 2006.
Karásková V. Situační přístup k TV na 1. stupni základní školy. In Hůlka K., Neuls F. (Eds.) Efekty pohybového zatížení v edukačním prostředí tělesné výchovy a sportu. 2006.
Prukner V., Viktorjeník D. Stav, vývoj a možnost predikce plavecké výkonnosti u studentů tělesné výchovy na FTK UP Olomouc. In Hůlka K., Neuls F. (Eds.) Efekty pohybového zatížení v edukačním prostředí tělesné výchovy a sportu. 2006.
Bank L., Viktorjeník D., Neuls F. Technika a didaktika jednotlivých plaveckých způsobů. Školení trenérů III. třídy. 2006.
Hůlka K., Tomajko D. Úroveň rychlosti pohybový reakcí u mladých basketbalistů ve srovnání s nesportující populací. In Hůlka K., Neuls F. (Eds.) Efekty pohybového zatížení v edukačním prostředí tělesné výchovy a sportu. 2006.
Válková H., Čejka R., Halamičková K., Hůlka K., Neuls F. Využití času v inkluzivních vyučovacích jednotkách TV. In Marshallová M., Mačáková I. (Eds.) Efekty pohybového zatížení v edukačním prostředí tělesné výchovy a sportu. 2006.
Frömel K., Bláha L., Feltlová D., Fojtík I., Hájek J., Horák S., Klobouk T., Kudláček V., Ludva P., Lukavská M., Mitáš J., Neuls F., Nykodým J., Pelclová J., Ryba J., Řepka E., Sigmund E., Sigmundová D., Suchomel A., Ševele Z. Pedagogicko kinantropologický výzkum z hlediska výzkumných záměrů. In Süss V., Mužík V., Marvanová Z. (Eds.) Sborník z vědeckého semináře pedagogické kinantropologie - Svatoňova Stráž 2005. 2005.
Frömel K., Bláha L., Feltlová D., Fojtík I., Hájek J., Horák S., Klobouk T., Kudláček V., Ludva P., Lukavská M., Mitáš J., Neuls F., Nykodým J., Pelclová J., Ryba J., Řepka E., Sigmund E., Sigmundová D., Suchomel A., Šebrle Z. Physical activity and life conditions of the Czech Republic population aged 15-69. In Vaverka F. (Eds.) Movement and Health. Proceedings of 4th international conference. 2005.
Neuls F., Mitáš J., Stelzer J. Physical activity of university students: An international study. In Vaverka F. (Eds.) Movement and Health. Proceedings of 4th international conference. 2005.
Neuls F. Plavání na www stránkách II [CD]. In Čechovská I. (Eds.) Problematika plavání a plaveckých sportů IV. 2005.
Neuls F., Viktorjeník D., Bank L. Plavání 2. LMS Unifor. 2005.
Neuls F., Bank L., Viktorjeník D. Plavání. LMS Unifor. 2004.
PROJEKT
Viktorjeník D., Svozil Z., Neuls F. Individualizace řízení sportovního tréninku plavců. FTK UP v Olomouc, vnitřní grant. 2002.
ZPRÁVA
Frömel K., Tománek R., Dufková P., Pelclová J., Mitáš J., Másilka D., Neuls F., Šindler D. Tvůrčí činnost studentů v didaktické přípravě učitelů. Výzkumná zpráva Fondu rozvoje vysokých škol No. 1530/2001. 2002.
Neuls F., Frömel K., Sigmund E. Využití didaktického servisu ke zkvalitnění edukačního procesu. Výzkumná zpráva Fondu rozvoje vysokých škol No. 1512/2001. 2002.
Frömel K., Vašendová J., Sigmund E., Zíková Z., Neuls F., Groffik D. Individualizace didaktického procesu. Závěrečná zpráva No. F739/1999. 2000.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)