Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Úvodní kurzy za námi, imatrikulace a zápisy za námi, akademická obec za námi, Noc vědců za námi… skoro by se zdálo, že se všechno důležité odehrálo na začátku semestru a teď jen nějak „přežijeme“ do...
Svůj druhý ročník otevře v říjnu série pěších výletů Větrání. Příznivci nenáročné turistiky se mohou těšit na čtveřici cest po zajímavých koutech nejen střední Moravy, kterou zahájí v sobotu 17....
Prohlídky nově vybudovaného Aplikačního centra Baluo, nejrůznější sportovní aktivity či možnosti testování, ale také třeba hravá knihovna. To je jen velmi stručný souhrn toho, co mohli vidět či si...
Dvě stovky úspěšných absolventů přijímacího řízení dnes ve Slovanském domě složily před vedením fakulty tělesné kultury a garanty studijních oborů svůj imatrikulační slib a staly se členy akademické...
Jako jeden z výstupů mezinárodního projektu Employability of Graduates in Sport, který se zabývá uplatnitelností absolventů sportovních oborů, vznikla příručka s doporučeními, na základě nichž mohou...
Nové Legislativní okénko bude v ledasčem jiné než ta předchozí. Zatímco v prvních dvou dílech jsme se poměrně obsáhle věnovali uplatnění absolventů, nyní se krátce zaměříme na některá práva a...
v tomto seznamu nejsou žádné zprávy.