Prevence nevhodného chování

Pro FTK UP je klíčovou hodnotou bezpečné a přátelské prostředí s jasně nastavenými hranicemi, vzájemný respekt, ohleduplnost a úcta.

Cíle fakulty v této oblasti jsou:

  1. Vytvářet svobodné prostředí, ve kterém se k sobě chovají lidé se vzájemným respektem a úctou.
  2. Jednoznačně deklarovat, že jakékoliv zneužívání moci, nerespektování osobní důstojnosti a obtěžování je nepřijatelné.
  3. Poskytnout jasně definovaný mechanismus a podporu studujícím a zaměstnancům, kteří se cítí být obtěžováni.

Zaměstnankyně/zaměstnanci a studentky/studenti mají osobní odpovědnost za dodržování níže uvedených principů.

  1. Chovat se k ostatními důstojně, s respektem a úctou.
  2. Netolerovat žádnou formu obtěžování.
  3. Podporovat každého, kdo se cítí být obětí obtěžování.

Co je sexuální obtěžování?

Obecně lze sexuální obtěžování definovat jako nevhodné a nevítané chování se sexuálním podtextem. Podstatou sexuálního obtěžování (podobně jako ostatních druhů obtěžování) je snaha využít si svoji převahu nad druhým člověkem.

Konkrétně se pak může jednat například o nežádoucí sexuální návrhy, nabízení výhod za intimní sblížení či naopak vyhrožování v případě odmítnutí (např. udělení zápočtu, zkoušky nebo dobré známky, povýšení, finanční odměny či další jiné výhody), různé formy psychického nátlaku, vystavování a distribuce pornografických materiálů nebo ponižující poznámky. Patří sem i výhružné a nepřátelské jednání, urážlivé, nežádoucí verbální i neverbální chování (nevyžádané intimní dotyky) a fyzické napadení. Mohou se odehrávat jak ve výuce, tak i mimo ni během konzultací, praxí, kurzů, exkurzí mimo prostor školy.

Jak se zachovat?

Je třeba vědět, že takové chování je nepřijatelné a máte právo se vůči němu vymezit. Pokud jste se stali objektem obtěžování, kontaktujte poradenskou službu – psychologickou poradnu FTK UP, případně poradenská centra na dalších fakultách UP nebo externí poradny řešící uvedenou problematiku. Služba je dostupná také těm, proti nimž bylo vzneseno obvinění z obtěžování.

Psychologická poradna FTK UP

doc. PhDr. Dana Štěrbová, Ph.D. dana.sterbova@upol.cz

Mgr. Jana Harvanová, Ph.D. jana.harvanova@upol.cz

Mgr. Hana Pernicová, Ph.D. hana.pernicova@upol.cz

Mgr. Michal Šafář, Ph.D. michal.safar@upol.cz

Mgr. Michal Vičar, Ph.D. michal.vicar@upol.cz

S veškerými podněty bude zacházeno důvěrně v souladu s etickým kodexem práce psychologa.

Psychologické poradny na dalších součástech UP

www.upol.cz/studenti/pruvodce/poradenstvi

V případě, že Vás obtěžuje student nebo studentka v rámci studia, je také možné se obrátit na děkana/děkanku, který/která může zahájit disciplinární řízení.

V případě, že Vás obtěžuje zaměstnanec nebo zaměstnankyně, lze podat podnět na Etickou komisi, případně upozornit AS FTK UP

Pokud se prokáže, že stěžovatel/ka věděl/a, že stížnost byla neopodstatněná, lze obvinění z obtěžování považovat za obtěžující nebo škodlivé a může být proti nim zahájeno disciplinární řízení.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)