Katedry a instituty

Katedra aplikovaných pohybových aktivit

Činnost katedry vychází z pochopení pohybových aktivit jako prostředku socializace a udržení rovnováhy mezi subjektivním pocitem fyzického a psychického zdraví. Aplikované pohybové aktivity (APA) jsou zaměřené na široké spektrum osob s postižením různého charakteru a intenzity, pracovníci katedry se mimo jiné zabývají tvorbou a evaluací programů v oblasti APA, životním stylem osob s postižením nebo pohybovou aktivitou seniorů. Katedra garantuje studijní obory Aplikované pohybové aktivity, Aplikovaná tělesná výchova a také obor Ochrana obyvatelstva, který umožňuje doplnění vzdělání i pracovníkům integrovaných záchranných složek. Nabízené obory jsou otevřené i studentům se speciálními potřebami. Na praktickou činnost se zaměřuje Centrum APA.

| projektoví zaměstnanci

Projekt „Podpora vzdělávání dětí, žáků a studentů prostřednictvím rovného přístupu v oblasti pohybové gramotnosti“

Mgr. Ondřej Ješina, Ph.D.E: ondrej.jesina@upol.czT: 585 636 356
hlavní řešitel projektumístnost: NC 225M: 733 690 599
Mgr. Markéta HajdukováE: marketa.hajdukova@upol.czT: 585 636 150
odborný týmový koordinátormístnost: NC 225M: 735 166 546
Mgr. Ladislav Baloun, Ph.D.E: ladislav.baloun@upol.czT: 585 636 170
konzultant APA pro Plzeňský kraj, Karlovarský krajmístnost: NC 230M: 735 166 550
Mgr. Lucie KutheilováE: lucie.kutheilova@upol.czT: 585 636 170
konzultant APA pro Královéhradecký kraj, Pardubický krajmístnost: NC 230M: 735 166 552
Mgr. Adam JarmarE: adam.jarmar@upol.czT: 585 636 170
konzultant APA pro Zlínský kraj, Moravskoslezský krajmístnost: NC 230M: 735 166 549
Mgr. Jana Sklenaříková, Ph.D.E: jana.sklenarikova@upol.czT: 585 636 170
konzultant APA pro Jihomoravský kraj a Kraj Vysočinamístnost: NC 230M: 777 946 327
Bc. Michal ŠmídE: michal.smid@upol.czT: 585 636 170
konzultant APA pro Ústecký kraj, Liberecký krajmístnost: NC 230M: 733 166 551
Bc. Kateřina FiedlerováE: katerina.tesarova@upol.czT: 585 636 170
konzultant APA pro Středočeský kraj, Jihočeský krajmístnost: NC 230M: 735 166 548
Mgr. Lucie JešinováE: lucie.jesinova@upol.czT: 585 636 150
metodikmístnost: NC 213
Mgr. Eva KacanuE: eva.kacanu@upol.czT:
metodikmístnost: NC 231
Mgr. Michaela LehnertováE: michaela.lehnertova@upol.czT: 585 636 399
metodikmístnost: NC 231

| studenti DSP

Mgr. Damir BešićE: damir.besic01@upol.cz
Mgr. Ivana DjordjevićE: ivana.djordjevic01@upol.cz
Mgr. Sylvie DundáčkováE: sylvie.dundackova01@upol.cz
Mgr. Lucie JešinováE: lucie.jesinova@upol.cz
Mgr. et Bc. B.A. Lucie KrejčíkováE: lucie.krejcikova01@upol.cz
Mgr. Lucie PetrováE: lucie.petrova01@upol.cz
Mgr. Mladen ProtićE: mladen.protic01@upol.cz
Mgr. Jakub ŘičicaE: jakub.ricica01@upol.cz
Mgr. Jarmila ŠtepánováE: jarmila.stepanova@upol.cz
Ing. Tomáš ZelenkaE: tomas.zelenka01@upol.cz

Katedra fyzioterapie

Katedra je garantem tříletého bakalářského a navazujícího magisterského studia oboru Fyzioterapie. Studenti jsou připravováni pro práci na rehabilitačních pracovištích, v rehabilitačních ústavech, na pracovištích fyzioterapie a léčby bolesti, v lázních, léčebnách a dalších zdravotnických zařízeních. Náplň studia je přednostně zaměřena v oblastech kinezioterapie a fyzikální terapie na diagnostiku a terapii funkčních a organických poruch pohybového a nervového systému a na léčbu bolestivých stavů těchto systémů. Klinickou základnou pro učitele katedry i studenty je zdravotnické zařízení RRR Centrum - Centrum léčby bolestivých stavů a pohybových poruch sídlící v budově děkanátu fakulty.

Personální složení

PhDr. David Smékal, Ph.D.E: david.smekal@upol.czT: 585 636 314
vedoucímístnost: NC 116T: 585 636 380
MUDr. Radmil Dvořák, Ph.D.E: radmil.dvorak@upol.czT: 585 636 304
zástupce vedoucíhomístnost: NA 111
Mgr. Martina Šlachtová, Ph.D.E: martina.slachtova@upol.czT: 585 636 319
tajemníkmístnost: NC 115
Bc. Martina PružincováE: martina.pruzincova@upol.czT: 585 636 308
sekretářkamístnost: NC 146

| akademičtí pracovníci

| studenti DSP

Mgr. Martin DvořáčekE: martin.dvoracek01@upol.cz
Mgr. Tereza FialováE: tereza.fialova01@upol.cz
Mgr. Pavla HorováE: pavla.horova01@upol.cz
Mgr. Petra KonečnáE: petra.konecna01@upol.cz
MUDr. Aleš KubátE: ales.kubat01@upol.cz
Mgr. Tamara MichalčíkováE: tamara.michalcikova01@upol.cz
Mgr. Hana OlšákováE: hana.olsakova01@upol.cz

Katedra přírodních věd v kinantropologii

Katedra zajišťuje výuku a výzkum v oblastech kinantropologie, které jsou úzce spojeny s biomedicínou, fyzikálními obory a motorikou člověka. Základní předměty, jejichž výuku katedra garantuje, jako jsou například anatomie, antropomotorika, biofyzika, biomechanika, fyziologie zátěže nebo somatodiagnostika, patří mezi stěžejní ve většině studijních oborů na fakultě. Vědeckovýzkumná práce katedry je zaměřena na aplikační výstupy na úrovni primární i sekundární prevence zdraví u různých skupin populace. Specializované laboratoře (antropometrická, biomechanická a fyziologická) jsou vybaveny moderní přístrojovou technikou a nabízejí možnost testování nejen vrcholovým sportovcům, ale i dalším zájemcům.

Personální složení

     
prof. RNDr. Miroslav Janura, Dr. E: miroslav.janura@upol.cz T: 585 636 400
vedoucí místnost: NB 222  
Mgr. Zdeněk Svoboda, Ph.D. E: zdenek.svoboda@upol.cz T: 585 636 414
zástupce vedoucího místnost: NB 217 M: 777 160 744
Miroslava Šubová E: miroslava.subova@upol.cz T: 585 636 401
sekretářka místnost: NB 221  

| akademičtí pracovníci

| ostatní zaměstnanci

| studenti DSP prezenční formy

Mgr. Shaheera Ajmal E: shaheera.ajmal01@upol.cz místnost: NB 112
Mgr. Hana Bednáříková E: hana.bednarikova01@upol.cz místnost:
Mgr. Markéta Hamříková E: marketa.hamrikova01@upol.cz místnost: NB 213
MUDr. Světlana Hrachovinová E: svetlana.hrachovinova01@upol.cz místnost:
Mgr. et Bc. Pavlína Kalčíková E: pavlina.kalcikova01@upol.cz místnost: NB 212
Mgr. Jana Kalabusová E: jana.kalabusova@upol.cz místnost: NB 212
Mgr. Tomáš Klein E: tomas.klein01@upol.cz místnost: NB 213
Mgr. Ondřej Laštovička E: ondrej.lastovicka01@upol.cz místnost: NA 147
Mgr. Michaela Lehnertová E: michaela.lehnertova@upol.cz místnost: NC 231
Mgr. Petr Linduška E: petr.linduska01@upol.cz místnost: NB 212
Mgr. Pavel Marek E: pavel.marek02@upol.cz místnost: NB 212
Mgr. Lenka Murínová E: lenka.murinova01@upol.cz místnost: NB 212
Mgr. et Bc. Denisa Nohelová E: denisa.nohelova01@upol.cz místnost: NB 212
Mgr. Lukáš Ondra E: lukas.ondra01@upol.cz místnost: NB 212
Mgr. Hana Ondráčková E: hana.ondrackova@upol.cz místnost: NB 213
Mgr. Javad Sarvestan E: javad.sarvestan01@upol.cz místnost: NB 112
Mgr. Barbora Sládečková E: barbora.sladeckova@upol.cz místnost: NB 112
Mgr. Alena Svobodová E: alena.svobodova@upol.cz místnost: NB 213
Mgr. Michal Valenta E: michal.valenta@upol.cz místnost: HY 215
Mgr. Ludvík Valtr E: ludvik.valtr@upol.cz místnost: NB 215
Mgr. Eliška Zahutová E: eliska.kubonova@upol.cz místnost:
Mgr. Vendula Zbořilová E: vendula.zborilova01@upol.cz místnost: NB 212

| studenti DSP kombinované formy

Mgr. Kamila Banátová E: kamila.banatova01@upol.cz
Mgr. Michaela Bátorová E: michaela.batorova01@upol.cz
Mgr. Tereza Kaplanová E: tereza.kaplanova@upol.cz
Mgr. Radek Kleibl E: radek.kleibl01@upol.cz
PhDr. Martina Malotová E: martina.malotova01@upol.cz
Mgr. Mirka Musilová E: mirka.musilova01@upol.cz
MUDr. Michal Šimeček E: michal.simecek01@upol.cz
Mgr. Milena Vagaja E: milena.vagaja01@upol.cz
Mgr. Svatoslav Valenta E: svatoslav.valenta01@upol.cz
PhDr. Jan Zemánek E: jan.zemanek01@upol.cz

Katedra rekreologie

Management životního stylu, management rekreace a sportu nebo pedagogika volného času, to jsou některé ze směrů, kterými se mohou vydat studenti katedry rekreologie. Ta vzdělává odborníky pro výchovu ke zdravému životnímu stylu a řeší otázky spojené se vzrůstajícím významem volného času pro člověka i společnost. Kromě bakalářského a navazujícího magisterského studijního oboru Rekreologie katedra garantuje výuku rekreologického modulu v oboru Aplikované pohybové aktivity a modulu management sportu v oboru Trenérství a management sportu. Výzkumná činnost se orientuje na aktivní životní styl, rekreaci a volný čas se zaměřením na manažersko-ekonomické aspekty, cestovní ruch, zážitkovou pedagogiku a výchovu v přírodě a podporu pohybové aktivity a zdraví. Více se můžete dozvědět i na stránkách katedry rekreologie.

Personální složení

Mgr. Zdeněk Hamřík, Ph.D.E: zdenek.hamrik@upol.czT: 585 636 250
vedoucímístnost: NC 324
Mgr. Michal Kudláček, Ph.D.E: michal.kudlacek@upol.czT: 585 636 254
zástupce vedoucíhomístnost: NC 314
Pavlína StarostováE: pavlina.starostova@upol.czT: 585 636 262
sekretářkamístnost: NC 322

| akademičtí pracovníci

Mgr. Petr Baďura, Ph.D.E: petr.badura@upol.czT: 585 636 257
MUDr. RNDr. Tomáš Brychta, Ph.D.E: tomas.brychta@upol.czT: 585 636 252
PhDr. Marek HermanE: marek.herman@upol.czT: 585 636 532
Ing. Vladimír HobzaE: v.hobza@upol.czT: 585 636 257
PhDr. Jana Hoffmannová, Ph.D.E: jana.hoffmannova@upol.czT: 585 636 251
prof. PhDr. Ivo Jirásek, Ph.D.E: ivo.jirasek@upol.czT: 585 636 103
Mgr. Michal Kalman, Ph.D.E: michal.kalman@upol.czT: 585 636 153
Mgr. Jaroslav KohoutekE: jaroslav.kohoutek@upol.czT: 585 636 260
Ing. Halina Kotíková, Ph.D.E: halina.kotikova@upol.czT: 585 636 258
RNDr. Jiří KratochvílE: jiri.kratochvil@upol.czT: 585 636 270
Mgr. Lukáš OndraE: lukas.ondra@upol.czT: 585 636 410
Mgr. Jan Pavelka, Ph.D.E: jan.pavelka@upol.czT: 585 636 157
Mgr. Zuzana PůžováE: zuzana.puzova@upol.czT: 585 636 153
Mgr. Michal PetrE: m.petr@upol.czT: 585 636 532
Mgr. Marek MaráčekE: marek.maracek@upol.czT: 585 636 260
Mgr. David Másilka, Ph.D.E: david.masilka@upol.czT: 585 636 271
Mgr. Miroslav RončákE: miroslav.roncak@upol.czT: 585 636 232
Mgr. Rudolf RozsypalE: rudolf.rozsypal@upol.czT: 585 636 259
Mgr. Adéla RůžičkováE: adela.ruzickova@upol.czT: 585 636 271
Ing. Eva Schwartzhoffová, Ph.D.E: eva.schwartzhoffova@upol.czT: 585 636 258
PhDr. Martin Sigmund, Ph.D.E: martin.sigmund@upol.czT: 585 636 702
Mgr. Jiří Skoumal, Ph.D.E: jiri.skoumal@upol.czT: 585 636 259
Mgr. Luděk Šebek, Ph.D.E:  ludek.sebek@upol.czT: 585 636 251
MUDr. Marcela Škvařilová, Ph.D.E: marcela.skvarilova@upol.czT: 585 636 252
Mgr. Tomáš Valenta, Ph.D.E: tomas.valenta@upol.czT: 585 636 260
Mgr. Michal Vičar, Ph.D.E: michal.vicar@upol.czT: 585 636 271

| Studenti DSP

Ing. Vladimír HobzaE: v.hobza@upol.cz
Mgr. Tomáš HolleinE: tomas.hollein@upol.cz
Mgr. Kristýna JanečkováE: kristyna.janeckova01@upol.cz
Mgr. Martina KočerováE: martina.kocerova01@upol.cz
Mgr. Jaroslav KohoutekE: jaroslav.kohoutek@upol.cz
Mgr. Jiří MališE: jiri.malis@upol.cz
Mgr. Marek MaráčekE: marek.maracek@upol.cz
Bac Van NguyenE: bacvan.nguyen01@upol.cz
Mgr. Michal PetrE: m.petr@upol.cz
Na Dahn PhanE: nadanh.phan01@upol.cz
Mgr. Zuzana PůžováE: zuzana.puzova@upol.cz
Mgr. Miroslav RončákE: miroslav.roncak@upol.cz
Mgr. Jakub SvobodaE: jakub.svoboda@upol.cz
Mgr. Pavel ŠubaE: pavel.suba@upol.cz

Katedra společenských věd v kinantropologii

Katedra zajišťuje výuku a výzkum v oblasti filozofické a sociokulturní kinantropologie, psychologie sportu, pedagogiky sportu, sociologie, filozofie, historie tělesné kultury, didaktiky tělesné výchovy a základů psychologie se zaměřením na obecnou a  vývojovou psychologii, psychologii osobnosti, zdraví a sociální psychologii. Garantuje výuku cizích jazyků na fakultě. Kromě toho koncepčně rozvíjí a zabezpečuje další vyučovací předměty teoretického i praktického charakteru. Katedra je garantem pedagogické praxe na učitelství tělesné výchovy a modulů pedagogická a učitelská způsobilost na státních závěrečných zkouškách. Významným způsobem se podílí na koncepci a realizaci prezenční a kombinované formy studia, doktorského studijního programu a studia trenérství.

Personální složení

doc. PhDr. Zbyněk Svozil, Ph.D.E: zbynek.svozil@upol.czT: 585 636 111
vedoucímístnost: NC 424
Mgr. Jana Harvanová, Ph.D.E: jana.harvanova@upol.czT: 585 636 365
zástupce vedoucíhomístnost: NC 428
Bc. Kateřina ObzinováE: katerina.obzinova@upol.czT: 585 636 104
sekretářkamístnost: NC 422

| akademičtí pracovníci

| Studenti DSP

Mgr. Michaela ChodilováE: michaela.chodilova01@upol.cz
Mgr. Petr KrolE: petr.krol01@upol.cz
Mgr. Lucie LauermanováE: lucie.lauermanova01@upol.cz
Mgr. Lojdová MartinaE: martina.lojdova01@upol.cz
Mgr. Marek PolachE: marek.polach01@upol.cz
Mgr. Martina SalčákováE: martina.salcakova01@upol.cz
Mgr. Jana VokáčováE: jana.vokacova@upol.cz

Katedra sportu

Katedra sportu je tradičním pracovištěm fakulty, které jako pokračovatel někdejšího univerzitního Ústavu tělesné výchovy garantuje výuku tělesné výchovy ve studijních oborech Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň základních škol a pro střední školy, Tělesná výchova a sport, Trenérství a sport a Trenérství a management sportu. Katedra zabezpečuje teoretickou a praktickou výuku ve sportovních odvětvích, jako jsou atletika, gymnastika, plavání, bojová umění nebo sportovní a pohybové hry, katedra je také pořadatelem univerzitních přeborů v atletických disciplínách nebo šplhu na laně. Výzkumná činnost katedry se zaměřuje na zvýšení efektivity vyučovacího procesu, diagnostiku lidské motoriky a optimalizaci pohybového režimu různých věkových skupin.

Personální složení

PaedDr. Soňa Formánková, Ph.D. E: sona.formankova@upol.cz T: 585 636 508
vedoucí místnost: HY 207  
Mgr. Pavel Háp, Ph.D. E: pavel.hap@upol.cz T: 585 636 515
zástupce místnost: HY 103  
Mgr. Jana Seidlová E: jana.seidlova@upol.cz T: 585 636 502
sekretářka místnost: HY 106A  

| akademičtí pracovníci

| garanti

garant kurzovní výuky: Mgr. Taťána Bank Navrátíková

| studenti DSP

Mgr. Ladislav Dragula E: ladislav.dragula01@upol.cz
Mgr. Eliška Maixnerová E: eliska.maixnerova@upol.cz
Mgr. Matej Pella E: matej.pella01@upol.cz
Mgr. Jiří Herbert Procházka E: jiri.prochazka03@upol.cz
Mgr. Matěj Strniště E: matej.strniste01@upol.cz
Mgr. Ondřej Sikora E: ondrej.sikora02@upol.cz

Aplikační centrum BALUO

Aplikační centrum BALUO je moderní, v České republice unikátní vědeckotechnický park zaměřený na podporu zdravého životního stylu a pohybové aktivity. Centrum zahrnuje testovací bazén s kamerami snímajícími pohyb plavce, což umožňuje jeho hlubší analýzu. Čidla sledují také prostor testovací haly. V centru se dále nachází lyžařský trenažér s měnitelným sklonem a rychlostí, „chytré“ fitness centrum nebo lezecká stěna. Srdcem moderního komplexu je ovšem diagnostické studio tělesné kultury alias stanice technické kontroly pro vaše tělo. Po zjištění aktuálního stavu, tedy startovací čáry, si může klient volit pohybovou aktivitu nebo mu ji doporučíme. Pohybový program s námi mohou klienti konzultovat a plnit jej v prostorách našeho centra. Důraz je kladen na individuální potřeby daného člověka a dlouhodobost programu. Vybudování centra bylo podpořeno dotací z Operačního programu Podnikání a inovace.

Kontakty

PhDr. Dr. Martin Sigmund, Ph.D.E: martin.sigmund@upol.czT: 585 636 702
ředitelmístnost: AC BALUO
Mgr. Tomáš JunekE: tomas.junek@upol.czT: 585 636 703
provozní managermístnost: AC BALUO
Mgr. David PryclE: david.prycl@upol.czT: 585 636 717
key account managermístnost: AC BALUO
Bc. David PokornýE: david.pokorny@upol.czT: 585 636 701
garant pohybových aktivit – fitnessmístnost: AC BALUO
Mgr. Zuzana SvozilováE: zuzana.svozilova@upol.czT: 585 636 710
garant plaveckých aktivitmístnost: NB 311

| recepce

T: 585 636 710
E: recepce@acbaluo.cz
Mgr. Klára Benýšková
Markéta Ovčariková
Piatková Eliška

| provozní úsek

Mgr. Evžen Hrubeš
technický manažer
E: evzen.hrubes@upol.cz

– strojníci
T: 585 636 713
Martin Antl
Jan Hanus
Tomáš Javora
Ondřej Meluch

– úklid
T: 585 636 713
Marcela Habermannová
Jarmila Lančová
Dana Roušalová
Renata Sonntagová
Věra Ulicová

 

| Bistro BALUO

M: +420 603 862 580
E: januka00@seznam.cz
Karolina Janu
provozovatelka bistra

Institut aktivního životního stylu

Interdisciplinární vědeckovýzkumné pracoviště, které se zabývá výzkumem pohybové aktivity a inaktivity ve vztahu k celkovému životnímu stylu a zdraví obyvatel ČR a má koordinační a poradenskou funkci v oblasti monitoringu pohybové aktivity pro středoevropské země. Pracovníci jsou zapojeni do řady výzkumných projektů na národní i mezinárodní úrovně a mají přístup do nejvýznamnějších světových databází. Institut garantuje výuku metodologie výzkumu, statistiky a informačních technologií se zaměřením na kinantropologii, je také garantem odborných časopisů Acta Gymnica a Tělesná kultura a provozuje online systém Indares.com. Institut tvoří Centrum kinantropologického výzkumu a Centrum podpory pohybových aktivit.

Personální složení

Mgr. František Chmelík, Ph.D.E: frantisek.chmelik@upol.czT: 585 636 117
vedoucímístnost: NB 319
doc. Mgr. Jana Pelclová, Ph.D.E: jana.pelclova@upol.czT: 585 636 469
zástupkyně vedoucíhomístnost: NB 329
Mgr. Jan Dygrýn, Ph.D.E: jan.dygryn@upol.czT: 585 636 741
zástupce vedoucíhomístnost: NB 314
Hana PospíšilováE: hana.pospisilova@upol.czT: 585 636 462
sekretářkamístnost: NB 319M: 739 329 914

| vědecko-výzkumní pedagogičtí pracovníci

| ostatní zaměstnanci

| studenti DSP

Mgr. Jana PechováE: jana.hodonska@upol.czmístnost: NB 311
Mgr. Lukáš JakubecE: lukas.jakubec@upol.czmístnost: NB 310
Mgr. Filip KřenE: filip.kren@upol.czmístnost: NB 309
Mgr. Daniel MikeškaE: daniel.mikeska@upol.czmístnost: NC 216
Mgr. Eliška MaterováE: eliska.materova01@upol.czmístnost: NB 314
Mgr. Zuzana SvozilováE: zuzana.svozilova@upol.czmístnost: NB 311
Mgr. Adam ŠimůnekE: adam.simunek01@upol.czmístnost: NB 311
Mgr. Jan VindišE: jan.vindis01@upol.czmístnost: NB 314
Mgr. Michal VorlíčekE: michal.vorlicek@upol.czmístnost: NB 326
Mgr. Tomáš VyhlídalE: tomas.vyhlidal@upol.czmístnost: NC 216
Mgr. Radim ŽatkaE: radim.zatka01@upol.czmístnost: NB 311