MUDr. Renata VAŘEKOVÁ, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585636162

Katedra přírodních věd v kinantropologii

Fakulta tělesné kultury

FTK NB budova center - CKV

NB 2.10

odborný asistent

Konzultační hodiny:
Pravidelné Místnost: Poznámka:
úterý 09:00–11:00 NB 2.10

Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:

  • Člen AS UP/komise AS UP (8. 10. 2015 – )

Vědecká společnost

  • Česká společnost antropologická- dosud (člen, 1992–)

Státnicová komise

  • Studijní obor-bakalářdké studium TVS+TV v kombinacích - dosud (člen, 2013–)

Jiné komise a orgány

  • Etická komise UP - dosud (člen, 2015–)
  • Školitel Českého Červeného kříže (akreditováno MŠMT) - dosud (člen, 1995–)
VYBRANÉ PUBLIKACE
Janura M., Vařeka I., Lehnert M., Svoboda Z., Klugarová J., Elfmark M., Dvořáková T., Vařeková R. Metody biomechanické analýzy pohybu. 2012. (KNIHA - CELEK)
ČLÁNEK
De Ste Croix M., Lehnert M., Maixnerová E., Zaatar A., Svoboda Z., Botek M., Vařeková R., Šťastný P. Does maturation influence neuromuscular performance and muscle damage after competitive match-play in youth male soccer players? European Journal of Sport Science. 2019.
Strniště M., Hůlka K., Lehnert M., Maixnerová E., Vařeková R., Lazecká Š. Neuromuscular control of knee joint during basketball season in male junior players. Acta Gymnica. 2019.
Šťastný P., Lehnert M., De Ste Croix M., Petr M., Svoboda Z., Maixnerová E., Vařeková R., Botek M., Petřek M., Kocourková L., Cięszczyk P. The effect of COL5A1, GDF5 and PPARA genes on a movement screen and neuromuscular performance in adolescent team sport athletes. JOURNAL OF STRENGTH AND CONDITIONING RESEARCH. 2019.
Lehnert M., De Ste Croix M., Gonosová Z., Botek M., Vařeková R., Zaatar A., Laštovička O., Šťastný P. Changes in injury risk mechanisms after soccer specific fatigue in male youth soccer players. Journal of Human Kinetics. 2018.
Vařeka I., Janura M., Vařeková R. Kineziologie chůze. Rehabilitace a fyzikální lékařství. 2018.
Lehnert M., De Ste Croix M., Zaatar A., Hughes J., Vařeková R., Laštovička O. Muscular and neuromuscular control following soccer-specific exercise in male youth: Changes in injury risk mechanisms. Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports. 2017.
Lehnert M., Sigmund M., Lipinska P., Vařeková R., Hroch M., Gonosová Z., Šťastný P., Háp P., Zmijewski P. Training-induced changes in physical performance can be achieved without body mass reduction after eight week of strength and injury prevention oriented programme in volleyball female players. Biology of Sport. 2017.
Vařeka I., Bednář M., Vařeková R. Robotická rehabilitace chůze. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2016.
Vařeka I., Vařeková R. Kontinuální pasivní pohyb v rehabilitaci kloubů po úrazech a operacích. Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Čechoslovaca. 2015.
Vařeka I., Vařeková R. Otlaky plosky v diagnostice funkčních typů nohy. Rehabilitace a fyzikální lékařství. 2015.
Vařeka I., Bednář M., Vařeková R. Kvalitativní hodnocení a testování u pacientů po amputaci dolní končetiny. Rehabilitace a fyzikální lékařství. 2014.
Vařeková R., Vařeka I. How to estimate overweight in pubescent asthmatics? Advances in Medical Sciences. 2013.
Vařeka I., Vařeková R. Využití ortotických vložek v léčbě gonartrózy. Rehabilitace a fyzikální lékařství. 2013.
Vařeka I., Vařeková R. Sdružené pohyby kloubů dolní končetiny a reverze posunu kondylů femuru při zatížení. Rehabilitace a fyzikální lékařství. 2012.
Vařeková R., Vařeka I., JANURA M., SVOBODA Z., ELFMARK M. Evaluation of Postural Asymmetry and Gross Joint Mobility in Elite Female Volleyball Athletes. Journal of Human Kinetics. 2011.
Botek Z., Gába A., Lehnert M., Přidalová M., Vařeková R., Botek M., Langer F. Condition and body constitution of soccer players in category U19 before and after completing a preparatory period. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2010.
Vařeková R., Vařeka I. Klinické určení polohy osy subtalárního kloubu. Pohybové ústrojí. 2010.
Vařeka I., Stejskal D., Vařeková R., Burianová K., Hnátek J. Changes in clusterin serum concentration levels in oncologicpatients during the course of spa therapy - a pilot study. Biomedical Papers-Olomouc. 2009.
Vařeka I., Vařeková R., Lehnert M., Kolář P., Stejskal D. The effect of foot type and laterality on ankle sprain in elite female volleyball athletes. Kinesiology. 2009.
Stejskal D., Karpíšek M., Reutová H., Humeňanská V., Petzel M., Kušnierová P., Vařeka I., Vařeková R., Stejskal P. Angiopoietin-like protein 4: Development, analytical characterization, and clinical testing of a New ELISA. General Physiology and Biophysics. 2008.
Vařeka I., Yanac Paredes E. I., Vařeková R. Funkce nohy po sejmutí sádrové fixace při distorzi hlezna. Pohybové ústrojí. 2008.
Vařeka I., Vařeková R. Nové klinické typologie a modely funkce nohy. Pohybové ústrojí. 2008.
Vařeka I., Vařeková R. Srovnání výskytu funkčních typů nohy u mužů a žen. Rehabilitace a fyzikální lékařství. 2008.
Burianová K., Vařeková R., Vařeka I. The effect of 8 week pulmonary rehabilitation programme on chest mobility and maximal inspiratory and expiratory mouth pressure in patients with bronchial asthma. In Stejskal P. (Eds.) Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2008.
Vařeka I., Vařeková R. The height of the longitudinal foot arch assessed by Chippaux-Šmiřák index in the compensated and uncompesated foot types according to root. In Stejskal P. (Eds.) Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2008.
Vařeková R., Vařeka I., Hnátek J., Píšťková N., Burianová K. Sledování pohybového systému u klientů středního a seniorského věku. Česká antropologie. 2007.
Vařeková R., Burianová K., Zdařilová E., Polák M., Přidalová M. Physical activity - a component of SPA treatment of asthmatic children. Česká antropologie. 2006.
Vařeková R., Vařeka I., Zdařilová E., Burianová K., Polák M., Přidalová M. Pohybová aktivita - nedílná součást komplexní léčby bronchiálního astmatu u dětí a mládeže. Česká antropologie. 2006.
Přidalová M., Riegerová J., Vařeková R., Dostálová I. Diagnosis of muscle function in students at the Faculty of Physical Culture, Palacký University [Abstract]. Przeglad antropologiczny. 2005.
Vařeka I., Vařeková R. Patokineziologie a funkční ortézování. Rehabilitace a fyzikální lékařství. 2005.
Vařeková R., Vařeka I., Burianová K., Zdařilová E., Riegerová J., Hak J. Srovnání výskytu svalových dysbalancí a držení těla mezi dětmi s asthma bronchiale a běžnou populací. Česká antropologie. 2005.
Vařeková R., Filipová V., Vařeka I., Hak J. Stav podpůrně pohybového systému u dětí s astma bronchiale. Česká antropologie. 2004.
Vařeka I., Vařeková R. Klinická typologie nohy. Rehabilitace a fyzikální lékařství. 2003.
Přidalová M., Kobzová J., Vařeková R., Charamza J. Srovnání tělesného složení u olomoucké a českobudějovické populace dětí mladšího školního věku. In Thurzo M. (Eds.) Česká antropologie. 2001.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Přidalová M., Dostálová I., Riegerová J., Vařeková R. The somatic profile of male and female students studying the programme "Physical education and sport" at the Faculty of Physical Culture in Olomouc. Aging and physical activity 2006: sborník abstrakt. .
Vařeková R., Vařeka I. Are asthmatic children prone to obesity? In Zvonař M., Sajdlová Z. (Eds.) Proceedings of the 9th International Conference Sport & Quality of Life 2013. 2013.
Hřivnová M., Kopecký M., Knausová I., Vařeková R. Výživa jako součást životního stylu budoucích učitelů. In Řehulka E., Reissmannová J. (Eds.) Současné trendy výchovy ke zdraví. 2013.
Neumannová K., Vařeková R., Vařeka I. Plicní rehabilitace funkční poruchy dýchání - kasuistika. XVII. Luhačovické dny. 2010.
Neumannová K., Šlachtová M., Vařeková R., Vařeka I., Lang R. Vliv rehabilitační léčby na rozvíjení hrudníku u nemocných s obstrukčním typem ventilační poruchy. In Hnátek J., Vařeka I. (Eds.) XVII. sjezd Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny. 2010.
Vařeková R., Vařeka I. Vybrané pohybové aktivity seniorů v zimním období. In Bednářová H. (Eds.) Aktivní v každém věku II. 2008.
Vařeková R., Vařeka I., Burianová K., Hnátek J., Pišťková N. Motor system in patiens of middle and senior age treated in Luhačovice spa. Movement and health 2007: 5th international conference. 2007.
Wittmannová J., Karásková V., Miklánková L., Vařeková R., Krejčířová O., Skopalová J., Brychnáčová E. Program průběžného vzdělávání učitelů ZŠ vzdělávajících žáky s lehkým mentálním postižením v oblasti Člověk a zdraví. Pedagogická kinantropologie. 2007.
Vařeková R., Vařeka I., Burianová K., Hnátek J., Píšťková N., Mizerová H. Svalové dysbalance ve středním a vyšším věku [CD]. In Blahutková M. (Eds.) Soubor referátů z mezinárodní konference Sport a kvalita života 2007. 2007.
Vařeková R., Vařeka I., Hnátek J., Píšťková N., Burianová K. Výskyt svalových dysbalancí u pacientů léčených v Lázních Luhačovice, a. s. ve středním a seniorském věku. In Wittmannová J. (Eds.) Aktivní v každém věku: pracovní seminář odborníků v oblasti pohybových aktivit seniorů. 2007.
Vařeková R., Zdařilová E., Vařeka I., Burianová K., Riegerová J., Hnátek J. Anthropometric and kinesiologic findings in asthmatic children. In Vaverka F. (Eds.) Movement and health, 4th international conference: Proceedings. 2005.
Vařeková R., Vařeka I., Zdařilová E., Burianová K., Polák M. Antropometrická charakteristika astmatických dětí. XII. luhačovické dny: sborník abstrakt. 2005.
Zdařilová E., Burianová K., Vařeka I., Vařeková R., Polák M. Kineziologické aspekty držení těla u dětských astmatiků. XII. luhačovické dny: sborník abstrakt. 2005.
Vařeka I., Vařeková R., Burianová K., Zdařilová E., Polák M., Hnátek J., Hak J. Možnosti využití fyzické zátěže jako součásti lázeňské léčby astmatických dětí. XII. sjezd Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny: sborník abstrakt. 2005.
Přidalová M., Riegerová J., Dostálová I., Vařeková R. Muscles function and movement stereotypes of students at Faculty of Physical Culture in Olomouc [Abstract]. In Vaverka F. (Eds.) Movement and health, 4th international conference: Proceedings. 2005.
Vařeka I., Vařeková R., Burianová K., Zdařilová E., Polák M., Hnátek J., Hak J. Physical activity in spa treatment of asthmatic children. In Vaverka F. (Eds.) Movement and health, 4th international conference: Proceedings. 2005.
Vařeková R., Přidalová M. Pohybová aktivita jako součást primární prevence patologických jevů. In Ághová Ľ. (Eds.) Životné podmienky a zdravie: zborník vedeckých prác. 2005.
Burianová K., Zdařilová E., Vařeka I., Vařeková R., Barešová J., Kohoutová Z. The effect of comprehensive spa treatment on the ventilatory parameters and muscular fitness of children with bronchial asthma disease [Abstract]. In Vaverka F. (Eds.) Movement and health, 4th international conference: Proceedings. 2005.
Vařeka I., Hak J., Vařeková R., Zdařilová E., Burianová K., Polák M. Vliv pravidelné fyzické zátěže během lázeňského pobytu na některé parametry fyzické výkonnosti u astmatických dětí. XII. luhačovické dny: sborník abstrakt. 2005.
Burianová K., Zdařilová E., Vařeka I., Vařeková R., Polák M. Vliv komplexní lázeňské léčby na ventilační parametry u dětských astmatiků. XII. luhačovické dny: sborník abstrakt. 2005.
Vařeková R., Vařeka I. Body weight factionalisation and the chest parameters in asthmatic children. In . (Eds.) 14th European congress of physical and rehabilitation medicine: Advances in PMR - traditional and modern concepts: Final programme and abstract. 2004.
Vařeková R., Partschová P., Vařeka I., Dostálová I., Sluka R. The evolution of the handedness and the footedness in children. In Thurzo M. (Eds.) Slovenská antropológia: bulletin slovenskej antropologickej spoločnosti pri SAV. 2004.
Vařeková R., Vařeka I. Body composition in the asthmatic children. 2nd Word Congress of the International Society of Physical and Rehabilitation Medicine - ISPRM. 2003.
Vařeka I., Vařeková R. Kinesiotheraqpy and inhalations - the crucial methods in spa treatment of respiratory tract diseas. XIII. kongres Poskiego towarzystwa fizjoterapii. 2003.
Vařeková R., Vařeka I. The problem of clinical examination of muscular disbalance [Abstract]. In Vignerová J., Riedlová J., Bláha P. (Eds.) International anthropological congress : Anthropology and society. 2003.
Přidalová M., Riegerová J., Dostálová I., Vařeková R., Rýznarová Š. Funkčnost podpůrně-pohybového systému jako jeden z parametrů optimálně fungujícího tělesného schématu. In Riegerová J. (Eds.) Diagnostika pohybového systému - metody vyšetření, primární prevence, prostředky pohybové terapie. 2002.
Vařeka I., Hak J., Vařeková R. Severská chůze - principy a možnosti uplatnění v rehabilitaci. Rehabilitácia. 2002.
Vařeková R., Hak J., Vařeka I. Somatometrická charakteristika astmatických dětí [Abstrakt]. Sborník abstrakt IX. luhačovické dny. 2002.
Vařeková R., Vařeka I., Hak J. Tělesné složení a vybrané somatometrické parametry u astmatických dětí léčených v Lázních Luhačovice. In Riegerová J. (Eds.) Diagnostika pohybového systému - metody vyšetření, primární prevence, prostředky pohybové terapie. 2002.
Vařeka I., Králová M., Vařeková R. Lateralita nohou a asymetrie zatěžování ve stoji. In Martiník K., Komeštík B., Ryba J. (Eds.) Sborník referátů z interdisciplinární konference Optimální působení tělesné zátěže a výživy [CD ROM]. 2001.
Vařeková R., Vařeka I. Srovnání svalových dysbalancí mezi chlapci a dívkami školního věku. In Válková H., Hanelová Z. (Eds.) Pohyb a zdraví : sborník z 2. mezinárodní konference. 2001.
Vařeková R., Vařeka I. Vliv věku a pohlaví na výskyt svalových dysbalancí a držení těla u dětí školního věku. In Martiník K., Komeštík B., Ryba J. (Eds.) Sborník referátů z interdisciplinární konference Optimální působení tělesné zátěže a výživy [CD ROM]. 2001.
Vařeková R., Vařeka I. Výskyt svalových dysbalancí u dětí školního věku. Sborník referátů: Konference Úkoly a problematika antropologie a zdravovědy na pedagogických fakultách, Doktorandská konference Aplikovaná antropologie. 2000.
Vařeková R., Přidalová M., Kobzová J., Charamza J. Vztah držení těla k tělesnému složení olomouckých dětí. Diagnostika pohybového systému - metody vyšetření, primární prevence, prostředky pohybové terapie. 2000.
Vařeková R., Přidalová M., Kobzová J., Charamza J. Vztah držení těla k tělesnému složení olomouckých dětí. Diagnostika pohybového systému - metody vyšetření, primární prevence, prostředky pohybové terapie. 2000.
KNIHA - CELEK
Lehnert M., De Ste Croix M., Šťastný P., Maixnerová E., Zaatar A., Botek M., Vařeková R., Hůlka K., Petr M., Elfmark M., Lipinska P. The influence of fatigue on injury risk in male youth soccer. In Chmelík F., Psotta R., Zemková E. (Eds.) 2019.
Lehnert M., De Ste Croix M., Šťastný P., Maixnerová E., Zaatar A., Botek M., Vařeková R., Hůlka K., Petr M., Elfmark M., Lipinska P. Vliv únavy na riziko zranění v chlapeckém mládežnickém fotbalu. In Psotta R., Zemková E. (Eds.) 2019.
Vařeková R. Drogy a sport. 2015.
Vařeková R. Genetický doping. 2015.
Vařeková R. Protidrogová prevence. 2012.
Vařeková R. První pomoc ve sportu. 2012.
Vařeka I., Vařeková R. Kineziologie nohy. Kineziologie nohy. 2009.
Vařeková R. Pohybujeme se pro radost a zdraví [Metodický materiál]. Pohybujeme se pro radost a zdraví. 2007.
Vařeková R. Poskytování první pomoci: nové postupy v kardiopulmonální resuscitaci [Distanční text]. Poskytování první pomoci: nové postupy v kardiopulmonální resuscitaci [Distanční text]. 2006.
KAPITOLA V KNIZE
Vařeková R., Vařeka I. Kineziologie. In Psotta R. (Eds.) 2014.
Vařeková R., Vařeka I. Sportovní antropologie. In Cichá M. (Eds.) Integrální antropologie. 2014.
Vařeková R. Pohybové aktivity seniorů v zimní přírodě. Aplikované pohybové aktivity v zimní přírodě II. 2008.
ABSTRAKT
Vařeková R., Klimešová I. Incidence of obesity in asthmatic children. Obesity Facts. 2018.
Klimešová I., Wittmannová J., Vařeková R. The effect of meeting physical activity recommendation on hydration status in Czech elderly people. Obesity Facts. 2018.
Vařeka I., Osladil T., Jindra M., Vaňásková E., Vařeková R. Effect of the in-patient rehabilitation on the functional independence in the lower extremity amputees. 2017.
Vařeka I., Osladil T., Jindra M., Vaňásková E., Vařeková R., Janura M. Klinické testování soběstačnosti pacientů po amputaci dolní končetiny. Pohybové ústrojí. Pokroky ve výzkumu, diagnostice a terapii. 2017.
Vařeková R., Lehnert M., Vařeka I., Janečková M. Monitoring of selected injury risc factors in the young basketball players. In Zvonař M. (Eds.) 11th International conference on kinanthroplogy "Sport and Quality of Life": Book of Abstracts. 2017.
Lehnert M., Xaverová Z., Vařeková R., Botek M., Zaatar A., Hůlka K., Laštovička O. Effect of a soccer-specific fatigue protocol on muscular and neuromuscular functions in youth male footballers. The 16th International conference on strength training. 2016.
Vařeková R., Vařeka I., Lehnert M. Sledování podpůrně pohybového systému u mladých fotbalistů. In Větvička J., Botek M. (Eds.) IV. ročník Symposia sportovní medicíny a dalších věd ve vrcholovém sportu: Sborník referátů. 2016.
Lehnert M., Švarc R., Laštovička O., Vařeková R. Changes in muscular and neuromuscular functions following soccer-specific functions in youth male footballers. Book of Abstracts of the 20th Annual Congress of the European College of Sport Science – 24th - 27th June 2015, Malmö – Sweden. 2015.
Vařeková R., Vařeka I., Lehnert M. Posturální asymetrie a rozsah pohybu velkých kloubů u mladých hráčů fotbalu. ABSTRAKTY 21. ročníku konference Optimální působení tělesné zátěže "Kinantropologické dny MUDr. V. Soulka". 2015.
Vařeka I., Osladil T., Vaňásková E., Bednář M., Jindra M., Bielmeierová J., Vařeková R. The effect of the first in-patient rehabilitation after lower limb amputation. Journal of Rehabilitation Medicine. 2015.
Vařeková R., Vařeka I. Pohyb jako součást zdravého životního stylu astmatických dětí. Abstrakty 20. ročníku konference Optimální působení tělesné zátěže "Kinantropologické dny MUDr. V. Soulka". 2014.
Vařeková R., Vařeka I. Variety a patologie lumbosakrálního přechodu. Sborník abstraktů V. absolventské konference Katedry fyzioterapie Fakulty tělesné kultury. 2014.
Vařeková R., Vařeka I. Antropometrické parametry a tělesné složení u dětí s astma bronchiale. In Feltlová D. (Eds.) Abstrakty 19. ročníku konference Optimální působení tělesné zátěže "Kinantropologické dny MUDr V. Soulka". 2013.
Vařeková R., Vařeka I. Are asthmatic children prone to obesity. In Zvonař M. (Eds.) Book of abstracts Sport & Quality of Life 2013. 2013.
Vařeková R., Vařeka I., Klimešová I. Obesity in asthmatic children. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2013.
Vařeková R., Krejčí V., Vařeka I., Palová J., Mejzlík V. Different results of dietary and exercise intervention in and middle age patients and older ones with newly detected diabetes mellitus II. In Zvonař M., Sebera M. (Eds.) Book of Abstract Sport & quality of life 2011. 2011.
Vařeka I., Vařeková R. Ortotické vložky v nefarmakologické léčbě mediální tibiofemorální gonartrózy. In Hnátek J., Vařeka I. (Eds.) XVIII. sjezd společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny (abstrakta). 2011.
Vařeková R., Krejčí V., Vařeka I., Palová J., Mejzlík V. Změny antropometrických a biochemických parametrů u pacientů s nově diagnostikovaným diabetes mellitus II. typu po šestiměsíční pohybové a dietní intervenci. In Hnátek J., Vařeka I. (Eds.) XVIII. sjezd společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny (abstrakta). 2011.
Vařeka I., Vařeková R. Klinické určení osy subtalárního kloubu [Abstract]. Pohybové ústrojí. 2010.
Vařeka I., Janura M., Vařeková R. Sofistikovaná biomechanická diagnostika lidského pohybu. In Hnátek J., Vařeka I. (Eds.) Sborník abstrakt XVII. sjezd Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny. 2010.
Vařeka I., Janura M., Vařeková R. Sofistikovaná biomechanická diagnostika lidského pohybu [Abstract]. Pohybové ústrojí. 2010.
Neumannová K., Zatloukal J., Vařeková R., Vařeka I. Využití dechových pomůcek u nemocných s bronchiální obstrukcí. XIX. moravskoslezské pneumologické dny. 2010.
Vařeková R., Burianová K., Vařeka I. Anthropometric parameters in pulmonary diseased women. Anthropological review. 2009.
Vařeka I., Vařeková R. Hyperpronační syndrom. Pohybové ústrojí. 2009.
Burianová K., Vařeková R., Vařeka I., Zdařilová E., Hnátek J. Rozvíjení hrudníku u nemocných s chronickou obstrukční plicní nemocí. XVI. luhačovické dny: sborník abstrakt. 2009.
Burianová K., Vařeková R., Vařeka I., Rydlová J. Rozvíjení hrudníku u zdravých osob a u nemocných s obstrukním typen ventilační poruchy. XVIII. moravskoslezské dny pneumologie. 2009.
Vařeka I., Vařeková R. Výška podélné klenby u funkčních typů nohy. Sborník abstrakt - XVI. Sjezd společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny. 2009.
Burianová K., Vařeková R., Vařeka I. Možnosti využití dechové rehabilitace u poruch dýchání různé etiologie - poznámky z praxe. In Smékal D., Urban J. (Eds.) II. absolventská konference Katedry fyzioterapie Fakulty tělesné kultury UP. 2008.
Vařeková R., Vařeka I., Burianová K., Rýdlová J. Somatometrická a kineziologická studie astmatických dětí [Abstract]. XVII. moravskoslezské dny pneumologie. 2008.
Vařeka I., Vařeková R., Burianová K., Hnátek J., Píšťková N. Svalové dysbalance ve středním a vyšším věku - průběžné výsledky statistické analýzy. XV. sjezd Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny. 2008.
Burianová K., Machová L., Zatloukal J., Vařeková R., Vařeka I., Rýdlová J. Ventilatory muscle training u nemocných s bronchiálním astmatem, chronickou obstrukční plicní nemocí a sarkoidózou - kazuistiky. XVII. moravskoslezské dny pneumologie. 2008.
Vařeková R., Vařeka I., Burianová K., Hnátek J., Pišťková N. Motor system in patiens of middle and senior age treated in Luhačovice spa [Abstract]. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2007.
Vařeková R., Vařeka I., Burianová K., Hnátek J., Píšťková N., Mizerová H. Svalové dysbalance ve středním a vyšším věku. In Blahutková M. (Eds.) Mezinárodní konference Sport a kvalita života 2007: sborník abstrakt. 2007.
Burianová K., Zdařilová E., Vařeková R., Vařeka I. The effect of 8 week pulmonary rehabilitation programme on ventilatory parameters, chest mobility and quality of life in patients with COPD. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2007.
Burianová K., Zdařilová E., Vařeková R., Vařeka I. Vliv plicní rehabilitace na dýchací pohyby u nemocných s CHOPN. Sborník abstrakt XIV. luhačovické dny. 2007.
Burianová K., Vařeková R., Vařeka I., Kačerová L., Rydlová J. Vliv plicní rehabilitace na rozvíjení hrudníku a ventilační parametry u pacientů s bronchiálním astmatem a chronickou obstrukční plicní nemocí [Abstract]. XIV. moravskoslezské pneumologické dny. 2007.
Vařeka I., Vařeková R., Hnátek J., Píšťková N., Burianová K., Mizerová H. Výskyt svalových dysbalancí ve středním a vyšším věku - průběžné výsledky. Sborník abstrakt XIVI. sjezd Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny. 2007.
Vařeka I., Vařeková R., Janura M., Elfmark M. Význam biomechanických funkčních vztahů kloubů dolní končetiny v klinické patokineziologii krokového cyklu. Sborník abstrakt XIVI. sjezd Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny. 2007.
Burianová K., Zdařilová E., Vařeková R., Vařeka I. Ovlivnění dýchání pomocí THRESHOLD PEP a THRESHOLD IMT [Abstract]. In Smékal D., Urban J. (Eds.) 1. absolventská konference Katedry fyzioterapie Fakulty tělesné kultury. 2006.
Zdařilová E., Burianová K., Vařeková R., Vařeka I. Ovlivnění dýchání pomocí THRESHOLD PEP a THRESHOLD IMT workshop [Abstract]. In Smékal D., Urban J. (Eds.) 1. absolventská konference Katedry fyzioterapie Fakulty tělesné kultury. 2006.
Burianová K., Zdařilová E., Vařeka I., Vařeková R. Předpis pohybové aktivity u nemocných s chronickou obstrukční plicní nemocí. XIII. luhačovické dny: sborník abstrakt. 2006.
Přidalová M., Dostálová I., Riegerová J., Vařeková R. The somatic profile of male and female students studying the programme "Physical education and sport" at the Faculty of Physical Culture in Olomouc [Abstract]. In Pišot R., Kropej V. L., Zure J., Volmut T., Obid A. (Eds.) Otrok v gibanju: A child in motion. 2006.
Vařeková R., Přidalová M. Drogová prevence na Fakultě tělesné kultury v Olomouci. Adiktologie. 2004.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
De Ste Croix M., Lehnert M., Maixnerová E., Zaatar A., Svoboda Z., Botek M., Vařeková R., Šťastný P. Does maturation influence neuromuscular performance and muscle damage after competitive match-play in youth male soccer players? 2019.
Vařeka I., Vařeková R. Patokineziologie chůze. 2019.
Vařeková R., Klimešová I. Incidence of obesity in asthmatic children. 2018.
Vařeka I., Vařeková R. Kineziologie chůze. 2018.
Vařeka I., Osladil T., Jindra M., Vaňásková E., Vařeková R., Janura M. Klinické testování soběstačnosti pacientů po amputaci dolní končetiny. 2017.
Vařeková R., Lehnert M., Vařeka I., Janečková M. Monitoring of selected injury risc factors in the young basketball players. 2017.
Lehnert M., Xaverová Z., Vařeková R., Botek M., Zaatar A., Hůlka K., Laštovička O. The effect of a soccer-specific fatigue protocol on muscular and neuromuscular functions in youth male footballers. 2016.
Vařeková R. Zdravotní rizika dopingu. 2015.
Vařeková R. Zdravotní TV. 2015.
Lehnert M., Švarc R., Laštovička O., Vařeková R. 20th annual congress of the European College of Sport Science ECSS. 2015.
Vařeková R. Anatomy of movement system. 2014.
Vařeková R., Vařeka I., Klimešová I. Obesity in asthmatic children. 2014.
Vařeková R. Anatomy of movement system. 2013.
Vařeková R. Muscle imbalances 1. 2013.
Vařeková R. Muscle imbalances 2. 2013.
Vařeková R. Nové civilizační choroby. 2013.
Vařeková R. Anatomy of movement system. 2012.
Vařeka I., Janura M., Lehnert M., Vařeková R., Elfmark M., Svoboda Z. Sofistikovaná biomechanická diagnostika lidského pohybu. 2012.
Vařeková R. Anthropometric parameters in pulmonary diseased women. XLII Ogólnopolska konferencja naukowa Polskiego Towarzystwa Antropologicznego. 2009.
Vařeková R. The body composition evaluation. Přednáška - Avans Hogeschool. 2009.
Vařeková R. The body composition in asthmatic children. Přednáška - Avans Hogeschool. 2009.
Vařeková R. Zdravotně zaměřené činnosti. Seminář pro učitele 1. stupně základních škol a mateřských škol "Tak to učím já...". 2009.
Vařeková R. Muscle imbalances in children. Přednáška - Valdosta State University, Department of Kinesiology and Physical Education. 2008.
Vařeková R. Muscle imbalances, Janda´s cross syndrom. Přednáška - Avans Hogeschool. 2008.
Vařeková R. Onemocnění urogenitálního systému. Přednáška pro Oblastní unii neslyšících. 2008.
Vařeková R. Pohybová aktivita - držení těla a svalové dysbalance u dětí. Přednáška v rámci Antropologického semináře UK v Praze. 2008.
Vařeková R. Somatometrická a kineziologická studie astmatických dětí. XVII. moravskoslezské dny pneumologie. 2008.
Vařeková R. Zásady zdravé výživy. Přednáška pro Oblastní unii neslyšících. 2008.
Vařeková R. Funkční vyšetření svalového systému ve středním a seniorském věku. Aktivní v každém věku: odborný seminář zaměřený na aplikované pohybové aktivity seniorů. 2007.
Vařeková R. Motor system in patiens of middle and senior age treated in Luhačovice spa. Movement and health 2007: 5th international conference. 2007.
Vařeková R. Onemocnění kardiovaskulárního systému, infarkt myokardu. Přednáška pro Oblastní unii neslyšících. 2007.
Vařeková R. Pohybový aparát a držení těla u dětí školního věku. Přednáška - Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. 2007.
Vařeková R. Pohybový systém, držení těla, význam pohybu pro zdraví. Přednáška - Program průběžného vzdělávání učitelů základních škol vzdělávající žáky s lehkým mentálním postižením. 2007.
Vařeková R. Pohybový systém, držení těla, význam pohybu pro zdraví. Přednáška - Program průběžného vzdělávání učitelů základních škol vzdělávající žáky s lehkým mentálním postižením. 2007.
Vařeková R. Pohybový systém, držení těla, význam pohybu pro zdraví. Přednáška - Program průběžného vzdělávání učitelů základních škol vzdělávající žáky s lehkým mentálním postižením. 2007.
Vařeková R. Pohybový systém, držení těla, význam pohybu pro zdraví. Přednáška - Program průběžného vzdělávání učitelů základních škol vzdělávající žáky s lehkým mentálním postižením. 2007.
Vařeková R. Racionální komplexní lázeňská léčba u nemocí dýchacího systému. XII. dny RAPPL aneb Dny rinologie, alergologie, pneumologie, praktického lékařství, lázeňství. 2007.
Vařeková R. Svalové dysbalance ve středním a vyšším věku. Mezinárodní konference Sport a kvalita života. 2007.
Vařeková R. Výživa. Přednáška pro Oblastní unii neslyšících. 2007.
Vařeková R. Výživa sportujících dětí. Výchova ke zdraví s podtitulem výživa - součást životního stylu. 2007.
Vařeková R. Anatomie sluchového orgánu a genetický podklad sluchových vad. Přednáška pro Oblastní unii neslyšících. 2006.
Vařeková R. Angina pectoris a infarkt myokardu. Přednáška pro Oblastní unii neslyšících. 2006.
Vařeková R. Observation of the dispositional anthropometrical factors in footballers at the age of juvenis. 5th international conference Movement and health, Glucholazy, Polsko. 2006.
Vařeková R. Pohybová aktivita ? nedílná součást komplexní léčby bronchiálního astmatu u dětí a mládeže. Mezinárodní konference 13. antropologické dny a 7. mezinárodní konference Diagnostika pohybového systému. 2006.
Vařeková R. Rehabilitace seniorů-specifické problémy. Thenapa ? Thematic network APA (Ageing and Disability: a new crossing between p.a., social inclusion and live ? long well being). 2006.
Vařeková R. Somatometrická studie mladých hráčů fotbalu SK Sigma Olomouc ve věku Juvenis a Adultus. 6. mezinárodní seminář "Efekty pohybového zatížení v edukačním prostředí tělesné výchovy". 2006.
Vařeková R. Specifika a problémy rehabilitace seniorů. Konference Aktuality ve fyzioterapii - Rehabilitace osob vyššího (třetího) věku: specifika, odlišnosti, problémy. 2006.
Vařeková R. Stav podpůrně pohybového systému u seniorů léčených v Lázních Luhačovice a.s. Konference Aktuality ve fyzioterapii - Rehabilitace osob vyššího (třetího) věku: specifika, odlišnosti, problémy. 2006.
Vařeková R. Výskyt svalových dysbalancí u dospělých ve středním a vyšším věku. Thenapa ? Thematic network APA (Ageing and Disability: a new crossing between p.a., social inclusion and live ? long well being). 2006.
Vařeková R. . In Vaverka F. (Eds.) 4th international conference Movement and health. 2005.
Vařeková R., Zdařilová E., Vařeka I., Burianová K., Riegerová J., Hnátek J., Hak J. . International balneology conference. 2005.
Vařeková R., Vařeka I., Zdařilová E., Burianová K., Polák M., Hak J. Antropometrická charakteristika astmatických dětí. XII. luhačovcké dny. 2005.
Přidalová M., Riegerová J., Dostálová I., Vařeková R. Muscles function and movement stereotypes of students at Faculty of Physical Culture in Olomouc. In Vaverka F. (Eds.) 4th international conference Movement and health. 2005.
Vařeková R., Vařeka I. Body weight factionalisation and the chest parameters in asthmatic children. 14th European congress of physical and rehabilitation medicine "Advances in PMR - traditional and modern concepts". 2004.
Vařeková R., Vařeka I. Intersexuálne rozdiely a vekové zmeny vo výskyte svalových dysbalancií u detí. Rehabilitácia v pediatrii : celoslovenský seminár s medzinárodnou účasťou. 2004.
Vařeková R. Protidrogová tématika na Fakultě tělesné kultury v Olomouci. 10. celostátní konference Společnosti pro návykové nemoci a 43. konference sekce AT při ČLS JEP. 2004.
Vařeková R. Srovnání výskytu svalových dysbalancí a držení těla mezi dětmi s astma bronchiale a běžnou populací. 13. antropologické dny "Brněnská antropologie: minulost - přítomnost - budoucnost". 2004.
Vařeková R. The evolution of the handedness and the footedness in children. Mezinárodní antropologický kongres ke 100. výročí narození prof. A. Valšíka. 2003.
Vařeková R., Vařeka I. The problem of clinical examination of muscular disbalance. International anthropological congress : Anthropology and society : Memorial congress to the 60th anniversary of death of Dr. Aleš Hrdlička. 2003.
Vařeková R. Somatometrická charakteristika astmatických dětí. IX. luhačovické dny. 2002.
Vařeková R. Tělesné složení a vybrané somatometrické parametry u astmatických dětí léčených v Lázních Luhačovice. Diagnostika pohybového systému - metody vyšetření, primární prevence, prostředky pohybové terapie. 2002.
Vařeková R. Vztah držení těla k tělesnému složení olomouckých dětí. Diagnostika pohybového systému - metody vyšetření, primární prevence, prostředky pohybové terapie. 2000.
Přidalová M., Vařeková R. Vztah vybraných somatických charakteristik k funkčním charakteristikám. 12. antropologické dny - Poděbrady. 2000.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
ELEKTRONICKÁ PREZENTACE
Wittmannová J., Karásková V., Miklánková L., Vařeková R., Krejčířová O., Skopalová J., Brychnáčová E. Program průběžného vzdělávání učitelů základních škol vzdělávajících žáky s lehkým mentálním postižením v oblasti Člověk a zdraví. Pedagogická kinantropologie. 2007.
Přidalová M., Dostálová I., Riegerová J., Vařeková R. The somatic profile of male and female students studying the programme "Physical education and sport" at the Faculty of Physical Culture in Olomouc. In Pišot R., Kropej V. L., Zure J., Volmut T., Obid A. (Eds.) Otrok v gibanju: A child in motion. 2006.
PROJEKT
Vařeka I., Lehnert M., Janura M., Elfmark M., Vařeková R., Svoboda Z., Veverka J., Slezáková R. Sofistikovaná biomechanická diagnostika lidského pohybu. Evropské sociální fondy. 2009.
Vařeková R., Přidalová M., Dostálová I. Pohybovou aktivitou proti patologickým jevům - drogové závislosti. FRVŠ, Be - vzdělávání učitelů. 2004.
Dostálová I., Miklánková L., Vařeková R. Inovace výukového programu zdravotní tělesná výchova pro učitele I. stupně ZŠ. FRVŠ, F - inovace studijních programů. 2002.
Vařeková R., Přidalová M., Dostálová I. Pohybovou aktivitou proti patologickým siciálním jevům - drogové závislosti. FRVŠ, B-vzdělávání učitelů. 2002.
ZÁVĚREČNÁ PRÁCE
Vařeková R. Výskyt svalových dysbalancí ve vztahu k pohlaví, věku a tělesné konstituci u dětí školního věku. Disertační práce. Výskyt svalových dysbalancí ve vztahu k pohlaví, věku a tělesné konstituci u dětí školního věku. 2000.
ZPRÁVA
Vařeková R., Přidalová M., Dostálová I. Pohybovou aktivitou proti patologickým jevům - drogové závislosti. Závěrečná zpráva FRVŠ 95/2004. 2004.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Ph.D. studium na UP

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
MACHÁLKOVÁ PDF Antropologie 2008
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)