MUDr. Rudolf Ditmar

Zástupný obrázek
Kontaktní údaje
Telefon:
585636302
Pracoviště:
Katedra fyzioterapie
Org. jednotka:
Fakulta tělesné kultury
Adresa:
tř. Míru 117 (výukový objekt)
Místnost:
1.38
Pracovní zařazení:
odborný asistent
ČLÁNEK
Gallo J., Kamínek P., Zapletalová J., Novotný R., Čechová I., Ditmar R. Předčasné selhání polyetylenové vložky u TEP kýčelního kloubu ABG I. Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Čechoslovaca. 2003.
Steidl L., Ditmar R. Magnézium donor zdraví a pohody - II. díl. Interní medicína pro praxi. 2001.
Steidl l., Ditmar R., Dostál A. Serum magnesium and calcium in patiens with dorsalgias. Magnesium Research. 2001.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Kolisko P., Stejskal P., Ditmar R., Hošek I. Programy pohybových aktivit pro pacienty a návštěvníky lázní Slatinice. In Riegerová J. (Eds.) Diagnostika pohybového systému - metody vyšetření, primární prevence, prostředky pohybové terapie. 2002.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Kolisko P., Hošek I., Ditmar R., Stejskal P. Systémové pojetí programů pohybových aktivit v podmínkách léčebně edukačních pobytů v lázních Slatinice. Interdisciplinární konference s mezinárodní účastí Optimální působení tělesné zátěže a výživy. 2002.
Ditmar R., Steidl L., Dostál A.. Sérové kalcium a mangezium u chronických dorsalgií. Seminář Neurologické kliniky FN Olomouc. 2000.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.