Co je APA?

Aplikované pohybové aktivity (APA) jsou vědní oblastí s výrazným přesahem do praxe. Své působení APA zaměřuje na podporu školní TV, rekreace a sportu, částečně i rehabilitace ve smyslu komplexní rehabilitace. Z hlediska postavení u nás uvažujeme o APA jako o vědní disciplíně kinantropologické s výrazným zaměřením na speciální pedagogiku.

Kdo jsme a co představujeme?

STUDENTI
Vynikáme svou jinakostí! Nepředstavuj si jen obrovské auly a několik desítek studentů najednou, my klademe důraz na individuální přístup, a proto je pro nás typičtější osobnější komunikace ke studentům. Staneš se tedy součástí skupiny, kde se budete všichni navzájem znát a spolupracovat. Jednoduše řečeno, je to o vás, o studentech.

MODERNIZACE
Jdeme s dobou a naše Fakulta tělesné kultury nabízí nejmodernější prostředí od lezecké stěny, přes technicky vybavené učebny až po krytý bazén. Pozadu nezůstává ani naše katedra, která disponuje širokým sportovně-kompenzačním vybavením. Nejen s těmito prostory ale i pomůckami, které najdeš v našem skladu, se naučíš pracovat a sám je ovládat.

KREATIVITA
APA je různorodá i pestrá zároveň, nedržíme se ustálených pravidel a snažíme se posouvat své limity. Během studia se naučíš pravidla měnit a individualizovat tak, aby vyhovovala všem.

PARASPORT
Baví tě sporty? U nás najdeš nový směr sportování i vytváření podmínek a pravidel pro sport. Jestliže rád sportuješ, tak u nás si můžeš rozšířit svůj repertoár o další speciální sportovní odvětví. Znáš například bocciu? Nebo goalball? Případně lyžování na monoski? Nejen tyto sporty se u nás naučíš!

#APAngers

#APAngers přemýšlí jinak. K člověku přistupují s respektem a pokorou. Pohyb vnímají jako nedílnou součást života, štěstí a zdraví. #APAngers hledají cesty. Tam, kde nejsou, tam si je sami tvoří. Být #APAngers je více o síle ducha než svalů, ale i ty jsou někdy potřeba. Být #APAngers je svobodné rozhodnutí každého. Ale když už se tak rozhodne, tak ví, kým je.

Proč být součástí #APAngers?

To je správná otázka a nejlepší bude, když na to sami #APAngers odpoví…

APA je ve zkratce rodinný obor, kde je každý přijímán takový, jaký je. Není o biflování informací, ale změně myšlení! Učí Tě přemýšlet jinak. Víc flexibilně, s respektem a pokorou…
Alenka

Znamená to životní styl, ve kterém jsem se našel. Je to radost, štěstí, neuvěřitelné množství smíchu, jsou to lidi kolem. Jsem závislý na sportu a potřebuji být mezi lidmi. APA mi dává kombinaci těchto dvou mých vášní a je to kouzelný, tak kouzelný, že s nimi chci kouzlit pořád. A navíc zažíváme dobrodružství, které jsou nenahraditelné a je jich spousta, velká spousta. Všichni na APĚ, v APĚ, kolem APY jsou vášniví dobrodruzi..nebo snad druzi dobra? Já je tak vnímám... Proto je pro mě APA srdcovkou. Jsem tady, s nimi a v životě šťastný…
Ali

APA dává jiný pohled na pohyb. Pohyb není jenom za účelem výkonu, ale hlavně o tom se bavit a být šťastný z každé malé věci, kterou mohu udělat s mými svěřenci... To mi APA dává, proto ji studuji…
Lukáš

 

Co u nás můžeš studovat?

Vybrat si můžeš hned ze dvou studijních programů! Tak který to bude?

"APA"

Bakalářské studium programu Aplikované pohybové aktivity - speciálně pedagogický základ je výjimečným spojením studia pohybu, sportu, outdoorových aktivit a zdravého životního stylu s oblastí speciální pedagogiky. Studium vám umožní pracovat s dětmi i dospělými bez rozdílu omezení či zdravotního postižení.

Naučíme tě novým aktivitám, dáme ti možnost poznat lépe sami sebe a kompetence pro změnu společnosti v oblasti zdraví, aktivního životního stylu a sportu. Získáte také unikátní zkušenosti, kdy si v rámci projektového vyučování osvojíte řadu důležitých manažerských kompetencí.

APA je předstupněm pro návazné magisterské studium Aplikované pohybové aktivity - poradenství ve speciální pedagogice.

"ATV"

Studium TV se zaměřením na vzdělávání a speciální pedagogiku (dříve Aplikovaná tělesná výchova).

Není obvyklé být na jedné straně "sporťákem", který chce posouvat své hranice a na druhé straně v sobě nacházet potřebu poskytnout podporu ostatním lidem. Propojení klasického pojetí tělesné výchovy a speciální pedagogiky není běžné ani celorepublikově a tak naše nabízené obory představují jednu z mála příležitostí pro ty z Vás, kteří umí vyhrávat i pomáhat.

"Tam, kde jiní končí, my začínáme!" Najděte v sobě vysokou míru kreativity, flexibility a potřeby klást si nové výzvy. Naučte se prožívat sdílenou radost, nadšení s poskytnuté podpory a nacházení neobjeveného. Nabízíme jedinečné studijní programy pro jedinečné osobnosti!

Po dokončení vhodného bakalářského studia můžeš pokračovat magisterským studijním programem Učitelství TV pro 2. stupeň ZŠ a SŠ se zaměřením na speciální pedagogiku.

 

Bakalářské studium
(titul Bc.)
3 roky
Navazující magisterské studium
(titul Mgr.)
2 roky
Doktorské studium
(titul Ph.D.)
4 roky

V jaké formě můžeš studovat?

PREZENČNÍ STUDIUM

Při prezenčním studiu si volíš rozvrh a předměty vždy na následující semestr a můžeš si předměty rozvrhnout dle svých potřeb a možností, každopádně všechny je jednou budeš muset splnit, že jo. To nic nemění na tom, že v případě stáže nebo Erasmu si můžeš některé předměty udělat dříve, což je super ne?

KOMBINOVANÉ STUDIUM

U kombinovaného studia si ve škole jednou za čas, za to ale v pátek a o víkendech. Rozvrh dostaneš přidělený a předměty probíhají v delších blocích oproti prezenčnímu studiu. Obecně známo, je tento typ studia vhodný k práci, případně jako další studium. Během celého studia je velmi důležité samostudium.

 

podat přihlášku na APA

podat přihlášku na ATV

 

Projekty a kurzy

Karneval APA

Tradiční osvětová akce Katedry aplikovaných pohybových aktivit s dlouholetou tradicí.  Karneval APA je neformální setkání osob se zdravotním postižením či znevýhodněním, studentů, zaměstnanců fakulty a každého, kdo si chce užít večer plný zábavy, tance a kvalitní muziky. Karneval pořádají obvykle studenti druhého ročníku bakalářského studia pod supervizí. Fantazii se meze nekladou a je na vás jaké si zvolíte zaměření i s novým a originálním tématem. Učí se spolupracovat se skupinou, komunikovat s okolím a tvořit fundraising.

Integrovaný zimní kurz / PARA Winter Camp

Integrovaný výcvikový zimní kurz, na němž naši studenti získávají praktické zkušenosti a zároveň tak umožňují dětem i dospělým s postižením užít si zimních radovánek, patří ve střední Evropě k ojedinělým akcím. Tento kurz čeká na studenty obvykle prvního ročníku magisterského studia. Během 10 dnů se naučí základy didaktiky lyžování a snowboardingu. Ale také zjistí, jak pracovat s osobami se zrakovým, tělesným, sluchovým, mentálním a kombinovaným postižením na svahu. Vyzkouší si jízdu na lyžích bez zrakové kontroly nebo jízdu na monoski a ještě mnoho dalšího.

Expedice PřesBar

Projekt Expedice PřesBar je vrcholných předmětem magisterského studia a má nabídnout neobyčejné zážitky lidem s postižením, posunout hranice, vystoupit z komfortní zóny a zažít dny plné zábavy a zároveň dřiny. Studenti v rolích pořadatelů si zároveň vyzkoušejí, jak se taková akce pro osoby s postižením připravuje, a získají tak cenné praktické zkušenosti, které budou moci využít ve svém budoucím povolání. Obvykle bývá náplní expedice vodní, pěší či vysokohorská turistika doplněná o cyklotoulky po okolí. Někteří byli v Norsku vyzkoušet si jízdu se psím spřežením, jiní vyrazili objevovat krásy Rakouska, Slovinska a Švýcarska, další brouzdali po českých “nej” nebo se vydali do hor k našim sousedům na Slovensko.

LICENCE

Fakulta tělesné kultury nabízí širokou paletu licenčních kurzů

 • Fitness
 • Instruktor lyžování
 • Instruktor snowboardingu
 • Regenerační a sportovní masáže
 • Vodní turistika a rafting
 • Windsurfing
 • Plavčík
 • Trenérské licence kolektivní sportů (viz nabídka)

Katedra aplikovaných pohybových aktivit dále nabízí

 • Sjezdové lyžování osob se speciálními potřebami
 • Základní školní lyžování žáků s tělesným postižením
 • Základní školní lyžování žáků se zrakovým postižením

 

Centrum APA

Je pracoviště, které propojuje teorii s praxí. Zároveň zajišťuje podporu tělesné výchovy, sportu a vytváří možnosti aktivního trávení volného času osob se zdravotním postižením. Organizuje také inkluzivní pobytové a sportovní akce, vzdělávací workshopy či osvětové akce. Pracovníci vydávají odborné publikace s metodické materiály a nechybí ani půjčovna sportovně-kompenzačních pomůcek.
 
AKCE CENTRA APA

 • Dny na monoski
 • Punče s Centrem APA
 • APA větrání
 • S APAči na vodě
 • Organizace speciálních olympiád
 • Aktivní v každém věku
 • Paralympijské školní dny
 • pÁPÁ hrátky
 • Národní i mezinárodní konference

Pokud jsi se alespoň částečně nadchl pro tuto činnost, nezapomeň poslat přihlášku na náš obor, ať to neprošvihneš.

Studium na FTK obecně

Erasmus

„Erasmus ve Finském Vierumäki není typickým erasmem. EUDAPA je spíš jako tábor. Studenti spolu tráví spoustu času a snadno si vytvoří pevnou komunitu. Je to hodně o projektech a školní výuka slouží pro tyto projekty spíš jako podkladový materiál. Finové dbají na to, aby si studenti vyzkoušeli co nejvíc v praxi a mohli svou práci reflektovat do dalšího studijního i profesního života...“
Ivča

Stáže

Pozrieť sa za hranice nie len svojej krajiny ale aj nášho kontinentu mi otvorilo dvere do sveta dovtedy nepoznaného . Počas zahraničnej stáži v Austrálii som dospela, spoznala skvelých ľudí, videla kus sveta a stala som sa skúsenejším APAčom.
Viki

 

Uplatnění absolventa

Společné uplatnění absolventů APA a ATV - Bc.

Vychovatel, včetně speciálních a integrovaných skupin
Asistent pedagoga
Pedagog volného času

Uplatnění absolventů APA - Mgr.

Pedagog zaměřený na tělesnou výchovu včetně učitelství v MŠ

Uplatnění absolventů ATV - Mgr.

Učitel všeobecně vzdělávacích předmětů na běžných i speciálních školách

 

Zdravotnický vozík, bílá hůl, sluchové postižení, specifické poruchy učení či jakékoliv jiné specifické potřeby rozhodně nejsou překážkou pro studium našich programů a jsou Univerzitou Palackého v Olomouci podporovány.

 

Olomouc jako studijní město

Pokud je něco, čím se ještě můžeme pyšnit, tak je to naše město. Olomouc jako studentské město má v sobě mnoho krás. Od mnoha studoven a knihoven, přes sportoviště a parky až po bary a kluby.

Kontakt

Pokud by tě cokoli zajímalo, případně by ses rád inspiroval, jak takové studium vypadá, můžeš se mrkout na naše sociální sítě FACEBOOK, INSTAGRAM nebo YOUTUBE, kde kromě videí a fotek z praxí našich studentů můžeš najít nejrůznější informace o projektech nebo samotném studiu. No, a pokud bys měl jakýkoli dotaz, neváhej a napiš nám, rádi ti vše zodpovíme!

Katedra aplikovaných pohybových aktivit
Fakulta tělesné kultury
Univerzita Palackého v Olomouci
třída Míru 117
771 11 Olomouc
+420 585 636 356

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)