RNDr. Jiří Kratochvíl

Zástupný obrázek
Kontaktní údaje

585636260, 585636257

Katedra rekreologie

Fakulta tělesné kultury

FTK NC budova pedagogů

NC 3.19

odborný asistent

Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:

  • Člen AS fakulty (18. 1. 2011 – )

Odborná komise

  • Kolegium děkana (člen, 2012–2013)

Mezinárodní organizace

  • International University Sports Federation - Technical Commettee (předseda, 1996–2011)

Státnicová komise

  • ¨Studijní obor rekreologie Bc studium (člen, 1990–2012)

Jiné komise a orgány

  • Zodpovědný trenér RDJ a předseda komise mládeže ČSK-DV (předseda, 1980–2013)
  • Vedoucí licenčního programu Vodní turistika a rafting - školitel (předseda, 1995–2013)
  • Český svaz kanoistiky - DV - předsednictvo, komise mládeže, zodpovědný trenér RDJ (předseda, 1980–2012)
  • Sportovní klub Univerzity Palackého - oddíl kanoistiky (místopředseda, 2010–2012)
  • Sportovní klub Univerzity Palackého - oddíl kanoistiky (předseda, 1978–2010)
  • Český svaz kanoistů Praha (místopředseda, 1992–2004)
ČLÁNEK
Sigmund M., Rozsypal R., Kudláček M., Kratochvíl J., Sigmundová D. Influence of one-year sport activities on the changes in morphological parameters and somatotypes in the current junior members of the Czech national whitewater slalom team. Journal of Physical Education and Sport. 2016.
Janura M., Kratochvíl J., Lehnert M., Vaverka F. An analysis of the forward stroke as used in a wild water kayak on flat waters. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2005.
Kratochvíl J. Orientujeme na cestu, nikoliv jen na cíl. Kánoe, raft, kajak. 2003.
Bunc V., Kratochvíl J., Bílý M. Hodnocení rychlostních a vytrvalostních předpokladů vodních slalomářů v terénu. Česká kinantropologie. 2000.
Dohnal T., Kratochvíl J., Hanuš R. Charakteristika profese. Hlásí se policie. 2000.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Kratochvíl J. The evolution of an holistic process in sport training. In Milanovič D., Prot F. (Eds.) 4th international scientific conference on kinesiology Science and profession - challenge for the future, proceedings book. 2005.
Kratochvíl J. Koučování jako manažersko-pedagogický proces ve sportovním tréninku. In Skoumal J. (Eds.) Sportovní management a marketing v České republice. 2004.
Kratochvíl J., Rozsypal R. Sport training as a component of the educational system. In Vaverka F. (Eds.) Movement and health : 3rd international conference. 2004.
Bílý M., Bunc V., Kratochvíl J. Hodnocení rychlostních a vytrvalostních předpokladů vodních slalomářů v terénu. Pohyb a zdraví : sborník z 2. mezinárodní konference. 2001.
Dohnal T., Kratochvíl J., Kotíková H., Hanuš R., Stejskal P. Koncepce oborového studia rekreologie. Kinantropologické dny MUDr. V. Soulka: sborník z VII. ročníku vědecké konference s mezinárodní účastí. 2001.
Kratochvíl J., Skoumal J. Faktory olivňující aktuální mzdu sportovců. Sport management SM 2000. 2000.
Janura M., Kratochvíl J., Stromšík P., Kubů P. Kinematic analysis of forward stroke at wild water kayak paddling. In Vaverka F., Janura M. (Eds.) Biomechanics of man 2000. 2000.
Dohnal T., Stejskal P., Hrabovský M., Kotíková H., Kratochvíl J., Hanuš R. Recreology studies at the Faculty of Physical Culture of Palacky University in Olomouc. Sport management SM 2000. 2000.
KNIHA - CELEK
Lehnert M., Kudláček M., Bělka J., Háp P., Neuls F., Hůlka K., Viktorjeník D., Langer F., Kratochvíl J., Rozsypal R., Šťastný P. Sportovní trénink I. 2014.
KAPITOLA V KNIZE
Jirásek I., Hanuš R., Kratochvíl J. Zážitková pedagogika a rekreologie. In Dohnal T. (Eds.) Tři dimenze pojmu rekreologie (vědní disciplína, obor studia, studijní předmět). 2009.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Kratochvíl J. Rekreologie - "Na cestě ...". Rekreologie ...na cestě: odborný pracovní seminář. 2005.
Kratochvíl J. The evolution of an holistic process in sport training. 4th international scientific conference on kinesiology Science and profesion - challenge for the future. 2005.
Kratochvíl J. Outdoor education as a component of the sport educational system. International symposium: Outdoor Sports Education. 2004.
Hanuš R., Kratochvíl J., Šebek L. Lifestyle management. Movement and health : 3rd international conference. 2003.
Kratochvíl J., Rozsypal R. Sport training as a component of the educational system. Movement and health : 3rd international conference. 2003.
Kratochvíl J., Pomykal J. The recreation and educational potential of national parks in the Czech Republic and the USA. Movement and health : 3rd international conference. 2003.
Kratochvíl J. Nepotřebuje sport "Bílou knihu?". Prožitek a tělesnost: mezinárodní konference. 2002.
Skoumal J., Kratochvíl J. Faktory olivňující aktuální mzdu sportovců. Sport management SM 2000. 2000.
Kratochvíl J., Skoumal J. Faktory olivňující aktuální mzdu sportovců. Sport management SM 2000. 2000.
Dohnal T., Stejskal P., Hrabovský M., Kotíková H., Kratochvíl J., Hanuš R. Recreology studies at the Faculty of Physical Culture of Palacky University in Olomouc. Sport management SM 2000. 2000.
Dohnal T., Kratochvíl J., Kotíková H., Hanuš J., Stejskal P. Study of recreology - conception of subject. Kinantropologické dny MUDr. V. Soulka: VII. ročník vědecké konference s mezinárodní účastí na téma Optimální působení tělesné zátěže. 2000.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Dohnal T., Kratochvíl J., Šlachta R. Rekreologie ...na cestě: odborný pracovní seminář. 2005.
Skoumal J., Dohnal T., Kratochvíl J., Hrabovský M. Sport management 2004: Sportovní management a marketing v České republice. 2004.
RECENZE
Kratochvíl J. Vliv vybraných kondičních a psychických faktorů na sportovní výkon závodníka ve vodním slalomu. Vliv vybraných kondičních a psychických faktorů na sportovní výkon závodníka ve vodním slalomu. 2009.
PROJEKT
Hodaň B., Dohnal T., Hanuš R., Horák S., Kotíková H., Kratochvíl J., Langer F. Kombinovaná a distanční forma realizace studijního oboru "Rekreologie" se specializací "management volného času" a "pedagogika volného času" a studijního oboru "Management sportu a trenérství" a příprava magisterského studia pro oba obory. Rozvojové projekty MŠMT, Program 1 na podporu struktury, podprogram b) podpora vybraných studijních programů. .
Kratochvíl J., Hanuš R., Šebek L. Outdoor Education. Erasmus - Comenius: Číslo projektu 71609-CP-1999-1-SE-Comenius-C31. 2000.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)