Mgr. Dušan Viktorjeník, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585636511

Katedra sportu

Fakulta tělesné kultury

FTK Hynaisova 9

2.08

odborný asistent

Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:

Odborná komise

  • Metodická komise Českého svazu plaveckých sportů (člen, 2011–2020)

Jiné komise a orgány

  • Krajský plavecký svaz olomouckého kraje (předseda, 2006–2020)
ČLÁNEK
Viktorjeník D., Neuls F., Svozil Z. Využití křivky srdeční frekvence v plaveckém tréninku. Tělesná výchova a sport mládeže. 2003.
Viktorjeník D., Bank L., Neuls F. Stanovení cílového času pro trénink plavce vytrvalce. Tělesná výchova a sport mládeže. 2001.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Kunicki M., Viktorjeník D. Plywanie rekreacyjne a poziom wybranych elementów sprawnosci koordynacyjnej. In Cholewa J. (Eds.) Rekreacyjna aktywność fizyczna. 2014.
Viktorjeník D. Pohybová aktivita plavců mladšího školního věku [CD]. Zborník vedeckých prác Ošetrovateľstvo - pohyb - zdravie. 2010.
Formánková S., Viktorjeník D. Proč si maturanti volí studium studijního programu Tělesná výchova a sport [CD]. Šport a zdravie 2009. 2009.
Viktorjeník D., Formánková S. Analýza skladby pohybové aktivity plavců mladšího školního věku: typ dne pohybové aktivity plavců [CD]. In Broďani J., Horička P. (Eds.) Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou Šport a zdravie 2008. 2008.
Formánková S., Viktorjeník D. Pohybová aktivita v týdenním režimu žáků [CD]. In Broďani J., Horička P. (Eds.) Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou Šport a zdravie 2008. 2008.
Viktorjeník D. Analýza skladby pohybové aktivity plavců mladšího školního věku [CD]. In Broďani J., Horička P. (Eds.) Curricular transformation of education in physical education & sport in Slovakia. 2007.
Reich P., Prukner V., Viktorjeník D. Pohybová aktivita žáků 1. stupně základních škol v Olomouckém kraji. Telovýchovný proces na školách: recenzovaný zborník vedecko-výskumných prác Vedy o športe. 2007.
Dub J., Viktorjeník D. Problémy při pořádání soustředění plaveckých sportovních tříd [CD]. Telovýchovný proces na školách: recenzovaný zborník vedecko-výskumných prác Vedy o športe. 2007.
Viktorjeník D., Dub J., Reich P. Skladba pohybové aktivity a inaktivity plavců mladšího školního věku. Telovýchovný proces na školách: recenzovaný zborník vedecko-výskumných prác Vedy o športe. 2007.
Reich P., Viktorjeník D. Sportovní zájmy a pohybová aktivita žáků na prvním stupni základních škol. Telovýchovný proces na školách: recenzovaný zborník vedecko-výskumných prác Vedy o športe. 2007.
Viktorjeník D., Neuls F., Svozil Z. Individualizace ve sportovním tréninku v plavání mládeže. In Nosek M. (Eds.) Pohyb a výchova. 2004.
Viktorjeník D., Neuls F., Svozil Z. Individuální monitoring srdeční frekvence plavců. In Tomajko D. (Eds.) Efekty pohybového zatížení v edukačním prostředí tělesné výchovy a sportu. 2002.
Viktorjeník D., Bank L. Stanovení cíleného času pro trénink plavce vytrvalce. Sborník referátů z 3. mezinárodní vědecké konference Efekty pohybového zatížení v edukačním prostředí. 2001.
Neuls F., Viktorjeník D., Frömel K., Sigmund E. Vybrané aspekty činnosti tříd s rozšířenou výukou tělesné výchovy zaměřených na plavání. Pohyb a zdraví : sborník z 2. mezinárodní konference. 2001.
Bank L., Viktorjeník D. Využití Polar Sportesteru při plaveckém tréninku. Problematika plavání a plaveckých sportů II. 2001.
KNIHA - CELEK
Neuls F., Viktorjeník D., Dub J., Kunicki M., Svozil Z. Plavání (teorie, didaktika, trénink). In Černý M., Fleško J. (Eds.) 2018.
Neuls F., Bank L., Viktorjeník D., Fleško J., Dub J. 75 let plaveckého oddílu v Olomouci (1943−2018). 2018.
Kunicki M., Cholewa J., Viktorjeník D. Plywanie jako forma aktywnosci sportowo - rekreacyjnej. 2016.
Lehnert M., Kudláček M., Bělka J., Háp P., Neuls F., Hůlka K., Viktorjeník D., Langer F., Kratochvíl J., Rozsypal R., Šťastný P. Sportovní trénink I. 2014.
Neuls F., Svozil Z., Viktorjeník D., Dub J. Plavání. 2013.
Neuls F., Svozil Z., Viktorjeník D., Dub J. Plavání – příručka pro studující tělovýchovné obory. 2013.
Dvořák L., Bank L., Neuls F., Fleško J., Viktorjeník D. 70 let olomouckého plavání (1943−2013). 2013.
KAPITOLA V KNIZE
Cholewa J., Ostrowka A., Kunicki M., Viktorjeník D. Polioptimization in sports training. In Cholewa J., Uher I., Kunicki M., Šulc I., Gallo P., Kaško D. (Eds.) Physical Activity and Functional Efficiency in Sport and Recreation. 2018.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Viktorjeník D. úvod do studia plavání. 2020.
Viktorjeník D. Výběr talentů. 2015.
Viktorjeník D. Analýza skladby pohybové aktivity plavců mladšího školního věku. Curricular transformation of education in physical education & sport in Slovakia. 2007.
Neuls F., Viktorjeník D. Vodní pólo. Těloolomouc ? Tělíčkoolomouc 2005. 2007.
Viktorjeník D. Aplikace prvků sportovního tréninku v hodinách TV. 5. pracovní setkání tělovýchovných pedagogů Těloolomouc, Tělíčkoolomouc 2003. 2003.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Viktorjeník D., Dub J. Seminář trenérů plavání. 2022.
Viktorjeník D., Hrubý M., Formánková S. Těloolomouc 2022. 2022.
Viktorjeník D., Formánková S., Bělka J., Dub J., Kováčová L., Buben J. Těloolomouc2019. 2019.
Viktorjeník D., Štefl L. Plavecký seminář. 2016.
Viktorjeník D., Dub J. Seminář trenérů plavání III. třídy. 2016.
Viktorjeník D., Dub J. Seminář trenérů plavání III. třídy. 2016.
Viktorjeník D., Formánková S., Háp P., Buben J., Bělka J., Dub J., Hůlka K., Kováčová L., Langer F., Lehnert M., Machová I., Bank Navrátíková T., Poláková M., Prukner V., Reich P., Štěpán J., Tomajko D., Weisser R. Těloolomouc 2014. 2014.
ELEKTRONICKÁ PREZENTACE
Viktorjeník D., Prukner V., Michal J. Komparace habituálního a extrémního pohybového týdne u plavců mladšího školního věku. In Hůlka K., Neuls F. (Eds.) Efekty pohybového zatížení v edukačním prostředí tělesné výchovy a sportu. 2006.
Viktorjeník D., Dub J. Kondiční a tréninková příprava v plavání. Školení trenérů III. třídy. 2006.
Dub J., Viktorjeník D. Organizace, plánování a řízení sportovního tréninku. Školení trenérů III. třídy. 2006.
Prukner V., Viktorjeník D. Stav, vývoj a možnost predikce plavecké výkonnosti u studentů tělesné výchovy na FTK UP Olomouc. In Hůlka K., Neuls F. (Eds.) Efekty pohybového zatížení v edukačním prostředí tělesné výchovy a sportu. 2006.
Bank L., Viktorjeník D., Neuls F. Technika a didaktika jednotlivých plaveckých způsobů. Školení trenérů III. třídy. 2006.
Buben J., Viktorjeník D. Tělesná stavba jako kritérium výběru vhodných jedinců pro sportovní gymnastiku. In Michal J. (Eds.) Acta Universitatis Matthiae Belii, Physical Education and Sport. 2006.
Neuls F., Viktorjeník D., Bank L. Plavání 2. LMS Unifor. 2005.
Neuls F., Bank L., Viktorjeník D. Plavání. LMS Unifor. 2004.
RECENZE
PROJEKT
Viktorjeník D., Prukner V. Inovace trsu předmětů kurzovní výuky v zimní přírodě. Univerzita Palackého v Olomouci, fakulta tělesné kultury. 2019.
Bělka J., Háp P., Viktorjeník D., Kováčová L., Buben J. Inovace trsu předmětů Sportovních specializací 1 (fotbalu, házené, basketbalu, plavání a atletiky). FTK UP Olomouc. 2016.
Bělka J., Háp P., Kováčová L., Viktorjeník D., Buben J. Inovace trsu předmětů Sportovních specializací 1 (fotbalu, házené, basketbalu, plavání a atletiky). Univerzita Palackého v Olomouci (FRUP). 2015.
Viktorjeník D., Svozil Z., Neuls F. Individualizace řízení sportovního tréninku plavců. FTK UP v Olomouc, vnitřní grant. 2002.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)