doc. Mgr. Jana Vašíčková, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585636119, 739329916

Katedra společen. věd v kinantropologii

Fakulta tělesné kultury

FTK NC budova pedagogů

NC 4.25

docent

Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:

Vědecká společnost

  • Česká asociace pedagogického výzkumu (člen, 2012–)
  • EUPEA - European Physical Education Association (člen, 2012–)
  • Česká pedagogická společnost (člen, 2012–)
  • Česká kinantropologická společnost (člen, 2007–)
  • FIEP - Federation Internationale D'Education Physique (člen, 2008–)

Mezinárodní organizace

  • International Physical Literacy Association (člen, 2014–)

Státnicová komise

  • Státnicová komise - pedagogická a učitelská způsobilost (člen, 2012–)
  • Státnicová komise pro magisterské studium - TV s didaktikou (člen, 2010–)
VYBRANÉ PUBLIKACE
Salonna F., Vorlíček M., Rubín L., Vašíčková J., Mitáš J. How Czech adolescents perceive their physical activity. Children-Basel. 2023. (ČLÁNEK)
Gába A., Baďura P., Vorlíček M., Dygrýn J., Hamřík Z., Kudláček M., Rubín L., Sigmund E., Sigmundová D., Vašíčková J. The Czech Republic's 2022 Report Card on Physical Activity for Children and Youth: A rationale and comprehensive analysis. Journal of Exercise Science & Fitness. 2022. (ČLÁNEK)
Vorlíček M., Baďura P., Mitáš J., Kolarčik P., Rubín L., Vašíčková J., Salonna F. How Czech Adolescents Perceive Active Commuting to School: A Cross-Sectional Study. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2020. (ČLÁNEK)
Gába A., Baďura P., Dygrýn J., Hamřík Z., Kudláček M., Rubín L., Sigmund E., Sigmundová D., Vašíčková J., Vorlíček M. Národní zpráva o pohybové aktivitě českých dětí a mládeže 2022. 2022. (ZPRÁVA)
ČLÁNEK
Bailey RP., Vašíčková J., Payne R., Demidoff AR., Scheuer C. Active transport to school and health-enhancing physical activity: A rapid review of European evidence. Cities and Health. 2023.
Kovář K., Zatloukal T., Vašíčková J. Aktivní škola, aktivní třída, aktivní žák - příležitost změnit přístup k pohybu na školách. Tělesná výchova a sport mládeže. 2023.
Gandrieau J., Schnitzler Ch., Cairney J., Keegan R., Roberts WM., Barnett L., Bentsen P., Dudley DA., Raymond Sum KW., Venetsanou F., Button Ch., Turcotte S., Berrigan F., Cloes M., Rudd JR., Riga V., Mouton A., Vašíčková J., Blanchard J., Mekkaoui L., Derigny T., Franck N., Repond R., Markovič M., Scheuer C., Potdevin F. Development of ELIP to assess physical literacy for emerging adults: A methodological and epistemological challenge. RESEARCH QUARTERLY FOR EXERCISE AND SPORT. 2023.
Carl J., Bryant AS., Edwards LC., Bartle G., Birch JE., Christodoulides E., Emeljanovas A., Fröberg A., Gandrieau J., Gilic B., van Hilvoorde I., Holler P., Iconomescu TM., Jaunig J., Laudanska-Krzeminska I., Lundvall S., De Martelaer K., Martins J., Mieziene B., Mendoza-Munoz M., Mouton A., Olaru BS., Onofre M., Pavlova I., Repond MR., Riga V., Salin K., Schnitzler Ch., Sekulic D., Töpfer C., Vašíčková J., Yildizer G., Zito V., Bentsen P., Green N., Elsborg P. Physical literacy in Europe: The current state of implementation in research, practice, and policy. Journal of Exercise Science & Fitness. 2023.
Vašíčková J., Poláková M. Co je a co není pohybová gramotnost? Tělesná výchova a sport mládeže. 2022.
Šeflová I., Vašíčková J., Kalfiřt L., Suchomel A. Current approaches to motor competence assessment in school-age children. Physical Activity Review. 2022.
Kleszczewska D., Porwit k., Boberová Z., Sigmund E., Vašíčková J., Paakkari L. Adolescent health literacy and neighbourhood features: HBSC findings from Czech Republic, Poland, and Slovakia. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2021.
Mališ J., Vašíčková J., Antala B., Cihová I., Novak D. Different perception about health status and importance of physical activity among Croatian, Slovak and Czech youth. Collegium Antropologicum. 2021.
Frömel K., Vašíčková J., Skalik K., Svozil Z., Groffik D., Mitáš J. Physical activity recommendations in the context of new calls for change in physical education. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2021.
Vlček P., Bailey R., Vašíčková J., Scheuer C. Physical education and health enhancing physical activity - a European perspective. International Sports Studies. 2021.
Vašíčková J., Poláková M., Čapková M. Pohybová gramotnost v prostředí českého vzdělávání. Gramotnost, pregramotnost a vzdělávání. 2021.
Ng WK., Sudeck G., Marques A., Borraccino A., Boberová Z., Vašíčková J., Tesler R., Koko S., Samdal O. Associations between physical activity and perceived school performance of young adolescents in Health Behavior in School-Aged Children countries. Journal of Physical Activity & Health. 2020.
Průžek M., Cihová I., Novak D., Wang X., Vašíčková J., Tománek Ľ., Antala B. Inclusion in physical education on the basis of opinions of high school female students from Slovakia, Czech Republic and Croatia. Journal of Physical Education and Sport. 2020.
Valach P., Vašíčková J., Frömel K., Jakubec L., Chmelík F., Svozil Z. Is academic achievement reflected in the level of physical activity among adolescents? Journal of Physical Education and Sport. 2020.
Vašíčková J., Cuberek R., Pernicová H. Reliabilita Dotazníku sebehodnocení pohybové gramotnosti u vysokoškolské populace. Tělesná kultura. 2020.
Vašíčková J., Vlček P., Valová M. Učitelé TV v době pandemie (výsledky bleskového online průzkumu). Tělesná výchova a sport mládeže. 2020.
Vorlíček M., Baďura P., Mitáš J., Rubín L., Banátová K., Kolarčik P., Vašíčková J., Salonna F. Čeští adolescenti si vytváří zkreslené sociální normy v kontextu sobotní pohybové aktivity. Tělesná kultura. 2019.
Vašíčková J., Neumannová K., Svozil Z. Respiratory muscle training and aquatic sports performance response. Journal of Sports Science and Medicine. 2018.
Vašíčková J. International Physical Literacy Conference and Forum 2017. e-Pedagogium (print). 2017.
Hollein T., Vašíčková J., Bucksch J., Sigmundová D., Kalman M., Van Dijk JP. School physical activity policies and active transport to school among pupils in the Czech Republic. Journal of Transport & Health. 2017.
Vašíčková J., Neumannová K., Svozil Z. The effect of respiratory muscle training on fin-swimmers´ performance. Journal of Sports Science and Medicine. 2017.
Vašíčková J., Hollein T., Sigmundová D., Honkala S., Pavelka J., Kalman M. Trends in children’s toothbrushing in the Czech Republic from 1994 to 2014: Results from the HBSC study. Central European Journal of Public Health. 2017.
Vokáčová J., Vašíčková J., Hodačová L., Půžová Z., Tabak I. Trends in parent-adolescent communication in the Czech Republic between 2002 and 2014: Results of the HBSC study. Central European Journal of Public Health. 2017.
Vašíčková JV., Hollein T., Sigmund ES., Salonna F., Boberová Z. Trends in perception of psychosocial school environment: HBSC study 2002-2014 in the Czech Republic. Central European Journal of Public Health. 2017.
Salonna F., Kážmér L., Csémy L., Vašíčková J., Hublet A., Stock C. Trends in Tobacco Smoking among Czech School-aged Children from 1994 to 2014. Central European Journal of Public Health. 2017.
Vašíčková J., Neuls F., Svozil Z. Popularity of school physical education among students and its effect on performed number of steps. Journal of Physical Education and Sport. 2015.
Vašíčková J., Hřebíčková H., Groffik D. Gender, age and Body Mass differences influencing the motivation for physical activity among Polish youths. Journal of Sports Science. 2014.
Vašíčková J., Neumannová K., Dostálová J., Svozil Z. Inclusion of respiratory muscle training in the training of youth fin swimmers. In Dasheva D., Antala B., Djobova S., Kuleva M. (Eds.) Sport, Stress, Adaptation. 2014.
Neuls F., Vašíčková J., Svozil Z. Self-perceived fitness of pupils and its impact on attitude toward physical education lessons. Sport, Stress, Adaptation. 2014.
Neuls F., Vašíčková J., Vysloužilová L. Students’ attitudes to PE lessons with respect to lesson content, sex, and type of school. Journal of Human Sport and Exercise. 2014.
Ruetten A., Frahsa A., Engbers L., Gusi N., Mota J., Pacenka R., Troelsen J., Vašíčková J., Vuillemin A. Supportive environments for physical activity, community action, and policy in 8 European Union member states: Comparative analysis and specificities of context. Journal of Physical Activity & Health. 2014.
Vašíčková J., Frömel K., Groffik D., Chmelík F. Decrease in weekend number of steps in adolescents. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2013.
Vašíčková J., Groffik D., Frömel K., Chmelík F., Wasowicz W. Determining gender differences in adolescent physical activity levels using IPAQ long form and pedometers. Annals of Agricultural and Environmental Medicine. 2013.
Vašíčková J., Hřibňák M. Physical literacy from the perspective of Czech pupils and teachers: Results from a pilot study. Sport Science & Physical Education Bulletin. 2013.
Vašíčková J., Neuls F., Moškoř D. Students' attitude toward PE lessons according to self-perceived physical fitness. Journal of the International Federation of Physical Education. FIEP Bulletin. 2013.
Cuberek R., Chmelík F., Frömel K., Mitáš J., Vašíčková J., Svozil Z. The concept of the implementation of present evidence-based knowledge and technology into the preparation of sport professionals. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 2013.
Sigmundová D., Vašíčková J., Stelzer J., Řepka E. The influence of monitoring interval on data measurement: An analysis of step counts of university students. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2013.
Hobza V., Vašíčková J., Skoumal J. Grantová podpora v managementu sportovní infrastruktury municipalit. Ekonomika a management. 2012.
Vašíčková J., Górna-Lukaszik K., Groffik D., Frömel K., Skalik K., Svozil Z., Wasowicz W. Knowledge of adolescent girls and boys related to physically active and healthy lifestyle. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2012.
Vašíčková J., Roberson D., Frömel K. The educational level and socio-demographic determinants of physical activity in Czech adults. Human Movement. 2012.
Vašíčková J., Valach P., Votík J., Chmelík F. Vliv dosaženého vzdělání a věku na množství a druh pohybové aktivity obyvatel Plzeňského kraje. Tělesná kultura. 2012.
Valach P., Vašíčková J., Votík J., Lukavská M., Klobouk T., Dygrýn J. Charakteristika pohybové aktivity obyvatel plzeňského regionu zjišťovaná v letech 2005-2009. Tělesná kultura. 2011.
Vašíčková J., Neuls F., Frömel K. Comprehensive test in school physical education at secondary schools in the Czech Republic - standardization and verification. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2010.
Pelclová J., El Ansari W., Vašíčková J. Is Participation in After-School Physical Activity Associated with Increased Total Physical Activity? A Study of High School Pupils in the Czech Republic - Online. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2010.
Sigmund E., Sigmundová D., Frömel K., Vašíčková J. Preferred contents in physical education lessons – positively evaluated means of higher intensity of physical activity by girls. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2010.
Pelclová J., El Ansari W., Vašíčková J. Study of day, month and season pedometer-determined variability of physical activity of high school pupils in the Czech Republic. Journal of Sports Science and Medicine. 2010.
Frömel K., Vašíčková J., Stelzer J. Multidimensional diagnostics and assessment in physical education. Przeglad Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego. 2009.
Frömel K., El Ansari W., Vašíčková J. The impact of teaching physical education to Czech school children using progressive teaching approaches: Findings of a four-year study. Central European Journal of Public Health. 2009.
Vašíčková J., Frömel K., Nykodým J. Physical activity recommendation and its association with demographic variables in Czech university students. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2008.
Vašíčková J., Pelclová J., Frömel K., Chmelík F., Pelcl M. Pilotní studie ročního režimu pohybové aktivity gymnaziálních studentek. Tělesná kultura. 2008.
Frömel K., Vašíčková J., Stratton G., Pangrazi R. Dance as a fitness activity (the impact of teaching style and dance form). Journal of Physical Education, Recreation and Dance. 2002.
Frömel K., Vašendová J., Krapková H., Šopková J. Country dance in physical education of girls at secondary schools. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2001.
Frömel K., Vašendová J., Moravec R. Etika vo vedách o športe ako metavedecký a praxeologický problém. Telesná výchova a šport. 2001.
Skalik K., Frömel K., Sigmund E., Vašendová J., Wirdheim E. Weekly physical activity in secondary school students (a comparative probe into Czech, Polish and Swedish conditions). Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2001.
Frömel K., Skalik K., Sigmund E., Vašendová J., Neuls F., Wirdheim E. Analysis of Physical Activity in 16 and 18 year-old Grammar School Students Within International Context. Journal of Human Kinetics. 2000.
Vašendová J. Boj za zvýšení statutu tělesné výchovy. Tělesná výchova a sport mládeže. 2000.
Sigmund E., Vašendová J., Neusl F., Frömel K., Skalik K. Correlates of physical activity in 11-12-years-old children. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2000.
Frömel K., Vašendová J. Esthetic aspects of physical education classes for girls. Physical Educator. 2000.
Frömel K., Lehnert M., Vašendová J. Volleyball for girls in school physical education. International Journal of Volleyball Research. 2000.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Vlček P., Slaná Riessmannová J., Vašíčková J., Bailey R. Contributions of the school settings to the promotion of health-enhancing physical activity – dissemination of the HEPAS project results in the context of the Czech curriculum changes. Life in Health 2021: Research and Practice. Proceedings of the International Conference held on 9–10 September 2021. 2021.
Vašíčková J., Reich P. Self-evaluation of physical literacy by pupils from lower an upper secondary schools: A pilot study. In Scheuer C., Bund A., Holzweg M. (Eds.) Changes in childhood and adolescence: Current challenges for physical education. 2018.
Vašíčková J., Reich P. Self-evaluation of physical literacy by pupils from elementary and secondary schools - pilot study. In Bund A., Scheuer C. (Eds.) Changes in Childhood and Adolescence: Current Challenges for Physical Education. 2017.
Vašíčková J., Svozil Z. 10 nejdůležitějších otázek pohybové gramotnosti. In Fořterová-Matošková P., Chrudimský J. (Eds.) Fórum kinantropologie 2017: Vzdělávání v kinantropologii. 2017.
Vašíčková J., Chmelík F., Frömel K. Association between performed physical activity and knowledge of healthy lifestyle in 15-16-year old students. In Naja A., Antala B., Olosova G. (Eds.) Congress Proceedings. 2016.
Vašíčková J., Frömel K. School physical activity in lifestyle of secondary school students. In Naja A., Antala B., Olosová G. (Eds.) Congress Proceedings. 2016.
Vašíčková J., Neuls F., Hauptmannová L. Charakteristika pohybové aktivity ve vyučovacích jednotkách tělesné výchovy v závislosti na obsahu, pohlaví a velikosti zatížení – využití krokoměrů. In Matošková P. (Eds.) Fórum pedagogické kinantropologie. Svatoňova Stráž. 2013.
Mitáš J., Frömel K., Vašíčková J., Dygrýn J., Pelclová J. Mezinárodní přístupy ve výzkumu pohybově aktivního životního stylu v environmentálním kontextu. In Kopecký M., Kikalová K., Tomanová J. (Eds.) Antropologicko-psychologicko-sociální aspekty podpory zdraví a výchovy ke zdraví. 2013.
Vašíčková J., Hřibňák M. Názory učitelů školní tělesné výchovy na koncept pohybové gramotnosti. In Klimtová H. (Eds.) Pedagogická kinantropologie - Soubor referátů z mezinárodního semináře konaného 3.4.-5.4.2013. 2013.
Vašíčková J. Profesionální příprava učitelů tělesné výchovy s ohledem na rozvoj pohybové gramotnosti. In Čuřín M., Víška V., Podoláková I. (Eds.) Gramotnost ve škole. 2013.
Vašíčková J., Svozil Z., Chmelík F. Effect of intervention programme with pedometers on physical activity of adolescents. In Sebastiani EM., Cabedo J. (Eds.) 7th FIEP European Congress: Together for Physical Education. 2012.
Vašíčková J. EUPEA – cíle, vize, rozvoj. In Klimtová H. (Eds.) Pedagogická kinantropologie. 2012.
Vašíčková J. Kontinuita edukace a výzkumu v profesní přípravě sportovních edukátorů. In Ježková V. (Eds.) Kvalita ve vzdělávání: Sborník příspěvků z XX. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu, Praha, 10.-12. září 2012. 2012.
Vašíčková J., Frömel K., Svozil Z. Jak může ovlivnit obsah TV získávání klíčových kompetencí? In Matošková P., Pravečková P. (Eds.) Fórum pedagogické kinantropologie. 2011.
Vašíčková J., Frömel K., Svozil Z. Key competencies of Czech students in PE lessons with different content. In . (Eds.) 6th FIEP European Congress. Proceedings Book. Physical education in the 21st century - pupils' competencies. 2011.
Vašíčková J. Kognitivní dimenze v tělesné výchově v ČR a v Polsku: výzva pro školní vzdělávací programy. In Krška P. (Eds.) Telesná výchova a šport na školách. 2011.
Vašíčková J., KUDLÁČEK M., Neuls F. Rozvoj infrastruktur pro volnočasovou pohybovou aktivitu v ČR a v EU – stručné shrnutí projektu IMPALA. In Klimtová H. (Eds.) Pedagogcká kinantropologie 2011. 2011.
Bednářová H., Vašíčková J. Analýza sportovních preferencí u dětí v zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy. In Svoboda Z. (Eds.) Sborník příspěvků z III. mezinárodní studentské vědecké konference v oboru kinantropologie Konference plná barev. 2010.
Vašíčková J., Bláha L., Lukavská M., Nykodým J. Vědomostní test o problematice zdraví a pohybové aktivity na 4 českých univerzitách – pilotní studie. In Klimtová H. (Eds.) Pedagogická kinantropologie. 2010.
Vašíčková J., Neuls F., Frömel K., Lokvencová P., Vašíček J., Skočovská G. Zjišťování úrovně znalostí o problematice zdraví a pohybové aktivity prostřednictvím vědomostního testu na středních školách ? pilotní studie. Tělesná výchova a sport mládeže v 21. století. 2009.
Vašíčková J., Frömel K., Skalik K. Využití logistické regrese pro analýzu dotazníků k vyučovací jednotce tělesné výchovy. Pedagogická kinantropologie. 2008.
Sigmund E., Frömel K., Vašíčková J., Hnízdilová J., Skalik K. Attitudes and emotivity in thematically various physical education lessons of adolescent girls in relation to the intensity of physical load. In Pišot R., Štemberger V., Krpač F., Filipčič T. (Eds.) A child in motion. 2002.
Pelclová J., Frömel K., Vašíčková J. Taneční vyučovací jednotky v současném pojetí školní tělesné výchovy. In Dobrý L., Souček O. (Eds.) Sborník ze semináře sekce pedagogické kinantropologie České kinantropologické společnosti Pedagogická kinantropologie 2002. 2002.
Svozil Z., Frömel K., Vašíčková J., Tománek R. Uplatnění individualizace vyučovacího procesu tělesné výchovy na pedagogických praxích. In Ludva P. (Eds.) Sborník příspěvků mezinárodního semináře Pedagogické kinantropologie. 2002.
Sigmund E., Frömel K., Novosad J., Svozil Z., Vašíčková J., Pelclová J. Vliv zatížení monitorovaného Caltracem a Polarem na hodnocení obsahově různých typů vyučovacích jednotek školní tělesné výchovy dívek. In Neuls F., Sigmund E. (Eds.) Seminář v oboru kinantropologie: sborník příspěvků. 2002.
Vašíčková J., Frömel K., Sigmund E. Využití záznamních chronografických metod k analýze vyučovacích jednotek TV. In Ludva P. (Eds.) Sborník příspěvků mezinárodního semináře Pedagogická kinantropologie. 2002.
Frömel K., Novosad J., Chytil J., Sigmund E., Vašendová J., Svozil Z., Groffik D., Neuls F. Contemporary state and trends in the development of methodology for monitoring physical activity at the Fakulty of Physical Culture, Olomouc. Pohyb a zdraví : sborník z 2. mezinárodní konference. 2001.
Vašendová J., Frömel K., Krapková J. Estetické aspekty vyučovacích jednotek ve školní tělesné výchově dívek. Sborník příspěvků seminářů Pedagogické kinantropologie. 2001.
Frömel K., Vašendová J., Górna K. Eticko-vědecké aspekty pedagogické kinantropologie. Metodologie, výzkum a prezence. Sborník ze semináře České kinantropologické společnosti Pedagogická kinantropologie 2001. 2001.
Vašendová J., Valouch V., Frömel K. Extrémní zatížení ve vyučovacích jednotkách tělesné výchovy děvčat. Efekty pohybového zatížení v edukačním prostředí tělesné výchovy a sportu. 2001.
Vašendová J., Frömel K., Wykrat J., Juličková D. Individualisation in Physical Education lessons of gymnastics. In Slezynski J. (Eds.) Efekty ksztalcenia i wychowania fizycznego w kulturze fizycnej. 2001.
Svozil Z., Vašendová J., Frömel K., Górna K. New Trends in Learning Procedures in School Physical Education. In Slezynski J. (Eds.) Efekty ksztalcenia i wychowania fizycznego w kulturze fizycznej. 2001.
Vašendová J., Frömel K. Problematika anglicko-české terminologie v pedagogické kinantropologii. Sborník ze semináře pedagogické kinantropologie České kinantropologické společnosti Pedagogická kinantropologie 2001. 2001.
Vašendová J., Frömel K., Sigmund E. Reliability of accelerometer Caltrac, pedometer Omron a heart rate monitor Polar in aesthetically oriented girls' physical education classes. Pohyb a zdraví : sborník z 2. mezinárodní konference. 2001.
Vašendová J., Svozil Z., Frömel K. Sociální dimenze ve vyučovacím procesu tělesné výchovy. In Tilinger P., Perič T. (Eds.) Sport v České republice na začátku nového tisíciletí: sborník příspěvků národní konference. Díl 1. 2001.
Vašendová J., Svozil Z., Frömel K. Sociální dimenze ve vyučovacím procesu tělesné výchovy [Abstract]. In Tilinger P., Perič T. (Eds.) Sport v České republice na začátku nového tisíciletí - Souhrny příspěvků národní konference. 2001.
Svozil Z., Frömel K., Vašendová J. Trendy a rozpory v profesní přípravě učitele. Sborník příspěvků seminářů Pedagogické kinantropologie. 2001.
Sigmund E., Vašendová J., Neuls F., Frömel K., Skalik K. Correlates of physical activity in 11-12-years-old children. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2000.
Vašendová J. Individualizace vyučovacího procesu v tělesné výchově. In Horák S., Neuls F. (Eds.) Katedra kinantropologie - vědecký seminář. 2000.
Vašendová J., Svozil Z. Individualizované vyučovací jednotky tělesné výchovy na pedagogických praxích. Celostátní studentská vědecká konference s mezinárodní účastí v oboru kinantropologie. 2000.
Novosad J., Frömel K., Vašendová J., Sigmund E. Optimal level of Physical Activity. Basis of successful motor learning. In Koszczyc T. (Eds.) Transfer w procesie wychowania fizycznego. 2000.
Vašendová J., Frömel K., Zíková Z. Tanec ve školní tělesné výchově na středních školách. Sborník příspěvků seminářů Pedagogické kinantropologie. 2000.
Frömel K., Vašendová J., Sigmund E., Novosad J., Rajmund T. Transfer between physical activity at school and after-school. In Koszczyc T. (Eds.) Transfer w procesie wychowania fizycznego. 2000.
Vašendová J., Zíková Z., Lehnert M., Frömel K. Volejbal v pohybových aktivitách dívek na základních a středních školách. Sborník ze 4. mezinárodní konference Hry v programech tělovýchovných procesů. 2000.
Vašendová J., Frömel K., Sigmund E., Novosad J., Tomik R. Vztah mezi školní a mimoškolní pohybovou aktivitou. Pedagogická kinantropologie '99. 2000.
Mazal F., Talašová J., Vašendová J., Zacpal J. Použití fuzzy množin při zpracování výsledků výzkumu ve školní tělesné výchově. Tělesná kultura. 1998.
KNIHA - CELEK
Vašíčková J. Physical literacy in the Czech Republic. In Vašíčková Z. (Eds.) 2016.
Kalman M., Vašíčková J. Zdraví a životní styl dětí a školáků. 2013.
KAPITOLA V KNIZE
Bailey R., Adamakis M., Vašíčková J., Vlček P., Raya Demidoff A., Pühse U., Heck S., Scheuer C. An international review of the contributions of school-based physical activity, physical education, and school sport to the promotion of health-enhancing physical activity. In Antala B., Labudová J., Kaplánová A., van Heel J., Novak D., Wang X. (Eds.) Physical education and physical activities of children, youth and adults and healthy active living: Researches - Best Practices - Situation. 2022.
Bailey R., Adamakis M., Boronayi Z., Vašíčková J., Vlček P., Raya Demidoff A., Repond R., Heck S., Scheuer C. The HEPAS model: A healthy and physically active school model promoting physical activity and healthy lifestyles in school settings. In Antala B., Labudová J., Kaplánová A., van Heel J., Novak D., Wang X. (Eds.) Physical education and physical activities of children, youth and adults and healthy active living: Researches – Best Practices – Situation. 2022.
Vašíčková J., Vlček P., Valová M. Czech physical education teachers during the spring 2020 covid-19 pandemic: Results of an online survey. Physical activity and health aspects of COVID-19 pandemic. 2021.
Vašíčková J., Neuls F., Šimůnek A. Quantification of physical activity in physical education with regard to the content, gender and exercise intensity - using pedometers. In Scheuer C., Antala B., Holzweg M. (Eds.) Physical Education: Quality in management and teaching. 2014.
Hanuš R. Basics of Experiential Pedagogy. In Antala B., Vašíčková J. (Eds.) Professionals and Volunteers in Physical Education. 2012.
Vašíčková J., Svozil Z., Nykodým J., Lukavská M., Bláha L. Knowledge about physical activity and health in undergraduate preparation of physical education teachers at Czech universities. In Vašíčková J., Antala B. (Eds.) Professionals and Volunteers in Physical Education. 2012.
Vašíčková J., Frömel K. Healthy and active lifestyle of Czech adolescents: Ideas for changes in PE curriculum. In Labudová J., Antala B. (Eds.) Healthy active life style and physical education. 2011.
Vašíčková J. Use of programmed financing and cost utility analysis for grant policy in sport and physical activity at Czech municipalities. In Kosiewicz J., Piatkowska M. (Eds.) Sport in the context of social and cultural changes. 2011.
Bednářová H., Vašíčková J. Monitoring of physical activity in children living in children's houses with school. In Hughes M., Dancs H., Polgar T., Nagyváradi K., Sporis G. (Eds.) Research methods and performance analysis. 2010.
ABSTRAKT
Vašíčková J., Háp P. Teacher´s perspectives of quality physical education in the Czech Republic – partial results from EuPEO project. In Torrents C., Sebastiani EM. (Eds.) Sport, physical education and performing arts as tools of social transformation. Abstract book. 2019.
Vorlíček M., Salonna F., Baďura P., Kolarčik P., Vokáčová J., Mitáš J., Rubín L., Vašíčková J. The role of perceived norms in the context of active commuting to school among Czech adolescents. Sport, Physical Education and Performing Arts as tools of social transformation - Abstract Book. 2019.
Vašíčková J., Pernicová H., Salonna F. Self efficacy as a part of physical literacy concept: Pilot study in Czech youth. Abstract Book. 2018.
Vašíčková J. Názory žáků a studentů na učitelských praxích na realizovanou vyučovací jednotku tělesné výchovy. In Klimtová H. (Eds.) Pedagogická kinantropologie. 2016.
Vašíčková J., Neumannová K., Dostálová J., Svozil Z. Inclusion of respiratory muscle training in the training of youth fin swimmers. Sport and Science. 2014.
Vašíčková J., Neuls F., Svozil Z. Popularity of school physical education and its effect on performed number of steps. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2014.
Neuls F., Vašíčková J., Vysloužilová L. Students’ attitudes to PE lessons with respect to lesson content, sex, and type of school. The 8th INSHS International Christmas Sport Scientific Conference "Qualitative and Quantitative Research in Sport Science” (Book of Abstracts). 2013.
Vašíčková J. Kontinuita edukace a výzkumu v profesní přpravě sportovních edukátorů. Kvalita ve vzdělávání: XX. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. 2012.
Bednářová H., Vašíčková J. Monitoring and comparison of physical activity in children living in children's houses with school. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2010.
Vašíčková J., Frömel K. Attitude to physically active lifestyle: PE curriculum for adolescents. Book of Abstracts. 2009.
Frömel K., Vašíčková J., Stelzer J., Kurimai S. Multidimensional diagnostics and assessment in physical education. In Slančová T. (Eds.) Acta Facultatis exercitationis corporis universitatis Presoviensis. 2009.
Chmelík F., Frömel K., Mitáš J., Sigmund E., Pelclová J., Vašíčková J. Different correlates of walking in adult inhabitants of the Czech Republic on weekdays and at weekends. 1st annual conference of HEPA Europe: Programme & abstracts. 2008.
Svozil Z., Vašíčková J., Horynová M. Osobní hodnocení profesní přípravy studentů učitelství na pedagogických praxích. Sborník abstrakt mezinárodní konference Sport a kvalita života. 2008.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Vašíčková J., Kovář K., Zatloukal T., Andrys O. Uroveň tělesné zdatnosti žáků a podpora pohybových aktivit: Aktivní škola. 2023.
Vašíčková J., Mališ J., Pernicová H., Kavková V. Self-efficacy jako jeden z atributů pohybové gramotnosti. 2022.
Gába A., Baďura P., Vorlíček M., Dygrýn J., Hamřík Z., Kudláček M., Rubín L., Sigmund E., Sigmundová D., Vašíčková J. The Czech Republic’s 2022 Report Card on Physical Activity for Children and Youth. 2022.
Vlček P., Slaná Riessmannová J., Vašíčková J. Projekt HEPAS - Healthy and Physically active schools in Europe - Multiplier Events. 2021.
Vorlíček M., Salonna F., Baďura P., Kolarčik P., Vokáčová J., Rubín L., Mitáš J., Vašíčková J. The role of perceived norms in the context of active commuting to school among Czech adolescents. 2019.
Vašíčková J., Svozil Z., Frömel K., Chmelík F. Trends in assessment of school physical education lessons by pupils: 2002-2016. 2017.
Vašíčková J., Háp P., Formánková S. Česká společnost učitelů tělesné výchovy. 2014.
Vašíčková J. EUPEA – cíle, vize, rozvoj. 2012.
Frömel K., Vašíčková J. Pohybová aktivita v životním stylu mládeže. 2011.
Vašíčková J. Využití logistické regrese k analýze dotazníků VJTV. Mezinárodní seminář pedagogické kinantropologie. 2008.
Vašendová J. Problematika anglicko-české terminologie v pedagogické kinantropologie. Účast na mezinárodní konferenci Pedagogická kinantropologie 2001. 2001.
Vašendová J. Využití záznamních chronografických metod k analýze vyučovacíh jednotek tělesné výchovy. Příspěvek na semináři Pedagogické kinantropologie s mezinárodní účastí. 2001.
Frömel K., Vašendová J., Górna K. Etickovědecké aspekty pedagogické kinantropologie (metodologie, výzkumu a prezentace). Příspěvek na semináři Sekce pedagogické kinantropologie. 2000.
Vašendová J., Valouch V., Frömel K. Extrémní zatížení ve vyučovacích jednotkách tělesné výchovy děvčat. Příspěvek na mezinárodním vědeckém semináři "Efekty pohybového zatížení v edukačním prostředí tělesné výchovy a sportu. 2000.
Vašendová J., Frömel K., Wykrat J., Juličková D. Individualisation in Physical Education lessons of gymnastics. Individualisation in Physical Education lessons of gymnastics. 2000.
Svozil Z., Vašendová J., Frömel K., Górna K. New Trends in Learning Procedures in School Physical Education. Příspěvek na mezinárodní konferenci "Efekty ksztalcenia i wychowania fizycznego w kulturze fizycznej. 2000.
Vašendová J., Frömel K. Problematika anglicko-české terminologie v pedagogické kinantropologii. Příspěvek na semináři Sekce pedagogické kinantropologie. 2000.
Vašendová J., Frömel K., Zíková Z. Tanec ve školní tělesné výchově na středních školách. Příspěvek na mezinárodním vědeckém semináři Sekce pedagogické kinantropologie. 2000.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Ješina O., Kudláček M., Vodáková E., Wittmannová J., Vyhlídal T., Mikeška D., Baloun L., Botková K., Jarmar A., Adámková G., Kolisková R., Vašíčková J., Janečka Z. Konference krajských center projektu RPV Olomouckého kraje. 2023.
SBORNÍK - CELEK
Vašíčková J. Professionals and volunteers in physical education. In Vašíčková J., Antala B. (Eds.) 2012.
Summary of presented works at Faculty of Physical Culture UP in 2000. In Vašendová J., Neuls F. (Eds.) Přehled prezentační činnosti Fakulty tělesné kultury UP za rok 2000. Summary of presented works at Faculty of Physical Culture UP in 2000. 2001.
Vašendová J., Neuls F. Summary of presented works at Faculty of Physical Culture UP in 2000. In Vašendová J., Neuls F. (Eds.) Přehled prezentační činnosti Fakulty tělesné kultury UP za rok 2000. Summary of presented works at Faculty of Physical Culture UP in 2000. 2001.
Vašendová J., Bezdičková M., Neuls F. Diplomové práce. Theses. Diplomové práce. Theses. 2000.
AUDIOVIZUÁLNÍ MATERIÁL
SOFTWARE
Křen F., Chmelík F., Frömel K., Fical P., Vašíčková J., Groffik D., Durkáč P. Dotazník MPAM-R pro Indares.com. online aplikace. 2009.
Zacpal J., Vašíčková J. Program VEDTest2009 1.0. Program VEDTest2009 1.0. 2009.
Ostatní odborná publikace (RIV)
Boronyai Z., Bailey R., Heck S., Raya Demidoff A., Repond R., Vašíčková J., Vlček P., Scheuer C. Healthy and physically active schools in Europe: Framework and guidelines for implementation. 2022.
Maleňáková Š., Zatloukal T., Andrys O., Vašíčková J., Vlček P. Inspirace pro podporu pohybových dovedností žáků v rámci různých školních aktivit. 2021.
Scheuer C., Heck S., Vlček P., Vrbas J., Vašíčková J. MOBAK Assessment and development of basic motor competencies. 2021.
PROJEKT
Háp P., Kudláček M., Šafář M., Ješina O., Kudláček M., Vašíčková J., Formánková S., Svozil Z., Bělka J., Dub J., Poláková M., Petr M., Harvanová J., Svoboda A., Vyhlídal T., Pernicová H., Půža M., Tavel P., Baloun L. Společenství praxe pro rozvoj sociálních a občanských kompetencí: zkušenostní učení s využitím pohybových her, psychomotoriky, výchovy v přírodě a dramatické výchovy. MŠMT. 2016.
Mitáš J., Frömel K., Dygrýn J., Chmelík F., Vašíčková J., Rubín L., Salonna F. IPEN Adolescent: International Study of Built Environments and Physical Activity. National Institutes of Health. 2012.
ZÁVĚREČNÁ PRÁCE
Vašíčková J. Individualizované vyučováníve školní tělesné výchově. Disertační práce. 2002.
ZPRÁVA
Vašendová J. Komparativní analýza procesu individualizace v mezinárodním kontextu. Výzkumná zpráva z univerzitního grantu za rok 2000. 2001.
Frömel K., Vašendová J., Sigmund E., Zíková Z., Neuls F., Groffik D. Individualizace didaktického procesu. Závěrečná zpráva No. F739/1999. 2000.
Aktuálně vyučované předměty
název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
Pedagogical and psychological approaches KSK/@PAPA LS Se 1
Pedagogical and psychological approaches KSK/@PAPA LS 1
Pedagogika školní těl. výchovy a sportu KSK/KPETV ZS 4
Pedagogika školní těl. výchovy a sportu KSK/KPETV ZS Se 3
Souvislá učitelská praxe 1 KSK/KSUP1 LS Cv 0
Souvislá učitelská praxe 2 KSK/KSUP2 ZS Cv 0
Pedagogika sportu KSK/PESP ZS Cv 5
Pedagogika sportu KSK/PESP LS Cv 5
Pedagogika školní těl. výchovy a sportu KSK/PETV ZS Se 3
Edukace k učitel. praxi a její reflexe 1 KSK/EUP1 LS Se 2
Edukace k učitel. praxi a její reflexe 2 KSK/EUP2 ZS Se 1
Reflexe učitelské praxe KSK/REPR ZS Cv 0
Reflexe učitelské praxe KSK/REPR ZS Se 2
Školský management KSK/SKMNG LS Se 2
Edukace k učitel. praxi a její reflexe 1 KSK/KEUP1 ZS 0
Edukace k učitel. praxi a její reflexe 1 KSK/KEUP1 ZS Se 0
Souvislá učitelská praxe 1 KSK/SUP1 LS Cv 0
Souvislá učitelská praxe 2 KSK/SUP2 ZS Cv 0

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)