Mgr. Jaroslava Voráčová, Ph.D.

Zástupný obrázek
Kontaktní údaje

585636332

Katedra společen. věd v kinantropologii

Fakulta tělesné kultury

tř. Míru 111 (pracovny pedagogů)

NC 4.18

Lektor

VYBRANÉ PUBLIKACE
Sigmund E., Sigmundová D., Baďura P., Voráčová J., Hobza V., Hollein T., Pavelka J., Půžová Z., Kalman M. Time-trends and correlates of obesity in Czech adolescents in relation to family socioeconomic status over a 16-year study period (2002-2018). BMC PUBLIC HEALTH. 2020. (ČLÁNEK)
Sigmund E., Baďura P., Sigmundová D., Voráčová J., Zacpal J., Kalman M., Pavelka J., Vokáčová J., Hobza V., Hamřík Z. Trends and correlates of overweight/obesity in Czech adolescents in relation to family socioeconomic status over a 12-year study period (2002–2014). BMC Public Health. 2018. (ČLÁNEK)
Voráčová J., Baďura P., Hamřík Z., Holubčíková J., Sigmund E. Unhealthy eating habits and participation in organized leisure-time activities in Czech adolescents. European Journal of Pediatrics. 2018. (ČLÁNEK)
ČLÁNEK
Sigmund E., Baďura P., Sigmundová D., Pavelka J., Voráčová J., Hobza V., Zacpal J., Hamřík Z., Půžová Z., Kalman M. Trendy a koreláty obezity českých adolescentů ve vztahu k socioekonomickýmu statusu rodin mezi lety 2002-2018. Prakticky Lekar. 2019.
Sigmund E., Voráčová J., Vokáčová J., Hobza V., Baďura P., Sigmundová D. Trendy a koreláty nadváhy a obezity českých adolescentů ve vztahu k socioekonomickému statusu jejich rodin mezi lety 2002–2014. Praktický lékař. 2017.
Voráčová J., Sigmund E., Sigmundová D. Změny ve výživě českých adolescentů vzhledem k jejich tělesné hmotnosti (HBSC 2002-2014). Praktický lékař. 2017.
Voráčová J., Sigmund E., Sigmundová D., Kalman M. Family Affluence and the Eating Habits of 11- to 15-Year-Old Czech Adolescents: HBSC 2002 and 2014. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2016.
Voráčová J., Sigmund E., Sigmundová D., Kalman M. Changes in eating behaviours among Czech children and adolescents from 2002 to 2014 (HBSC Study). International Journal of Environmental Research and Public Health. 2015.
Voráčová J., Sigmund E., Sigmundová D. Trendy v oblasti výživy českých dětí školního věku v letech 2002-2014: HBSC studie. Tělesná kultura. 2015.
Sigmund E., Sigmundová D., Baďura P., Voráčová J. Vztah mezi pohybovou aktivitou a sedavým chováním rodičů a jejich 9–12letých dětí. Tělesná kultura. 2015.
KAPITOLA V KNIZE
Struhár I., Sigmund E., Sigmundová D., Voráčová J. Intervenční programy v léčbě dětí s metabolickým syndromem. Metabolický syndrom - mezioborový problém. 2014.
ABSTRAKT
Baďura P., Madarasová Gecková A., Sigmund E., Voráčová J., Sigmundová D. Association between organized activity participation and healthy lifestyle in adolescents. European Journal of Public Health. 2016.
Aktuálně vyučované předměty
název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
Anglický jazyk - úroveň 3 KSK/KEFL3 ZS 2
Anglický jazyk - úroveň 3 KSK/KEFL3 ZS Se 0
Anglický jazyk - úroveň 3 KSK/KEFL3 LS 0
Anglický jazyk - úroveň 3 KSK/KEFL3 LS Se 0
Anglický jazyk - úroveň 4 KSK/KEFL4 ZS Se 2
Anglický jazyk - úroveň 4 KSK/KEFL4 LS Se 0
Anglický jazyk - úroveň 3 KSK/EFL3 ZS Se 4
Anglický jazyk - úroveň 3 pro fyzioter. KSK/EFL3F LS Se 4
Anglický jazyk - úroveň 4 KSK/EFL4 ZS Se 2
Anglický jazyk - úroveň 4 KSK/EFL4 LS Se 6
Anglický jazyk - úroveň 4 pro fyzioter. KSK/EFL4F ZS Se 4
Angličtina pro magistry FTK KSK/KAJM ZS Se 0
Angličtina pro magistry FTK KSK/KAJM ZS 1
Angličtina pro magistry FTK KSK/KAJM LS Se 0
Angličtina pro magistry FTK KSK/KAJM LS 0
Anglický jazyk 1 KSK/KAJ1 ZS Se 2
Anglický jazyk 1 KSK/KAJ1 LS Se 0
Anglický jazyk 2 KSK/KAJ2 ZS Se 2
Anglický jazyk 2 KSK/KAJ2 LS Se 0
Angličtina pro magistry FTK KSK/AJM ZS Cv 1
Anglický jazyk 1 KSK/AJ1 ZS Se 6
Anglický jazyk 2 KSK/AJ2 LS Se 6
Anglický jazyk DSPT/AJ ZS 2

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.