Mgr. Jiří VRBA

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585636038

Katedra aplikovaných pohybových aktivit

Fakulta tělesné kultury

FTK NC budova pedagogů

NC 2.17

odborný asistent

Konzultační hodiny:
Pravidelné Místnost: Poznámka:
pondělí 09:00–11:00 2.17
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Vrba J., Horák S., Kasal T. Systém vodní záchrany jako součást studia na Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci. In . (Eds.) Sborník příspěvků z mezinárodního teoreticko-praktického semináře Záchrana ze zamrzlé vodní plochy. 2015.
AUDIOVIZUÁLNÍ MATERIÁL
Dostálová I., Gába A., Vrba J. Regenerační a sportovní masáže: masáž břicha. 2023.
Dostálová I., Gába A., Vrba J. Regenerační a sportovní masáže: masáž hrudníku. 2023.
Dostálová I., Gába A., Vrba J. Regenerační a sportovní masáže: masáž šíje. 2023.
Dostálová I., Gába A., Vrba J. Regenerační a sportovní masáže: masáž zad. 2023.
Vernerová E., Vrba J. Cesty české rozvojové spolupráce - Mongolsko. Cesty české rozvojové spolupráce - Mongolsko. 2010.
Štěrba O., Pilátová H., Menšík Z., Vrba J., Protivánek P., Střítezský I., Ludvík M., Hekela P. Ekosystémy říční krajiny: 1. díl - Řeka a její krajina. Ekosystémy říční krajiny: 1. díl - Řeka a její krajina. 2002.
Štěrba O., Pilátová H., Menšík Z., Vrba J., Protivánek P., Střítezský I., Ludvík M., Hekela P. Ekosystémy říční krajiny: 2. díl - Živé složky ekosystému. Ekosystémy říční krajiny: 2. díl - Živé složky ekosystému. 2002.
Štěrba O., Pilátová H., Menšík Z., Vrba J., Protivánek P., Střítezský I., Ludvík M., Hekela P. Ekosystémy říční krajiny: 3. díl - Přírodní dědictví říční krajiny. Ekosystémy říční krajiny: 3. díl - Přírodní dědictví říční krajiny. 2002.
Aktuálně vyučované předměty
název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
Audiovizuální technologie KBH/AVT ZS Se 2
Praktikum televizní žurnalistiky KZU/PTVBN ZS Se 2
Workshop televizní žurnalistiky KZU/WTVBN LS Cv 2
Audiovizuální technika pro žurnalisty KZU/AUTBN ZS Se 2
Audiovizuální technika pro žurnalisty KZU/AUTBN LS Se 2
Bezpečnost a řízení rizika KRL/KBERI ZS Se 4
Bezpečnost a řízení rizika KRL/KBERI ZS 4
Základy kanoistiky KRL/ZAKA ZS Cv 4
Informační technologie a multimédia KPK/KITAM ZS 4
Informační technologie a multimédia KPK/KITAM ZS Se 4
Informační technologie a multimédia KPK/KITM ZS 4
Informační technologie a multimédia KPK/KITM ZS Se 4
Kurz pobytu v let. přírodě 2-vod.turist. KRL/KKPL2 LS Cv 0
Vodní turistika B2 KAS/VOB2 LS Cv 0
Základy vodního záchranářství 1 KAT/KZVZ1 ZS Cv 6
Základy vodního záchranářství 1 KAT/KZVZ1 ZS 3
Kurz pobytu v let. přírodě 2-vod.turist. KRL/KPLP2 LS Cv 0
Ochrana osob se SP za mim. událostí KAT/OOSP LS 1
Ochrana osob se SP za mim. událostí KAT/OOSP LS Se 1
Orientace v terénu a topografie KAT/OTT ZS Se 4
Orientace v terénu a topografie KAT/OTT ZS 4
Rafting KRL/KRAFT LS Cv 0
Kanoistika KAS/KAN LS Cv 0
Základy kanoistiky KRL/KZAKA ZS Cv 4
Kurz horské služby a nouzového přežití KAT/KHSN ZS 0
Kanoistika KAS/KKAN LS Cv 0
Bezpečnost a řízení rizika KRL/BERI ZS Se 0
Bezpečnost a řízení rizika KRL/BERI ZS 0
Základy vodního záchranářství 1 KAT/ZAVZ1 ZS 2
Základy vodního záchranářství 1 KAT/ZAVZ1 ZS Cv 4
Základy vodního záchranářství 2 KAT/ZAVZ2 LS Cv 0
Záchrana osob ze zamrzlé vodní hladiny KAT/ZOZH ZS Se 0
Rafting KRL/RAFT LS Cv 0
Ochrana osob se SP za mim. událostí KAT/KOOSP LS 4
Ochrana osob se SP za mim. událostí KAT/KOOSP LS Se 4
Orientace v terénu a topografie KAT/KOTT ZS 3
Orientace v terénu a topografie KAT/KOTT ZS Se 5

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)