Mgr. Jiří Vrba

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585636038

Katedra aplikovaných pohybových aktivit

Fakulta tělesné kultury

tř. Míru 111 (pracovny pedagogů)

NC 2.17

odborný asistent

Konzultační hodiny:
Pravidelné Místnost: Poznámka:
pondělí 09:00–11:00 2.17
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Vrba J., Horák S., Kasal T. Systém vodní záchrany jako součást studia na Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci. In . (Eds.) Sborník příspěvků z mezinárodního teoreticko-praktického semináře Záchrana ze zamrzlé vodní plochy. 2015.
AUDIOVIZUÁLNÍ MATERIÁL
Vernerová E., Vrba J. Cesty české rozvojové spolupráce - Mongolsko. Cesty české rozvojové spolupráce - Mongolsko. 2010.
Štěrba O., Pilátová H., Menšík Z., Vrba J., Protivánek P., Střítezský I., Ludvík M., Hekela P. Ekosystémy říční krajiny: 1. díl - Řeka a její krajina. Ekosystémy říční krajiny: 1. díl - Řeka a její krajina. 2002.
Štěrba O., Pilátová H., Menšík Z., Vrba J., Protivánek P., Střítezský I., Ludvík M., Hekela P. Ekosystémy říční krajiny: 2. díl - Živé složky ekosystému. Ekosystémy říční krajiny: 2. díl - Živé složky ekosystému. 2002.
Štěrba O., Pilátová H., Menšík Z., Vrba J., Protivánek P., Střítezský I., Ludvík M., Hekela P. Ekosystémy říční krajiny: 3. díl - Přírodní dědictví říční krajiny. Ekosystémy říční krajiny: 3. díl - Přírodní dědictví říční krajiny. 2002.
Aktuálně vyučované předměty
název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
Audiovizuální technologie KBH/AVT ZS Se 4
Workshop TV žurnalistiky KZU/WTVB LS Cv 2
Workshop televizní žurnalistiky KZU/WTVBN LS Cv 2
Audiovizuální technika pro žurnalisty KZU/AUTBN ZS Se 2
Audiovizuální technika pro žurnalisty KZU/AUTBN LS Se 2
Praktikum TV žurnalistiky KZU/PTVB ZS Se 2
Praktikum televizní žurnalistiky KZU/PTVBN ZS Se 2
Kurz horské služby a nouzového přežití KAT/HSNP ZS Cv 0
Kurz horské služby a nouzového přežití KAT/HSNP ZS 0
Ochrana osob se SP za mim. událostí KAT/OOSP LS Se 1
Ochrana osob se SP za mim. událostí KAT/OOSP LS 1
Orientace v terénu a topografie KAT/OTT ZS 8
Orientace v terénu a topografie KAT/OTT ZS Se 0
Bezpečnost a řízení rizika KRL/BERI ZS Se 0
Rafting KRL/KRAFT LS Cv 0
Základy kanoistiky KRL/ZAKA ZS Cv 6
Kurz horské služby a nouzového přežití KAT/KHSN ZS 0
Kurz horské služby a nouzového přežití KAT/KHSN LS 0
Kurz horské služby a nouzového přežití KAT/KHSNP ZS Cv 0
Kurz horské služby a nouzového přežití KAT/KHSNP ZS 0
Kurz horské služby a nouzového přežití KAT/KKHSN ZS 0
Kurz horské služby a nouzového přežití KAT/KKHSN LS 0
Základy kanoistiky KRL/KZAKA ZS Cv 4
Bezpečnost a řízení rizika KRL/KBERI ZS Se 0
Ochrana osob se SP za mim. událostí KAT/KOOSP LS 2
Ochrana osob se SP za mim. událostí KAT/KOOSP LS Se 2
Orientace v terénu a topografie KAT/KOTT ZS 0
Orientace v terénu a topografie KAT/KOTT ZS Se 3
Informační technologie a multimédia KPK/KITAM ZS 0
Informační technologie a multimédia KPK/KITAM ZS Se 0
Kurz pobytu v let. přírodě 2-vod.turist. KRL/KKPL2 LS Cv 0
Základy vodního záchranářství 1 KAT/ZAVZ1 ZS Cv 4
Základy vodního záchranářství 1 KAT/ZAVZ1 ZS 0
Základy vodního záchranářství 2 KAT/ZAVZ2 LS Cv 0
Záchrana ze zamrzlé vodní hladiny KAT/ZZH ZS Se 0
Záchrana ze zamrzlé vodní hladiny KAT/ZZH ZS Cv 0
Rafting KRL/RAFT LS Cv 0
Kurz pobytu v let. přírodě 2-vod.turist. KRL/KPLP2 LS Cv 0
Základy vodního záchranářství 1 KAT/KZVZ1 ZS Cv 3
Základy vodního záchranářství 1 KAT/KZVZ1 ZS 0
Základy vodního záchranářství 2 KAT/KZVZ2 LS Cv 0

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.