Mgr. Jiří VRBA

Employee photo
Contact

585636038

Katedra aplikovaných pohybových aktivit

Fakulta tělesné kultury

FTK NC budova pedagogů

NC 2.17

odborný asistent

Office Hours:
Regular Room number: Comment:
Monday 09:00–11:00 2.17
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Vrba J., Horák S., Kasal T. Systém vodní záchrany jako součást studia na Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci. In . (Eds.) Sborník příspěvků z mezinárodního teoreticko-praktického semináře Záchrana ze zamrzlé vodní plochy. 2015.
AUDIOVIZUÁLNÍ MATERIÁL
Dostálová I., Gába A., Vrba J. Regenerační a sportovní masáže: masáž břicha. 2023.
Dostálová I., Gába A., Vrba J. Regenerační a sportovní masáže: masáž hrudníku. 2023.
Dostálová I., Gába A., Vrba J. Regenerační a sportovní masáže: masáž šíje. 2023.
Dostálová I., Gába A., Vrba J. Regenerační a sportovní masáže: masáž zad. 2023.
Vernerová E., Vrba J. Cesty české rozvojové spolupráce - Mongolsko. Cesty české rozvojové spolupráce - Mongolsko. 2010.
Štěrba O., Pilátová H., Menšík Z., Vrba J., Protivánek P., Střítezský I., Ludvík M., Hekela P. Ekosystémy říční krajiny: 1. díl - Řeka a její krajina. Ekosystémy říční krajiny: 1. díl - Řeka a její krajina. 2002.
Štěrba O., Pilátová H., Menšík Z., Vrba J., Protivánek P., Střítezský I., Ludvík M., Hekela P. Ekosystémy říční krajiny: 2. díl - Živé složky ekosystému. Ekosystémy říční krajiny: 2. díl - Živé složky ekosystému. 2002.
Štěrba O., Pilátová H., Menšík Z., Vrba J., Protivánek P., Střítezský I., Ludvík M., Hekela P. Ekosystémy říční krajiny: 3. díl - Přírodní dědictví říční krajiny. Ekosystémy říční krajiny: 3. díl - Přírodní dědictví říční krajiny. 2002.
Current courses
Course title Department/Abbrev. Semester Type Classes
AV technologies KBH/AVT ZS Se 2
Practical TV Production KZU/PTVBN ZS Se 2
TV Production Workshop KZU/WTVBN LS Cv 2
Audiovisual Practice for Journalists KZU/AUTBN ZS Se 2
Audiovisual Practice for Journalists KZU/AUTBN LS Se 2
Security and risk management KRL/KBERI ZS Se 4
Security and risk management KRL/KBERI ZS 4
Technical sports activities 1 - Canoeing KRL/ZAKA ZS Cv 4
Information Technology and Multimedia KPK/KITAM ZS 4
Information Technology and Multimedia KPK/KITAM ZS Se 4
Information Technology and Multimedia KPK/KITM ZS Se 4
Information Technology and Multimedia KPK/KITM ZS 4
Summer outdoor camps 2 - canoeing KRL/KKPL2 LS Cv 0
Canoeing B KAS/VOB2 LS Cv 0
Course of Watter Emergency KAT/KZVZ1 ZS Cv 6
Course of Watter Emergency KAT/KZVZ1 ZS 3
Summer outdoor camps 2 - canoeing KRL/KPLP2 LS Cv 0
Emergencies and Protection of People with Special Needs KAT/OOSP LS 1
Emergencies and Protection of People with Special Needs KAT/OOSP LS Se 1
Orientation in the terrain and Topography KAT/OTT ZS 4
Orientation in the terrain and Topography KAT/OTT ZS Se 4
Rafting KRL/KRAFT LS Cv 0
Camp of canoeing KAS/KAN LS Cv 0
Technical sports activities 1 - Canoeing KRL/KZAKA ZS Cv 4
Mountain Rescue and Emergency Survival Course KAT/KHSN ZS 0
Camp of canoeing KAS/KKAN LS Cv 0
Security and risk management KRL/BERI ZS 0
Security and risk management KRL/BERI ZS Se 0
Basics of water rescue KAT/ZAVZ1 ZS Cv 4
Basics of water rescue KAT/ZAVZ1 ZS 2
Course of Watter Emergency KAT/ZAVZ2 LS Cv 0
Rescue people from frozen water level KAT/ZOZH ZS Se 0
Rafting KRL/RAFT LS Cv 0
Emergencies and Protection of People with Special Needs KAT/KOOSP LS Se 4
Emergencies and Protection of People with Special Needs KAT/KOOSP LS 4
Orientation in the terrain and Topography KAT/KOTT ZS Se 5
Orientation in the terrain and Topography KAT/KOTT ZS 3

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)