RNDr. Aleš Jakubec, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585636727, 777570360

Katedra přírodních věd v kinantropologii

Fakulta tělesné kultury

FTK NB budova center - CKV

NB 0.21

odborný asistent

Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:

  • Člen AS UP/komise AS UP (27. 5. 2011 – 26. 5. 2014)
VYBRANÉ PUBLIKACE
Klimešová I., Krejčí J., Botek M., McKune AJ., Jakubec A., Neuls F., Sládečková B., Valenta M. Prevalence of dehydration and the relationship with fluid intake and self-assessment of hydration status in Czech First League soccer players. Journal of Human Kinetics. 2022. (ČLÁNEK)
Neuls F., Krejčí J., Jakubec A., Botek M., Valenta M. Vagal threshold determination during incremental stepwise exercise in normoxia and normobaric hypoxia. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2020. (ČLÁNEK)
Cuberek R., Jakubec A., Hůlka K., Botek M. A new view on the quality of Jacík's test. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2012. (ČLÁNEK)
Gába A., Baďura P., Dygrýn J., Hamřík Z., Jakubec A., Kudláček M., Materová E., Rubín L., Sigmund E., Sigmundová D., Suchomel A. Národní zpráva o o pohybové aktivitě českých dětí a mládeže. 2019. (ZPRÁVA)
ČLÁNEK
Gába A., Rubín L., Sigmund E., Baďura P., Dygrýn J., Kudláček M., Sigmundová D., Materová E., Hamřík Z., Jakubec A., Suchomel A. Executive summary of the Czech Republic's 2018 Report Card on Physical Activity for Children and Youth. Acta Gymnica. 2019.
Krejčí J., Jakubec A., Pšurný M., Janura M. Development and validation of system for measuring poling forces during Nordic walking. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2013.
Pšurný M., Janura M., Krejčí J., Jakubec A. Impact of walking speed and slope of the ground on axial force of poles in Nordic walking. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2013.
Svoboda Z., Stejskal P., Jakubec A., Krejčí J. Kinematical analysis, pole forces and energy cost of Nordic walking: slope influence. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2011.
Botek M., Stejskal P., Krejčí J., Jakubec A., Gába A. Vagal Threshold Determination. Effect of Age and Gender. International Journal of Sports Medicine. 2010.
Klimešová I., Brychta T., Stejskal P., Jakubec A., Botek M. Zhoršení indexu inzulinové rezistence po tříměsíčním užívání "spalovače tuků". Medicina sportiva Bohemica et Slovaca. 2010.
Klimešová I., Stejskal P., Jakubec A. Využití koktejlů na hubnutí v redukční dietě. Medicina sportiva Bohemica et Slovaca. 2009.
Jakubec A., Stejskal P., Svoboda Z., Krejčí J., Salinger J., Štěpaník P., Smékal D., Klimešová I. Výzkumný design severské chůze ve světle prvních výsledků. Medicina sportiva Bohemica et Slovaca. 2009.
Botek M., Stejskal P., Krejčí J., Jakubec A., Gába A. Determination of the vagal threshold and changes of it's using. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2008.
Jakubec A., Stejskal P., Kováčová L., Elfmark M., Klimešová I., Botek M., Petr M. Changes in heart rate variability after a six month long aerobic dance or step-dance programme in women 40-65 years old: The influence of different degrees, intensity and initial levels. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2008.
Cipryan L., Stejskal P., Bartáková O., Botek M., Cipryanová H., Jakubec A., Petr M., Řehová I. Autonomic nervous system observation through to use of spectral analysis of heart rate variability in ice hockey players. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2007.
Řehová I., Stejskal P., Šlachta R., Jakubec A., Bartáková O., Cipryanová H., Botek M., Cipryan L. Effect of intervention programs on changes in resting energy expenditure. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2007.
Botek M., Stejskal P., Jakubec A., Řehová I., Cipryan L., Cipryanová H., Bartáková O. Posouzení rozdílů mezi výsledky ranních a odpoledních vyšetření aktivity autonomního nervového systému metodou spektrální analýzy variability srdeční frekvence. In Soukupová D. (Eds.) Česká kinantropologie. 2007.
Lehnert M., Janura M., Jakubec A., Stejskal P., Stelzer J. Reaction of the volleyball players to the training microcycle with an increased strength training volume. International Journal of Volleyball Research. 2007.
Cipryan L., Stejskal P., Elfmark M., Bartáková O., Botek M., Cipryanová H., Jakubec A., Petr M., Řehová I. Stability of individual parameters of spectral analysis of heart rate variability during consecutive orthoclinostatic stimulation. Medicina sportiva Bohemica et Slovaca. 2007.
Stejskal P., Jakubec A., Kováčová L., Elfmark M., Řehová I., Petr M., Cipryan L. Vliv rozdílné adherence k půlročnímu programu aerobiku na aerobní zdatnost. Medicina sportiva Bohemica et Slovaca. 2007.
Jakubec A., Stejskal P., Řehová I., Petr M., Novosad J., Botek M., Pavlík F., Gaddur E. I., Pantlík K., Cipryan L. Chosen anthropometric and functional parameters of 50-60 year-old rowers: the training impact [Abstract]. Česká antropologie. 2006.
Řehová I., Šlachta R., Stejskal P., Kmoníčková H., Pantlík K., Jakubec A., Botek M., Pavlík F., Cipryan L. Vliv redukční diety a cvičení na změny klidového energetického výdeje u obézních žen. Česká antropologie. 2006.
Vlčková E., Stejskal P., Jakubec A., Řehová I., Pavlík F., Botek M. Controlled breathing and heart rate variability. Medicina Sportiva. 2005.
Vlčková E., Stejskal P., Fiala M., Jakubec A., Řehová I., Pavlík F., Botek M., Gaddur E. I. Katetrová ablace pro fibrilaci síní a spektrální analýza variability srdeční frekvence. In Stejskal P., Karásková V. (Eds.) Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2005.
Bezdičková M., Jakubec A. Elektroforetická aktivita jader bukálního epitelu (metoda EMN) v podmínkách zátěže organismu. In Riegerová J. (Eds.) Česká antropologie. 2004.
Bezdičková M., Jakubec A. Elektroforetická aktivita jader bukálního epitelu (metoda EMN) v podmínkách zátěže organismu. In Riegerová J. (Eds.) Česká antropologie. 2004.
Řehová I., Stejskal P., Jakubec A., Pavlík F., Žujová E., Botek M., Gaddur E. I. Glykemický index potravin a obezita. Česká antropologie. 2004.
Vlčková E., Stejskal P., Jakubec A., Řehová I., Pavlík F., Botek M., Gaddur E. I. Ovlivnění variability srdeční frekvence řízeným dýcháním. Česká antropologie. 2004.
Pavlík F., Stejskal P., Jakubec A., Řehová I., Botek M., Vlčková E., Gaddur E. I. Praktické problémy předpisu pohybové aktivity u obézních pacientů. In Riegerová J. (Eds.) Česká antropologie. 2004.
Žujová -. Vlčková E., Stejskal P., Jakubec A., Gaul-Aláčová P., Salinger J. Respiration frequency and spectral analysis of heart rate variability. In Karásková V., Stejskal P. (Eds.) Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2004.
Jakubec A., Stejskal P., Botek M. Spektrální analýza variability srdeční frekvence v průběhu dynamické práce v setrvalém stavu. Medicina sportiva Bohemica et Slovaca. 2004.
Gaul-Aláčová P., Stejskal P., Jakubec A., Kalina M. Možnosti hodnocení vlivu pravidelné pohybové aktivity na výkonnost autonomního nervového systému u pacientů s úzkostnou poruchou. In Thurzo M. (Eds.) Medicina sportiva Bohemica et Slovaca. 2002.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Klimešová I., Jakubec A., Drbošalová V. Redukční dieta: tekuté náhražky stravy. In Kopecký M. (Eds.) Antropologicko-psychologické aspekty zdravého životního stylu v olomouckém regionu. 2009.
Cipryanová H., Stejskal P., Bartáková O., Cipryan L., Řehová I., Jakubec A., Botek M., Kováčová L., Bajorek J., Sovová E., Paráková B. Rehabilitace pohybovou aktivitou u lidí s kardiovaskulárním onemocněním [CD]. In Marousek A. (Eds.) Konference plná barev. 2008.
Háp P., Stejskal P., Jakubec A., Botek M. Metodika analýzy zatížení hráčů volejbalu v utkání. In Hůlka K. (Eds.) Sportovní hry 2007. 2007.
Cipryan L., Stejskal P., Bartáková O., Botek M., Cipryanová H., Jakubec A., Petr M., Řehová I. Pozorování stavu autonomního nervového systému pomocí spektrální analýzy variability srdeční frekvence u hráčů ledního hokeje v průběhu sezóny. In Marousek A. (Eds.) Sborník příspěvků z mezinárodní studentské vědecké konference v oboru kinantropologie - Konference plná barev. 2007.
Kováčová L., Stejskal P., Neuls F., Jakubec A., Elfmark M. Půlroční program dance a step-aerobiku u žen ve věku od 40 do 65 let [CD]. In Marousek A. (Eds.) Konference plná barev. 2007.
Jakubec A., Stejskal P., Kováčová L., Řehová I., Petr M., Přidalová M., Botek M., Pavlík F., Cipryan L. Změny spektrální analýzy variability srdeční frekvence a vybraných funkčních parametrů po šestiměsíčním cvičení aerobiku u 40-60letých žen [Abstract]. In Hamar D. (Eds.) Pohybová aktivita v zdraví a chorobe: 3. višegrádsky kongres telovýchovného lekárstva. 2006.
Vlčková E., Stejskal P., Jakubec A., Řehová I., Pavlík F., Botek M., Gaddur E. I. Atrial fibrillation and heart rate variability [Abstract]. In Vaverka F. (Eds.) Movement and health, 4th international conference: Proceedings. 2005.
Botek M., Stejskal P., Jakubec A., Řehová I., Vlčková E., Pavlík F., Gaddur E. I. Autonomní nervový systém: nástroj pro objektivizaci vnitřního zatížení organismu [CD]. Optimální působení tělesné zátěže a výživy: Kinantropologické dny MUDr. V. Soulka. 2005.
Botek M., Stejskal P., Jakubec A., Pavlík F., Vlčková E., Řehová I., Gaddur E. I. Autonomous nervous system activity concerning to empirical proceedings training bouts in athlete (a case report). In Vaverka F. (Eds.) Movement and health, 4th international conference: Proceedings. 2005.
Řehová I., Štich V., Stejskal P., Jakubec A., Pavlík F., Vlčková E., Botek M., Gaddur E. I. Effect of hypoenergetic low-fat and moderate-fat diet on choice anthroometric indices. In Vaverka F. (Eds.) Movement and health, 4th international conference: Proceedings. 2005.
Jakubec A., Stejskal P., Kuchyňka P., Botek M., Řehová I., Šlachta R., Pavlík F., Vlčková E., Gaddur E. I. Maximální tepová rezerva: ukazatel intenzity zatížení [CD]. Optimální působení tělesné zátěže a výživy : Kinantropologické dny MUDr. V. Soulka. 2005.
Gaddur E. I., Stejskal P., Jakubec A., Řehová I., Botek M., Vlčková E., Pavlík F. Performance of autonomic nervous system in young swimmers [Abstract]. In Vaverka F. (Eds.) Movement and health, 4th international conference: Proceedings. 2005.
Pavlík F., Stejskal P., Jakubec A., Řehová I., Botek M., Vlčková E., Gaddur E. I. Spectral analysis of heart rate variability in obese patients [Abstract]. In Vaverka F. (Eds.) Movement and health, 4th international conference: Proceedings. 2005.
Pavlík F., Stejskal P., Jakubec A., Řehová I., Botek M., Vlčková E., Gaddur E. I. Spektrální analýza variability srdeční frekvence u obézních pacientů [CD-ROM]. Optimální působení tělesné zátěže a výživy: Kinantropologické dny MUDr. V. Soulka. 2005.
Jakubec A., Stejskal P., Řehová I., Botek M., Pavlík F., Vlčková E., Gaddur E. I. The frequency of the spectral components of heart rate variablility at rest, at orthostatic stress durnig and after A steady state exercise [Abstract]. In Vaverka F. (Eds.) Movement and health, 4th international conference: Proceedings. 2005.
Botek M., Stejskal P., Jakubec A., Řehová I., Pavlík F., Gaddur E. I. Use of the method of spectral analysis of heart rate variability in diagnostic evaluation for current health status of soccer players. The 7th scientific conference Application of scientific research on sport training: Book of abstracts. 2005.
Řehová I., Stejskal P., Jakubec A., Pavlík F., Žujová E., Botek M., Gaddur E. Glycemic index [Abstract]. Program a abstrakty: II. višegrádsky kongres telovýchovného lekárstva. 2004.
Botek M., Stejskal P., Jakubec A., Kalina M. Kvantifikace aktivity ANS v zotavení s možností monitorování procesu superkompenzace metodou SA HRV. In Salinger J. (Eds.) Heart rate variability and its assessment in biomedical fields - from theory to clinical practice. 2004.
Botek M., Stejskal P., Jakubec A., Kalina M. Kvantifikace aktivity ANS v zotavení s možností monitorování procesu superkompenzace metodou SA HRV [Abstract]. In Salinger J. (Eds.) Heart rate variability and its assessment in biomedical fields - from theory to clinical practice. 2004.
Botek M., Stejskal P., Jakubec A., Žujová E., Pavlík F., Řehová I., Gaddur E. Metoda spektrální analýzy variability srdeční frekvence: nová dimenze v řízení sportovního tréninku atletů [Abstract]. Program a abstrakty: II. višegrádsky kongres telovýchovného lekárstva. 2004.
Jakubec A., Stejskal P., Žujová E., Botek M., Gaul-Aláčová P., Bezdičková M. Odpověď vybraných ukazatelů SA HRV na dynamickou zátěž v průběhu 46hodinového zotavení [Abstract]. In Salinger J. (Eds.) Heart rate variability and its assessment in biomedical fields - from theory to clinical practice. 2004.
Žujová E., Stejskal P., Jakubec A., Gaul-Aláčová P. Ovlivnění spektrální analýzy variability srdeční frekvence řízeným dýcháním [Abstract]. In Salinger J. (Eds.) Heart rate variability and its assessment in biomedical fields - from theory to clinical practice. 2004.
Žujová E., Stejskal P., Jakubec A., Řehová I., Pavlík F., Botek M., Gaddur E. Řízené dýchání a variabilita srdeční frekvence [Abstract]. Program a abstrakty : II. višegrádsky kongres telovýchovného lekárstva. 2004.
Žujová E., Stejskal P., Jakubec A., Pavlík F., Botek M. Řízení dýchání a variabilita srdeční frekvence [Abstract]. In Jirásek I. (Eds.) Konference plná barev. 2004.
Müller T., Jakubec A., Stejskal P., Kalina M. Spektrální analýza variability srdeční frekvence ve sportovním tréninku sjezdu na divoké vodě [Abstract]. In Salinger J. (Eds.) Variabilita srdeční frekvence a její hodnocení v biomedicínských oborech - od teorie ke klinické praxi : IV. odborný seminář s mezinárodní účastí : Sborník článků a abstrakt. 2004.
Botek M., Stejskal P., Jakubec A., Žujová E., Řehová I. The effect of physical and hypoxic stress on heart rate variability. In Suchomel A., Vodičková S., Antoš R. (Eds.) Proceeding of abstracts international scientific conference Physical education and sport 2004, Liberec - Euroregion Nisa. 2004.
Pavlík F., Stejskal P., Gaul-Aláčová P., Jakubec A., Žujová E., Botek M. Variabilita srdeční frekvence u pacientů s úzkostnými poruchami [Abstract]. In Jirásek I. (Eds.) Konference plná barev: sborník z mezinárodní studentské vědecké konference v oboru kinantropologie. 2004.
Jakubec A., Stejskal P., Řehová I., Botek M., Žujová E., Pavlík F., Gaddur E. Vliv ortostatické a dynamické zátěže na ukazatele SA HRV [Abstract]. Program a abstrakty: II. višegrádsky kongres telovýchovného lekárstva. 2004.
Stejskal P., Jakubec A., Přikryl P., Salinger J. Vliv osmihodinového časového posunu na SA HRV u špičkového sportovce (kasuistika). In Salinger J. (Eds.) Heart rate variability and its assessment in biomedical fields - from theory to clinical practice. 2004.
Botek M., Stejskal P., Jakubec A., Žujová E., Pavlík F., Řehová I., Gaddur E. I. Vliv pětidenní pohybové aktivity v alpském prostředí na variabilitu srdeční frekvence. In Martiník K., Kovář R., Komeštík B. (Eds.) Optimální působení tělesné zátěže a výživy : Kinantropologické dny MUDr. V. Soulka. 2004.
Řehová I., Stejskal P., Petr M., Jakubec A., Žujová E., Botek M., Pavlík F., Gaddur E. I. Vliv pravidelné pohybové aktivity na vybrané antropometrické a biochemické ukazatele a výkonnost kardiovaskulárního systému u osob s obezitou. In Martiník K., Kovář R., Komeštík B. (Eds.) Optimální působení tělesné zátěže a výživy : Kinantropologické dny MUDr. V. Soulka. 2004.
Pavlík F., Stejskal P., Jakubec A., Řehová I., Botek M., Žujová E., Gaddur E. Vliv změny životního stylu na variabilitu srdeční frekvence u pacientů s metabolickým kardiovaskulárním syndromem - kazuistika [Abstract]. Program a abstrakty: II. višegrádsky kongres telovýchovného lekárstva. 2004.
Botek M., Stejskal P., Jakubec A., Žujová E. Využití metody SA HRV jako prostředku zvyšující efektivitu sportovního tréninku [Abstract]. In Jirásek I. (Eds.) Konference plná barev. 2004.
Bezdičková M., Jakubec A. Aplikace Metody EMN [Abstract]. Sborník autoreferátů. 2003.
Bezdičková M., Jakubec A. Application of EMN ( Electrophoretical Mobility of Nuclei ) method. IV. Moravský morfologický den. Abstrakta. 2003.
Kalina M., Hrdličková J., Stejskal P., Jakubec A., Aláčová P. Spotřeba kyslíku během CHR-testu na bicyklovém a běžeckém ergometru. In Suchomel A., Antoš R. (Eds.) Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Tělesná výchova a sport 2002, Liberec Euroregion - NISA. 2002.
Kalina M., Stejskal P., Jakubec A., Gaul-Aláčová P. The effect of orthoclinostatic maneuvre on the rate of the autonomous nervous system recovery after exercise measured by spectral analysis of heart rate variability. In Thurzo M. (Eds.) 1st Visegrad congress of sports medicine, Medical problems of Contemporary sports, Abstracts. 2002.
Kalina M., Stejskal P., Jakubec A., Gaul-Aláčová P. Vliv ortostatického manévru na rychlost zotavení aktivity autonomního nervového systému po tělesném zatížení. In Thurzo M. (Eds.) Sborník referátů z interdisciplinární konference s mezinárodní účastí Optimální působení tělesné zátěže a výživy. 2002.
Kalina M., Stejskal P., Jakubec A. Algoritmus a standardizace vyšetření autonomního nervového systému metodikou spektrální analýzy variability srdeční frekvence. In Martiník K., Komeštík B., Ryba J. (Eds.) Sborník referátů z interdisciplinární konference Optimální působení tělesné zátěže a výživy [CD ROM]. 2001.
Kalina M., Stejskal D., Stejskal P., Jakubec A. Výkonnost kardiovaskulárního systému a leptinémie. In Válková H., Hanelová Z. (Eds.) Pohyb a zdraví : sborník z 2. mezinárodní konference. 2001.
KAPITOLA V KNIZE
Wittmannová J., Klimešová I., Jakubec A. Učíme venku: projekt PAPPUS. Pohyb a prožitek v multikulturovém pojetí. 2021.
ABSTRAKT
Wittmannová J., Klimešová I., Jakubec A. PAPPUS: rozsévání myšlenek učení se a hraní venku v rámci běžné školní výuky - Pojďme se učit ven! Program a bulletin abstraktů VIII. OLOMOUCKÉ SPECIÁLNĚPEDAGOGICKÉ DNY XXI. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami VIII. Konference mladých vědeckých pracovníků Téma konference Rozvoj kognitivních schopností v multidisciplinárním kontextu. 2020.
Wittmannová J., Klimešová I., Jakubec A. Učíme venku: projekt PAPPUS. On-line abstrakty konference a výstupy. 2020.
Klimešová I., Krejčí J., Botek M., Panská S., Neuls F., Sládečková B., Valenta M., Jakubec A. Hodnocení stavu hydratace u neslyšících sportovců: srovnání subjektivního a objektivního ukazatele. Medicina sportiva Bohemica et Slovaca. 2019.
Jakubec A., Neuls F., Krejčí J., Botek M., Valenta M., Klimešová I. Odpověď kardiopulmonálního systému na stupňované zatížení za podmínek normobarické hypoxie. Medicina sportiva Bohemica et Slovaca. 2019.
Klimešová I., Machová I., Jakubec A. Vliv kofeinu na maximální aerobní výkon hráčů wheelchair rugby: randomizovaná, placebem kontrolovaná, dvojitě slepá studie. In Větvička J., Botek M. (Eds.) IV. ročník Symposia sportovní medicíny a dalších věd ve vrcholovém sportu: Sborník referátů. 2016.
Pšurný M., Janura M., Krejčí J., Jakubec A. Impact of walking speed and slope of the ground on axial force of poles in Nordic walking. Gait & Posture. 2014.
Klimešová I., Jakubec A., Botek M., Miklánková L. Frekvence snídaní a její vztah k indexu tělesné hmotnosti u dětí mladšího školního věku. Medicina sportiva Bohemica et Slovaca. 2013.
Pšurný M., Janura M., Krejčí J., Jakubec A. Impact of walking speed and slope of the ground on axial force of poles in Nordic walking. 22nd Annual Meeting of ESMAC: Abstracts. 2013.
Jakubec A., Klimešová I., Botek M., Růžička M. Vliv zátěžového protokolu na výsledky maximálního zátěžového testu. Medicina sportiva Bohemica et Slovaca. 2013.
Jakubec A., Klimešová I., Růžička M. Zátěžový test do vita maxima. In Flemr L., Novotný O. (Eds.) Sborník abstraktů z mezinárodní vědecké konference "Pohybové aktivity ve vědě a praxi". 2013.
Neumannová K., Zatloukal J., Jakubec A. Možnosti kombinace rehabilitační léčby a neinvazivní plicní ventilace u nemochných s poruchami dýchání. Sborník abstrakt XXI. moravskoslezské dny pneumologie. 2012.
Botek M., Stejskal P., Jakubec A., Klimešová I. Úskalí determinace vagového prahu u seniorů. Medicina sportiva Bohemica et Slovaca. 2012.
Jakubec A., Urban J., Müllerová V., Klimešová I., Botek M. Vliv magnetoterapie na aktivitu autonomního nervového systému. Medicina sportiva Bohemica et Slovaca. 2012.
Klimešová I., Riegerová J., Jakubec A., Stejskal P., Botek M., Pšurný M. Zlepšení životní spokojenosti seniorů: Nordická chůze nebo Chuej čchun kung? Medicina sportiva Bohemica et Slovaca. 2012.
KLIMEŠOVÁ I., Riegerová J., Jakubec A., Šafář M., Stejskal P., KAPUŠ O., PŠURNÝ M. Intervention programme focused on improving the quality of life of seniors. In Jirásek I., NAJMANOVÁ K. (Eds.) Sport and Physical Culture in the Mirror of the Social Sciences (Abstract). 2011.
Jakubec A., Stejskal P., Klimešová I., Botek M. Metabolické a kardiovaskulární zatížení při severské chůzi. Abstrakty. Národný kongres telovýchovného lekárstva "Aktuálne problémy telovýchovného lekárstva". 2010.
Jakubec A., Stejskal P., Klimešová I. Physiological aspects of Nordic walking. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2010.
Klimešová I., Brychta T., Stejskal P., Jakubec A., Botek M. Redukce hmotnosti s využitím "spalovače tuků". Abstrakty. Národný kongres telovýchovného lekárstva "Aktuálne problémy telovýchovného lekárstva". 2010.
Botek M., Stejskal P., Jakubec A., Klimešová I. Vliv simulované nadmořské výšky na změny v autonomní kardiální regulaci. Abstrakty. 2010.
Klimešová I., Brychta T., Stejskal P., Jakubec A. Weight loss programs with and without a fat burner. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2010.
Klimešová I., Stejskal P., Jakubec A. Využití koktejlů na hubnutí v redukční dietě. Dny sportovní medicíny: sborník abstrakt. 2009.
Jakubec A., Stejskal P., Svoboda Z., Krejčí J., Salinger J., Štěpaník P., Smékal D., Klimešová I. Výzkumný design severské chůze ve světle prvních výsledků. Dny sportovní medicíny: sborník abstrakt. 2009.
Klimešová I., Štich V., Stejskal P., Elfmark M., Jakubec A. Množství tuku v redukční dietě a změna vybraných laboratorních parametrů. Národný kongres telovýchovného lekárstva Aktuálne problémy telovýchovného lekárstva: abstrakty. 2008.
Jakubec A., Stejskal P., Botek M., Klimešová I. Severská chůze, moderní výstřelek či dlouhodobý trend? Národný kongres telovýchovného lekárstva Aktuálne problémy telovýchovného lekárstva: abstrakty. 2008.
Botek M., Stejskal P., Krejčí J., Jakubec A., Klimešová I. Vagový práh - definice, výpočet a možné využití v klinické praxi. In Mačura P. (Eds.) Národný kongres telovýchovného lekárstva Aktuálne problémy telovýchovného lekárstva: abstrakty. 2008.
Drbošalová V., Stejskal P., Klimešová I., Šlachta R., Bartáková O., Jakubec A., Petr M., Klugar M. Vliv komplexního půlročního redukčního programu na vybrané laboratorní ukazatele. Národný kongres telovýchovného lekárstva Aktuálne problémy telovýchovného lekárstva: abstrakty. 2008.
Řehová I., Stejskal P., Jakubec A., Přidalová M., Kováčová L., Bartáková O., Cipryanová H., Cipryan L. Effect of aerobics without or with reduction diet on body composition and choice of biochemical indices [Abstract]. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2007.
Cipryan L., Stejskal P., Elfmark M., Bartáková O., Botek M., Cipryanová H., Jakubec A., Petr M., Řehová I. Stability of individual parameters of spectral analysis of heart rate variability during consecutive orthoclinostatic stimulation [Abstract]. Medicina sportiva Bohemica et Slovaca. 2007.
Jakubec A., Stejskal P., Kováčová L., Elfmark M., Botek M., Řehová I., Petr M. The changes of heart rate variability after six-month long aerobic dance- or step-dance program in woman 40-65 years old [Abstract]. Medicina sportiva Bohemica et Slovaca. 2007.
Jakubec A., Stejskal P., Kováčová L., Elfmark M., Botek M., Řehová I., Petr M. The changes of heart rate variability after six-month long aerobic dance or step-dance program in woman 40-65 years old: The influence of different adherences, intensity and initial levels [Abstract]. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2007.
Botek M., Stejskal P., Jakubec A., Řehová I., Cipryan L., Bartáková O., Cipryanová H. The relationship between the performance of the autonomic nervous system and sport performance in athletes [Abstract]. In Máčková J. (Eds.) Medicina sportiva Bohemica et Slovaca. 2007.
Pavlík F., Stejskal P., Jakubec A., Řehová I., Botek M., Gaddur E. I., Cipryan L. Spektrální analýza variability srdeční frekvence u pacientů s obezitou [Abstract]. In Hamar D. (Eds.) Pohybová aktivita v zdraví a chorobe: 3. višegrádsky kongres telovýchovného lekárstva. 2006.
Řehová I., Šlachta R., Stejskal P., Jakubec A., Botek M., Pavlík F., Cipryan L. Změny REE při použití dvou rozdílných redukčních programů [Abstract]. In Hamar D. (Eds.) Pohybová aktivita v zdraví a chorobe: 3. višegrádsky kongres telovýchovného lekárstva. 2006.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Klimešová I., Wittmannová J., Jakubec A. Učíme venku: Projekt PAPPUS. 2020.
Klimešová I., Krejčí J., Botek M., Panská S., Neuls F., Sládečková B., Valenta M., Jakubec A. Hodnocení stavu hydratace u neslyšících sportovců: srovnání subjektivního a objektivního ukazatele. 2019.
Jakubec A., Neuls F., Krejčí J., Botek M., Valenta M., Klimešová I. Odpověď kardiopulmonálního systému na stupňované zatížení za podmínek normobarické hypoxie. 2019.
Valenta M., Botek M., Krejčí J., Sládečková B., Jakubec A., Klimešová I., Tesař O. Suplementace hydrogenovanou vodou nezvyšuje běžecký výkon při intenzitě zatížení na úrovni maximální spotřeby kyslíku. 2019.
Klimešová I., Riegerová J., Jakubec A., Stejskal P., Botek M., Pšurný M. Zlepšení životní úrovně seniorů: nordická chůze nebo Chuej čcun kung? 2012.
Jakubec A. Severská chůze - nový nástroj v prevenci obezity. II. olomoucké dny antropologie a biologie - Antropologicko-psychologické aspekty zdravého životního stylu v olomouckém regionu. 2009.
Jakubec A. Výzkumný design severské chůze ve světle prvních výsledků. II. celostátní konference Dny sportovní medicíny. 2009.
Jakubec A. Severská chůze, moderní výstřelek či dlouhodobý trend? Národný kongres telovýchovného lekárstva Aktuálne problémy telovýchovného lekárstva. 2008.
Jakubec A. Changes in aerobic fitness and in hart rate variability after six month long aerobic. Contribution to research day of Faculty of sport, health and social care, University of Gloucestershire. 2007.
Jakubec A. . 13. antropologické dny a 7. mezinárodní konference v oboru zdravotní tělesné výchovy a funkční antropologie "Diagnostika pohybového systému". 2006.
Jakubec A. Změny spektrální analýzy variability srdeční frekvence a vybraných funkčních parametrů po šestiměsíčním cvičení aerobiku u 40-60 letých žen. Pohybová aktivita v zdraví a chorobe: 3. Višegrádsky kongres telovýchovného lekárstva. 2006.
Jakubec A. Maximální tepová rezerva: ukazatel intenzity zatížení. Optimální působení tělesné zátěže a výživy: Kinantropologické dny MUDr. V. Soulka. 2005.
Botek M., Stejskal P., Jakubec A., Řehová I., Pavlík F., Gaddur E. I. The evaluation of autonomic nervous system activity using of the spectral analysis of heart rate variability methods in soccer players. 7th scientific conference Application of Scientific Research on Sport Training. 2005.
Bezdičková M., Jakubec A. Elektroforetická aktivita jader bukálního epitelu (metoda EMN) v podmínkách zátěže organismu. Diagnostika pohybového systému - metody vyšetření, primární prevence, prostředky pohybové terapie. 2004.
Bezdičková M., Jakubec A. Elektroforetická aktivita jader bukálního epitelu (metoda EMN) v podmínkách zátěže organismu. Diagnostika pohybového systému - metody vyšetření, primární prevence, prostředky pohybové terapie. 2004.
Jakubec A. Spektrální analýza variability srdeční frekvence v průběhu dynamické práce v setrvalém stavu. Mezinárodní studentská vědecká konference v oboru kinantropologie Konference plná barev. 2004.
Jakubec A. Vliv ortostatické a dynamické zátěže na ukazatele SA HRV. II. višegrádsky kongres telovýchovného lekárstva. 2004.
Jakubec A. Vliv ortostázy na ukazatele SA HRV v zotavení po dynamické práci. Diagnostika pohybového systému - metody vyšetření, primární prevence, prostředky pohybové terapie. 2004.
Bezdičková M., Jakubec A. Aplikace Metody EMN. Konference 4. moravské morfologické dny. 2003.
Jakubec A. Odpověď vybraných ukazatelů SA HRV na dynamickou zátěž v průběhu 46hodinového zotavení. IV. odborný seminář s mezinárodní účastí: Variabilita srdeční frekvence a její hodnocení v biomedicínských oborech - od teorie ke klinické praxi. 2003.
Jakubec A. Ovlivnění spektrální analýzy variability srdeční frekvence řízeným dýcháním. IV. odborný seminář s mezinárodní účastí: Variabilita srdeční frekvence a její hodnocení v biomedicínských oborech - od teorie ke klinické praxi. 2003.
ELEKTRONICKÁ PREZENTACE
Řehová I., Štich V., Stejskal P., Jakubec A., Pavlík F., Vlčková E., Botek M., Gaddur E. I. Rozdílné zastoupení tuků v nízkoenergetické dietě a jejich vliv na změnu vybraných antropometrických ukazatelů u obézních žen. Optimální působení tělesné zátěže a výživy: Kinantropologické dny MUDr. V. Soulka. 2005.
PROJEKT
Wittmannová J., Klimešová I., Jakubec A. PAPPUS Plants and Play Promoting Universal Skills. EK Erasmus+. 2020.
Wittmannová J., Jakubec A. PAPPUS Plants and Play Promoting Universal Skills. ERASMUS+ (EU). 2019.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)