Mgr. Elisa Isabel Doleželová, Ph.D.

Zástupný obrázek
Kontaktní údaje

585636317

Katedra fyzioterapie

Fakulta tělesné kultury

FTK NC budova pedagogů

NA 1.12

odborný asistent

Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:

Vědecká společnost

  • Česká kineziologická společnost (člen, 2006–)

Mezinárodní organizace

  • McKenzie Institute Czech Republic and Slovakia (člen, 2010–)

Státnicová komise

  • Komise statních magisterských a bakalářských zkoušek (člen, 2003–)
ČLÁNEK
Dupalová D., Šlachtová M., Neumannová K., Doleželová EI., Magátová M., Sečkařová L. Klinické hodnocení rovnováhy u pacientů s Parkinsonovou nemocí v fyzioterapeutické praxi. Rehabilitace a fyzikální lékařství. 2017.
Dupalová D., Šlachtová M., Doleželová E. Možnosti využití aktivních videoher v rehabilitaci. Rehabilitace a fyzikální lékařství. 2013.
Yanac Paredes E. I., Opavský J. Muscle activation in healthy subjects during single step up. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2010.
Vařeka I., Yanac Paredes E. I., Vařeková R. Funkce nohy po sejmutí sádrové fixace při distorzi hlezna. Pohybové ústrojí. 2008.
Yanac Paredes E. I., Branžovská R., Smékal D., Opavský J. Hodnocení pohybového stereotypu extenze v kyčelním kloubu palpací a povrchovou polyelektromyografií. Rehabilitácia. 2006.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Yanac Paredes E. I., Opavský J. Muscle activaton in patients with Parkinson´s disease during single step up task. 1st international conference Science for Sport and Health. 2008.
Yanac Paredes E. I., Opavský J., Branžovská R. Polyelektromyografické hodnocení extenčního pohybu v kyčelním kloubu. XII. sjezd Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny: sborník abstrakt. 2005.
Vařeka I., Paredes E. Influence of the bandage due to ankle distorsion on the foot motin [Abstract]. 2nd world congress of the International Society of Physical and Rehabilitation Medicine - ISPRM. 2003.
Paredes E., Vařeka I. Vliv imobilizace na nožní klenbu [Abstract]. X. sjezd Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny. 2003.
ABSTRAKT
Doleželová E. Svalová aktivita v lumbopelvifemorální oblasti u osob s koxartrózou. Sborník abstraktů IV. absolventská konference Katedry fyzioterapie Fakulty tělesné kultury. 2012.
Yanac Paredes E., Opavský J., Elfmark M. Hodnocení svalové aktivace při extenzi v kyčelním kloubu povrchovou elektromyografií. In Hnátek J., Vařeka I. (Eds.) XVIII. sjezd společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny (sborník abstrakt). 2011.
Yanac Paredes E. I., Opavský J. Polyelektromyografické vyšetření parkinsoniků - hodnocení pohybového modelu nákroku. XV. sjezd Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny. 2008.
Yanac Paredes E. I., Opavský J. Surface electromyography assessment of muscle activation during single step up. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2007.
Yanac Paredes E. I. Hodnocení pohybového stereotypu extenze v kyčelním kloubu povrchovou polyelektromyografií - pilotní studie [Abstract]. In Smékal D., Urban J. (Eds.) 1. absolventská konference Katedry fyzioterapie Fakulty tělesné kultury. 2006.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Yanac Paredes E. I. Muscle activation in patients with Parkinson´s disease during single step up task. 1st international conference Science for Sport and Health. 2008.
Yanac Paredes E. I. Polyelektromyografické vyšetření parkinsoniků - hodnocení pohybového modelu nákroku. XV. sjezd Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny. 2008.
Yanac Paredes E. I. Hodnocení svalové aktivity při nákroku na schod povrchovou polyelektromyografií. 5th international conference Movement and health. 2007.
Yanac Paredes E. I. Povrchová polyelektromyogradie v kineziologickké diagnostice. Konference Aktuality ve fyzioterapii. 2007.
Yanac Paredes E. I. Hodnocení pohybového stereotypu extenze v kyčelním kloubu povrchovou polyelektromyografií - pilotní studie. 1. absolvenská konference katedry fyzioterapie fakulty tělesné kultury. 2006.
Yanac Paredes E. I. Polyelektromyografické hodnocení při kroku na schod. Odborný seminář Moderní trendy v rehabilitaci. 2006.
Yanac Paredes E. I. Polyelektromyografické hodnocení extenčního pohybu v kyčelním kloubu. XII. sjezd Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny. 2005.
Yanac Paredes E. I. Polyelektromyorgafické hodnocení extenčního pohybu v kyčelním kloubu. XII. sjezd Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny. 2005.
Yanac Paredes E. I. The assessment of stereotype of hip extension using palpation and surface elecromyography methods. 4th international conference Movement and health. 2005.
Paredes E. . 2nd World Congress of the International Society of Physical and Rehabilitaton Medicine - ISPRM. 2003.
Paredes E. Vliv imobilizace na nožní klenbu. X. sjezd Společnosti rehabilitace a fyzikální medicíny. 2003.
ELEKTRONICKÁ PREZENTACE
Zaatar A., Yanac Paredes E. I., Uhlíř P., Opavský J., Janura M. Časové hodnocení zapojování svalů při chůzi u pacientů s podkolenní protézou pomocí poly-EMG. Sport ve vědě - věda ve sportu. 2005.
Uhlíř P., Zaatar A., Yanac Paredes E. I., Opavský J., Janura M. Porovnání krokového cyklu u dvou typů protéz při chůzi pomocí povrchové poly-EMG. Sport ve vědě - věda ve sportu. 2005.
Yanac Paredes E. I., Opavský J., Branžovská R., Smékal D. The assessment of stereotype of hip extension using palpation and surface elektromyography methods. In Vaverka F. (Eds.) Movement and Health. Proceedings of 4th international conference. 2005.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)