doc. PhDr. Michal Botek, Ph.D.

Zástupný obrázek
Kontaktní údaje

585636154

Katedra přírodních věd v kinantropologii

Fakulta tělesné kultury

FTK NC budova pedagogů

0.20

docent

VYBRANÉ PUBLIKACE
Botek M., Krejčí J., McKune A., Valenta M., Sládečková B. Hydrogen rich water consumption positively affects muscle performance, lactate response, and alleviates delayed onset of muscle soreness after resistance training. JOURNAL OF STRENGTH AND CONDITIONING RESEARCH. 2022. (ČLÁNEK)
Botek M., Khanna D., Krejčí J., Valenta M., McKune A., Sládečková B., Klimešová I. Molecular hydrogen mitigates performance decrement during repeated sprints in professional soccer players. Nutrients. 2022. (ČLÁNEK)
Botek M., Krejčí J., Valenta M., McKune A., Sládečková B., Konečný P., Klimešová I., Pastucha D. Molecular hydrogen positively affects physical and respiratory function in acute post-COVID-19 patients: A new perspective in rehabilitation. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2022. (ČLÁNEK)
Klimešová I., Krejčí J., Botek M., McKune AJ., Jakubec A., Neuls F., Sládečková B., Valenta M. Prevalence of dehydration and the relationship with fluid intake and self-assessment of hydration status in Czech First League soccer players. Journal of Human Kinetics. 2022. (ČLÁNEK)
Neuls F., Krejčí J., Jakubec A., Botek M., Valenta M. Vagal threshold determination during incremental stepwise exercise in normoxia and normobaric hypoxia. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2020. (ČLÁNEK)
Klimešová I., Krejčí J., Botek M., Neuls F., Sládečková B., Valenta M., Panská S. Hydration status and the differences between perceived beverage consumption and objective hydration status indicator in the Czech elite deaf athletes. Acta Gymnica. 2019. (ČLÁNEK)
Najmanová E., Pluháček F., Botek M., Krejčí J., Jarošová J. Intraocular Pressure Response to Short-Term Extreme Normobaric Hypoxia Exposure. Frontiers in Endocrinology. 2019. (ČLÁNEK)
Najmanová E., Pluháček F., Botek M. Intraocular Pressure Response to Maximal Exercise Test during Recovery. OPTOMETRY AND VISION SCIENCE. 2018. (ČLÁNEK)
Najmanová E., Pluháček F., Botek M. Intraocular Pressure Response to Moderate Exercise during 30-Min Recovery. Optometry and Vision Science. 2016. (ČLÁNEK)
Cuberek R., Jakubec A., Hůlka K., Botek M. A new view on the quality of Jacík's test. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2012. (ČLÁNEK)
ČLÁNEK
Pastucha D., Štěpánek L., Botek M., Filipčíková R., Zapletalová J., Hudec Š., Horáková D. Comparison of performance and anthropometric parameters in paediatric competitive athletes during COVID-19 pandemic in the Czech Republic. Central European Journal of Public Health. 2023.
Najmanová E., Manethová H., Botek M., Pluháček F. Vliv rychlého příjmu vodíkem sycené vody na nitrooční tlak u zdravých osob. Ceska a Slovenska Oftalmologie. 2023.
Vilímek Z., Kantor J., Krejčí J., Janečka Z., Jedličková Z., Nekardová A., Botek M., Bucharová M., Campbell E. The Effect of Low Frequency Sound on Heart Rate Variability and Subjective Perception: a Randomized Crossover Study. Healthcare. 2022.
Pastucha D., Štěpánek L., Botek M., Zapletalová J., Horáková D. The Impact of the Pandemic COVID 19 on Adolescent’s Sports Performance in Czech Republic. Clinical Social Work and Health Intervention. 2022.
Botek M., Sládečková B., Krejčí J., Pluháček F., Najmanová E. Acute hydrogen-rich water ingestion stimulates cardiac autonomic activity in healthy females. Acta Gymnica. 2021.
Botek M., Krejčí J., McKune AJ., Sládečková B. Hydrogen-rich water supplementation and up-hill running performance: Effect of athlete performance level. International Journal of Sports Physiology and Performance. 2020.
Sládečková B., Botek M., Krejčí J., Lehnert M. Assessment of the body response to specific fatigue exercise protocol SAFT90 in U16 soccer players. Acta Gymnica. 2019.
De Ste Croix M., Lehnert M., Maixnerová E., Zaatar A., Svoboda Z., Botek M., Vařeková R., Šťastný P. Does maturation influence neuromuscular performance and muscle damage after competitive match-play in youth male soccer players? European Journal of Sport Science. 2019.
Botek M., Krejčí J., McKune AJ., Sládečková B., Naumovski N. Hydrogen rich water improved ventilatory, perceptual and lactate responses to exercise. INTERNATIONAL JOURNAL OF SPORTS MEDICINE. 2019.
Neuls F., Botek M., Krejčí J., Panská S., Vyhnánek J., McKune A. Performance-associated parameters of players from the deaf Czech Republic national soccer team: A comparison with hearing first league players. Sport Sciences for Health. 2019.
Šťastný P., Lehnert M., De Ste Croix M., Petr M., Svoboda Z., Maixnerová E., Vařeková R., Botek M., Petřek M., Kocourková L., Cięszczyk P. The effect of COL5A1, GDF5 and PPARA genes on a movement screen and neuromuscular performance in adolescent team sport athletes. JOURNAL OF STRENGTH AND CONDITIONING RESEARCH. 2019.
Speer H., D'Cunha NM., Botek M., McKune A., Sergi D., Georgousopoulou E., Mellor DD., Naumovski N. The effects of dietary polyphenols on circulating cardiovascular disease biomarkers and iron status: A systematic review. Nutrition and Metabolic Insights. 2019.
Lehnert M., De Ste Croix M., Gonosová Z., Botek M., Vařeková R., Zaatar A., Laštovička O., Šťastný P. Changes in injury risk mechanisms after soccer specific fatigue in male youth soccer players. Journal of Human Kinetics. 2018.
McKune A., Peters B., Ramklass S., van Heerden J., Roberts C., Krejčí J., Botek M. Autonomic cardiac regulation, blood pressure and cardiorespiratory fitness responses to different training doses over a 12 week group program in the elderly. Archives of Gerontology and Geriatrics. 2017.
Mertová M., Botek M., Krejčí J., McKune A. Heart rate variability recovery after a skyrunning marathon and correlates of performance. Acta Gymnica. 2017.
Hůlka K., Botek M., Lehnert M., Bělka J., Opavský M., Vilímová T. Porovnání vnitřní odezvy organismu na zatížení v utkání během specifického basketbalového únavového protokolu. Studia Kinanthropologica. 2017.
Botek M., Krejčí J., De Smet S., Gába A., McKune A. Heart rate variability and arterial oxygen saturation response during extreme normobaric hypoxia. Autonomic Neuroscience: Basic and Clinical. 2015.
Botek M., McKune A., Krejčí J., Stejskal P., Gába A. Change in performance in response to training load adjustment based on autonomic activity. International Journal of Sports Medicine. 2014.
Gába A., Chmelík F., Jakubec L., Botek M. Analýza tělesného složení u adolescentních dívek s rozdílnou pohybovou aktivitou. Česká antropologie. 2013.
Botek M., Krejčí J., Novotný J., Neuls F. Effect of modified method of autonomic nervous system assessment on results of spectral analysis of heart rate variability. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2013.
Lehnert M., Psotta R., Botek M. The effects of high-resistance and plyometric training on adolescent soccer players: A comparative study. Gazetta Medica Italiana Archivio per le Science Mediche. 2012.
Botek M., Stejskal P., Šafář M., Smékal D. Autonomic nervous systém assessment in recreational half marathon runners. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2011.
Botek Z., Gába A., Lehnert M., Přidalová M., Vařeková R., Botek M., Langer F. Condition and body constitution of soccer players in category U19 before and after completing a preparatory period. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2010.
Botek M., Stejskal P., Krejčí J., Jakubec A., Gába A. Vagal Threshold Determination. Effect of Age and Gender. International Journal of Sports Medicine. 2010.
Botek M., Stejskal P., Klimešová I. Vliv normobarické hypoxie na aktivitu autonomního nervového systému: pilotní studie. Medicina sportiva Bohemica et Slovaca. 2010.
Klimešová I., Brychta T., Stejskal P., Jakubec A., Botek M. Zhoršení indexu inzulinové rezistence po tříměsíčním užívání "spalovače tuků". Medicina sportiva Bohemica et Slovaca. 2010.
Botek M., Stejskal P., Svozil Z. Autonomic nervous system activity during acclimatization after rapid air travel across time zones: A case study. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2009.
Stejskal P., Botek M., Krejčí J., Malina Z., Vymětal P., Salinger J. Definice, výpočet a stabilita vagového prahu v závislosti na věku a pohlaví. Medicina sportiva Bohemica et Slovaca. 2009.
Botek M., Stejskal P., Krejčí J., Jakubec A., Gába A. Determination of the vagal threshold and changes of it's using. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2008.
Jakubec A., Stejskal P., Kováčová L., Elfmark M., Klimešová I., Botek M., Petr M. Changes in heart rate variability after a six month long aerobic dance or step-dance programme in women 40-65 years old: The influence of different degrees, intensity and initial levels. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2008.
Cipryan L., Stejskal P., Bartáková O., Botek M., Cipryanová H., Jakubec A., Petr M., Řehová I. Autonomic nervous system observation through to use of spectral analysis of heart rate variability in ice hockey players. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2007.
Řehová I., Stejskal P., Šlachta R., Jakubec A., Bartáková O., Cipryanová H., Botek M., Cipryan L. Effect of intervention programs on changes in resting energy expenditure. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2007.
Botek M., Stejskal P., Jakubec A., Řehová I., Cipryan L., Cipryanová H., Bartáková O. Posouzení rozdílů mezi výsledky ranních a odpoledních vyšetření aktivity autonomního nervového systému metodou spektrální analýzy variability srdeční frekvence. In Soukupová D. (Eds.) Česká kinantropologie. 2007.
Cipryan L., Stejskal P., Elfmark M., Bartáková O., Botek M., Cipryanová H., Jakubec A., Petr M., Řehová I. Stability of individual parameters of spectral analysis of heart rate variability during consecutive orthoclinostatic stimulation. Medicina sportiva Bohemica et Slovaca. 2007.
Jakubec A., Stejskal P., Řehová I., Petr M., Novosad J., Botek M., Pavlík F., Gaddur E. I., Pantlík K., Cipryan L. Chosen anthropometric and functional parameters of 50-60 year-old rowers: the training impact [Abstract]. Česká antropologie. 2006.
Řehová I., Šlachta R., Stejskal P., Kmoníčková H., Pantlík K., Jakubec A., Botek M., Pavlík F., Cipryan L. Vliv redukční diety a cvičení na změny klidového energetického výdeje u obézních žen. Česká antropologie. 2006.
Vlčková E., Stejskal P., Jakubec A., Řehová I., Pavlík F., Botek M. Controlled breathing and heart rate variability. Medicina Sportiva. 2005.
Vlčková E., Stejskal P., Fiala M., Jakubec A., Řehová I., Pavlík F., Botek M., Gaddur E. I. Katetrová ablace pro fibrilaci síní a spektrální analýza variability srdeční frekvence. In Stejskal P., Karásková V. (Eds.) Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2005.
Řehová I., Stejskal P., Jakubec A., Pavlík F., Žujová E., Botek M., Gaddur E. I. Glykemický index potravin a obezita. Česká antropologie. 2004.
Vlčková E., Stejskal P., Jakubec A., Řehová I., Pavlík F., Botek M., Gaddur E. I. Ovlivnění variability srdeční frekvence řízeným dýcháním. Česká antropologie. 2004.
Pavlík F., Stejskal P., Jakubec A., Řehová I., Botek M., Vlčková E., Gaddur E. I. Praktické problémy předpisu pohybové aktivity u obézních pacientů. In Riegerová J. (Eds.) Česká antropologie. 2004.
Jakubec A., Stejskal P., Botek M. Spektrální analýza variability srdeční frekvence v průběhu dynamické práce v setrvalém stavu. Medicina sportiva Bohemica et Slovaca. 2004.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Cipryanová H., Stejskal P., Bartáková O., Cipryan L., Řehová I., Jakubec A., Botek M., Kováčová L., Bajorek J., Sovová E., Paráková B. Rehabilitace pohybovou aktivitou u lidí s kardiovaskulárním onemocněním [CD]. In Marousek A. (Eds.) Konference plná barev. 2008.
Háp P., Stejskal P., Jakubec A., Botek M. Metodika analýzy zatížení hráčů volejbalu v utkání. In Hůlka K. (Eds.) Sportovní hry 2007. 2007.
Cipryan L., Stejskal P., Bartáková O., Botek M., Cipryanová H., Jakubec A., Petr M., Řehová I. Pozorování stavu autonomního nervového systému pomocí spektrální analýzy variability srdeční frekvence u hráčů ledního hokeje v průběhu sezóny. In Marousek A. (Eds.) Sborník příspěvků z mezinárodní studentské vědecké konference v oboru kinantropologie - Konference plná barev. 2007.
Jakubec A., Stejskal P., Kováčová L., Řehová I., Petr M., Přidalová M., Botek M., Pavlík F., Cipryan L. Změny spektrální analýzy variability srdeční frekvence a vybraných funkčních parametrů po šestiměsíčním cvičení aerobiku u 40-60letých žen [Abstract]. In Hamar D. (Eds.) Pohybová aktivita v zdraví a chorobe: 3. višegrádsky kongres telovýchovného lekárstva. 2006.
Vlčková E., Stejskal P., Jakubec A., Řehová I., Pavlík F., Botek M., Gaddur E. I. Atrial fibrillation and heart rate variability [Abstract]. In Vaverka F. (Eds.) Movement and health, 4th international conference: Proceedings. 2005.
Botek M., Stejskal P., Jakubec A., Řehová I., Vlčková E., Pavlík F., Gaddur E. I. Autonomní nervový systém: nástroj pro objektivizaci vnitřního zatížení organismu [CD]. Optimální působení tělesné zátěže a výživy: Kinantropologické dny MUDr. V. Soulka. 2005.
Botek M., Stejskal P., Jakubec A., Pavlík F., Vlčková E., Řehová I., Gaddur E. I. Autonomous nervous system activity concerning to empirical proceedings training bouts in athlete (a case report). In Vaverka F. (Eds.) Movement and health, 4th international conference: Proceedings. 2005.
Řehová I., Štich V., Stejskal P., Jakubec A., Pavlík F., Vlčková E., Botek M., Gaddur E. I. Effect of hypoenergetic low-fat and moderate-fat diet on choice anthroometric indices. In Vaverka F. (Eds.) Movement and health, 4th international conference: Proceedings. 2005.
Jakubec A., Stejskal P., Kuchyňka P., Botek M., Řehová I., Šlachta R., Pavlík F., Vlčková E., Gaddur E. I. Maximální tepová rezerva: ukazatel intenzity zatížení [CD]. Optimální působení tělesné zátěže a výživy : Kinantropologické dny MUDr. V. Soulka. 2005.
Gaddur E. I., Stejskal P., Jakubec A., Řehová I., Botek M., Vlčková E., Pavlík F. Performance of autonomic nervous system in young swimmers [Abstract]. In Vaverka F. (Eds.) Movement and health, 4th international conference: Proceedings. 2005.
Pavlík F., Stejskal P., Jakubec A., Řehová I., Botek M., Vlčková E., Gaddur E. I. Spectral analysis of heart rate variability in obese patients [Abstract]. In Vaverka F. (Eds.) Movement and health, 4th international conference: Proceedings. 2005.
Pavlík F., Stejskal P., Jakubec A., Řehová I., Botek M., Vlčková E., Gaddur E. I. Spektrální analýza variability srdeční frekvence u obézních pacientů [CD-ROM]. Optimální působení tělesné zátěže a výživy: Kinantropologické dny MUDr. V. Soulka. 2005.
Jakubec A., Stejskal P., Řehová I., Botek M., Pavlík F., Vlčková E., Gaddur E. I. The frequency of the spectral components of heart rate variablility at rest, at orthostatic stress durnig and after A steady state exercise [Abstract]. In Vaverka F. (Eds.) Movement and health, 4th international conference: Proceedings. 2005.
Botek M., Stejskal P., Jakubec A., Řehová I., Pavlík F., Gaddur E. I. Use of the method of spectral analysis of heart rate variability in diagnostic evaluation for current health status of soccer players. The 7th scientific conference Application of scientific research on sport training: Book of abstracts. 2005.
Řehová I., Stejskal P., Jakubec A., Pavlík F., Žujová E., Botek M., Gaddur E. Glycemic index [Abstract]. Program a abstrakty: II. višegrádsky kongres telovýchovného lekárstva. 2004.
Botek M., Stejskal P., Jakubec A., Kalina M. Kvantifikace aktivity ANS v zotavení s možností monitorování procesu superkompenzace metodou SA HRV. In Salinger J. (Eds.) Heart rate variability and its assessment in biomedical fields - from theory to clinical practice. 2004.
Botek M., Stejskal P., Jakubec A., Kalina M. Kvantifikace aktivity ANS v zotavení s možností monitorování procesu superkompenzace metodou SA HRV [Abstract]. In Salinger J. (Eds.) Heart rate variability and its assessment in biomedical fields - from theory to clinical practice. 2004.
Botek M., Stejskal P., Jakubec A., Žujová E., Pavlík F., Řehová I., Gaddur E. Metoda spektrální analýzy variability srdeční frekvence: nová dimenze v řízení sportovního tréninku atletů [Abstract]. Program a abstrakty: II. višegrádsky kongres telovýchovného lekárstva. 2004.
Žujová E., Stejskal P., Jakubec A., Řehová I., Pavlík F., Botek M., Gaddur E. Řízené dýchání a variabilita srdeční frekvence [Abstract]. Program a abstrakty : II. višegrádsky kongres telovýchovného lekárstva. 2004.
Žujová E., Stejskal P., Jakubec A., Pavlík F., Botek M. Řízení dýchání a variabilita srdeční frekvence [Abstract]. In Jirásek I. (Eds.) Konference plná barev. 2004.
Botek M., Stejskal P., Jakubec A., Žujová E., Řehová I. The effect of physical and hypoxic stress on heart rate variability. In Suchomel A., Vodičková S., Antoš R. (Eds.) Proceeding of abstracts international scientific conference Physical education and sport 2004, Liberec - Euroregion Nisa. 2004.
Pavlík F., Stejskal P., Gaul-Aláčová P., Jakubec A., Žujová E., Botek M. Variabilita srdeční frekvence u pacientů s úzkostnými poruchami [Abstract]. In Jirásek I. (Eds.) Konference plná barev: sborník z mezinárodní studentské vědecké konference v oboru kinantropologie. 2004.
Jakubec A., Stejskal P., Řehová I., Botek M., Žujová E., Pavlík F., Gaddur E. Vliv ortostatické a dynamické zátěže na ukazatele SA HRV [Abstract]. Program a abstrakty: II. višegrádsky kongres telovýchovného lekárstva. 2004.
Botek M., Stejskal P., Jakubec A., Žujová E., Pavlík F., Řehová I., Gaddur E. I. Vliv pětidenní pohybové aktivity v alpském prostředí na variabilitu srdeční frekvence. In Martiník K., Kovář R., Komeštík B. (Eds.) Optimální působení tělesné zátěže a výživy : Kinantropologické dny MUDr. V. Soulka. 2004.
Řehová I., Stejskal P., Petr M., Jakubec A., Žujová E., Botek M., Pavlík F., Gaddur E. I. Vliv pravidelné pohybové aktivity na vybrané antropometrické a biochemické ukazatele a výkonnost kardiovaskulárního systému u osob s obezitou. In Martiník K., Kovář R., Komeštík B. (Eds.) Optimální působení tělesné zátěže a výživy : Kinantropologické dny MUDr. V. Soulka. 2004.
Pavlík F., Stejskal P., Jakubec A., Řehová I., Botek M., Žujová E., Gaddur E. Vliv změny životního stylu na variabilitu srdeční frekvence u pacientů s metabolickým kardiovaskulárním syndromem - kazuistika [Abstract]. Program a abstrakty: II. višegrádsky kongres telovýchovného lekárstva. 2004.
Botek M., Stejskal P., Jakubec A., Žujová E. Využití metody SA HRV jako prostředku zvyšující efektivitu sportovního tréninku [Abstract]. In Jirásek I. (Eds.) Konference plná barev. 2004.
KNIHA - CELEK
Neuls F., Botek M., Valenta M., Klimešová I., Sládečková B., Sigmund M., Krejčí J. Fyziologie pro tělovýchovné obory (vybrané kapitoly, část II.). 2024.
Lehnert M., De Ste Croix M., Šťastný P., Maixnerová E., Zaatar A., Botek M., Vařeková R., Hůlka K., Petr M., Elfmark M., Lipinska P. The influence of fatigue on injury risk in male youth soccer. In Chmelík F., Psotta R., Zemková E. (Eds.) 2019.
Lehnert M., De Ste Croix M., Šťastný P., Maixnerová E., Zaatar A., Botek M., Vařeková R., Hůlka K., Petr M., Elfmark M., Lipinska P. Vliv únavy na riziko zranění v chlapeckém mládežnickém fotbalu. In Psotta R., Zemková E. (Eds.) 2019.
Botek M., Neuls F., Klimešová I., Vyhnánek J. Fyziologie pro tělovýchovné obory (vybrané kapitoly, část I.). 2017.
Lehnert M., Botek M., Sigmund M., Smékal D., Šťastný P., Malý T., Háp P., Bělka J., Neuls F. Kondiční trénink. 2014.
Lehnert M., Psotta R., Janura M., Zemková E., Malý T., Hamar D., Zahálka F., Jandačka D., Vavák M., Neuls F., Hoffmannová J., Botek M., Šebek L. Anaerobic performance: Assessment and training. 2012.
Lehnert M., Novosad J., Neuls F., Langer F., Botek M. Trénink kondice ve sportu. 2010.
KAPITOLA V KNIZE
Botek M., Krejčí J., Sládečková B., McKune A. Autonomic cardiac regulation in response to exercise and molecular hydrogen administration in well-trained athletes. In Slezák J., Kura B. (Eds.) Molecular hydrogen in health and disease. 2024.
Botek M. Fyziologie sportu. In Psotta R. (Eds.) 2014.
ABSTRAKT
Klimešová I., Stelzer J., Krejčí J., Botek M., Vilikovský J., Neuls F., Sládečková B., Valenta M., Grepl P. Českým fotbalovým sportovcům chybí znalosti o výživě. Překlad, mezikulturní adaptace a ověření Dotazníku nutričních znalostí. Medicina sportiva Bohemica et Slovaca. 2023.
Krejčí J., Botek M. Dose-response of hydrogen rich water on perceived muscle soreness is moderated by age. The 1st International Conference of European Academy for Molecular Hydrogen Research in Biomedicine “Hydrogen for Biomedicine”: Program & Book of Abstracts. 2022.
Jarmar A., Botek M., Valenta M., Sládečková B., Neuls F., Vyhnánek J., Sadil J. Effect of molecular hydrogen inhalation on recovery after -15% downhill walking on the treadmill – Preliminary results. The 1st International Conference of European Academy for Molecular Hydrogen Research in Biomedicine “Hydrogen for Biomedicine”: Program & Book of Abstracts. 2022.
Grepl P., Botek M., Krejčí J. Effects of molecular hydrogen inhalation on autonomic nervous system. The 1st International Conference of European Academy for Molecular Hydrogen Research in Biomedicine “Hydrogen for Biomedicine”: Program & Book of Abstracts. 2022.
Pastucha D., Štěpánek L., Botek M., Horáková D., Guřan Z. Evaluation of the Impact of the Preventive Restrictions during Lockdown due to Pandemic COVID 19 on Adolescent’s Sports Performance in Czech Republic. Actual Problems of Physiology and Rehabilitation. 2022.
Valenta M., Botek M., Krejčí J., McKune A., Sládečková B., Klimešová I., Neuls F. Hydrogen rich-water supplementation does not improve running performance at maximal aerobic speed in national level track and field runners. The 1st International Conference of European Academy for Molecular Hydrogen Research in Biomedicine “Hydrogen for Biomedicine”: Program & Book of Abstracts. 2022.
Botek M. Molecular hydrogen application in exercise and training – Current knowledge and future prospects. The 1st International Conference of European Academy for Molecular Hydrogen Research in Biomedicine “Hydrogen for Biomedicine”: Program & Book of Abstracts. 2022.
Gaul Aláčová P., Vyskotová J., Můčková A., Svobodová A., Hochlová K., Botek M. Možnosti využití telerehabilitace v rámci post-COVID stavů ztráty čichu, chuti a ovlivnění aktivity hlavových nervů. NEUROREHA 2022 – sborník abstrakt. 2022.
Sládečková B., Botek M., Krejčí J., Valenta M., Neuls F. The effect of hydrogen-rich water on performance following high intensity interval training. The 1st International Conference of European Academy for Molecular Hydrogen Research in Biomedicine “Hydrogen for Biomedicine”: Program & Book of Abstracts. 2022.
Klimešová I., Krejčí J., Botek M., Panská S., Neuls F., Sládečková B., Valenta M., Jakubec A. Hodnocení stavu hydratace u neslyšících sportovců: srovnání subjektivního a objektivního ukazatele. Medicina sportiva Bohemica et Slovaca. 2019.
Botek M., Krejčí J., Valenta M., Sládečková B. Molekulární vodík a zatížení - Evidence Based Approach. Medicina sportiva Bohemica et Slovaca. 2019.
Jakubec A., Neuls F., Krejčí J., Botek M., Valenta M., Klimešová I. Odpověď kardiopulmonálního systému na stupňované zatížení za podmínek normobarické hypoxie. Medicina sportiva Bohemica et Slovaca. 2019.
Lehnert M., Svoboda Z., Botek M., Ste Croix M., Krakovská T., Maixnerová E., Elfmark M. Week-to-week changes in neuromuscular performance and muscle damage during a competitive microcycle in youth male soccer players. 11th International Conference on Strength Training 2018 Abstract Book. 2018.
Botek M., Krejčí J., Štěpán J. Hodnocení odezvy organismu ve fázi přetížení u elitních sportovců. In Větvička J., Botek M. (Eds.) V. ročník Symposia sportovní medicíny a dalších věd ve vrcholovém sportu: Sborník abstrakt. 2017.
Lehnert M., Xaverová Z., Vařeková R., Botek M., Zaatar A., Hůlka K., Laštovička O. Effect of a soccer-specific fatigue protocol on muscular and neuromuscular functions in youth male footballers. The 16th International conference on strength training. 2016.
Botek M. Problematika jet-lag syndromu optikou variability srdeční frekvence: praktické zkušenosti s vrcholovými sportovci. In Větvička J., Botek M. (Eds.) IV. ročník Symposia sportovní medicíny a dalších věd ve vrcholovém sportu: Sborník referátů. 2016.
Botek M., Krejčí J., McKune A. Sex differences in autonomic cardiac activity and oxygen saturation response to simulated altitude. Journal of Science and Medicine in Sport. 2016.
Vařeková R., Vařeka I., Lehnert M. Sledování podpůrně pohybového systému u mladých fotbalistů. In Větvička J., Botek M. (Eds.) IV. ročník Symposia sportovní medicíny a dalších věd ve vrcholovém sportu: Sborník referátů. 2016.
Psotta R., Valenta S. Specifický přístup k hodnocení tělesné výkonnosti hráčů sportovních her: výzkum a zkušenosti z praxe. In Větvička J., Botek M. (Eds.) IV. ročník Symposia sportovní medicíny a dalších věd ve vrcholovém sportu: Sborník referátů. 2016.
Macoun T., Botek M., Krejčí J., McKune A. Variabilita srdeční frekvence a reakce nasycení kyslíkem v hypoxii: efekt rozdílné aerobní zdatnosti. In Větvička J., Botek M. (Eds.) IV. ročník Symposia sportovní medicíny a dalších věd ve vrcholovém sportu: Sborník referátů. 2016.
Klimešová I., Machová I., Jakubec A. Vliv kofeinu na maximální aerobní výkon hráčů wheelchair rugby: randomizovaná, placebem kontrolovaná, dvojitě slepá studie. In Větvička J., Botek M. (Eds.) IV. ročník Symposia sportovní medicíny a dalších věd ve vrcholovém sportu: Sborník referátů. 2016.
Machová I., Klimešová I. Zdravotní výzvy sportovců s kvadruplegií pro Rio 2016. In Větvička J., Botek M. (Eds.) IV. ročník Symposia sportovní medicíny a dalších věd ve vrcholovém sportu: Sborník referátů. 2016.
Botek M., Weisser R., Krejčí J. Association between vagal activity and aerobic capacity response after eight weeks winter preparation in soccer players. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2013.
Klimešová I., Jakubec A., Botek M., Miklánková L. Frekvence snídaní a její vztah k indexu tělesné hmotnosti u dětí mladšího školního věku. Medicina sportiva Bohemica et Slovaca. 2013.
Jakubec A., Klimešová I., Botek M., Růžička M. Vliv zátěžového protokolu na výsledky maximálního zátěžového testu. Medicina sportiva Bohemica et Slovaca. 2013.
Botek M., Stejskal P., Jakubec A., Klimešová I. Úskalí determinace vagového prahu u seniorů. Medicina sportiva Bohemica et Slovaca. 2012.
Jakubec A., Urban J., Müllerová V., Klimešová I., Botek M. Vliv magnetoterapie na aktivitu autonomního nervového systému. Medicina sportiva Bohemica et Slovaca. 2012.
Klimešová I., Riegerová J., Jakubec A., Stejskal P., Botek M., Pšurný M. Zlepšení životní spokojenosti seniorů: Nordická chůze nebo Chuej čchun kung? Medicina sportiva Bohemica et Slovaca. 2012.
Jakubec A., Stejskal P., Klimešová I., Botek M. Metabolické a kardiovaskulární zatížení při severské chůzi. Abstrakty. Národný kongres telovýchovného lekárstva "Aktuálne problémy telovýchovného lekárstva". 2010.
Klimešová I., Brychta T., Stejskal P., Jakubec A., Botek M. Redukce hmotnosti s využitím "spalovače tuků". Abstrakty. Národný kongres telovýchovného lekárstva "Aktuálne problémy telovýchovného lekárstva". 2010.
Botek M., Stejskal P., Jakubec A., Klimešová I. Vliv simulované nadmořské výšky na změny v autonomní kardiální regulaci. Abstrakty. 2010.
Botek M., Stejskal P., Svozil Z. Aktivita autonomního nervového systému při aklimatizaci sportovců po rychlém přeletu časových pásem. Dny sportovní medicíny: sborník abstrakt. 2009.
Stejskal P., Botek M., Krejčí J., Malina Z., Vymětal P., Salinger J. Definice, výpočet a stabilita vagového prahu v závislosti na věku a pohlaví. Dny sportovní medicíny, Sjezd České společnosti tělovýchovného lékařství: sborník abstrakt. 2009.
Jakubec A., Stejskal P., Botek M., Klimešová I. Severská chůze, moderní výstřelek či dlouhodobý trend? Národný kongres telovýchovného lekárstva Aktuálne problémy telovýchovného lekárstva: abstrakty. 2008.
Botek M., Stejskal P., Krejčí J., Jakubec A., Klimešová I. Vagový práh - definice, výpočet a možné využití v klinické praxi. In Mačura P. (Eds.) Národný kongres telovýchovného lekárstva Aktuálne problémy telovýchovného lekárstva: abstrakty. 2008.
Botek M., Stejskal P., Neuls F. Monitoring of the autonomic nervous system aktivity during recovery period after marathon run by spectral analysis of heart rate variability: A case study. In Kouřilová M. (Eds.) Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2007.
Cipryan L., Stejskal P., Elfmark M., Bartáková O., Botek M., Cipryanová H., Jakubec A., Petr M., Řehová I. Stability of individual parameters of spectral analysis of heart rate variability during consecutive orthoclinostatic stimulation [Abstract]. Medicina sportiva Bohemica et Slovaca. 2007.
Jakubec A., Stejskal P., Kováčová L., Elfmark M., Botek M., Řehová I., Petr M. The changes of heart rate variability after six-month long aerobic dance- or step-dance program in woman 40-65 years old [Abstract]. Medicina sportiva Bohemica et Slovaca. 2007.
Jakubec A., Stejskal P., Kováčová L., Elfmark M., Botek M., Řehová I., Petr M. The changes of heart rate variability after six-month long aerobic dance or step-dance program in woman 40-65 years old: The influence of different adherences, intensity and initial levels [Abstract]. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2007.
Botek M., Stejskal P., Jakubec A., Řehová I., Cipryan L., Bartáková O., Cipryanová H. The relationship between the performance of the autonomic nervous system and sport performance in athletes [Abstract]. In Máčková J. (Eds.) Medicina sportiva Bohemica et Slovaca. 2007.
Pavlík F., Stejskal P., Jakubec A., Řehová I., Botek M., Gaddur E. I., Cipryan L. Spektrální analýza variability srdeční frekvence u pacientů s obezitou [Abstract]. In Hamar D. (Eds.) Pohybová aktivita v zdraví a chorobe: 3. višegrádsky kongres telovýchovného lekárstva. 2006.
Řehová I., Šlachta R., Stejskal P., Jakubec A., Botek M., Pavlík F., Cipryan L. Změny REE při použití dvou rozdílných redukčních programů [Abstract]. In Hamar D. (Eds.) Pohybová aktivita v zdraví a chorobe: 3. višegrádsky kongres telovýchovného lekárstva. 2006.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Klimešová I., Stelzer J., Krejčí J., Botek M., Vilikovský J., Neuls F., Sládečková B., Valenta M., Grepl P. Českým fotbalovým sportovcům chybí znalosti o výživě. Překlad, mezikulturní adaptace a ověření Dotazníku nutričních znalostí. 2023.
Jarmar A., Botek M., Valenta M., Sládečková B., Neuls F., Vyhnánek J. Hodnocení účinku molekulárního vodíku na průběh zotavení organismu po simulované chůzi z kopce. 2023.
Jarmar A., Botek M., Valenta M., Sládečková B., Neuls F., Vyhnánek J., Sadil J. Effect of molecular hydrogen inhalation on recovery after -15% downhill walking on the treadmill – preliminary results. 2022.
Valenta M., Botek M., Krejčí J., McKune A., Sládečková B., Klimešová I., Neuls F. Hydrogen rich-water supplementation does not improve running performance at maximal aerobic speed in national level track and field runners. 2022.
Sládečková B., Botek M., Krejčí J., Valenta M., Neuls F. The effect of hydrogen-rich water on performance following high intensity interval training. 2022.
Klimešová I., Krejčí J., Botek M., Valenta M., Neuls F. Hydratace ligových fotbalistů: objektivní a subjektivní parametr stavu zavodnění. 2021.
Sládečková B., Botek M., Krejčí J., Valenta M., Neuls F., Klimešová I. Vliv hydrogenované vody na výkon po vysoce intenzivním intervalovém plaveckém tréninku. 2021.
De Ste Croix M., Lehnert M., Maixnerová E., Zaatar A., Svoboda Z., Botek M., Vařeková R., Šťastný P. Does maturation influence neuromuscular performance and muscle damage after competitive match-play in youth male soccer players? 2019.
Klimešová I., Krejčí J., Botek M., Panská S., Neuls F., Sládečková B., Valenta M., Jakubec A. Hodnocení stavu hydratace u neslyšících sportovců: srovnání subjektivního a objektivního ukazatele. 2019.
Botek M., Krejčí J., Valenta M., Sládečková B. Molekulární vodík a zatížení - Evidence Based Approach. 2019.
Jakubec A., Neuls F., Krejčí J., Botek M., Valenta M., Klimešová I. Odpověď kardiopulmonálního systému na stupňované zatížení za podmínek normobarické hypoxie. 2019.
Lehnert M., De Ste Croix M., Maixnerová E., Zaatar A., Svoboda Z., Botek M. Readiness to re-perform during a competitive weekly cycle in U14 and U16 male soccer players. 2019.
Klimešová I., Krejčí J., Botek M., Panská S., Neuls F., Sládečková B., Valenta M. Rozdíl mezi subjektivním hodnocením pitného režimu a laboratorním ukazatelem stavu hydratace u neslyšících sportovců. 2019.
Valenta M., Botek M., Krejčí J., Sládečková B., Jakubec A., Klimešová I., Tesař O. Suplementace hydrogenovanou vodou nezvyšuje běžecký výkon při intenzitě zatížení na úrovni maximální spotřeby kyslíku. 2019.
Valenta M., Botek M., Sládečková B., Krejčí J. Vliv hydrogenované vody na odpověď organizmu na intenzivní silové zatížení. 2019.
Valenta M., Botek M., Krejčí J., Sládečková B. Vliv hydrogenované vody na odpověď organizmu na intenzivní silové zatížení. 2019.
Botek M., Krejčí J., Valenta M., Sládečková B. Vliv molekulárního vodíku na odezvu organizmu v zatížení a během zotavení. 2019.
Lehnert M., Svoboda Z., Botek M., De Ste Croix M., Krakovská T., Maixnerová E., Elfmark M. Readiness to re-perform: changes in neuromuscular performance and muscle damage during a competitive microcycle in youth male soccer players. 2018.
Lehnert M., Xaverová Z., Vařeková R., Botek M., Zaatar A., Hůlka K., Laštovička O. The effect of a soccer-specific fatigue protocol on muscular and neuromuscular functions in youth male footballers. 2016.
Klimešová I., Riegerová J., Jakubec A., Stejskal P., Botek M., Pšurný M. Zlepšení životní úrovně seniorů: nordická chůze nebo Chuej čcun kung? 2012.
Botek M. Využití monitoringu aktivity autonomního nervového systému pro sportovní přípravu a při aklimatizaci sportovců po rychlém přeletu časových pásem. Lékařské a fyziologické aspekty účasti českého olympijského týmu na ZOH 2010 ve Vancouveru, novinky antidopingu. 2009.
Langer F., Botek M. Diagnostika sportovní výkonnosti. Konference Olympijské solidarity. 2006.
Botek M. Fyziologické aspekty plavání. Školení trenérů III. třídy. 2006.
Botek M. Autonomní nervový systém: nástroj pro objektivizaci vnitřního zatížení organismu. Optimální působení tělesné zátěže a výživy: Kinantropologické dny MUDr. V. Soulka. 2005.
Botek M. Autonomous nervous system activity concerning to empirical proceedings training bouts in athlete (a case report). In Vaverka F. (Eds.) 4th international conference Movement and health. 2005.
Botek M., Stejskal P., Jakubec A., Řehová I., Pavlík F., Gaddur E. I. The evaluation of autonomic nervous system activity using of the spectral analysis of heart rate variability methods in soccer players. 7th scientific conference Application of Scientific Research on Sport Training. 2005.
Botek M. The effect of physical and hypoxic stress on heart rate variability. In Suchomel A., Vodičková S., Antoš R. (Eds.) Tělesná výchova a sport 2004, Liberec - Euroregion Nisa : 3. mezinárodní konference. 2004.
Botek M. Vliv pětidenní pohybové aktivity v alpském prostředí na variabilitu srdeční frekvence. Optimální působení tělesné zátěže a výživy: Kinantropologické dny MUDr. V. Soulka : XI. konference s mezinárodní účastí. 2004.
Botek M. Využití metody SA HRV jako prostředku zvyšující efektivitu sportovního tréninku. In Jirásek I. (Eds.) Mezinárodní studentská vědecká konference v oboru kinantropologie Konference plná barev. 2004.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Větvička J., Neumann J., Kolář P., Botek M., Jelínek A. 5. ročník Symposia sportovní medicíny a a dalších věd ve vrcholovém sportu. 2017.
Větvička J., Neumann J., Kolář P., Botek M., Jelínek A. 4. ročník Symposia sportovní medicíny a a dalších věd ve vrcholovém sportu. 2016.
ELEKTRONICKÁ PREZENTACE
Langer F., Botek M. Diagnostika sportovní výkonnosti. Sborník z konference trenérů Olympijské solidarity. 2006.
Řehová I., Štich V., Stejskal P., Jakubec A., Pavlík F., Vlčková E., Botek M., Gaddur E. I. Rozdílné zastoupení tuků v nízkoenergetické dietě a jejich vliv na změnu vybraných antropometrických ukazatelů u obézních žen. Optimální působení tělesné zátěže a výživy: Kinantropologické dny MUDr. V. Soulka. 2005.
SOFTWARE
Krejčí J., Botek M., Prycl D., Auinger F. Systém pro řízení tréninku pomocí VSF. 2019.
PROJEKT
Lehnert M., Janura M., Šťastný P., Svoboda Z., Zaatar A., Botek M., Hůlka K., Elfmark M., Maixnerová E. Accumulated effects of fatigue on neuromuscular control of the knee and injury risk in youth athletes during growth and maturation. GAČR. 2016.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)