PhDr. Iva Klimešová, Ph.D.

Zástupný obrázek
Kontaktní údaje

585636159

Katedra přírodních věd v kinantropologii

Fakulta tělesné kultury

FTK NB budova center - CKV

2.09

odborný asistent

Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:

Vědecká společnost

 • ASOCIACE PRO PODPORU ZDRAVÍ A VÝCHOVU KE ZDRAVÍ (člen, 2012–)
 • Česká společnost tělovýchovného lékařství (člen, 1990–)
 • Výživa a potraviny (člen, 2005–)
 • Komise státních závěrečných zkoušek studijního oboru Rekreologie - pedagogika volného času FTK UP (člen, 2005–)

Odborná komise

 • Centrální databáze Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost MŠMT ČR: Certifikovaný hodnotitel (člen, 2010–)
 • Disciplinární komise FTK UP (předseda, 2010–)

Státnicová komise

 • Komise státních závěrečných zkoušek studijního oboru Rekreologie - pedagogika volného času FTK UP (člen, 2005–)
 • Komise státních závěrečných zkoušek studijního oboru Rekreologie - management volného času a rekreace FTK UP (člen, 2005–)
 • Komise státních závěrečných zkoušek studijního oboru Management sportu a trenérství FTK UP (člen, 2005–)

Jiné komise a orgány

 • Asociace výživových poradců (člen, 2012–)
 • občanské sdružení Pohyb a zdraví současně (místopředseda, 2010–)
 • členka pro přijímací řízení pro talentové zkoušky z tělesné výchovy (člen, 1990–)
VYBRANÉ PUBLIKACE
Botek M., Khanna D., Krejčí J., Valenta M., McKune A., Sládečková B., Klimešová I. Molecular hydrogen mitigates performance decrement during repeated sprints in professional soccer players. Nutrients. 2022. (ČLÁNEK)
Botek M., Krejčí J., Valenta M., McKune A., Sládečková B., Konečný P., Klimešová I., Pastucha D. Molecular hydrogen positively affects physical and respiratory function in acute post-COVID-19 patients: A new perspective in rehabilitation. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2022. (ČLÁNEK)
Klimešová I., Krejčí J., Botek M., McKune AJ., Jakubec A., Neuls F., Sládečková B., Valenta M. Prevalence of dehydration and the relationship with fluid intake and self-assessment of hydration status in Czech First League soccer players. Journal of Human Kinetics. 2022. (ČLÁNEK)
Klimešová I., Krejčí J., Botek M., Neuls F., Sládečková B., Valenta M., Panská S. Hydration status and the differences between perceived beverage consumption and objective hydration status indicator in the Czech elite deaf athletes. Acta Gymnica. 2019. (ČLÁNEK)
ČLÁNEK
Klimešová I., Elfmark M., Stelzer J. Food craving intensity and gender differences. American Journal of Health Education. 2020.
Klimešová I., Elfmark M., Králová P. Stravovací a pohybové zvyklosti v rodině – ověření reliability dotazníku. Cesko-Slovenska Pediatrie. 2020.
Klimešová I., Stelzer J., Miklánková L. Family Eating and Activity Habits Questionnaire – český překlad a ověření srozumitelnosti dotazníku. Cesko-Slovenska Pediatrie. 2018.
Klimešová I., Wittmannová J., Kováčová L. Hydration status in Czech elderly adults: Gender and physical activity differences. Acta Gymnica. 2018.
Wittmannová J., Klimešová I., Piňosová L. Impact of physical activity on quality of life in Czech older adults. Journal of Exceptional People. 2018.
Klimešová I., Kováčová L., Wittmannová J., Jankůjová J. Vliv pohybové aktivity na hydratační status seniorů. Česká antropologie. 2017.
Miklánková L., Rechtik Z., Klimešová I. Physical activity of children primary school aged in the context their BMI. Journal of Education Health and Sport. 2016.
Klimešová I., Miklánková L., Stelzer J., Ernest J. The effect of regular breakfast on body mass index in 9- to 10-year-old Czech children. American Journal of Health Education. 2016.
Klimešová I., Elfmark M. Ověření reliability české verze dotazníku bažení po jídle. Praktický lékař. 2015.
Klimešová I., Šlachtová M. Strava v prevenci Parkinsonovy choroby. Praktický lékař. 2015.
Klimešová I., Miklánková L., Sigmund M. Souvislost mezi stravovacími návyky a objemem pohybové aktivity u pubescentů. Česká antropologie. 2014.
Miklánková L., Klimešová I. Stravovací návyky dětí v mladším školním věku: pilotní studie. Česká antropologie. 2014.
Miklánková L., Reich P., Klimešová I. Substances in the life of children 8-10 years old. Journal of Health Sciences (Online). 2014.
Klimešová I., Neumannová K., Šlachtová M. Snídaně jako determinanta hmotnosti u dětí ve věku 9–10 let. Česko-slovenská pediatrie. 2013.
Miklánková L., Klimešová I., Reich P., Górny M. Wskaźnik masy ciała w kontekście niektórych aspektów wyżywienia dzieciej. Journal of Health Sciences (Online). 2013.
Klimešová I., Neumannová K., Šlachta R. Astma a výživa: stravovací doporučení pro prevenci a léčbu astmatu. Praktický lékař. 2012.
Klimešová I. Zdravotní význam ovoce a zeleniny. Zahrádkář. 2012.
Klimešová I. Telomery a vliv životního stylu na jejich délku. Praktický lékař. 2011.
Klimešová I. Výživa a telomery. Výživa a potraviny. 2011.
Botek M., Stejskal P., Klimešová I. Vliv normobarické hypoxie na aktivitu autonomního nervového systému: pilotní studie. Medicina sportiva Bohemica et Slovaca. 2010.
Klimešová I., Brychta T., Stejskal P., Jakubec A., Botek M. Zhoršení indexu inzulinové rezistence po tříměsíčním užívání "spalovače tuků". Medicina sportiva Bohemica et Slovaca. 2010.
Drbošalová V., Stejskal P., Klimešová I., Klugar M., Krejčíř V., Hynková (bartáková) O. Změny aktivity autonomního nervového systému a antropometrických ukazatelů u dvou typů redukčních programů. Medicina sportiva Bohemica et Slovaca. 2010.
Klimešová I. Jak se zbavit přebytečných kil. Běhej. 2009.
Klimešová I., Stejskal P., Jakubec A. Využití koktejlů na hubnutí v redukční dietě. Medicina sportiva Bohemica et Slovaca. 2009.
Jakubec A., Stejskal P., Svoboda Z., Krejčí J., Salinger J., Štěpaník P., Smékal D., Klimešová I. Výzkumný design severské chůze ve světle prvních výsledků. Medicina sportiva Bohemica et Slovaca. 2009.
Jakubec A., Stejskal P., Kováčová L., Elfmark M., Klimešová I., Botek M., Petr M. Changes in heart rate variability after a six month long aerobic dance or step-dance programme in women 40-65 years old: The influence of different degrees, intensity and initial levels. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2008.
Cipryan L., Stejskal P., Bartáková O., Botek M., Cipryanová H., Jakubec A., Petr M., Řehová I. Autonomic nervous system observation through to use of spectral analysis of heart rate variability in ice hockey players. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2007.
Řehová I., Stejskal P., Šlachta R., Jakubec A., Bartáková O., Cipryanová H., Botek M., Cipryan L. Effect of intervention programs on changes in resting energy expenditure. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2007.
Botek M., Stejskal P., Jakubec A., Řehová I., Cipryan L., Cipryanová H., Bartáková O. Posouzení rozdílů mezi výsledky ranních a odpoledních vyšetření aktivity autonomního nervového systému metodou spektrální analýzy variability srdeční frekvence. In Soukupová D. (Eds.) Česká kinantropologie. 2007.
Cipryan L., Stejskal P., Elfmark M., Bartáková O., Botek M., Cipryanová H., Jakubec A., Petr M., Řehová I. Stability of individual parameters of spectral analysis of heart rate variability during consecutive orthoclinostatic stimulation. Medicina sportiva Bohemica et Slovaca. 2007.
Stejskal P., Jakubec A., Kováčová L., Elfmark M., Řehová I., Petr M., Cipryan L. Vliv rozdílné adherence k půlročnímu programu aerobiku na aerobní zdatnost. Medicina sportiva Bohemica et Slovaca. 2007.
Jakubec A., Stejskal P., Řehová I., Petr M., Novosad J., Botek M., Pavlík F., Gaddur E. I., Pantlík K., Cipryan L. Chosen anthropometric and functional parameters of 50-60 year-old rowers: the training impact [Abstract]. Česká antropologie. 2006.
Řehová I., Šlachta R., Stejskal P., Kmoníčková H., Pantlík K., Jakubec A., Botek M., Pavlík F., Cipryan L. Vliv redukční diety a cvičení na změny klidového energetického výdeje u obézních žen. Česká antropologie. 2006.
Vlčková E., Stejskal P., Jakubec A., Řehová I., Pavlík F., Botek M. Controlled breathing and heart rate variability. Medicina Sportiva. 2005.
Vlčková E., Stejskal P., Fiala M., Jakubec A., Řehová I., Pavlík F., Botek M., Gaddur E. I. Katetrová ablace pro fibrilaci síní a spektrální analýza variability srdeční frekvence. In Stejskal P., Karásková V. (Eds.) Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2005.
Řehová I., Stejskal P., Jakubec A., Pavlík F., Žujová E., Botek M., Gaddur E. I. Glykemický index potravin a obezita. Česká antropologie. 2004.
Vlčková E., Stejskal P., Jakubec A., Řehová I., Pavlík F., Botek M., Gaddur E. I. Ovlivnění variability srdeční frekvence řízeným dýcháním. Česká antropologie. 2004.
Pavlík F., Stejskal P., Jakubec A., Řehová I., Botek M., Vlčková E., Gaddur E. I. Praktické problémy předpisu pohybové aktivity u obézních pacientů. In Riegerová J. (Eds.) Česká antropologie. 2004.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Stelzer J., Klimešová I., Růžička M., Ernest J. The connection between motivation and behaviors. In Vopava J., Douda V., Kratochvíl R., Konecki M. (Eds.) Proceedings of MAC 2018 in Prague. 2018.
Wittmannová J., Piňosová L., Klimešová I. Active ageing and quality of life. In . (Eds.) International conference of Academic Persective on Education and Quality of Life. 2017.
Wittmannová J., Kopetzká Z., Klimešová I. Aktivní stárnutí a kvalita života. In . (Eds.) Adapted Physical Activity through the lifespan: Sborník. 2017.
Klimešová I., Miklánková L. Vliv konzumace snídaně na hodnotu BMI u dětí ve věku 9–10 let. Recenzovaný sborník příspěvků z vědecké konference "Antropologicko-psychologicko-sociální aspekty podpory zdraví a výchovy ke zdraví". 2013.
Miklánková L., Klimešová I. Význam povinné školní docházky při podpoře pohybové aktivity dětí. In Kopecký M., Kikalová K., Tomanová J. (Eds.) Antropologicko-psychologicko-sociální aspekty podpory zdraví a výchovy ke zdraví. 2013.
Klimešová I., Hoffmannová J., Šebek L. Lifestyle impacts on the expression of biomarkers of DNA damage. In Jirásek I., Kosiewicz J., Roberson D. (Eds.) Sport and Physical Culture in the Mirror of the Social Sciences. 2012.
Klimešová I., Jakubec A., Drbošalová V. Redukční dieta: tekuté náhražky stravy. In Kopecký M. (Eds.) Antropologicko-psychologické aspekty zdravého životního stylu v olomouckém regionu. 2009.
Buben J., Klimešová I. Raná specializace u sportovních gymnastek z pohledu koncepce závodního programu [CD]. In Broďani J., Horička P. (Eds.) Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou Šport a zdravie 2008. 2008.
Cipryanová H., Stejskal P., Bartáková O., Cipryan L., Řehová I., Jakubec A., Botek M., Kováčová L., Bajorek J., Sovová E., Paráková B. Rehabilitace pohybovou aktivitou u lidí s kardiovaskulárním onemocněním [CD]. In Marousek A. (Eds.) Konference plná barev. 2008.
Cipryan L., Stejskal P., Bartáková O., Botek M., Cipryanová H., Jakubec A., Petr M., Řehová I. Pozorování stavu autonomního nervového systému pomocí spektrální analýzy variability srdeční frekvence u hráčů ledního hokeje v průběhu sezóny. In Marousek A. (Eds.) Sborník příspěvků z mezinárodní studentské vědecké konference v oboru kinantropologie - Konference plná barev. 2007.
Jakubec A., Stejskal P., Kováčová L., Řehová I., Petr M., Přidalová M., Botek M., Pavlík F., Cipryan L. Změny spektrální analýzy variability srdeční frekvence a vybraných funkčních parametrů po šestiměsíčním cvičení aerobiku u 40-60letých žen [Abstract]. In Hamar D. (Eds.) Pohybová aktivita v zdraví a chorobe: 3. višegrádsky kongres telovýchovného lekárstva. 2006.
Vlčková E., Stejskal P., Jakubec A., Řehová I., Pavlík F., Botek M., Gaddur E. I. Atrial fibrillation and heart rate variability [Abstract]. In Vaverka F. (Eds.) Movement and health, 4th international conference: Proceedings. 2005.
Botek M., Stejskal P., Jakubec A., Řehová I., Vlčková E., Pavlík F., Gaddur E. I. Autonomní nervový systém: nástroj pro objektivizaci vnitřního zatížení organismu [CD]. Optimální působení tělesné zátěže a výživy: Kinantropologické dny MUDr. V. Soulka. 2005.
Botek M., Stejskal P., Jakubec A., Pavlík F., Vlčková E., Řehová I., Gaddur E. I. Autonomous nervous system activity concerning to empirical proceedings training bouts in athlete (a case report). In Vaverka F. (Eds.) Movement and health, 4th international conference: Proceedings. 2005.
Řehová I., Štich V., Stejskal P., Jakubec A., Pavlík F., Vlčková E., Botek M., Gaddur E. I. Effect of hypoenergetic low-fat and moderate-fat diet on choice anthroometric indices. In Vaverka F. (Eds.) Movement and health, 4th international conference: Proceedings. 2005.
Jakubec A., Stejskal P., Kuchyňka P., Botek M., Řehová I., Šlachta R., Pavlík F., Vlčková E., Gaddur E. I. Maximální tepová rezerva: ukazatel intenzity zatížení [CD]. Optimální působení tělesné zátěže a výživy : Kinantropologické dny MUDr. V. Soulka. 2005.
Gaddur E. I., Stejskal P., Jakubec A., Řehová I., Botek M., Vlčková E., Pavlík F. Performance of autonomic nervous system in young swimmers [Abstract]. In Vaverka F. (Eds.) Movement and health, 4th international conference: Proceedings. 2005.
Pavlík F., Stejskal P., Jakubec A., Řehová I., Botek M., Vlčková E., Gaddur E. I. Spectral analysis of heart rate variability in obese patients [Abstract]. In Vaverka F. (Eds.) Movement and health, 4th international conference: Proceedings. 2005.
Pavlík F., Stejskal P., Jakubec A., Řehová I., Botek M., Vlčková E., Gaddur E. I. Spektrální analýza variability srdeční frekvence u obézních pacientů [CD-ROM]. Optimální působení tělesné zátěže a výživy: Kinantropologické dny MUDr. V. Soulka. 2005.
Jakubec A., Stejskal P., Řehová I., Botek M., Pavlík F., Vlčková E., Gaddur E. I. The frequency of the spectral components of heart rate variablility at rest, at orthostatic stress durnig and after A steady state exercise [Abstract]. In Vaverka F. (Eds.) Movement and health, 4th international conference: Proceedings. 2005.
Botek M., Stejskal P., Jakubec A., Řehová I., Pavlík F., Gaddur E. I. Use of the method of spectral analysis of heart rate variability in diagnostic evaluation for current health status of soccer players. The 7th scientific conference Application of scientific research on sport training: Book of abstracts. 2005.
Botek M., Stejskal P., Jakubec A., Žujová E., Pavlík F., Řehová I., Gaddur E. Metoda spektrální analýzy variability srdeční frekvence: nová dimenze v řízení sportovního tréninku atletů [Abstract]. Program a abstrakty: II. višegrádsky kongres telovýchovného lekárstva. 2004.
Botek M., Stejskal P., Jakubec A., Žujová E., Pavlík F., Řehová I., Gaddur E. I. Vliv pětidenní pohybové aktivity v alpském prostředí na variabilitu srdeční frekvence. In Martiník K., Kovář R., Komeštík B. (Eds.) Optimální působení tělesné zátěže a výživy : Kinantropologické dny MUDr. V. Soulka. 2004.
Řehová I., Stejskal P., Petr M., Jakubec A., Žujová E., Botek M., Pavlík F., Gaddur E. I. Vliv pravidelné pohybové aktivity na vybrané antropometrické a biochemické ukazatele a výkonnost kardiovaskulárního systému u osob s obezitou. In Martiník K., Kovář R., Komeštík B. (Eds.) Optimální působení tělesné zátěže a výživy : Kinantropologické dny MUDr. V. Soulka. 2004.
KNIHA - CELEK
Neuls F., Botek M., Valenta M., Klimešová I., Sládečková B., Sigmund M., Krejčí J. Fyziologie pro tělovýchovné obory (vybrané kapitoly, část II.). 2024.
Burton L., Russel W., Suhajda EV., Vastag Z., Cammerlander M., Conibere K., Klimešová I., Maciaszek K., Urban P. The Play-friendly School Label. A handbook for schools. 2019.
Botek M., Neuls F., Klimešová I., Vyhnánek J. Fyziologie pro tělovýchovné obory (vybrané kapitoly, část I.). 2017.
Klimešová I. Výživa sportovce. 2017.
Klimešová I. Základy sportovní výživy. 2016.
Wittmannová J., Klimešová I., Xaverová Z. Playway - přístup k porozumění a podpoře dětské hry. Sešit lektora. 2015.
Klimešová I. Základy sportovní výživy. 2015.
Růžička M., Klimešová I., Wittmannová J., Prachařová P., Olejničková J., Hošková M., Jakubcová R., Krutilová D., Štěpánková H., Šebela S., Wittmann E., Šeda P. Teorie a praxe strukturovaných doléčovacích programů v adiktologii. In Růžička M. (Eds.) 2014.
Hoffmannová J., Šebek L., Válková H., Hodaň B., Klimešová I., Skoumal J. Fenomén X - sportů a aktivit. In Hoffmannová J., Šebek L. (Eds.) 2013.
Klimešová I., Stelzer J. Fyziologie výživy. 2013.
Klimešová I., Stelzer J. Fyziologie výživy. 2013.
Klimešová I. Výživa. 2013.
Klimešová I. Výživa. 2012.
Klimešová I. Hrajeme si s jídlem. Hrajeme si s jídlem. 2010.
KAPITOLA V KNIZE
Wittmannová J., Klimešová I. School friendly to children´s play and outdoor learning: ten years of project partnership with leaders from the University of Gloucestershire. In Švamber Šauerová M., Tilinger P. (Eds.) Prožitek jako součást edukačních a psychosociálních přístupů. 2023.
Wittmannová J., Klimešová I. Teaching outdoors for all: Increased physical activity as a natural by-product of the PAPPUS program. In Balint G., Antala B., Carty C., Mabiémé JA., Amar IB., Kaplánová A. (Eds.) Physical Education and Sport for Children and Youth with Special Needs. 2021.
Wittmannová J., Klimešová I., Jakubec A. Učíme venku: projekt PAPPUS. Pohyb a prožitek v multikulturovém pojetí. 2021.
Hoffmannová J., Klimešová I., Šebek L. Creating a shared space for freely chosen play in order to promote physical activity in pre-primary and primary education. In Antala B., Demirhan G., Carraro A., Oktar C., Oz H., Kaplánová A. (Eds.) Physical education in early childhood education and care: Researches – best practices – situation. 2019.
Klimešová I., Hoffmannová J., Šebek L., Wittmannová J. Perspektiva svobodně zvolené hry dítěte ve školním prostředí. In Švamberk Šauerová M. (Eds.) Přínosy a možnosti využití učení prožitkem a výchovy v přírodě v aktuálním edukačním kontextu i v historických souvislostech. 2019.
Šebek L., Hoffmannová J., Klimešová I., Maina M., Schlegel Maina J. Benefits and challenges of promoting bicycle transport in Czech primary school children through the Ride2sCool multiple-player community project. In Colella D., Antala B., Epifani S. (Eds.) Physical education in primary school. 2017.
Klimešová I., Wittmannová J. ViPER project: to draw European knowledge together to support children's play. In Colella D., Antala B., Epifani S. (Eds.) Physical education in primary school. 2017.
Wittmannová J., Klimešová I. Playway: Nechte mě si hrát. In Švamberk Šauerová M. (Eds.) Benefity sportovních a prožitkových aktivit v edukačních souvislostech. 2016.
Klimešová I. Role výživy v léčbě osob s alkoholovou a drogovou závislostí. In Růžička M., Prachařová P. (Eds.) Teorie a praxe strukturovaných doléčovacích programů v adiktologii. 2014.
Klimešová I. Základy sportovní výživy. In Psotta R. (Eds.) 2014.
Klimešová I. Rizika sportování ve vysokohorském prostředí. Fenomén X-sportů a aktivit. 2013.
Klimešová I. Základní stravovací doporučení. Asthma bronchiale a chronická obstrukční plicní nemoc – možnost komplexní léčby z pohledu fyzioterapeuta. 2012.
Šlachta R., Klimešová I. Životní styl a zdraví (Podpora zdraví). In Dohnal T. (Eds.) Tři dimenze pojmu rekreologie (vědní disciplína, obor studia, studijní předmět). 2009.
ABSTRAKT
Klimešová I., Stelzer J., Krejčí J., Botek M., Vilikovský J., Neuls F., Sládečková B., Valenta M., Grepl P. Českým fotbalovým sportovcům chybí znalosti o výživě. Překlad, mezikulturní adaptace a ověření Dotazníku nutričních znalostí. Medicina sportiva Bohemica et Slovaca. 2023.
Valenta M., Botek M., Krejčí J., McKune A., Sládečková B., Klimešová I., Neuls F. Hydrogen rich-water supplementation does not improve running performance at maximal aerobic speed in national level track and field runners. The 1st International Conference of European Academy for Molecular Hydrogen Research in Biomedicine “Hydrogen for Biomedicine”: Program & Book of Abstracts. 2022.
Wittmannová J., Klimešová I. Příprava pedagogů na výuku ve venkovním prostředí v období COVID: PAPPUS projekt. Program a bulletin abstraktů IX. OLOMOUCKÉ SPECIÁLNĚPEDAGOGICKÉ DNY XXII. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami. 2022.
Wittmannová J., Klimešová I. Škola přátelská dětské hře a výuce venku: deset let partnerství v projektech s lídry z University of Gloucestershire. In Švamberk Šauerová M. (Eds.) Sborník abstraktů 6. ročník mezinárodní vědecké konference „Sport a zážitková pedagogika v edukačních a společenských souvislostech“. 2022.
Wittmannová J., Klimešová I. Outdoor learning and teaching for all: Does it bring better school results? Online ISAPA 2021 Quality partnerships in Adapted Physical Activity: Stronger Together! Book of abstracts. 2021.
Wittmannová J., Klimešová I., Jakubec A. PAPPUS: rozsévání myšlenek učení se a hraní venku v rámci běžné školní výuky - Pojďme se učit ven! Program a bulletin abstraktů VIII. OLOMOUCKÉ SPECIÁLNĚPEDAGOGICKÉ DNY XXI. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami VIII. Konference mladých vědeckých pracovníků Téma konference Rozvoj kognitivních schopností v multidisciplinárním kontextu. 2020.
Wittmannová J., Klimešová I., Jakubec A. Učíme venku: projekt PAPPUS. On-line abstrakty konference a výstupy. 2020.
Klimešová I., Stelzer J., Miklánková L. Czech translation and cross-cultural adaptation of the Family Eating and Activity Habits Questionnaire. Abstract book for the ISBNPA 2019 Annual Meeting in Prague. 2019.
Klimešová I., Krejčí J., Botek M., Panská S., Neuls F., Sládečková B., Valenta M., Jakubec A. Hodnocení stavu hydratace u neslyšících sportovců: srovnání subjektivního a objektivního ukazatele. Medicina sportiva Bohemica et Slovaca. 2019.
Jakubec A., Neuls F., Krejčí J., Botek M., Valenta M., Klimešová I. Odpověď kardiopulmonálního systému na stupňované zatížení za podmínek normobarické hypoxie. Medicina sportiva Bohemica et Slovaca. 2019.
Vařeková R., Klimešová I. Incidence of obesity in asthmatic children. Obesity Facts. 2018.
Klimešová I., Wittmannová J., Vařeková R. The effect of meeting physical activity recommendation on hydration status in Czech elderly people. Obesity Facts. 2018.
Klimešová I., Wittmannová J., Kováčová L. The effect of physical activity on hydration status in free-living elderly: Gender differences. Conference programme and abstracts EUCAPA 2018. 2018.
Wittmannová J., Kudláček M., Klimešová I. Under Construction: příprava internetového portálu EQuiPPE pro zkvalitnění výuky tělesné výchovy na 1. stupni základních škol. Program a bulletin abstraktů VI. OLOMOUCKÉ SPECIÁLNĚPEDAGOGICKÉ DNY. 2018.
Wittmannová J., Kopetzká Z., Klimešová I. Aktivní stárnutí a kvalita života. Adapted Physical Activity through the lifespan: Kniha abstraktů. 2017.
Wittmannová J., Klimešová I. Sjednocené sporty v Hnutí Speciálních Olympiád: perspektivy společného sportování. V. Olomoucké speciálněpedagogické dny: Program a buletin abstraktů. 2017.
Stelzer .., Růžička M., Klimešová I. How to improve the wellbeing of people with addiction. European Journal of Adapted Physical Activity. 2016.
Wittmannová J., Klimešová I., Xaverová Z. Play-way: an approach to understanding and supporting children’s play. European Journal of Adapted Physical Activity. 2016.
Wittmannová J., Klimešová I. Play-Way: Nechte mě si hrát! In Švamberk Šauerová M. (Eds.) Sborník abstraktů z 3. mezinárodní vědecké konference Zážitková pedagogika „Sport a zážitková pedagogika 2016“. 2016.
Klimešová I., Wittmannová J. Play-Way: Podpora dětské hry. In Švamberk Šauerová M. (Eds.) Sborník abstraktů z 3. mezinárodní vědecké konference Zážitková pedagogika „Sport a zážitková pedagogika 2016“. 2016.
Klimešová I., Wittmannová J. Play-Way: Struktura a perspektivy vzdělávacího kurzu. In Moudrá L. (Eds.) Sborník abstraktů z XVII. mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami v rámci IV. Olomouckých speciálně-pedagogických dní. 2016.
Wittmannová J., Klimešová I. Special Olympics Movement in the Czech Republic: 25 year of Existence. NAFAPA Proceedings. 2016.
Stelzer J., Růžička M., Klimešová I. The Improvement of Well-Being. Book of abstracts TIES conference. 2016.
Klimešová I., Machová I., Jakubec A. Vliv kofeinu na maximální aerobní výkon hráčů wheelchair rugby: randomizovaná, placebem kontrolovaná, dvojitě slepá studie. In Větvička J., Botek M. (Eds.) IV. ročník Symposia sportovní medicíny a dalších věd ve vrcholovém sportu: Sborník referátů. 2016.
Machová I., Klimešová I. Zdravotní výzvy sportovců s kvadruplegií pro Rio 2016. In Větvička J., Botek M. (Eds.) IV. ročník Symposia sportovní medicíny a dalších věd ve vrcholovém sportu: Sborník referátů. 2016.
Wittmannová J., Klimešová I. Zkušenosti a perspektivy realizovaného pilotního projektu vzdělávacího kurzu pro pedagogy. In Moudrá L. (Eds.) Sborník abstraktů z XVII. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami v rámci IV. Olomouckých speciálně-pedagogických dní. 2016.
Klimešová I., Wittmannová J., Xaverová Z., Benjamin K. Beyond retro: The roots of modern playwork. Book of the abstracts of the 13th International Playwork Conference. 2015.
Klimešová I., Wittmannová J., Xaverová Z., Benjamin K. Retro se vrací i do dětské hry. Sborník abstraktů XVI. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami. 2015.
Wittmannová J., Klimešová I., Válková H., Migdauová A., Kudláček M. Dobrovolníci ve hře: britský vzdělávací kurz pro přípravu dobrovolníků v oblasti herních činností. Tělo Olomouc 2014. 2014.
Šlachtová M., Neumannová K., Dupalová D., Svoboda Z., Myšáková M., Klimešová I. The influence of different acoustic stimuli (metronome vs. song) on basic temporal and spatial variables and foot pressure distribution during gait in patients with Parkinson´s disease. Abstracts of the Eighteenth International Congress of Parkinson's Disease and Movement Disorders. 2014.
Klimešová I., Miklánková L. Dietary patterns of elementary school-aged children. In Zvonař M. (Eds.) Book of abstracts Sport & Quality of Life 2013. 2013.
Klimešová I., Wittmannová J. Eating habits and subjective reporting of chronic disease in relation to Body Mass Index in free-living elderly people. Sborník abstraktů z mezinárodní konference Theory and practice in adapter physical activity. 2013.
Klimešová I., Jakubec A., Botek M., Miklánková L. Frekvence snídaní a její vztah k indexu tělesné hmotnosti u dětí mladšího školního věku. Medicina sportiva Bohemica et Slovaca. 2013.
Klimešová I., Miklánková L. Gender differences in eating habits of elementary school children. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2013.
Wittmannová J., Klimešová I. Indicators of quality of life (QOL) and active lifestyle: elderly living in institutions. 3rd International Conference Theory and practice in adapted physical activity - Abstract. 2013.
Vařeková R., Vařeka I., Klimešová I. Obesity in asthmatic children. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2013.
Wittmannová J., Klimešová I., Válková H., Benjamin K. Playwork: Project VIPER as gap-bridging instrument of volunteering and out of school childcare sector in the Czech Republic. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2013.
Klimešová I. Pravidelná snídaně jako nástroj udržení přiměřené hmotnosti. In Flemr L., Novotný O. (Eds.) Sborník abstraktů z mezinárodní vědecké konference "Pohybové aktivity ve vědě a praxi". 2013.
Klimešová I., Miklánková L., Šlachtová M., Neumannová K., Elfmark M. Relationship between breakfast frequency and healthy body weight in children aged 9–10 years. Abstracts ISBNPA 2013. 2013.
Stelzer J., Klimešová I., Griffin M., Vargo L. The Differences in Students´ Readiness to Study in Higher Education (PE) in Two Universities Located in Two Countries. In Flemr L., Novotný O. (Eds.) Sborník abstraktů z mezinárodní vědecké konference "Pohybové aktivity ve vědě a praxi". 2013.
Jakubec A., Klimešová I., Botek M., Růžička M. Vliv zátěžového protokolu na výsledky maximálního zátěžového testu. Medicina sportiva Bohemica et Slovaca. 2013.
Jakubec A., Klimešová I., Růžička M. Zátěžový test do vita maxima. In Flemr L., Novotný O. (Eds.) Sborník abstraktů z mezinárodní vědecké konference "Pohybové aktivity ve vědě a praxi". 2013.
Botek M., Stejskal P., Jakubec A., Klimešová I. Úskalí determinace vagového prahu u seniorů. Medicina sportiva Bohemica et Slovaca. 2012.
Jakubec A., Urban J., Müllerová V., Klimešová I., Botek M. Vliv magnetoterapie na aktivitu autonomního nervového systému. Medicina sportiva Bohemica et Slovaca. 2012.
Klimešová I., Riegerová J., Jakubec A., Stejskal P., Botek M., Pšurný M. Zlepšení životní spokojenosti seniorů: Nordická chůze nebo Chuej čchun kung? Medicina sportiva Bohemica et Slovaca. 2012.
KLIMEŠOVÁ I., Riegerová J., Jakubec A., Šafář M., Stejskal P., KAPUŠ O., PŠURNÝ M. Intervention programme focused on improving the quality of life of seniors. In Jirásek I., NAJMANOVÁ K. (Eds.) Sport and Physical Culture in the Mirror of the Social Sciences (Abstract). 2011.
Jakubec A., Stejskal P., Klimešová I., Botek M. Metabolické a kardiovaskulární zatížení při severské chůzi. Abstrakty. Národný kongres telovýchovného lekárstva "Aktuálne problémy telovýchovného lekárstva". 2010.
Stejskal P., Brychta T., Stejskal D., Švesták M., Elfmark M., Klimešová I. Obezita, pohybová intervence a dynamika sérových adipokinů. Abstrakty. Národný kongres telovýchovného lekárstva "Aktuálne problémy telovýchovného lekárstva". 2010.
Jakubec A., Stejskal P., Klimešová I. Physiological aspects of Nordic walking. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2010.
Klimešová I., Brychta T., Stejskal P., Jakubec A., Botek M. Redukce hmotnosti s využitím "spalovače tuků". Abstrakty. Národný kongres telovýchovného lekárstva "Aktuálne problémy telovýchovného lekárstva". 2010.
Botek M., Stejskal P., Jakubec A., Klimešová I. Vliv simulované nadmořské výšky na změny v autonomní kardiální regulaci. Abstrakty. 2010.
Klimešová I., Brychta T., Stejskal P., Jakubec A. Weight loss programs with and without a fat burner. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2010.
Klimešová I., Stejskal P., Jakubec A. Využití koktejlů na hubnutí v redukční dietě. Dny sportovní medicíny: sborník abstrakt. 2009.
Jakubec A., Stejskal P., Svoboda Z., Krejčí J., Salinger J., Štěpaník P., Smékal D., Klimešová I. Výzkumný design severské chůze ve světle prvních výsledků. Dny sportovní medicíny: sborník abstrakt. 2009.
Klimešová I., Štich V., Stejskal P., Elfmark M., Jakubec A. Množství tuku v redukční dietě a změna vybraných laboratorních parametrů. Národný kongres telovýchovného lekárstva Aktuálne problémy telovýchovného lekárstva: abstrakty. 2008.
Jakubec A., Stejskal P., Botek M., Klimešová I. Severská chůze, moderní výstřelek či dlouhodobý trend? Národný kongres telovýchovného lekárstva Aktuálne problémy telovýchovného lekárstva: abstrakty. 2008.
Botek M., Stejskal P., Krejčí J., Jakubec A., Klimešová I. Vagový práh - definice, výpočet a možné využití v klinické praxi. In Mačura P. (Eds.) Národný kongres telovýchovného lekárstva Aktuálne problémy telovýchovného lekárstva: abstrakty. 2008.
Drbošalová V., Stejskal P., Klimešová I., Šlachta R., Bartáková O., Jakubec A., Petr M., Klugar M. Vliv komplexního půlročního redukčního programu na vybrané laboratorní ukazatele. Národný kongres telovýchovného lekárstva Aktuálne problémy telovýchovného lekárstva: abstrakty. 2008.
Řehová I., Stejskal P., Jakubec A., Přidalová M., Kováčová L., Bartáková O., Cipryanová H., Cipryan L. Effect of aerobics without or with reduction diet on body composition and choice of biochemical indices [Abstract]. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2007.
Cipryan L., Stejskal P., Elfmark M., Bartáková O., Botek M., Cipryanová H., Jakubec A., Petr M., Řehová I. Stability of individual parameters of spectral analysis of heart rate variability during consecutive orthoclinostatic stimulation [Abstract]. Medicina sportiva Bohemica et Slovaca. 2007.
Jakubec A., Stejskal P., Kováčová L., Elfmark M., Botek M., Řehová I., Petr M. The changes of heart rate variability after six-month long aerobic dance- or step-dance program in woman 40-65 years old [Abstract]. Medicina sportiva Bohemica et Slovaca. 2007.
Jakubec A., Stejskal P., Kováčová L., Elfmark M., Botek M., Řehová I., Petr M. The changes of heart rate variability after six-month long aerobic dance or step-dance program in woman 40-65 years old: The influence of different adherences, intensity and initial levels [Abstract]. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2007.
Botek M., Stejskal P., Jakubec A., Řehová I., Cipryan L., Bartáková O., Cipryanová H. The relationship between the performance of the autonomic nervous system and sport performance in athletes [Abstract]. In Máčková J. (Eds.) Medicina sportiva Bohemica et Slovaca. 2007.
Pavlík F., Stejskal P., Jakubec A., Řehová I., Botek M., Gaddur E. I., Cipryan L. Spektrální analýza variability srdeční frekvence u pacientů s obezitou [Abstract]. In Hamar D. (Eds.) Pohybová aktivita v zdraví a chorobe: 3. višegrádsky kongres telovýchovného lekárstva. 2006.
Řehová I., Šlachta R., Stejskal P., Jakubec A., Botek M., Pavlík F., Cipryan L. Změny REE při použití dvou rozdílných redukčních programů [Abstract]. In Hamar D. (Eds.) Pohybová aktivita v zdraví a chorobe: 3. višegrádsky kongres telovýchovného lekárstva. 2006.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Klimešová I., Stelzer J., Krejčí J., Botek M., Vilikovský J., Neuls F., Sládečková B., Valenta M., Grepl P. Českým fotbalovým sportovcům chybí znalosti o výživě. Překlad, mezikulturní adaptace a ověření Dotazníku nutričních znalostí. 2023.
Klimešová I., Wittmannová J. MPSA: Main Massive Open Online Courses ideas. 2023.
Valenta M., Botek M., Krejčí J., McKune A., Sládečková B., Klimešová I., Neuls F. Hydrogen rich-water supplementation does not improve running performance at maximal aerobic speed in national level track and field runners. 2022.
Klimešová I., Wittmannová J. PAPPUS: Advisory group meeting. 2022.
Klimešová I., Wittmannová J. PAPPUS: Dissemination report – Partners feedback. 2022.
Wittmannová J., Klimešová I. PAPPUS: learning outdoor and inclusion. 2022.
Klimešová I., Wittmannová J. PAPPUS: What else are we missing? 2022.
Klimešová I. Výživa sportovce 1. 2022.
Klimešová I. Výživa sportovce 1. 2022.
Klimešová I. Výživa sportovce 1. 2022.
Klimešová I. Výživa sportovce 2. 2022.
Klimešová I. Výživa sportovce 2. 2022.
Klimešová I. Výživa sportovce 2. 2022.
Klimešová I., Krejčí J., Botek M., Valenta M., Neuls F. Hydratace ligových fotbalistů: objektivní a subjektivní parametr stavu zavodnění. 2021.
Wittmannová J., Klimešová I., Molnár E., Suhajda V., Vastag Z. PaPPUS training of trainers. 2021.
Klimešová I. Pitný režim sportovce. 2021.
Sládečková B., Botek M., Krejčí J., Valenta M., Neuls F., Klimešová I. Vliv hydrogenované vody na výkon po vysoce intenzivním intervalovém plaveckém tréninku. 2021.
Klimešová I. Výživa sportovce. 2021.
Klimešová I. Výživa sportovce 1. 2021.
Klimešová I. Výživa sportovce 1. 2021.
Klimešová I. Výživa sportovce 2. 2021.
Klimešová I. Výživa sportovce 2. 2021.
Klimešová I., Hoffmannová J. CAPS: Advisory group meeting. 2020.
Klimešová I., Hoffmannová J. CAPS: Dissemination report – partners final feedback. 2020.
Klimešová I. Pitný režim sportovce. 2020.
Wittmannová J., Klimešová I. Projekt PAPPUS: S žáky venku. 2020.
Klimešová I., Hoffmannová J., Šebek L., Wittmannová J. Škola přátelská dětské hře: adaptace britského modelu do českého prostředí. 2020.
Klimešová I., Wittmannová J., Jakubec A. Učíme venku: Projekt PAPPUS. 2020.
Klimešová I. Asthma and diet. 2019.
Klimešová I., Hoffmannová J. Dissemination report: Partners feedback. 2019.
Stelzer J., Klimešová I., Elfmark M., Price J. Food craving intensity and gender differences. 2019.
Klimešová I., Krejčí J., Botek M., Panská S., Neuls F., Sládečková B., Valenta M., Jakubec A. Hodnocení stavu hydratace u neslyšících sportovců: srovnání subjektivního a objektivního ukazatele. 2019.
Jakubec A., Neuls F., Krejčí J., Botek M., Valenta M., Klimešová I. Odpověď kardiopulmonálního systému na stupňované zatížení za podmínek normobarické hypoxie. 2019.
Klimešová I., Hoffmannová J., Šebek L. Praktická aplikace programu CAPS. 2019.
Klimešová I., Krejčí J., Botek M., Panská S., Neuls F., Sládečková B., Valenta M. Rozdíl mezi subjektivním hodnocením pitného režimu a laboratorním ukazatelem stavu hydratace u neslyšících sportovců. 2019.
Klimešová I., Hoffmannová J., Šebek L. Skutečně svobodně zvolená dětská hra. 2019.
Valenta M., Botek M., Krejčí J., Sládečková B., Jakubec A., Klimešová I., Tesař O. Suplementace hydrogenovanou vodou nezvyšuje běžecký výkon při intenzitě zatížení na úrovni maximální spotřeby kyslíku. 2019.
Klimešová I. Výživa sportovce. 2019.
Klimešová I. Výživa sportovce 2. 2019.
Vařeková R., Klimešová I. Incidence of obesity in asthmatic children. 2018.
Klimešová I. Prevence obezity. 2018.
Klimešová I., Wittmannová J. Smoothie jako zdravá snídaně? 2018.
Klimešová I., Hoffmannová J., Šebek L., Wittmannová J. Smoothie jako zdravá snídaně? 2018.
Stelzer J., Klimešová I., Růžička M., Ernest J. The connection between motivation and behaviors. 2018.
Wittmannová J., Klimešová I., Hoffmannová J. Zpět ke kořenům dětské hry. 2018.
Wittmannová J., Kopetzká Z., Klimešová I. Aktivní stárnutí a kvalita života. 2017.
Klimešová I., Hoffmannová J. CAPS – National Case: The Czech Republic. 2017.
Klimešová I., Hoffmannová J. CAPS: Dissemination Strategy. 2017.
Klimešová I., Hoffmannová J. CAPS: Quality Management Plan. 2017.
Klimešová I., Wittmannová J. Stav zavodnění u seniorů: role pohybové aktivity. 2017.
Klimešová I., Wittmannová J. Zvláštnosti výživy u seniorů. 2017.
Klimešová I. Doplňky stravy. 2016.
Růžička M., Stelzer J., Klimešová I. How to improve the wellbeing of people with addiction. 2016.
Wittmannová J., Klimešová I. Kvalitní a zdravý život ve vyšším věku. 2016.
Wittmannová J., Klimešová I., Xaverová Z. Play-way: an approach to understanding and supporting children’s play. 2016.
Wittmannová J., Klimešová I. Play-Way: Nechte mě si hrát! 2016.
Klimešová I., Wittmannová J. Play-Way: Podpora dětské hry. 2016.
Klimešová I., Wittmannová J. Play-Way: Supporting children’s play. 2016.
Klimešová I., Wittmannová J. Senioři a výživa. 2016.
Stelzer J., Růžička M., Klimešová I. The Improvement of Well-Being. 2016.
Klimešová I., Wittmannová J., Xaverová Z., Benjamin K. Beyond retro: The roots of modern playwork. 2015.
Wittmannová J., Klimešová I., Xaverová Z., Burton L. Different playwork context: Czech experiences. 2015.
Klimešová I. Neurotransmitery a výživa. 2015.
Klimešová I. Nutrition in sport. 2015.
Wittmannová J., Klimešová I. Ochutnávka netradičních pohybových aktivit 1. 2015.
Klimešová I., Wittmannová J. Ochutnávka netradičních pohybových aktivit 2. 2015.
Wittmannová J., Klimešová I., Xaverová Z. Piloting phase of the ViPER course Playwork - review from Czech Repulic. 2015.
Klimešová I., Wittmannová J., Xaverová Z. Play-way: Children learn through play. 2015.
Klimešová I., Wittmannová J., Xaverová Z., Benjamin K. Retro se vrací i do dětské hry. 2015.
Klimešová I. Skutečně zdravá škola. 2015.
Klimešová I. Akutní stavy, resuscitace. 2014.
Klimešová I. Akutní stavy, resuscitace. 2014.
Klimešová I. Cukr jako jed? 2014.
Wittmannová J., Klimešová I., Válková H., Migdauová A., Kudláček M. Dobrovolníci ve hře: britský vzdělávací kurz pro přípravu dobrovolníků v oblasti herních činností. 2014.
Klimešová I., Wittmannová J. Káva jako lék? 2014.
Vařeková R., Vařeka I., Klimešová I. Obesity in asthmatic children. 2014.
Klimešová I. Sportovní úrazy. 2014.
Klimešová I. Traumatologie, akutní stavy. 2014.
Klimešová I. Záchrana tonoucího. 2014.
Klimešová I. Aktivní v každém věku. 2013.
Wittmannová J., Klimešová I. Aktivní v každém věku. 2013.
Klimešová I., Miklánková L. Dietary patterns in elementary school-aged children. 2013.
Klimešová I. Káva jako lék? 2013.
Klimešová I., Miklánková L., Šlachtová M., Neumannová K., Elfmark M. Relationship between breakfast frequency and healthy body weight in children aged 9-10 years. 2013.
Klimešová I. Specifika výživy seniorů. 2013.
Klimešová I. Sports Nutrition 1. 2013.
Klimešová I. Sports Nutrition 2. 2013.
Klimešová I. Hydration to Recovery. 2012.
Klimešová I. Hygiena výživy. 2012.
Klimešová I. Neodkladná první pomoc. 2012.
Klimešová I. Proper Nutrition and Soccer. 2012.
Klimešová I., Riegerová J., Jakubec A., Stejskal P., Botek M., Pšurný M. Zlepšení životní úrovně seniorů: nordická chůze nebo Chuej čcun kung? 2012.
KLIMEŠOVÁ I. Poskytování první pomoci. 2011.
KLIMEŠOVÁ I. Racionální stravování. 2011.
KLIMEŠOVÁ I. Winter camping nutrition. 2011.
Klimešová I. Hrajeme si s jídlem. 2010.
Klimešová I. Hrajeme si s jídlem. 2010.
Klimešová I. Zdravotní význam zeleniny. Přednáška v rámci semináře "Zelenina na zahrádce lepší než v supermarketech?" pořádaného Výzkumným ústavem rostlinné výroby Olomouc. 2010.
Klimešová I. Nutrition for Sport. European junior championship. 2009.
Klimešová I. Redukční dieta: tekuté náhražky stravy. II. olomoucké dny antropologie a biologie - Antropologicko-psychologické aspekty zdravého životního stylu v olomouckém regionu. 2009.
Klimešová I. Využití koktejlů na hubnutí v redukční dietě. II. celostátní konference Dny sportovní medicíny. 2009.
Klimešová I. Množství tuku v redukční dietě a změna vybraných laboratorních parametrů. Národný kongres telovýchovného lekárstva Aktuálne problémy telovýchovného lekárstva. 2008.
Klimešová I. Význam výživy v prevenci nadváhy. Přednáška pro Český rozhlas Olomouc. 2008.
Klimešová I. Výživa a aktivní životní styl. Přednáška pro Český rozhlas Olomouc. 2008.
Klimešová I. Výživa, zvyky a tradice. Přednáška pro Český rozhlas Olomouc. 2008.
Řehová I. Effect of aerobics without or with reduction diet on body composition and choice of biochemical indices. Movement and health 2007: 5th international conference. 2007.
Řehová I. Vliv intervenčních programů na změny klidového energetického výdeje. Mezinárodní studentská vědecká konference - Konference plná barev. 2007.
Řehová I. Vliv redukční diety a cvičení na změny klidového energetického výdeje u obézních žen. Mezinárodní konference 13. antropologické dny a 7. mezinárodní konference Diagnostika pohybového systému. 2006.
Řehová I. Změny REE při použití dvou rozdílných redukčních programů. Pohybová aktivita v zdraví a chorobe: 3. Višegrádsky kongres telovýchovného lekárstva. 2006.
Řehová I. Effect of hypoenergetic low-fat and moderate-fat diet on choice anthropometric indices. In Vaverka F. (Eds.) 4th international conference Movement and health. 2005.
Řehová I. Rozdílné zastoupení tuků v nízkoenergetické dietě a jejich vliv na změnu vybraných antropometrických ukazatelů u obézních žen. Optimální působení tělesné zátěže a výživy: Kinantropologické dny MUDr. V. Soulka. 2005.
Botek M., Stejskal P., Jakubec A., Řehová I., Pavlík F., Gaddur E. I. The evaluation of autonomic nervous system activity using of the spectral analysis of heart rate variability methods in soccer players. 7th scientific conference Application of Scientific Research on Sport Training. 2005.
Řehová I. Glycemic index [Abstract]. II. višegrádsky kongres telovýchovného lekárstva. 2004.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Wittmannová J., Klimešová I. Aktivní v každém věku XIV. 2019.
Wittmannová J., Klimešová I. Aktivní v každém věku XIII. 2018.
Wittmannová J., Klimešová I. Aktivní v každém věku XII. 2017.
Wittmannová J., Klimešová I. Aktivní v každém věku XI. 2016.
Wittmannová J., Klimešová I. Aktivní v každém věku X. 2015.
Wittmannová J., Klimešová I. Dobrovolníci v playwork. 2015.
Wittmannová J., Klimešová I. Dobrovolníci v playwork. 2015.
Wittmannová J., Klimešová I. Volunteers in play. 2015.
Wittmannová J., Klimešová I. Aktivní v každém věku IX. 2014.
Wittmannová J., Klimešová I. Aktivní v každém věku VIII. 2013.
Wittmannová J., Klimešová I. Aktivní v každém věku VII. 2012.
ELEKTRONICKÁ PREZENTACE
Řehová I. Výživa: distanční výukový text. Výživa: distanční výukový text. 2007.
Řehová I., Štich V., Stejskal P., Jakubec A., Pavlík F., Vlčková E., Botek M., Gaddur E. I. Rozdílné zastoupení tuků v nízkoenergetické dietě a jejich vliv na změnu vybraných antropometrických ukazatelů u obézních žen. Optimální působení tělesné zátěže a výživy: Kinantropologické dny MUDr. V. Soulka. 2005.
RECENZE
Wittmannová J., Klimešová I., Xaverová Z. Process evaluation report Volunteers In Play – Employment Routes ( ViPER ). Projektová dokumentace - Evaluace mezinárodního projektu. 2015.
Ostatní odborná publikace (RIV)
Hravé venkovní učení s rostlinami. In Klimešová I., Wittmannová J. (Eds.) 2022.
Burton L., Littlewood K., Robinson F., Klimešová I., Wittmannová J., Maciaszek K., Hofman A., Molnar E., Sikula G., Schober P., Attender S., Suhajda V., Vastag Z. PAPPUS: Plants and play promoting universal skills. A guide for trainers of teachers and youth workers. 2022.
Burton L., Littlewood K., Robinson F., Klimešová I., Wittmannová J., Maciaszek K., Hofman A., Molnar E., Sikula G., Schober P., Attender S., Suhajda V., Vastag Z. PAPPUS: Plants and play promoting universal skills. A self-directed learning guide for teachers and youth workers. 2022.
Burton L., Littlewood K., Robinson F., Klimešová I., Wittmannová J., Maciaszek K., Hofman A., Molnar E., Sikula G., Schober P., Attender S., Suhajda V., Vastag Z. Plants and play promoting universal skills. 2022.
PROJEKT
Klimešová I., Wittmannová J. PAPPUS plants and play promoting universal skills. PAPPUS projekt. 2021.
Wittmannová J., Klimešová I., Jakubec A. PAPPUS Plants and Play Promoting Universal Skills. EK Erasmus+. 2020.
Wittmannová J., Klimešová I., Xaverová Z., Kudláček M. The project ViPER: Volunteers in Play - Employment Routes Project Number: 2013-1-GB2-LE005-10638. EU project Leonardo da Vinci, Transfer of innovation UJK2 LLP-Leo-Gru-SV (EOTEC). 2015.
PŘEKLAD
Burton L., Russel W., Suhajda EV., Vastag Z., Cammerlander M., Conibere K., Klimešová I., Maciaszek K., Urban P. Škola přátelská k dětské hře. Průvodce pro školy. In Klimešová I., Hoffmannová J., Řehová B. (Eds.) 2019.
Vastag Z., Suhajda EV., Russel W., Burton L., Conibere K. Škola přátelská k dětské hře. Průvodce pro trenéry. In Klimešová I., Hoffmannová J., Šebek L. (Eds.) The Play-friendly School Label. A Training Guide. 2019.
ZPRÁVA
Wittmannová J., Klimešová I. PAPPUS: Final dissemination report. 2022.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)