Mgr. David Másilka, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585636271

Katedra rekreologie

Fakulta tělesné kultury

tř. Míru 111 (pracovny pedagogů)

NC 3.20

odborný asistent

Zážitková pedagogika (teoretické základy; aplikace v praxi) Kvalitativní výzkum (metodologie - tvorba výzkumných designů; moderování individuálních hloubkových rozhovorů, vč. projektivních výzkumných technik; moderování focus groups) Facilitace a koučování (workshopy; individuální setkání)

ČLÁNEK
Másilka D. Zakotvená teorie a kinantropologie. Tělesná kultura. 2007.
Másilka D., Zappe P. Zkušenosti se skupinovým rozhovorem 2: role moderátora. Česká kinantropologie. 2006.
Másilka D., Zappe P. Zkušenosti se skupinovým rozhovorem 2: role moderátora. Česká kinantropologie. 2006.
Másilka D. Není tymián jako tymyán. Gymnasion. 2005.
Sigmund E., Másilka D., Sigmundová D., Frömel K., Novák M. The effect of interventional physical activity of residential camps in nature on the habitual physical activity of females and males. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2005.
Sigmund E., Másilka D., Frömel K., Sigmundová D. Vliv intervenční pohybové aktivity kurzů v přírodě na habituální aktivitu adolescentů. Telesná výchova a šport. 2004.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Másilka D. Design sběru kvalitativních údajů ve výzkumu "Jevy ovlivňující život vybrané sociální skupiny". In Svozil Z., Marousek A. (Eds.) Seminář v oboru kinantropologie. 2006.
Másilka D. Scénář sběru kvalitativních dat ve výzkumu: proměnné ovlivňující život sociální skupiny. In Sigmund E., Marousek A. (Eds.) Seminář v oboru kinantropologie. 2005.
Sigmund E., Frömel K., Sigmundová D., Másilka D., Novosad J., Groffik D. Zaostává víkendová pohybová aktivita za pohybovou aktivitou prováděnou v pracovních dnech? In Sigmund E., Neuls F. (Eds.) Seminář v oboru kinantropologie. 2004.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.