Mgr. Michal Šafář, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585636001,585636375

Katedra společen. věd v kinantropologii

Fakulta tělesné kultury

FTK NA budova děkanátu

NC 4.21

odborný asistent - děkan

Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:

 • Vedoucí katedry/ústavu/kliniky (1. 3. 2006 – 31. 12. 2010)
 • Člen AS fakulty (2. 5. 2008 – )
 • Vedoucí katedry/ústavu/kliniky (1. 1. 2011 – )
 • Děkan (9. 2. 2018 – 8. 2. 2022)

Vědecká společnost

 • Česká lékařská společnost J.E. Purkyně - Česká psychoterapeutická společnost (člen, 2004–)
 • Českomoravská psychologická společnost (člen, 2002–)
 • Asociace psychologů sportu ČR (předseda, 2011–2015)

Odborná komise

 • Etická komise Českomoravské psychologické společnosti (člen, 2011–2015)

Státnicová komise

 • Učitelská způsobilost (člen, 2009–)
 • Pedagogická způsobilost (člen, 2009–)

Jiné komise a orgány

 • Komise pro rigorozní zkoušky (člen, 2012–)
VYBRANÉ PUBLIKACE
Bělka J., Hůlka K., Šafář M. Small-sided games versus continuous endurance training in female handball players. Journal of Human Kinetics. 2023. (ČLÁNEK)
Frömel K., Šafář M., Jakubec L., Groffik D., Žatka R. Academic stress and physical activity in adolescents. Biomed Research International. 2020. (ČLÁNEK)
Bělka J., Hůlka K., Šafář M., Weisser R., Miková L. Analysis of the fitness level in elite handball players (U16 and U18) between 2003 and 2013. Journal of Physical Education and Sport. 2016. (ČLÁNEK)
Bělka J., Hůlka K., Šafář M., Weisser R., Chadimová J. Beach handball and beach volleyball as means leading to increasing physical activity of recreational sportspeople. Journal of Sports Science. 2015. (ČLÁNEK)
Bělka J., Hůlka K., Šafář M., Weisser R., Samcová A. Analyses of time-motion and heart rate in elite female players (U19) during competitive handball matches. Kinesiology. 2014. (ČLÁNEK)
ČLÁNEK
Frömel K., Groffik D., Kudláček M., Šafář M., Zwierzchowska A., Mitáš J. The differences in physical activity preferences and practices among high versus low active adolescents in secondary schools. Sustainability. 2022.
Frömel K., Groffik D., Valach P., Šafář M., Mitáš J. The impact of distance education during the COVID-19 pandemic on physical activity and well-being of Czech and Polish adolescents. JOURNAL OF SCHOOL HEALTH. 2022.
Chmelík F., Frömel K., Groffik D., Šafář M., Mitáš J. Does vigorous physical activity contribute to adolescent life satisfaction? International Journal of Environmental Research and Public Health. 2021.
Bělka J., Hůlka K., Riedel V., Šafář M. Effect of small sided game duration with floater player on internal and external load of female handball players. Polish Journal of Sport and Tourism. 2021.
Hrdlička F., Větvička J., Bendová V., Beran J., Bunganič B., Krejčí P., Kroček L., Monhart V., Mühlfeit J., Rákosník P., Stejskal P., Šafář M., Veselka J., Vítek L. Komplexní interdisciplinární pohled na návrat ke sportu po prodělání infekce covid-19. Vnitrni Lekarstvi. 2021.
Frömel K., Groffik D., Mitáš J., Dygrýn J., Valach P., Šafář M. Active travel of Czech and Polish adolescents in relation to their well-being: Support for physical activity and health. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2020.
Frömel K., Jakubec L., Groffik D., Chmelík F., Svozil Z., Šafář M. Physical activity of secondary school adolescents at risk of depressive symptoms. JOURNAL OF SCHOOL HEALTH. 2020.
Bělka J., Hůlka K., Gebresellasie A., Šafář M. Vliv doby trvání průpravné hry (4 proti 4) na vnitřní a vnější zatížení hráček házené. Studia Kinanthropologica. 2018.
Bělka J., Hůlka K., Machová I., Šafář M., Weisser R., Bellar D., Hoover D., Judge L. Effects of environmental context on physiological response during team handball small sided games. International Journal of Exercise Science. 2017.
Bělka J., Hůlka K., Weisser R., Šafář M., Sigmund M. Průpravné hry s klouzavou hráčkou v tréninku házené. Studia Kinanthropologica. 2016.
Bělka J., Hůlka K., Šafář M., Dušková L., Weisser R., Riedel V. Time-motion analysis and physiological responses of small-sided team handball games in youth male players: Influence of player number. Acta Gymnica. 2016.
Bělka J., Hůlka K., Šafář M., Weisser R., Dušková L., Kristek J. Analysis of the diference between the subjective load intensity perception and real heart rate of male and female players in handball training. Acta Universitatis Matthiae Belii, Physical Education and Sport. 2015.
Svozil Z., Frömel K., Chmelík F., Jakubec L., Groffik D., Šafář M. Mental load and its compensation by physical activity in adolescents at secondary schools. Central European Journal of Public Health. 2015.
Botek M., Stejskal P., Šafář M., Smékal D. Autonomic nervous systém assessment in recreational half marathon runners. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2011.
VRBOVÁ T., Šafář M. Value orientations and motovational structures in dance students. International Journal of Social Sciences and Humanity Studies (online). 2011.
Krejčíková L., Šafář M. The changes of stress-coping strategies in winter course participants. Journal of Outdoor Activities. 2010.
Šafář M. Může sportovní psycholog zařídit vítězství? Psychologie dnes. 2008.
Šafář M. Adrenalin letí! Psychologie dnes. 2007.
Šafář M. Agrese jako pramen sportu. Psychologie dnes. 2007.
Šafář M. Psychologická intervence u vrcholových sportovců. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Politologica. 2006.
Šafář M. Životní cesta za dobrým druhem. Gymnasion. 2005.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Kudláček M., Šafář M., Šiška E. Evaluation of physical self-perception of athletes and non-athletes with physical disabilities - use PSPP questionnaire. 15th international symposium Adapted Physical Activity. 2005.
Kudláček M., Šafář M., Šiška E. Evaluation of physical self-perception using PSPP questionnaire. In Suchomel A., Vodičková S., Antoš R. (Eds.) Proceeding of abstracts international scientific conference Physical education and sport 2004, Liberec - Euroregion Nisa. 2004.
Kudláček M., Šafář M., Šiška E. Měření fyzického sebepojetí pomocí dotazníku PSPP. In Suchomel A., Volf M. (Eds.) Conference proceedings Physical education and sport 2004, Liberec - Euroregion Nisa. 2004.
Šafář M. Agresivita jako zdroj sportovní aktivity. Pohyb a zdraví : sborník z 2. mezinárodní konference. 2001.
Šafář M. Psychologie v kinantropologii. Humanitní základy kinantropologických studií. 2001.
KNIHA - CELEK
Štěrbová D., Pernicová H., Krol P., Šafář M. Sportovní psychologie. In Harvanová J. (Eds.) 2022.
Cuberek R., Gába A., Svoboda Z., Pelclová J., Chmelík F., Lehnert M., Šafář M., Frömel K. Chůze v životě žen se sedavým zaměstnáním. 2014.
Pastucha D., Bartůňková .., Filipčíková R., Gallo J., Havlíček P., Hyjánek J., Kalina R., Konečný P., Langer F., Maráček R., Malinčíková J., Přidalová M., Sovová E., Šafář M. Tělovýchovné lékařství - vybrané kapitoly. 2014.
Sigmund M., Kvintová J., Šafář M. Vybrané kapitoly z manažerské psychologie. 2014.
Cuberek R., Gába A., Svoboda Z., Pelclová J., Chmelík F., Lehnert M., Šafář M., Frömel K. Walking in the lifestyle of elderly women with sedentary occupation. 2014.
Šafář M. Asertivní výcvik. 2013.
Šafář M. Koučink. 2013.
Šafář M. Mentální trénink. 2013.
Šafář M. Psychologie sportu. 2013.
Šafář M. Psychologie zdraví. 2013.
Šafář M. Psychosociální výcvik. 2013.
Šafář M. Psychotrénink. 2013.
KAPITOLA V KNIZE
Groffik D., Górna-Łukasik K., Frömel K., Šafář M. Stres szkolny a dzienna aktywność fizyczna uczniów. In Polechoński J., Skalik K. (Eds.) Współczesne problemy wychowania fizycznego część 4. 2021.
Šafář M. Psychické aspekty sportovního výkonu. Tělovýchovné lékařství. 2014.
ABSTRAKT
Judge L., Bělka J., Hůlka K., Machová I., Šafář M., Weisser R., Hoover D. Effects of environmental context on physiological response during team handball small sided games. Medicine and Science in Sport and Exercise. 2016.
Kirchner J., Šafář M., Chaloupková K. Psychosociální proměna sportu ve vztahu k tréninkovému procesu a praxi tělovýchovného lékaře. Medicina sportiva Bohemica et Slovaca. 2015.
Kirchner J., Šafář M., Marešová R. Akreditované vzdělávání v oblasti sportovní psychologie jako vhodný doplněk kompetencí tělovýchovného lékaře. Medicina sportiva Bohemica et Slovaca. 2014.
Šafář M. Využítí mentálního tréninku pro podporu regenerace vrcholových sportovců. Medicina sportiva Bohemica et Slovaca. 2014.
KLIMEŠOVÁ I., Riegerová J., Jakubec A., Šafář M., Stejskal P., KAPUŠ O., PŠURNÝ M. Intervention programme focused on improving the quality of life of seniors. In Jirásek I., NAJMANOVÁ K. (Eds.) Sport and Physical Culture in the Mirror of the Social Sciences (Abstract). 2011.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Chmelík F., Šafář M., Jakubec L., Svozil Z., Frömel K. Physical activity of adolescents at risk of depressive symptoms. 2019.
Kudláček M., Šafář M., Šiška E. Evaluation of physical self-perception of athletes and non-athletes with physical disabilities - use PSPP questionnaire. 15th international symposium Adapted Physical Activity. 2005.
Šafář M. Agresivita - jeden ze zdrojů sportovní aktivity. Slovenská mezinárodní konference FEPSAC. 2004.
Kudláček M., Šafář M., Šiška E. Měření fyzického sebepojetí pomocí dotazníku PSPP. The 3rd International Scientific Conference "Physical Educaion and Sport 2004". 2004.
Šafář M. Psychoterapeutická změna u dlouhodobě nezaměstnaných zdravotně postižených klientů. Mezinárodní psychoterapeutická konference v Luhačovicích. 2003.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Štěrbová D., Svozil Z., Krol P., Šafář M. Sport a sexualita v trenérské praxi II. 2023.
PROJEKT
Háp P., Kudláček M., Šafář M., Ješina O., Kudláček M., Vašíčková J., Formánková S., Svozil Z., Bělka J., Dub J., Poláková M., Petr M., Harvanová J., Svoboda A., Vyhlídal T., Pernicová H., Půža M., Tavel P., Baloun L. Společenství praxe pro rozvoj sociálních a občanských kompetencí: zkušenostní učení s využitím pohybových her, psychomotoriky, výchovy v přírodě a dramatické výchovy. MŠMT. 2016.
Válková H., Šiška E., Šafář M. Profesně poradenské centrum FTK UP. Fond rozvoje vysokých škol, tematický okruh E2 - Informační centra, vysokoškolské knihovny a poradenská centra. 2002.
ZÁVĚREČNÁ PRÁCE
Aktuálně vyučované předměty
název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
Psychologie sportu PCH/PSYCN LS 4
Psychologie sportu PCH/PSYSM LS 7
Psychologie sportu PCH/NPSYS LS 4
Psychologie sportu PCH/MPSYS LS Se 0
Psychologie sportu PCH/MPSYS LS 0
Mentální trénink KSK/KMTR ZS 4
Mentální trénink KSK/KMTR ZS Se 8
Mentální trénink KSK/KMTRE ZS 4
Mentální trénink KSK/KMTRE ZS Se 4
Mentální trénink - praxe KSK/KMTRX ZS Se 0
Mentální trénink - praxe KSK/KMTRX ZS 0
Kurz pobytu v letní přírodě 1 FTK/KPLP LS Cv 0
Psychologie tělesné výchovy a sportu KSK/KPSTV ZS 3
Psychologie tělesné výchovy a sportu KSK/KPSTV ZS Se 2
Psychologie sportu a zdraví KSK/KPSZ ZS Se 2
Psychologie sportu a zdraví KSK/KPSZ ZS 3
Cyklistika - kurz KAS/CYKL LS Cv 14
Společenskovědní aspekty sportu KSK/KSASP LS Se 5
Sportovní trénink II. KAS/KSPT2 ZS Se 8
Sebepoznání a seberozvoj KSK/KSSEB ZS 4
Sebepoznání a seberozvoj KSK/KSSEB ZS Se 7
Kurz technických sportů KSK/KTS LS Cv 0
Základy psychologie sportu KSK/KZPS LS 3
Základy psychologie sportu KSK/KZPS LS Se 2
Základy psychologie sportu KSK/KZPSS LS Se 2
Základy psychologie sportu KSK/KZPSS LS 3
Cyklistika - kurz KAS/KCYKL LS 3
Cyklistika - kurz KAS/KCYKL LS Se 5
Psychologie tělesné výchovy a sportu KSK/PSTV ZS 3
Psychologie tělesné výchovy a sportu KSK/PSTV ZS Se 2
Psychologie sportu a zdraví KSK/PSZ ZS 3
Psychologie sportu a zdraví KSK/PSZ ZS Se 2
Základy psychologie sportu KSK/ZPSS LS 3
Základy psychologie sportu KSK/ZPSS LS Se 4
Kurz pobytu v letní přírodě 1 FTK/KKPLP LS Cv 0

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)