PhDr. David Smékal, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585636314, 585636380

Katedra fyzioterapie

Fakulta tělesné kultury

FTK NA budova děkanátu

1.09

odborný asistent

Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:

 • Člen AS fakulty (27. 4. 2017 – 18. 9. 2020)
 • Vedoucí katedry/ústavu/kliniky (1. 1. 2019 – )
 • Člen AS fakulty (18. 9. 2020 – 15. 9. 2023)
 • Člen AS fakulty (15. 9. 2023 – 15. 5. 2026)

Vědecká společnost

 • Česká kineziologická společnost (člen, 2006–)

Výbor vědecké společnosti

 • Česká kineziologická společnost (předseda, 2011–)
 • Česká kineziologická společnost (člen, 2007–)

Odborná komise

 • Pracovní skupina Akreditační komise pro nelékařské obory při MŠMT (člen, 2011–2016)

Státnicová komise

 • Pro obor fyzioterapie na FTK UP (člen, 1998–)

Atestační komise

 • Unie fyzioterapeutů České republiky (člen, 2002–2006)

Jiné komise a orgány

 • Unie fyzioterapeutů (člen, 2004–2006)
ČLÁNEK
Klimešová K., Smékal D., Hanzlíková I. Konzervativní léčba mediálního tibiálního stresového syndromu. Rehabilitace a Fyzikalni Lekarstvi. 2023.
Hradilová P., Opavský J., Smékal D. Funkční a strukturální změny na kortikální úrovni u pacientů s nespecifickými bolestmi zad v bederním úseku páteře. CESKA A SLOVENSKA NEUROLOGIE A NEUROCHIRURGIE. 2020.
Vita M., Sedláčková Z., Herman M., Fürst T., Smékal D., Čech Z. Influence of female hormones on fascia elasticity: An elastography study. CLINICAL ANATOMY. 2019.
Hanzlíková I., Richards J., Hébert-Losier K., Smékal D. The effect of proprioceptive knee bracing on knee stability after anterior cruciate ligament reconstruction. GAIT & POSTURE. 2019.
Bednáříková H., Smékal D., Krejčiříkova P., Hanzlíková I. Effect of locally applied vibration on pain reduction in patients with chronic low back pain: A pilot study. Acta Gymnica. 2018.
Pauček B., Smékal D., Opavský J., Holibka R., Zapletalová J. Příčiny dysfunkce kolenního kloubu po plastice předního zkříženého vazu – diagnostika magnetickou rezonancí. Česká radiologie. 2015.
Smékal D., Hanzlíková I., Žiak D., Opavský J. Remodelace štěpu a vhojení štěpu do kostěného tunelu po artroskopické náhradě předního zkříženého vazu. Rehabilitace a fyzikální lékařství. 2014.
Botek M., Stejskal P., Šafář M., Smékal D. Autonomic nervous systém assessment in recreational half marathon runners. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2011.
Smékal D., Verellen J., Kudláček M. Kompetence instruktorů aplikovaných pohybových aktivit v kontextu rehabilitace. Tělesná kultura. 2011.
Jakubec A., Stejskal P., Svoboda Z., Krejčí J., Salinger J., Štěpaník P., Smékal D., Klimešová I. Výzkumný design severské chůze ve světle prvních výsledků. Medicina sportiva Bohemica et Slovaca. 2009.
Smékal D., Velebová K., Hanáková D., Lepšíková M. The effectiveness of specific physiotherapy in the treatment of temporomandibular disorders. In Stejskal P. (Eds.) Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2008.
Velebová K., Smékal D. Fyzioterapie temporomandibulárních poruch. Rehabilitace a fyzikální lékařství. 2007.
Velebová K., Smékal D. Diagnostika temporomandibulárních poruch. Rehabilitace a fyzikální lékařství. 2006.
Yanac Paredes E. I., Branžovská R., Smékal D., Opavský J. Hodnocení pohybového stereotypu extenze v kyčelním kloubu palpací a povrchovou polyelektromyografií. Rehabilitácia. 2006.
Smékal D., Kalina R., Urban J. Rehabilitace po artroskopických náhradách předního zkříženého vazu. Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Čechoslovaca. 2006.
Smékal D., Burianová K., Zdařilová E., Uhlíř P., Kolisko P., Přidalová M. The New Approach to the Evaluation of the Muscle Shortening in Kinantropological Studies [Abstract]. Česká antropologie. 2006.
Smékal D., Opavský J., Urban J., Mayer M. Stereotyp vstávání ze sedu v klinické praxi. Rehabilitace a fyzikální lékařství. 2005.
Mayer M., Smékal D. Syndromy bolestivého a dysfunkčního ramene: role krátkých depresorů hlavice humeru. Rehabilitace a fyzikální lékařství. 2005.
Smékal D., Mayer M., Urban J., Opavský J. Vstávání ze sedu u pacientů po cévní mozkové příhodě. Rehabilitace a fyzikální lékařství. 2005.
Mayer M., Smékal D. Měkké struktury kolenního kloubu a poruchy motorické kontroly. Rehabilitace a fyzikální lékařství. 2004.
Smékal D. Sdružené pohyby páteře. Fyzioterapie [online]. 2000.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Dvořák R., Vařeka I. Co víme o metodě ulzibat? In Smékal D. (Eds.) Sborník příspěvků VII. absolventská konference katedry fyzioterapie Fakulty tělesné kultury. 2018.
Opavský J. Jak ovlivňují změny dýchání autonomní nervový systém a fyzický a psychický stav pacientů s různými diagnózami ve fyzioterapii. In Smékal D. (Eds.) Sborník příspěvků VII. absolventská konference katedry fyzioterapie Fakulty tělesné kultury. 2018.
Vita M., Smékal D., Čech Z., Sedláčková Z. Kvantifikace tuhosti fascií v souvislosti s hormonálními změnami žen. In Smékal D. (Eds.) Sborník příspěvků VII. absolventská konference katedry fyzioterapie Fakulty tělesné kultury. 2018.
Čechová N., Smékal D. Kvantifikace vybraných parametrů svalové tkáně pomocí tenziomyografie v závislosti na hormonálních změnách u žen. In Smékal D. (Eds.) Sborník příspěvků VII. absolventská konference katedry fyzioterapie Fakulty tělesné kultury. 2018.
Konečná P. Poruchy propriocepce u pacientů s nespecifickými bolestmi zad v bederním úseku páteře a možnosti jejich ovlivnění. In Smékal D. (Eds.) Sborník příspěvků VII. absolventská konference katedry fyzioterapie Fakulty tělesné kultury. 2018.
Machová L., Stejskal P., Neumannová K. Respirační trénink ve sportovní přípravě. In Smékal D. (Eds.) Sborník příspěvků VII. absolventská konference katedry fyzioterapie Fakulty tělesné kultury. 2018.
Pauček B., Smékal D. Syndrom karpálního tunelu - pokročilé diagnostické techniky magnetické rezonance. In Smékal D. (Eds.) Sborník příspěvků VII. absolventská konference katedry fyzioterapie Fakulty tělesné kultury. 2018.
Kropáčková L., Smékal D. Vliv fasciálního ošetření na rovnováhu a chůzi u pacientů po CMP. In Smékal D. (Eds.) Sborník příspěvků VII. absolventská konference katedry fyzioterapie Fakulty tělesné kultury. 2018.
Mayer M. Dynamika stabilizačního systému: některé souvislosti. In Smékal D., Urban J. (Eds.) III. absolventská konference Katedry fyzioterapieFakulty tělesné kultury. 2010.
Urban J. Inkompletní avulze brachiálního plexu - dva roky poté, kazuistická studia. In Urban J., Smékal D. (Eds.) III. absolventská konference Katedry fyzioterapie Fakulty tělesné kultury. 2010.
Smékal D., Kalina R. Rozdíly v kineziologických aspektech a rehabilitačních postupech po plastice předního zkříženého vazu řešené dvěma operačními technikami. XII. sjezd Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny: sborník abstrakt. 2005.
Smékal D., Hillerová R. An evaluation of the balance and adaptation mechanisms of patients with an injury of the anterior cruciate ligament (ACL). In Vaverka F. (Eds.) Movement and health : 3rd international conference. 2004.
Pečinková L., Smékal D. Comparison of the effect of the hold-relax technique in the midrange and final position of the hip flexion-adduction-external rotation pattern of PNF. In Vaverka F. (Eds.) Movement and health : 3rd international conference. 2004.
Kalmusová I., Opavský J., Smékal D. Svalové dysbalance a vybrané kineziologické nálezy u nemocných s koxartrózou a gonartrózou. [Abstract]. X. sjezd Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny. 2003.
Kvíčalová L., Opavský J., Smékal D. Svalové dysbalance a vybrané kineziologické nálezy u nemocných s koxartrózou a gonartrózou [Abstract]. X. sjezd Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny. 2003.
Smékal D. Anatomické, biomechanické a klinické poznámky k lumbální fascii. Sborník abstrakt vydaný při příležitosti IX. sjezdu Společnosti RFM. 2002.
Smékal D. Funkční (indirektivní) techniky - nové nebo znovuobjevené způsoby léčby? Sborník - VII. sjezd SRFM Luhačovice. 2000.
Vařeka I., Smékal D., Urban J. Kineziologické poznámky ke klinice pánevního pletence a pánevního dna. Zborník prednášok V. zjazdu Spoločnosti myoskeletálnej medicíny. 2000.
KNIHA - CELEK
Smékal D., Bednáříková H., Měrková H., Bohuslavová M. Jak cvičit dobře a s radostí při bolestech bederní páteře. 2014.
Lehnert M., Botek M., Sigmund M., Smékal D., Šťastný P., Malý T., Háp P., Bělka J., Neuls F. Kondiční trénink. 2014.
Kolář P., Bitnar P., Dyrhonová O., Smékal D., Vařeka I. Rehabilitace v klinické praxi. 2009.
Smékal D., Burianová K., Zdařilová E., Uhlíř P., Kolisko P., Přidalová M. Funkční hodnocení pohybového systému v kinantropologických studiích ? měření zkrácených svalů, funkční testy páteře a hodnocení hypermobility. Funkční hodnocení pohybového systému v kinantropologických studiích ? měření zkrácených svalů, funkční testy páteře a hodnocení hypermobility. 2006.
KAPITOLA V KNIZE
Smékal D. Assessment of joint range of motion. Clinical rehabilitation. 2013.
Smékal D., Lepšíková M. Examination of muscle strength. Clinical rehabilitation. 2013.
Smékal D., Pavel K. Hypermobility. Clinical rehabilitation. 2013.
Smékal D., Kolář P. Range of motion restrictions in a movement segment. Clinical rehabilitation. 2013.
Smékal D., Šlachtová M. Základy rehabilitace v léčbě bolesti. Léčba bolesti. 2013.
Smékal D., Kolář P. Hypermobilita. In . (Eds.) Rehabilitace v klinické praxi. 2009.
Smékal D., Kolář P. Omezení rozsahu pohybu v pohybovém segmentu. In . (Eds.) Rehabilitace v klinické praxi. 2009.
Smékal D. Vyšetření rozsahu pohybu v kloubech. In . (Eds.) Rehabilitace v klinické praxi. 2009.
Smékal D., Lepšíková M. Vyšetření svalové síly. In . (Eds.) Rehabilitace v klinické praxi. 2009.
ABSTRAKT
Kopecká T., Dvořáček M., Raisová K. Hodnocení vlivu nemoci na denní činnosti pacientů s dechovými obtížemi pomocí Manchester Respiratory Activities of Daily Living Questionnaire - standardizovaný překlad dotazníku. In Smékal D. (Eds.) Sborník abstraktů IX. absolventská konference Katedry fyzioterapie Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci. 2022.
Dvořáček M., Raisová K. Postcovidová ambulantní plicní rehabilitace. In Smékal D. (Eds.) Sborník abstraktů IX. absolventská konference Katedry fyzioterapie Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci. 2022.
Horová P., Raisová K. Respirační fyzioterapie jako součást komplexní péče o pacienty s extraezofageálním refluxem. In Smékal D. (Eds.) Sborník abstraktů IX. absolventská konference Katedry fyzioterapie Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci. 2022.
Smékal D. Rizikové faktory poranění předního zkříženého vazu. In Smékal D. (Eds.) Sborník abstraktů IX. absolventská konference Katedry fyzioterapie Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci. 2022.
Zlámalová T., Dvořáček M., Raisová K., Breuls S., Demeyer H., Troostern T. Tele-coaching pacientů s chronickým plicním onemocněním: Pilotní studie. In Smékal D. (Eds.) Sborník abstraktů IX. absolventská konference Katedry fyzioterapie Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci. 2022.
Laštovička O., Zajončková K. Využití izokinetické dynamometrie nejen v prevenci a terapii poranění měkkého kolene. In Smékal D. (Eds.) Sborník abstraktů IX. absolventská konference Katedry fyzioterapie Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci. 2022.
Kalina M., Raisová K. Význam plicní rehabilitace v lázeňské léčbě pacientů s dechovými obtížemi. In Smékal D. (Eds.) Sborník abstraktů IX. absolventská konference Katedry fyzioterapie Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci. 2022.
Smékal D., Smékalová J. Kinezioterapie vybraných poruch ramenního pletence sportovců. Sborník abstrakt XXVI. sjezd Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny. 2019.
Pauček B., Vařeka I., Smékal D. Možnosti magnetické rezonance v komplexní diagnostice poruch ramenního pletence. Sborník abstrakt XXVI. sjezd Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny. 2019.
Smékal D. Fyzioterapie po úrazech hlezenního kloubu u orientačních běžců. Sborník 11th International conference on kinanthroplogy "Sport and Quality of Life". 2017.
Smékal D. Physiotherapy after ankle injuries in orienteering runners. Proceedings of the 11th International Conference on Kinanthropology. 2017.
Smékal D., Kyněrová E., Pauček B. Kloubní vzorec v diagnostice koxartrózy. Sborník abstrakt XXIII. sjezd Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny. 2016.
Pauček B., Smékal D. Diagnostika degenerativních změn pohybového aparátu magnetickou rezonancí. Sborník abstrakt XXIII. sjezd Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny. 2016.
Hluštík P., Opavský J. Možný přínos fumkční MR mozku k diagnostice a fyzioterapii. In Smékal D., Urban J. (Eds.) Sborník abstraktů VI. absolventská konference katedry fyzioterapie Fakulty tělesné kultury. 2016.
Ořechovská K., Janura M., Svoboda Z. Vliv čití a délky pahýlu na posturální stabilitu ve stoji u transtibiálně amputovaných. In Smékal D., Urban J. (Eds.) Sborník abstraktů VI. absolventská konference Katedry fyzioterapie Fakulty tělesné kultury. 2016.
Smékal D., Bednáříková H., Hanzlíková I., Koutná P. Fyzioterapie u bederních spondylolistéz - EBP a EBM - operačně řešené. Sborník abstraktů odborné konference konané ve dnech 20. - 21.6.2014 v Olomouci. 2014.
Procházková M., Smékal D. Fyzioterapie u spondyolistéz v bederním úseku páteře – EBP a EBM – konzervativně řešené. Sborník abstraktů V. absolventské konference Katedry fyzioterapie Fakulty tělesné kultury. 2014.
Smékal D., Bednáříková H., Koutná P., Hanzlíková I. Regionálně zaměřená vibrace aplikovaná u pacientů s chronickou nespecifickou bolestí v oblasti bederní páteře. XXI. sjezd společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny. Sborník abstrakt. 2014.
Smékal D., Bednáříková H., Hanzlíková I., Koutná P. Využití vybrací v terapii poruch pohybového systému. Sborník abstrakt z konference Nové trendy ve zdravotnických vědách II. 2014.
JANURA M., Svoboda Z. Biomechanika kyčelního kloubu. In Smékal D. (Eds.) Sborník abstraktů: IV. absolventská konference katedry fyzioterapie Fakulty tělesné kultury. 2012.
Smékal D., Kyněrová E. Platnost kapsulárního vrozce dle Cyriaxe u koxartrózy. In Smékal D., Urban J. (Eds.) Sborník abstraktů IV. absolventská konference Katedry fyzioterapie Fakulty tělesné kultury. 2012.
Endrlová J., Smékal D. Vliv úsilí vyvíjeného horními končetinami na metabolické a kardiovaskulární zatížení při Nordic walking. Sborník abstrakt XIX. sjezd Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny. 2012.
Smékal D. Využití diagnosticko-terapeutické metody Neurac v konzervativní léčbě bolestí zad. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2012.
Opavský J., Smékal D. Změna charakteru bolestí hlavy - přínos manuálního vyšetření a fyzioterapie. Sborník přednášek III. ročník Olomouc kazuistická. 2012.
Smékal D. Remodelace štěpu předního zkříženého vazu - význam v rehabilitaci. In Hnátek J., Vařeka I. (Eds.) XVIII. Sjezd společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny (sborník abstrakt). 2011.
Hrochová K., Urban J. Formální a věcné nedostatky předpisu fyzikální terapie lege artis. In Smékal D., Urban J. (Eds.) III. absolventská konference Katedry fyzioterapie Fakulty tělesné kultury. 2010.
Smékal D., Šindelková P. Indirektivní techniky u chronického vertebrogenního algického syndromu v oblasti krční páteře. In Rokyta R., Opavský J., Gabrhelík T. (Eds.) Bolest. 2010.
Svoboda Z., Kozáková J. Kinematická analýza chůze a její využití v rehabilitaci. In Smékal D., Urban J. (Eds.) III. absolventská konference Katedry fyzioterapie Fakulty tělesné kultury. 2010.
Vágner L. Manuální termodiagnostika. In Smékal D., Urban J. (Eds.) III. absolventská konference Katedry fyzioterapie Fakulty tělesné kultury. 2010.
Smékal D. Nová metoda hodnocení posturálních reakcí pomocí snímání světelného bodu larepointeru. In Hnátek J., Vařeka I. (Eds.) Sborník abstrakt XVII. sjezd Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny. 2010.
Klíšťová J., Neumannová K. Ovlivnění dechových funkcí fyzioterapeutickými technikami u pacientů s Parkinsonovou chorobou. In Smékal D., Urban J. (Eds.) III. absolventská konference Katedry fyzioterapie Fakulty tělesné kultury. 2010.
Neumannová K. Plicní rehabilitace - intrumentální techniky. In Smékal D., Urban J. (Eds.) III. absolventská konference Katedry fyzioterapie Fakulty tělesné kultury. 2010.
Smékal D., Hamáčková A. Rehabilitace pacientů po stabilizačních operacích v oblasti ramenního kloubu za pomoci systému Redcord. Sborník abstraktů III. absolventská konference Katedry fyzioterapie Fakulty tělesné kultury. 2010.
Bufková Š., Urban J. Stabilita vyšetření akomodačního kvocientu musculus tibialis anterior u zdravých probandů. In Smékal D., Urban J. (Eds.) III. absolvenstká konference Katedry fyzioterapie Fakulty tělesné kultury. 2010.
Karásková K., Urban J. Vakuum kompresní terapie u seniorů s ulcus cruris venosum. In Smékal D., Urban J. (Eds.) III. absolvenstká konference Katedry fyzioterapie Fakulty tělesné kultury. 2010.
Smékal D., Burianová K., Zdařilová E., Uhlíř P., Kolisko P., Přidalová M. Nový způsob hodnocení svalových zkrácení v kinantroplogických studiích. Sborník abstrakt: XVI. Sjezd společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny. 2009.
Jakubec A., Stejskal P., Svoboda Z., Krejčí J., Salinger J., Štěpaník P., Smékal D., Klimešová I. Výzkumný design severské chůze ve světle prvních výsledků. Dny sportovní medicíny: sborník abstrakt. 2009.
Urban J. Dynamika návratu svalové síly musculus quadriceps femoris po artroskopických operacích kolenního kloubu [Abstract]. In Smékal D., Urban J. (Eds.) II. absolventská konference Katedry fyzioterapie Fakulty tělesné kultury. 2008.
Smékal D. FAQ - pacientů po plastice předního zkříženého vazu. In Smékal D., Urban J. (Eds.) II. absolventská konference Katedry fyzioterapie Fakulty tělesné kultury. 2008.
Hlavačková P., Kozáková D., Svoboda Z. Komplexní pohled na posturální stabilitu u pacientů po amputaci dolní končetiny (diagnostika, terapie). In Smékal D., Urban J. (Eds.) II. absolventská konference Katedry fyzioterapie Fakulty tělesné kultury UP. 2008.
Burianová K., Vařeková R., Vařeka I. Možnosti využití dechové rehabilitace u poruch dýchání různé etiologie - poznámky z praxe. In Smékal D., Urban J. (Eds.) II. absolventská konference Katedry fyzioterapie Fakulty tělesné kultury UP. 2008.
Opavský J. Role, úloha a náplň studia fyzioterapie u nás a ve světě. In Smékal D., Urban J. (Eds.) II. absolventská konference Katedry fyzioterapie Fakulty tělesné kultury. 2008.
Tomisová D., Hamáčková A., Tomis C. Terapie instabilit krční páteře s využitím S-E-T konceptu [Abstract]. In Smékal D., Urban J. (Eds.) II. absolventská konference Katedry fyzioterapie Fakulty tělesné kultury. 2008.
Smékal D., Hamáčková A. Využití Redcord systému a S-E-T konceptu u pacientů po rekonstrukcích předního zkříženého vazu [CD]. Mezinárodní konference Fyzioterapie bez hranic. 2008.
Smékal D., Opavský J. Timing svalů dolní končetiny u pacientů po artroskopické náhradě předního křížového vazu (ACL) při vstávání ze sedu. Sborník abstrakt XIV. sjezd Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny. 2007.
Vařeka I. Alternativní pohled na původ a povahu motorických vzorů [Abstract]. In Smékal D., Urban J. (Eds.) 1. absolventská konference Katedry fyzioterapie Fakulty tělesné kultury. 2006.
Smékal D., Urban J., Kalina R. Femoropatelární bolestivý syndrom u pacientů po plastice předního zkříženého vazu. XIII. sjezd Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny: sborník abstrakt. 2006.
Yanac Paredes E. I. Hodnocení pohybového stereotypu extenze v kyčelním kloubu povrchovou polyelektromyografií - pilotní studie [Abstract]. In Smékal D., Urban J. (Eds.) 1. absolventská konference Katedry fyzioterapie Fakulty tělesné kultury. 2006.
Mayer M., Hluštík P. Kompenzační a adaptační mechanismy u pacientů po CMP [Abstract]. In Smékal D., Urban J. (Eds.) 1. absolventská konference Katedry fyzioterapie Fakulty tělesné kultury. 2006.
Dvořák R., Holibka V. Morfologie společné inzerce m. diaphragma a m. transverus abodimins v interkostálních prostorech [Abstract]. In Smékal D., Urban J. (Eds.) 1. absolventská konference Katedry fyzioterapie Fakulty tělesné kultury. 2006.
Burianová K., Zdařilová E., Vařeková R., Vařeka I. Ovlivnění dýchání pomocí THRESHOLD PEP a THRESHOLD IMT [Abstract]. In Smékal D., Urban J. (Eds.) 1. absolventská konference Katedry fyzioterapie Fakulty tělesné kultury. 2006.
Zdařilová E., Burianová K., Vařeková R., Vařeka I. Ovlivnění dýchání pomocí THRESHOLD PEP a THRESHOLD IMT workshop [Abstract]. In Smékal D., Urban J. (Eds.) 1. absolventská konference Katedry fyzioterapie Fakulty tělesné kultury. 2006.
Zaatar A., Opavský J. Polyelektromyografické hodnocení svalové aktivity u mladých zdravých probandů [Abstract]. In Smékal D., Urban J. (Eds.) 1. absolventská konference Katedry fyzioterapie Fakulty tělesné kultury. 2006.
Stejskal P. Principy preskripce programu pohybové aktivity [Abstract]. In Smékal D., Urban J. (Eds.) 1. absolventská konference Katedry fyzioterapie Fakulty tělesné kultury. 2006.
Opavský J., Urban J. Současné trendy neurorehabilitace [Abstract]. In Smékal D., Urban J. (Eds.) 1. absolventská konference Katedry fyzioterapie Fakulty tělesné kultury. 2006.
Urban J., Smékal D., Opavský J., Přibylová S., Richterová P., Musulisová N. Tlaková algometrie v experimentu a klinické rehabilitační praxi. In Hnátek J. (Eds.) XIII. sjezd Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny: sborník abstrakt. 2006.
Urban J. Úskalí elektrodiagnostiky ve fyzioterapii. In Smékal D., Urban J. (Eds.) 1. absolvenská konference katedry fyzioterapie fakulty tělesné kultury. 2006.
Uhlíř P., Opavský J. Vliv reflexní masáže na autonomní regulaci variability srdeční frekvence [Abstract]. In Smékal D., Urban J. (Eds.) 1. absolventská konference Katedry fyzioterapie Fakulty tělesné kultury. 2006.
Smékal D., Hamáčková A. Využití TerapiMasteru u pacientů po rekonstrukcích předního křížového vazu [Abstract]. In Smékal D., Urban J. (Eds.) 1. absolventská konference Katedry fyzioterapie Fakulty tělesné kultury. 2006.
Poděbradský J. Význam aspekce pro diagnostiku a terapii funkčních poruch pohybového systému [Abstract]. In Smékal D., Urban J. (Eds.) 1. absolventská konference Katedry fyzioterapie Fakulty tělesné kultury. 2006.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Hanzlíková I., Klimešová K., Smékal D. Mediotibiální stresový syndrom dle současných výzkumů. 2023.
Vita M., Smékal D., Čech Z., Sedláčková Z. Kvantifikace tuhosti fascií v souvislovti s hormonálními změnami žen. 2018.
Smékal D. Double crush syndrome. 2011.
Smékal D. Nová metoda hodnocení posturálních reakcí pomocí snímání světelného bodu laserpointeru. XVII. Sjezd Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny. 2010.
Smékal D. Rehabilitace pacientů po stabilizačních operacích v oblasti ramenního klobu za pomoci systému redcord. III. absolventská konference Katedry fyzioterapie Fakulty tělesné kultury. 2010.
Smékal D. Nový způsob hodnocení svalových zkrácení v kinantroplogických studiích. XVI. Sjezd společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny. 2009.
Smékal D. Diferenciální daignostika cervikobrachiálních bolestí. Odborná konference Aktuality ve fyzioterapii 2008. 2008.
Smékal D. FAQ - pacientů po plastice předního zkříženého vazu. II. absolventská konference Katedry fyzioterapie Fakulty tělesné kultury. 2008.
Smékal D. Fyzioterapie a fyziatrie v léčbě bolesti - pohled fyzioterapeuta. Multidisciplinární léčba bolesti II. část, IPVZ Praha. 2008.
Smékal D. Pooperační péče u pacientů po plastikách předního zkříženého vazu. I. sympozium rehabilitační a lázeňské medicíny. 2008.
Smékal D. Využití Redcord systému a S-E-T konceptu u pacientů po rekonstrukcích předního zkříženého vazu. Mezinárodní odborná konference Fyzioterapie bez hranic. 2008.
Smékal D. Fyzioterapie a fyziatrie v léčbě bolesti - pohled fyzioterapeuta. Kurz Multidisciplinární léčba bolesti - II. část, IPVZ Praha. 2007.
Smékal D. Maintland koncept v diagnostice bolestí bederní páteře. Konference Aktuality ve fyzioterapii. 2007.
Smékal D. Femoropatelární bolestivý syndrom u pacientů po plastice předního zkříženého vazu. XIII. sjezd Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny. 2006.
Smékal D. Fyzioterapie a Fyziatrie v léčbě bolesti. Kurz bolesti IPVZ. 2006.
Smékal D. Fyzioterapie a fyziatrie v léčbě bolesti - Pohled fyzioterapeuta. Kurz "Multidisciplinární léčba bolesti" II. část. 2006.
Burianová K. Ovlivnění dýchání pomocí THRESHOLD PEP a THRESHOLD IMT. In Smékal D., Urban J. (Eds.) 1. absolventská konference Katedry fyzioterapie Fakulty tělesné kultury. 2006.
Dvořák R. Současné pohledy na význam bránice v klinické praxi lékaře a fyzioterapeuta. In Smékal D., Urban J. (Eds.) 1. absolventská konference Katedry fyzioterapie Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci. 2006.
Smékal D. Využití přístroje TerapiMaster v klinické praxi. 4. odborný seminář regionu Olomouc UNIFY ČR. 2006.
Smékal D. Využití TerapiMasteru u pacientů po rekonstrukcích předního křížového vazu. 1. absolventská konference Katedry fyzioterapie Fakulty tělesné kultury. 2006.
Smékal D. Fyzioterapie a léčba bolesti. Multidisciplinární léčba bolesti - 2. část. 2005.
Smékal D. Mobilizace nervového systému dle Butlera. 3. odborný seminář regionu Olomouc UNIFY ČR. 2005.
Smékal D. TerapiMaster? v klinické praxi. Odborná konference Aktuality ve fyzioterapii. 2005.
Smékal D. Tvorba standardů fyzioterapeutické péče. 1. odborný seminář regionu Olomouc UNIFY ČR. 2005.
Smékal D. Využití TerapiMasteru a S-E-T konceptu v těhotenství a šestinedělí. Využití S-E-T konceptu a TerapiMasteru v klinické praxi. 2005.
Smékal D. . Lahti Polytechnic. 2004.
Smékal D. . Lahti Polytechnic. 2004.
Smékal D. . Lahti Polytechnic. 2004.
Smékal D. . Lahti Polytechnic. 2004.
Smékal D. . Lahti Polytechnic. 2004.
Smékal D. . Lahti Polytechnic. 2004.
Smékal D. Vertikalizace se sedu u neurologického pacienta - kineziologie, patokineziologie, rehabilitace. Aktuality ve fyzioterapii. Rehabilitace v neurologii - neurofyziologie v rehabilitaci. 2004.
Smékal D. Wernicke-Mannova postura. Aktuality ve fyzioterapii. Rehabilitace v neurologii - neurofyziologie v rehabilitaci. 2004.
Smékal D. . Movement and health 3rd International Conference. 2003.
Smékal D. Možnosti použití indirektivních technik v rehabilitaci. Moderní trendy ve fyzioterapii. 2003.
Smékal D. Program dynamické stabilizace kolenního kloubu. Moderní trendy ve fyzioterapii. 2003.
Kvíčalová L., Opavský J., Smékal D. Svalové dysbalance a vybrané kineziologické nálezy u nemocných s koxartrózou a gonartrózou. X. sjezd Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny. 2003.
Smékal D. Změny funkce lumbopelvické oblasti v graviditě. Aktuality ve fyzioterapii - Funkční stabilizace lumbosakrální páteře. 2003.
Smékal D. Možnosti použití funkčních (indirektivních) technik u vertebrogenních syndromů v oblasti krční páteře. VI. zjazd Spoločnosti myoskeletálnej medicíny s medzinárodnou účasťou - Komplexná liečba bolesti pohybovej sústavy. 2002.
Smékal D. Preventivní polohování pacientů. Urologická klinika FN v Olomouci. 2002.
Smékal D. Program dynamické stabilizace kolenního kloubu. Seminář Aktuality ve fyzioterapii. 2002.
Smékal D. . 18. vojenský fyziatrický den. 2001.
Smékal D. Indirektivní techniky. Tématický kurz "Svaly a bolest" pořádaný IPVZ. 2001.
Smékal D. Kinezioterapie pro fyzioterapeuty - I. díl. Lázně Lipová. 2001.
Smékal D. Kinezioterapie pro fyzioterapeuty - II. díl. Lázně Lipová. 2001.
Smékal D. Kyčelní kloub - Terapie II. - Syntetické techniky. Tématický kurz "Kurz speciální kinezioterapie pro lékaře a fyzioterapeuty - Kyčelní kloub" pořádaný KFA FTK UP a REHEX. 2001.
Smékal D. Kyčelní kloub - Testování. Tématický kurz "Kurz speciální kinezioterapie pro lékaře a fyzioterapeuty - Pletenec ramenní a kyčel" pořádaný firmou MYOMED pro záštitou Spoločnosti myoskeletálnej medicíny. 2001.
Smékal D. Kyčlení kloub - Terapie II. - Syntetické techniky. Tématický kurz "Kurz speciální kinezioterapie pro lékaře a fyzioterapeuty - Pletenec ramenní a kyčel" pořádaný firmou MYOMED pro záštitou Spoločnosti myoskeletálnej medicíny. 2001.
Smékal D. Některé syntetické rehabilitační přístupy. Tématický kurz "Funkčné poruchy pohybovej sústavy a ich reťazenie" pořádaný firmou MYOMED pod záštitou Spoločnosti myoskeletálnej medicíny. 2001.
Smékal D. Optimalizace výběru techniky PNF při poranění měkkého kolena. V. konferencia Spoločnosti myoskeletálnej medicíny. 2001.
Smékal D. PNF a Bobath koncept - Demonstrace technik PNF. Tématický kurz "Kurz speciální kinezioterapie pro lékaře a fyzioterapeuty KURZ - PNF a Bobath koncept" pořádaný KFA FTK UP a REHEX. 2001.
Smékal D. PNF a Bobath koncept - Techniky PNF. Tématický kurz "Kurz speciální kinezioterapie pro lékaře a fyzioterapeuty KURZ - PNF a Bobath koncept" pořádaný KFA FTK UP a REHEX. 2001.
Smékal D. PNF a Bobath koncept - Úvod. Tématický kurz "Kurz speciální kinezioterapie pro lékaře a fyzioterapeuty KURZ - PNF a Bobath koncept" pořádaný KFA FTK UP a REHEX. 2001.
Smékal D. Ramenní pletenec - Anatomie, kineziologie, biomechanika. Tématický kurz "Kurz speciální kinezioterapie pro lékaře a fyzioterapeuty - Pletenec ramenní a kyčel" pořádaný firmou MYOMED pro záštitou Spoločnosti myoskeletálnej medicíny. 2001.
Smékal D. Ramenní pletenec - Terapie II. Tématický kurz "Kurz speciální kinezioterapie pro lékaře a fyzioterapeuty - Pletenec ramenní a kyčel" pořádaný firmou MYOMED pod záštitou Spoločnosti myoskeletálnej medicíny. 2001.
Smékal D. Ramenní pletenec - Testování II. Tématický kurz "Kurz speciální kinezioterapie pro lékaře a fyzioterapeuty - Pletenec ramenní a kyčel" pořádaný firmou MYOMED pod záštitou Spoločnosti myoskeletálnej medicíny. 2001.
Smékal D. Reflexní změny a způsoby jejich ovlivnění. Tématický kurz "Funkčné poruchy pohybovej sústavy a ich reťazenie" pořádaný firmou MYOMED pro záštitou Spoločnosti myoskeletálnej medicíny. 2001.
Smékal D. Sval - anatomie, fyziologie a biomechanika. Tématický kurz "Funkčné porucha pohybovej sústavy a ich reťazenie" pořádá firma MYOMED pod záštitou Spoločnosti myoskeletálnej medicíny. 2001.
Urban J., Smékal D. Diagnostika v regionu pletence ramenního I. Kurz speciální kinezioterapie pro lékaře a fyzioterapeuty I. pletenec ramenní. 2000.
Smékal D. Druhy a mechanismy účinku masáží. Kurz fyzikální terapie pro lékaře. 2000.
Vařeka I., Smékal D., Urban J. Kineziologické poznámky ke klinice pánevního pletence a pánevního dna. V. zjazd Spoločnosti myoskeletálnej medicíny. 2000.
Vařeka I., Smékal D., Urban J. Kineziologické poznámky ke klinice pánevního pletence a pánevního dna. V. zjazd Spoločnosti myoskleltálnej medicíny. 2000.
Smékal D. Klinická aplikace indirektivních technik ve fyzioterapii. Aktuality ve fyzioterapii. 2000.
Smékal D. Mobilizace žeber dle Mojžíšové. Centrum léčebné rehabilitace REHEX. 2000.
Smékal D. Některé syntetické rehabilitační postupy. Funkčné poruchy pohybovej sústavy a ich reťazenie. 2000.
Smékal D. Proprioceptivní neuromusklární facilitace. Centrum léčebené rehabilitace REHEX. 2000.
Smékal D. Reflexní změny a způsoby jejich ovlivnění. Funkčné poruchy pohybovej sústavy a ich reťazenie. 2000.
Smékal D. Sval - anatomie, fyziologie a biomechanika. Funkčné poruchy pohybovej sústavy a ich reťazenie. 2000.
Smékal D., Urban J. Terapie I. - analytické techniky. Speciání kinezioterapie pro lékaře a fyzioterapeuty I. - pletenec ramenní. 2000.
Smékal D., Vodičková M. Terapie II. - syntetické přístupy. Speciání kinezioterapie pro lékaře a fyzioterapeuty I. - pletenec ramenní. 2000.
Poděbradský J., Smékal D., Urban J. Terapie v regionu pletence ramenního I. Kurz speciální kinezioterapie pro lékaře a fyzioterapeuty I. pletenec ramenní. 2000.
Urban J., Smékal D., Vařeka I. Význam pánevního regionu v řetězení funkčních poruch pohybového systému. V. zjazd Spoločnosti myoskeletálnej medicíny. 2000.
Urban J., Smékal D., Vařeka I. Význam pánevního regionu v řetězení funkčních poruch pohybového systému. V. zjazd Spoločnosti myoskeletálnej medicíny. 2000.
Urban J., Smékal D., Vařeka I. Význam panvoného regionu v reťazení funkčných porúch pohybovej sústavy. V. zjazd SMM-Problematika porúch v oblasti panvy. 2000.
ELEKTRONICKÁ PREZENTACE
Zaatar A., Uhlíř P., Smékal D., Opavský J., Janura M. Surface poly-EMG assessment of various patterns of muscle activation during gait in patients with prosthesis below the knee. In Vaverka F. (Eds.) Movement and Health. Proceedings of 4th international conference. 2005.
Yanac Paredes E. I., Opavský J., Branžovská R., Smékal D. The assessment of stereotype of hip extension using palpation and surface elektromyography methods. In Vaverka F. (Eds.) Movement and Health. Proceedings of 4th international conference. 2005.
PŘEKLAD
Maassen A. Parietal osteopathy. In Smékal D. (Eds.) 2016.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)