doc. Mgr. Zdeněk Svoboda, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585636414, 777160744

Katedra přírodních věd v kinantropologii

Fakulta tělesné kultury

FTK NB budova center - CKV

2.017

docent

Kinematická a dynamická analýza chůze, posturální stabilita, biomechanika v oblasti protetiky, hipoterapie, biomechanika sportu

Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:

Vědecká společnost

  • Česká kinantropologická společnost (člen, 2008–)
  • Česká kineziologická společnost (člen, 2012–)
  • Česká společnost pro biomechaniku (člen, 2005–)
  • International Society for Prosthetics and Orthotics (člen, 2007–)

Výbor vědecké společnosti

  • Česká národní členská společnost International Society for Prosthetics and Orthotics (tajemník, 2011–)

Jiné komise a orgány

  • Etická komise Pedagogické fakulty Ostravské Univerzity (člen, 2018–)
  • Etická komise FTK UP (člen, 2010–)
VYBRANÉ PUBLIKACE
Lehnert M., Bělka J., Hůlka K., Sikora O., Svoboda Z. The landing biomechanics in youth female handball players does not change when applying a specific model of game and weekly training workload. Applied Sciences-Basel. 2023. (ČLÁNEK)
Svoboda Z., Bizovská L., Gonosová Z., Linduška P., Kováčiková Z., Vuillerme N. Effect of aging on the association between ankle muscle strength and the control of bipedal stance. PLoS One. 2019. (ČLÁNEK)
Janura M., Procházková M., Svoboda Z., Bizovská L., Jandová S., Konečný P. Standing balance of professional ballet dancers and non-dancers under different conditions. PLoS One. 2019. (ČLÁNEK)
Bizovská L., Svoboda Z., Vuillerme N., Janura M. Multiscale and Shannon entropies during gait as fall risk predictors - A prospective study. Gait & Posture. 2017. (ČLÁNEK)
Vorlíček M., Svoboda Z., Procházková M. Analysis of muscle activity in various performance levels of Ollie jumps in skateboarding: A pilot study. Acta Gymnica. 2015. (ČLÁNEK)
Svoboda Z., Honzíková L., Janura M., Vidal T., Martinásková E. Kinematic gait analysis in children with valgus deformity of the hindfoot. Acta of Bioengineering and Biomechanics. 2014. (ČLÁNEK)
Hůlka K., Cuberek R., Svoboda Z. Time–motion analysis of basketball players: a reliability assessment of Video Manual Motion Tracker 1.0 software. Journal of Sports Sciences. 2014. (ČLÁNEK)
Kolářová B., Janura M., Svoboda Z., Elfmark M. Limits of stability in persons with transtibial amputation with respect to prosthetic alignment alterations. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation. 2013. (ČLÁNEK)
Svoboda Z., JANURA M., Cabell L., ELFMARK M. Variability of kinetic variables during gait in unilateral transtibial amputees. Prosthetics and orthotics international. 2012. (ČLÁNEK)
Bizovská L., Janura M., Míková M., Svoboda Z. Rovnováha a možnosti jejího hodnocení. 2017. (KNIHA - CELEK)
Janura M., Vařeka I., Lehnert M., Svoboda Z., Klugarová J., Elfmark M., Dvořáková T., Vařeková R. Metody biomechanické analýzy pohybu. 2012. (KNIHA - CELEK)
ČLÁNEK
Pakravan F., Abbasi A., Noorinezhad Z., Svoboda Z., Tazji MK., Dastmanesh S. Effects of rowing stroke rates on lower extremity intra-joint coordination variability in experienced young rowers. PLoS One. 2023.
Abdollahipour R., Valtr L., Banátová K., Bizovská L., Klein T., Svoboda Z., Steenbergen B., Wilson P. Motor-cognitive coupling is impaired in children with mild or severe forms of developmental coordination disorder. Frontiers in Human Neuroscience. 2023.
Nohelová D., Bizovská L., Janura M., Svoboda Z. Biomechanický pohled na riziko pádu seniorů. Rehabilitace a Fyzikalni Lekarstvi. 2022.
Cheraghi M., Boozari S., Svoboda Z., Kováčiková Z., Needle AR., Sarvestan J. Effects of ankle Kinesio™ taping on jump biomechanics in collegiate athletes with chronic ankle instability. Sport Sciences for Health. 2022.
Alizadeh S., Sarvestan J., Svoboda Z., Alaei F., Linduška P., Ataabadi PA. Hamstring and ACL injuries impacts on hamstring-to-quadriceps ratio of the elite soccer players: A retrospective study. PHYSICAL THERAPY IN SPORT. 2022.
Balkó Š., Tufano JF., Jelínek M., Svoboda Z., Błaszczyszyn M., Vaverka F. Influence of school backpack load on plantar foot pressure during walking in 9-11 years old girls. Central European Journal of Public Health. 2022.
Slovák L., Zahradník D., Farana R., Svoboda Z., Alaei F., Sarvestan J. Kinetic analysis of volleyball spike jump among young female volleyball players. International Journal of Performance Analysis in Sport. 2022.
Ataabadi PA., Abbasi A., Shojaatian M., Letafatkar A., Svoboda Z., Rossettini G. The effects of facilitatory and inhibitory kinesiotaping of Vastus Medialis on the activation and fatigue of superficial quadriceps muscles. Scientific Reports. 2022.
Sarvestan J., Aghaie Ataabad P., Svoboda Z., Alaei F., Graham RB. The effects of mobile phone use on motor variability patterns during gait. PLoS One. 2022.
Sarvestan J., Needle AR., Ataabadi PA., Kováčiková Z., Svoboda Z., Abbasi A. Acute effect of ankle kinesio™ taping on lower-limb biomechanics during single-legged drop landing. JOURNAL OF SPORT REHABILITATION. 2021.
Sarvestan J., Aghaie Ataabadi P., Svoboda Z., Kováčiková Z., Needle AR. Ankle-knee coupling responses to ankle kinesioTM taping during single-leg drop landings in collegiate athletes with chronic ankle instability. JOURNAL OF SPORTS MEDICINE AND PHYSICAL FITNESS. 2021.
Ondra L., Svoboda Z. Balance abilities of junior ice hockey players. JOURNAL OF SPORTS MEDICINE AND PHYSICAL FITNESS. 2021.
Sarvestan J., Kováčiková Z., Linduška P., Gonosová Z., Svoboda Z. Contribution of lower limb muscle strength to walking, postural sway and functional performance in elderly women. ISOKINETICS AND EXERCISE SCIENCE. 2021.
Sarvestan J., Ataabadi PA., Yazdanbakhsh F., Abbasi S., Abbasi A., Svoboda Z. Lower limb joint angles and their variability during uphill walking. GAIT & POSTURE. 2021.
Sadeghi H., Shojaedin SS., Abbasi A., Alijanpour E., Viera MF., Svoboda Z., Nazarpour K. Lower-extremity intra-joint coordination and its variability between fallers and non-fallers during gait. Applied Sciences-Basel. 2021.
Zemková E., Ďurinová E., Džubera A., Horníková H., Chochol J., Janura M., Koišová J., Svoboda Z., Šimonová M., Zapletalová L. Methodological approach to assessing postural and core stability. Slovak Journal of Health Sciences. 2021.
Janura M., Svoboda Z., Tečová D., Elfmark M., Kolářová B., Kolář P. Postural Control Strategies and Balance-Related Factors in Individuals with Traumatic Transtibial Amputations. SENSORS. 2021.
Klein T., Laštovička O., Janura M., Svoboda Z., Chapman GJ., Richards J. The immediate effects of sensorimotor foot orthoses on foot kinematics in healthy adults. GAIT & POSTURE. 2021.
Abbasi A., Yazdanbakhsh F., Tazji MK., Aghaie Ataabadi P., Svoboda Z., Nazarpour K., Vieira MF. A comparison of coordination and its variability in lower extremity segments during treadmill and overground running at different speeds. GAIT & POSTURE. 2020.
Sarvestan J., Kováčiková Z., Linduška P., Gonosová Z., Svoboda Z. Age-related effects on lower extremities muscular strength, sit-to-stand, and functional reaching tests among community-dwelling elderly females. Journal of Physical Education and Sport. 2020.
Stojanović E., Radovanović D., Dalbo VJ., Jakovljević V., Ponorac N., Agostinete RR., Svoboda Z., Scanlan AT. Basketball players possess a higher bone mineral density than matched non-athletes, swimming, soccer, and volleyball athletes: A systematic review and meta-analysis. Archives of Osteoporosis. 2020.
Sarvestan J., Svoboda Z., de Oliveira Claudino JG. Force-time curve variables of countermovement jump as predictors of volleyball spike jump height. German Journal of Exercise and Sport Research. 2020.
Lehnert M., De Ste Croix M., Svoboda Z., Elfmark M., Sikora O., Šťastný P. Gender and age related differences in leg stiffness and reactive strength in adolescent team sports players. Journal of Human Kinetics. 2020.
Sarvestan J., Svoboda Z., Linduška P. Kinematic differences between successful and faulty spikes in young volleyball players. JOURNAL OF SPORTS SCIENCES. 2020.
Svobodová A., Janura M., Svoboda Z. Možnosti biomechanické analýzy spontánní pohybové aktivity u novorozenců. Rehabilitace a Fyzikalni Lekarstvi. 2020.
Sarvestan J., Svoboda Z., Kováčiková Z., Aghaie Ataabadi P., Needle AR. The effect of ankle Kinesio™ taping on ankle joint biomechanics during unilateral balance status among collegiate athletes with chronic ankle sprain. PHYSICAL THERAPY IN SPORT. 2020.
Janura M., Zahutová E., Gallo J., Svoboda Z., Honzíková L. Vliv primární a revizní totální endoprotézy kyčelního kloubu na kinematiku chůze. Acta Chirurgiae Orthopaedicae et Traumatologiae Cechoslovaca. 2020.
Kristiníková J., Petrová M., Krejčí J., Svoboda Z., Poděbradská R., Janura M. Vliv protézy na horní končetině na posturu a posturální stabilitu. Rehabilitace a Fyzikalni Lekarstvi. 2020.
Béreš M., Svoboda Z., Gallo J., Kalina R., Zahutová E., Zapletalová J. Vliv rekonstrukce předního zkříženého vazu na kinematiku chůze. Acta Chirurgiae Orthopaedicae et Traumatologiae Čechoslovaca. 2020.
Martínez-Lemos I., Janura M., Abrantes J., Svoboda Z., García-García O. Acute neuromuscular responses in upper limb after nordic walking training in youth females. Cuadernos de Psicologia del Deporte. 2019.
Mandigout S., Lacroix J., Perrochon A., Svoboda Z., Aubourg T., Vuillerme N. Comparison of step count assessed using wrist- and hip-worn actigraph gt3x in free-living conditions in young and older adults. Frontiers in Medicine. 2019.
De Ste Croix M., Lehnert M., Maixnerová E., Zaatar A., Svoboda Z., Botek M., Vařeková R., Šťastný P. Does maturation influence neuromuscular performance and muscle damage after competitive match-play in youth male soccer players? European Journal of Sport Science. 2019.
Volf P., Kutílek P., Hejda J., Vítečková S., Smrčka P., Hana K., Svoboda Z., Křivánek V. Methods for kinematic analysis of human movement in military applications: A review of current and prospective methods. Lekar a Technika. 2019.
Šťastný P., Lehnert M., De Ste Croix M., Petr M., Svoboda Z., Maixnerová E., Vařeková R., Botek M., Petřek M., Kocourková L., Cięszczyk P. The effect of COL5A1, GDF5 and PPARA genes on a movement screen and neuromuscular performance in adolescent team sport athletes. JOURNAL OF STRENGTH AND CONDITIONING RESEARCH. 2019.
Maixnerová E., Svoboda Z., Gonosová Z., Zaatar A., Hůlka K., Lehnert M. The reliability of electromechanical delay during squat jump. Journal of Physical Education and Sport. 2019.
Řezaninová J., Hrazdíra L., Moc Králová D., Svoboda Z., Benaroya A. Advanced conservative treatment of complete acute rupture of the lateral ankle ligaments: Verifying by stabilometry. Foot and Ankle Surgery. 2018.
Sarvestan J., Alaei F., Kazemi NS., Khial PH., Shirzad E., Svoboda Z. Agility profile in collegiate athletes with chronic ankle sprain: the effect of Athletic and Kinesio taping among both genders. Sport Sciences for Health. 2018.
Janura M., Teplá L., Straková P., Kuboňová E., Svoboda Z., Javůrek F. Comparison of gait kinematics between professional ballet dancers and non-dancers. NEUROENDOCRINOLOGY LETTERS. 2018.
Vítečková S., Kutílek P., Svoboda Z., Krupička R., Kauler J., Szabo Z. Gait symmetry measures: A review of current and prospective methods. Biomedical Signal Processing and Control. 2018.
Bizovská L., Svoboda Z., Janura M., Bisi MC., Vuillerme N. Local dynamic stability during gait for predicting falls in elderly people: A one-year prospective study. PLoS One. 2018.
Kutílek P., Svoboda Z., Cakrt O., Hana K., Chovanec M. Postural stability evaluation of patients undergoing vestibular schwannoma microsurgery employing the inertial measurement unit. Journal of Healthcare Engineering. 2018.
Adamová B., Kutílek .., Cakrt O., Svoboda Z., Vítečková S., Smrčka P. Quantifying postural stability of patients with cerebellar disorder during quiet stance using three-axis accelerometer. Biomedical Signal Processing and Control. 2018.
Gonosová Z., Linduška P., Bizovská L., Svoboda Z. Reliability of ankle–foot complex isokinetic strength assessment using the Isomed 2000 dynamometer. Medicina-Lithuania. 2018.
Svobodová A., Vobořilová L., Můčková A., Hálek J., Svoboda Z. Standardizace škály NAPI (Neurobehavioral Assessment of the Preterm Infant) pro českou populaci. Pediatrie pro Praxi. 2018.
Bizovská L., Svoboda Z., Kuboňová E., Vuillerme N., Hirjaková Z., Janura M. The differences between overground and treadmill walking in nonlinear, entropy-based and frequency variables derived from accelerometers in young and older women – preliminary report. Acta of Bioengineering and Biomechanics. 2018.
Pšurný M., Svoboda Z., Janura M., Kuboňová E., Bizovská L., Martinez Lemos RI., Abrantes J. The effects of Nordic walking and slope of the ground on lower limb muscle activity. Journal of Strength and Conditioning Research. 2018.
Lehnertová M., Siudová L., Janura M., Svoboda Z., Gallo J., Kamínek P. Vliv odlehčující ortézy na dynamické parametry stojné fáze chůze u pacientů s gonartrózou. Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Čechoslovaca. 2018.
Janura M., Bizovská L., Svoboda Z., Černý M., Zemková E. Assessment of postural stability in stable and unstable conditions. Acta of Bioengineering and Biomechanics. 2017.
Zemková E., Jeleň M., Kováčiková Z., Miklovič P., Svoboda Z., Janura M. Balance performance during perturbed standing is not associated with muscle strength and power in young adults. Journal of Motor Behavior. 2017.
Ondra L., Nátěsta P., Bizovská L., Kuboňová E., Svoboda Z. Effect of in-season neuromuscular and proprioceptive training on postural stability in male youth basketball players. Acta Gymnica. 2017.
Pšurný M., Janura M., Svoboda Z., Kopynová A. Effect of Nordic walking on the range of motion of the trunk and upper extremities at different walking speeds and ground slope. Journal of Physical Education and Sport. 2017.
Tománková K., Přidalová M., Svoboda Z., Cuberek R. Evaluation of Plantar Pressure Distribution in Relationship to Body Mass Index in Czech Women during Walking. Journal of the American Podiatric Medical Association. 2017.
Kutílek P., Svoboda Z., Vítečková S., Hana K., Váňa Z. Evaluation of the effect of heel lift on postural stability and symmetry of muscle activity. Journal of Back and Musculoskeletal Rehabilitation. 2017.
Bizovská L., Janura M., Svoboda Z., Černý M., Krohová J., Šmondrk M. Intra- and inter-session reliability of traditional and entropy-based variables describing stance on a wobble board. Medical Engineering and Physics. 2017.
Lehnert M., Svoboda Z., Chmelík F., Cuberek R., Zemková E., Machová I. Isokinetic Strength of Knee Extensors is Associated with Balance in Middle-aged Women. The Anthropologist. 2017.
Neumannová K., Svoboda Z., Zatloukal J., Sedlák V., Plutinský M., Bizovská L., Janura M., Koblížek V. Poruchy rovnováhy u nemocných s chronickou obstrukční plicní nemocí. Studia pneumologica et phthiseologica. 2017.
Maixnerová E., Svoboda Z., Gonosová Z., Dupalová D., Lehnert M. The effect of balance therapy on postural stability in a group of seniors using active video games (Nintendo wii). Journal of Physical Education and Sport. 2017.
Janura M., Cabell L., Svoboda Z., Elfmark M. Evaluation of explosive power performance in ski jumpers and Nordic Combined competitive athletes: A 19-year study. Journal of Strength and Conditioning Research. 2016.
Marenčáková J., Svoboda Z., Vařeka I., Zahálka F. Functional clinical typology of the foot and kinematic gait parameters. Acta Gymnica. 2016.
Klugarová J., Janura M., Svoboda Z., Sos Z., Stergiou N., Klugar M. Hallux valgus surgery affects kinematic parameters during gait. Clinical Biomechanics. 2016.
Hodonská J., Neumannová K., Svoboda Z., Sedlák V., Zatloukal J., Plutinský M., Koblílžek V., Bizovská L. Incremental shuttle walk test as an indicator of decreased exercise tolerance in patients with chronic obstructive pulmonary disease. Acta Gymnica. 2016.
Kuboňová .., Svoboda Z., Janura M., Gallo J., Dušková .. Lower limb loading during gait in patients long period after total hip arthroplasty revision. BioMed Research International. 2016.
Kušmírek S., Karel H., Socha V., Průcha J., Kutílek P., Svoboda Z. Postural instability assessment using trunk acceleration frequency analysis. European Journal of Physiotherapy. 2016.
Svoboda Z., Bednáříková H., Janura M., Zemková E. Posturální stabilita stoje u osob s kořenovým syndromem L5. Rehabilitace a fyzikální lékařství. 2016.
Rataj J., Janura M., Svoboda Z., Krhutová Z., Elfmark M. Problémy s kolenními klouby u brankářů ve florbalu. Praktický lékař. 2016.
Melecký R., Socha V., Kutílek P., Hanáková L., Takac P., Schlenker J., Svoboda Z. Quantification of trunk postural stability using convex polyhedron of the time-series accelerometer data. Journal of Healthcare Engineering. 2016.
Teplá L., Janura M., Svoboda Z., Zemková E. Slackline a jeho možnosti využití v rehabilitační terapii. Rehabilitácia. 2016.
Marenčáková J., Svoboda Z., Zahálka F. Varózní předonoží a jeho vliv na pohybový stereotyp pánve během chůze. Česká kinantropologie. 2016.
Svoboda Z., Janura M., Kříčková L., Kubisová M., Rosický J., Gallo J. Vliv odlehčující kolenní ortézy na chůzi u pacientů s gonartrózou – pilotní studie. Rehabilitace a fyzikální lékařství. 2016.
Kutílek P., Socha V., Čakrt O., Svoboda Z. Assessment of postural stability in patients with cerebellar disease using gyroscope data. Journal of Bodywork and Movement Therapies. 2015.
Šťastný P., Lehnert M., Zaatar A., Svoboda Z., Xaverová Z. Does the dumbbell-carrying position change the muscle activity in split squats and walking lunges? Journal of Strength and Conditioning Research. 2015.
Svoboda Z., Bizovská L., Kováčiková Z., Kutílek P., Cuberek R., Janura M. Effect of lower limb preference on variability of centre of pressure movement during gait. Acta Gymnica. 2015.
Janura M., Gallo J., Svoboda Z., Švidernochová D., Kristiníková J. Effect of physiotherapy and hippotherapy on kinematics of lower limbs during walking in patients with chronic low back pain: A pilot study. Journal of Physical Education and Sport. 2015.
Janura M., Svoboda Z., Cabell L., Dvořáková T., Jelen K. Effect of repeated therapeutic horse riding sessions on the trunk movement of the rider. Neuroendocrinology Letters. 2015.
Šťastný P., Zaatar A., Lehnert M., Svoboda Z., Xaverová Z. Gluteus medius and thigh muscles electromyography during load carrying walking. Acta Universitatis Carolinae Kinanthropologica. 2015.
Hálek J., Můčková A., Svoboda Z., Janura M., Maříková J., Horáková K., Kantor L., Němcová N. Kinematic analysis of preterm newborns' spontaneous movements for postural activity assessment. Biomedical Papers-Olomouc. 2015.
Bizovská L., Svoboda Z., Janura M. Reliabilita meraní zaťaženia nohy pri chôdzi. Lékař a technika. 2015.
Janura M., Elfmark M., Cabell L., Svoboda Z. Ski-jumpers’ performance in a laboratory setting: A 29-year longitudinal study. Journal of Sports Sciences. 2015.
Vaverka F., Elfmark M., Svoboda Z., Janura M. System of gait analysis based on ground reaction force assessment. Acta Gymnica. 2015.
Šťastný P., Lehnert M., Zaatar A., Svoboda Z., Xaverová Z., Pietraszewski P. The gluteus medius vs. thigh muscles strength ratio and their relation to electromyography amplitude during a farmer’s walk exercise. Journal of Human Kinetics. 2015.
Bizovská L., Svoboda Z., Janura M. The possibilities for dynamic stability assessment during gait: A review of the literature. Journal of Physical Education and Sport. 2015.
Honzíková L., Kuboňová E., Svoboda Z., Janura M., Rosický J. Vliv valgozity paty na pohyb nohy při chůzi u dětí ve věku 3 až 8 let. Česko-slovenská pediatrie. 2015.
Procházková M., Teplá L., Svoboda Z., Janura M., Cieslarová M. Analysis of foot load during ballet dancers’ gait. Acta of Bioengineering and Biomechanics. 2014.
Teplá L., Procházková M., Svoboda Z., Janura M. Analýza dynamického zatížení nohy při chůzi profesionálních baletních tanečníků. Pracovní lékařství. 2014.
Kováčiková Z., Svoboda Z., Neumannová K., Bizovská L., Cuberek R., Janura M. Assessment of postural stability in overweight and obese middle-aged women. Acta Gymnica. 2014.
Kutílek P., Socha V., Cakrt O., Svoboda Z. Differences in evaluation methods of trunk sway using different MoCap systems. Acta of Bioengineering and Biomechanics. 2014.
Kováčiková Z., Ořechovská K., Svoboda Z., Janura M. Hodnocení posturální stability pomocí funkčních testů u skupiny transtibiálně amputovaných (pilotní studie). Rehabilitace a fyzikální lékařství. 2014.
Teplá L., Procházková M., Svoboda Z., Janura M. Kinematic analysis of the gait in professional ballet dancers. Acta Gymnica. 2014.
Kutílek P., Vítečková S., Svoboda Z., Socha V., Smrčka P. Kinematic quantification of gait asymmetry based on characteristics of angle-angle diagrams. Acta Polytechnica Hungarica. 2014.
Šťastný P., Lehnert M., Zaatar A., Svoboda Z., Xaverová Z., Jelen K. Knee joint muscles neuromuscular activity during load-carrying walking. Neuroendocrinology Letters. 2014.
Neumannová K., Svoboda Z., Kováčiková Z., Zatloukal J., Procházková M., Janura M. Možnosti využití zátěžového terénního chodeckého testu Incremental Shuttle Walk Test v rehabilitační praxi a klinickém výzkumu u nemocných s respirační dysfunkcí. Rehabilitace a fyzikální lékařství. 2014.
Můčková A., Janura M., Svoboda Z., Hálek J., Maříková J., Horáková K. Pohyb končetin jako ukazatel spontánní motoriky u předčasně narozených dětí. Rehabilitace a fyzikální lékařství. 2014.
Kutílek P., Socha V., Vítečková S., Svoboda Z. Quantification of gait asymmetry in patients with ankle foot orthoses based on hip–hip cyclograms. Biocybernetics and Biomedical Engineering. 2014.
Bizovská L., Svoboda Z., Kutílek P., Janura M., Gába A., Kováčiková Z. Variability of centre of pressure movement during gait in young and middle-aged women. Gait & Posture. 2014.
Krejčí E., Janura M., Svoboda Z. Vliv hipoterapie na psychické a motorické funkce u dětí a mladistvých s DMO. Pediatrie pro praxi. 2014.
Procházková M., Teplá L., Svoboda Z., Juráková E., Janura M. Vliv rehabilitace na dynamické zatížení nohy u baletních tanečníků. Rehabilitace a fyzikální lékařství. 2014.
Hájková H., Svoboda Z., Přidalová M. Vliv vybraných morfologických parametrů nohy na kinematické parametry chůzového cyklu u mužů ve věku 20 až 30 let. Rehabilitace a fyzikální lékařství. 2014.
Kutílek P., Vítečková S., Svoboda Z., Hejda J. Application of portable force platforms equipped with a device for measuring position and orientation. Acta Polytechnica. 2013.
Kutílek P., Vítečková S., Svoboda Z. Characterization of human gait using fuzzy logic. Acta Polytechnica. 2013.
Janurová E., Janura M., Cabell L., Svoboda Z., Vařeka I., Elfmark M. Kinematic chains in ski jumping in-run posture. Journal of Human Kinetics. 2013.
Kutílek P., Vítečková S., Svoboda Z., Smrčka P. Kinematic quantification of gait asymmetry in patients with peroneal nerve palsy based on bilateral cyclograms. Journal of Musculoskeletal and Neuronal Interactions. 2013.
Janura M., Kubešová G., Svoboda Z., Vařeka I., Janurová E., Elfmark M. Problematika otevřených a uzavřených kinematických řetězců dolních končetin při chůzi. Rehabilitácia. 2013.
Jandačka D., Uchytil J., Svoboda Z., Elfmark M., Janura M. Test-retest reliability of the net joint power transferred by the lower limbs during walking in healthy men. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2013.
Koutný D., Paloušek D., Stoklásek P., Rosický J., Teplá L., Procházková M., Svoboda Z., Krejčí P. The biomechanics of cycling with a transtibial prosthesis: a case study of a professional cyclist. International Journal of Medical, Pharmaceutical Science and Engineering. 2013.
Fízková V., Krejčí E., Svoboda Z., Elfmark M., Janura M. The effect of hippotherapy on gait in patients with spastic cerebral palsy. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2013.
Kutílek P., Vítečková S., Svoboda Z., Smrčka P. The use of artificial neural networks to predict the muscle behavior. Central European Journal of Engineering. 2013.
Honzíková L., Svoboda Z., Janura M., Rosický J., Martinásková E. Vztah valgozity paty, typologie a biomechaniky nohy u dětí. Rehabilitace a fyzikální lékařství. 2013.
Janura M., Cabell L., Svoboda Z., Dvořáková T., Haltmayer E., Janurová E. A review of pressure measurement on the contact surface between the horse and the rider. Pferdeheilkunde. 2012.
Vítečková S., Kutílek P., Svoboda Z., Kauler J., Jiřina M. Determination of human gait phase by zero-moment point. Lékař a technika. 2012.
Janura M., Svoboda Z., Jandačka D., Elfmark M., Uchytil J., Chorvátová M. Hodnocení variability dynamických parametrů chůze. Rehabilitácia. 2012.
Martinásková E., Honzíková L., Janura M., Svoboda Z. The influence of valgus heel position on foot loading in a child's gait. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2012.
Janura M., Svoboda Z., Dvořáková T., Cabell L., Elfmark M., Janurová E. The variability of a horse’s movement at walk in hippotherapy. Kinesiology. 2012.
Janura M., Elfmark M., Svoboda Z. Vliv způsobu provedení odrazu na výšku skoku závodníků v severské kombinaci. Česká kinantropologie. 2012.
Janura M., Cabell L., Svoboda Z., Elfmark M., Janurová E. Analysis of the beginning of the early flight phase of the ski jump in athletes with different performance levels. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2011.
Svoboda Z., Dvořáková T., Janura M. Does the rider influence the horse's movement in hippotherapy? Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2011.
Vařeková R., Vařeka I., JANURA M., SVOBODA Z., ELFMARK M. Evaluation of Postural Asymmetry and Gross Joint Mobility in Elite Female Volleyball Athletes. Journal of Human Kinetics. 2011.
Svoboda Z., Stejskal P., Jakubec A., Krejčí J. Kinematical analysis, pole forces and energy cost of Nordic walking: slope influence. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2011.
Janura M., Svoboda Z., Elfmark M., Janurová E., Cabell L. Kinematická analýza skoku závodníků v severské kombinaci a ve skoku na lyžích na můstku HS-134 m na MS 2009 v Liberci. Česká kinantropologie. 2011.
Svoboda Z., Janura M., Dvořáková T., Živný B. Možnosti využití hipoterapie v klinické praxi 1. Rehabilitácia. 2011.
Svoboda Z., Janura M., Dvořáková T., Živný B. Možnosti využití hipoterapie v klinické praxi 2. Rehabilitácia. 2011.
Kozáková J., Janura M., Svoboda Z., Elfmark M., Klugar M. The influence of hallux valgus on pelvis and lower extremity movement during gait. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2011.
Dvořáková T., Janura M., Svoboda Z., Dvořáková J. Faktory ovlivňující proces a výsledný efekt v hipoterapii. Rehabilitace a fyzikální lékařství. 2010.
Kozáková J., Janura M., Gregorková A., Svoboda Z. Hallux valgus z pohledu fyzioterapeuta aneb je hallux valgus pouze deformita palce? Rehabilitace a fyzikální lékařství. 2010.
Janura M., Dvořáková T., Peham C., Svoboda Z., Elfmark M. The influence of walking speed on equine back motion in relation to hippotherapy. Wiener Tierarztliche Monatsschrift. 2010.
Janura M., Krhutová Z., Novosad P., Svoboda Z. Vliv řízené pohybové aktivity na posturální stabilitu u osob s osteoporózou. Osteologický bulletin. 2010.
Svoboda Z., Janura M. Využití 3D kinematické analýzy chůze pro potřeby rehabilitace - systém Vicon MX. Rehabilitace a fyzikální lékařství. 2010.
Kozáková D., Svoboda Z., Janura M., Elfmark M., Nedvědová I. Assessment of postural stability in patients with a transtibial amputation with various times of prosthesis use. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2009.
Kozáková J., Janura M., Svoboda Z. Může valgózní deformita palce ovlivnit výkonnost vrcholových sportovců? Medicina sportiva Bohemica et Slovaca. 2009.
Dvořáková T., Janura M., Svoboda Z., Elfmark M. The influence of the leader on the movement of the horse in walking during repeated hippotherapy sesions. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2009.
Jakubec A., Stejskal P., Svoboda Z., Krejčí J., Salinger J., Štěpaník P., Smékal D., Klimešová I. Výzkumný design severské chůze ve světle prvních výsledků. Medicina sportiva Bohemica et Slovaca. 2009.
Dvořáková T., Janura M., Svoboda Z., Elfmark M. Hodnocení kinematiky pohybu vybraných segmentů na těle koně při hipoterapii. Česká kinantropologie. 2008.
Janura M., Cabell L., Svoboda Z., Kozáková J., Gregorková A. Kinematic analysis of gait in patients with juvenile hallux valgus deformity. Journal of Biomechanical Science and Engineering. 2008.
Janura M., Rosický J., Svoboda Z. Vliv nastavení transtibiální protézy na posturální stabilitu. Pohybové ústrojí. 2008.
Svoboda Z., Janura M. Temporal symmetry of sound and prosthetic limbs during transtibial amputee gait with various prosthetic foot alignment. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2007.
Janura M., Svoboda Z., Elfmark M., Krejčová K. Vliv nastavení protézy a protetického chodidla na velikost plantárního tlaku u osob s transtibiální amputací. Česká kinantropologie. 2007.
Janura M., Svoboda Z., Gregorková A., Elfmark M., Petrová D. Zatížení chodidla při chůzi osob s juvenilní formou hallux valgus. Medicina sportiva Bohemica et Slovaca. 2007.
Janura M., Svoboda Z., Kozáková D., Birgusová G. Analýza chůze u osob s transtibiální amputací. Rehabilitace a fyzikální lékařství. 2006.
Janura M., Svoboda Z., Janurová E. Hodnocení rozložení tlaků při chůzi s transtibiální protézou. Česká antropologie. 2006.
Janura M., Svoboda Z., Elfmark M. The variability assessment of the dynamic gait parameters of persons with unilateral trans-tibial amputation. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2006.
Dvořáková T., Pavelková J., Janura M., Svoboda Z. Analýza pohybu v hipoterapii z hlediska biomechaniky. Rehabilitace a fyzikální lékařství. 2005.
Janura M., Dvořáková T., Svoboda Z. Využití analýzy videozáznamu pro potřeby hipoterapie. Rehabilitácia. 2004.
Dvořáková T., Janura M., Vyjídáková K., Svoboda Z. Sledování pohybu hřbetu koně a jeho změny v závislosti na rychlosti kroku. Rehabilitácia. 2004.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Hourová M., Kutílek P., Hejda J., Vítečková S., Janura M., Bizovská L., Hamříková M., Volf P., Svoboda Z. Evaluation of postural stability differences in the elderly through recurrent analysis. In Blobel B., Lhotská L., Pharow P., Sousa F. (Eds.) Studies in Health Technology and Informatics. 2020.
Kutílek P., Vařeka I., Křivánek V., Molnár P., Svoboda Z., Němeček O., Vítečková S. Gait evaluation in patients with transtibial prosthesis using force platforms. In Maga D., Štefek A., Březina T. (Eds.) Proceedings of the 2018 18th International Conference on Mechatronics – Mechatronika (ME) 2018. 2019.
Kutílek P., Vítečková S., Volf P., Hejda J., Kotolová V., Křivánek V., Svoboda Z., Doskočil R., Štefek A. Evaluation of gait and standing posture by software based on SimMechanics. In Březina T., abłoński R. (Eds.) Advances in Intelligent Systems and Computing, Volume 644. 2018.
Kotolová V., Kutílek P., Vítečková S., Palička J., Svoboda Z., Křivánek V., Doskočil R., Štefek A. Evaluation of postural stability during quiet standing using MatLab software and promising parameters. In Březina T., Jabłoński R. (Eds.) Advances in Intelligent Systems and Computing, Volume 644. 2018.
Kutílek P., Vařeka I., Křivánek V., Molnár P., Svoboda Z., Němeček O., Vítečková S. Gait evaluation in patients with transtibial prosthesis using force platforms. In Maga D., Štefek A., Březina T. (Eds.) Proceedings of the 2018 18th International Conference on Mechatronics – Mechatronika (ME) 2018. 2018.
Kutílek .., Drangeles AC., De Brito M., Kotolová V., Adamová B., Molnár P., Němeček O., Vařeka I., Svoboda Z. Length of the center of pressure plot: Technique for quantifying gait performance. In Pinker J. (Eds.) 2018 International Conference on Applied Electronics (AE). 2018.
Šťastný P., Kubový P., Janura M., Jelen K., Svoboda Z., Maszczyk A. Comparison of two different video motion capturing systems determined for human movement assessment. In Czaplicki A., Wit A., Wychowanski M., Wilczewski R. (Eds.) International conference of the Polish society of biomechanics- Biomechanics 2016. 2016.
Svoboda Z., Bizovská L., Janura M. Možnosti hodnocení dynamické rovnováhy při chůzi. In Cepková A., Horvát M. (Eds.) 19. medzinárodná vedecká konferencia „Od výskumu k praxi“: Zborník z konferencie. 2015.
Procházková M., Svoboda Z., Blažková M., Teplá L. The static balance assessment in ballet dancers: The effect of vision and leg preference. In Milanović D., Sporiš G. (Eds.) 7th International Scientific Conference on Kinesiology “Fundamental and Applied Kinesiology – Steps Forward”: Proceedings. 2014.
Svoboda Z., Janura M., Vařeka I. Relation between sophisticated measurements and biomechanics teaching. In Uzunboylu H., Ozdamli F. (Eds.) Procedia - Social and Behavioral Sciences. 2013.
Vítečková S., Kutílek P., Svoboda Z., Jiřina M. Fuzzy inference system for lower limbs angles prediction. 35th International Conference on Telecommunications and Signal Processing, TSP 2012 - Proceedings. 2012.
BĚLKA J., HŮLKA K., SVOBODA Z., Kostelník V. Load intensity comparison of players aged 17-18 in competitive and friendly matches in handball. In Táborsky F. (Eds.) Science and analytical Expertise in Handball (Scientific and practical approaches). 2011.
Bednářová H., Vašíčková J. Analýza sportovních preferencí u dětí v zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy. In Svoboda Z. (Eds.) Sborník příspěvků z III. mezinárodní studentské vědecké konference v oboru kinantropologie Konference plná barev. 2010.
Podlahová L. Diferencovaný profil profese akademického pracovníka - mladý učitel nebo mladý vědec? In Svoboda Z. (Eds.) Sborník příspěvků z III. mezinárodní studetnské konference v oboru kinantropologie Konference plná barev. 2010.
Nosek M. Indares.com - přehled, funkce, provoz, vývoj, trendy. In Svoboda Z. (Eds.) Sborník z mezinárodní studentské vědecké Konference plné barev. 2010.
Čekan M., Hučko B., Kosnáč J., Labaš V., Svoboda Z. Measurement of lower limb segment motion by accelerometry and videography. In Jančo R. (Eds.) 13th International Conference on Mechanical Engineering 2010, Proceedings. 2010.
Janura M., Svoboda Z., Porada V. Možnosti využití záznamu chůze pro identifikaci osob v kriminalistice podle individuálních trajektorií funkčních a dynamických znaků. In Porada V., Šimšík D. (Eds.) Identifikace osob na základě projevu lokomoce člověka. 2009.
Janura M., Svoboda Z. Biomechanická analýza chůze s TT amputací. 2. konference ISPO ČR. 2008.
Janura M., Svoboda Z., Uhlář R. A comparison of ski jump execution in a group of the best jumpers. In Linnamo V., Komi P., Müller E. (Eds.) Science and nordic skiing. 2007.
Válková V., Svoboda Z. Hodnocení stavu nohy s hallux valgus při různých operačních postupech. In Mellenová Z. (Eds.) Studentská vědecké konference ZSF OU. 2007.
Kozáková D., Janura M., Svoboda Z. Hodnocení vlivu protetické fyzioterapie na vybrané biomechanické parametry u osob s transtibiální amputací. In Kovář K., Šefl M. (Eds.) Sborník příspěvků studentské vědecké konference Mladí ve vědě na počátku nového tisíciletí. 2007.
Janura M., Rosický J., Svoboda Z., Elfmark M., Krawczyk P. Influence of a trans-tibial prosthesis alignment on the user's stability. Proceedings of the 12th world congress of the International society for prosthetics and orthotics. 2007.
Kozáková J., Janura M., Svoboda Z. Kinematická analýza chůze u osob s valgózním palcem [CD]. In Marousek A. (Eds.) Konference plná barev. 2007.
Svoboda Z. Vliv nastavení protézy na časové parametry chůze [CD]. In Marousek A. (Eds.) Konference plná barev. 2007.
Svoboda Z., Janura M., Kozáková D. Využití biomechaniky v oblasti základních pohybových aktivit u osob s protézou. In Kovář K., Štefl M. (Eds.) Mladí ve vědě na počátku nového tisíciletí. 2007.
Janura M., Wilder V., Vaverka F., Svoboda Z., Kozáková D. Kinematic analysis of 100m hurdle race in fire sport. In Schwammeder H., Strutzenberger G., Fastenbauer V., Lindinger S., Müller E. (Eds.) Proceedings of the XXIV International Symposium on Biomechanics in Sports, Volume 1. 2006.
Svoboda Z., Janura M., Elfmark M. Analysis of the pressure force during gait with various types of trans-tibial prosthesis. Pressure and biomechanics - Footscan(r) user meeting: Book of abstracts. 2005.
Dvořáková T., Svoboda Z., Janura M., Kučejová P. The effect of repeatedly carrying out hippotherapy on the motor response of the rider. In Vaverka F. (Eds.) Movement and health, 4th international conference: Proceedings. 2005.
Svoboda Z., Polanský R., Janura M., Vaverka F. The influence of chosen parameters to maximal ball flight distance at the instep kick - kinematic analysis. The 7th scientific conference Application of scientific research on sport training: Book of abstracts. 2005.
Janura M., Svoboda Z., Elfmark M. The influence of various types of trans-tibal prosthesis on the dynamic parameters of human gait. In Nester Ch. (Eds.) Biomechanics of the lower limb in health, disease and rehabilitation. 2005.
Janura M., Svoboda Z. Využití biomechaniky v ortotice a protetice (zaměření na analýzu pohybu). Sborník z 1. konference ISPO ČR. 2005.
Dvořáková T., Janura M., Svoboda Z., Pavelková J. The influence of change in horse's walk speed on the motor response of the rider during hippotherapy [Abstract]. In Horák M. (Eds.) Biomechanics of man 2004. 2004.
Dvořáková T., Janura M., Svoboda Z., Pavelková J. The influence of change in horse's walk speed on the motor response of the rider during hippotherapy [CD]. In Horák M. (Eds.) Biomechanics of man 2004. 2004.
Dvořáková T., Janura M., Svoboda Z. What are the next steps for hippotherapy? In Vaverka F. (Eds.) Movement and health : 3rd international conference. 2004.
Janura M., Svoboda Z., Elfmark M., Matura L. Analýza provedení speciálně napodobivých cvičení ve skoku na lyžích. In Vindušková J., Chrudimský J. (Eds.) Pohybové aktivity jako prostředek ovlivňování člověka. 2003.
KNIHA - CELEK
Svoboda Z., Rosický J., Janura M. Chůze u osob s transtibiální amputací. 2020.
Neumannová K., Janura M., Kováčiková Z., Svoboda Z., Jakubec L. Analýza chůze u osob s chronickou obstrukční plicní nemocí. 2015.
Cuberek R., Gába A., Svoboda Z., Pelclová J., Chmelík F., Lehnert M., Šafář M., Frömel K. Chůze v životě žen se sedavým zaměstnáním. 2014.
Cuberek R., Gába A., Svoboda Z., Pelclová J., Chmelík F., Lehnert M., Šafář M., Frömel K. Walking in the lifestyle of elderly women with sedentary occupation. 2014.
KAPITOLA V KNIZE
Janura M., Krhutová Z., Svoboda Z., Novosad P. The effect of exercise on bone mineral density, bone markers and postural stability in subjects with osteoporosis. In Dionyssiotis Y. (Eds.) Osteoporosis. 2012.
Janura M., Svoboda Z. Dynamic pressure measurements in below-knee prosthetics. In D'Aout K., Lescrenier K., Van Gheluwe B., De Clercq D. (Eds.) Advances in plantar pressure measurements in clinical and scientific research. 2008.
ABSTRAKT
Bizovská L., Svoboda Z., Klein T., Banátová K., Valtr L., Abdollahipour R., Wilson PH., Kimijanová J., Hlavačka F. Effect of cognitive task on complexity of walking in typically developing children and children with developmental coordination disorder. The 9th International Posture Symposium: Abstracts. 2023.
Hrachovinová S., Klein T., Svoboda Z. Gait in different phases of the menstrual cycle. In Kimijanová J., Hlavačka F. (Eds.) The 9th International Posture Symposium: Abstracts. 2023.
Alaei F., Svoboda Z., Aghaie Ataabadi P., Bahmani M., Del Din S., Sarvestan J. Lower limb kinematics, coordination and muscular activity responses to mobile phone use during gait. GAIT & POSTURE. 2023.
Abdollahipour R., Valtr L., Banátová K., Bizovská L., Klein T., Svoboda Z., Wilson P. Motor inhibition is impaired in children with developmental coordination disorder (DCD), regardless of their severity. JOURNAL OF SPORT & EXERCISE PSYCHOLOGY. 2023.
Janura M., Nohelová D., Bizovská L., Svoboda Z. Non-linear approach for assessment of gait and stance in elderly individuals – A 5-year follow-up study. In Kimijanová J., Hlavačka F. (Eds.) The 9th International Posture Symposium: Abstracts. 2023.
Bizovská L., Nohelová D., Svoboda Z. Porovnanie charakteristík chôdze seniorov v laboratóriu a počas bežných denných aktivít. In Kubášová K., Kratochvíl A., Mendová K., Garanová Krišťáková J. (Eds.) Human Biomechanics 2023 - Sborník. 2023.
Svoboda Z., Bizovská L., Klein T., Banátová K., Valtr L., Abdollahipour R., Wilson PH. Postural control after obstacle crossing during dual task conditions in children with developmental coordination disorder. In Kimijanová J., Hlavačka F. (Eds.) The 9th International Posture Symposium: Abstracts. 2023.
Murínová L., Klein T., Svoboda Z., Janura M. The effect of minimalist footwear wearing on plantar pressure during walking. In Kimijanová J., Hlavačka F. (Eds.) The 9th International Posture Symposium: Abstracts. 2023.
Svobodová A., Bartošková E., Bizovská L., Hálek J., Můčková A., Slováková J., Svoboda Z. Variabilita spontánní pohybové aktivity u novorozenců s různým gestačním věkem při narození. Objektivní hodnocení posturálního chování novorozenců. 2022.
Svoboda Z., Bizovská L., Janura M. Is there difference between dominant and nondominant limbs in local dynamic stability during gait? In Heidler J. (Eds.) 2nd International Conference of Sport, Health and Physical Education: Book of Abstracts. 2021.
Klein T., Svoboda Z., Kleinová J. The effect of different surfaces on shank muscle activity in barefoot and shod running. In Heidler J. (Eds.) 2nd International Conference of Sport, Health and Physical Education: Book of Abstracts. 2021.
Nohelová D., Bizovská L., Vuillerme N., Svoboda Z. Variability and complexity of gait in various outdoor conditions. In Heidler J. (Eds.) 2nd International Conference of Sport, Health and Physical Education: Book of Abstracts. 2021.
Můčková A., Housková M., Hálek J., Svoboda Z., Tečová D., Janura M. Objektivizace posturální aktivity u předčasně narozených dětí pomocí silové plošiny. Kineziologická konference s mezinárodní účastí 2020 – Sborník abstrakt. 2020.
Hourová M., Kutílek P., Vítečková S., Janura M., Bizovská L., Svoboda Z., Hamříková M. Evaluation of postural stability in the elderly by non-linear methods: Preliminary results. In Kutílek P., Volf P. (Eds.) Book of abstracts of the 4th International Conference on Movement Analysis. 2019.
Volf P., Kutílek P., Vítečková S., Hejda J., Smrčka P., Hana K., Svoboda Z., Křivánek V. Methods for kinematic analysis of human movement in military applications: A review of current and prospective methods. In Kutílek P., Volf P. (Eds.) Book of abstracts of the 4th International Conference on Movement Analysis. 2019.
Můčková A., Housková M., Hálek J., Svoboda Z., Janura M. Objektivizace posturální aktivity u předčasně narozených dětí pomocí silové plošiny. XXXV. Neonatologické dny. 2019.
Bizovská L., Gonosová Z., Kováčiková Z., Linduška P., Svoboda Z., Janura M. Relationship between muscle strength of the lower limbs and local dynamic stability during gait. In Kutílek P., Volf P. (Eds.) Book of abstracts of the 4th International Conference on Movement Analysis. 2019.
Svobodová A., Kalabusová J., Svoboda Z. The assessment of postural control in newborns – pilot study. In Kutílek P., Volf P. (Eds.) Book of abstracts of the 4th International Conference on Movement Analysis. 2019.
Svoboda Z., Bizovská L., Neumannová K., Hamříková M., Janura M. The influence of balance training on postural control in elderly: Randomized control trial. In Kutílek P., Wolf P. (Eds.) Book of abstracts of the 4th International Conference on Movement Analysis. 2019.
Klein T., Svoboda Z., Laštovička O., Janura M. Using of different biomechanical models in lower limb kinematic analysis. In Kutílek P., Volf P. (Eds.) Book of abstracts of the 4th International Conference on Movement Analysis. 2019.
Kuboňová E., Svoboda Z., Janura M., Silber A. Comparison of lower limb kinematics during gait between patients after primary and revision total hip replacement. In Hlavačka F., Kimijanová J. (Eds.) Abstracts of the 8th International Posture Symposium. 2018.
Bizovská L., Gonosová Z., Kováčiková Z., Linduška P., Svoboda Z., Janura M. Gait variability and symmetry and its relationship to the lower limb muscle strength. In Hlavačka F., Kimijanová J. (Eds.) Abstracts of the 8th International Posture Symposium. 2018.
Bizovská L., Gonosová Z., Svoboda Z., Linduška P., Janura M. P 002 – Ankle muscle strength and its relationship to the lower trunk movement during running. GAIT & POSTURE. 2018.
Janura M., Kuboňová E., Sladká Z., Svoboda Z. P 015 – Gait kinematics in patients after revision total hip replacement. GAIT & POSTURE. 2018.
Svoboda Z., Vagaja M., Bizovská L., Klostermann A., Janura M. P 050 – The effect of eye movement on postural control in unstable conditions. GAIT & POSTURE. 2018.
Kutílek P., Vítečková S., D'Angeles AC., Kutílková E., Janura M., Bizovská L., Svoboda Z., Hamříková M. P 170 – Differences in postural stability in the elderly: Not all tests measure the same. GAIT & POSTURE. 2018.
Svoboda Z., Bizovská L., Janura M. Relationship between local dynamic stability and fall occurrence: comparison of prospective and retrospective approach. In Hlavačka F., Kimijanová J. (Eds.) Abstracts of the 8th International Posture Symposium. 2018.
Lehnert M., Svoboda Z., Botek M., Ste Croix M., Krakovská T., Maixnerová E., Elfmark M. Week-to-week changes in neuromuscular performance and muscle damage during a competitive microcycle in youth male soccer players. 11th International Conference on Strength Training 2018 Abstract Book. 2018.
Kuboňová E., Richards J., Svoboda Z., Janura M., Hobza M. Gait condition in patients after primary total hip replacement one year after surgery. Gait & Posture. 2017.
Janura M., Bizovská L., Svoboda Z. Postural control during single leg stance in slackliners and controls. Gait & Posture. 2017.
Svoboda Z., Hamříková M., Bizovská L., Janura M. Postural stability does not distinguish between active elderly fallers and nonfallers. Gait & Posture. 2017.
Bizovská L., Svoboda Z., Bisi MC., Stagni R., Janura M. Stability assessment during running in nonprofessional runners – evaluation of the intrasession reliability. Gait & Posture. 2017.
Neumannová K., Svoboda Z., Hodonská J., Koblížek V., Sedlák V., Zatloukal J., Plutinský M., Janura M. Differences in foot loading during Incremental shuttle walked test between patients with severe chronic obstructive pulmonary disease and healthy controls. European Respiratory Journal. Supplement. 2016.
Svoboda Z., Janura M., Kuboňová E., Kutílek .., Tomčalová K., Richards .. Do subjects with lumbar disk herniation have different range of movement and movement variability than healthy controls? International Scientific Conference MOTOR CONTROL 2016: Book of Abstracts. 2016.
Bizovská L., Svoboda Z., Vuillerme N., Janura M. Entropy-based measures for fall risk prediction. Gait & Posture. 2016.
Trdličková M., Můčková A., Bílková A., Hálek J., Svoboda Z. Hodnocení posturální stability předčasně narozeného dítěte pomocí plošiny Tekscan. Sborník konference s mezinárodní účastí: Neurorehabilitační strategie u pacientů po CMP; varia. 2016.
Bizovská L., Svoboda Z., Kuboňová E., Janura M. Local dynamic stability during overground walking as a fall risk predictor in elderly – a prospective study. International Scientific Conference MOTOR CONTROL 2016: Book of Abstracts. 2016.
Kuboňová E., Svoboda Z., Janura M., Gallo J., Nováková Z. Lower limb joints stability in patients undergoing total hip arthroplasty. International Scientific Conference MOTOR CONTROL 2016: Book of Abstracts. 2016.
Neumannová K., Vuillerme N., Svoboda Z., Koblížek V., Sedlák V., Zatloukal J., Plutinský M., Janura M. The effect of fatigue on bipedal postural control in patients with severe chronic obstructive pulmonary disease. European Respiratory Journal. Supplement. 2016.
Kubisová M., Svoboda Z., Janura M., Siudová L. The effects of knee brace on the dynamics of gait in patients with gonarthris (pilot study). Gait & Posture. 2016.
Svoboda Z., Janura M., Bizovská L., Kuboňová E., Vuillerme N. Variability of centre of pressure displacements during gait in fallers and non-fallers: A 6-month prospective study. Gait & Posture. 2016.
Janura M., Svoboda Z., Bizovská L., Kuboňová E., Vuillerme N. Variability of spatial temporal gait parameters during gait in fallers and non-fallers: A 6-month prospective study. Gait & Posture. 2016.
Ořechovská K., Janura M., Svoboda Z. Vliv čití a délky pahýlu na posturální stabilitu ve stoji u transtibiálně amputovaných. In Smékal D., Urban J. (Eds.) Sborník abstraktů VI. absolventská konference Katedry fyzioterapie Fakulty tělesné kultury. 2016.
Hamříková M., Svoboda Z., Zemková E., Janura M. Age-related changes of balance during quiet stance in elderly fallers and non-fallers. In Hlavačka F., Lobotková J. (Eds.) Abstracts of the 7th International Posture Symposium. 2015.
Svoboda Z., Janura M., Bizovská L., Kuboňová E., Hamříková M. Assessment of gait performance variability as potential indicator of fall risk: Study design. Gait & Posture. 2015.
Svoboda Z., Kováčiková Z., Ořechovská K., Janura M. Balance assessment during drop jump landing in subjects with transtibial amputation. ISPO World Congress 2015: Abstract Book. 2015.
Bizovská L., Svoboda Z., Janura M., Hirjaková Z. Differences between overground and treadmill walking in dynamic stability assessment using frequency and nonlinear analysis – pilot study. In Horák Z., Daniel M., Ježek K. (Eds.) 21st Congress of the European Society of Biomechanics: Book of Extended Abstracts. 2015.
Kubisová M., Svoboda Z., Jurenčáková L., Janura M. Dynamic gait analysis of unloading brace effect in patients with gonarthritis. Gait & Posture. 2015.
Bizovská L., Svoboda Z., Hirjaková Z., Janura M. Dynamic stability assessment during overground and treadmill walking. In Hlavačka F., Lobotková J. (Eds.) Abstracts of the 7th International Posture Symposium. 2015.
Ořechovská K., Svoboda Z., Kováčiková Z., Janura M. Effect of stump parameters on postural stability during stance modification in transtibial amputees. Gait & Posture. 2015.
Procházková M., Svoboda Z., Teplá L., Blažková M., Zemková E., Janura M. Gender-related differences on balance: Dancers and general population. In Hlavačka F., Lobotková J. (Eds.) Abstracts of the 7th International Posture Symposium. 2015.
Kuboňová E., Svoboda Z., Gallo J., Dušková Š., Janura M. Ground reaction force during walking in patients after total hip arthroplasty revision. In Horák Z., Daniel M., Ježek K. (Eds.) 21st Congress of the European Society of Biomechanics: Book of Extended Abstracts. 2015.
Kuboňová E., Svoboda Z., Janura M., Gallo J., Nováková Z. Hip and pelvis stability in patients undergoing total hip arthroplasty. In Hlavačka F., Lobotková J. (Eds.) Abstracts of the 7th International Posture Symposium. 2015.
Zemková E., Muyor J., Štefániková G., Svoboda Z., Janura M. Nestabilné podmienky diferencujú fyzicky aktívnych jedincov a so sedavým spôsobm života s rôznou úrovňou stability postoja a trupu. Medicina sportiva Bohemica et Slovaca. 2015.
Teplá L., Zemková E., Janura M., Svoboda Z. Slackline a jeho možnosti využití v rehabilitační terapii. In Cepková A., Horvát M. (Eds.) 19. medzinárodná vedecká konferencia o športe „Od výskumu k praxi“: Zborník z konferencie. 2015.
Janura M., Svoboda Z., Ořechovská K. The effect of residual limb parameters on ground reaction force during walking in unilateral transtibial amputees. ISPO World Congress 2015: Abstract Book. 2015.
Teplá L., Procházková M., Svoboda Z., Gregorová T., Janura M. The influence of foot alignment on kinematic parameters of gait in ballet dancers. In Colloud F., Monnet T., Domalain M. (Eds.) 33 International Conference of Biomechanics in Sports: Proceedings. 2015.
Ořechovská K., Janura M., Svoboda Z., Zemková E. Vliv čití a délky pahýlu na posturální stabilitu ve stoji u transtibiálně amputovaných. In Cepková A., Horvát M. (Eds.) 19. medzinárodná vedecká konferencia o športe „Od výskumu k praxi“: Zborník z konferencie. 2015.
Kubisová M., Svoboda Z., Janura M. Analysis of loading on operated and non-operated limb during walking after total knee replacement. 1st Clinical Movement Analysis World Conference: Abstract Book. 2014.
Procházková M., Svoboda Z., Teplá L., Střešková .., Janura M. Centre of pressure movement during barefoot gait in elite professional ballet dancers. 1st Clinical Movement Analysis World Conference: Abstract Book. 2014.
Šťastný P., Lehnert M., Zaatar A., Xaverová Z., Svoboda Z. Gluteus Medius vs. Thigh Muscles Strength Ratio and Their Relation to Electromyography Amplitude during Walking with External Load. The Zinman College of Physical Education and Sport Sciences at the Wingate Institute. 2014.
Šťastný P., Lehnert M., Svoboda Z., Zaatar A., Xaverová Z. Hip Abduction vs Thigh Muscles Strength and Their Relation to Muscular Activity during Farmer’s Walk Exercise. European Journal of Sport Studies. 2014.
Procházková M., Teplá L., Svoboda Z., Janura M., Juráková E. Influence of targeted intervention on ballet dancers' foot load during gait. Gait & Posture. 2014.
Můčková A., Janura M., Svoboda Z., Hálek J., Němcová N., Horáková K. Kinematic analysis of motor behaviour in preterm infants. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2014.
Šťastný P., Lehnert M., Svoboda Z., Zaatar A., Xaverová Z. Knee Joint Muscle Activity Ratios and Timing during Farmer’s Walk Exercise. European Journal of Sport Studies. 2014.
Kováčiková Z., Kolářová B., Svoboda Z., Janura M., Ořechovská K. Lateral reach test and limits of stability in medial-lateral direction in transtibial amputees. Gait & Posture. 2014.
Ořechovská K., Svoboda Z., Janura M., Kováčiková Z. Postural stability in transtibial amputees assessed by laboratory and clinical tests. 1st Clinical Movement Analysis World Conference: Abstract Book. 2014.
Ořechovská K., Svoboda Z., Janura M., Kováčiková Z. Postural stability in transtibial amputees assessed by laboratory and clinical tests. 1st Clinical Movement Analysis World Conference: Abstract Book. 2014.
Teplá L., Janura M., Procházková M., Svoboda Z. The effect of rehabilitation intervention on gait performance in professional ballet dancers. Gait & Posture. 2014.
Teplá L., Procházková M., Svoboda Z., Janura M., Vaculíková J. The effect of rehabilitation intervention on movement of lower limbs and pelvis during the gait in professional ballet dancers. icSPORTS 2014: Final Program and Abstracts. 2014.
Šlachtová M., Neumannová K., Dupalová D., Svoboda Z., Myšáková M., Klimešová I. The influence of different acoustic stimuli (metronome vs. song) on basic temporal and spatial variables and foot pressure distribution during gait in patients with Parkinson´s disease. Abstracts of the Eighteenth International Congress of Parkinson's Disease and Movement Disorders. 2014.
Svoboda Z., Janura M., Králová L., Vařeka I. The influence of foot type on pressure distribution during gait. Gait & Posture. 2014.
Svoboda Z., Janura M., Filipiová E. Assessment of postural stability in subjects with lumbar disc herniation. British Journal of Sports Medicine. 2013.
Vorlíček M., Svoboda Z., Procházková M. Comparison of muscle activity during basic skateboard jumps. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2013.
Honzíková L., Svoboda Z., Martinásková E., Janura M., Rosický J. COP movement during gait in children with flexible flat foot. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2013.
Martinásková E., Svoboda Z., Honzíková L., Janura M. Foot kinematic analysis in children with clinical flatfoot. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2013.
Procházková M., Teplá L., Svoboda Z., Janura M., Juráková E. Influence of targeted intervention on ballet dancers' foot load during gait. 22nd Annual Meeting of ESMAC: Abstracts. 2013.
Kováčiková Z., Kolářová B., Svoboda Z., Janura M., Ořechovská K. Lateral reach test and limits of stability in medial-lateral direction in transtibial amputees. 22nd Annual Meeting of ESMAC: Abstracts. 2013.
Řezaninová J., Hrazdíra L., Svoboda Z., Dovrtělová L. Sledování změn posturální stability při poranění hlezenního kloubu ve sportu. Medicina sportiva Bohemica et Slovaca. 2013.
Krejčí E., Janura M., Svoboda Z. The effect of hippotherapy on level of memory and attention of children with cerebral palsy. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2013.
Kubisová M., Svoboda Z., Psotta R. The effect of motor proficiency to pressure distribution during gait in pre-school children – pilot study. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2013.
Teplá L., Janura M., Procházková M., Svoboda Z. The effect of rehabilitation intervention on gait performance in professional ballet dancers. 22nd Annual Meeting of ESMAC: Abstracts. 2013.
Svoboda Z., Janura M., Králová L., Vařeka I. The influence of foot type on pressure distribution during gait. 22nd Annual Meeting of ESMAC: Abstracts. 2013.
Svoboda Z., Honzíková L., Martinásková E., Janura M. Variability of pressure distribution during gait in children with heel valgus. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2013.
Kolářová B., Janura M., Svoboda Z., Kolář P., Hylmarová L. Activity of musculus triceps brachii within posterior platform translation in healthy subjects. Gait & Posture. 2012.
Kolářová B., Janura M., Svoboda Z., Kolář P., Hylmarová L. Activity of musculus triceps brachii within posterior platform translation in transtibial amputees. Gait & Posture. 2012.
Procházková M., Svoboda Z., Janura M., Cieslarová M. Analysis of ballet dancers’ foot load. In Bedzinski R., Sajewicz E., Piszczatowski S. (Eds.) International Conference of the Polish Society of Biomechanics "Biomechanics 2012“: Book of Abstracts. 2012.
Janura M., Teplá L., Procházková M., Svoboda Z. Biomechanical gait analysis in professional ballet dancers. In Kofránková V., Michalec R. (Eds.) Collection of Abstracts of the 14th Conference on Human Biomechanics. 2012.
JANURA M., Svoboda Z. Biomechanika kyčelního kloubu. In Smékal D. (Eds.) Sborník abstraktů: IV. absolventská konference katedry fyzioterapie Fakulty tělesné kultury. 2012.
Janura M., Svoboda Z., Dvořáková T. Does rider influence horse’s movement in hippotherapy? Gait & Posture. 2012.
Svoboda Z., Honzíková L., Janura M., Vidal T. Kinematic analysis of gait in children with valgus deformity of the hindfoot. In Bedzinski R., Sajewicz E., Piszczatowski S. (Eds.) International Conference of the Polish Society of Biomechanics "Biomechanics 2012“: Book of Abstracts. 2012.
JANURA M., Svoboda Z., Cabell L. Kinematic analysis of ski jump during the WSCH 2009 [Abstract]. In Hakkarainen A., Lindinger S., Linnamo V. (Eds.) 2nd International Congress on Science and Nordic Skiing, Conference Proceedings. 2012.
Teplá L., Svoboda Z., Janura M., Můčková A. Kinematic analysis of the gait in professional ballet dancers. In Bedzinski R., Sajewicz E., Piszczatowski S. (Eds.) International Conference of the Polish Society of Biomechanics "Biomechanics 2012“: Book of Abstracts. 2012.
Svoboda Z., JANURA M., Cabell L. Longitudinal study of ski jumpers take-off force [Abstract]. In Hakkarainen A., Lindinger S., Linnamo V. (Eds.) 2nd International Congress on Science and Nordic Skiing, Conference Proceedings. 2012.
Honzíková L., Svoboda Z., Rosický J., Janura M. Relationship between foot axis and foot balance during gait in children with and without static calcaneal valgus. In Bedzinski R., Sajewicz E., Piszczatowski S. (Eds.) International Conference of the Polish Society of Biomechanics „Biomechanics 2012“: Book of Abstracts. 2012.
Svoboda Z., Janura M. The influence of functional strength of lower limbs and balance on foot pressure distribution during gait in subjects with cerebral palsy and intellectual disability. In Kofránková V., Michalec R. (Eds.) Collection of Abstracts of the 14th Conference on Human Biomechanics. 2012.
Klugarová J., Janura M., Svoboda Z., Šos Z. Vliv cílené pooperativní rehabilitace u pacientů s hallux valgus na kinematické a dynamické paramety chůze. Sborník abstrakt XVI. národní kongres ČSOT. 2012.
KOLÁŘOVÁ B., JANURA M., SVOBODA Z., Kolář P., Hylmarová L. Activity of musculus triceps brachii within posterior platform translation in healthy subjects. Abstracts of the 20th Annual Meeting of ESMAC. 2011.
KOLÁŘOVÁ B., JANURA M., SVOBODA Z., Kolář P., Hylmarová L. Activity of musculus triceps brachii within posterior platform translation in transtibial amputees. Abstracts of the 20th Annual Meeting of ESMAC. 2011.
KOLÁŘOVÁ B., JANURA M., SVOBODA Z., Rosický J. Aspekty posturální stability u jedinců po amputaci dolní končetiny [CD]. Sborník 3. konference ISPO ČR. 2011.
JANURA M., SVOBODA Z., DVOŘÁKOVÁ T. Does rider influence horse’s movement in hippotherapy? Abstracts of the 20th Annual Meeting of ESMAC. 2011.
Cabell L., Janura M., Hlavačková P., Svoboda Z., Vuillerme N. Effect of modified visual information on postural balance of unilateral transfemoral amputees during quiet standing [Abstract]. Medicine and Science in Sport and Exercise. 2011.
KREJČÍ E., JANURA M., DVOŘÁKOVÁ T., Svoboda Z. Hodnocení efektu hipoterapie u pacientů s DMO [Abstract]. In Vyskočilová A. (Eds.) Sborník příspěvků 1. české národní konference aplikovaných pohybových aktivit. 2011.
KOZÁKOVÁ J., JANURA M., ŠOS Z., SVOBODA Z. Influence of hallux valgus surgery on pelvis and lower extremities movement during gait. Proceedings of the 34th Annual Meeting of American Society of Biomechanics. 2011.
SVOBODA Z., JANURA M., Kalužná A. Kinematic analysis of gait in subjects with lumbar disc herniation. Abstracts of the 20th Annual Meeting of ESMAC. 2011.
JANURA M., SVOBODA Z., DVOŘÁKOVÁ T. Možnosti využití hipoterapie v klinické praxi [Abstract]. In . (Eds.) Sborník referátů ze semináře 9. konference o hiporehabilitaci. 2011.
SVOBODA Z., JANURA M. Nové trendy v biomechanické analýze pohybu. In Palaščáková Špringrová I. (Eds.) Sborník abstraktů 2. ročníku mezinárodní konference Fyzioterapie 2011 „Vývoj metod, konceptů a technik ve fyzioterapii“. 2011.
Dedková H., Bělka J., Svoboda Z. Orientation of values of high school teenagers in Zlin and Olomouc. In Jirásek I. (Eds.) Sport and Physical Culture in the Mirror of the Social Sciences (Abstract). 2011.
KREJČÍ E., JANURA M., DVOŘÁKOVÁ T., SVOBODA Z., Drápalová J. Problematika DMO v hipoterapii z hlediska rozvoje motorických a psychických funkcí [Abstract]. In . (Eds.) Sborník referátů ze semináře 9. konference o hiporehabilitaci. 2011.
Šlachtová M., Svoboda Z., Čuklovičová K., Neumannová K. Sledování základních charakteristik chůze a ADL u pacientů s Parkinsonovou chorobou v průběhu jejich onemocnění. In Hnátek J., Vařeka I. (Eds.) XVIII. Sjezd společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny (sborník abstrakt). 2011.
JANURA M., DVOŘÁKOVÁ T., SVOBODA Z., KREJČÍ E. The comparison between the human movement in gait and in riding in hippotherapy. In Hlavačka F., Lobotková J. (Eds.) Abstracts of the 6th International Posture Symposium. 2011.
SVOBODA Z., Vařeka I., JANURA M., Šmídová K., Martynková D. The influence of active pronation and supination on the movement of the lower limbs and pelvis during gait. In Hlavačka F., Lobotková J. (Eds.) Abstracts of the 6th International Posture Symposium. 2011.
Dvořáková J., Dvořáková T., Janura M., Svoboda Z. Využití biomechanických metod při sledování vlivu hipoterapie na změnu motorických vzorů dětí s centrální koordinační poruchou [Abstract]. In Vyskočilová A. (Eds.) Sborník příspěvků 1. české národní konference aplikovaných pohybových aktivit. 2011.
JANURA M., SVOBODA Z. Využití biomechaniky v aplikovaných pohybových aktivitách [Abstract]. In Vyskočilová A. (Eds.) Sborník příspěvků 1. české národní konference aplikovaných pohybových aktivit. 2011.
HONZÍKOVÁ L., JANURA M., Dvořáková T., Svoboda Z. Využití různých typů ortéz AFO u pacientů s omezením v oblasti hlezenního kloubu a nohy – paréza nervus peroneus (případová studie) [Abstract]. In Vyskočilová A. (Eds.) Sborník příspěvků 1. české národní konference aplikovaných pohybových aktivit. 2011.
Kolářová B., JANURA M., Svoboda Z., Rosický J. Influence of a transtibial prosthesis alignment on the user's feet positions in standing [Abstract]. Proceedings of 13th ISPO World Congress. 2010.
Kozáková J., Janura M., Svoboda Z. Influence of hallux valgus on pelvis and lower extremities movement during gait [Abstract]. 8th International Congress of the European Foot and Ankle Society: Final Programme & Notes. 2010.
Svoboda Z., Kozáková J. Kinematická analýza chůze a její využití v rehabilitaci. In Smékal D., Urban J. (Eds.) III. absolventská konference Katedry fyzioterapie Fakulty tělesné kultury. 2010.
Svoboda Z., Janura M., Rosický J., Kolářová B., Honzíková L. Pressure distribution between the foot and insole and subjective evaluation of various alignments during gait in transtibial amputees [Abstract]. Proceedings of 13th ISPO World Congress. 2010.
Kozáková J., Janura M., Svoboda Z. Může valgózní deformita palce ovlivnit výkonnost vrcholových sportovců? Dny sportovní medicíny: sborník abstrakt. 2009.
Paráková B., Janura M., Elfmark M., Svoboda Z., Kozáková D., Nardone A. The assessement of limits of stability in transtibial amputees in relation to the prosthesis and prosthetic foot alignment. In Chiari L. (Eds.) Proceedings of the XIX Conference of the International Society for Posture & Gait Research. 2009.
Jakubec A., Stejskal P., Svoboda Z., Krejčí J., Salinger J., Štěpaník P., Smékal D., Klimešová I. Výzkumný design severské chůze ve světle prvních výsledků. Dny sportovní medicíny: sborník abstrakt. 2009.
Paráková B., Janura M., Hlavačková P., Svoboda Z., Kozáková D. Aspects of postural reactivity in transtibilal amputees assessed by surface EMG and dynamic posturography. In Hlavačka F. (Eds.) Abstracts of the 5th international posture symposium. 2008.
Hlavačková P., Kozáková D., Svoboda Z. Komplexní pohled na posturální stabilitu u pacientů po amputaci dolní končetiny (diagnostika, terapie). In Smékal D., Urban J. (Eds.) II. absolventská konference Katedry fyzioterapie Fakulty tělesné kultury UP. 2008.
Janura M., Dvořáková T., Peham C., Svoboda Z. The influence of change in horse's walk speed on the back movement mechanism in relation to hippotherapy. 6th international conference on equine locomotion: Book of abstracts. 2008.
Svoboda Z., Janura M., Rosický J. Influence of a prosthetic foot alignment on time variables of gait. In Bach T., Lemaire E., Hubbard S., Kyberd P. (Eds.) Proceedings of the 12th World Congress of the International Society for Prosthetics and Orthotics. 2007.
Janura M., Rosický J., Svoboda Z., Elfmark M., Krawczyk P. Influence of a trans-tibial prosthesis alignment on the user's stability. In Hubbard S., Kyberd P., Bach T., Lemaire E. (Eds.) Proceedings of the 12th world congress of the International society for prosthetics and orthotics. 2007.
Janura M., Cabell L., Svoboda Z., Kozáková J., Gregorková A. Kinematic analysis of gait in patients with juvenile hallux valgus deformity. Proceedings of the Third Asian pacific conference on biomechanics. 2007.
Janura M., Cabell L., Svoboda Z., Kozáková J., Gregorková A. Kinematic analysis of gait in patients with juvenile hallux valgus deformity [Abstract]. Journal of Biomechanical Science and Engineering. 2007.
Janura M., Svoboda Z. . In Burša V., Fuis J. (Eds.) Human Biomechanics 2006: Book of Extended Abstracts. 2006.
Janura M., Svoboda Z., Uhlář R. A comparison of ski jumping execution in a group of the best jumpers [Abstract]. In Linnamo V., Komi P., Müler E. (Eds.) International congress on science and nordic skiing ? congress proceedings. 2006.
Svoboda Z., Janura M., Kozáková D. Kinematics of ankle movement during walking in transtibial amputees. In Burša V., Fuis J. (Eds.) Human Biomechanics 2006: Book of extended abstracts. 2006.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Bizovská L., Svoboda Z., Klein T., Banátová K., Valtr L., Abdollahipour R., Wilson PH. Effect of cognitive task on complexity of walking in typically developing children and children with developmental coordination disorder. 2023.
Hrachovinová S., Svoboda Z., Klein T. Gait in different phases of the menstrual cycle. 2023.
Alaei F., Svoboda Z., Aghaie Ataabadi P., Bahmani M., Del Din S., Sarvestan J. Lower limb kinematics, coordination and muscular activity responses to mobile phone use during gait. 2023.
Abdollahipour R., Valtr L., Banátová K., Bizovská L., Klein T., Svoboda Z., Wilson P. Motor inhibition is impaired in children with developmental coordination disorder (DCD), regardless of their severity. 2023.
Svoboda Z., Bizovská L., Klein T., Banátová K., Valtr L., Abdollahipour R., Wilson PH. Postural control after obstacle crossing during dual task conditions in children with developmental coordination disorder. 2023.
Murínová L., Klein T., Svoboda Z., Janura M. The effect of minimalist footwear wearing on plantar pressure during walking. 2023.
Bizovská L., Svoboda Z., Janura M. Vplyv mentálnej únavy na posturálnu stabilitu postoja. 2023.
Abdollahipour R., Valtr L., Banátová K., Bizovská L., Klein T., Svoboda Z., Wilson PH. Can the use of attentional-focus instructions promote motor learning in children with DCD? 2022.
Svobodová A., Bartošková E., Bizovská L., Hálek J., Můčková A., Slováková J., Svoboda Z. Variabilita spontánní pohybové aktivity u novorozenců s různým gestačním věkem při narození. 2022.
Nohelová D., Bizovská L., Vuillerme N., Svoboda Z. Variability and complexity of gait in various outdoor conditions. 2021.
De Ste Croix M., Lehnert M., Maixnerová E., Zaatar A., Svoboda Z., Botek M., Vařeková R., Šťastný P. Does maturation influence neuromuscular performance and muscle damage after competitive match-play in youth male soccer players? 2019.
Hourová M., Kutílek P., Vítečková S., Janura M., Bizovská L., Svoboda Z., Hamříková M. Evaluation of postural stability in the elderly by non-linear methods: Preliminary results. 2019.
Bizovská L., Svoboda Z., Janura M. Gait assessment in elderly using inertial sensors. 2019.
Volf P., Kutílek P., Vítečková S., Hejda J., Smrčka P., Hana K., Svoboda Z., Křivánek V. Methods for kinematic analysis of human movement in military applications: A review of current and prospective methods. 2019.
Můčková A., Housková M., Hálek J., Svoboda Z., Janura M. Objektivizace posturální aktivity u předčasně narozených dětí pomocí silové plošiny. 2019.
Lehnert M., De Ste Croix M., Maixnerová E., Zaatar A., Svoboda Z., Botek M. Readiness to re-perform during a competitive weekly cycle in U14 and U16 male soccer players. 2019.
Bizovská L., Gonosová Z., Kováčiková Z., Linduška P., Svoboda Z., Janura M. Relationship between muscle strength of the lower limbs and local dynamic stability during gait. 2019.
Bizovská L., Svoboda Z., Gonosová Z., Linduška P., Kováčiková Z., Vuillerme N. Relationship between postural stability and the strength of ankle invertors and evertors – the effect of age. 2019.
Svobodová A., Kalabusová J., Svoboda Z. The assessment of postural control in newborns – pilot study. 2019.
Svoboda Z., Bizovská L., Neumannová K., Hamříková M., Janura M. The influence of balance training on postural control in elderly: Randomized control trial. 2019.
Klein T., Svoboda Z., Laštovička O., Janura M. Using of different biomechanical models in lower limb kinematic analysis. 2019.
Bizovská L., Gonosová Z., Svoboda Z., Linduška P., Janura M. Ankle muscle strength and its relationship to the lower trunk movement during running. 2018.
Kutílek P., Vítečková S., D'Angeles AC., Kutílková E., Janura M., Bizovská L., Svoboda Z., Hamříková M. Differences in postural stability in the elderly: Not all tests measure the same. 2018.
Janura M., Kuboňová E., Sladká Z., Svoboda Z. Gait kinematics in patients after revision total hip replacement. 2018.
Bizovská L., Gonosová Z., Kováčiková Z., Linduška P., Svoboda Z., Janura M. Gait variability and symmetry and its relationship to the lower limb muscle strength. 2018.
Lehnert M., Svoboda Z., Botek M., De Ste Croix M., Krakovská T., Maixnerová E., Elfmark M. Readiness to re-perform: changes in neuromuscular performance and muscle damage during a competitive microcycle in youth male soccer players. 2018.
Svoboda Z., Vagaja M., Bizovská L., Klostermann A., Janura M. The effect of eye movement on postural control in unstable conditions. 2018.
Kuboňová E., Richards J., Svoboda Z., Janura M., Hobza M. Gait condition in patients after primary total hip replacement one year after surgery. 2017.
Svoboda Z., Hamříková M., Bizovská L., Janura M. Postural stability does not distinguish between active elderly fallers and nonfallers. 2017.
Neumannová K., Nicolas V., Svoboda Z., Koblížek V., Žůrková M., Lošťáková V., Janura M. The effect of perceived exertion on balance in patients with chronic respiratory diseases. 2017.
Šťastný P., Kubovy P., Janura M., Jelen K., Svoboda Z., Maszczyk A. Comparison of two different video motion capturing systems determined for human movement assessment. In Czaplicki A., Wychowanski M., Wit A., Wilczeeski R. (Eds.) 2016.
Neumannová K., Svoboda Z., Hodonská J., Koblížek V., Sedlák V., Zatloukal J., Plutinský M., Janura M. Differences in foot loading during Incremental shuttle walked test between patients with severe chronic obstructive pulmonary disease and healthy controls. 2016.
Svoboda Z., Janura M., Kuboňová E., Kutílek .., Tomčalová K., Richards .. Do subjects with lumbar disk herniation have different range of movement and movement variability than healthy controls? 2016.
Bizovská L., Svoboda Z., Vuillerme N., Janura M. Entropy-based measures for fall risk prediction. 2016.
Trdličková M., Můčková A., Bílková A., Hálek J., Svoboda Z. Hodnocení posturální stability předčasně narozeného dítěte pomocí plošiny Tekscan. 2016.
Kuboňová E., Svoboda Z., Janura M., Gallo J., Nováková Z. Lower limb joints stability in patients undergoing total hip arthroplasty. 2016.
Řezaninová J., Hrazdíra L., Králová D., Hrazdíra L., Svoboda Z. Stabilometrie při poranění hlezna. 2016.
Neumannová K., Vuillerme N., Svoboda Z., Koblížek V., Sedlák V., Zatloukal J., Plutinský M., Janura M. The effect of fatigue on bipedal postural control in patients with severe chronic obstructive pulmonary disease. 2016.
Neumannová K., Koblížek V., Svoboda Z., Zatloukal J., Sedlák V., Plutinský M., Janura M. Vliv únavy na rovnováhu u nemocných s těžkou chronickou obstrukční nemocí – výsledky ze studie Phaeton. 2016.
Svoboda Z., Janura M., Bizovská L., Kuboňová E., Hamříková M. Assessment of gait performance variability as potential indicator of fall risk: Study design. 2015.
Svoboda Z., Kováčiková Z., Ořechovská K., Janura M. Balance assessment during drop jump landing in subjects with transtibial amputation. 2015.
Neumannová K., Koblížek V., Vuillerme N., Svoboda Z., Zatloukal J., Plutínský M. Bipedal postural control in severe COPD. 2015.
Kubisová M., Svoboda Z., Jurenčáková L., Janura M. Dynamic gait analysis of unloading brace effect in patients with gonarthritis. 2015.
Bizovská L., Svoboda Z., Hirjaková Z., Janura M. Dynamic stability assessment during overground and treadmill walking. 2015.
Hodonská J., Neumannová K., Svoboda Z., Koblížek V., Zatloukal J., Plutinský M. Dynamická analýza chůze u pacientů s chronickou obstrukční plicní nemocí. 2015.
Procházková M., Svoboda Z., Teplá L., Blažková M., Zemková E., Janura M. Gender-related differences on balance: Dancers and general population. 2015.
Kuboňová E., Svoboda Z., Janura M., Gallo J., Dušková Š. Ground reaction force during walking in patients after total hip arthroplasty revision. 2015.
Kuboňová E., Svoboda Z., Janura M., Gallo J., Nováková Z. Hip and pelvis stability in patients undergoing total hip arthroplasty. 2015.
Svoboda Z., Bizovská L., Janura M. Možnosti hodnocení dynamické rovnováhy při chůzi. 2015.
Neumannová K., Koblížek V., Svoboda Z., Sedlák V., Plutinský M., Hodonská J., Unzeitig O., Koblížková B., Pražák D., Janura M. Rovnováha u pacientů s chronickou obstrukční plicní nemocí s bronchitickým a emfyzematickým fenotypem. 2015.
Teplá L., Zemková E., Janura M., Svoboda Z. Slackline a jeho možnosti využití v rehabilitační terapii. 2015.
Teplá L., Procházková M., Svoboda Z., Gregorová T., Janura M. The influence of foot alignment on kinematic parameters of gait in ballet dancers. 2015.
Svoboda Z., Janura M., Elfmark M., Jandačka D., Vaverka F., Uchytil J., Farana R., Zahradník D. Biomechanics research in Faculty of Physical Culture Palacky University Olomouc and Human Motion Diagnostic Center University of Ostrava. 2014.
Honzíková L., Svoboda Z., Kuboňová E., Janura M., Rosický J. COP movement during gait in children with flexible flat foot. 2014.
Kubisová M., Janura M., Svoboda Z., Gallo J., Kubešová K., Rosický J. Efekt ortézy UnloaderOne CM na provedení chůze u pacientů s gonartrózou: projekt práce. 2014.
Kuboňová E., Svoboda Z., Honzíková L., Janura M. Foot kinematic analysis in children with clinical flatfoot. 2014.
Martinásková E., Svoboda Z., Gallo J., Kamínek P., Janura M. Ground reaction force in patients after total hip arthroplasty revision – a pilot study. 2014.
Janura M., Můčková A., Svoboda Z., Hálek J., Němcová N., Horáková K. Kinematic analysis of motor behaviour in preterm infants. 2014.
Šťastný P., Lehnert M., Svoboda Z., Zaatar A., Xaverová Z. Knee Joint Muscle Activity Ratios and Timing during Farmer’s Walk Exercise. 2014.
Ořechovská K., Svoboda Z., Janura M., Kováčiková Z. Postural stability in transtibial amputees assessed by laboratory and clinical tests. 2014.
Teplá L., Procházková M., Svoboda Z., Vaculíková J., Janura M. The effect of rehabilitation intervention on the performance of the gait in professional ballet dancers. 2014.
Procházková M., Svoboda Z., Blažková M., Teplá L., Janura M. The static balance assessment in ballet dancers: the effect of vision and leg preference. 2014.
Svoboda Z., Honzíková L., Kuboňová E., Janura M. Variability of pressure distribution during gait in children with heel valgus. 2014.
Janura M., Svoboda Z. Využití biomechaniky v protetice. 2014.
Svoboda Z. Longitudinal study of ski jumpers take-off force. 2nd International Congress on Science and Nordic Skiing, Conference Proceedings. 2012.
Vařeka I., Janura M., Lehnert M., Vařeková R., Elfmark M., Svoboda Z. Sofistikovaná biomechanická diagnostika lidského pohybu. 2012.
Svoboda Z. Kinematická analýza se zaměřením na ortotiku. Přednáška v rámci projektu Sofistikovaná biomechanická diagnostika lidského pohybu. 2009.
Svoboda Z. Kinematická analýza se zaměřením na rehabilitaci a sport. Přednáška v rámci projektu Sofistikovaná biomechanická diagnostika lidského pohybu. 2009.
Svoboda Z. Kinematic and dynamic gait analysis. Seminář Össur Transtibial Prosthetic Solutions. 2008.
Svoboda Z. Kinematická a dynamická analýza chůze. Seminář Transtibiální protézy firmy Össur. 2008.
Svoboda Z. Biomechanical, kinematic and kinetic measurement. Seminář s mezinárodní účastí Clinical considerations during prosthetic feet prescription. 2007.
Svoboda Z. Gait analysis. Seminář s mezinárodní účastí Clinical considerations during prosthetic feet prescription. 2007.
Svoboda Z. Influence of a prosthetic foot alignment on time variables of gait. 12th world congress of the international society for prosthetics and orthotics. 2007.
Svoboda Z. Vliv nastavení protézy na časové parametry chůze. Konference plná barev. 2007.
Svoboda Z. . Human Biomechanics 2006. 2006.
Svoboda Z. Využití biomechaniky v oblasti základních pohybových aktivit u osob s protézou. Studentská vědecká konference Mládí ve vědě na počátku nového tisíciletí. 2006.
Svoboda Z. Analysis of the pressure force during gait with various types of trans-tibial prosthesis. Pressure and Biomechanics - Footscan(r) user meeting. 2005.
Svoboda Z. Influence of different trans-tibial prostheses on gait kinematic parameters. 4th international conference Movement and health. 2005.
Svoboda Z. The influence of chosen parameters to maximal ball flight distance at the instep kick - kinematic analysis. The 7th scientific conference Application of scientific research on sport training. 2005.
Svoboda Z. Aktuální biomechanické trendy odrazu ve skoku na lyžích. Konference plná barev - mezinárodní studentská vědecká konference v oboru kinantropologie. 2004.
Janura M., Svoboda Z., Elfmark M. Analýza speciálně napodobivých cvičení pro odraz lyžaře skokana. Odborný seminář trenérů skoku na lyžích a severské kombinace. 2003.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Svoboda Z., Klein T., Bizovská L., Janura M. V. mezinárodní konference Analýza pohybu v Česku a na Slovensku. 2023.
Svoboda Z., Janura M., Bizovská L., Klein T. 5. konference ISPO ČR. 2017.
SBORNÍK - CELEK
.. Konference plné barev: sborník příspěvků z III. mezinárodní studentské vědecké konference v oboru kinantropologie. In Svoboda Z. (Eds.) Sborník z mezinárodní studentské vědecké Konference plné barev. 2010.
AUDIOVIZUÁLNÍ MATERIÁL
Bizovská L., Janura M., Svoboda Z., Klein T. Biomechanika běhu. 2023.
Bizovská L., Janura M., Svoboda Z., Klein T. Biomechanika chůze. 2023.
Janura M., Bizovská L., Svoboda Z., Klein T. Biomechanika odrazu. 2023.
Janura M., Bizovská L., Svoboda Z., Klein T. Hodnocení posturální stability. 2023.
Janura M., Bizovská L., Svoboda Z., Klein T. Metody pro určení výšky vertikálního skoku. 2023.
Janura M., Bizovská L., Svoboda Z., Klein T. Posturální stabilita. 2023.
ELEKTRONICKÁ PREZENTACE
Bizovská L., Janura M., Urbaczka J., Svoboda Z., Klein T. Biomechanika běhu. 2023.
Svoboda Z., Janura M., Bizovská L., Klein T. Biomechanika hodů a vrhů. 2023.
Bizovská L., Janura M., Nohelová D., Svoboda Z., Klein T. Biomechanika chůze. 2023.
Janura M., Bizovská L., Svoboda Z., Klein T. Biomechanika odrazu. 2023.
Janura M., Bizovská L., Svoboda Z., Klein T. Posturální stabilita. 2023.
Svoboda Z., Janura M., Kozáková D. Kinematics of ankle movement during walking in transtibial amputees [CD]. In Burša V., Fuis J., Švancara P. (Eds.) Human Biomechanics 2006 ? Proceedings CD. 2006.
Janura M., Svoboda Z. The analysis of the gait pressure pattern at the interface between the foot and the ground in trans-tibial amputees [CD]. In Burša V., Fuis J., Švancara P. (Eds.) Human Biomechanics 2006 ? Proceedings CD. 2006.
Svoboda Z., Janura M. Influence of different trans-tibial prostheses on gait kinematic parameters. In Vaverka F. (Eds.) Movement and Health. Proceedings of 4th international conference. 2005.
Janura M., Svoboda Z., Elfmark M. The assessment of the intra- and inter-individual variability of gait with various types of trans-tibial prosthesis. In Vaverka F. (Eds.) Movement and Health. Proceedings 4th international conference. 2005.
KONFERENCE, WORKSHOP - PASIVNÍ ÚČAST
Paráková B., Janura M., Hlaváčková P., Svoboda Z., Kozáková D. Aspects of postural reactivity in transtibial amputees assessed by surface emg and dynamic posturography. 2008.
HABILITAČNÍ PRÁCE
PROJEKT
Lehnert M., Janura M., Šťastný P., Svoboda Z., Zaatar A., Botek M., Hůlka K., Elfmark M., Maixnerová E. Accumulated effects of fatigue on neuromuscular control of the knee and injury risk in youth athletes during growth and maturation. GAČR. 2016.
Langer F., Janura M., Lehnert M., Psotta R., Svoboda Z. Laboratoř pro výuku sportovního tréninku. FRVŠ. 2010.
Vařeka I., Lehnert M., Janura M., Elfmark M., Vařeková R., Svoboda Z., Veverka J., Slezáková R. Sofistikovaná biomechanická diagnostika lidského pohybu. Evropské sociální fondy. 2009.
Aktuálně vyučované předměty
název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
Biomechanika sportu KPK/BMSP LS Se 1
Biomechanika sportu KPK/BMSP LS 1
Kurz pobytu v letní přírodě 1 FTK/KPLP LS Cv 0
Biomechanika sportu KPK/KBMSP LS 4
Biomechanika sportu KPK/KBMSP LS Se 4
Kvantitativní analýza pohybu KPK/KVAP ZS 1
Kvantitativní analýza pohybu KPK/KVAP ZS Se 1
Sportovní trénink II. KAS/KSPT2 ZS Se 8
Vysokohorská turistika B KAS/VTB LS Cv 0
Biomechanics KPK/PTB01 LS Se 1
Biomechanics KPK/PTB01 LS Cv 1
Zpracování dat v kinantropologii KPK/ZPKI LS 1
Zpracování dat v kinantropologii KPK/ZPKI LS Se 1
Vysokohorská turistika B KAS/KVTB LS Cv 0
Diagnostika ve sportu KAS/KDIA LS 4
Diagnostika ve sportu KAS/KDIAS LS 4
Biomechanika KPK/BIOME ZS Se 3
Biomechanika KPK/BIOME LS Se 1
Kurz pobytu v letní přírodě 1 FTK/KKPLP LS Cv 0

Ph.D. studium na UP

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
SVOBODOVÁ FTK Kinantropologie 2023
ONDRA FTK Kinantropologie 2022
SARVESTAN FTK Kinanthropology 2022
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)