doc. Mgr. Kateřina Raisová, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585636002

Katedra fyzioterapie

Fakulta tělesné kultury

FTK NA budova děkanátu

1.13

docent

Výzkum v oblasti plicní rehabilitace, tvorba doporučených postupů plicní rehabilitace.

Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:

Vědecká společnost

  • Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS JEP (člen, 2008–)

Mezinárodní organizace

  • Harmonising Education in Respiratory Medicine for European Specialists (člen, 2012–)
  • European Respiratory Society (člen, 2011–)
VYBRANÉ PUBLIKACE
Michalčíková T., Vorlíček M., Pechová J., Jakubec L., Frömel K., Neumannová K. Physical activity of physiotherapy students and the role of device-based monitoring in their future clinical practice: a cohort study. Health Problems of Civilization. 2020. (ČLÁNEK)
ČLÁNEK
Dvořáček M., Raisová K., Horová P., Pšenička J. Efekt plicní telerehabilitace na funkční stav pacienta po transplantaci plic. Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL. 2023.
Zatloukal J., Brat K., Raisová K., Voláková E., Hejduk K., Kudela O., Kopecký M., Plutinský M., Koblížek V. Chronická obstrukční plicní nemoc –diagnóza a léčba stabilní nemoci; personalizovaný přístup k péči, využívající koncept léčitelných charakteristik, založený na klinických fenotypech. Studia Pneumologica et Phthiseologica. 2023.
Kršáková Z., Raisová K., Zlámalová T., Dvořáček M., Horová P., Voláková E., Zatloukal J., Zatloukal J. Impact of morning symptoms on daily levels of physical activity in patients with chronic obstructive pulmonary disease. Studia Pneumologica et Phthiseologica. 2023.
Dvořáček M., Raisová K., Horová P., Zlámalová T., Žurková M. Možnosti tréninku nádechových svalů během telerehabilitace a jeho vliv na funkční stav pacientů s chronickým plicním onemocněním. Studia Pneumologica et Phthiseologica. 2023.
Kopecká T., Raisová K., Cuberek R., Rodová Z., Zatloukal J., Zetková A., Kršáková Z. Standardizace 1. české verze dotazníku Manchaster respiratory activities of daily living questionnairre – pilotní studie. Rehabilitacia. 2023.
Bures M., Raisová K., Blazek P., Klima M., Schvach H., Nema J., Kopecky M., Dygrýn J., Koblizek V. A Sensor Network Utilizing Consumer Wearables for Telerehabilitation of Post-Acute COVID-19 Patients. IEEE Internet of Things Journal. 2022.
Dvořáček M., Raisová K., Zlámalová T., Horová P. Efekt plicní rehabilitace na toleranci zátěže, dechový vzor a tíži únavy pacientky s roztroušenou sklerózou po prodělání onemocnění COVID-19. Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL. 2022.
Maixnerová E., Javůrek F., Neumannová K., Zemková E., Ďurinová E., Šimonová M., Janura M. Existuje vztah mezi vadným držením těla a bolestí bederní páteře u dospělých? Slovak Journal of Health Sciences. 2021.
Zlámalová T., Neumannová K., Janura M., Paličková J. Měření rozvíjení hrudníku páskovou mírou v rehabilitační praxi fyzioterapeuta. Rehabilitacia. 2021.
Neumannová K., Sovová E., Imrichová B., Mikulášková M., Moravcová K. Možnosti rehabilitace u pacientů po prodělaném onemocnění covid-19. Mosty: Časopis pro integraci. 2021.
Mikulášková M., Imrichová B., Neumannová K. Možnosti rehabilitace u pacientů po prodělaném onemocnění covid-19. Medicína pro praxi. 2021.
Kováčiková Z., Sarvestan J., Neumannová K., Linduška P., Gonosová Z., Pecho J. Balance control during stair descent on compliant surface is associated with knee flexor and ankle plantar flexor strength in older adults. JOURNAL OF BIOMECHANICS. 2020.
Pobeha P., Solovič I., Neumannová K., Hájková M., Jakubička J., Matula B., Drugdová M., Košturiaková G., Laššán Š., Kocan I., Mucska I. Odborné stanovisko Slovenskej pneumologickej a ftizeologickej spoločnosti - Indikácie dlhodobej domácej liečby pomocou mechanickej insuflácie-exsuflácie s využitím prístroja CoughAssist. Respiro : časopis pre kontinuálné vzdelávanie v pneumológii a ftizeológii. 2020.
Neumannová K. Plicní rehabilitace – důležitá součást komplexní léčby roztroušené sklerózy. iRoska - časopis nejen pro postižené roztroušenou sklerózou. 2020.
Štěpánová J., Jakubec L., Neumannová K., Číháková R., Lehnertová M., Kudláček M. Process of cross-cultural adaptation of a semi-structured interview PARA-SCI in a subpopulation of people with spinal cord injury - paraplegia. Acta Gymnica. 2020.
Michalčíková T., Neumannová K., Salčáková M. Přínos telerehabilitace pro nemocné s chronickou obstrukční plicní nemocí. Studia Pneumologica et Phthiseologica. 2020.
Kováčiková Z., Neumannová K., Sarvestan J., Zemková E., Janura M. Sit-to-stand test v predikcii rizika pádov u seniorov: aké sú možnosti využitia v klinickej praxi? Prakticky Lekar. 2020.
Michalčíková T., Neumannová K., Dygrýn J., Horová P., Dvořáček M. Telerehabilitace přispívá k prodloužení doby setrvání účinků plicní rehabilitace. Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL. 2020.
Kolek V., Jakubec P., Doleželová J., Kufa J., Morin L., Neumannová K., Langová K. Využití přístroje SIMEOX pro usnadnění expektorace u nemocných s bronchiektáziemi. Studia Pneumologica et Phthiseologica. 2020.
Fialová T., Michalčíková T., Neumannová K. Ergoterapie jako součást komplexní terapie u pacientů s chronickou obstrukční plicní nemocí. Studia Pneumologica et Phthiseologica. 2019.
Žurková M., Kolek V., Jakubec P., Tichý T., Hajdová L., Kufa J., Lasovská A., Genzor S., Lischke R., Šimonek J., Pozniak J., Havlín J., Kolařík J., Kriegová E., Hubáčková L., Neumannová K. Naše dvouleté zkušenosti s péčí o pacienty po transplantaci plic na Klinice plicních nemocí a tuberkulózy v Olomouci. Studia Pneumologica et Phthiseologica. 2019.
Neumannová K., Koblížek V., Šlachtová M., Dupalová D., Zmeškalová D., Michalčíková T., Kopecký M., Nevoránek L. Úroveň pohybových aktivit u žen s chronickou obstrukční plicní nemocí. Studia Pneumologica et Phthiseologica. 2019.
Neumannová K., Michalčíková T. Usnadnění expektorace pomocí přístroje CoughAssist. Acta Medicinae. 2019.
Hnatiak J., Neumannová K., Baťalík L., Dosbaba F. Vliv ambulantního řízeného a individuálního domácího tréninku na toleranci zátěže pacientek po infarktu myokardu. Medicina sportiva Bohemica et Slovaca. 2019.
Michalčíková T., Neumannová K. Výskyt poruch rovnováhy u nemocných s chronickou obstrukční plicní nemocí. Rehabilitace a Fyzikalni Lekarstvi. 2019.
Štěpánová J., Neumannová K. Respirační dysfunkce u osob s míšním poraněním v adaptačním stadiu postižení. Rehabilitace a Fyzikalni Lekarstvi. 2018.
Vašíčková J., Neumannová K., Svozil Z. Respiratory muscle training and aquatic sports performance response. Journal of Sports Science and Medicine. 2018.
Kováčiková Z., Neumannová K., Rydlová J., Bizovská L., Janura M. The effect of balance training intervention on postural stability in children with asthma. Journal of Asthma. 2018.
Neumannová K., Dupalová D., Šlachtová M., Dvořák R. Vliv rehabilitační léčby na ventilační parametry a sílu dýchacích svalů u pacientky s Parkinsonovou nemocí. Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL. 2018.
Hirjaková Z., Neumannová K., Kimijanová J., Šuttová K., Janura M., Hlavačka F. Breathing changes accompanying balance improvement during biofeedback. Neuroscience Letters. 2017.
Dupalová D., Šlachtová M., Neumannová K., Doleželová EI., Magátová M., Sečkařová L. Klinické hodnocení rovnováhy u pacientů s Parkinsonovou nemocí v fyzioterapeutické praxi. Rehabilitace a fyzikální lékařství. 2017.
Antušová Z., Fila L., Herout V., Kočová E., Neumannová K., Zatloukal J., Koblížek V. Non-CF bronchiektázie dospělých: stručný přehled pro praxi. Vnitřní lékařství. 2017.
Šlachtová M., Umlaufová K., Dupalová D., Neumannová K. Poruchy posturální stability a kognice u pacientů s Parkinsonovou nemocí – možnosti testování v rehabilitaci. Rehabilitácia. 2017.
Neumannová K., Svoboda Z., Zatloukal J., Sedlák V., Plutinský M., Bizovská L., Janura M., Koblížek V. Poruchy rovnováhy u nemocných s chronickou obstrukční plicní nemocí. Studia pneumologica et phthiseologica. 2017.
Macháčková K., Neumannová K., Kafková H. Posturálně-respirační funkce trupu u pacientů po cévní mozkové příhodě – klinické poznatky. Umění fyzioterapie. 2017.
Neumannová K., Kováčiková Z., Zatloukal J., Elfmark M., Rydlová J., Janura M. Respiratory muscle strength in children with mild bronchial asthma disease. Acta Gymnica. 2017.
Vašíčková J., Neumannová K., Svozil Z. The effect of respiratory muscle training on fin-swimmers´ performance. Journal of Sports Science and Medicine. 2017.
Hodonská J., Neumannová K., Svoboda Z., Sedlák V., Zatloukal J., Plutinský M., Koblílžek V., Bizovská L. Incremental shuttle walk test as an indicator of decreased exercise tolerance in patients with chronic obstructive pulmonary disease. Acta Gymnica. 2016.
Zemková E., Kováčiková Z., Jeleň M., Neumannová K., Janura M. Postural and trunk responses to unexpected perturbations depend on the velocity and direction of platform motion. Physiological Research (print). 2016.
Kováčiková Z., Neumannová K., Bizovská L., Rydlová J., Siska M., Janura M. Postural stability in school-age children with mild bronchial asthma disease (a pilot study). Journal of Asthma. 2016.
Neumannová K., Dvořák R., Šlachtová M., Procházková M. Snížená síla dýchacích svalů - jedna z možností příčin dušnosti u pacientů s poruchami dýchání. Rehabilitace a fyzikální lékařství. 2016.
Neumannová K. Usnadnění expektorace u nemocných s Duchenneovou svalovou dystrofií. Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL. 2016.
Neumannová K., Zatloukal J., Koblížek V., Kopecký M. Možnosti plicní rehabilitace u nemocných s chronickou obstrukční plicní nemocí. Postgraduální medicína. 2015.
Kováčiková Z., Zemková E., Neumannová K., Jeleň M., Jelen K., Janura M. The role of lateral preference of lower limbs in a postural stabilization task. Neuroendocrinology Letters. 2015.
Měrková H., Neumannová K., Dvořák R. Vliv akrální koaktivační terapie na sílu výdechových svalů a na rozvíjení hrudníku. Rehabilitace a fyzikální lékařství. 2015.
Žurková M., Neumannová K., Lošťáková V., Tichý T., Kriegová E., Kolek V. Význam plicní rehabilitace u nemocných s idiopatickou plicní fibrózou. Studia pneumologica et phthiseologica. 2015.
Kováčiková Z., Svoboda Z., Neumannová K., Bizovská L., Cuberek R., Janura M. Assessment of postural stability in overweight and obese middle-aged women. Acta Gymnica. 2014.
Vašíčková J., Neumannová K., Dostálová J., Svozil Z. Inclusion of respiratory muscle training in the training of youth fin swimmers. In Dasheva D., Antala B., Djobova S., Kuleva M. (Eds.) Sport, Stress, Adaptation. 2014.
Koblížek V., Sedlák V., Neumannová K., Zatloukal J. Klinický výzkum CHOPN v České republice - aneb sebereflexe a restart v roce 2014. Studia pneumologica et phthiseologica. 2014.
Neumannová K., Svoboda Z., Kováčiková Z., Zatloukal J., Procházková M., Janura M. Možnosti využití zátěžového terénního chodeckého testu Incremental Shuttle Walk Test v rehabilitační praxi a klinickém výzkumu u nemocných s respirační dysfunkcí. Rehabilitace a fyzikální lékařství. 2014.
Hájková A., Neumannová K. Využití mechanické insuflace-exsuflace u pacientů s nervosvalovým onemocněním. Rehabilitace a fyzikální lékařství. 2014.
Zatloukal J., Neumannová K., Olšáková H., Kolek V., Zatloukal J., Lošťáková V., Jašková J. An effect of the outpatient rehabilitation programme in patients with chronic respiratory diseases. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2013.
Koblížek V., Chlumský J., Zindr V., Neumannová K., Zatloukal J., Žák J., Sedlák V., Kociánová J., Zatloukal J., Hejduk K., Prachařová Š. Chronic obstructive pulmonary disease: The official diagnosis and treatment guidelines of the Czech Pneumological and Phthisiological Society. Biomedical Papers-Olomouc. 2013.
Koblížek V., Chlumský J., Zindr V., Neumannová K., Zatloukal J., Sedlák V., Kociánová J., Zatloukal J., Novotná B. Chronická obstrukční plicní nemoc pohledem nových doporučení - souhrn aktuálního fenotypově zaměřeného standardu České pneumologické a ftizeologické společnosti pro internisty. Vnitřní lékařství. 2013.
Neumannová K., Zatloukal J., Jakubec P., Trličík L., Nápravník J. Kombinace neinvazivní ventilační podpory a rehabilitační léčby u pacientů s chronickou obstrukční plicní nemocí. Studia pneumologica et phthiseologica. 2013.
Neumannová K., Zatloukal J., Lošťáková V. Mechanika dýchání u pacientů s chronickým plicním onemocněním. Studia pneumologica et phthiseologica. 2013.
Koblížek V., Chlumský J., Zindr V., Neumannová K., Zatloukal J., Sedlák V., Kociánová J., Zatloukal J. Personalizovaná medicína chronické obstrukční plicní nemoci. Souhrn nového doporučeného postupu České pneumologické a ftizeologické společnost. Praktický lékař. 2013.
Šlachtová M., Neumannová K., Dupalová D. Signs of abnormal motor performance in preschool children. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2013.
Klimešová I., Neumannová K., Šlachtová M. Snídaně jako determinanta hmotnosti u dětí ve věku 9–10 let. Česko-slovenská pediatrie. 2013.
Neumannová K., Zatloukal J., Šlachtová M. Usnadnění expektorace pomocí airway clearance techniques u nemocných s výrazným oslabením dýchacích svalů. Rehabilitace a fyzikální lékařství. 2013.
Klimešová I., Neumannová K., Šlachta R. Astma a výživa: stravovací doporučení pro prevenci a léčbu astmatu. Praktický lékař. 2012.
Zatloukal J., Mayer M., Neumannová K., Dvořák R., Lošťáková V. Mechanika dýchání a její terapeutické ovlivnění u pacientů s plicní formou sarkoidózy. Rehabilitace a fyzikální lékařství. 2011.
Neumannová K., Zatloukal J. Ovlivnění poruch dýchání pomocí tréninku dýchacích svalů. Rehabilitace a fyzikální lékařství. 2011.
Neumannová K., Zatloukal J., Šlachtová M. Po odstranění adenoidní vegetace pomáhá rehabilitace. Medical Tribune. 2011.
Zatloukal J., Neumannová K., Kolek V. Program dechové rehabilitace v léčbě pacientů se sarkoidózou. Studia pneumologica et phthiseologica. 2011.
Vařeka I., Stejskal D., Vařeková R., Burianová K., Hnátek J. Changes in clusterin serum concentration levels in oncologicpatients during the course of spa therapy - a pilot study. Biomedical Papers-Olomouc. 2009.
Burianová K., Vařeková R., Vařeka I. The effect of 8 week pulmonary rehabilitation programme on chest mobility and maximal inspiratory and expiratory mouth pressure in patients with bronchial asthma. In Stejskal P. (Eds.) Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2008.
Vařeková R., Vařeka I., Hnátek J., Píšťková N., Burianová K. Sledování pohybového systému u klientů středního a seniorského věku. Česká antropologie. 2007.
Macáková Z., Burianová K. The influence of one month complex spa therapy on the muscular fitness and general physical fitness of obese children. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2007.
Vařeková R., Burianová K., Zdařilová E., Polák M., Přidalová M. Physical activity - a component of SPA treatment of asthmatic children. Česká antropologie. 2006.
Vařeková R., Vařeka I., Zdařilová E., Burianová K., Polák M., Přidalová M. Pohybová aktivita - nedílná součást komplexní léčby bronchiálního astmatu u dětí a mládeže. Česká antropologie. 2006.
Burianová K., Zdařilová E., Mayer M., Ošťádal O. Poruchy dýchání u neurologicky nemocných. Neurologie pro praxi. 2006.
Smékal D., Burianová K., Zdařilová E., Uhlíř P., Kolisko P., Přidalová M. The New Approach to the Evaluation of the Muscle Shortening in Kinantropological Studies [Abstract]. Česká antropologie. 2006.
Vařeková R., Vařeka I., Burianová K., Zdařilová E., Riegerová J., Hak J. Srovnání výskytu svalových dysbalancí a držení těla mezi dětmi s asthma bronchiale a běžnou populací. Česká antropologie. 2005.
Zdařilová E., Burianová K., Mayer M., Ošťádal O. Techniky plicní rehabilitace a respirační fyzioterapie při poruchách dýchání u neurologicky nemocných. Neurologie pro praxi. 2005.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Machová L., Stejskal P., Neumannová K. Respirační trénink ve sportovní přípravě. In Smékal D. (Eds.) Sborník příspěvků VII. absolventská konference katedry fyzioterapie Fakulty tělesné kultury. 2018.
Zemková E., Kováčiková Z., Jeleň M., Neumannová K., Janura M. Methodological issues on dynamic posturography specific to the velocity and the displacement of the platform pertubation. In Cepková A., Horvát M. (Eds.) Od výskumu k praxi ve športe: zborník vedeckých prác. 2015.
ZATLOUKAL J., Neumannová K., KOLEK V. Pulmonary rehabilitation in interstitial lung diseases. In Szczegielniak J., Migala M. (Eds.) Movement as Medicine. 2012.
Neumannová K., Vařeková R., Vařeka I. Plicní rehabilitace funkční poruchy dýchání - kasuistika. XVII. Luhačovické dny. 2010.
Neumannová K., Šlachtová M., Vařeková R., Vařeka I., Lang R. Vliv rehabilitační léčby na rozvíjení hrudníku u nemocných s obstrukčním typem ventilační poruchy. In Hnátek J., Vařeka I. (Eds.) XVII. sjezd Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny. 2010.
Vařeková R., Vařeka I., Burianová K., Hnátek J., Pišťková N. Motor system in patiens of middle and senior age treated in Luhačovice spa. Movement and health 2007: 5th international conference. 2007.
Vařeková R., Vařeka I., Burianová K., Hnátek J., Píšťková N., Mizerová H. Svalové dysbalance ve středním a vyšším věku [CD]. In Blahutková M. (Eds.) Soubor referátů z mezinárodní konference Sport a kvalita života 2007. 2007.
Vařeková R., Vařeka I., Hnátek J., Píšťková N., Burianová K. Výskyt svalových dysbalancí u pacientů léčených v Lázních Luhačovice, a. s. ve středním a seniorském věku. In Wittmannová J. (Eds.) Aktivní v každém věku: pracovní seminář odborníků v oblasti pohybových aktivit seniorů. 2007.
Zdařilová E., Burianová K., Opavský J. A heart rate variability in adults with asthma bronchiale. In Vaverka F. (Eds.) Movement and health, 4th international conference: Proceedings. 2005.
Vařeková R., Zdařilová E., Vařeka I., Burianová K., Riegerová J., Hnátek J. Anthropometric and kinesiologic findings in asthmatic children. In Vaverka F. (Eds.) Movement and health, 4th international conference: Proceedings. 2005.
Vařeková R., Vařeka I., Zdařilová E., Burianová K., Polák M. Antropometrická charakteristika astmatických dětí. XII. luhačovické dny: sborník abstrakt. 2005.
Zdařilová E., Burianová K., Vařeka I., Vařeková R., Polák M. Kineziologické aspekty držení těla u dětských astmatiků. XII. luhačovické dny: sborník abstrakt. 2005.
Vařeka I., Vařeková R., Burianová K., Zdařilová E., Polák M., Hnátek J., Hak J. Možnosti využití fyzické zátěže jako součásti lázeňské léčby astmatických dětí. XII. sjezd Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny: sborník abstrakt. 2005.
Vařeka I., Vařeková R., Burianová K., Zdařilová E., Polák M., Hnátek J., Hak J. Physical activity in spa treatment of asthmatic children. In Vaverka F. (Eds.) Movement and health, 4th international conference: Proceedings. 2005.
Burianová K., Zdařilová E., Vařeka I., Vařeková R., Barešová J., Kohoutová Z. The effect of comprehensive spa treatment on the ventilatory parameters and muscular fitness of children with bronchial asthma disease [Abstract]. In Vaverka F. (Eds.) Movement and health, 4th international conference: Proceedings. 2005.
Vařeka I., Hak J., Vařeková R., Zdařilová E., Burianová K., Polák M. Vliv pravidelné fyzické zátěže během lázeňského pobytu na některé parametry fyzické výkonnosti u astmatických dětí. XII. luhačovické dny: sborník abstrakt. 2005.
Burianová K., Zdařilová E., Vařeka I., Vařeková R., Polák M. Vliv komplexní lázeňské léčby na ventilační parametry u dětských astmatiků. XII. luhačovické dny: sborník abstrakt. 2005.
Burianová K., Jandová D. The effect of comprehensive spa treatment on muscular fitness and on the ventilatory parameters of children with bronchial asthma disease. In Vaverka F. (Eds.) Movement and health : 3rd international conference. 2004.
Burianová K., Jandová D. Výsledky vlivu komplexní lázeňské léčby na testy pohybové zdatnosti a spirometrické nálezy u dětí s asthma bronchiale. Sborník abstrakt - X. sjezd Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny. 2003.
KNIHA - CELEK
Žurková M., Jakubec P., Genzor S., Kultan J., Sova M., Heřman M., Kriegová E., Losse S., Neumannová K., Hubáčková L. Pneumologie pro magistry a bakaláře. 2021.
Neumannová K., Janura M., Kováčiková Z., Svoboda Z., Jakubec L. Analýza chůze u osob s chronickou obstrukční plicní nemocí. 2015.
Kolek V., Kašák V., Vašáková M., Koblížek V., Skřičková J., Bachan P., Bartoš V., Fila L., Hytych V., Jansa P., Klein J., Kociánová J., Kolář M., Kopecký M., Koranda P., Kriegová E., Lischke R., Neumannová K., Petřek M., Polák J., Ryška A., Sedlák V., Stříž I., Šterclová M., Zatloukal J., Zatloukal J. Pneumologie. 2014.
Koblížek V., Chlumský J., Zindr V., Neumannová K., Zatloukal J., Kociánová J., Zatloukal J., Sedlák V. CHOPN: Doporučený postup ČPFS pro diagnostiku a léčbu chronické obstrukční plicní nemoci. Vnitřní lékařství. 2013.
Ošťádal O., Burianová K., Zdařilová E. Léčebná rehabilitace a fyzioterapie v pneumologii. Léčebná rehabilitace a fyzioterapie v pneumologii. 2008.
Smékal D., Burianová K., Zdařilová E., Uhlíř P., Kolisko P., Přidalová M. Funkční hodnocení pohybového systému v kinantropologických studiích ? měření zkrácených svalů, funkční testy páteře a hodnocení hypermobility. Funkční hodnocení pohybového systému v kinantropologických studiích ? měření zkrácených svalů, funkční testy páteře a hodnocení hypermobility. 2006.
KAPITOLA V KNIZE
Koblížek V., Neumannová K. COVID-19. Společně proti plicním nemocem. 2020.
Neumannová K. Plicní rehabilitace. Společně proti plicním nemocem. 2020.
Neumannová K., Zatloukal J., Koblížek V. Doporučený postup plicní rehabilitace. Doporučené postupy v pneumologii. 2019.
Neumannová K., Doušová T., Kos S., Sedlák V., Zatloukal J. Indikace dlouhodobé domácí léčby pomocí přístroje CoughAssist. Doporučené postupy v pneumologii. 2019.
Neumannová K. Plicní rehabilitace u pacientů se sarkoidózou. Sarkoidóza nemoc mnoha tváří. 2019.
Neumannová K., Zatloukal J., Koblížek V., Kopecký M. Plicní rehabilitace. Pneumologie. 2017.
Neumannová K. Rehabilitace při IPF a změna životního stylu. Idiopatická plicní fibróza. 2016.
Koblížek V., Neumannová K. Dušnost a chronická obstrukční plicní nemoc. Dušnost problém mnoha oborů. 2015.
Komínek P., Brantl P., Kučová H., Neumannová K., Zeleníková R. Konzervativní léčba. In Zeleník K., Čáp P., Chlumský J., Vlček P. (Eds.) Mimojícnové projevy refluxní choroby. 2013.
ZATLOUKAL J., Neumannová K. Pohybová aktivita u nemocných s asthma bronchiale a s chronickou obstrukční plicní nemocí. Asthma bronchiale a chronická obstrukční plicní nemoc: Možnosti komplexní léčby z pohledu fyzioterapeuta. 2012.
ZATLOUKAL J., Neumannová K. Zásady preskripce programu pohybové aktivity pro jedince s respiračním onemocněním. Asthma bronchiale a chronická obstrukční plicní nemoc: možnosti komplexní léčby z pohledu fyzioterapeuta. 2012.
ABSTRAKT
Horová P., Dvořáček M., Raisová K. Nekompletní zadání záznamu přes průvodce. Sborník abstrakt. 2023.
Kopecká T., Dvořáček M., Raisová K. Hodnocení vlivu nemoci na denní činnosti pacientů s dechovými obtížemi pomocí Manchester Respiratory Activities of Daily Living Questionnaire - standardizovaný překlad dotazníku. In Smékal D. (Eds.) Sborník abstraktů IX. absolventská konference Katedry fyzioterapie Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci. 2022.
Dvořáček M., Raisová K. Postcovidová ambulantní plicní rehabilitace. In Smékal D. (Eds.) Sborník abstraktů IX. absolventská konference Katedry fyzioterapie Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci. 2022.
Horová P., Raisová K. Respirační fyzioterapie jako součást komplexní péče o pacienty s extraezofageálním refluxem. In Smékal D. (Eds.) Sborník abstraktů IX. absolventská konference Katedry fyzioterapie Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci. 2022.
Zlámalová T., Dvořáček M., Raisová K., Breuls S., Demeyer H., Troostern T. Tele-coaching pacientů s chronickým plicním onemocněním: Pilotní studie. In Smékal D. (Eds.) Sborník abstraktů IX. absolventská konference Katedry fyzioterapie Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci. 2022.
Kalina M., Raisová K. Význam plicní rehabilitace v lázeňské léčbě pacientů s dechovými obtížemi. In Smékal D. (Eds.) Sborník abstraktů IX. absolventská konference Katedry fyzioterapie Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci. 2022.
Neumannová K., Michalčíková T., Koblížek V., Voláková E., Zatloukal J., Plutinský M., Svoboda M., Liptáková Z., Kociánová J., Fila L., Ondrejka G., Dvořák T., Musilová P., Popelková P. Association among daily physical activity level and ABCD groups of COPD. European Respiratory Journal. Supplement. 2020.
Neumannová K., Zatloukal J., Horová P., Michalčíková T., Dvořáček M. Respiratory muscle function in patients with gastroesophageal reflux disease with extraesophageal symptoms. European Respiratory Journal. Supplement. 2020.
Neumannová K., Šlachtová M., Dupalová D., Voláková E., Zatloukal J., Kociánová J., Plutínský M., Koblížek V. Frail patients with COPD (grade 2/group B) are at higher risk of falls than non-frail patients with the same disease severity. European Respiratory Journal. Supplement. 2019.
Neumannová K., Kužílková V., Žůrková M., Hubáčková L., Michalčíková T., Jakubec P., Kolek V. Respiratory muscle training improves the work of breathing and decreases inspiratory muscle fatigue in patients after lung transplantation. European Respiratory Journal. Supplement. 2019.
Svoboda Z., Bizovská L., Neumannová K., Hamříková M., Janura M. The influence of balance training on postural control in elderly: Randomized control trial. In Kutílek P., Wolf P. (Eds.) Book of abstracts of the 4th International Conference on Movement Analysis. 2019.
Neumannová K., Žůrková M., Zatloukal J., Lošťáková V., Hubáčková L., Kolek V. The effect of pulmonary rehabilitation on health-related quality of life in patients with pulmonary sarcoidosis. European Respiratory Journal. Supplement. 2018.
Neumannová K., Kováčiková Z., Janura M., Rydlová J. Differences in balance between children with mild asthma and heathy children. European Respiratory Journal. Supplement. 2018.
Neumannová K. Doporučený postup pro indikaci dlouhodobé domácí léčby pomocí mechanické insuflace/exsuflace s využitím přístroje CoughAssist. Sborník abstrakt - XXIV. sjezd Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny. 2017.
Žurková M., Lošťáková V., Kolek V., Neumannová K., Kriegová E., Hubáčková L. Význam nefarmakologické léčby u nemocných se sarkoidózou – naše zkušenosti. Sborník abstrakt. 2017.
Neumannová K. Dechová rehabilitace jako nedílná součást komplexní péče o dýchání po odstranění adenoidní vegetace. XXII. Luhačovické pediatrické dny s mezinárodní účastí. 2016.
Neumannová K., Svoboda Z., Hodonská J., Koblížek V., Sedlák V., Zatloukal J., Plutinský M., Janura M. Differences in foot loading during Incremental shuttle walked test between patients with severe chronic obstructive pulmonary disease and healthy controls. European Respiratory Journal. Supplement. 2016.
Neumannová K. Plicní rehabilitace - důležitá součást doporučených postupů u respiračních onemocnění. Sborník abstrakt VI. absolventské konference Katedry fyzioterapie Fakulty tělesné kultury. 2016.
Neumannová K., Vuillerme N., Svoboda Z., Koblížek V., Sedlák V., Zatloukal J., Plutinský M., Janura M. The effect of fatigue on bipedal postural control in patients with severe chronic obstructive pulmonary disease. European Respiratory Journal. Supplement. 2016.
Neumannová K., Koblížek V., Kováčiková Z., Novotná B., Plutinský M., Musilová P., Sobotík O., Hejduk K., Janura M. Daily physical activity in severe chronic obstructive pulmonary disease (COPD) according to new GOLD classification and COPD phenotypes - first results from the Czech Multicentre Research Database of COPD. American Thoracic Society International Conference Abstracts: A55. Recent developments in pulmonary rehabilitation: Broadening the scope. 2015.
Hobzová M., Neumannová K., Sova M., Kolek V. Plicní rehabilitace jako součást léčby obstrukční spánkové apnoe. Program - sborník abstrakt. 2015.
Hobzová M., Neumannová K., Sova M., Sovová E., Kolek V. Plicní rehabilitace zvyšuje efekt léčby přetlakovým dýcháním u obstrukční spánkové apnoe. Finální program a sborník abstrakt. 2015.
Kováčiková Z., Neumannová K., Bizovská L., Rydlová J., Janura M. Postural stability in school-age children with mild bronchial asthma disease (a pilot study). American Thoracic Society International Conference Abstracts: B55. Exercise testing and symptom evaluation in chronic respiratory disease. 2015.
Neumannová K., Žůrková P. Posturálně dechový tréínink u poruch dýchání - praktický workshop. XIX. kongres České a Slovenské pneumologické a ftizeologické společnosti - sborník abstrakt. 2015.
Neumannová K., Hobzová M., Kováčiková Z., Sova M., Sovová E., Janura M., Kolek V. Pulmonary rehabilitation treatment as an adjunct therapy in obstructive sleep apnoea syndrome: A randomized controlled trial. American Thoracic Society International Conference Abstracts: B16. New randomised controlled trials in pulmonary rehabilitation. 2015.
Šlachtová M., Elfmark M., Neumannová K. Rozdíly v pohybové strategii hrubě motorických dovedností u předškolních dětí. IX. Janskolázeňské sympozium, Sborník abstrakt. 2015.
Neumannová K., Koblížek V., Jakubec L., Sedlák V., Zatloukal J., Plutínský M. Tolerance tělesné zátěže a úroveň pohybové aktivity u nemocných s těžkým CHOPN - výsledky ze studie Phaeton. XiX. Kongres České a Slovenské pneumologické a ftizeologické společnosti - sborník abstrakt. 2015.
Neumannová K. Vliv plicní rehabilitace na kontrolu astmatu – kazuistika. XXII. Luhačovické dny: sborník abstrakt. 2015.
Vašíčková J., Neumannová K., Dostálová J., Svozil Z. Inclusion of respiratory muscle training in the training of youth fin swimmers. Sport and Science. 2014.
Šlachtová M., Neumannová K., Elfmark M. Rozdíly v pohybové strategii předškolních dětí. Sborník abstraktů z mezinárodní konference konané 3.-4.10.2014 v Olomouci. 2014.
Šlachtová M., Neumannová K., Dupalová D., Svoboda Z., Myšáková M., Klimešová I. The influence of different acoustic stimuli (metronome vs. song) on basic temporal and spatial variables and foot pressure distribution during gait in patients with Parkinson´s disease. Abstracts of the Eighteenth International Congress of Parkinson's Disease and Movement Disorders. 2014.
Šlachtová M., Elfmark M., Neumannová K. Hodnocení hrubé motoriky dětí ve věku 4-6 let. Pediatrie pro praxi. 2013.
Koblížek V., Chlumský J., Zindr V., Sedlák V., Kociánová J., Neumannová K., Zatloukal J., Prachařová Š. Oficiální České doporučení pro diagnostiku a léčbu stabilní chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN). Sborník abstraktů kongresu. 2013.
Klimešová I., Miklánková L., Šlachtová M., Neumannová K., Elfmark M. Relationship between breakfast frequency and healthy body weight in children aged 9–10 years. Abstracts ISBNPA 2013. 2013.
Neumannová K., Zatloukal J., Šlachtová M., Rydlová J., Kováčiková Z., Dvořáková D., Růžičková M., Jarošová Z. The effect of 4-week pulmonary rehabilitation programme on chest expansion in children with mild bronchial asthma disease. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2013.
Zatloukal J., Lošťáková V., Neumannová K. Dušnost u granulomatózního onemocnění pohledem fyzioterapeuta – kazuistika. In Šabová E. (Eds.) Sborník abstrakt XVX. luhačovické dny. 2012.
Zatloukal J., Neumannová K., Lošťáková V., Kolek V. Efekt komplexní rehabilitační léčby na kvalitu života a zdravotní stav u nemocných s plicní formou sarkoidózy. Studia pneumologica et phthiseologica. 2012.
Neumannová K., ZATLOUKAL J., Rýdlová J., Šlachtová M., Krejčová M., Růžičková M. Hodnocení rozvíjení hrudníku u dětí s bronchiálním astmatem. Studia pneumologica et phthiseologica. 2012.
Neumannová K., Zatloukal J., Rydlová J., Šlachtová M. Chest expansion in preschool-age children with mild bronchial asthma. European Respiratory Journal. Supplement. 2012.
Neumannová K., Zatloukal J., Rydlová J., Dvořáková D. Chest expansion in school-age children with mild bronchial asthma. European Respiratory Journal. Supplement. 2012.
Zatloukal J., Neumannová K., Rýdlová J., Dvořáková D. Maximal inspiratory and expiratory mouth pressures in children with mild bronchial asthma. European Respiratory Journal. 2012.
Neumannová K. Možnosti dechové rehabilitace u rizikových novorozenců včetně následné péče. Sborník abstrakt XVIII. luhačovické pediatrické dny. 2012.
Neumannová K., Zatloukal J., Jakubec A. Možnosti kombinace rehabilitační léčby a neinvazivní plicní ventilace u nemochných s poruchami dýchání. Sborník abstrakt XXI. moravskoslezské dny pneumologie. 2012.
Neumannová K. Ovlivnění muskuloskeletální dysfunkce v oblasti trupu pomocí technik dechové rehabilitace. Sborník abstraktů IV. absolventská konference Katedry fyzioterapie Fakulty tělesné kultury. 2012.
Zatloukal J., Neumannová K. Předpis pohybové léčby u nemocných s dechovými obtížemi lege artis. Studia pneumologica et phthiseologica. 2012.
Neumannová K., ZATLOUKAL J. Předpis rehabilitační léčby u nemocných s dechovými obtížemi lege artis. Studia pneumologica et phthiseologica. 2012.
Zatloukal J., Neumannová K. Rehabilitace u pacientů s intersticiálními plicními procesy. Sborník abstrakt. 2012.
Koblížek V., Neumannová K., ZATLOUKAL J. Současný stav přípravy doporučeného postupu pro komplexní pulmonální rehabilitaci (nejen pro pacienty s CHOPN). In Šabová E. (Eds.) XVX. luhačovické dny: sborník abstrakt. 2012.
Neumannová K., Dvořák R., ZATLOUKAL J. Subjektivní dechové obtíže – z důvodu muskuloskeletální dysfunkce? – kasuistika. In Šabová E. (Eds.) XVX. luhačovické dny, Sborník abstrakt. 2012.
NEUMANNOVÁ K., ZATLOUKAL J., KOLEK V. Comprehensive spa treatment in the Czech Republic. European Respiratory Journal. 2011.
NEUMANNOVÁ K., ZATLOUKAL J. Hodnocení efektu rehabilitační léčby na kvalitu života u pacientů s asthma bronchiale. Sborník abstrakt XX. moravskoslezské dny pneumologie. 2011.
ZATLOUKAL J., NEUMANNOVÁ K., LOŠŤÁKOVÁ V. Mechanika dýchání pacientů s plicní formou sarkoidózy a CHOPN. Sborník abstrakt XX. moravskoslezské dny pneumologie. 2011.
Neumannová K., Rydlová J., Růžičková M. Mechanika dýchání u dětí s bronchiálním astmatem. Sborník abstrakt XVII. Luhačovické pediatrické dny. 2011.
Zatloukal J., NEUMANNOVÁ K., LOŠŤÁKOVÁ V., Kolek V. Program plicní rehabilitace v léčbě pacientů s plicní formou sarkoidózy. Studia pneumologica et phthiseologica. 2011.
Šlachtová M., Svoboda Z., Čuklovičová K., Neumannová K. Sledování základních charakteristik chůze a ADL u pacientů s Parkinsonovou chorobou v průběhu jejich onemocnění. In Hnátek J., Vařeka I. (Eds.) XVIII. Sjezd společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny (sborník abstrakt). 2011.
ZATLOUKAL J., NEUMANNOVÁ K., KOLEK V. The effect of pulmonary rehabilitation in patients with pulmonary sarcoidosis. European Respiratory Journal. 2011.
Machová L., Neumannová K., Rýdlová J. Vadné držení těla u dětí s bronchiálním astmatem. Sborník abstrakt XVII. Luhačovické pediatrické dny. 2011.
Neumannová K. Vadné držení těla u dětí školního věku a dorostu. Sborník abstrakt XVII. Luhačovické pediatrické dny. 2011.
Neumannová K., Zatloukal J. Význam individuální kinezioterapie u nemocných s asthma bronchiale a s CHOPN. Studia pneumologica et phthiseologica. 2011.
Šlachtová M., Neumannová K., Koutová Z., Chrobáková K. Hodnocení kvality hrubé motoriky předškolních dětí. In Hnátek J., Vařeka I. (Eds.) Sborník abstrakt XVII. sjezd Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny. 2010.
Zatloukal J., Neumannová K. Možnosti a účinky rehabilitační léčby pacientů s plicní formou sarkoidózy. XIX. moravskoslezské pneumologické dny. 2010.
Klíšťová J., Neumannová K. Ovlivnění dechových funkcí fyzioterapeutickými technikami u pacientů s Parkinsonovou chorobou. In Smékal D., Urban J. (Eds.) III. absolventská konference Katedry fyzioterapie Fakulty tělesné kultury. 2010.
Neumannová K. Plicní rehabilitace - intrumentální techniky. In Smékal D., Urban J. (Eds.) III. absolventská konference Katedry fyzioterapie Fakulty tělesné kultury. 2010.
Neumannová K., Zatloukal J., Vařeková R., Vařeka I. Využití dechových pomůcek u nemocných s bronchiální obstrukcí. XIX. moravskoslezské pneumologické dny. 2010.
Vařeková R., Burianová K., Vařeka I. Anthropometric parameters in pulmonary diseased women. Anthropological review. 2009.
Smékal D., Burianová K., Zdařilová E., Uhlíř P., Kolisko P., Přidalová M. Nový způsob hodnocení svalových zkrácení v kinantroplogických studiích. Sborník abstrakt: XVI. Sjezd společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny. 2009.
Burianová K., Vařeková R., Vařeka I., Zdařilová E., Hnátek J. Rozvíjení hrudníku u nemocných s chronickou obstrukční plicní nemocí. XVI. luhačovické dny: sborník abstrakt. 2009.
Burianová K., Vařeková R., Vařeka I., Rydlová J. Rozvíjení hrudníku u zdravých osob a u nemocných s obstrukním typen ventilační poruchy. XVIII. moravskoslezské dny pneumologie. 2009.
Burianová K., Vařeková R., Vařeka I. Možnosti využití dechové rehabilitace u poruch dýchání různé etiologie - poznámky z praxe. In Smékal D., Urban J. (Eds.) II. absolventská konference Katedry fyzioterapie Fakulty tělesné kultury UP. 2008.
Vařeková R., Vařeka I., Burianová K., Rýdlová J. Somatometrická a kineziologická studie astmatických dětí [Abstract]. XVII. moravskoslezské dny pneumologie. 2008.
Vařeka I., Vařeková R., Burianová K., Hnátek J., Píšťková N. Svalové dysbalance ve středním a vyšším věku - průběžné výsledky statistické analýzy. XV. sjezd Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny. 2008.
Burianová K., Machová L., Zatloukal J., Vařeková R., Vařeka I., Rýdlová J. Ventilatory muscle training u nemocných s bronchiálním astmatem, chronickou obstrukční plicní nemocí a sarkoidózou - kazuistiky. XVII. moravskoslezské dny pneumologie. 2008.
Vařeková R., Vařeka I., Burianová K., Hnátek J., Pišťková N. Motor system in patiens of middle and senior age treated in Luhačovice spa [Abstract]. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2007.
Vařeková R., Vařeka I., Burianová K., Hnátek J., Píšťková N., Mizerová H. Svalové dysbalance ve středním a vyšším věku. In Blahutková M. (Eds.) Mezinárodní konference Sport a kvalita života 2007: sborník abstrakt. 2007.
Burianová K., Zdařilová E., Vařeková R., Vařeka I. The effect of 8 week pulmonary rehabilitation programme on ventilatory parameters, chest mobility and quality of life in patients with COPD. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2007.
Burianová K., Zdařilová E., Vařeková R., Vařeka I. Vliv plicní rehabilitace na dýchací pohyby u nemocných s CHOPN. Sborník abstrakt XIV. luhačovické dny. 2007.
Burianová K., Vařeková R., Vařeka I., Kačerová L., Rydlová J. Vliv plicní rehabilitace na rozvíjení hrudníku a ventilační parametry u pacientů s bronchiálním astmatem a chronickou obstrukční plicní nemocí [Abstract]. XIV. moravskoslezské pneumologické dny. 2007.
Vařeka I., Vařeková R., Hnátek J., Píšťková N., Burianová K., Mizerová H. Výskyt svalových dysbalancí ve středním a vyšším věku - průběžné výsledky. Sborník abstrakt XIVI. sjezd Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny. 2007.
Burianová K., Zdařilová E., Vařeková R., Vařeka I. Ovlivnění dýchání pomocí THRESHOLD PEP a THRESHOLD IMT [Abstract]. In Smékal D., Urban J. (Eds.) 1. absolventská konference Katedry fyzioterapie Fakulty tělesné kultury. 2006.
Zdařilová E., Burianová K., Vařeková R., Vařeka I. Ovlivnění dýchání pomocí THRESHOLD PEP a THRESHOLD IMT workshop [Abstract]. In Smékal D., Urban J. (Eds.) 1. absolventská konference Katedry fyzioterapie Fakulty tělesné kultury. 2006.
Burianová K., Zdařilová E., Vařeka I., Vařeková R. Předpis pohybové aktivity u nemocných s chronickou obstrukční plicní nemocí. XIII. luhačovické dny: sborník abstrakt. 2006.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Zlámalová T., Dvořáček M., Raisová K., Žurková M., Šterclová M., Novotná Š., Wilczková J., Dygrýn J., Breuls S., Demeyer H., Troosters T. Česká verze tele-coachingové mobilní aplikace u pacientů s onemocněním plicního intersticia: Předběžné výsledky. 2023.
Zlámalová T., Dvořáček M., Raisová K., Žurková M., Šterclová M., Breuls S., Demeyer H., Troosters T. Tele-coaching českých pacientů s chronickým plicním onemocněním. 2023.
Horová P., Dvořáček M., Zlámalová T., Neumannová K. Jak aktivovat bránici v dechové a posturální funkci u pacientů s GERD a astmatem? 2022.
Horová P., Raisová K. Možnosti fyzioterapie v léčbě GERD. 2022.
Raisová K. Post-covid rehabilitace. 2022.
Dvořáček M., Raisová K. Postcovidová ambulantní plicní rehabilitace. 2022.
Dvořáček M., Raisová K. Postcovidová ambulantní plicní rehabilitace. 2022.
Dvořáček M., Raisová K. Postcovidová ambulantní rehabilitace. 2022.
Zlámalová T., Dvořáček M., Raisová K., Žurková M., Šterclová M., Breuls S., Demeyer H., Troosters T. Tele-coaching českých pacientů s chronickým plicním onemocněním. 2022.
Zlámalová T., Dvořáček M., Raisová K., Breuls S., Demeyer H., Troosters T. Tele-coaching českých pacientů s chronickým plicním onemocněním: Pilotní studie. 2022.
Zlámalová T., Dvořáček M., Raisová K., Breuls S., Demeyer H., Troostern T. Tele-coaching pacientů s chronickým plicním onemocněním: Pilotní studie. 2022.
Zlámalová T., Dvořáček M., Breuls S., Demeyer H., Troosters T., Žurková M., Raisová K. The association between respiratory muscles and physical functioning in patients with ILD: Preliminary results. 2022.
Dvořáček M., Zlámalová T., Neumannová K., Horová P. Efekt plicní rehabilitace u pacientky s RS po prodělání onemocnění Covid-19. 2021.
Zlámalová T., Neumannová K., Horová P., Dvořáček M. Tele-coaching budou moci využívat i čeští pacienti s chronickým plicním onemocněním. 2021.
Zlámalová T., Neumannová K., Horová P., Dvořáček M. Tele-coaching českých pacientů s chronickým plicním onemocněním: Pilotní studie. 2021.
Neumannová K., Michalčíková T., Koblížek V., Voláková E., Zatloukal J., Plutinský M., Michal S., Liptáková Z., Kociánová J., Fila L., Ondrejka G., Dvořák T., Musilová P., Popelková P. Association among daily physical activity level and ABCD groups of COPD. 2020.
Neumannová K., Žůrková M., Lošťáková V. Možnosti plicní rehabilitace u IPP. 2020.
Dvořáček M., Neumannová K., Horová P., Michalčíková T. Přístrojová objektivizace efektu autogenní drenáže u pacientky s astma bronchiale. 2020.
Neumannová K., Zatloukal J., Horová P., Michalčíková T., Dvořáček M. Respiratory muscle function in patients with gastroesophageal reflux disease with extraesophageal symptoms. 2020.
Michalčíková T., Neumannová K., Horová P., Dvořáček M., Voláková E., Zatloukal J., Dygrýn J. The association between respiratory muscle function and physical activity level and exercise tolerance in patients with COPD: Preliminary results. 2020.
Michalčíková T., Neumannová K., Horová P., Dvořáček M., Voláková E., Zatloukal J., Dygrýn J. Vztah funkce dýchacích svalů, úrovně pohybových aktivit a tolerance zátěže u pacientů s chronickou obstrukční plicní nemocí. 2020.
Neumannová K. Dechová rehabilitace. 2019.
Neumannová K., Šlachtová M., Dupalová D., Voláková E., Zatloukal J., Kociánová J., Plutínský M., Koblížek V. Frail patients with COPD (grade 2/group B) are at higher risk of falls than non-frail patients with the same disease severity. 2019.
Neumannová K., Žůrková M., Kužílková V. Funkce dýchacích svalů po transplantaci plic. 2019.
Michalčíková T., Neumannová K., Kalina M., Mendelová J. Higher chest wall expansion is associated with better functional status of patients with COPD. 2019.
Neumannová K. Kašel – co vše hodnotit? 2019.
Neumannová K. Mechanical in/exsufflation. 2019.
Neumannová K., Kužílková V., Žůrková M., Hubáčková L., Michalčíková T., Jakubec P., Kolek V. Respiratory muscle training improves the work of breathing and decreases inspiratory muscle fatigue in patients after lung transplantation. 2019.
Kopecká T., Zlámalová T., Neumannová K. Role ergoterapeuta během plicní rehabilitace u pacientů s CHOPN. 2019.
Michalčíková T., Neumannová K. Telerehabilitace, zatím nevyužitý pomocník. 2019.
Svoboda Z., Bizovská L., Neumannová K., Hamříková M., Janura M. The influence of balance training on postural control in elderly: Randomized control trial. 2019.
Michalčíková T., Neumannová K., Kalina M., Mendelová J. The role of chest wall expansion in patients with COPD. 2019.
Neumannová K. Airway clearance techniques. 2018.
Michalcikova T., Neumannová K. Cvičíme s Tamarou a s Katkou. 2018.
Neumannová K., Kováčiková Z., Janura M., Rýdlová J. Differences in balance between children with mild asthma and healthy children. 2018.
Neumannová K., Koblížek V. How to examine physical component of breathing? 2018.
Neumannová K. Nefarmakologická léčba. 2018.
Machová K., Stejskal P., Neumannová K. Respirační trénink ve sportovní přípravě. 2018.
Neumannová K., Žůrková M., Zatloukal J., Lošťáková V., Hubáčková L., Kolek V. The effect of pulmonary rehabilitation on health-related quality of life in patients with pulmonary sarcoidosis. 2018.
Neumannová K., Novotná B., Kopecký M., Kudela O., Plutinský M., Sobotík O., Vaník P., Liptáková Z., Musilová P., Dvořák T., Jarkovský J., Hejduk K., Michal S., Švancara .., Koblížek V. Association between number of steps and mortality in patients with severe chronic obstructive pulmonary disease. 2017.
Neumannová K. Chodecké zátěžové testy. 2017.
Neumannová K. Nefarmakologická léčba. 2017.
Neumannová K. Pulmonary rehabilitation. 2017.
Neumannová K. Pulmonary rehabilitation. 2017.
Neumannová K., Šlachtová M., Dupalová D., Dvořák R. The effect of Parkinson’s disease on respiratory capacity. 2017.
Neumannová K., Nicolas V., Svoboda Z., Koblížek V., Žůrková M., Lošťáková V., Janura M. The effect of perceived exertion on balance in patients with chronic respiratory diseases. 2017.
Neumannová K. CoughAssist. 2016.
Neumannová K. Dechová rehabitace. 2016.
Neumannová K., Svoboda Z., Hodonská J., Koblížek V., Sedlák V., Zatloukal J., Plutinský M., Janura M. Differences in foot loading during Incremental shuttle walked test between patients with severe chronic obstructive pulmonary disease and healthy controls. 2016.
Neumannová K. NEFARMAKOLOGICKÁ LÉČBA. 2016.
Neumannová K. Rovnováha u CHOPN. 2016.
Neumannová K., Vuillerme N., Svoboda Z., Koblížek V., Sedlák V., Zatloukal J., Plutinský M., Janura M. The effect of fatigue on bipedal postural control in patients with severe chronic obstructive pulmonary disease. 2016.
Neumannová K., Koblížek V., Svoboda Z., Zatloukal J., Sedlák V., Plutinský M., Janura M. Vliv únavy na rovnováhu u nemocných s těžkou chronickou obstrukční nemocí – výsledky ze studie Phaeton. 2016.
Neumannová K., Koblížek V., Vuillerme N., Svoboda Z., Zatloukal J., Plutínský M. Bipedal postural control in severe COPD. 2015.
Hirjaková Z., Neumannová K., Lobotková J., Bučková K., Hlavačka F. Breathing changes associated with postural improvement due to visual biofeedback. 2015.
Neumannová K. Cough assist. 2015.
Hodonská J., Neumannová K., Svoboda Z., Koblížek V., Zatloukal J., Plutinský M. Dynamická analýza chůze u pacientů s chronickou obstrukční plicní nemocí. 2015.
Kováčiková Z., Neumannová K., Bizovská L., Rydlová J., Janura M. Postural stability in school-age children with mild bronchial asthma disease (a pilot study). 2015.
Neumannová K., Hobzová M., Kováčiková Z., Sova M., Sovová E., Janura M., Kolek V. Pulmonary rehabilitation treatment as an adjunct therapy in obstructive sleep apnoea syndrome: A randomized controlled trial. 2015.
Neumannová K., Koblížek V., Svoboda Z., Sedlák V., Plutinský M., Hodonská J., Unzeitig O., Koblížková B., Pražák D., Janura M. Rovnováha u pacientů s chronickou obstrukční plicní nemocí s bronchitickým a emfyzematickým fenotypem. 2015.
Neumannová K., Koblížek V., Jakubec L., Sedlák V., Zatloukal J., Plutínský M. Tolerance tělesné zátěže a úroveň pohybové aktivity u nemocných s těžkým CHOPN - výsledky ze studie PHAETON. 2015.
Neumannová K., Zatloukal J., Koblížek V. Plicní rehabilitace v praxi. 2014.
Neumannová K., Zatloukal J., Kováčiková Z., Rydlová J., Jarošová Z. Respiratory muscle strength in asthmatic children. 2014.
Neumannová K., Zatloukal J., Šlachtová M., Rydlová J., Kováčiková Z., Dvořáková D., Růžičková M., Jarošová Z. The effect of 4-week pulmonary rehabilitation programme on chest expansion in children with mild bronchial asthma disease. 2014.
Neumannová K. Analýza fyzické aktivity. 2013.
Neumannová K. Rehabilitace v pneumologii. 2013.
Klimešová I., Miklánková L., Šlachtová M., Neumannová K., Elfmark M. Relationship between breakfast frequency and healthy body weight in children aged 9-10 years. 2013.
Neumannová K., Zatloukal J., Olšáková H., Kolek V., Zatloukal J., Hobzová M., Václavík A., Jašková J. Vliv ambulantní rehabilitační léčby na kvalitu života ve vztahu ke zdraví u pacientů s chronickou obstrukční plicní nemocí. 2013.
Neumannová K., Zatloukal J., Olšáková H., Kolek V., Zatloukal J., Hobzová M., Václavík A., Jašková J. Vliv 6-týdenní ambulantní rehabilitační léčby na zdravotní stav a kvalitu života nemocných s chronickou obstrukční plicní nemocí. 2013.
Zatloukal J., Neumannová K., Rýdlová J., Dvořáková D. Maximal inspiratory and expiratory mouth pressures in children with mild bronchial asthma. 2012.
Zatloukal J., Neumannová K., Lošťáková V., Žurková M., Koblížek V. Rehabilitace u pacientů s intersticiálními plicními procesy. 2012.
Neumannová K. Možnosti dechové rehabilitace u nemocných s bronchiálním astmatem. XIX. Šumperské dny alergologie a klinické imunologie. 2010.
Neumannová K. Plicní rehabilitace. 2010.
Neumannová K. Plicní rehabilitace - instrumentální techniky. III. absolventská konference Katedry fyzioterapie Fakulty tělesné kultury. 2010.
Neumannová K. Praktické ukázky dechové rehabilitace. XIX. Šumperské dny alergologie a klinické imunologie. 2010.
Neumannová K. Vliv rehabilitační léčby na rozvíjení hrudníku u nemocných s obstrukčním typem ventilační poruchy. XVII. Sjezd Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny. 2010.
Šlachtová M., Neumannová K., Fedáková H. Kvalita motoriky předškolních dětí. Konference - Aktuality ve fyzioterapii: Rehabilitace a fyzioterapie dětí a dorostu. 2009.
Burianová K. Možnosti kinezioterapie u pacientů s GER. XV. luhačovické pediatrické dny. 2009.
Neumannová K., Šlachtová M. Možnosti využití respirační fyzioterapie v pediatrii. Konference - Aktuality ve fyzioterapii: Rehabilitace a fyzioterapie dětí a dorostu. 2009.
Burianová K. Techniky plicní rehabilitace u poruch dýchání. Odborný seminář, Jihlava. 2009.
Burianová K. Jak na poruchy dýchání - od teorie k praxi. Rehabilitační omladina III. 2008.
Burianová K. Kineziologické vyšetření dýchání. Odborný seminář, Dětská klinika FN Brno. 2008.
Burianová K. Možnosti využití dechové rehabilitace u poruch dýchání různé etiologie - poznámky z praxe. II. absolventská konference Katedry fyzioterapie Fakulty tělesné kultury. 2008.
Burianová K. Praktický nácvik používání pomůcek Threshold IMT a Threshold PEP. Odborný seminář, Dětská klinika FN Brno. 2008.
Burianová K. Zvládání stavů dušnosti ve fyzioterapii. Odborná konference Aktuality ve fyzioterapii. 2008.
Burianová K. Diagnostika poruch dýchání z pohledu klasifikace ICF. Konference Aktuality ve fyzioterapii. 2007.
Burianová K. Kvalita života u nemocných s chronickou obstrukční menocí a bornchiálním astmatem. XII. dny rinologie, alergologie, pneumologie a lázeňství. 2007.
Burianová K. Možnosti využití technik plicní rehabilitace u poruch dýchání. Seminář Rehabilitace v pneumologii. 2007.
Burianová K. Techniky plicní rehabilitace ? praktické provedení. Seminář Rehabilitace v pneumologii. 2007.
Burianová K. The effect of pulmonary rehabilitation on ventilatory parameters and quality of life in patients with COPD. VI. international days of physiotherapy - human aging - new challenges and requirements for rehabilitation. 2007.
Burianová K. Breathing Disoders - theoretic part. Avans Hogeschool - Erasmus teaching mobility. 2006.
Burianová K. Fyzioterapeutické postupy u bronchiálního astmatu a chronické obstrukční plicní nemoci. XI. dny rinologie, alergologie, pneumologie a lázeňství. 2006.
Burianová K. Fyzioterapeutické postupy u onemocnění dýchacího systému. Seminář kliniky plicních nemocí a tuberkulózy. 2006.
Burianová K. Fyzioterapeutické postupy u poruch dýchání. Regionální odborný seminář. 2006.
Burianová K. Kvalita života a kineziologické aspekty držení těla u bronchiálního astmatu a CHOPN. XI. dny rinologie, alergologie, pneumologie a lázeňství. 2006.
Burianová K. Možnosti plicní rehabilitace v balneologii. Konference ke 30. výročí Rehabilitačního sanatoria Lázní Darkov. 2006.
Burianová K. Ovlivnění dýchání pomocí THRESHOLD PEP a THRESHOLD IMT. In Smékal D., Urban J. (Eds.) 1. absolventská konference Katedry fyzioterapie Fakulty tělesné kultury. 2006.
Burianová K. Pulmonary Rehabilitation and Respiratory Physiotherapy Used in Czech Republic. Avans Hogeschool - Erasmus teaching mobility. 2006.
Burianová K. Therapy of Breathing Disoders - practical training. Avans Hogeschool - Erasmus teaching mobility. 2006.
Burianová K. Význam a možnosti plicní rehabilitace u osob vyššího věku. Konference Aktuality ve fyzioterapii - Rehabilitace osob vyššího (třetího) věku: specifika, odlišnosti, problémy. 2006.
Burianová K. . The Eugeniusz Piasecki University. 2005.
Burianová K. . The Eugeniusz Piasecki University. 2005.
Burianová K. . Lahti Polytechnic University. 2005.
Burianová K. . Lahti Polytechnic University. 2005.
Vařeková R., Zdařilová E., Vařeka I., Burianová K., Riegerová J., Hnátek J., Hak J. . International balneology conference. 2005.
Burianová K. Ambulantní rehabilitace u nemocných s chronickou obstrukční plicní nemocí. Odborný seminář, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy. 2005.
Vařeková R., Vařeka I., Zdařilová E., Burianová K., Polák M., Hak J. Antropometrická charakteristika astmatických dětí. XII. luhačovcké dny. 2005.
Burianová K. Dýchání a postura. Odborný seminář UNIFY ČR. 2005.
Burianová K. Pulmonary rehabilitation used in Czech Republic. Szpital Specjalistycny MSWiA. 2005.
Burianová K. Techniky plicní rehabilitace a respirační fyzioterapie, 1. část. Odborný seminář Lázně Luhačovice. 2005.
Burianová K. Vliv skupinové tělesné výchovy na ukazatele pohybové a tělesné zdatnosti dětských astmatiků. X. dny RAPL (rinologie, alergologie, pneumologie a lázeňství). 2005.
Burianová K. Možnosti ovlivnění pohybové zdatnosti u astmatických dětí komplexní lázeňskou léčbou. IX. dny rinologie, alergologie, pneumonologie, lázeňství. 2004.
Burianová K. Respirační fyzioterapie u neurologických nemocných. Aktuality ve fyzioterapii. Rehabilitace v neurologii - neurofyziologie v rehabilitaci. 2004.
Burianová K. Techniky respirační fyzioterapie u neurologických nemocných. Aktuality ve fyzioterapii. Rehabilitace v neurologii - neurofyziologie v rehabilitaci. 2004.
Burianová K. . Movement and Health 3rd Intenationl Conference. 2003.
Burianová K. Vliv lázeňského pobytu na ukazatele zadatnosti a ventilačních funkcí u dětí s astma bronchiale. Miedzynarodowa konferencja studenckich kól naukowych, Klinicke i naukowe aspekty fizjoterapii. 2003.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Neumannová K., Zatloukal J. Plicní rehabilitace. 2015.
NEUMANNOVÁ K., ZATLOUKAL J. Workshop fyzioterapie v pneumologii. 2011.
ELEKTRONICKÁ PREZENTACE
Neumannová K., Zatloukal J. Možnosti dechové rehabilitace po odstranění nosní mandle. Internetové stránky Alergie, imunita, astma, ekzém. 2011.
OSTATNÍ
Neumannová K., Zatloukal J., Kopecký M., Vařeka I., Koblížek V. Doporučený postup plicní rehabilitace u onemocnění covid-19. 2021.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)