Ing. Eva Schwartzhoffová, Ph.D.

Zástupný obrázek
Kontaktní údaje

585636258

Katedra rekreologie

Fakulta tělesné kultury

FTK NC budova pedagogů

NC 3.28

odborný asistent

Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:

  • Člen AS UP/komise AS UP (31. 1. 2011 – )
  • Člen AS UP/komise AS UP (2. 1. 2012 – 31. 12. 2012)

  • Asociace škol CR (člen, 2009–)
ČLÁNEK
Schwartzhoffová E. Cykloturistika ve vybraných regionech hanáckého venkova. Studia Turistica. 2019.
Kotíková H., Schwartzhoffová E. Dětské letní tábory jako forma juniorského cestovního ruchu. Studia Turistica. 2017.
Kotíková H., Schwartzhoffová E. Children´s Camps as a Tourism Product - A Case Study. Czech Journal of Tourism. 2016.
Schwartzhoffová E. Running events RC as product of the sport´s tourism. Studia sportiva. 2015.
Schwartzhoffová E., Linderová I. Projektové partnerství v cestovním ruchu. COT business. 2014.
Schwartzhoffová E. Selected events as a special product of gastrotourism in the Czech Republic. Czech Hospitality and Tourism Papers. 2014.
Schwartzhoffová E. A quantitative study of the leisure activities of caravanners. In Filho JF. (Eds.) Journal of the International Federation of Physical Education - FIEP Bulletin. 2013.
Skoumal J., Schwartzhoffová E., Hobza V. Sport jako generátor rozvoje cestovního ruchu. Ekonomika a management. 2013.
Hobza V., Skoumal J., Schwartzhoffová E. Úvahy k normativní ekonomické základně institucionální podpory sportu na municipalitách. Ekonomika a management. 2013.
Schwartzhoffová E. Sportovní turismus. Tělesná kultura. 2010.
Schwartzhoffová E. Olomoucký kraj - možnosti rekreace, způsoby propagace. COT business. 2009.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Schwartzhoffová E. Změna zvyklostí a preferencí v cestování mladých v prvním roce pandemie v ČR. Topical Issues of Tourism - Crisis Solution for Tourism. 2022.
Schwartzhoffová E. Lázeňství v Olomouckém kraji. In . (Eds.) 7. mezinárodní vědecké konference Aktuální trendy lázeňství, hotelnictví a turismu. 2018.
Kotíková H., Schwartzhoffová E. Netradiční prohlídky města - nový produkt cestovního ruchu. In Kajzar P. (Eds.) Aktuální trendy lázeňství, hotelnictví a turismu. 2016.
Schwartzhoffová E. Benefits of sporting events for the society and region. In Oborný J. (Eds.) Kultúrna antropológia a šport. 2015.
Kotíková H., Schwartzhoffová E. Aktuální výzkumy v cestovním ruchu v kontextu kinatropologie. In Gúčik M. (Eds.) Folia Turistica 4. 2014.
Kotíková H., Schwartzhoffová E. City running tours as a new product in sports tourism. In Kosmaczewska J. (Eds.) 2nd International Conference of Tourism, Hospitality and Recreation. 2014.
Hobza V., Schwartzhoffová E., Skoumal J. The relationship between the development of sports infrastructure and future spending flexibility in municipal budgets. In Špalková D., Matějová L. (Eds.) Current Trends in Public Sector Research. 2014.
Schwartzhoffová E. Social tourism – tourism and recreation in the light of social needs. In Jirásek I., kosiewicz J., Roberson D. (Eds.) Sport and physical culture in the mirror of the social sciences. 2012.
Kotíková H., Schwartzhoffová E. Animace jako součást produktů kulturního cestovního ruchu. In . (Eds.) Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Aktuální problémy cestovního ruchu. 2010.
Schwartzhoffová E. Cestování Čechů v době ekonomické krize. Sborník z mezinárodní vědecké konference Hotelnictví, turismus a vzdělávání dnes a zítra. 2009.
Schwartzhoffová E. Rozvoj podnikání v cestovním ruchu v regionu. Sborník příspěvků z mezinárodní konference Ekonomický rozvoj a management regionů. 2009.
Schwartzhoffová E. Sportovní event a jeho význam v cestovním ruchu. Sborník z mezinárodní konference na téma Management a marketing sportu a CR. 2009.
Schwartzhoffová E., Kotíková H. Zkušenosti s výukou CR v rámci oboru Rekreologie na UP v Olomouci. Sborník příspěvků z mezinárodní konference na téma Aktuální problémy CR. 2009.
Schwartzhoffová E. Marketingová koncepce cestovního ruchu Olomouckého kraje. Firma a konkurenční prostředí 2008: příspěvek ve sborníku z mezinárodní vědecké konference. 2008.
Schwartzhoffová E. Rozvoj Olomouckého regionu jako turistické destinace. Zvyšování konkurenceschopnosti podniků: sborník příspěvků z mezinárodní konference. 2007.
Schwartzhoffová E. Tourism, spa and wellness activity. Movement and health 2007: 5th international conference. 2007.
Francová E. Management turistické destinace. TECHNE Ostrava 2004: sborník příspěvků z mezinárodní konference. 2004.
KNIHA - CELEK
Hobza V., Schwartzhoffová E. Základy podnikání. In Hobza V. (Eds.) 2018.
Kotíková H., Schwartzhoffová E. Cestovní ruch. 2017.
Schwartzhoffová E. Lázeňství a wellness. 2016.
Hobza V., Hobza V., Schwartzhoffová E. Manažerská ekonomika. Kapitoly k finanční analýze. 2015.
Skoumal J., Hobza V., Schwartzhoffová E. Management rozvoje pohybové rekreace a sportu. 2014.
Schwartzhoffová E. Služby v cestovním ruchu. 2013.
Schwartzhoffová E. Podnikání v rekreologii. Podnikání v rekreologii. 2010.
Kotíková H., Schwartzhoffová E. Nové trendy v pořádání akcí a událostí (events) v cestovním ruchu. Nové trendy v pořádání akcí a událostí (events) v cestovním ruchu. 2008.
Francová E. Financování - školy a školství. Financování - školy a školství. 2004.
KAPITOLA V KNIZE
Schwartzhoffová E. Behaviour of sport tourists - The "Runfest! Event. Sport Tourism and Its Territorial Development and Opportunities. 2022.
Schwartzhoffová E. Project European City of Sport and Tourism in the Czech Republic. Sport Tourism and Local Sustainable Development. 2022.
Schwartzhoffová E. Gastrofestivaly jako produkt event turismu a forma kulturního cestovního ruchu. Gastronomie a cestovní ruch. 2017.
Kotíková H., Schwartzhoffová E. Městský cestovní ruch - případová studie Olomouc. Městský cestovní ruch. 2017.
Schwartzhoffová E. Social and Economic Potential of Sporting Events in the Czech Republic. Sport Tourism: Red, Green and Blue Strategies. 2017.
Kotíková H., Schwartzhoffová E. City running tours as a new product in sports tourism. In Dias F. (Eds.) Tourism Research in A Changing World. 2014.
Schwartzhoffová E. Culinary specialities of Moravia region. Culinary tourism:Products, Regions, Tourists, Philosophy. 2012.
Kotíková H., Schwartzhoffová E. Health and spa tourism in the Czech and Slovak Republics. Medical tourism: The ethics, regulation and marketing of health mobility. 2012.
ABSTRAKT
Schwartzhoffová E. Local Outdoor Race as an Example of a Sustainable Sporting Event - Case from the Czech Republic. Sport Tourism Development- Local to Global Perspectives. 2023.
Schwartzhoffová E. Czech Run as a product of sport tourism. In Nová J. (Eds.) Book of Abstract Economics and Management of Sports 2014. 2014.
Kotíková H., Schwartzhoffová E. Summer camps as a phenomenon in children´s travel. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2014.
Schwartzhoffová E. A Quantitative study of the leisure activities of caravaners. Book of Abstracts of 8th FIEP Congress. 2013.
Hobza V., Skoumal J., Schwartzhoffová E. Current trends in financing sport at municipal level in the Czech Republic. In ÇOTUK HB. (Eds.) Sport Management for Quality of Life. 2013.
Schwartzhoffová E., Skoumal J. Sport as foundation for the concept of regional development: A case study from the Czech Republic. National Institute of Physical Education of Catalonia. 2013.
Schwartzhoffová E. Culinary specialties of Morava region. Book of abstracts - European culinary tourism. 2011.
Schwartzhoffová E. Social tourism. Sport and Physical Culture in the Mirror of the Social Sciences. 2011.
Schwartzhoffová E. Tourism, spas and wellness activities. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2007.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Schwartzhoffová E. Lázeňství v Olomouckém kraji. 2018.
Schwartzhoffová E. Cultural anthropology and sport. 2015.
Schwartzhoffová E. Erasmus+ učitelská mobilita. 2015.
Schwartzhoffová E. Social tourism. 2011.
Schwartzhoffová E. Cestování Čechů v době ekonomické krize. Odborná konference k 10. výročí založení VŠH. 2009.
Schwartzhoffová E. Rozvoj podnikání v cestovním ruchu v regionu. Mezinárodní vědecká konference na téma Ekonomický rozvoj a management regionů. 2009.
Schwartzhoffová E. Sportovní event a jeho význam v cestovním ruchu. Mezinárodní vědecká konference na téma Management a marketing sportu a CR. 2009.
Schwartzhoffová E., Kotíková H. Zkušenosti s výukou CR v rámci oboru Rekreologie na UP v Olomouci. Aktuální problémy cestovního ruchu: 4. mezinárodní konference na téma Vzdělávání a výzkum v CR. 2009.
Francová E. Management turistické destinace. TECHNE Ostrava 2004: mezinárodní konference. 2004.
ELEKTRONICKÁ PREZENTACE
Schwartzhoffová E. Podnikatelství. EDIS. 2014.
RECENZE
Schwartzhoffová E. Cestovní ruch - dynamický nástroj rozvoje krajů. Česká kinantropologie. 2019.
Schwartzhoffová E. Zvyšování pracovního výkonu v hotelnictví v ČR. Studia Turistica. 2019.
Schwartzhoffová E. The Dimensions and Quality Factors in Urban Destination. Czech Hospitality and Tourism Paper. 2016.
Schwartzhoffová E. Evaluation of the impact of ESF projects on unemployment in selected regions. Proceeding of the 12th Internation Conference Libere Economic Forum. 2015.
Schwartzhoffová E. Rozvojové ekonomiky. Acta academica karviniensia. 2015.
Schwartzhoffová E. The Evaluation of the influence of European Structural Funds on the Tourism Market. Proceeding of the 12th Internation Conference Libere Economic Forum. 2015.
Schwartzhoffová E. Dopady kulturních akcí jako specifické formy cestovního ruchu. Recenze diplomové práce. 2014.
Schwartzhoffová E. International Economics. International Economics. 2014.
Schwartzhoffová E. Marocká vesnice Taghazout - kontakt marocké a západoevropské společnosti vlivem podnikání v oblasti surfingu. Grantový projekt Vnitřní grantové agentury Univerzity Karlovy v Praze. 2014.
Schwartzhoffová E. Posudek vysokoškolské učebnice/skript Mezinárodní ekonomie. Recenze vysokoškolské učebnice/skript Mezinárodní ekonomie. 2013.
Schwartzhoffová E. Recenze článku "Research of University Image". Proceedings of the 11th International conference Liberec Economic Forum 2013. 2013.
Schwartzhoffová E. Recenze odborného článku Social Cooperative as a new opportunity for social undertaking in the Czech Republic. Proceedings of the 11th International conference Liberec Economic Forum 2013. 2013.
Schwartzhoffová E. Mezinárodní ekonomie v příkladech. Mezinárodní ekonomie v příkladech. 2012.
ZPRÁVA
Kotíková H., Schwartzhoffová E., Tesař O. Analýza nabídky pro cykloturistku v regionu Střední Morava. 2019.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)