RNDr. Jakub Krejčí, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585636404

Katedra přírodních věd v kinantropologii

Fakulta tělesné kultury

FTK NB budova center - CKV

NB 2.23

odborný asistent

Variabilita srdeční frekvence, normobarická hypoxie, diagnostika tvaru páteře

Konzultační hodiny:
Pravidelné Místnost: Poznámka:
pondělí 10:00–12:00 2.23 Po předchozí e-mailové domluvě.
čtvrtek 09:00–10:00 2.23 Po předchozí e-mailové domluvě.
čtvrtek 12:00–13:00 2.23 Po předchozí e-mailové domluvě.
VYBRANÉ PUBLIKACE
Botek M., Krejčí J., McKune A., Valenta M., Sládečková B. Hydrogen rich water consumption positively affects muscle performance, lactate response, and alleviates delayed onset of muscle soreness after resistance training. JOURNAL OF STRENGTH AND CONDITIONING RESEARCH. 2022. (ČLÁNEK)
Botek M., Khanna D., Krejčí J., Valenta M., McKune A., Sládečková B., Klimešová I. Molecular hydrogen mitigates performance decrement during repeated sprints in professional soccer players. Nutrients. 2022. (ČLÁNEK)
Botek M., Krejčí J., Valenta M., McKune A., Sládečková B., Konečný P., Klimešová I., Pastucha D. Molecular hydrogen positively affects physical and respiratory function in acute post-COVID-19 patients: A new perspective in rehabilitation. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2022. (ČLÁNEK)
Klimešová I., Krejčí J., Botek M., McKune AJ., Jakubec A., Neuls F., Sládečková B., Valenta M. Prevalence of dehydration and the relationship with fluid intake and self-assessment of hydration status in Czech First League soccer players. Journal of Human Kinetics. 2022. (ČLÁNEK)
Neuls F., Krejčí J., Jakubec A., Botek M., Valenta M. Vagal threshold determination during incremental stepwise exercise in normoxia and normobaric hypoxia. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2020. (ČLÁNEK)
Klimešová I., Krejčí J., Botek M., Neuls F., Sládečková B., Valenta M., Panská S. Hydration status and the differences between perceived beverage consumption and objective hydration status indicator in the Czech elite deaf athletes. Acta Gymnica. 2019. (ČLÁNEK)
Najmanová E., Pluháček F., Botek M., Krejčí J., Jarošová J. Intraocular Pressure Response to Short-Term Extreme Normobaric Hypoxia Exposure. Frontiers in Endocrinology. 2019. (ČLÁNEK)
ČLÁNEK
Lehnert M., Krejčí J., Janura M., De Ste Croix M. Age related changes in landing mechanics in elite male youth soccer players: A longitudinal study. Applied Sciences-Basel. 2022.
Vilímek Z., Kantor J., Krejčí J., Janečka Z., Jedličková Z., Nekardová A., Botek M., Bucharová M., Campbell E. The Effect of Low Frequency Sound on Heart Rate Variability and Subjective Perception: a Randomized Crossover Study. Healthcare. 2022.
Botek M., Sládečková B., Krejčí J., Pluháček F., Najmanová E. Acute hydrogen-rich water ingestion stimulates cardiac autonomic activity in healthy females. Acta Gymnica. 2021.
Botek M., Krejčí J., McKune AJ., Sládečková B. Hydrogen-rich water supplementation and up-hill running performance: Effect of athlete performance level. International Journal of Sports Physiology and Performance. 2020.
Kristiníková J., Petrová M., Krejčí J., Svoboda Z., Poděbradská R., Janura M. Vliv protézy na horní končetině na posturu a posturální stabilitu. Rehabilitace a Fyzikalni Lekarstvi. 2020.
Sládečková B., Botek M., Krejčí J., Lehnert M. Assessment of the body response to specific fatigue exercise protocol SAFT90 in U16 soccer players. Acta Gymnica. 2019.
Botek M., Krejčí J., McKune AJ., Sládečková B., Naumovski N. Hydrogen rich water improved ventilatory, perceptual and lactate responses to exercise. INTERNATIONAL JOURNAL OF SPORTS MEDICINE. 2019.
Neuls F., Botek M., Krejčí J., Panská S., Vyhnánek J., McKune A. Performance-associated parameters of players from the deaf Czech Republic national soccer team: A comparison with hearing first league players. Sport Sciences for Health. 2019.
McKune A., Peters B., Ramklass S., van Heerden J., Roberts C., Krejčí J., Botek M. Autonomic cardiac regulation, blood pressure and cardiorespiratory fitness responses to different training doses over a 12 week group program in the elderly. Archives of Gerontology and Geriatrics. 2017.
Mertová M., Botek M., Krejčí J., McKune A. Heart rate variability recovery after a skyrunning marathon and correlates of performance. Acta Gymnica. 2017.
Botek M., Krejčí J., De Smet S., Gába A., McKune A. Heart rate variability and arterial oxygen saturation response during extreme normobaric hypoxia. Autonomic Neuroscience: Basic and Clinical. 2015.
Botek M., McKune A., Krejčí J., Stejskal P., Gába A. Change in performance in response to training load adjustment based on autonomic activity. International Journal of Sports Medicine. 2014.
Krejčí J., Jakubec A., Pšurný M., Janura M. Development and validation of system for measuring poling forces during Nordic walking. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2013.
Botek M., Krejčí J., Novotný J., Neuls F. Effect of modified method of autonomic nervous system assessment on results of spectral analysis of heart rate variability. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2013.
Pšurný M., Janura M., Krejčí J., Jakubec A. Impact of walking speed and slope of the ground on axial force of poles in Nordic walking. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2013.
Krejčí J., Gallo J., Štěpaník P., Salinger J. Optimization of the examination posture in spinal curvature assessment. Scoliosis. 2012.
Krejčí J., Gallo J., Salinger J., Štěpaník P. Validation of the DTP-3 system designed for noninvasive spinal shape examination by means of x-ray examination. Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Čechoslovaca. 2012.
Svoboda Z., Stejskal P., Jakubec A., Krejčí J. Kinematical analysis, pole forces and energy cost of Nordic walking: slope influence. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2011.
Botek M., Stejskal P., Krejčí J., Jakubec A., Gába A. Vagal Threshold Determination. Effect of Age and Gender. International Journal of Sports Medicine. 2010.
Phiri P. D. C.., Krejčí J., Salinger J. Assessment of the influence of examination postures on postural stability by means of the DTP-3 diagnostic system. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2009.
Stejskal P., Botek M., Krejčí J., Malina Z., Vymětal P., Salinger J. Definice, výpočet a stabilita vagového prahu v závislosti na věku a pohlaví. Medicina sportiva Bohemica et Slovaca. 2009.
Jakubec A., Stejskal P., Svoboda Z., Krejčí J., Salinger J., Štěpaník P., Smékal D., Klimešová I. Výzkumný design severské chůze ve světle prvních výsledků. Medicina sportiva Bohemica et Slovaca. 2009.
Botek M., Stejskal P., Krejčí J., Jakubec A., Gába A. Determination of the vagal threshold and changes of it's using. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2008.
Krejčí J., Salinger J., Gallo J., Kolisko P., Štěpaník P. Influence of selected examination postures on shape of the spine and postural stability in humans. Biomedical Papers-Olomouc. 2008.
Krejčí J., Salinger J., Gallo J., Kolisko P., Štěpaník P. nfluence of selected examination postures on shape of the spine and postural stability in humans. Biomedical Papers-Olomouc. 2008.
Riegerová J., Krejčí J., Kolisko P., Přidalová M. Posture analysis using position detector DTP-2 in senescent women after the application of a targeted exercise program. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2008.
Riegerová J., Přidalová M., Krejčí J. Vliv čínského terapeutického cvičení na svalové funkce a držení těla u seniorek. Česká antropologie. 2007.
Krejčí J., Salinger J., Kolisko P., Štěpaník P. Assessment of particularity of chosen fixation position for the posture diagnostics [Abstract]. Česká antropologie. 2006.
Kolisko P., Krejčí J., Salinger J., Szotkowská J. Hodnocení tvaru, páteře a stability měření diagnostickým systémem DTP 2 v různých variantách stoje. Česká antropologie. 2006.
Krejčí J., Salinger J., Kolisko P., Štěpaník P. Posouzení specifik vybraných fixačních poloh při diagnostice držení těla. Česká antropologie. 2006.
Riegerová J., Szotkowská J., Přidalová M., Krejčí J. Vliv čínského léčebného cvičení na posturu a pohybový aparát seniorek. Medicina sportiva Bohemica et Slovaca. 2006.
Salinger J., Štěpaník P., Kolisko P., Stejskal P., Theuerová Š., Elfmark M., Gwozdziewiczová S., Krejčí J. Measurement of breathing frequency from ECG in the examination of autonomous nervous system activities: suggested methods and their verification. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2005.
Krejčí J., Salinger J., Kolisko P., Urban J., Štěpaník P., Novotný J. Možnosti monitorování držení těla a trajektorie pohybu diagnostickým systémem DTP-2. Česká antropologie. 2004.
Vaverka F., Stromšík P., Elfmark M., Krejčí J. Sledge as a useful method for assessing muscle performance (apparatus and methodology). Journal of Human Kinetics. 2004.
Krejčí J., Salinger J., Kolisko P., Štěpaník P., Novotný J. Využití diagnostického systému DTP-2 v kinantropologii. Tělesná kultura. 2004.
Kolisko P., Krejčí J., Salinger J. Diagnostický systém DTP-1 a jeho využití při hodnocení tvaru a funkce páteře. In Riegerová J. (Eds.) Česká antropologie. 2003.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Krejčí J., Salinger J., Gallo J., Kolisko P., Štěpaník P. Diagnostika posturálních výchylek obratlových trnových výběžků při diagnostice tvaru páteře s využitím systému DTP-3. In Púčik J., Cocherová E. (Eds.) Sborník 8. ročníku česko-slovenské konference Trendy v biomedicínskom inžinierstve. 2009.
Riegerová J., Přidalová M., Krejčí J. Rozbor svalových funkcí a držení těla u seniorek před a po realizaci čínských léčebných cvičení Chuej čchun kung. In Bednářová H. (Eds.) Aktivní v každém věku II. 2008.
Krejčí J., Salinger J., Kolisko P., Štěpaník P. Hodnocení tvaru páteře ve vybraných fixačních polohách s využitím diagnostického systému DTP-2. Sborník 7. česko-slovenské konference Trendy v biomedicínském inženýrství. 2007.
Salinger J., Štěpaník P., Stejskal P., Krejčí J., Gwozdziewiczová S. Neinvazivní vyšetření funkce autonomního nervového systému v závislosti na věku systémem VarCor PF7. In Szabó Z., Holčík J. (Eds.) Sborník 7. česko-slovenské konference Trendy v biomedicínském inženýrství. 2007.
Krejčí J., Salinger J., Kolisko P., Štěpaník P. Features of chosen fixation positions for the posture diagnostics by means of the system DTP-2. In Borysiuk Z. (Eds.) 5th international conference Movement and health - proceedings. 2006.
Salinger J., Štěpaník P., Krejčí J., Stejskal P. Non-invasive investigation of the function of the autonomic nervous system with the use of the VarCor PF7 System. In Borysiuk Z. (Eds.) 5th international conference Movement and health ? proceedings. 2006.
Szotkowská J., Riegerová J., Krejčí J. Body posture in students of the University of the Third Age and evaluation of their spinal shape using the diagnostic system DTP-2 [Abstract]. In Vaverka F. (Eds.) Movement and health, 4th international conference: Proceedings. 2005.
Krejčí J., Salinger J., Kolisko P., Urban J., Szotkowská J., Štěpaník P., Novotný J. Capabilities of application of the diagnostic system DTP-2 for monitoring of static and dynamic parameters of human body segment. In Vaverka F. (Eds.) Movement and health, 4th international conference: Proceedings. 2005.
Kolisko P., Krejčí J., Salinger J., Štěpaník P., Szotkowská J., Urban J. Problems in evaluating spine shape and axial system, use of knowledge for examination of diagnostic system DTP-2 [Abstract]. In Vaverka F. (Eds.) Movement and health, 4th international conference: Proceedings. 2005.
Krejčí J., Salinger J., Kolisko P., Urban J., Štěpaník P., Novotný J. Monitoring of the trajectory of a moving human body's segment by means of the diagnostic system DTP-2 [Abstract]. In Horák M. (Eds.) Biomechanics of man 2004. 2004.
Krejčí J., Salinger J., Kolisko P., Urban J., Štěpaník P., Novotný J. Monitoring of the trajectory of a moving human body's segment by means of the diagnostic system DTP-2 [CD]. In Horák M. (Eds.) Biomechanics of man 2004. 2004.
Krejčí J., Salinger J., Kolisko P., Štěpaník P., Novotný J. Physical and technical principles of the diagnostic system DTP-2 used for diagnostics of posture and deformity of the spine. In Vaverka F. (Eds.) Movement and health : 3rd international conference. 2004.
Krejčí J., Salinger J., Kolisko P., Štěpaník P., Novotný J. Využití diagnostického systému DTP-2 v kinantropologii [Abstract]. In Jirásek I. (Eds.) Konference plná barev. 2004.
KNIHA - CELEK
Neuls F., Botek M., Valenta M., Klimešová I., Sládečková B., Sigmund M., Krejčí J. Fyziologie pro tělovýchovné obory (vybrané kapitoly, část II.). 2024.
Kolisko P., Salinger J., Krejčí J., Novotný J., Szotkowská J. Hodnocení tvaru a funkce páteře s využitím diagnostického systému DTP-1,2. Hodnocení tvaru a funkce páteře s využitím dianostického systému DTP-1,2. 2005.
KAPITOLA V KNIZE
Botek M., Krejčí J., Sládečková B., McKune A. Autonomic cardiac regulation in response to exercise and molecular hydrogen administration in well-trained athletes. In Slezák J., Kura B. (Eds.) Molecular hydrogen in health and disease. 2024.
Opavský J., Habara J., Krejčí J., Elfmark M., Opavská H. Kinesimetric assessment of the ability to perform and repeat the trunk forward leaning-reposition test in subjects with non-specific low back pain. In Słomka KJ., Juras G. (Eds.) Current research in motor control V: Bridging motor control and biomechanics. 2016.
PATENT, UŽITNÝ VZOR, PRŮMYSLOVÝ VZOR
Salinger J., Kolisko P., Krejčí J., Štěpaník P. Zapojení pro 3D diagnostiku tvaru páteře a zapojení pro 3D diagnostiku pohybu segmentu lidského těla. Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta tělesné kultury, Centrum kinantropologického výzkumu. 2008.
Salinger J., Kolisko P., Krejčí J., Štěpaník P. Zařízení pro 3D diagnostiku tvaru páteře a zařízení pro 3D diagnostiku pohybu segmentu lidského těla. Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta tělesné kultury, Centrum kinantropologického výzkumu. 2008.
ABSTRAKT
Klimešová I., Stelzer J., Krejčí J., Botek M., Vilikovský J., Neuls F., Sládečková B., Valenta M., Grepl P. Českým fotbalovým sportovcům chybí znalosti o výživě. Překlad, mezikulturní adaptace a ověření Dotazníku nutričních znalostí. Medicina sportiva Bohemica et Slovaca. 2023.
Krejčí J., Botek M. Dose-response of hydrogen rich water on perceived muscle soreness is moderated by age. The 1st International Conference of European Academy for Molecular Hydrogen Research in Biomedicine “Hydrogen for Biomedicine”: Program & Book of Abstracts. 2022.
Grepl P., Botek M., Krejčí J. Effects of molecular hydrogen inhalation on autonomic nervous system. The 1st International Conference of European Academy for Molecular Hydrogen Research in Biomedicine “Hydrogen for Biomedicine”: Program & Book of Abstracts. 2022.
Valenta M., Botek M., Krejčí J., McKune A., Sládečková B., Klimešová I., Neuls F. Hydrogen rich-water supplementation does not improve running performance at maximal aerobic speed in national level track and field runners. The 1st International Conference of European Academy for Molecular Hydrogen Research in Biomedicine “Hydrogen for Biomedicine”: Program & Book of Abstracts. 2022.
Sládečková B., Botek M., Krejčí J., Valenta M., Neuls F. The effect of hydrogen-rich water on performance following high intensity interval training. The 1st International Conference of European Academy for Molecular Hydrogen Research in Biomedicine “Hydrogen for Biomedicine”: Program & Book of Abstracts. 2022.
Klimešová I., Krejčí J., Botek M., Panská S., Neuls F., Sládečková B., Valenta M., Jakubec A. Hodnocení stavu hydratace u neslyšících sportovců: srovnání subjektivního a objektivního ukazatele. Medicina sportiva Bohemica et Slovaca. 2019.
Botek M., Krejčí J., Valenta M., Sládečková B. Molekulární vodík a zatížení - Evidence Based Approach. Medicina sportiva Bohemica et Slovaca. 2019.
Jakubec A., Neuls F., Krejčí J., Botek M., Valenta M., Klimešová I. Odpověď kardiopulmonálního systému na stupňované zatížení za podmínek normobarické hypoxie. Medicina sportiva Bohemica et Slovaca. 2019.
Botek M., Krejčí J., Štěpán J. Hodnocení odezvy organismu ve fázi přetížení u elitních sportovců. In Větvička J., Botek M. (Eds.) V. ročník Symposia sportovní medicíny a dalších věd ve vrcholovém sportu: Sborník abstrakt. 2017.
Botek M., Krejčí J., McKune A. Sex differences in autonomic cardiac activity and oxygen saturation response to simulated altitude. Journal of Science and Medicine in Sport. 2016.
Macoun T., Botek M., Krejčí J., McKune A. Variabilita srdeční frekvence a reakce nasycení kyslíkem v hypoxii: efekt rozdílné aerobní zdatnosti. In Větvička J., Botek M. (Eds.) IV. ročník Symposia sportovní medicíny a dalších věd ve vrcholovém sportu: Sborník referátů. 2016.
Pšurný M., Janura M., Krejčí J., Jakubec A. Impact of walking speed and slope of the ground on axial force of poles in Nordic walking. Gait & Posture. 2014.
Botek M., Weisser R., Krejčí J. Association between vagal activity and aerobic capacity response after eight weeks winter preparation in soccer players. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2013.
Pšurný M., Janura M., Krejčí J., Jakubec A. Impact of walking speed and slope of the ground on axial force of poles in Nordic walking. 22nd Annual Meeting of ESMAC: Abstracts. 2013.
Krejčí J., SALINGER J., Gallo J., Štěpaník P. Development and test of the DTP-3 noninvasive diagnostic system and its applications in clinical practise. In Hlavačka F., Lobotková J. (Eds.) Abstracts of the 6th International Posture Symposium. 2011.
Stejskal P., Botek M., Krejčí J., Malina Z., Vymětal P., Salinger J. Definice, výpočet a stabilita vagového prahu v závislosti na věku a pohlaví. Dny sportovní medicíny, Sjezd České společnosti tělovýchovného lékařství: sborník abstrakt. 2009.
Jakubec A., Stejskal P., Svoboda Z., Krejčí J., Salinger J., Štěpaník P., Smékal D., Klimešová I. Výzkumný design severské chůze ve světle prvních výsledků. Dny sportovní medicíny: sborník abstrakt. 2009.
Botek M., Stejskal P., Krejčí J., Jakubec A., Klimešová I. Vagový práh - definice, výpočet a možné využití v klinické praxi. In Mačura P. (Eds.) Národný kongres telovýchovného lekárstva Aktuálne problémy telovýchovného lekárstva: abstrakty. 2008.
Riegerová J., Přidalová M., Krejčí J. Rozbor svalových funkcí a držení těla před a po realizaci čínských léčebných cvičení Chuej čchun kung [Abstract]. Globální stárnutí, 11. pražské gerontologické dny: sborník abstrakt. 2007.
Krejčí J., Salinger J., Kolisko P., Štěpaník P. Assessment of the fixation of body position for posture diagnostics by means of the diagnostic system DTP-2. In Burša V., Fuis J. (Eds.) Human biomechanics 2006: Book of extended abstracts. 2006.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Klimešová I., Stelzer J., Krejčí J., Botek M., Vilikovský J., Neuls F., Sládečková B., Valenta M., Grepl P. Českým fotbalovým sportovcům chybí znalosti o výživě. Překlad, mezikulturní adaptace a ověření Dotazníku nutričních znalostí. 2023.
Valenta M., Botek M., Krejčí J., McKune A., Sládečková B., Klimešová I., Neuls F. Hydrogen rich-water supplementation does not improve running performance at maximal aerobic speed in national level track and field runners. 2022.
Sládečková B., Botek M., Krejčí J., Valenta M., Neuls F. The effect of hydrogen-rich water on performance following high intensity interval training. 2022.
Klimešová I., Krejčí J., Botek M., Valenta M., Neuls F. Hydratace ligových fotbalistů: objektivní a subjektivní parametr stavu zavodnění. 2021.
Sládečková B., Botek M., Krejčí J., Valenta M., Neuls F., Klimešová I. Vliv hydrogenované vody na výkon po vysoce intenzivním intervalovém plaveckém tréninku. 2021.
Klimešová I., Krejčí J., Botek M., Panská S., Neuls F., Sládečková B., Valenta M., Jakubec A. Hodnocení stavu hydratace u neslyšících sportovců: srovnání subjektivního a objektivního ukazatele. 2019.
Botek M., Krejčí J., Valenta M., Sládečková B. Molekulární vodík a zatížení - Evidence Based Approach. 2019.
Jakubec A., Neuls F., Krejčí J., Botek M., Valenta M., Klimešová I. Odpověď kardiopulmonálního systému na stupňované zatížení za podmínek normobarické hypoxie. 2019.
Klimešová I., Krejčí J., Botek M., Panská S., Neuls F., Sládečková B., Valenta M. Rozdíl mezi subjektivním hodnocením pitného režimu a laboratorním ukazatelem stavu hydratace u neslyšících sportovců. 2019.
Valenta M., Botek M., Krejčí J., Sládečková B., Jakubec A., Klimešová I., Tesař O. Suplementace hydrogenovanou vodou nezvyšuje běžecký výkon při intenzitě zatížení na úrovni maximální spotřeby kyslíku. 2019.
Valenta M., Botek M., Krejčí J., Sládečková B. Vliv hydrogenované vody na odpověď organizmu na intenzivní silové zatížení. 2019.
Valenta M., Botek M., Sládečková B., Krejčí J. Vliv hydrogenované vody na odpověď organizmu na intenzivní silové zatížení. 2019.
Botek M., Krejčí J., Valenta M., Sládečková B. Vliv molekulárního vodíku na odezvu organizmu v zatížení a během zotavení. 2019.
Krejčí J. Diagnostika posturálních výchylek obratlových trnových výběžků při diagnostice tvaru páteře s využitím systému DTP-3. 8. ročník česko-slovenské konference Trendy v biomedicínskom inžinierstve. 2009.
Krejčí J. Diagnostický systém DTP-3 - fyzikální a technický princip a možnosti využití v klinické praxi. Prezentace v rámci dalšího vzdělávání odborníků ve fyzioterapii. 2008.
Krejčí J. Hodnocení tvaru páteře ve vybraných fixačních polohách s využitím diagnostického systému DTP-2. 7. česko-slovenská konference Trendy v biomedicínském inženýrství. 2007.
Riegerová J., Szotkowská J., Přidalová M., Krejčí J. The influence of medical excercise on the somatic parameters and movement system of senior women [Abstract]. Przeglad antropologiczny. 2007.
Krejčí J. . Human Biomechanics 2006. 2006.
Krejčí J. . 5th international conference Movement and health. 2006.
Krejčí J. Posouzení specifik vybraných fixačních poloh při diagnostice držení těla. Mezinárodní konference 13. antropologické dny a 7. mezinárodní konference Diagnostika pohybového systému. 2006.
Krejčí J. Monitoring of the trajectory of a moving human body's segment by means of the diagnostic system DTP-2. In Horák M. (Eds.) Biomechanics of man 2004 - 10th conference of the Czech Society of Biomechanics. 2004.
Krejčí J. Možnosti monitorování držení těla a trajektorie pohybu diagnostickým systémem DTP-2. 6. mezinárodní konference Diagnostika pohybového systému - metody vyšetření, primární prevence, prostředky pohybové terapie. 2004.
Krejčí J. Physical and technical principles of the diagnostic system DTP-2 used for diagnostics of posture and deformity of the spine. In Vaverka F. (Eds.) 3rd International Conference MOVEMENT and HEALTH. 2004.
Krejčí J. Využití diagnostického systému DTP-2 v kinantropologii. Konference plná barev - mezinárodní studentská vědecká konference v oboru kinantropologie. 2004.
Vaverka F., Stromšík P., Elfmark M., Krejčí J. . Methods of assessing anaerobic endurance. 2003.
Krejčí J., Salinger J., Kolisko P., Štěpaník P., Novotný J. Physical and technical principles of the diagnostic system DTP-2 used for diagnostics of posture and deformity of the spine. 3rd international conference movement and health. 2003.
ELEKTRONICKÁ PREZENTACE
Krejčí J., Salinger J., Kolisko P., Štěpaník P. Assessment of the fixation of body position for posture diagnostics by means of the diagnostic system DTP-2 [CD]. In Burša V., Fuis J., Švancara P. (Eds.) Human Biomechanics 2006 ? Proceedings CD. 2006.
Štěpaník P., Salinger J., Novotný J., Stejskal P., Krejčí J. Diagnostic system, type VarCor PF7, for non-invasive assessment of the function of the autonomic nervous system. In Vaverka F. (Eds.) Movement and Health. Proceedings of 4th international conference. 2005.
Salinger J., Stejskal P., Štěpaník P., Kolisko P., Elfmark M., Novotný J., Gwozdziewiczová S., Krejčí J. The possibility of the diagnostics of breathing frequency based on an ECG signal. In Vaverka F. (Eds.) Movement and Health. Proceedings of 4th international conference. 2005.
SOFTWARE
Krejčí J., Botek M., Prycl D., Auinger F. Systém pro řízení tréninku pomocí VSF. 2019.
Novotný J., Krejčí J., Salinger J., Kolisko P., Štěpaník P. WinPat3 - Diagnostický systém pro vyšetření tvaru páteře. 2008.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)