Mgr. Martin Dvořáček

Zástupný obrázek
Kontaktní údaje

585636307

Katedra fyzioterapie

Fakulta tělesné kultury

FTK NC budova pedagogů

asistent

ČLÁNEK
Dvořáček M., Raisová K., Horová P., Pšenička J. Efekt plicní telerehabilitace na funkční stav pacienta po transplantaci plic. Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL. 2023.
Kršáková Z., Raisová K., Zlámalová T., Dvořáček M., Horová P., Voláková E., Zatloukal J., Zatloukal J. Impact of morning symptoms on daily levels of physical activity in patients with chronic obstructive pulmonary disease. Studia Pneumologica et Phthiseologica. 2023.
Dvořáček M., Raisová K., Horová P., Zlámalová T., Žurková M. Možnosti tréninku nádechových svalů během telerehabilitace a jeho vliv na funkční stav pacientů s chronickým plicním onemocněním. Studia Pneumologica et Phthiseologica. 2023.
Dvořáček M., Raisová K., Zlámalová T., Horová P. Efekt plicní rehabilitace na toleranci zátěže, dechový vzor a tíži únavy pacientky s roztroušenou sklerózou po prodělání onemocnění COVID-19. Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL. 2022.
Michalčíková T., Neumannová K., Dygrýn J., Horová P., Dvořáček M. Telerehabilitace přispívá k prodloužení doby setrvání účinků plicní rehabilitace. Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL. 2020.
ABSTRAKT
Horová P., Dvořáček M., Raisová K. Nekompletní zadání záznamu přes průvodce. Sborník abstrakt. 2023.
Kopecká T., Dvořáček M., Raisová K. Hodnocení vlivu nemoci na denní činnosti pacientů s dechovými obtížemi pomocí Manchester Respiratory Activities of Daily Living Questionnaire - standardizovaný překlad dotazníku. In Smékal D. (Eds.) Sborník abstraktů IX. absolventská konference Katedry fyzioterapie Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci. 2022.
Dvořáček M., Raisová K. Postcovidová ambulantní plicní rehabilitace. In Smékal D. (Eds.) Sborník abstraktů IX. absolventská konference Katedry fyzioterapie Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci. 2022.
Zlámalová T., Dvořáček M., Raisová K., Breuls S., Demeyer H., Troostern T. Tele-coaching pacientů s chronickým plicním onemocněním: Pilotní studie. In Smékal D. (Eds.) Sborník abstraktů IX. absolventská konference Katedry fyzioterapie Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci. 2022.
Dvořáček M., Zlámalová T. Využití telerehabilitace a telekoučinku (nejen) v rámci plicní rehabilitace. Medicina sportiva Bohemica et Slovaca. 2022.
Neumannová K., Zatloukal J., Horová P., Michalčíková T., Dvořáček M. Respiratory muscle function in patients with gastroesophageal reflux disease with extraesophageal symptoms. European Respiratory Journal. Supplement. 2020.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Zlámalová T., Dvořáček M., Raisová K., Žurková M., Šterclová M., Novotná Š., Wilczková J., Dygrýn J., Breuls S., Demeyer H., Troosters T. Česká verze tele-coachingové mobilní aplikace u pacientů s onemocněním plicního intersticia: Předběžné výsledky. 2023.
Zlámalová T., Dvořáček M., Raisová K., Žurková M., Šterclová M., Breuls S., Demeyer H., Troosters T. Tele-coaching českých pacientů s chronickým plicním onemocněním. 2023.
Horová P., Dvořáček M., Zlámalová T., Neumannová K. Jak aktivovat bránici v dechové a posturální funkci u pacientů s GERD a astmatem? 2022.
Dvořáček M., Raisová K. Postcovidová ambulantní plicní rehabilitace. 2022.
Dvořáček M., Raisová K. Postcovidová ambulantní plicní rehabilitace. 2022.
Dvořáček M., Raisová K. Postcovidová ambulantní rehabilitace. 2022.
Zlámalová T., Dvořáček M., Raisová K., Žurková M., Šterclová M., Breuls S., Demeyer H., Troosters T. Tele-coaching českých pacientů s chronickým plicním onemocněním. 2022.
Zlámalová T., Dvořáček M., Raisová K., Breuls S., Demeyer H., Troosters T. Tele-coaching českých pacientů s chronickým plicním onemocněním: Pilotní studie. 2022.
Zlámalová T., Dvořáček M., Raisová K., Breuls S., Demeyer H., Troostern T. Tele-coaching pacientů s chronickým plicním onemocněním: Pilotní studie. 2022.
Zlámalová T., Dvořáček M., Breuls S., Demeyer H., Troosters T., Žurková M., Raisová K. The association between respiratory muscles and physical functioning in patients with ILD: Preliminary results. 2022.
Dvořáček M., Zlámalová T., Neumannová K., Horová P. Efekt plicní rehabilitace u pacientky s RS po prodělání onemocnění Covid-19. 2021.
Zlámalová T., Neumannová K., Horová P., Dvořáček M. Tele-coaching budou moci využívat i čeští pacienti s chronickým plicním onemocněním. 2021.
Zlámalová T., Neumannová K., Horová P., Dvořáček M. Tele-coaching českých pacientů s chronickým plicním onemocněním: Pilotní studie. 2021.
Dvořáček M., Neumannová K., Horová P., Michalčíková T. Přístrojová objektivizace efektu autogenní drenáže u pacientky s astma bronchiale. 2020.
Neumannová K., Zatloukal J., Horová P., Michalčíková T., Dvořáček M. Respiratory muscle function in patients with gastroesophageal reflux disease with extraesophageal symptoms. 2020.
Michalčíková T., Neumannová K., Horová P., Dvořáček M., Voláková E., Zatloukal J., Dygrýn J. The association between respiratory muscle function and physical activity level and exercise tolerance in patients with COPD: Preliminary results. 2020.
Michalčíková T., Neumannová K., Horová P., Dvořáček M., Voláková E., Zatloukal J., Dygrýn J. Vztah funkce dýchacích svalů, úrovně pohybových aktivit a tolerance zátěže u pacientů s chronickou obstrukční plicní nemocí. 2020.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)