PhDr. Petr Uhlíř, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585636301,585636310, 585636321

Katedra fyzioterapie

Fakulta tělesné kultury

FTK NC budova pedagogů

NA 2.12

odborný asistent

Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:

  • Členství na státních Mgr. et Bc. zkouškách (tajemník, 2006–2012)
ČLÁNEK
Blažek D., Pisz A., Hojka V., Uhlíř P., Kolinger D., Zajac A., Šťastný P. The bench press prime mover muscles firing frequency changes according to sticking region during maximal and submaximal effort. Physical Activity Review. 2024.
Betlachová M., Uhlíř P. Potlačení chronické nociceptorové bolesti prolongovanou rehabilitací II. Rehabilitace a Fyzikalni Lekarstvi. 2019.
Kucio C., Šťastný P., Leszczyńska-Bolewsk B., Małgorzata E., Ewa K., Uhlíř P., Magdalena S., Anna P. Exercise-based cardiac rehabilitation with and without neuromuscular electrical stimulation and its effect on exercise tolerance and life quality of persons with chronic heart failure. Journal of Human Kinetics. 2018.
Betlachová M., Uhlíř P. Potlačení chronické nociceptorové bolesti prolongovanou rehabilitací. Rehabilitace a fyzikální lékařství. 2018.
Opavský J., Šlachtová M., Kutín M., Hok P., Uhlíř P., Opavská H., Hluštík P. The effects of sustained manual pressure stimulation according to Vojta therapy on heart rate variability. BIOMEDICAL PAPERS-OLOMOUC. 2018.
Šťastný P., Golas A., Blažek D., Maszcyk A., Wilk M., Pietraszewski P., Petr M., Uhlíř P., Zajac A. A systematic review of surface electromyography analyses of the bench press movement task. PLoS One. 2017.
Uhlíř P. Efekty masáží na podkladě důkazů z recentních studií. Rehabilitace a fyzikální lékařství. 2017.
Betlachová M., Uhlíř P. Nadstandardní zdravotní program-výstup po pěti letech. Rehabilitace a fyzikální lékařství. 2017.
Betlachová M., Uhlíř P., Bednáříková H., Fritscherová A. Hipoterapie a její možnosti využití v rehabilitaci. Rehabilitace a fyzikální lékařství. 2016.
Betlachová M., Uhlíř P., Kuchařová Z. Canisterapie a její možnosti využití v rehabilitaci. Rehabilitace a fyzikální lékařství. 2015.
Uhlíř P., Betlachová M., Dvořák R. Péče o pacienta s poruchou pohybu v domácím prostředí - 3. část, 3. pokračování. Medicína pro praxi. 2014.
Uhlíř P., Opavský J., Zaatar A., Leisser J. Efekt lázeňské kardio-rehabilitace na variabilitu srdeční frekvence pacientů po aortokoronárním bypassu. Rehabilitace a fyzikální lékařství. 2013.
Uhlíř P., Opavský J., Zaatar A. The effect of rehabilitation on heart rate variability in patients with Parkinson’s disease. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2012.
Uhlíř P., Betlachová M., Kuchařová Z. Bolesti dolní části zad u zdravotních sester a jejich prevence. Medicína pro praxi. 2011.
Uhlíř P., Opavský J., Zaatar A., Betlachová M., Knap J., Klapalová A. Autonomní reaktivita u osob s postižením lokomoce po poranění míchy. Česká kinantropologie. 2010.
Zaatar A., Opavský J., Uhlíř P., Bajerová M., Janura M., Elfmark M. Hodnocení zapojování svalů při chůzi s podkolenní protézou - rozdíly mezi kalsickým a dynamickým typem chodidla. Rehabilitace a fyzikální lékařství. 2010.
Uhlíř P., Opavský J., Zaatar A., Betlachová M. Spektrální analýza variability srdeční frekvence u pacientů s poraněním míchy. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2010.
Smékal D., Burianová K., Zdařilová E., Uhlíř P., Kolisko P., Přidalová M. The New Approach to the Evaluation of the Muscle Shortening in Kinantropological Studies [Abstract]. Česká antropologie. 2006.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Uhlíř P., Opavský J., Leisser J. Hodnocení variability srdeční frekvence ? příspěvek k posuzování účinků kardiorehabilitace v lázních u pacientů po aortokoronárním bypassu. In Hnátek J., Vařeka I. (Eds.) XVII. sjezd Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny. 2010.
Uhlíř P. Pohybové prostředky cvičební jednotky pro seniory. In Bednářová H. (Eds.) Aktivní v každém věku III. 2009.
Uhlíř P. Kinezioterapie u klientů vyššího věku. Aktivní v každém věku II. 2008.
Uhlíř P., Opavský J. Vliv reflexní masáže na variabilitu srdeční frekvence [CD]. In Marousek A. (Eds.) Konference plná barev. 2007.
Zaatar A., Uhlíř P., Opavský J., Janura M. Hodnocení chůze pomocí povrchové poly-EMG u pacientů s podkolenní protézou. XII. sjezd Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny: sborník abstrakt. 2005.
Opavský J., Bajerová K., Uhlíř P., Salinger J. Zmieność czynności serca w rehabilitacji wplyw oddychania i masaźu. Sympozjum Polsko-Czeskie. Fizjoterapia - naukowe i kliniczne aspekty. Materialy konferencyjne. 2001.
KNIHA - CELEK
Uhlíř P. Pohybová cvičení seniorů. Pohybová cvičení seniorů. 2008.
Smékal D., Burianová K., Zdařilová E., Uhlíř P., Kolisko P., Přidalová M. Funkční hodnocení pohybového systému v kinantropologických studiích ? měření zkrácených svalů, funkční testy páteře a hodnocení hypermobility. Funkční hodnocení pohybového systému v kinantropologických studiích ? měření zkrácených svalů, funkční testy páteře a hodnocení hypermobility. 2006.
ABSTRAKT
Zaatar A., Opavský J., Uhlíř P. Hodnocení aktivity vybraných svalů povrchovou polyelektromyografií ve zkoušce vstávání ze sedu do stje u dvou věkových kategorií a odlišné míry pohybových aktivit. In Hnátek J., Vařeka I. (Eds.) XVIII. Sjezd společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny (sborník abstrakt). 2011.
Uhlíř P., Opavský J., Zaatar A., Knap J., Klapalová A., Remeš P., Silová M., Betlachová M. Hodnocení variability srdeční frekvence u praplegických pacientů. Sborník abstrakt: XVI. sjezd společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny. 2009.
Smékal D., Burianová K., Zdařilová E., Uhlíř P., Kolisko P., Přidalová M. Nový způsob hodnocení svalových zkrácení v kinantroplogických studiích. Sborník abstrakt: XVI. Sjezd společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny. 2009.
Zaatar A., Opavský J., Uhlíř P. Zkouška posazení - polyelektromyograrická studie u pacientů s Parkinsonovou nemocí a žen tzv. třetího věku. Sborník abstrakt - XVI. Sjezd společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny. 2009.
Uhlíř P., Opavský J. Vliv reflexní masáže na autonomní regulaci variability srdeční frekvence [Abstract]. In Smékal D., Urban J. (Eds.) 1. absolventská konference Katedry fyzioterapie Fakulty tělesné kultury. 2006.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Uhlíř P. Evaluation of heart rate variability in patients with spinal cord injury. VII. Miedzynarodowa konferencja studenckich kól naukovych i mlodych pracowników nauki "Ruch jako lek". 2009.
Uhlíř P. Hodnocení variability srdeční frekvence u paraplegických pacientů. XVI Sjezd společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny. 2009.
Uhlíř P. Pohybové prostředky cvičení seniorů. Aktivní v každém věku III. 2008.
Uhlíř P. Spectral analysis of heart rate variability in patiens with Parkinsons´s disease and the effect of rehabilitation in spectral parameters. VI miedzanarodowa konferencja studenckich kól naukkowych i mlodych pracowników nauki "Ruch jako lek 2008". 2008.
Uhlíř P. Kinezioterapie u klientů vyššího věku. Odborný seminář Aktivní v každém věku II. 2007.
Uhlíř P. Vliv reflexní masáže na variabilitu srdeční frekvence. Konference plná barev. 2007.
Uhlíř P. Vliv reflexní masáže na variabilitu srdeční frekvence. 1. absolventská konference katedry fyzioterapie Fakulty tělesné kultury. 2006.
Uhlíř P. Porovnání krokového cyklu u dvou typů protéz při chůzi pomocí povrchové poly-EMG. Mezinárodní studentská konference Sport ve vědě - věda ve sportu. 2005.
Uhlíř P. The influence of reflex massage on heart rate variability. 4th international conference Movement and health. 2005.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
AUDIOVIZUÁLNÍ MATERIÁL
Betlachová M., Uhlíř P. Přirozený chov koní. 2016.
Betlachová M., Uhlíř P. Autohipoterapie. 2013.
Betlachová M., Uhlíř P. Hipoterapie u dětí s DMO. 2012.
Betlachová M., Uhlíř P. Vypohybování koně na hipoterapii. 2012.
Betlachová M., Uhlíř P. Canisterapie II. 2011.
ELEKTRONICKÁ PREZENTACE
Zaatar A., Yanac Paredes E. I., Uhlíř P., Opavský J., Janura M. Časové hodnocení zapojování svalů při chůzi u pacientů s podkolenní protézou pomocí poly-EMG. Sport ve vědě - věda ve sportu. 2005.
Uhlíř P., Zaatar A., Yanac Paredes E. I., Opavský J., Janura M. Porovnání krokového cyklu u dvou typů protéz při chůzi pomocí povrchové poly-EMG. Sport ve vědě - věda ve sportu. 2005.
Zaatar A., Uhlíř P., Smékal D., Opavský J., Janura M. Surface poly-EMG assessment of various patterns of muscle activation during gait in patients with prosthesis below the knee. In Vaverka F. (Eds.) Movement and Health. Proceedings of 4th international conference. 2005.
Uhlíř P., Opavský J. The influence of reflex massage on heart rate variability. In Vaverka F. (Eds.) Movement and Health. Proceedings of 4th international conference. 2005.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)