prof. Mgr. Martin KUDLÁČEK, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585636360

Katedra aplikovaných pohybových aktivit

Fakulta tělesné kultury

FTK NC budova pedagogů

NC 2.18

profesor

Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:

 • Proděkan (10. 2. 2010 – 9. 2. 2018)
 • Člen VR fakulty (12. 3. 2010 – )
 • Člen oborové rady (21. 6. 2010 – )

Vědecká společnost

 • European Federation of Adapted Physical Activity (člen, 2006–)
 • International Federation of Adapted Physical Activity (člen, 1999–)
 • Česká kinantropologická společnost (člen, 2004–)

Výbor vědecké společnosti

 • European Federation of Adapted Physical Activity (předseda, 2010–2014)
 • European Federation of Adapted Physical Activity (člen, 2006–)
 • International Federation of Adapted Physical Activity (člen, 2006–)

Vědecká rada

 • Vědecká rada FTK UP v Olomouci (člen, 2010–)

Redakční rada

 • Aplikované pohybové aktivity v teorii a praxi (člen, 2017–)
 • Tělesná kultura (člen, 2011–)
 • Adapted Physical Activity Quarterly (člen, 2011–)
 • European Journal of Adapted Physical Activity (předseda, 2011–)
 • Aplikované pohybové aktivity v teorii a praxi (předseda, 2010–2016)
 • European Journal of Adapted Physical Activity (člen, 2008–)

Oborová rada

 • Oborová rada FTK UP (člen, 2010–)

Státnicová komise

 • Aplikovaná tělesná výchova (předseda, 2012–)
 • Aplikované pohybové aktivity (předseda, 2010–)
 • Aplikovaná tělesná výchova (člen, 2002–)

Jiné komise a orgány

 • Komise zahraničních vztahů FTK (předseda, 2010–)
 • Komise IT UP (člen, 2010–)
 • Komise zahraničních vztahů UP (člen, 2010–)
ČLÁNEK
Ješina O., Baloun L., Kudláček M., Doležalová A., Baďura P. Relationship of exclusion from physical education and bullying in students with specific developmental disorder of scholastic skills. International Journal of Public Health. 2022.
Vodáková E., Chatziioannou D., Ješina O., Kudláček M. The effect of Halliwick Method on aquatic skills of children with autism spectrum disorder. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2022.
Řičica J., Baloun L., Ješina O., Pavlová I., Kudláček M. Changes of attitudes towards inclusion in the physical education after experiencing the educational programme Paralympic school day. e-PEDAGOGIUM, nezávislý odborný časopis pro interdisciplinární výzkum v pedagogice. 2021.
Ješina O., Wittmannová J., Kudláček M., Jarmar A., Baloun L., Hajduková M., Tomišková J., Janečka Z., Kutheilová L., Fiedlerová K., Šmíd M. Metodika podpůrných opatření v inkluzivní tělesné výchově (ITV). Aplikované pohybové aktivity v teorii a praxi. 2020.
Štěpánová J., Jakubec L., Neumannová K., Číháková R., Lehnertová M., Kudláček M. Process of cross-cultural adaptation of a semi-structured interview PARA-SCI in a subpopulation of people with spinal cord injury - paraplegia. Acta Gymnica. 2020.
Baloun L., Kudláček M., Ješina O., Sklenaříková J., Migdauová A. Faktory ovlivňující sebeúčinnost studentů tělesné výchovy pro práci v integrované tělesné výchově. Tělesná kultura. 2017.
Zelenka T., Kudláček M., Wittmannová J. Quality of life of wheelchair rugby players. European Journal of Adapted Physical Activity. 2017.
Zelenka T., Kudláček M., Wittmannová J. Quality of Life of Wheelchair Rugby Players. European Journal of Adapted Physical Activity. 2017.
Kučera M., Ješina O., Kudláček M., Kalman M., Mikeška D. Vybrané determinanty ovlivňující zapojení se do pohybových aktivit dětí a mládeže s tělesným postižením (pilotní studie). Speciální pedagogika. 2017.
Ješina O., Kudláček M., Migdauová A. Vzdělávací program Paralympijský školní den. Tělesná výchova a sport mládeže. 2017.
Sklenaříková J., Kudláček M., Baloun L., Causgrove Dunn J. A documentary analysis of abstracts presented in European Congresses on Adapted Physical Activity. Adapted Physical Activity Quarterly. 2016.
Baloun L., Kudláček M., Sklenaříková J., Ješina O., Migdauová A. Czech self-efficacy scale for physical education majors towards children with disabilities. Acta Gymnica. 2016.
Mikeška D., Ješina O., Kudláček M., Janečka Z., Kalman M. Determinants of physical activity and lifestyle of Czech 11-15 years old students with visual impairments. European Journal of Adapted Physical Activity. 2016.
Štěpánová J., Kudláček M., Bednaříková M. Metody analýzy pohybové aktivity osob s transverzální míšní lézí: přehledová studie. Tělesná kultura. 2016.
Zelenka T., Kudláček M. Paralympijský sport jako společenský fenomén. Studia Sportiva. 2016.
Vaščáková T., Kudláček M., Barrett U. Halliwick concept of swimming and its influence on motoric competencies of children with severe and multiple disabilities. European Journal of Adapted Physical Activity. 2015.
Charalampos S., Silva CF., Kudláček M. When sitting becomes sport. European Journal of Adapted Physical Activity. 2015.
Ješinová L., Spurná M., Kudláček M., Sklenaříková J. Job dissatisfaction among certified adapted physical education specialists in the USA. Acta Gymnica. 2014.
Lauermanová L., Štěrbová D., Kudláček M. Smích jako specifický prostředek pohybové rekreace. Tělesná kultura. 2014.
Vaščáková T., Kudláček M. Vliv Halliwickova konceptu na rozvoj plaveckých dovedností u dětí. Studia Sportiva. 2014.
Kinclová E., Kudláček M. Postoje žáků k integrované tělesné výchově. Aplikované pohybové aktivity v teorii a praxi. 2012.
KUDLÁČEK M., Barrett U. Adapted physical activity as a profession in Europe. European Journal of Adapted Physical Activity. 2011.
KUDLÁČEK M. Aplikované pohybové aktivity v evropském kontextu. Tělesná kultura. 2011.
Doulkeridou A., Evaggelinou C., Mouratidou K., Koidou E., Panagiotou A. A., Kudláček M. Attitudes of Greek physical education teachers towards inclusion of students with disabilities in physical education classes. International Journal of Special Education. 2011.
Smékal D., Verellen J., Kudláček M. Kompetence instruktorů aplikovaných pohybových aktivit v kontextu rehabilitace. Tělesná kultura. 2011.
KUDLÁČEK M., Klavina A. Physical education for students with special education needs in Europe: Findings of the EUSAPA project. European Journal of Adapted Physical Activity. 2011.
Kudláček M., Ješina O., Wittmannová J. Structure of a questionnaire on children's attitudes towards inclusive physical education (CAIPE-CZ). Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2011.
Spurná M., Kudláček M. Aplikované tělocvičné aktivity žáků s dětskou mozkovou obrnou. Studia Sportiva. 2010.
Doulkeridou A., Evaggelinou C., Kudláček M. Components of attitudes toward the inclusion of students with disabilities in physical education. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2010.
Kudláček M., Kudláček M., Kudláček V., Kudláček V. Components/factors of Czech version of Physical Self Perception Profile PSPP-CZ. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2010.
Kudláček M., Ješina O., Flannagan P. European Inclusive Physical Education Training. Advances in Rehabilitation. 2010.
Yang L., Kudláček M., Ješina O. The influence of paralympic school day on children´s attitudes towards people with disabilities. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2010.
Ješina O., Kudláček M. Aplikované pohybové aktivity v integrované školní tělesné výchově I. Tělesná výchova a sport mládeže. 2009.
Ješina O., Kudláček M. Aplikované pohybové aktivity v integrované školní tělesné výchově II. Tělesná výchova a sport mládeže. 2009.
Ješina O., Kudláček M., Kudláček M., Bělka J. Aplikované pohybové aktivity v integrované školní tělesné výchově pro žáky s tělesným oslabením III. Tělesná výchova a sport mládeže. 2009.
Kudláček M., Ješina O., Janečka Z. Paralympijské vzdělávací programy. Tělesná kultura. 2009.
Šiška E., Kudláček M., Štěrbová D., Stejskal P. The admistration of the Rorschach Inkblot Method and changes in autonomic nervous system activity. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2009.
Kudláček M., Dalbesio I., Janečka Z., Vanlandewijck Y., Beckman E. The analysis of individual skills of ice sledge hockey players at the Torino 2006 paralympic tournament. European Journal of Adapted Physical Activity. 2009.
Kudláček M., Bocarro J., Jirásek I., Hanuš R. The Czech way of inclusion through an experiential education. Journal of Experiential Education. 2009.
Kudláček M. The influence of dualism and pragmatism on physical education. Physical culture and sport. Studies and research. 2009.
Kudláček M., Ješina O., Štěrbová D. Integrace žáků s tělesným postižením v kontextu školní tělesné výchovy. Speciální pedagogika. 2008.
Janečka Z., Štěrbová D., Kudláček M. Psychomotorický vývoj a vývoj motorických kompetencí kongenitálně nevidomého dítěte do 36 měsíců věku. In Hodaň B. (Eds.) Tělesná kultura. 2008.
Machová I., Kudláček M. Sport pro osoby s tělesným postižením (atletika vozíčkářů). Medicina sportiva Bohemica et Slovaca. 2008.
Kudláček M., Ješina O., Štěrbová D., Sherrill C. The nature of work and roles of public school adapted physical educators. European Journal of Adapted Physical Activity. 2008.
Bartoňová R., Kudláček M., Bressan L. Attitudes of future physical educators toward teaching children with disabilities in physical education in the Republic of South Africa. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2007.
Beckman E., Kudláček M., Vanlandewijck Y. Development of a skills observation protocol for sledge ice hockey - pilot study. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2007.
Jirásek I., Kudláček M. Inclusion in experiential education as a strategy for working with differentness. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2007.
Ješina O., Kudláček M. Aplikované pohybové aktivity v Olomouci. Vozíčkář. 2006.
Carvalho R., Kudláček M. Cooperative Physical Activities in Inclusive Physical Education Classes. Acta Universitatis Matthia Belli Physical Education and Sport. 2006.
Ješina O., Kudláček M. Projekt Paralympijský školní den. Vozíčkář. 2006.
Kudláček M. Socialization in disability sport. Studia Kinanthropologica. 2006.
Kudláček M. The American adapted physical education in the first half of 20th century. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2006.
Kudláček M. The early foundations of Adapted Physical Education with emphasis on American roots. In Řepka E. (Eds.) Studia Kinanthropologica. 2006.
Janečka Z., Kudláček M., Válková H. . Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2003.
Janečka Z., Kudláček M., Válková H. Sport socialization of children with visual impairment in prepubescent and pubescent age. In Stejskal P., Karásková V. (Eds.) Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2003.
Kudláček M., French R., Myers B., Sherrill C., Válková H. An inclusion instrument based on planned behavior theory for prospective physical educators. Adapted Physical Activity Quarterly. 2002.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Kudláček M. Zapojení žáka s tělesným postižením do vyučovací hodiny tělesné výchovy na běžné škole. In Vyskočilová A. (Eds.) Integrace - jiná cesta 3. 2010.
Ješina O., Kudláček M., Karásková V. Enviromentální faktory ovlivňující participaci jedinců romského etnika v tělocvičných aktivitách [CD]. In Blahutková MM. (Eds.) Sport a kvalita života 2008. 2008.
Válková H. Integrace v evropském kontextu. In Kudláček M., Vyskočil T. (Eds.) Integrace - jiná cesta II. 2008.
Kudláček M. Integrace žáků s tělesným postižením v kontextu školní tělesné výchovy. In Kudláček M., Machová I. (Eds.) Integrace - jiná cesta. 2008.
Ješina O. Kompetentnost absolventů studijního oboru ATV ve vztahu k pedagogickým profesím. In Kudláček M., Vyskočil T. (Eds.) Integrace - jiná cesta II. 2008.
Ješina O., Kudláček M., Janečka Z., Kukolová P., Machová I. Představení vzdělávacího programu s názvem Paralympijský školní den. In Kudláček M., Machová I. (Eds.) Integrace - jiná cesta. 2008.
Válková H. Společné programy - osobní zamyšlení. In Kudláček M., Machová I. (Eds.) Integrace - jiná cesta. 2008.
Ješina O., Kudláček M. APA pro studenty učitelství oborů TV a sport [CD]. Pedagogická kinantropologie. 2007.
Ješina O., Kudláček M., Janečka Z., Kukolová P., Machová I. Paralympijský školní den jako součást školního vzdělávacího programu. Sport a kvalita života 2007. 2007.
Ješina O., Dohnal T., Janečka Z., Jůva V., Karásková V., Kopřivová J., Krejčířová O., Kudláček M., Kukolová P., Machová I., Nikoli M., Panská S., Válková H., Wittmannová J. Perspektivy vzdělávacích programů v APA. Konference plná barev. 2007.
Štěrbová D., Kudláček M. Physical and leisure time activities - factor of inclusion of families with deafblind child. In Wittmannová J. (Eds.) EUCAPA 2006 : 8th European conference of adapted physical activity. 2006.
Lucas S., Kudláček M., Ješina O., Machová I., Janečka Z., Wittmannová J. The effect of an intervention program on attitude of elementary school children toward lnclusion of children with a disability. Acta Facultatis Educationis Physicae Universitatis Comenianae. 2006.
Kudláček M., Šafář M., Šiška E. Evaluation of physical self-perception of athletes and non-athletes with physical disabilities - use PSPP questionnaire. 15th international symposium Adapted Physical Activity. 2005.
Kudláček M., Hába M., Holušová M. Inclusion of practicum in APA university studies. 15th international symposium Adapted Physical Acitivity. 2005.
Kudláček M., Machová I. Pilot programs of Paralympic school day project and its potential to influence attitude toward disability sport and inclusion PE. In Vaverka F. (Eds.) Movement and health, 4th international conference: Proceedings. 2005.
Kudláček M., Janečka Z., Ješina O., Machová I. Pilotní program paralympjiského školního dne a jeho možnosti ovlivnit přístup ke sportu osob s postižením a jejich zařazení do hodin TV. Komplexní podpora zdravotně oslabených v procesu léčby a výchovy. 2005.
Kudláček M., Šafář M., Šiška E. Evaluation of physical self-perception using PSPP questionnaire. In Suchomel A., Vodičková S., Antoš R. (Eds.) Proceeding of abstracts international scientific conference Physical education and sport 2004, Liberec - Euroregion Nisa. 2004.
Kudláček M., Valenta T. Inclusion in experiential education outdoor courses. 7th European congress of adated physical activity. 2004.
Kudláček M. Inclusion of children with physical disabilities in general PE: Current state, attitudes nad beliefs of present and future PE teachers. Proceeding of abstracts international scientific conference Physical education and sport 2004, Liberec - Euroregion Nisa. 2004.
Kudláček M. Integrace dětí s tělesným postižením do hodin běžné TV: současný stav, postoje a názory současných i budoucích učitelů TV. In Suchomel A., Volf M. (Eds.) Conference proceedings Physical education and sport 2004, Liberec - Euroregion Nisa. 2004.
Kudláček M., Magerová L., Valenta T. Integrated outdoor courses for children with physical disabilities. In Vaverka F. (Eds.) Movement and health : 3rd international conference. 2004.
Kudláček M., Šafář M., Šiška E. Měření fyzického sebepojetí pomocí dotazníku PSPP. In Suchomel A., Volf M. (Eds.) Conference proceedings Physical education and sport 2004, Liberec - Euroregion Nisa. 2004.
Kudláček M., Válková H., Štěrbová D. Real examples of inclusive PE lessons. Pre-Olympic congress. 2004.
Kudláček M. The integration of children with physical disabilities in general physical education. In Vaverka F. (Eds.) Movement and health : 3rd international conference. 2004.
Válková H., Kudláček M., Halamičková K. The best place for all of us (3 years project of inclusion in PE lessons). Adapted physical activities: 14th international symposium. 2003.
Kudláček M. Integrace žáků s tělesným postižením do hodin školní tělesné výchovy. "Co s nimi?" a "Co pro ně?". In Karásková V., Hanelová Z. (Eds.) Pohybem k integraci osob se zdravotním postižením. 2002.
Kudláček M. Postoje k integraci ve školní TV u budoucích učitelů TV. In Miler T., Matolín S. (Eds.) Půlstoletí tělesné výchovy na vysokých školách. 2002.
Kudláček M., Válková H., Sherrill C., Myers B., French R. An attitude toward inclusion instrument based on the teory of planned behavior for prospective Czech physical educators. Pohyb a zdraví : sborník z 2. mezinárodní konference. 2001.
KNIHA - CELEK
Ješina O., Kudláček M., Lehnertová M., Tomoszek M., Ješinová L., Šmíd M., Fiedlerová K., Kutheilová L., Sekaninová J., Štenclová P., Vařeková J., Vodáková E., Chvojková V., Vyhlídal T. Otázky a odpovědi aplikované tělesné výchovy I aneb Inkluzivní tělesná výchova pro I. stupeň základních škol s přesahem do mateřských škol. In Jonášová D., Sklenaříková J., Knappová V. (Eds.) 2020.
Ješina O., Kudláček M., Tomoszek M., Lehnertová M., Ješinová L., Válek J., Jarmar A., Kacanu E., Botková K., Baloun L., Funfálek T., Pokorný D., Sklenaříková J., Fiedlerová K., Vařeková J. Otázky a odpovědi aplikované tělesné výchovy II aneb Inkluzivní tělesná výchova pro II. stupeň základních škol s přesahem do středoškolského vzdělávání. In Jonášová D., Knappová V. (Eds.) 2020.
Janečka Z., Bláha L., Kudláček M., Ješina O., Mikeška D., Chrobáková K. Motor competence in visually impaired persons. In Vacek T., Black K., Dinold M. (Eds.) 2019.
Lehnert M., Kudláček M., Bělka J., Háp P., Neuls F., Hůlka K., Viktorjeník D., Langer F., Kratochvíl J., Rozsypal R., Šťastný P. Sportovní trénink I. 2014.
Janečka Z., Kudláček M., Kurková P., Machová I., Válek J., Válková H., Wittmannová J. Vybrané kapitoly ze sportu osob se zdravotním postižením. 2012.
Ješina O., Kudláček M., Janečka Z., Kukolová P., Němcová D., Rybová L., Štěrbová D., Nekudová B. Aplikovaná tělesná výchova. 2011.
Kudláček M. European Standards in Adapted Physical Activities. In Kudláček M., Morgulec-Adamowicz N., Verellen J. (Eds.) 2010.
Kudláček M. Inclusion of children with physical disabilities in physical education, recreation and sport. Inclusion of children with physical disabilities in physical education, recreation and sport. 2008.
Kudláček M., Ješina O. Integrace žáků s tělesným postižením do školní tělesné výchovy. Integrace žáků s tělesným postižením do školní tělesné výchovy. 2008.
Kudláček M., Ješina O., Machová I., Truksová M. Paralympijský školní den. Paralympijský školní den. 2008.
Kudláček M., Ješina O., Machová I., Válek J. Aplikované pohybové aktivity pro osoby s tělesným postižením. Aplikované pohybové aktivity pro osoby s tělesným postižením. 2007.
Válek J., Kudláček M. Basketbal na vozíku. Aplikované pohybové aktivity pro osoby s tělesným postižením (učební text). 2007.
KAPITOLA V KNIZE
Ješina O., Kudláček M., Kraček S. Inkluzívna telesná výchova v Českej republike a vo vybraných krajinách. Didaktika telesnej a športovej výchovy pre základné a stredné školy. 2024.
Ješina O., Kudláček M., Janečka Z., Mikeška D., Vyhlídal T., Baloun L., Botková K., Číháková R., Wittmannová J., Ješinová L. The Center of Adapted Physical Activities as an example of best practice in the Czech Republic - introduction, vision and inspiration. In Balint G., Antala B., Carty C., Mabiémé JA., Amar IB., Kaplánová A. (Eds.) Physical Education and Sport for Children and Youth with Special Needs. 2021.
Eliane M., Aija K., Kudláček M., Cindy S., Serap I. An international perspective in physical education and professional preparation in adapted physical education and adapted physical activity. Routledge Handbook of Physical Education Pedagogies. 2017.
Kudláček M. České a mezinárodní organizace v oblasti aplikovaných pohybových aktivit. Vybrané aplikované pohybové aktivity: teorie a praxe. 2014.
KUDLÁČEK M., Klavina A. Adapted Physical Education in School. European Standards in Adapted Physical Activities. 2010.
Wittmannová J. Boccia. In Kudláček M. (Eds.) Aplikované pohybové aktivity pro osoby s tělesným postižením. 2007.
Ješina O., Kudláček M. Modifikace pohybových a sportovních her pro osoby s TP. In Kudláček M., Ješina O., Machová I., Válek J. (Eds.) Aplikované pohybové aktivity pro osoby s tělesným postižením. 2007.
Kudláček M., Vítek O. Fotbal amputářů. In Karásková V. (Eds.) Kapitoly z teorie a didaktiky aplikované tělesné výchovy. 2005.
ABSTRAKT
Wittmannová J., Ješina O., Baloun L., Číháková R., Chvojková V., Janečka Z., Ješinová L., Kudláček M., Lehnertová M., Mikeška D., Vyhlídal T. Podpora vzdělávání dětí, žáků a studentů prostřednictvím rovného přístupu v oblasti pohybové gramotnosti: projekt Katedry aplikovaných pohybových aktivit FTK UP. Program a bulletin abstraktů VI. OLOMOUCKÉ SPECIÁLNĚPEDAGOGICKÉ DNY. 2018.
Mikeška D., Ješina O., Kudláček M., Janečka Z., Kalman M. Determinants of physical activity and lifestyle of czech 11-15 years olf students with visual impairments. ISAPA. 2017.
Ješina O., Madarasová-Gecková A., Kalman M., Kudláček M., Vyhlídal T., Janečka Z., Brindová D., Kučera M., Mikeška D., Wittmannová J., Baloun L., Grygarová V., Hamřík Z. Innovative approach to monitoring the determinant affecting the lifestyle of children and youth with disabilities and long-term illness. European Journal of Adapted Physical Activity. 2016.
Wittmannová J., Klimešová I., Válková H., Migdauová A., Kudláček M. Dobrovolníci ve hře: britský vzdělávací kurz pro přípravu dobrovolníků v oblasti herních činností. Tělo Olomouc 2014. 2014.
Sklenaříková J., Kudláček M., Baloun L. Temporal and content trends in research: analysis of abstracts presented at Eucapa congresses from 2004–2012. In Bjelica D., Popović S., Akpinar S. (Eds.) Book of Abstracts of the 11th International Scientific Conference on Transformation Process in Sport “Sport Performance”. 2014.
Kudláček M., Ješina O. European inclusive PE training (EIPET). The 11th ICHPER SD Europe Regional Congress and Exposition. 2009.
Válková H., Kudláček M. Time effect in inclusive PE lessons. ISAPA 2009 - Book oy abstracts. 2009.
Kudláček M. Attitudes toward inclusion: Why study them? What to study? How to study attitudes? Do we know enough? Journal of the Brazilian Society of Adapted Motor Activity. 2007.
Ješina O., Kudláček M., Janečka Z., Machová I., Kukolová P. Paralympijský školní den jako prostředek ke vzdělávání v oblasti APA. Aktivně bez bariér: sborník anotací 3. mezinárodní konference z cyklu Bez bariér. 2007.
Ješina O., Kudláček M., Machová I., Kukolová P., Nikoli M., Veverka J. Paralympijský školní den jako prostředek pro změnu postojů k osobám se speciálními potřebami. In Krejčí MM. (Eds.) Health education and quality of life. 2007.
Ješina O., Lucas S., Kudláček M., Janečka Z., Machová I., Wittmannová J. The effect of the Paralympic school day program on children´s attitudes towards inclusion of children with disabilities in the Czech Republic. EUCAPA 2006 : 8th European conference of adapted physical activity. 2006.
Kudláček M., Ješina O., Machová I., Lucas S. The effect of the Paralympic School Day program on children?s attitudes towards inclusion of children with disability. North American conference of adapted physical activities. 2006.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Ješina O., Kudláček M., Machová I., Kukolová P., Nikoli M., Veverka J. Paralympic school day as tool for attitudes changing to people with special needs. Health education and quality of life. .
Ješina O., Kudláček M., Janečka Z., Machová I., Kukolová P. Paralympijský školní den jako prostředek ke vzdělávání v oblasti aplikovaných pohybových aktivit. Aktivně bez bariér. .
Ješina O., Kudláček M., Janečka Z., Kukolová P., Machová I. Paralympijský školní den jako součást školního vzdělávacího programu. Sport a kvalita života. .
Ješina O., Dohnal T., Janečka Z., Jůva V., Karásková V., Kopřivová J., Krejčířová O., Kudláček M., Kukolová P., Machová I., Nikoli M., Panská S., Válková H., Wittmannová J. Perspektivy vzdělávacích programů v APA. Konference plná barev 2007. .
Ješina O., Kudláček M. Představení studijního předmětu APAX. Seminář pedagogické kinantropologie. .
Wittmannová J., Ješina O., Baloun L., Číháková R., Chvojková V., Janečka Z., Ješinová L., Kudláček M., Lehnertová M., Mikeška D., Vyhlídal T. Podpora vzdělávání dětí, žáků a studentů prostřednictvím rovného přístupu v oblasti pohybové gramotnosti: projekt Katedry aplikovaných pohybových aktivit FTK UP. 2018.
Ješina O., Vyhlídal T., Kudláček M., Janečka Z., Kučera M., Mikeška D., Wittmannová J., Ješinová L. Monitoring of the determinants affecting the lifestyle of children and youth with disabilities and long-term illness. 2016.
Baloun L., Kudláček M., Sklenaříková J., Migdauová A. The comparison of self-efficacy beliefs of Czech students of physical education toward inclusion. 2015.
Wittmannová J., Klimešová I., Válková H., Migdauová A., Kudláček M. Dobrovolníci ve hře: britský vzdělávací kurz pro přípravu dobrovolníků v oblasti herních činností. 2014.
Baloun L., Kudláček M., Ješina O., Sklenaříková J., Migdauová A. The results of the pilot comparative study SE-PETE-D questionnaire at the selected public universities. 2014.
Kudláček M., Klavina A., Vanlandewijck Y. European Standards in Adapted Physical Activity. 2010.
Ješina O., Karásková V., Kudláček M. Enviromentální faktory ovlivňující participaci jedinců romského etnika v tělocvičných aktivitách. Sport a kvalita života 2008. 2008.
Ješina O., Kudláček M., Machová I., Kukolová P., Nikoli M., Veverka J. Paralympic school day as tool for changing attitudes to persons with special needs. Health education and quality of live. 2007.
Ješina O., Kudláček M., Janečka Z., Machová I., Kukolová P. Paralympijský školní den jako prostředek ke vzdělávání v oblasti aplikovaných pohybových aktivit. Aktivně bez bariér (sborník anotací 3. mezinárodní konference z cyklu Bez bariér). 2007.
Ješina O., Kudláček M., Janečka Z., Kukolová P., Machová I. Paralympijský školní den jako součást školního vzdělávacího programu. Sport a kvalita života 2007. 2007.
Ješina O., Dohnal T., Janečka Z., Jůva V., Karásková V., Kopřivová J., Krejčířová O., Kudláček M., Kukolová P., Machová I., Nikoli M., Panská S., Válková H., Wittmannová J. Perspektivy vzdělávacích programů v APA. Konference plná barev 2007. 2007.
Ješina O., Janečka Z., Karásková V., Krejčířová O., Kudláček M., Kukolová P., Machová I., Nikoli M., Válková H., Wittmannová J. Stávají vzdělávací programy další perspekty v APA. VIII. mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami. 2007.
Ješina O., Janečka Z., Karásková V., Krejčířová O., Kudláček M., Kukolová P., Machová I., Nikoli M., Válková H., Wittmannová J. Vzdělávání v oblasti APA ve vztahu k primárnímu, sekundárnímu i terciárnímu školství. Konference plná barev 2007. 2007.
Ješina O., Janečka Z., Karásková V., Krejčířová O., Kudláček M., Kukolová P., Machová I., Nikoli M., Válková H., Wittmannová J. Vzdělávání v oblasti aplikovaných pohybových aktivit ve vztahu k primárnímu, sekundárnímu i terciárnímu školství. Konference plná barev 2007. 2007.
Kudláček M., Machová I., Lucas S. . North American conference of adapted physical activities. 2006.
Kudláček M., Janečka Z., Ješina O., Machová I., Wittmannová J. Paralympijský školní den a jeho možnosti ovlivnit přístup ke sportu osob s postižením a jejich zařazení do hodin TV. 6. mezinárodní seminář Efekty pohybového zatížení v edukačním prostředí tělesné výchovy. 2006.
Kudláček M. Paralympijský školní den a jeho možnosti ovlivnit přístup ke sportu osob s postižením a jejich zařazení do hodin TV. Efekty pohybového zatížení v edukačním prostředí tělesné výchovy a sportu. 2006.
Kudláček M., Janečka Z., Machová I., Ješina O., Wittmannová J. Paralympijský školní den a jeho možnosti ovlivnit přístup ke sportu osob s postižením a jejich zařeazení do hodin TV. Efekty pohybového zatížení v edukačním prostředí tělesné výchovy a sportu. 2006.
Kudláček M. Research in APA: Psychosocial research - State of Art. Teaching in Socrates exchange program - EMDAPA (European Masters Degree in APA). 2006.
Kudláček M. Teaching in Socrates exchange program - DEUAPA. Teaching in Socrates exchange program - DEUAPA. 2006.
Kudláček M., Šafář M., Šiška E. Evaluation of physical self-perception of athletes and non-athletes with physical disabilities - use PSPP questionnaire. 15th international symposium Adapted Physical Activity. 2005.
Kudláček M., Hába M., Holušová M. Inclusion of practicum in APA university studies. 15th internation symposium Adapted Physical Acitivity. 2005.
Kudláček M. International perspectives in APA. Teaching in Socrates exchange program. 2005.
Kudláček M., Janečka Z., Ješina O., Machová I. Pilotní program paralympijského školního dne a jeho možnosti ovlivnit přístup ke sportu osob s postižením a jejich zařazení do hodin TV. Komplexní podpora zdravotně oslabených v procesu léčby a výchovy. 2005.
Kudláček M. Research in APA: Psychosocial research - state of art. Teaching in Socrates exchange program - EMDAPA (European Masters Degree in Adapted Physical Acitivity). 2005.
Kudláček M., Machová I. The effect of infusion of APA content in track and field course on attitudes toward inclusion. In Vaverka F. (Eds.) 4th international conference Movement and health. 2005.
Kudláček M., Valenta T. Inclusion in experiential education outdoor courses. 7th European congress of adapted physical activity. 2004.
Kudláček M., Válková H. Inclusion of children with physical disabilities in physical education. Pre-Olympic congress. 2004.
Kudláček M. Integrace dětí s tělesným postižením do hodin běžné TV: současný stav, postoje a názory současných i budoucích učitelů TV. The 3rd international scientific conference "Physical education and sport 2004". 2004.
Kudláček M., Šafář M., Šiška E. Měření fyzického sebepojetí pomocí dotazníku PSPP. The 3rd International Scientific Conference "Physical Educaion and Sport 2004". 2004.
Válková H., Kudláček M., Halamičková K. Real examples of inclusive PE lessons. Pre-Olympc congress. 2004.
Válková H., Kudláček M., Halamičková K. . 2003.
Kudláček M., Drábková H. . Vista 2003 Conference. 2003.
Kudláček M. . Vista 2003 Conference. 2003.
Kudláček M. Integrace žáků s tělesným postižením do školní TV. III. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami (GAČR - No 406/02/P123). 2003.
Kudláček M., Valenta T., Magerová L. Integrated outdoor courses for children with physical disabilities. GAČR - No 406/02/P123. Mezinárodní konference - Pohyb a zdraví. 2003.
Kudláček M. Adapted physical education service delivery in U.S.A. school districts: qualitative inquiry. 13th International Symposium on Adapted Physical Activity. 2001.
Kudláček M. Job dissatisfaction among certified adapted physical education specialists in the U.S.A. 13th International Symposium on Adapted Physical Activity. 2001.
Kudláček M. Survey of adapted aquatics programs provided by teachers with National APE Certification (CAPES). 13th International Symposium on Adapted Physical Activity. 2001.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Ješina O., Kudláček M., Vodáková E., Wittmannová J., Vyhlídal T., Mikeška D., Baloun L., Botková K., Jarmar A., Adámková G., Kolisková R., Vašíčková J., Janečka Z. Konference krajských center projektu RPV Olomouckého kraje. 2023.
Ješina O., Wittmannová J., Kudláček M., Vyhlídal T., Baloun L., Kubisová M. European Congress of Adapted Physical Activity. 2016.
AUDIOVIZUÁLNÍ MATERIÁL
Vyhlídal T., Janečka Z., Partyš M., Zajíček K., Paxa M., Mandová Vojnarová D., Buka M., Ješina O., Kudláček M., Hamřík Z., Vaca V., Kopecký K. Už to také dokážu. Už to také dokážu. 2013.
Vyhlídal T., Janečka Z., Ješina O., Kudláček M., Partyš M., Zajíček K., Vojnarová D., Buka M., Vaca V. Vstupte prosím aneb společně v pohybu. Vstupte prosím aneb společně v pohybu. 2012.
ELEKTRONICKÁ PREZENTACE
Kudláček M., Janečka Z., Ješina O., Machová I., Wittmannová J. Paralympijský školní den a jeho možnosti ovlivnit přístup ke sportu osob s postižením a jejich zařazení do hodin TV. In Hůlka K., Neuls F. (Eds.) Efekty pohybového zatížení v edukačním prostředí tělesné výchovy a sportu. 2006.
Kudláček M., Frömel K., Kudláček V., Mitáš J., Sigmundová D. Pohybová aktivita v životním stylu vysokoškoláků. In Süss V., Mužík V., Marvanová Z. (Eds.) Sborník z vědeckého semináře pedagogické kinantropologie - Svatoňova Stráž 2005. 2005.
Šiška E., Kudláček M. The administration of psychological methods and changes in autonomous modulation of heart activity. In Vaverka F. (Eds.) Movement and Health. Proceedings of 4th international conference. 2005.
PROJEKT
Ješina O., Kudláček M., Janečka Z., Ješinová L., Lehnertová M., Mikeška D., Vyhlídal T., Wittmannová J., Baloun L., Kutheilová L., Šmíd M., Tesařová K., Sklenaříková J., Pleva P., Šnoblová K., Kacanu E. Podpora vzdělávání dětí, žáků a studentů prostřednictvím rovného přístupu v oblasti pohybové gramotnosti. MŠMT. 2017.
Háp P., Kudláček M., Šafář M., Ješina O., Kudláček M., Vašíčková J., Formánková S., Svozil Z., Bělka J., Dub J., Poláková M., Petr M., Harvanová J., Svoboda A., Vyhlídal T., Pernicová H., Půža M., Tavel P., Baloun L. Společenství praxe pro rozvoj sociálních a občanských kompetencí: zkušenostní učení s využitím pohybových her, psychomotoriky, výchovy v přírodě a dramatické výchovy. MŠMT. 2016.
Wittmannová J., Klimešová I., Xaverová Z., Kudláček M. The project ViPER: Volunteers in Play - Employment Routes Project Number: 2013-1-GB2-LE005-10638. EU project Leonardo da Vinci, Transfer of innovation UJK2 LLP-Leo-Gru-SV (EOTEC). 2015.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Ph.D. studium na UP

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
BALOUN FTK Kinantropologie 2017
ŠTĚPÁNOVÁ FTK Kinantropologie 2020
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)