Mgr. Tomáš Vyhlídal

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585636356

Katedra aplikovaných pohybových aktivit

Fakulta tělesné kultury

FTK NC budova pedagogů

NC 2.16

odborný asistent

ČLÁNEK
Šlégrová L., Vyhlídal T. Doporučení pohybové aktivity u dětí a adolescentů s onkologickým onemocněním. Aplikované pohybové aktivity v teorii a praxi. 2022.
Vyhlídal T., Dygrýn J., Pelclová J., Chmelík F. Movement behaviours in paediatric cancer survivors during recovery and school weeks. Frontiers in Oncology. 2022.
Musilová V., Vyhlídal T. Vliv onkologického onemocnění na taktilní systém dětí. Rehabilitace a Fyzikalni Lekarstvi. 2020.
Vyhlídal T., Bártková K. Preference pohybových aktivit u dětí s onkologickým onemocněním. Aplikované pohybové aktivity v teorii a praxi. 2017.
Vyhlídal T., Holická K., Ješina O. Projekt Krtek v síti. Studia Sportiva. 2013.
Sýkorová I., Vyhlídal T., Ješina O. Struktura volnočasových pohybových aktivit u dětí s onkologickým onemocněním. Aplikované pohybové aktivity v teorii a praxi. 2013.
Vyhlídal T., Ješina O., Holická K. Životní způsob a jeho vybrané determinant u dětí s onkologickým onemocněním. Studia Sportiva. 2013.
Ješina O., Bartoňová R., Gebauer A., RYBOVÁ L., Kučera M., Vyhlídal T. Konzultant aplikovaných pohybových aktivit jako poradenský pracovník pro školní tělesnou výchovu. Česká kinantropologie. 2011.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Vyhlídal T. Projekt Krtek v síti. In Vyhlídal T., Holická K. (Eds.) Pohybové aktivity v dětské onkologii - Sborník příspěvků z konference zaměřené na problematiku pohybových aktivit v dětské onkologii. 2014.
Ješina O., Bartoňová R., Gebauer A., Rybová L., Kučera M., Vyhlídal T. Potřebnost pozice „Konzultant APA“ v současném speciálně poradenském systému (pilotní studie). In Krejčí M. (Eds.) Health Eucation and Quality of Life III. 2011.
KNIHA - CELEK
Ješina O., Kudláček M., Lehnertová M., Tomoszek M., Ješinová L., Šmíd M., Fiedlerová K., Kutheilová L., Sekaninová J., Štenclová P., Vařeková J., Vodáková E., Chvojková V., Vyhlídal T. Otázky a odpovědi aplikované tělesné výchovy I aneb Inkluzivní tělesná výchova pro I. stupeň základních škol s přesahem do mateřských škol. In Jonášová D., Sklenaříková J., Knappová V. (Eds.) 2020.
Vyhlídal T., Ješina O., Hrstková H., Královec J., Lauermanová L., Rohleder O., Štěrba J., Trávniková D. Pohybové aktivity v dětské onkologii. In Vyhlídal T., Holická K. (Eds.) 2014.
Vyhlídal T. Dlohodobě nemocní. 2013.
Ješina O., Hamřík Z., Bartoňová R., Janečka Z., Kalman M., Kučera M., Panská S., Rybová L., Vyhlídal T. Podpora aplikovaných pohybových aktivit v kontextu volného času. 2011.
KAPITOLA V KNIZE
Ješina O., Kudláček M., Janečka Z., Mikeška D., Vyhlídal T., Baloun L., Botková K., Číháková R., Wittmannová J., Ješinová L. The Center of Adapted Physical Activities as an example of best practice in the Czech Republic - introduction, vision and inspiration. In Balint G., Antala B., Carty C., Mabiémé JA., Amar IB., Kaplánová A. (Eds.) Physical Education and Sport for Children and Youth with Special Needs. 2021.
Vyhlídal T. Pohyb a sport. Nahoru dolů – stále spolu: Brožura pro pacienty dětské onkologie a jejich rodiny. 2017.
Vyhlídal T. Pohybová aktivita jako prostředek prevence. Doporučené postupy: primární prevence onkologických onemocnění. 2013.
ABSTRAKT
Wittmannová J., Ješina O., Baloun L., Číháková R., Chvojková V., Janečka Z., Ješinová L., Kudláček M., Lehnertová M., Mikeška D., Vyhlídal T. Podpora vzdělávání dětí, žáků a studentů prostřednictvím rovného přístupu v oblasti pohybové gramotnosti: projekt Katedry aplikovaných pohybových aktivit FTK UP. Program a bulletin abstraktů VI. OLOMOUCKÉ SPECIÁLNĚPEDAGOGICKÉ DNY. 2018.
Ješina O., Madarasová-Gecková A., Kalman M., Kudláček M., Vyhlídal T., Janečka Z., Brindová D., Kučera M., Mikeška D., Wittmannová J., Baloun L., Grygarová V., Hamřík Z. Innovative approach to monitoring the determinant affecting the lifestyle of children and youth with disabilities and long-term illness. European Journal of Adapted Physical Activity. 2016.
Vyhlídal T. Projekt Krtek v síti – zhodnocení projektu. In Vyhlídal T., Holická K. (Eds.) Pohybové aktivity v dětské onkologii - Sborník příspěvků z konference zaměřené na problematiku pohybových aktivit v dětské onkologii. 2014.
Holická K., Vyhlídal T. Realizované aktivity projektu Krtek v síti. In Vyhlídal T., Holická K. (Eds.) Pohybové aktivity v dětské onkologii - Sborník příspěvků z konference zaměřené na problematiku pohybových aktivit v dětské onkologii. 2014.
Vyhlídal T., Holická K., Ješina O. Studie disHBSC. In Vyhlídal T., Holická K. (Eds.) Pohybové aktivity v dětské onkologii - Sborník příspěvků z konference zaměřené na problematiku pohybových aktivit v dětské onkologii. 2014.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Wittmannová J., Ješina O., Baloun L., Číháková R., Chvojková V., Janečka Z., Ješinová L., Kudláček M., Lehnertová M., Mikeška D., Vyhlídal T. Podpora vzdělávání dětí, žáků a studentů prostřednictvím rovného přístupu v oblasti pohybové gramotnosti: projekt Katedry aplikovaných pohybových aktivit FTK UP. 2018.
Vyhlídal T., Vyhlídalová K. Mentoring program u onkologických pacientů. 2017.
Vyhlídal T. Projekt Krtek v pohybu. 2017.
Vyhlídalová K., Vyhlídal T. Krtek v pohybu – expediční projekt Norsko. 2016.
Ješina O., Vyhlídal T., Kudláček M., Janečka Z., Kučera M., Mikeška D., Wittmannová J., Ješinová L. Monitoring of the determinants affecting the lifestyle of children and youth with disabilities and long-term illness. 2016.
Holická K., Vyhlídal T. Krtek v pohybu. 2015.
Vyhlídal T. Projekt Krtek v pohybu. 2015.
Vyhlídal T., Holická K. Krtek v síti. 2014.
Vyhlídal T. Projekt Krtek v síti. 2014.
Vyhlídal T., Holická K. Realizované aktivity projektu Krtek v síti. 2014.
Vyhlídal T., Holická K., Ješina O. Krtek v síti. 2013.
Vyhlídal T., Holická K. Krtek v síti – oblast resocializace. 2013.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Ješina O., Kudláček M., Vodáková E., Wittmannová J., Vyhlídal T., Mikeška D., Baloun L., Botková K., Jarmar A., Adámková G., Kolisková R., Vašíčková J., Janečka Z. Konference krajských center projektu RPV Olomouckého kraje. 2023.
Ješina O., Wittmannová J., Kudláček M., Vyhlídal T., Baloun L., Kubisová M. European Congress of Adapted Physical Activity. 2016.
Ješina O., Vyhlídal T. Integrace jiná cesta VIII. 2016.
SBORNÍK - CELEK
Vyhlídal T., Holická K. Pohybové aktivity v dětské onkologii. 2014.
AUDIOVIZUÁLNÍ MATERIÁL
Vyhlídal T., Janečka Z., Partyš M., Zajíček K., Paxa M., Mandová Vojnarová D., Buka M., Ješina O., Kudláček M., Hamřík Z., Vaca V., Kopecký K. Už to také dokážu. Už to také dokážu. 2013.
Vyhlídal T., Janečka Z., Ješina O., Kudláček M., Partyš M., Zajíček K., Vojnarová D., Buka M., Vaca V. Vstupte prosím aneb společně v pohybu. Vstupte prosím aneb společně v pohybu. 2012.
Ostatní odborná publikace (RIV)
Ješina O., Baloun L., Botková K., Fiedlerová K., Chvojková V., Jarmar A., Kacanu E., Kukolová P., Kutheilová L., Mikeška D., Sklenaříková J., Šmíd M., Veličková M., Vodáková E., Vyhlídal T. Metodické listy vybraných aplikovaných pohybových aktivit. In Ješina O. (Eds.) 2020.
PROJEKT
Ješina O., Ješinová L., Vyhlídal T., Bartoňová R., Janečka Z., Lehnertová M. Odstraňování bariér v oblasti spřístupnění pohybových aktivit. Dotace města Olomouce. 2017.
Ješina O., Kudláček M., Janečka Z., Ješinová L., Lehnertová M., Mikeška D., Vyhlídal T., Wittmannová J., Baloun L., Kutheilová L., Šmíd M., Tesařová K., Sklenaříková J., Pleva P., Šnoblová K., Kacanu E. Podpora vzdělávání dětí, žáků a studentů prostřednictvím rovného přístupu v oblasti pohybové gramotnosti. MŠMT. 2017.
Háp P., Kudláček M., Šafář M., Ješina O., Kudláček M., Vašíčková J., Formánková S., Svozil Z., Bělka J., Dub J., Poláková M., Petr M., Harvanová J., Svoboda A., Vyhlídal T., Pernicová H., Půža M., Tavel P., Baloun L. Společenství praxe pro rozvoj sociálních a občanských kompetencí: zkušenostní učení s využitím pohybových her, psychomotoriky, výchovy v přírodě a dramatické výchovy. MŠMT. 2016.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)