doc. RNDr. Miroslava PŘIDALOVÁ, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585636158

Katedra přírodních věd v kinantropologii

Fakulta tělesné kultury

FTK NB budova center - CKV

2.011

docent

sportovní antropologie, somatodiagnostika ve fyzické antropologii, zdravé stárnutí, tělesné složení v ontogeneze

Konzultační hodiny:
Pravidelné Místnost: Poznámka:
úterý 10:00–13:00 2.11 Dále po osobní domluvě.

Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:

 • Člen AS fakulty (5. 5. 1999 – 8. 5. 2002)
 • Člen AS fakulty (9. 5. 2002 – 9. 5. 2005)
 • Člen AS fakulty (10. 5. 2005 – 5. 5. 2008)
 • Člen AS UP/komise AS UP (11. 5. 2008 – 11. 5. 2011)
 • Vedoucí katedry/ústavu/kliniky (1. 1. 2009 – 31. 12. 2010)
 • Člen oborové rady (1. 3. 2013 – )
 • Člen oborové rady (7. 3. 2013 – )

Vědecká společnost

 • Společnost pro výživu (člen, 2000–)
 • Národní komitét antropologických a etnologických věd Akademie věd České republiky (člen, 2004–2018)
 • Česká společnost antropologická (člen, 1993–)

Vědecká rada

 • Vědecká rada FTK UP (člen, 2014–2016)

Odborná komise

 • Hodnotící komise pro projekty specifického výzkumu IGA na FTK UP (člen, 2010–)
 • Hodnotící komise na podporu projektů specifického VŠ výzkumu na FTK UP (IGA) (člen, 2015–2018)
 • Hodnotící komise pro projekty FRUP (člen, 2014–2018)
 • Hodnotící komise na podporu projektů specifického VŠ výzkumu na FTK UP (IGA) (člen, 2011–2015)

Mezinárodní organizace

 • IUAES (International Union of Anthropological and Ethnological Science) (člen, 2004–)

Redakční rada

 • Physiotherapy Quarterly (člen, 2016–)
 • Trends in Sport Science (člen, 2013–2019)
 • Česká antropologie (člen, 2000–)
 • Česká kinantropologie (člen, 2013–2020)
 • ACTA GYMNICA (člen, 2014–)
 • Studia Periegetica (člen, 2012–)
 • Slovenská antropológia (člen, 2011–2016)
 • Česká antropologie (ostatní, 2011–)
 • Slovenská antropologická spoločnosť (ostatní, 2011–2016)
 • New Medicine (Borgis) (člen, 2008–2014)

Oborová rada

 • Oborová rada PDS FTK UP (člen, 2011–)
 • PDS oboru antropologie na PdF UP v Olomouci (člen, 2006–2008)
 • postgraduálního studia antropologie na PřF MU v Brně (člen, 2004–2012)
 • státní rigorózní zkoušky a obhajobu rigorózních prací k získání profesního titulu PhDr. pro FTK UP v Olomouci (člen, 2003–)

Státnicová komise

 • Experimetnální biologie, obor Molekulární biologie a genetika - Antropogenetika (člen, 2012–)
 • státní závěrečné zkoušky magisterského studia studijního programu Tělesná výchova a sport na FTK UP v Olomouci (člen, 1993–)
 • Učitelství biologie pro střední školy na PřF UP v Olomouci (člen, 2006–2010)

PhD. komise

 • FTK UP (člen, 2006–)

Jiné komise a orgány

 • kolegium garantů studijních oborů na FTK UP (člen, 2013–2014)
 • Česká antropologická společnost, olomoucká pobočka (předseda, 2007–2017)
 • RVŠ (člen, 2009–2011)
 • Ekonomická komise ASUP (předseda, 2010–2011)
 • Ekonomická komise AS UP (člen, 2008–2011)
 • Grantová komise FTK UP v Olomouci (člen, 2003–2010)
 • Pedagogická komise FTK UP v Olomouci (člen, 2003–2010)
 • Disciplinární komise FTK UP v Olomouci (předseda, 2006–2008)
VYBRANÉ PUBLIKACE
Gába A., Přidalová M. Diagnostic performance of body mass index to identify adiposity in women. European Journal of Clinical Nutrition. 2016. (ČLÁNEK)
ČLÁNEK
Sadowska-Krępa E., Gdańska A., Přidalová M., Rozpara M., Grabara M. The effect of calorie restriction on the anthropometric parameters, HOMA-IR index, and lipid profile of female office workers with overweight and obesity: a preliminary study. International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health. 2022.
Molina García P., Medrano M., Pelclová J., Zając-Gawlak I., Tlučáková L., Přidalová M. Device-measured physical activity, sedentary behaviors, built environment, and adiposity gain in older women: A seven-year prospective study. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2021.
Zając-Gawlak I., Pelclová J., Groffik D., Přidalová M., Nawrat-Szołtysik A., Kroemeke A., Gába A., Sadowska-Krępa E. Does physical activity lower the risk for metabolic syndrome: a longitudinal study of physically active older women. BMC Geriatrics. 2021.
Gába A., Pelclová J., Štefelová N., Přidalová M., Zając-Gawlak I., Tlučáková L., Pechová J., Svozilová Z. Prospective study on sedentary behaviour patterns and changes in body composition parameters in older women: A compositional and isotemporal substitution analysis. CLINICAL NUTRITION. 2021.
Jančíková V., Přidalová M., Kaplanová T. Reference curves for selected circumferential parameters for Czech children aged 6 to 11 years. Children-Basel. 2021.
Zbořilová V., Přidalová M., Sigmundová D. Sex differences in younger school age children's body weight categories. Anthropological Review. 2021.
Cuberek R., Pelclová J., Gába A., Pechová J., Svozilová Z., Přidalová M., Štefelová N., Hron K. Adiposity and changes in movement-related behaviors in older adult women in the context of the built environment: a protocol for a prospective cohort study. BMC PUBLIC HEALTH. 2019.
Svozilová Z., Pelclová J., Pechová J., Přidalová M., Zajac-Gawlak I., Tlučáková L., Kaplanová T. Associations between adiposity and physical activity and sedentary behaviour patterns in older women. Acta Gymnica. 2019.
Marek P., Přidalová M., Palán R., Kaplanová T., Kováčová L. Evaluation of foot morphology in terms of laterality in elderly women. Journal of Physical Education and Sport. 2019.
Zbořilová V., Přidalová M., Sigmundová D., Kaplanová T. The validity of parental-reported body height and weight: A comparison with objective measurements of 7-8-year-old Czech children. Anthropological Review. 2018.
Zając-Gawlak I., Kłapcińska B., Kroemeke A., Pośpiech D., Pelclová J., Přidalová MP. Associations of visceral fat area and physical activity levels with the risk of metabolic syndrome in postmenopausal women. Biogerontology. 2017.
Tománková K., Přidalová M., Svoboda Z., Cuberek R. Evaluation of Plantar Pressure Distribution in Relationship to Body Mass Index in Czech Women during Walking. Journal of the American Podiatric Medical Association. 2017.
Zając -Gawlak I., Pośpiech D., Kroemeke A., Mossakowska M., Gába A., Pelclová J., Přidalová M., Kłapcińska B. Physical activity, body composition and general health status of physically active students of the University of the Third Age (U3A). Archives of Gerontology and Geriatrics. 2016.
Zbořilová V., Přidalová M., Kaplanová T., Cinařová M. Pilotní studie vybraných růstových a vývojových parametrů dětí mladšího školního věku z Olomouce. Česká antropologie. 2016.
Přidalová M., Tománková K., Matějovičová B. Body mass index and waist to hip ratio as potential factors for development of hallux misalignment in female university students. Paripex Indian Journal of Research. 2015.
Přidalová M., Cinařová M., Podzimková T., Zbořilová V. Deformace nohou u dětí mladšího školního věku. Česká antropologie. 2015.
Skrzek A., Přidalová M., Sebastjan A., Harásková D., Fugiel J., Ignasiak Z., Slawinska T., Rozek K. Fine motor skills of the hands in Polish and Czech female senior citizens from different backgrounds. Aging Clinical and Experimental Research (On-line). 2015.
Sofková T., Přidalová M. Význam antropometrie v rámci redukční intervence u žen ve věku 30–60 let. Česká antropologie. 2015.
Cinařová M., Přidalová M. Somatický profil probandů baletního souboru Brna a Olomouce. Česká antropologie. 2014.
Sofková T., Přidalová M., Pelclová J. The effect of movement intervention for women attending courses in weight reduction. Acta Gymnica. 2014.
Sofková T., Přidalová M. Vliv ročního období v kurzech redukce hmotnosti. Česká antropologie. 2014.
Hájková H., Svoboda Z., Přidalová M. Vliv vybraných morfologických parametrů nohy na kinematické parametry chůzového cyklu u mužů ve věku 20 až 30 let. Rehabilitace a fyzikální lékařství. 2014.
Sofková T., Přidalová M., Mitáš J., Pelclová J. The level of neighborhood walkability in a place of residence and its effect on body composition in obese and overweight women. Central European Journal of Public Health. 2013.
Sofková T., Přidalová M., Pelclová J., Dostálová I. Změna tukové frakce u obézních žen ve vztahu k doporučené pohybové aktivitě. Česká antropologie. 2011.
Botek Z., Gába A., Lehnert M., Přidalová M., Vařeková R., Botek M., Langer F. Condition and body constitution of soccer players in category U19 before and after completing a preparatory period. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2010.
Kutáč P., Gajda V., Přidalová M. The body composition of the PE teacher. The New Educational Review. 2009.
Riegerová J., Krejčí J., Kolisko P., Přidalová M. Posture analysis using position detector DTP-2 in senescent women after the application of a targeted exercise program. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2008.
Sigmund E., Turoňová K., Sigmundová D., Přidalová M. The effect of parents´ physical activity and inactivity on their children´s physical activity and sitting. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2008.
Kopecký M., Přidalová M. The secular trend in the somatic development and motor performance. Medicina Sportiva. 2008.
Kutáč P., Gajda V., Přidalová M., Šmajstrla V. Validity of measuring body composition by means of the BIA method. New Medicine. 2008.
Přidalová M., Riegerová J., Dostálová I., Kopecký M., Švec J. An analysis of the supporting-motoric system in male and female students of the University of Defence in Brno. New Medicine. 2007.
Riegerová J., Přidalová M. Analýza složení těla pomocí antropometrie a bioimpedance u seniorek České republiky. Slovenská antropológia. 2007.
Dostálová I., Riegerová J., Přidalová M. Kvalita hybných funkcí svalového systému dívek staršího školního věku. Česká antropologie. 2007.
Přidalová M., Kopecký M., Riegerová J., Sovišová H., Žárská Z., Tenglerová P., Teplá K. Physical activity and nutrition patterns in STOB courses regarding somatic changes. Slovenská antropológia. 2007.
Riegerová J., Přidalová M., Krejčí J. Vliv čínského terapeutického cvičení na svalové funkce a držení těla u seniorek. Česká antropologie. 2007.
Dostálová I., Riegerová J., Přidalová M., Sigmund M. Vliv pohybové aktivity na tělesné složení dívek pubescentního věku. Česká antropologie. 2007.
Vařeková R., Burianová K., Zdařilová E., Polák M., Přidalová M. Physical activity - a component of SPA treatment of asthmatic children. Česká antropologie. 2006.
Vařeková R., Vařeka I., Zdařilová E., Burianová K., Polák M., Přidalová M. Pohybová aktivita - nedílná součást komplexní léčby bronchiálního astmatu u dětí a mládeže. Česká antropologie. 2006.
Přidalová M., Dostálová I., Kováčová L., Riegerová J., Švec J. The effect of targeted physical activity of an aerobic type on the state of muscular functions in women at the age of Maturus I. and II. Studies in Physical Culture & Tourism. 2006.
Smékal D., Burianová K., Zdařilová E., Uhlíř P., Kolisko P., Přidalová M. The New Approach to the Evaluation of the Muscle Shortening in Kinantropological Studies [Abstract]. Česká antropologie. 2006.
Riegerová J., Szotkowská J., Přidalová M., Krejčí J. Vliv čínského léčebného cvičení na posturu a pohybový aparát seniorek. Medicina sportiva Bohemica et Slovaca. 2006.
Szotkowská J., Riegerová J., Přidalová M., Rýznarová Š. Analýza morfologie nohy u seniorek - studentek U3V na FTK UP v Olomouci. In Riegerová J. (Eds.) Česká antropologie. 2005.
Přidalová M., Riegerová J., Vařeková R., Dostálová I. Diagnosis of muscle function in students at the Faculty of Physical Culture, Palacký University [Abstract]. Przeglad antropologiczny. 2005.
Dostálová I., Přidalová M., Kudrna Z. Evaluation of body constitution and body fractions of water polo players. Slovenská antropológia. 2005.
Přidalová M., Riegerová J. Morfologie dětské nohy. In Stejskal P., Karásková V. (Eds.) Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2005.
Riegerová J., Sluka R., Přidalová M., Rýznarová Š. Rozbor morfologie nohy u obézních dětí ve věku Infans 2. In Riegerová J. (Eds.) Česká antropologie. 2005.
Přidalová M., Dostálová I., Švec J. Somatic profile in women at the age of maturus I and II before attending the course with aerobic activity. Slovenská antropológia. 2005.
Dostálová I., Přidalová M., Kudrna Z. Somatometric study of players of water polo [Abstract]. Przeglad antropologiczny. 2005.
Dostálová I., Přidalová M. Somatometrická studie mladých hráček volejbalu. Česká antropologie. 2005.
Přidalová M., Najdekrová J. Analýza stavu chodidla u různých sportovních skupin. In Riegerová J. (Eds.) Česká antropologie. 2004.
Přidalová M., Dostálová I., Kvaka Z., Pechor P. Je populace studentů FTK UP v Olomouci a VVŠ PV ve Vyškově modelová a selektovaná? In Riegerová J. (Eds.) Česká antropologie. 2004.
Přidalová M., Dostálová I. Srovnání morfologických parametrů nohou u studentů a studentek FTK UP v Olomouci a VŠPV ve Vyškově. In Riegerová J. (Eds.) Česká antropologie. 2004.
Dostálová I., Přidalová M., Remsová J. Stav svalového aparátu žáků 1. tříd základní školy. In Riegerová J. (Eds.) Česká antropologie. 2004.
Přidalová M., Vorálková D., Elfmark M., Janura M. The evaluation of morphology and foot function. In Karásková V., Stejskal P. (Eds.) Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2004.
Přidalová M., Najdekrová J. Plavecké kurzy - realizace výběru sportovních talentů nebo kurzy snižování nadměrné hmotnosti? In Riegerová J. (Eds.) Česká antropologie. 2003.
Riegerová J., Přidalová M. Methodological aspects of body constitution evaluation - an analysis of anthropometric methodology. In Thurzo M. (Eds.) Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2002.
Riegerová J., Přidalová M. Hodnocení vztahů mezi ukazateli tělesného složení, podílem a distribucí tuku. In Thurzo M. (Eds.) Bulletin Slov. Antropol. Spol. 2001.
Krejčovský L., Kopecký M., Přidalová M., Bezděková M. Somatické charakteristiky studentů 1. ročníku PDF UP Olomouc. In Thurzo M. (Eds.) Česká antropologie. 2001.
Přidalová M., Kobzová J., Vařeková R., Charamza J. Srovnání tělesného složení u olomoucké a českobudějovické populace dětí mladšího školního věku. In Thurzo M. (Eds.) Česká antropologie. 2001.
Kopecký M., Přidalová M. Srovnání vybraných somatických charakteristik 9 až 11 letých hokejistů a tenistů. In Thurzo M. (Eds.) Bulletin Slov. Antropol. Spol. 2001.
DISERTAČNÍ PRÁCE
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Přidalová M., Dostálová I., Riegerová J., Vařeková R. The somatic profile of male and female students studying the programme "Physical education and sport" at the Faculty of Physical Culture in Olomouc. Aging and physical activity 2006: sborník abstrakt. .
Kaplanová T., Přidalová M., Cinařová M. Evaluation of factors of senior fragility of the clients of third age at the Faculty of Physical Culture, Palacky University, Olomouc. In Jorge R., Mascarenhas T., Duarte J., Ramos I., Costa M., Figueiral M., Pinho O., Brandão S., Da Roza T., Tavares J. (Eds.) BioMedWomen: Proceedings of the International Conference on Clinical and BioEngineering for Women's Health. 2016.
Sofková T., Přidalová M. Selected body composition fractions in relation to the Physical Activity in overweight and obese women aged 30–45 years. In Jorge R., Mascarenhas T., Duarte J., Ramos I., Costa M., Figueiral M., Pinho O., Brandão S., Da Roza T., Tavares J. (Eds.) BioMedWomen: Proceedings on the International Conference on Clincal and BioEngineering for Women´s Health. 2016.
Riegerová J., Přidalová M., Krejčí J. Rozbor svalových funkcí a držení těla u seniorek před a po realizaci čínských léčebných cvičení Chuej čchun kung. In Bednářová H. (Eds.) Aktivní v každém věku II. 2008.
Dostálová I., Přidalová M., Riegerová J. Body composition of young volleyball players. Movement and health 2007: 5th international conference. 2007.
Přidalová M., Dostálová I., Kováčová L., Neuls F., Janura M., Elfmark M., Švec J. The changes of selected somatic characteristics by the effect of organized physical activity of aerobic character. Auksologia a promocja zdrowia. 2007.
Kopecký M., Přidalová M., Estočáková M. The physical ability and the level of motion activity of boys in the Olomouc region. Auksologia a promocja zdrowia. 2007.
Kopecký M., Přidalová M. Predikční možnosti somatotypu při diagnostice úrovně motorických schopností dětí. Diagnostika motoriky mládeže. 2006.
Kopecký M., Přidalová M. Predikční možnosti somatotypu při diagnostice úrovně motorických schopností dětí [CD]. Diagnostika motoriky mládeže: soubor referátů z mezinárodního semináře konaného 23. - 24. 2006.
Jakubec A., Stejskal P., Kováčová L., Řehová I., Petr M., Přidalová M., Botek M., Pavlík F., Cipryan L. Změny spektrální analýzy variability srdeční frekvence a vybraných funkčních parametrů po šestiměsíčním cvičení aerobiku u 40-60letých žen [Abstract]. In Hamar D. (Eds.) Pohybová aktivita v zdraví a chorobe: 3. višegrádsky kongres telovýchovného lekárstva. 2006.
Přidalová M., Riegerová J., Dostálová I., Vařeková R. Muscles function and movement stereotypes of students at Faculty of Physical Culture in Olomouc [Abstract]. In Vaverka F. (Eds.) Movement and health, 4th international conference: Proceedings. 2005.
Vařeková R., Přidalová M. Pohybová aktivita jako součást primární prevence patologických jevů. In Ághová Ľ. (Eds.) Životné podmienky a zdravie: zborník vedeckých prác. 2005.
Dostálová I., Přidalová M. Somatometrická studie mladých hráček volejbalu. In Vaverka F. (Eds.) Movement and health, 4th international conference: Proceedings. 2005.
Přidalová M., Dostálová I., Kvaka Z., Pechtor P. Somatyczne charakterystyka kobiet i mężcyn - studentów Unywersytetu oborony w Brnie i w FPC UP w Olomouc. In Sokolowski M. (Eds.) Kultura fizyczna w wojsku na początku XXI wieku. 2005.
Přidalová M. Morfologie nohy u vybraných sportovních skupin. Abstrakta : 13. antropologické dny Brněnská antropologie: minulost - přítomnost - budoucnost. 2004.
Riegerová J., Přidalová M. Severská chůze pro zdraví. In Siwiński W., Tauber RD., Mucha-Szajek E. (Eds.) Hotelarstwo, gastronomia, rekreacja i turystyka w procesie integracji europejskiej. 2004.
Přidalová M., Seifertová R., Elfmark M., Janura M. Utilization of the posibilities of the pressure forces measurement by FootScan. In Thurzo M. (Eds.) Slovenská antropológia: bulletin slovenskej antropologickej spoločnosti pri SAV. 2004.
Přidalová M., Riegerová J., Vorálková D., Elfmark M., Janura M. The application of plantography and the method of pressure forces analyses for morphology and foot function evaluation [Abstract]. In Vignerová J., Riedlová J., Bláha P. (Eds.) International anthropological congress : Anthropology and society : Programme abstracts. 2003.
Přidalová M., Vorálková D., Elfmark M., Riegerová J., Janura M. Využití plantografie a metody analýzy tlakových sil při hodnocení morfologie a funkce nohy. In Sokolowski M. (Eds.) Biospoleczne aspekty kultury fizycznej w wojsku. 2003.
Přidalová M., Janura M., Elfmark M. FootScan - analýza tlakových sil v oblasti kontaktu nohy s podložkou. In Riegerová J. (Eds.) Diagnostika pohybového systému - metody vyšetření, primární prevence, prostředky pohybové terapie. 2002.
Přidalová M., Riegerová J., Rýznarová Š. Functionality of the supporting movement systém as one of the parameters for on optimally functioning body diagram. In Sokolowski M. (Eds.) Kultura fizyczna w wojsku w dobie przemian. 2002.
Přidalová M., Riegerová J., Dostálová I., Vařeková R., Rýznarová Š. Funkčnost podpůrně-pohybového systému jako jeden z parametrů optimálně fungujícího tělesného schématu. In Riegerová J. (Eds.) Diagnostika pohybového systému - metody vyšetření, primární prevence, prostředky pohybové terapie. 2002.
Přidalová M. Stav a funkce nohy jako nezanedbatelná součást péče o podpůrně-pohybový systém. In Andělová A. (Eds.) Sborník z konference s mezinárodní účastí XXX. ostravské dny dětí a dorostu. 2002.
Riegerová J., Přidalová M. Somatodiagnostics of female secondary school age volleyball players (Abstract). In Kriesel Q. (Eds.) Sborník abstrakt Czlowiek miedzy biologia a kultura. 2001.
Přidalová M., Fiedler M. Hodnocení biologického věku prostřednictvím indexu EMN u studentů UP v Olomouci. Zborník referátov a posterov z Antropologických dní s medzinárodnou účasťou. 2000.
Přidalová M., Rýznarová Š. Movement stereotypes in selected sport groups. Interdyscyplinarne zagadnienia aktywności reakcyjnej, sportowej i turystycznej końca XX wieku. 2000.
Přidalová M. Stav podpůrně pohybového systému u selektovaných skupin dětí staršího školního věku. Diagnostika pohybového systému - metody vyšetření, primární prevence, prostředky pohybové terapie. 2000.
Vařeková R., Přidalová M., Kobzová J., Charamza J. Vztah držení těla k tělesnému složení olomouckých dětí. Diagnostika pohybového systému - metody vyšetření, primární prevence, prostředky pohybové terapie. 2000.
Vařeková R., Přidalová M., Kobzová J., Charamza J. Vztah držení těla k tělesnému složení olomouckých dětí. Diagnostika pohybového systému - metody vyšetření, primární prevence, prostředky pohybové terapie. 2000.
KNIHA - CELEK
Pastucha D., Bartůňková .., Filipčíková R., Gallo J., Havlíček P., Hyjánek J., Kalina R., Konečný P., Langer F., Maráček R., Malinčíková J., Přidalová M., Sovová E., Šafář M. Tělovýchovné lékařství - vybrané kapitoly. 2014.
Přidalová M., Riegerová J. Obecná anatomie. 2011.
Přidalová M., Riegerová J. Funkční anatomie II. Funkční anatomie II. 2009.
Riegerová J., Přidalová M., Ulbrichová M. Aplikace fyzické antropologie v tělesné výchově a sportu (příručka funkční antropologie). Aplikace fyzické antropologie v tělesné výchově a sportu (příručka funkční antropologie). 2006.
Smékal D., Burianová K., Zdařilová E., Uhlíř P., Kolisko P., Přidalová M. Funkční hodnocení pohybového systému v kinantropologických studiích ? měření zkrácených svalů, funkční testy páteře a hodnocení hypermobility. Funkční hodnocení pohybového systému v kinantropologických studiích ? měření zkrácených svalů, funkční testy páteře a hodnocení hypermobility. 2006.
Přidalová M. Vybrané kapitoly z funkční antropologie [Distanční text]. Vybrané kapitoly z funkční antropologie [Distanční text]. 2005.
Přidalová M., Riegerová J. Funkční anatomie I. Funkční anatomie I. 2002.
KAPITOLA V KNIZE
Kopecký M., Přidalová M., Eštočáková M. The physical ability and the level of motion activity of boys in the Olomouc Region. Auxology and Health Promotion. 2007.
ABSTRAKT
Přidalová M., Zbořilová V., Kaplanová T., Dokoupilová M. Current somatic status of primary school children in Czech Republic. 21th Congress of the European Anthropological Association: Abstract Book. 2018.
Marek P., Přidalová M., Kaplanová T. Foot morphology in seniors. 21th Congress of the European Anthropological Association: Abstract Book. 2018.
Zbořilová V., Přidalová M., Kaplanová T., Marek P. Weight status of primary school children In the Czech Republic. 21th Congress of the European Anthropological Association: Abstract Book. 2018.
Podzimková T., Přidalová M., Síbrová L. Evaluation of physical fitness by using Senior Fitness Test and the analysis of body composition in senior women of U3V. Vestnik Moskovskogo Universiteta. Series 23: Anthropologica. 2014.
Sofková T., Přidalová M. The effect of courses in weight reduction to the selected somatic characteristics. Vestnik Moskovskogo Universiteta. Series 23: Anthropologica. 2014.
Přidalová M., Sofková T. The relationship between body composition and neighborhood walkability in obese and overweight women. Vestnik Moskovskogo Universiteta. Series 23: Anthropologica. 2014.
Štěpán J., Přidalová M. The current status of body composition and bone density Czech judo junior national team. Sborník abstraktů XLIV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Antropologicznego. 2013.
Přidalová M., Sofková T. The level of neighborhood walkability in a place of residence and its effect on body composition in obese and overweight women. Sborník abstraktů XLIV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Antropologicznego. 2013.
Tománková K., Přidalová M. The negative effect of high heeled foot wearing on foot morphology and structure in women aged 18-25 years. Sborník abstraktů XLIV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Antropologicznego. 2013.
Sofková T., Přidalová M., Pelclová J., Dostálová I. Changes in fat fraction in obese women in relation to recommended physical activity. 18th Congress of the European Anthropological Association: Abstracts. 2012.
Přidalová M., Sofková T., Pelclová J., Dostálová I. The association between physical activity and body composition parameters in overweight and obese women of Olomouc region Czech Republic. Biological, Social and Cultural Dimensions of Human Health: Abstracts. 2010.
Smékal D., Burianová K., Zdařilová E., Uhlíř P., Kolisko P., Přidalová M. Nový způsob hodnocení svalových zkrácení v kinantroplogických studiích. Sborník abstrakt: XVI. Sjezd společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny. 2009.
Dostálová I., Přidalová M., Riegerová J. Somatotypologie specificky pohybově zaměřených dívek [Abstract]. Anthropological review. 2009.
Riegerová J., Přidalová M. Analysis of estimation of body composition using bioimpedance and anthropometry methods by moravien women in senescence age. In Bezdičková M. (Eds.) Morphology 2008: Book of abstracts. 2008.
Riegerová J., Přidalová M. Analýza složení těla pomocí bioimpedance a antropometrie u studentek U3V na FTK UP ve věku senescence. Stáří ve zdraví a nemoci, 12. pražské gerontologické dny 2008: sborník abstrakt. 2008.
Kopecký M., Přidalová M. The analysis body mass fractination methods according to Matiegka´s equations of boys and girls on percentil categories BMI. In Bezdičková M. (Eds.) Morphology 2008: Book of abstracts. 2008.
Přidalová M. The influence of cognitive-behavioural therapy on changes of selected somatic parameters [Abstract]. 16th congress of the European Anthropological Association. 2008.
Riegerová J., Přidalová M. Analysis of body composition through the meditation of anthropometry and bioimpedance in senior females. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2007.
Dostálová I., Přidalová M., Riegerová J. Body composition of young volleyball players [Abstract]. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2007.
Řehová I., Stejskal P., Jakubec A., Přidalová M., Kováčová L., Bartáková O., Cipryanová H., Cipryan L. Effect of aerobics without or with reduction diet on body composition and choice of biochemical indices [Abstract]. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2007.
Přidalová M., Kopecký M., Riegerová J., Sovišová H., Žárská Z., Tenglerová P., Teplá K. Physical activity and nutrition patterns in "STOB" courses regarding somatic changes [Abstract]. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2007.
Přidalová M., Kopecký M., Riegerová J., Sovišová H., Žárská Z., Tenglerová P., Teplá K. Pohybová aktivita a výživové stereotypy realizované na úrovni STOB kurzů ve vztahu k somatickým změnám. [Abstract]. Obezitologie 2007. 2007.
Riegerová J., Přidalová M., Krejčí J. Rozbor svalových funkcí a držení těla před a po realizaci čínských léčebných cvičení Chuej čchun kung [Abstract]. Globální stárnutí, 11. pražské gerontologické dny: sborník abstrakt. 2007.
Přidalová M., Dostálová I., Riegerová J., Švec J. The analysis of support-motoric apparatus in male and female students of the University of Defence in Brno [Abstract]. Przeglad antropologiczny. 2007.
Dostálová I., Přidalová M. Body composition and the somatotype of 12-year old volleyball players [Abstract]. Česká antropologie. 2006.
Riegerová J., Přidalová M., Szotkowská J. Hodnocení střednědobých efektů změn posturálních funkcí podmíněných cvičením Chuej čchung kung u seniorek [Abstract]. In Hůlka K., Neuls F. (Eds.) Efekty pohybového zatížení v edukačním prostředí tělesné výchovy a sportu. 2006.
Přidalová M., Dostálová I., Švec J., Kováčová L. Působení cílené pohybové aktivity aerobního charakteru na stav svalových funkcí u žen ve věku maturus I a II [Abstract]. In Hůlka K., Neuls F. (Eds.) Efekty pohybového zatížení v edukačním prostředí tělesné výchovy a sportu. 2006.
Přidalová M., Dostálová I., Riegerová J., Vařeková R. The somatic profile of male and female students studying the programme "Physical education and sport" at the Faculty of Physical Culture in Olomouc [Abstract]. In Pišot R., Kropej V. L., Zure J., Volmut T., Obid A. (Eds.) Otrok v gibanju: A child in motion. 2006.
Riegerová J., Přidalová M., Szotkowská J. Vliv čínského léčebného cvičení na pohybový aparát seniorek. 10. pražské gerontologické dny Bio-psycho-sociální problematika stárnutí: sborník abstrakt. 2006.
Vařeková R., Přidalová M. Drogová prevence na Fakultě tělesné kultury v Olomouci. Adiktologie. 2004.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Přidalová M., Sigmundová D., Zbořilová V., Marek P., Kaplanová T. Chronological age and biological maturation in Czech children aged 6 to 11 years. 2019.
Přidalová M., Zbořilová V., Kaplanová T., Dokoupilová M. Current somatic status of primary school children in Czech Republic. 2018.
Marek P., Přidalová M., Kaplanová T. Foot morphology in seniors. 2018.
Zbořilová V., Přidalová M., Kaplanová T., Marek P. Weight status of primary school children In the Czech Republic. 2018.
Přidalová M., Zbořilová V., Kaplanová T., Cinařová M. Adiposity and abdominal obesity in 6-11 years-old Czech schoolchildren. 2017.
Zbořilová V., Přidalová M., Kaplanová T., Dokoupilová M. Centrální obezita u českých dětí ve věku 6-11 let. 2017.
Zbořilová V., Přidalová M., Kaplanová T., Cinařová M. Overweight, obesity and thinness in 6-11 years-old Czech schoolchildren. 2017.
Přidalová M., Kaplanová T., Zbořilová V. Vliv chůze na tělesné složení u pohybově aktivních seniorek. 2017.
Přidalová M., Podzimková T., Cinařová M. Deformity nohou u dětí mladšího školního věku. 2015.
Cinařová M., Přidalová M., Zbořilová V., Podzimková T. Intersexuální rozdíly vybraných somatických parametrů u dětí mladšího školního věku. 2015.
Přidalová M. Morfologie a funkce nohy. 2012.
Přidalová M. An analysis of body composition according to the method bioelectrical impedance in Czech women at the age of 20-60 years, clients of STOB courses. XLII Ogólnopolska konferencja naukowa Polskiego Towarzystwa Antropologicznego. 2009.
Přidalová M. Frakcionace tělesné hmotnosti na základě bioelektrické impedance u klientek olomouckých STOB kurzů. II. olomoucké dny antropologie a biologie - Antropologicko-psychologické aspekty zdravého životního stylu v olomouckém regionu. 2009.
Přidalová M. Somatodiagnostika jako výchozí hodnocení pro prevenci negativních jevů hypokinézy. Festival vzdělávání dospělých AEDUCA 2009. 2009.
Přidalová M. The evaluation of body composition in relation to physical activity in elderly women. Vth International Anthropological Congres of Aleš Hrdlička. 2009.
Přidalová M. The influence of cognitive-behavioural therapy on changes of selected somatic parameters. 16th congress of the European Anthropological Association. 2008.
Přidalová M. Physical activity and nutrition patterns in "STOB" courses regarding somatic changes. Movement and health 2007: 5th international conference. 2007.
Přidalová M. The analysis of support-motoric apparatus in male and female students of the University of Defence in Brno. XLI Ogolnopolsjka konferencja naukowa Polskiego Towarzystwa Antropologicznego. 2007.
Riegerová J., Szotkowská J., Přidalová M., Krejčí J. The influence of medical excercise on the somatic parameters and movement system of senior women [Abstract]. Przeglad antropologiczny. 2007.
Přidalová M. . 4th international conference Auxology and health promotion. 2006.
Přidalová M. . 4th international symposium A child in motion. 2006.
Přidalová M. Působení cílené pohybové aktivity aerobního charakteru na stav svalových funkcí u žen ve věku maturus I a II. In Hůlka K., Neuls F. (Eds.) 6. mezinárodní seminář "Efekty pohybového zatížení v edukačním prostředí tělesné výchovy". 2006.
Dostálová I., Přidalová M. Tělesné složení a somatotyp 12letých hráček volejbalu. Mezinárodní konference 13. antropologické dny a 7. mezinárodní konference Diagnostika pohybového systému. 2006.
Přidalová M. The effect of targeted physical activity of an aerobic type on the state of muscular functions in women at the age of Maturus I and II. International scientific conference Aging and physical activity 2006 and 14th conference Physical education and sport in scientific researches. 2006.
Dostálová I., Přidalová M. . In Vaverka F. (Eds.) 4th international conference Movement and health. 2005.
Přidalová M. Diagnosis of muscle function in students at the Faculty of Physical Culture, Palacký University. XI. Ogolnopolska konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Antropologicznego. 2005.
Dostálová I., Přidalová M., Kudrna Z. Evaluation of body constitution and body fractions of water polo players. Mezinárodní konference Antropologické dni. 2005.
Přidalová M., Riegerová J., Dostálová I., Vařeková R. Muscles function and movement stereotypes of students at Faculty of Physical Culture in Olomouc. In Vaverka F. (Eds.) 4th international conference Movement and health. 2005.
Baďurová J., Přidalová M., Szoke F. Problems with increasing number of foot ailments on children´s feet. 14th annual meeting of the European Society of Movement Analysis of Adults and Children (ESMAC). 2005.
Přidalová M. Problems with increasing numer of foot ailments on children's feet. 14th Annual Meeting of the European Sociaty of Movement Analysis of Adults nad Children (ESMAC). 2005.
Přidalová M. Somatický profil žen Maturus I a II před vstupem do kurzu s aerobní aktivitou. Mezinárodní konference "Antropologické dni". 2005.
Přidalová M. Morfologie nohy u vybraných sportovních skupin. 13. antropologické dny Brněnská antropologie: minulost - přítomnost - budoucnost. 2004.
Přidalová M. Noha jako bazální článek podpůrně- pohybového systému u vysokoškolské populace. Diagnostika pohybového systému - metody vyšetření, primární prevence, prostředky pohybové terapie. 2004.
Přidalová M., Dostálová I. Posouzení somatického stavu studentů Vysoké vojenské školy pozemního vojska ve Vyškově. Diagnostika pohybového systému - metody vyšetření, primární prevence, prostředky pohybové terapie. 2004.
Dostálová I., Přidalová M. Stav svalového aparátu žáků 1. tříd základní školy. Diagnostika pohybového systému - metody vyšetření, primární prevence, prostředky pohybové terapie. 2004.
Přidalová M. . IV. mezinárodní vědecká konference "Biospoleczne skutki szkolenia fyzicznego w wojsku jako podstawa doskonalenia programow". 2003.
Přidalová M., Riegerová J. Aplikace plantografie a metody analýzy tlakových sil pro hodnocení morfologie a funkce nohy. International anthropological congress : Anthropology and society : Memorial congress to the 60th anniversary of death of Dr. Aleš Hrdlička. 2003.
Přidalová M. Hodnocení morfologie a funkce nohy u studentů TV FTK UP prostřednictvím plantografie a metody analýzy tlakových sil (FootScan). 1. pracovní seminář České kineziologické společnosti "Kineziologie nohy a plantografie". 2003.
Přidalová M. Možnosti sledování morfologie a funkce nohy. 1. pracovní seminář České kineziologické společnosti "Kineziologie nohy a plantografie". 2003.
Přidalová M. Utilization of the posibilities of the pressure forces measurement by FootScan. Mezinárodní antropologický kongres ke 100. výročí narození prof. A. Valšíka. 2003.
Přidalová M. FootScan - analýza tlakových sil v oblasti kontaktu nohy s podložkou. Diagnostika pohybového systému - metody vyšetření, primární prevence, prostředky pohybové terapie. 2002.
Přidalová M. Functionality of the supporting movement systém as one of the parameters for an optimally functioning body diagram. II. Mezinárodní konference - Biospoleczne skutki szkolenia fizycznego w wojsku jako podstawa doskonalenia programów. 2002.
Přidalová M. Funkčnost podpůrně-pohybového systému jako jeden z parametrů optimálně fungujícího tělesného schématu. Diagnostika pohybového systému - metody vyšetření, primární prevence, prostředky pohybové terapie. 2002.
Přidalová M. Stav a funkce nohy jako nezanedbatelná součást péče o podpůrně-pohybový systém. In Hanzlíková T., Šoltys O., Víšek J.A.. (Eds.) XXX. ostravské dny dětí a dorostu 14.-16.5. 2002 Rožnov p. Radhoštěm. 2002.
Kopecký M., Přidalová M. Srovnání vybraných somatických charakteristik 9 až 11letých hokejistů a tenistů. I. kongres slovenských antropológov. 2001.
Přidalová M. Body composition and constitution of primary school children in the city of Olomouc. Ontogeneza i promocja zdrowia w aspekcie medycyny, antropologii i wychowania fizycznego. 2000.
Přidalová M. Movement stereotypes in selected sport groups. Aktywność rekreacyjna, sportowa i turystyczna v róznych środowiskach spoleczno-zavodowych. 2000.
Přidalová M. Somatické charakteristiky studentů PdF UP Olomouc. 12. antropologické dny - Poděbrady. 2000.
Přidalová M. Stav podpůrně pohybového systému u selektovaných skupin dětí staršího školního věku. Diagnostika pohybového systému - metody vyšetření, primární prevence, prostředky pohybové terapie. 2000.
Přidalová M. Vztah držení těla k tělesnému složení olomouckých dětí. Diagnostika pohybového systému - metody vyšetření, primární prevence, prostředky pohybové terapie. 2000.
Přidalová M., Vařeková R. Vztah vybraných somatických charakteristik k funkčním charakteristikám. 12. antropologické dny - Poděbrady. 2000.
ELEKTRONICKÁ PREZENTACE
Přidalová M., Dostálová I., Riegerová J., Vařeková R. The somatic profile of male and female students studying the programme "Physical education and sport" at the Faculty of Physical Culture in Olomouc. In Pišot R., Kropej V. L., Zure J., Volmut T., Obid A. (Eds.) Otrok v gibanju: A child in motion. 2006.
RECENZE
PROJEKT
Riegerová J., Kolisko P., Přidalová M. Inovace výuky funkční antropologie v pregraduálním studiu tělesné výchovy. FRVŠ, F - inovace studijních programů. 2005.
Vařeková R., Přidalová M., Dostálová I. Pohybovou aktivitou proti patologickým jevům - drogové závislosti. FRVŠ, Be - vzdělávání učitelů. 2004.
Vařeková R., Přidalová M., Dostálová I. Pohybovou aktivitou proti patologickým siciálním jevům - drogové závislosti. FRVŠ, B-vzdělávání učitelů. 2002.
Riegerová J., Přidalová M., Kolisko P., Vodička P., Dostálová I., Sigmund M. Intervenční program optimalizace pohybové aktivity a jeho vliv na zdraví. Grant IGA MZ. 2001.
SERIÁLOVÁ PUBLIKACE
Přidalová M. Česká antropologie. Česká antropologie. 2016.
Přidalová M. Česká antropologie. Česká antropologie. 2015.
Přidalová M. Česká antropologie. Česká antropologie. 2014.
Přidalová M. Česká antropologie. Česká antropologie. 2013.
ZPRÁVA
Riegerová J., Kolisko P., Přidalová M. Inovace výuky funkční antropologie v pregraduálním studiu tělesné výchovy. Závěrečná zpráva FRVŠ 336/2005. 2005.
Vařeková R., Přidalová M., Dostálová I. Pohybovou aktivitou proti patologickým jevům - drogové závislosti. Závěrečná zpráva FRVŠ 95/2004. 2004.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Ph.D. studium na UP

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
JANČÍKOVÁ FTK Kinantropologie 2022
ZEMÁNEK FTK Kinantropologie 2022
SOFKOVÁ FTK Kinantropologie 2015
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)