RNDr. Milan ELFMARK

Zástupný obrázek
Kontaktní údaje

585636413,588442426

Ústav klinické rehabilitace

Fakulta zdravotnických věd

Katedra přírodních věd v kinantropologii

Fakulta tělesné kultury

FTK NB budova center - CKV

2.022

  • odb.prac.ob. medicíny a farmacie (Ústav klinické rehabilitace)
  • věd. prac. ob. matematiky (Katedra přírodních věd v kinantropologii)

VYBRANÉ PUBLIKACE
Konečný P., Elfmark M. Eletrical stimulation of hyoid muscules in post-stroke dysphagia. BIOMEDICAL PAPERS-OLOMOUC. 2018. (ČLÁNEK)
Konečný P., Vysoký R., Elfmark M., Urbánek K. Efekty cílené orofaciální rehabilitace u pacientů s poruchou řečových funkcí po cévní mozkové příhodě. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie (online). 2017. (ČLÁNEK)
Konečný P., Elfmark M., Bastlová P., Lerchová I., Můčková A. Elektrostimulace suprahyoidních svalů u pacientů po cévní mozkové příhodě s dysfagií. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie (online). 2017. (ČLÁNEK)
Konečný P., Elfmark M., Bastlová P., Gaul Aláčová P. New orofacial physiotherapy of dysphagia after stroke. International journal of physical medicine and rehabilitation. 2017. (ČLÁNEK)
Konečný P., Elfmark M., Horák S., Kadlčík T., Dobšák P., Mikulík R. Dysfagie po cévní mozkové příhodě. Rehabilitace a fyzikální lékařství. 2015. (ČLÁNEK)
Konečný P., Elfmark M., Horák S., Pastucha D., Krobot A., Urbánek K., Kaňovský P. Central facial paresis and its impact on mimicry, psyche and quality of life in patients after stroke. Biomedical Papers-Olomouc. 2014. (ČLÁNEK)
Kolářová B., Janura M., Svoboda Z., Elfmark M. Limits of stability in persons with transtibial amputation with respect to prosthetic alignment alterations. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation. 2013. (ČLÁNEK)
Svoboda Z., JANURA M., Cabell L., ELFMARK M. Variability of kinetic variables during gait in unilateral transtibial amputees. Prosthetics and orthotics international. 2012. (ČLÁNEK)
Konečný P., Elfmark M., Urbánek K. Facial paresis after stroke and its impact on patients´ facial movement and mental status. Journal of Rehabilitation Medicine. 2011. (ČLÁNEK)
Konečný P., Elfmark M. Rehabilitace orofaciální oblasti při centrální paréze lícího nervu. Rehabilitace a fyzikální lékařství. 2010. (ČLÁNEK)
Konečný P., Kalčíková M., Elfmark M., Vysoký R. Pareza n. faciális u pacientů po CMP a její vliv na orofaciální funkce. Rehabilitace a fyzikální lékařství. 2009. (ČLÁNEK)
Konečný P., Kalčíková M., Elfmark M., Vysoký R. Pareza n. faciális u pacientů po CMP a její vliv na orofaciální funkce. Rehabilitace a fyzikální lékařství. 2009. (ČLÁNEK)
Janura M., Vařeka I., Lehnert M., Svoboda Z., Klugarová J., Elfmark M., Dvořáková T., Vařeková R. Metody biomechanické analýzy pohybu. 2012. (KNIHA - CELEK)
Konečný P., Krobot A., Elfmark M., Schusterová B., Urbánek K., Kaňovský P., Bastlová P. Orofaciální rehabilitace neurologických pacientů s dysfagií. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2010. (ABSTRAKT)
Konečný P., Vysoký R., Elfmark M., Urbánek K., Krobot A., Kaňovský P. EFEKTY CÍLENÉ OROFACIÁLNÍ REHABILITACE U PACIENTŮ PO CMP. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2008. (ABSTRAKT)
Konečný P., Kolmanová J., Elfmark M., Urbánek K., Krobot A., Kaňovský P. Orofaciální dysfunkce u pacientů po CMP a její vliv na impairment, disabilitu a handicap. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2008. (ABSTRAKT)
ČLÁNEK
Janura M., Svoboda Z., Tečová D., Elfmark M., Kolářová B., Kolář P. Postural Control Strategies and Balance-Related Factors in Individuals with Traumatic Transtibial Amputations. SENSORS. 2021.
Konečný P., Musálková M., Papajová L., Elfmark M., Vyskotová J., Můčková A., Gaul Aláčová P., Vysoký R., Krejstová G. Účinky rehabilitační manipulační terapie u cervikokraniálního syndromu. Rehabilitace a Fyzikalni Lekarstvi. 2021.
Bátorová M., Šťastný J., Elfmark M., Janura M. Verification of reliability of measurement systems for swimming analysis. Journal of Human Sport and Exercise. 2021.
Klimešová I., Elfmark M., Stelzer J. Food craving intensity and gender differences. American Journal of Health Education. 2020.
Lehnert M., De Ste Croix M., Svoboda Z., Elfmark M., Sikora O., Šťastný P. Gender and age related differences in leg stiffness and reactive strength in adolescent team sports players. Journal of Human Kinetics. 2020.
Klimešová I., Elfmark M., Králová P. Stravovací a pohybové zvyklosti v rodině – ověření reliability dotazníku. Cesko-Slovenska Pediatrie. 2020.
Poděbradská R., Janura M., Průcha J., Nevrlý M., Elfmark M., Minks E. Effect of vacuum-compression therapy for carpal tunnel syndrome as a part of physiotherapy – pilot study. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie (online). 2019.
Poděbradská R., Šarmírová M., Janura M., Elfmark M., Procházka M. Vliv fyzioterapeutických postupů na zatížení plosky a bolesti zad v těhotenství. Ceska Gynekologie-Czech Gynaecology. 2019.
Konečný P., Horák S., Můčková A., Lerchová I., Kolářová B., Elfmark M. Efekty kombinované terapie botulotoxinem a funkční elektrostimulace na spastickou chůzi pacientů po cévní mozkové příhodě. Rehabilitace a Fyzikalni Lekarstvi. 2018.
Neumannová K., Kováčiková Z., Zatloukal J., Elfmark M., Rydlová J., Janura M. Respiratory muscle strength in children with mild bronchial asthma disease. Acta Gymnica. 2017.
Janura M., Cabell L., Svoboda Z., Elfmark M. Evaluation of explosive power performance in ski jumpers and Nordic Combined competitive athletes: A 19-year study. Journal of Strength and Conditioning Research. 2016.
Rataj J., Janura M., Svoboda Z., Krhutová Z., Elfmark M. Problémy s kolenními klouby u brankářů ve florbalu. Praktický lékař. 2016.
Psotta R., Hendl J., Kokštejn J., Jahodová G., Elfmark M. Development of motor functions in 7-15-year-old children: The Czech national study. Acta Universitatis Carolinae. Kinanthropologica. 2015.
Klimešová I., Elfmark M. Ověření reliability české verze dotazníku bažení po jídle. Praktický lékař. 2015.
Janura M., Elfmark M., Cabell L., Svoboda Z. Ski-jumpers’ performance in a laboratory setting: A 29-year longitudinal study. Journal of Sports Sciences. 2015.
Vaverka F., Elfmark M., Svoboda Z., Janura M. System of gait analysis based on ground reaction force assessment. Acta Gymnica. 2015.
Bastlová P., Frgalová I., Frgalová B., Kolářová B., Elfmark M., Krobot A. Úchopová funkce pacientů po iktu v obraze povrchové elektromyografie. Profese on-line. 2014.
Janurová E., Janura M., Cabell L., Svoboda Z., Vařeka I., Elfmark M. Kinematic chains in ski jumping in-run posture. Journal of Human Kinetics. 2013.
Janura M., Kubešová G., Svoboda Z., Vařeka I., Janurová E., Elfmark M. Problematika otevřených a uzavřených kinematických řetězců dolních končetin při chůzi. Rehabilitácia. 2013.
Miklánková L., Elfmark M., Sigmund E. Specifika pohybové aktivity dětí raného a středního školního věku. Studia Sportiva. 2013.
Jandačka D., Uchytil J., Svoboda Z., Elfmark M., Janura M. Test-retest reliability of the net joint power transferred by the lower limbs during walking in healthy men. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2013.
Fízková V., Krejčí E., Svoboda Z., Elfmark M., Janura M. The effect of hippotherapy on gait in patients with spastic cerebral palsy. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2013.
Janura M., Svoboda Z., Jandačka D., Elfmark M., Uchytil J., Chorvátová M. Hodnocení variability dynamických parametrů chůze. Rehabilitácia. 2012.
Vaverka F., Vodičková S., ELFMARK M. Kinetic analysis of ski turns based on measured ground reaction forces. Journal of Applied Biomechanics. 2012.
Šeděnková B., Stejskal P., Šimíček J., Elfmark M., Bušinová T., Raníková B. The influence of a six month aerobics programme on middle aged women’s aerobic capacity and body composition. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2012.
Janura M., Svoboda Z., Dvořáková T., Cabell L., Elfmark M., Janurová E. The variability of a horse’s movement at walk in hippotherapy. Kinesiology. 2012.
Janura M., Elfmark M., Svoboda Z. Vliv způsobu provedení odrazu na výšku skoku závodníků v severské kombinaci. Česká kinantropologie. 2012.
Kováčová L., Stejskal P., Neuls F., Elfmark M. Adherence to the aerobics exercise programme in women aged 40 to 65. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2011.
Janura M., Cabell L., Svoboda Z., Elfmark M., Janurová E. Analysis of the beginning of the early flight phase of the ski jump in athletes with different performance levels. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2011.
Vařeková R., Vařeka I., JANURA M., SVOBODA Z., ELFMARK M. Evaluation of Postural Asymmetry and Gross Joint Mobility in Elite Female Volleyball Athletes. Journal of Human Kinetics. 2011.
Janura M., Svoboda Z., Elfmark M., Janurová E., Cabell L. Kinematická analýza skoku závodníků v severské kombinaci a ve skoku na lyžích na můstku HS-134 m na MS 2009 v Liberci. Česká kinantropologie. 2011.
Kozáková J., Janura M., Svoboda Z., Elfmark M., Klugar M. The influence of hallux valgus on pelvis and lower extremity movement during gait. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2011.
Zaatar A., Opavský J., Uhlíř P., Bajerová M., Janura M., Elfmark M. Hodnocení zapojování svalů při chůzi s podkolenní protézou - rozdíly mezi kalsickým a dynamickým typem chodidla. Rehabilitace a fyzikální lékařství. 2010.
Janura M., Cabell L., Elfmark M., Vaverka F. Kinematic characteristics of the ski jump inrun: a 10-year longitudinal study. Journal of Applied Biomechanics. 2010.
Miklánková L., Elfmark M., Sigmund E., Frömel K. Rodina jako determinanta pohybové aktivity předškolních dětí. Česká kinantropologie. 2010.
Kováčová L., Stejskal P., Elfmark M. Subjektivní hodnocení intervenčního pohybového programu. Medicina sportiva Bohemica et Slovaca. 2010.
Janura M., Dvořáková T., Peham C., Svoboda Z., Elfmark M. The influence of walking speed on equine back motion in relation to hippotherapy. Wiener Tierarztliche Monatsschrift. 2010.
Janura M., Peham C., Dvořáková T., Elfmark M. An assessment of pressure distribution exerted by a rider on the back of a horse during hippotherapy. Human Movement Science. 2009.
Kozáková D., Svoboda Z., Janura M., Elfmark M., Nedvědová I. Assessment of postural stability in patients with a transtibial amputation with various times of prosthesis use. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2009.
Krobot A., Janura M., Elfmark M. Functional categorization of the individual morphology of the scapula. Medical and Biological Engineering and Computing. 2009.
Lehnert M., Lamrová I., Elfmark M. Changes in speed and strength in female volleyball players during and after a plyometric training program. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2009.
Štěrbová D., Harvanová J., Hrochová-Hrubá R., Elfmark M. Life satisfaction and motivation to adopt physical activity in females of middle and late adulthood. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2009.
Miklánková L., Elfmark M., Sigmund E., Mitáš J., Frömel K. Physical activity in preschool children from the aspect of health criteria. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2009.
Horčička V., Zadražil J., Karásek D., Al-Gabri SA., Krejčí K., Štrebl P., Halenka M., Elfmark M. Significance of HLA nondependent risk factors of chronic transplant nephropathy for the development of endothelial dysfunction after kidney transplantation. Transplantation Proceedings. 2009.
Dvořáková T., Janura M., Svoboda Z., Elfmark M. The influence of the leader on the movement of the horse in walking during repeated hippotherapy sesions. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2009.
Hobza V., Elfmark M., Cikl R. Trendy financování sportu ze státního rozpočtu. Telesná výchova a šport. 2009.
Štěrbová D., Hrubá R., Harvanová J., Elfmark M., Otipková D. Faktory adherence k pohybové aktivitě žen ve věku 40-65 let. Československá psychologie. 2008.
Dvořáková T., Janura M., Svoboda Z., Elfmark M. Hodnocení kinematiky pohybu vybraných segmentů na těle koně při hipoterapii. Česká kinantropologie. 2008.
Jakubec A., Stejskal P., Kováčová L., Elfmark M., Klimešová I., Botek M., Petr M. Changes in heart rate variability after a six month long aerobic dance or step-dance programme in women 40-65 years old: The influence of different degrees, intensity and initial levels. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2008.
Miklánková L., Elfmark M., Sigmund E., Frömel K., Górny M. Chodzenie jako forma aktywności ruchowej w dziennym rezimie dnia u dzieci w wieku przedszkolnym w Czeskiej republice. Homines Hominibus : zeszyty naukowe Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji w Poznaniu. 2008.
GWOZDZIEWICZ M., Olšák P., LONSKÝ V., ELFMARK M. THE CHOICE OF ON- OR OFF-PUMP CORONARY BYPASS GRAFTING – A SURGEON’S DILEMMA. Biomedical Papers-Olomouc. 2008.
Válková H., Elfmark M., Bianco A. APA terminology - Czech Republic. Journal of the Brazilian Society of Adapted Motor Activity. 2007.
Dvořáková T., Peham Ch., Elfmark M., Janura M. Pohybový dialog koně a jezdce - přínos pro praxi. Rehabilitácia. 2007.
Cipryan L., Stejskal P., Elfmark M., Bartáková O., Botek M., Cipryanová H., Jakubec A., Petr M., Řehová I. Stability of individual parameters of spectral analysis of heart rate variability during consecutive orthoclinostatic stimulation. Medicina sportiva Bohemica et Slovaca. 2007.
Janura M., Svoboda Z., Elfmark M., Krejčová K. Vliv nastavení protézy a protetického chodidla na velikost plantárního tlaku u osob s transtibiální amputací. Česká kinantropologie. 2007.
Stejskal P., Jakubec A., Kováčová L., Elfmark M., Řehová I., Petr M., Cipryan L. Vliv rozdílné adherence k půlročnímu programu aerobiku na aerobní zdatnost. Medicina sportiva Bohemica et Slovaca. 2007.
Janura M., Svoboda Z., Gregorková A., Elfmark M., Petrová D. Zatížení chodidla při chůzi osob s juvenilní formou hallux valgus. Medicina sportiva Bohemica et Slovaca. 2007.
Janura M., Svoboda Z., Elfmark M. The variability assessment of the dynamic gait parameters of persons with unilateral trans-tibial amputation. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2006.
Salinger J., Štěpaník P., Kolisko P., Stejskal P., Theuerová Š., Elfmark M., Gwozdziewiczová S., Krejčí J. Measurement of breathing frequency from ECG in the examination of autonomous nervous system activities: suggested methods and their verification. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2005.
Vaverka F., Stromšík P., Elfmark M., Krejčí J. Sledge as a useful method for assessing muscle performance (apparatus and methodology). Journal of Human Kinetics. 2004.
Přidalová M., Vorálková D., Elfmark M., Janura M. The evaluation of morphology and foot function. In Karásková V., Stejskal P. (Eds.) Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2004.
Gaul-Aláčová P., Opavský J., Janura M., Elfmark M., Stehlíková J. Analysis of the sitting-to-standing movement in variously demanding postural situation. In Stejskal P., Karásková V. (Eds.) Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2003.
Stejskal P., Šlachta R., Elfmark M., Salinger J., Gaul-Aláčová P. Spectral analysis of heart rate variability: new evaluation method. In Thurzo M. (Eds.) Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2002.
Šlachta R., Stejskal P., Elfmark M., Salinger J., Kalina M., Řehová I. Spectral analysis of heart rate variability: new evaluation method. In Thurzo M. (Eds.) Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2002.
Stejskal P., Rechbergová J., Salinger J., Šlachta R., Elfmark M., Kalina M., Jurča R., Řehová I. Power spectrum of heart rate variability in exercising humans: the effect of exercise intensity. In Banister E. (Eds.) Sports Medicine, Training and Rehabilitation. 2001.
Šlachta R., Stejskal P., Stejskal D., Bureš J., Elfmark M., Kalina M., Salinger J., Petr M., Jurča R. Application of age-standardised parameters in the evaluation of sa hrv in clinical practice. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2000.
Grolichová J., Mayer M., Elfmark M., Janura M. Některé rovnovážné kontroly vzpřímeného stoje fixací krční páteře - posturografická studie. Rehabilitace a fyzikální lékařství. 2000.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Janura M., Cabell L., Elfmark M. Longitudinal monitoring of performance in biomechanical laboratory tests aimed at ski jumping in Nordic Combined athletes. In Milanović D., Sporiš G. (Eds.) 7th International Scientific Conference on Kinesiology “Fundamental and Applied Kinesiology – Steps Forward”: Proceedings. 2014.
Konečný P., Dobšák P., Siegelová J., Mikulík R., Elfmark M., Horák S. Rehabilitation of temporomandibular joint (TMJ). In . (Eds.) Noninvasive methods in kardiology 2014. 2014.
Haldeberg F., Konečný P., Elfmark M., Siegelová J., Dobšák P., Mikulík R., Běhávková K., Rezková K. Rehabilitation of spasticity. In Kenner T., Cornélissen G., Siegelová J., Dobšák P. (Eds.) Noninvazive methods in cardilology 2013. 2013.
Miklánková L., Elfmark M., Górny M. Význam preprimárního vzdělávání v podpoře pohybové aktivity dítěte. In Sigmund E. (Eds.) 19. ročník konference Optimální působení tělesné zátěže "Kinantropologické dny MUDr. V. Soulka". 2013.
Konečný P., Elfmark M., Horák S., Siegelová J., Dobšák P., Kadlčík T., Charvátová M., Skotáková J. Dysphagia after stroke. In . (Eds.) Noninvasive methods in cardiology 2012. 2012.
Konečný P., Elfmark M., Horák S., Siegelová J., Dobšák P., Kadlčík T., Charvátová M., Skotáková J. DYSPHAGIA AFTER STROKE. In Halberg F., Kenner T., Siegelová J., Dobšák P. (Eds.) Noninvasive methods in cardiology 2012. 2012.
KONEČNÝ P., ELFMARK M., URBÁNEK K. Effects of orofacial rehabilitation after stroke. In Haldberg F., Kenner T., Siegelová J. (Eds.) Noninvasive methods in cardiology 2011. 2011.
Miklánková L., ELFMARK M., Sigmund E. Škola jako jedna z determinant výchovy dětí ke zdravému životnímu stylu. In . (Eds.) Health Education and Quality of Life III. 2011.
Miklánková L., Sigmund E., Elfmark M. Physical Activity preschool children. In . (Eds.) Research Metods and Performance Analysis. 2010.
Janura M., Rosický J., Svoboda Z., Elfmark M., Krawczyk P. Influence of a trans-tibial prosthesis alignment on the user's stability. Proceedings of the 12th world congress of the International society for prosthetics and orthotics. 2007.
Kováčová L., Stejskal P., Neuls F., Jakubec A., Elfmark M. Půlroční program dance a step-aerobiku u žen ve věku od 40 do 65 let [CD]. In Marousek A. (Eds.) Konference plná barev. 2007.
Přidalová M., Dostálová I., Kováčová L., Neuls F., Janura M., Elfmark M., Švec J. The changes of selected somatic characteristics by the effect of organized physical activity of aerobic character. Auksologia a promocja zdrowia. 2007.
Tomis C., Urban J., Opavský J., Elfmark M. Assessment of the Trendelenburg test with DTP-2 diagnostic system. In Borysiuk Z. (Eds.) 5th international conference Movement and health ? proceedings. 2006.
Vaverka F., Elfmark M. The gait analysis based on the measurement of ground reaction forces. In Borysiuk Z. (Eds.) 5th international conference Movement and health ? proceedings. 2006.
Svoboda Z., Janura M., Elfmark M. Analysis of the pressure force during gait with various types of trans-tibial prosthesis. Pressure and biomechanics - Footscan(r) user meeting: Book of abstracts. 2005.
Vaverka F., Černošek M., Tesařová K., Elfmark M. The influence of the body height on the serve in tennis. Proceedings of XXIII international symposium on Biomechanics in sports. Volume 1. 2005.
Janura M., Svoboda Z., Elfmark M. The influence of various types of trans-tibal prosthesis on the dynamic parameters of human gait. In Nester Ch. (Eds.) Biomechanics of the lower limb in health, disease and rehabilitation. 2005.
Vařeka I., Elfmark M. COP medial sway induced by knee flexion in single-leg stance on Footscan plate. In . (Eds.) 14th European congress of physical and rehabilitation medicine: Advances in PMR - traditional and modern concepts: Final programme and abstracts. 2004.
Vaverka F., Elfmark M. Kinetic analysis of gait based on the measurement of ground reaction forces [Abstract]. In Horák M. (Eds.) Biomechanics of man 2004. 2004.
Vaverka F., Elfmark M. Kinetic analysis of gait based on the measurement of ground reaction forces [CD]. In Horák M. (Eds.) Biomechanics of man 2004. 2004.
Šlachta R., Stejskal P., Elfmark M. Spektrální analýzy variability srdeční frekvence u sportovců a modifikace tréninku pomocí spektrální analýzy. In Salinger J. (Eds.) Heart rate variability and its assessment in biomedical fields - from theory to clinical practice. 2004.
Salinger J., Stejskal P., Opavský J., Gwozdziewicz M., Gwozdziewiczová S., Novotný J., Elfmark M., Bula J. System type VarCor PF for non-invasive diagnostics of the heart rate variability and of the respiratory rate. In Salinger J. (Eds.) Heart rate variability and its assessment in biomedical fields - from theory to clinical practice. 2004.
Salinger J., Stejskal P., Opavský J., Gwozdziewicz M., Gwozdziewiczová S., Novotný J., Elfmark M., Bula J. System type VarCor PF for non-invasive diagnostics of the heart rate variability and of the respiratory rate. Variabilita srdeční frekvence a její hodnocení v biomedicínských oborech-od teorie ke klinické praxi. 2004.
Přidalová M., Seifertová R., Elfmark M., Janura M. Utilization of the posibilities of the pressure forces measurement by FootScan. In Thurzo M. (Eds.) Slovenská antropológia: bulletin slovenskej antropologickej spoločnosti pri SAV. 2004.
Janura M., Svoboda Z., Elfmark M., Matura L. Analýza provedení speciálně napodobivých cvičení ve skoku na lyžích. In Vindušková J., Chrudimský J. (Eds.) Pohybové aktivity jako prostředek ovlivňování člověka. 2003.
Vařeka I., Elfmark M., Janura M. COP trajectory and tripod model of the foot. 2nd word congress of the International Society of Physical and Rehabilitation Medicine - ISPRM. 2003.
Kondysková P., Janura M., Elfmark M., Zicháček M. Hodnocení posturální stability členů reprezentace ČR v letním biatlonu. Nové poznatky v kinantropologickém výzkumu. 2003.
Gaul-Aláčová P., Opavský J., Janura M., Elfmark M. Kinematická analýza stereotypu vstávání ze sedu při různých posturálních situacích. In Kirchner J., Kavalíř P., Adámková M. (Eds.) Nové perspektivy výzkumu a praxe v kinantropologii : Sborník příspěvků z mezinárodní studentské konference. 2003.
Přidalová M., Riegerová J., Vorálková D., Elfmark M., Janura M. The application of plantography and the method of pressure forces analyses for morphology and foot function evaluation [Abstract]. In Vignerová J., Riedlová J., Bláha P. (Eds.) International anthropological congress : Anthropology and society : Programme abstracts. 2003.
Vaverka F., Janura M., Elfmark M. The velocity of soccer kicking and the laterality of the lower extremities. In Hamza MH. (Eds.) Proceedings of the IASTED international conference on biomechanics. 2003.
Přidalová M., Vorálková D., Elfmark M., Riegerová J., Janura M. Využití plantografie a metody analýzy tlakových sil při hodnocení morfologie a funkce nohy. In Sokolowski M. (Eds.) Biospoleczne aspekty kultury fizycznej w wojsku. 2003.
Přidalová M., Janura M., Elfmark M. FootScan - analýza tlakových sil v oblasti kontaktu nohy s podložkou. In Riegerová J. (Eds.) Diagnostika pohybového systému - metody vyšetření, primární prevence, prostředky pohybové terapie. 2002.
Stromšík P., Vaverka F., Elfmark M. The reliability and validity of jump testing by the sledge system. In Jelen K., Kušová S., Chalupová M., Otáhal J. (Eds.) Proceedings of International Conference on Biomechanics of Man 2002. 2002.
Murcková P., Šajdáková J., Janura M., Elfmark M. Analysis of gait in hemiparetic subject following a cerebro-vascular accident. In Mester J., King G., Strüder H., Tsolakidis E., Osterburg A. (Eds.) 6th annual congress of the European College of Sport Science "Perspectives and profiles": Book of abstracts. 2001.
Sípalová M., Birgusová G., Janura M., Elfmark M. Analysis of postural reactions in bipedal stance under an external stimulus. In Mester J., King G., Strüder H., Tsolakidis E., Osterburg A. (Eds.) 6th annual congress of the European College of Sport Science "Perspectives and profiles": Book of abstracts. 2001.
Janura M., Elfmark M., Seidl V., Vaverka F. Analýza skoku na lyžích závodníků v severské kombinaci - MSJ Štrbské Pleso 2000. In Válková H., Hanelová Z. (Eds.) Pohyb a zdraví : sborník z 2. mezinárodní konference. 2001.
Opavský J., Rodová D., Janura M., Elfmark M., Velísková J. Evidence-based rehabilitation in Parkinson´s disease: Gait analysis and autonomic nervous system functions assessment. III. Miedzynarodowe Dni Fizjoterapii - Streszczenia. 2001.
Janura M., Sípalová M., Schreirer B., Elfmark M., Vařeka I., Repková P. Hodnocení držení těla u mentálně postižené populace. In Válková H., Hanelová Z. (Eds.) Pohyb a zdraví : sborník z 2. mezinárodní konference. 2001.
Salinger J., Stejskal P., Opavský J., Elfmark M., Gwozdziewiczová S. Neinvazivní diagnostika poruch regulace srdeční činnosti a autonomní neuropatie s přihlédnutím k věku - systém VariaCardio TF4. In Martiník K., Komeštík B., Ryba J. (Eds.) Optimální působení tělesné zátěže a výživy. 2001.
Sípalová M., Krobot A., Vaverka F., Janura M., Elfmark M. Postural strategies in Trendelenburg-Duchenne's test. In Müller R., Gerber H., Stacoff A. (Eds.) XVIIIth Congress of the International Society of Biomechanics: Book of Abstracts. 2001.
Vařeka I., Pudilová P., Elfmark M., Janura M., Janečka Z. Posturální stabilita vidících a nevidomých - Vliv zrakové kontroly, typu a velikosti opěrné báze. Pohyb a zdraví : sborník z 2. mezinárodní konference. 2001.
Vařeka I., Pudilová P., Elfmark M., Janura M., Janečka Z. The comparsion od the postural stability in the sighted and the blind. In Mester J., King G., Strüder H., Tsolakidis E., Osterburg A. (Eds.) TsolakidisProceedings of the 6th Annual congres of the European College of Sport Sciencis 15th Congress of the German society of Sport Science. 2001.
Šlachta R., Stejskal P., Stejskal D., Elfmark M., Kalina M., Salinger J. Využití metodiky hodnocení spektrální analýzy variabiity srdeční frekvence pomocí věkově standardizovaných parametrů u pacientů s cukrovkou 2. typu. In Válková H., Hanelová Z. (Eds.) Pohyb a zdraví : sborník z 2. mezinárodní konference. 2001.
Šlachta R., Stejskal P., Stejskal D., Elfmark M. Využití metodiky hodnocení spektrální analýzy variability srdeční frekvence pomocí věkově standardizovaných parametrů u pacientů s cukrovkou 2. typu. Pohyb a zdraví : sborník z 2. mezinárodní konference. 2001.
Janurová E., Vychodil R., Elfmark M., Janura M. Využití waveletové transformace při filtraci signálu získaného digitalizací záznamu při 3D videografické vyšetřovací metodě. In Válková H., Hanelová Z. (Eds.) Pohyb a zdraví : sborník z 2. mezinárodní konference. 2001.
Opavský J., Blahoušková E., Janura M., Elfmark M. Kinematická analýza chůze pacientů s koxatrózou II. stupně. XI. konference Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny. 2000.
Sípalová M., Janura M., Vaverka F., Elfmark M. Reliability of parameters measured on force plates. In Vaverka F., Janura M. (Eds.) Biomechanics of man 2000. 2000.
Dvořák R., Krainová Z., Janura M., Elfmark M. Standardizace metodiky klinického vyšetření stoje na dvou vahách [Abstract]. Sborník abstrakt-VII.sjezd SRFM. 2000.
Sípalová M., Vaverka F., Krobot A., Elfmark M. The influence of head position on postural stability. In Hong Y., Johns D.P. (Eds.) Proceedings of XVIII International Symposium on Biomechanics in Sports (Vol. 1). 2000.
Janura M., Elfmark M. Využití biomechanických metod při analýze pohybových akcí člověka [Abstract]. VII. sjezd Společnosti rehabilitační medicíny - Sborník abstrakt. 2000.
Opavský J., Rodová D., Janura M., Velísková J., Elfmark M. Gait analysis with the use of 3-D videography in patients with Parkinson´s disease before and after the rehabilitation programme. Book of abstracts, International Symposium on Gait Disorders. 1999.
KNIHA - CELEK
Lehnert M., De Ste Croix M., Šťastný P., Maixnerová E., Zaatar A., Botek M., Vařeková R., Hůlka K., Petr M., Elfmark M., Lipinska P. The influence of fatigue on injury risk in male youth soccer. In Chmelík F., Psotta R., Zemková E. (Eds.) 2019.
Lehnert M., De Ste Croix M., Šťastný P., Maixnerová E., Zaatar A., Botek M., Vařeková R., Hůlka K., Petr M., Elfmark M., Lipinska P. Vliv únavy na riziko zranění v chlapeckém mládežnickém fotbalu. In Psotta R., Zemková E. (Eds.) 2019.
KAPITOLA V KNIZE
Opavský J., Habara J., Krejčí J., Elfmark M., Opavská H. Kinesimetric assessment of the ability to perform and repeat the trunk forward leaning-reposition test in subjects with non-specific low back pain. In Słomka KJ., Juras G. (Eds.) Current research in motor control V: Bridging motor control and biomechanics. 2016.
Konečný P., Elfmark M., Horák S., Sieglová J., Dobšák P., Kadlčík T., Charvátová M., Skotáková J. Dysphagia after stroke. Noninvasive methods in kardiology. 2013.
Jirásek I., Elfmark M., Sigmundová D., Křen F. Vztah četby knih Jaroslava Foglara a pohybové aktivity. In Jirásek I. (Eds.) Fenomén Foglar. 2007.
ABSTRAKT
Konečný P., Elfmark M., Krejstová G., Horák S., Vyskotová J., Gaul Aláčová P., Kaňovský P. Electrostimulation of suprahyoid muscules in swallowing disorders afte stroke. EUROPEAN JOURNAL OF NEUROLOGY. Abstracts of The 6th congress of EAN/. 2020.
Konečný P., Krejstová G., Horák S., Šťastná M., Elfmark M., Lukášová E., Bortlová H., Bartoňková K. Přístrojově řízená rehabilitace spastických prstů ruky. XXVI. sjezd společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny. 2019.
Lehnert M., Svoboda Z., Botek M., Ste Croix M., Krakovská T., Maixnerová E., Elfmark M. Week-to-week changes in neuromuscular performance and muscle damage during a competitive microcycle in youth male soccer players. 11th International Conference on Strength Training 2018 Abstract Book. 2018.
Konečný P., Khir P., Elfmark M., Horák S. Intervenční rehabilitace ramene. Sborník abstrakt RFM. 2016.
Konečný P., Elfmark M., Horák S., Bastlová P., Tarasová M., Dobšák P., Mikulík R. Rehabilitace po CMP – Orofaciální rehabilitace. 44. český a slovenský cerebrovaskulární kongres. Sborník abstrakt. 2016.
Šlachtová M., Elfmark M., Neumannová K. Rozdíly v pohybové strategii hrubě motorických dovedností u předškolních dětí. IX. Janskolázeňské sympozium, Sborník abstrakt. 2015.
Konečný P., Elfmark M., Horák S., Hanáková D., Tvrdý P., Mikulik R., Siegelová J., Dobšák P. Cervikocranialgie při dysfunkci temporomandibulárního komplexu TMK. Sborník abstrakt. XXI. Sjezd Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny. 2014.
Šlachtová M., Neumannová K., Elfmark M. Rozdíly v pohybové strategii předškolních dětí. Sborník abstraktů z mezinárodní konference konané 3.-4.10.2014 v Olomouci. 2014.
Konečný P., Elfmark M. Efekty po rehabilitaci spasticky pacientů po CMP. Neurologie pro praxi. 2013.
Šlachtová M., Elfmark M., Neumannová K. Hodnocení hrubé motoriky dětí ve věku 4-6 let. Pediatrie pro praxi. 2013.
Klimešová I., Miklánková L., Šlachtová M., Neumannová K., Elfmark M. Relationship between breakfast frequency and healthy body weight in children aged 9–10 years. Abstracts ISBNPA 2013. 2013.
Konečný P., Elfmark M., Horák S., Kadlčík T., Skotáková J. Dysfagie po cévní mozkové příhodě. Sborník abstrakt sjezdu společnosti RFM. 2012.
Kolářová B., Bastlová P., Kolář P., Marková M., Elfmark M. Voluntary and automatic posture control in traumatic transtibial amputees. From bench to bedside. 1st Joint world congres of ISPGR and Gait and mental function, Symposia, oral and posters sessions. Authors, titles, affiliations and abstracts. 2012.
KONEČNÝ P., ELFMARK M., KROBOT A., URBÁNEK K., KAŇOVSKÝ P. Efekty orofaciální rehabilitace u pacientů po CMP. In Hnátek J., Vařeka I. (Eds.) Abstrakta sjezdu RFM 2011. 2011.
Yanac Paredes E., Opavský J., Elfmark M. Hodnocení svalové aktivace při extenzi v kyčelním kloubu povrchovou elektromyografií. In Hnátek J., Vařeka I. (Eds.) XVIII. sjezd společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny (sborník abstrakt). 2011.
Stejskal P., Brychta T., Stejskal D., Švesták M., Elfmark M., Klimešová I. Obezita, pohybová intervence a dynamika sérových adipokinů. Abstrakty. Národný kongres telovýchovného lekárstva "Aktuálne problémy telovýchovného lekárstva". 2010.
Miklánková L., Elfmark M., Sigmund E., Mitáš J., Frömel K. Changes in kinetic regime children in context obligatory school attendance. In Harada T., Krejčí M., Repko M., Švejda G. (Eds.) Health Education and Quality of LIfe II. 2009.
Paráková B., Janura M., Elfmark M., Svoboda Z., Kozáková D., Nardone A. The assessement of limits of stability in transtibial amputees in relation to the prosthesis and prosthetic foot alignment. In Chiari L. (Eds.) Proceedings of the XIX Conference of the International Society for Posture & Gait Research. 2009.
Miklánková L., Elfmark M., Sigmund E., Mitáš J., Frömel K. Walking in the weekly kinetics regime of children at primary school. Sport a kvalita života 2009. 2009.
Válková H., Elfmark M. APA terminology in Czech Republic: Comparison of attitudes of teachers. European conference on APA. 2008.
Bartáková O., Olšák S., Stejskal P., Elfmark M., Drbošalová V., Klugar M., Krejčíř V. Dlouhodobé sledování aktivity autonomního nervového systému u vrcholového sportovce. Národný kongres telovýchovného lekárstva Aktuálne problémy telovýchovného lekárstva: abstrakty. 2008.
Klimešová I., Štich V., Stejskal P., Elfmark M., Jakubec A. Množství tuku v redukční dietě a změna vybraných laboratorních parametrů. Národný kongres telovýchovného lekárstva Aktuálne problémy telovýchovného lekárstva: abstrakty. 2008.
Míková M., Krobot A., Cabell L., Janura M., Elfmark M. Prediction of functional sequalae in the neck spine after benign thorax trauma. World congress on neck pain: Program book with abstracts. 2008.
Janura M., Elfmark M., Krobot A. Problematika použití hole při reedukaci chůze hemiparetiků - biomechanická studie [Abstract]. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2008.
Vaverka F., Gallo J., Elfmark M. The change in the time and force structure of the gait after total hip replacement (case study). Human biomechanics 2008 - extended abstracts. 2008.
Janura M., Rosický J., Svoboda Z., Elfmark M., Krawczyk P. Influence of a trans-tibial prosthesis alignment on the user's stability. In Hubbard S., Kyberd P., Bach T., Lemaire E. (Eds.) Proceedings of the 12th world congress of the International society for prosthetics and orthotics. 2007.
Cipryan L., Stejskal P., Elfmark M., Bartáková O., Botek M., Cipryanová H., Jakubec A., Petr M., Řehová I. Stability of individual parameters of spectral analysis of heart rate variability during consecutive orthoclinostatic stimulation [Abstract]. Medicina sportiva Bohemica et Slovaca. 2007.
Janura M., Elfmark M., Švec P. The assessment of take-off symmetry in ski jumping. In Müller E., Lindinger S., Stöggl T., Fastenbauer V. (Eds.) Abstract book of the 4th international congress on science and skiing. 2007.
Jakubec A., Stejskal P., Kováčová L., Elfmark M., Botek M., Řehová I., Petr M. The changes of heart rate variability after six-month long aerobic dance- or step-dance program in woman 40-65 years old [Abstract]. Medicina sportiva Bohemica et Slovaca. 2007.
Jakubec A., Stejskal P., Kováčová L., Elfmark M., Botek M., Řehová I., Petr M. The changes of heart rate variability after six-month long aerobic dance or step-dance program in woman 40-65 years old: The influence of different adherences, intensity and initial levels [Abstract]. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2007.
Elfmark M., Janura M., Švec P. The influence of take-off performance on the height of the vertical jump in ski jumping. In Müller E., Lindinger S., Stöggl T., Fastenbauer V. (Eds.) Abstract book of the 4th international congress on Science and skiing. 2007.
Vařeka I., Vařeková R., Janura M., Elfmark M. Význam biomechanických funkčních vztahů kloubů dolní končetiny v klinické patokineziologii krokového cyklu. Sborník abstrakt XIVI. sjezd Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny. 2007.
Kováčová L., Neuls F., Elfmark M. Pohybová aktivita olomouckých žen v habituálním a intervenčním pohybovém režimu. In Hůlka K., Neuls F. (Eds.) Efekty pohybového zatížení v edukačním prostředí tělesné výchovy a sportu. 2006.
Janura M., Vaverka F., Elfmark M. Jaroslav Sakala, 100 ski jumps within 24 hours. Intra-individual variability of the take-off. In Müller R., Gerber H., Stacoff A. (Eds.) XVIIIth Congress of the International Society of Biomechanics: Book of Abstracts. 2001.
Janura M., Vaverka F., Elfmark M. Differences in ski jumping performance between ski jumpers and Nordic combined competitors [Abstract]. In Müller E., Roithner R., Niessen W., Raschner C. (Eds.) 2nd International Congress on skiing and science - Abstract Book. 2000.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Konečný P., Elfmark M., Vyskotová J., Můčková A., Gaul Aláčová P., Vysoký R., Krejstová G. Efekty rehabilitační manipulační terapie u cervikokraniálního syndromu. 2022.
Konečný P., Elfmark M., Krejstová G., Horák S., Vyskotová J., Gaul Aláčová P., Kaňovský P. Electrostimulation of suprahyoid muscules in swallowing disorders afte stroke. 2020.
Stelzer J., Klimešová I., Elfmark M., Price J. Food craving intensity and gender differences. 2019.
Konečný P., Horák S., Můčková A., Lerchová I., Kolářová B., Elfmark M. Efekty terapie botulotoxinem a funkční elektrostimulace na chůzi pacientů po cévní mozkové příhodě. 2018.
Lehnert M., Svoboda Z., Botek M., De Ste Croix M., Krakovská T., Maixnerová E., Elfmark M. Readiness to re-perform: changes in neuromuscular performance and muscle damage during a competitive microcycle in youth male soccer players. 2018.
Konečný P., Elfmark M., Roskolová M. Elektrostimulace suprahyoidních svalů u pacientů po iktu. 2017.
Konečný P., Khir P., Elfmark M., Horák S. Intervenční rehabilitace ramene. 2016.
Konečný P., Elfmark M., Horák S., Bastlová P., Tarasová M., Dobšák P., Mikulík R. Rehabilitace po CMP – Orofaciální rehabilitace. 2016.
Konečný P., Horák S., Dukelov S., Elfmark M., Mikulík R. Robotická objektivizace efeketu rehabilitace neglect syndromu. 2015.
Svoboda Z., Janura M., Elfmark M., Jandačka D., Vaverka F., Uchytil J., Farana R., Zahradník D. Biomechanics research in Faculty of Physical Culture Palacky University Olomouc and Human Motion Diagnostic Center University of Ostrava. 2014.
Konečný P., Pomajbik M., Horák S., Elfmark M., Mikulik R. Efekty intervenční rehabilitace. 2014.
Konečný P., Elfmark M., Horák S., Mikulík R. Rehabilitace spasticity po CMP. 2013.
Klimešová I., Miklánková L., Šlachtová M., Neumannová K., Elfmark M. Relationship between breakfast frequency and healthy body weight in children aged 9-10 years. 2013.
Konečný P., Elfmark M., Horák S., Siegelová J., Kadlčík T., Charvátová M., Skotáková J. Dysfagie po cévní mozkové příhodě. 2012.
Konečný P., Elfmark M., Horák S. Dysfagie po CMP. 2012.
Konečný P., Elfmark M., Horák S. Orofaciální rehabilitace po cévní mozkové příhodě. 2012.
Konečný P., Elfmark M., Horák S., Pastucha D., Siegelová J. Orofaciální rehabilitace po cévní mozkové příhodě. 2012.
Vařeka I., Janura M., Lehnert M., Vařeková R., Elfmark M., Svoboda Z. Sofistikovaná biomechanická diagnostika lidského pohybu. 2012.
Kolářová B., Bastlová P., Kolář P., Marková M., Elfmark M. Voluntary and automatic posture control in traumatic transtibial amputees. 2012.
KONEČNÝ P., ELFMARK M., KROBOT A., URBÁNEK K., KAŇOVSKÝ P. Efekty orofaciální rehabilitace u pacientů po CMP. 2011.
KONEČNÝ P., ELFMARK M., URBÁNEK K. EFFECTS OF OROFACIAL REHABILITATION AFTER STROKE. 2011.
Míková M., Krobot A., Janura M., Elfmark M. PREDICTION OF FUNCTIONAL SEQUALAE IN THE NECK SPINE AFTER BENIGN THORAX TRAUMA. World congres on neck pain. 2008.
Elfmark M. The influence of take-off performance on the height of the vertical jump in ski jumping. 4th international congress on Science and skiing. 2007.
Vaverka F., Stromšík P., Elfmark M., Krejčí J. . Methods of assessing anaerobic endurance. 2003.
Vaverka F., Janura M., Elfmark M. . IASTED international conference on biomechanics. 2003.
Janura M., Svoboda Z., Elfmark M. Analýza speciálně napodobivých cvičení pro odraz lyžaře skokana. Odborný seminář trenérů skoku na lyžích a severské kombinace. 2003.
Janura M., Elfmark M. Porovnání techniky vybraných fází skoku našich závodníků a nejlepších světových skokanů. Odborný seminář pro trenéry skoku na lyžích a severské kombinace. 2003.
Elfmark M., Janura M. Posouzení rovnováhy skokanů při NP a symetrie odrazu. Odborný seminář trenérů skoku na lyžích a severské kombinace. 2003.
Vařeka I., Pudilová P., Elfmark M., Janura M., Janečka Z. Posturální stabilita vidících a nevidomých - vliv zrakové kontroly, typu a velikosti opěrné báze. Přístrojové hodnocení posturální stability (využití silových plošin). 1. pracovní seminář České kineziologické společnosti. 2001.
Janura M., Vaverka F., Elfmark M. . 2nd International Congress on skiing and science. 2000.
Opavský J., Blahoušková E., Janura M., Elfmark M. Kinematická analýza chůze pacientů s koxartrózou II. stupně. XI. konference Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny. 2000.
Sípalová M., Janura M., Elfmark M., Vaverka F. Reliability of parameters measured on force plates. BIOMECHANICS OF MAN 2000. 2000.
Dvořák R., Krainová Z., Janura M., Elfmark M. Standardizace metodiky klinického vyšetření stoje na dvou vahách. VII.sjezd Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny. 2000.
Sípalová M., Vaverka F., Krobot A., Elfmark M. The influence of head position on postural stability. XVIII International Symposium on Biomechanics in Sports. 2000.
Janura M., Kotačka J., Lukovics Z., Elfmark M. Using the 3D videography for the analysis of instep kick in soccer. International Scientific Conference "PHYSICAL EDUCATION AND SPORT 2000, LIBEREC - EUROREGION NISA". 2000.
Opavský J., Rodová D., Velísková J., Janura M., Elfmark M. Vybrané aspekty neurorehabilitace Parkinsonovy nemoci. Regionální klinický neurologický seminář, FN Olomouc. 2000.
ELEKTRONICKÁ PREZENTACE
Kováčová L., Neuls F., Elfmark M. Pohybová aktivita olomouckých žen v habituálním a intervenčním pohybovém režimu. In Hůlka K., Neuls F. (Eds.) Efekty pohybového zatížení v edukačním prostředí tělesné výchovy a sportu. 2006.
Janura M., Svoboda Z., Elfmark M. The assessment of the intra- and inter-individual variability of gait with various types of trans-tibial prosthesis. In Vaverka F. (Eds.) Movement and Health. Proceedings 4th international conference. 2005.
Salinger J., Stejskal P., Štěpaník P., Kolisko P., Elfmark M., Novotný J., Gwozdziewiczová S., Krejčí J. The possibility of the diagnostics of breathing frequency based on an ECG signal. In Vaverka F. (Eds.) Movement and Health. Proceedings of 4th international conference. 2005.
Janura M., Vaverka F., Elfmark M. Jaroslav Sakala, 100 ski jumps within 24 hours. Intra-individual variability of the take-off. In Müller R., Gerber H., Stacoff A. (Eds.) XVIIIth Congress of the International Society of Biomechanics: Proceedings [CD-ROM]. 2001.
KONFERENCE, WORKSHOP - PASIVNÍ ÚČAST
Konečný P., Vysoký R., Elfmark M., Urbánek K., Krobot A., Kaňovský P. EFEKTY CÍLENÉ OROFACIÁLNÍ REHABILITACE U PACIENTŮ PO CMP. .
Konečný P., Elfmark M., Horák S., Hanáková D., Tvrdý P., Mikulik R., Siegelová J., Dobšák P. XXI. sjezd Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny. 2014.
Konečný P., Elfmark M., Kolmanová J., Urbánek K., Krobot A., Kaňovský P. OROFACIÁLNÍ DYSFUNKCE U PACIENTŮ PO CMP A JEJÍ VLIV NA IMPAIRMENT, DISABILITU A HANDICAP. 2008.
PROJEKT
Lehnert M., Janura M., Šťastný P., Svoboda Z., Zaatar A., Botek M., Hůlka K., Elfmark M., Maixnerová E. Accumulated effects of fatigue on neuromuscular control of the knee and injury risk in youth athletes during growth and maturation. GAČR. 2016.
Vařeka I., Lehnert M., Janura M., Elfmark M., Vařeková R., Svoboda Z., Veverka J., Slezáková R. Sofistikovaná biomechanická diagnostika lidského pohybu. Evropské sociální fondy. 2009.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)