doc. PhDr. Zbyněk Svozil, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585636111, 739249002

Katedra společen. věd v kinantropologii

Fakulta tělesné kultury

FTK NC budova pedagogů

NC 4.24

docent - proděkan

Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:

 • Vedoucí katedry/ústavu/kliniky (1. 9. 2001 – 31. 8. 2003)
 • Vedoucí katedry/ústavu/kliniky (1. 9. 2003 – 28. 2. 2006)
 • Proděkan (9. 2. 2006 – 8. 2. 2010)
 • Člen VR fakulty (9. 2. 2006 – 8. 2. 2026)
 • Člen VR UP (1. 2. 2010 – 31. 1. 2018)
 • Děkan (9. 2. 2010 – 8. 2. 2018)
 • Proděkan (9. 2. 2018 – 8. 2. 2022)
 • Vedoucí katedry/ústavu/kliniky (9. 2. 2018 – 31. 12. 2018)
 • Vedoucí katedry/ústavu/kliniky (1. 1. 2019 – 8. 2. 2022)
 • Proděkan (9. 2. 2022 – 8. 2. 2026)
 • Vedoucí katedry/ústavu/kliniky (9. 2. 2022 – 8. 2. 2026)

Vědecká rada

 • Vědecká rada FTVS UK v Praze (člen, 2010–2018)
 • Vědecká rada Univerzity Palackého v Olomouci (člen, 2010–2018)
 • Veděcká rada fakulty tělesné kultury UP (předseda, 2010–2018)
 • Vědecká rada Fakulty tělesné kultury UP (člen, 2006–2026)

Oborová rada

 • Oborová rada DSP FTK UP v Olomouci (člen, 2018–2026)
 • Fakulta sportovních studií MU BRNO (člen, 2014–2020)
VYBRANÉ PUBLIKACE
Groffik D., Mitáš J., Jakubec L., Svozil Z., Frömel K. Adolescents’ physical activity in education systems varying in the number of weekly physical education lessons. RESEARCH QUARTERLY FOR EXERCISE AND SPORT. 2020. (ČLÁNEK)
Groffik D., Frömel K., Mitáš J., Garbaciak W., Svozil Z. Formative action self-research: Promoting tertiary sport and physical education based on evidence and experience-based approaches. Journal of Physical Education and Sport. 2018. (ČLÁNEK)
Frömel K., Kudláček M., Groffik D., Svozil Z., Šimůnek A., Garbaciak W. Promoting Healthy Lifestyle and Well-Being in Adolescents through Outdoor Physical Activity. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2017. (ČLÁNEK)
ČLÁNEK
Březina J., Polach M., Michalica T., Svozil Z. Vliv pohybového cyklu pod hladinou na výkon v acyklických úsecích u disciplíny 50 m prsa muži. Tělesná kultura. 2022.
Frömel K., Skalik K., Svozil Z., Groffik D., Mitáš J. A higher step count is associated with the better evaluation of physical education lessons in adolescents. Sustainability. 2021.
Frömel K., Vašíčková J., Skalik K., Svozil Z., Groffik D., Mitáš J. Physical activity recommendations in the context of new calls for change in physical education. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2021.
Valach P., Vašíčková J., Frömel K., Jakubec L., Chmelík F., Svozil Z. Is academic achievement reflected in the level of physical activity among adolescents? Journal of Physical Education and Sport. 2020.
Frömel K., Jakubec L., Groffik D., Chmelík F., Svozil Z., Šafář M. Physical activity of secondary school adolescents at risk of depressive symptoms. JOURNAL OF SCHOOL HEALTH. 2020.
Polach M., Thiel D., Svozil Z. Obrátky jako jeden z důležitých faktorů plaveckého výkonu. In Pelclová J. (Eds.) Tělesná kultura. 2019.
Žatka R., Frömel K., Valach P., Groffik D., Svozil Z. Mental load of secondary school students in educational process in the context of school physical activity. e-PEDAGOGIUM, nezávislý odborný časopis pro interdisciplinární výzkum v pedagogice. 2018.
Vašíčková J., Neumannová K., Svozil Z. Respiratory muscle training and aquatic sports performance response. Journal of Sports Science and Medicine. 2018.
Vašíčková J., Neumannová K., Svozil Z. The effect of respiratory muscle training on fin-swimmers´ performance. Journal of Sports Science and Medicine. 2017.
Frömel K., Svozil Z., Chmelík F., Jakubec L., Groffik D. The Role of Physical Education Lessons and Recesses in School Lifestyle of Adolescents. Journal of School Health. 2016.
Dostálová I., Svozil Z., Sigmund M., Kvintová J., Baše J. Evaluation of quality of university education exemplified by the Faculty of Physical Culture, Palacký University, Olomouc. e-Pedagogium (print). 2015.
Svozil Z., Frömel K., Chmelík F., Jakubec L., Groffik D., Šafář M. Mental load and its compensation by physical activity in adolescents at secondary schools. Central European Journal of Public Health. 2015.
Vašíčková J., Neuls F., Svozil Z. Popularity of school physical education among students and its effect on performed number of steps. Journal of Physical Education and Sport. 2015.
Vašíčková J., Neumannová K., Dostálová J., Svozil Z. Inclusion of respiratory muscle training in the training of youth fin swimmers. In Dasheva D., Antala B., Djobova S., Kuleva M. (Eds.) Sport, Stress, Adaptation. 2014.
Neuls F., Vašíčková J., Svozil Z. Self-perceived fitness of pupils and its impact on attitude toward physical education lessons. Sport, Stress, Adaptation. 2014.
Cuberek R., Chmelík F., Frömel K., Mitáš J., Vašíčková J., Svozil Z. The concept of the implementation of present evidence-based knowledge and technology into the preparation of sport professionals. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 2013.
Vašíčková J., Górna-Lukaszik K., Groffik D., Frömel K., Skalik K., Svozil Z., Wasowicz W. Knowledge of adolescent girls and boys related to physically active and healthy lifestyle. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2012.
Botek M., Stejskal P., Svozil Z. Autonomic nervous system activity during acclimatization after rapid air travel across time zones: A case study. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2009.
Chmelík F., Frömel K., Svozil Z. Student teacher ability to apply progressive intervention in both their majors during teaching practice. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2007.
Chmelík F., Frömel K., Svozil Z., Maleňáková Š. Vliv vyššího tělesného zatížení na vztah žáků k vyučovacím jednotkám tělesné výchovy. Česká kinantropologie. 2007.
Mitáš J., Frömel K., Svozil Z., Bartoszewicz R. Cognitive aspects in different types of physical education lessons in Olomouc and Wroclaw region [Abstract]. Exercise & Society: Journal of Sports Science. 2004.
Frömel K., Mitáš J., Svozil Z., Bartoszevicz R. Kognitivní aspekty v různých typech vyučovacích jednotek v olomouckém a wroclawském regionu [Abstract]. Exercise & Society: Journal of Sports Science. 2004.
Svozil Z., Frömel K., Mitáš J., Chmelík F., Stelzer J., Ludva P., Fialová L. Transfer didaktických dovedností studentů tělesné výchovy na pedagogických praxích. Tělesná kultura. 2004.
Viktorjeník D., Neuls F., Svozil Z. Využití křivky srdeční frekvence v plaveckém tréninku. Tělesná výchova a sport mládeže. 2003.
Svozil Z., Frömel K., Górna K. Individualisation in professional preparation of the physical education teacher. In Karásková V. (Eds.) Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2002.
Svozil Z., Frömel K., Górna K., Svozilová A. Kreativita v činnosti současného učitele. e-Pedagogium (print). 2002.
Górna K., Bartoszewicz R., Koszczyc T., Babčáková V., Frömel K., Svozil Z., Mitáš J. Pedagogická praxe studentů tělesné výchovy v mezinárodním kontextu. Česká kinantropologie. 2002.
Frömel K., Mitáš J., Svozil Z., Bartoszewicz R., Koszczyc T., Górna K., Skalik K., Bebčáková V. Vyšší odpovědnost, aktivita a sebehodnocení studentů na pedagogických praxích. e-Pedagogium (print). 2002.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Štěrbová D., Svozil Z., Krol P. Sexualita ve školní tělesné výchově pohledem učitelů a studentů. In Mitlöhner M., Prouzová Z. (Eds.) 30. celostátní kongres k sexuální výchově v České republice. 2022.
Krol P., Štěrbová D., Svozil Z. Přístup k sexualitě ve školní tělesné výchově a sportu. 29. celostátní kongres k sexuální výchově v České republice. 2021.
Vašíčková J., Svozil Z. 10 nejdůležitějších otázek pohybové gramotnosti. In Fořterová-Matošková P., Chrudimský J. (Eds.) Fórum kinantropologie 2017: Vzdělávání v kinantropologii. 2017.
Vašíčková J., Svozil Z., Chmelík F. Effect of intervention programme with pedometers on physical activity of adolescents. In Sebastiani EM., Cabedo J. (Eds.) 7th FIEP European Congress: Together for Physical Education. 2012.
Vašíčková J., Frömel K., Svozil Z. Jak může ovlivnit obsah TV získávání klíčových kompetencí? In Matošková P., Pravečková P. (Eds.) Fórum pedagogické kinantropologie. 2011.
Vašíčková J., Frömel K., Svozil Z. Key competencies of Czech students in PE lessons with different content. In . (Eds.) 6th FIEP European Congress. Proceedings Book. Physical education in the 21st century - pupils' competencies. 2011.
Neuls F., Svozil Z., Frömel K., Chmelík F. Plavecká lokomoce a zatěžování ve vodě. In Pokorná J., Peslová E. (Eds.) Plavecká lokomoce a zatěžování ve vodě. 2011.
Svozil Z., Smolík P. Analýza přípravy plavců vytrvalců v plavání s ploutvemi. In Dovalil J., Chalupecká M. (Eds.) Současný sportovní trénink. 2008.
Svozil Z. Evaluace vybraných aspektů profesní přípravy studentů učitelství [CD]. Sborník referátů z mezinárodního semináře Pedagogická kinantropologie. 2008.
Svozil Z. Učitelská způsobilost ve strukturovaném studiu tělesné výchovy na FTK UP Olomouc. Redukce bariér při získávání učitelské kvalifikace. 2008.
Svozil Z., Chmelík F. Nové trendy na pedagogických praxích studentů učitelství tělesné výchovy FTK UP Olomouc a způsoby jejich hodnocení. Sborník příspěvků mezinárodních seminářů Pedagogické kinantropologie. 2007.
Svozil Z. Pedagogická praxe v profesní přípravě učitelů tělesné výchovy. Sborník referátů z mezinárodní konference Disportare 2007 České Budějovice. 2007.
Kudláček V., Frömel K., Kudláček M., Nykodým J., Šebrle Z. Analýza úrovně pohybové aktivity a inaktivity univerzitních studentů a studentek TV a jiných oborů. In Svozil Z., Marousek A. (Eds.) Seminář v oboru kinantropologie. 2006.
Másilka D. Design sběru kvalitativních údajů ve výzkumu "Jevy ovlivňující život vybrané sociální skupiny". In Svozil Z., Marousek A. (Eds.) Seminář v oboru kinantropologie. 2006.
Rozsypalová K. Financování sportovních oddílů z veřejných rozpočtů v ČR. In Svozil Z., Marousek A. (Eds.) Seminář v oboru kinantropologie. 2006.
Horák S. Multimediální podpora kombinované formy studia na Fakultě tělesné kultury v roce 2005. In Svozil Z., Marousek A. (Eds.) Seminář v oboru kinantropologie. 2006.
Horák S. Náběh nového studijního oboru Ochrana obyvatelstva na FTK UP v prezenční i kombinované formě. In Svozil Z., Marousek A. (Eds.) Seminář v oboru kinantropologie. 2006.
Maertin J. Problémy při výuce angličtiny pro české mluvčí: názvosloví slovesných tvarů. In Svozil Z., Marousek A. (Eds.) Seminář v oboru kinantropologie. 2006.
Svozil Z. Profesní příprava učitelů tělesné výchovy v kontextu moderních didaktických trendů. In Svozil Z., Marousek A. (Eds.) Seminář v oboru kinantropologie. 2006.
Chytilová L. Sledování pohybové aktivity a inaktivity adolescentů ve Finsku - závěrečná zpráva projektu. In Svozil Z., Marousek A. (Eds.) Seminář v oboru kinantropologie. 2006.
Zappe P. Využití statistických postupů v kvalitativním kinantropologickém výzkumu: Úvod do problematiky. In Svozil Z., Marousek A. (Eds.) Seminář v oboru kinantropologie. 2006.
Černek M. Význam a úloha sokolství v občanské společnosti. In Svozil Z., Marousek A. (Eds.) Seminář v oboru kinantropologie. 2006.
Chmelík F., Frömel K., Svozil Z. Comparative analysis of student teachers' first and second practice teaching experience: Habitual versus progressive approach to teaching. In Vaverka F. (Eds.) Movement and health, 4th international conference: Proceedings. 2005.
Svozil Z., Machynová M. Hodnocení vyučovacích jednotek tělesné výchovy na pedagogických praxích v mezipředmětových vztazích. In Klimková H. (Eds.) Pedagogická kinantropologie. 2005.
Svozil Z., Klimešová A., Sigmund E., Frömel K. Individualizace cizojazyčných vyučovacích jednotek tělesné výchovy řízených ve francouzštině. In Ludva P. (Eds.) Sborník příspěvků mezinárodního semináře Pedagogické kinantropologie. 2005.
Svozil Z., Smolík P. Individualizace učebního postupu u začínajících plavců. Sborník příspěvků ze semináře Problematika plavání a plaveckých sportů. 2005.
Svozil Z., Peč E. Individualizované vyučovací jednotky tělesné výchovy na gymnáziu. In Nosek M. (Eds.) Sborník příspěvků z mezinárodního vědeckého semináře Pohybové aktivity a zdraví člověka. 2005.
Mitáš J., Frömel K., Svozil Z. Metodologické problémy výzkumu didaktických dovedností praktikantů. Pedagogické kinantropologie. 2005.
Svozil Z. Osobnost učitele z pohledu studentů FTK UP Olomouc. In Ludva P. (Eds.) Sborník příspěvků mezinárodního semináře Pedagogické kinantropologie. 2005.
Svozil Z. Progresivní edukační přístupy v profesní přípravě studentů učitelství tělesné výchovy. In Sigmund E., Marousek A. (Eds.) Seminář v oboru kinantropologie. 2005.
Mitáš J., Frömel K., Svozil Z. Regionální odlišnosti v hodnocení následných pedagogických praxí studentů učitelství tělesné výchovy. In Ludva P. (Eds.) Sborník příspěvků mezinárodního semináře Pedagogické kinantropologie. 2005.
Chmelík F., Frömel K., Svozil Z. Vzájemné vyučování žáků z aspektu profesní přípravy učitelů. Pedagogické kinantropologie. 2005.
Svozil Z. Didactic approaches to movement skills and their application in practice [Abstract]. In Suchomel A., Vodičková S., Antoš R. (Eds.) Proceeding of abstracts international scientific conference Physical education and sport 2004, Liberec - Euroregion Nisa. 2004.
Svozil Z., Frömel K. Didaktické postupy pohybových dovedností a jejich aplikace v praxi. In Suchomel A., Volf M. (Eds.) Conference proceedings Physical education and sport 2004, Liberec - Euroregion Nisa. 2004.
Viktorjeník D., Neuls F., Svozil Z. Individualizace ve sportovním tréninku v plavání mládeže. In Nosek M. (Eds.) Pohyb a výchova. 2004.
Chmelík F., Frömel K., Svozil Z., Bartoszewicz R. Komparace hodnocení vyučovacích jednotek tělesné výchovy na pedagogických praxích ve wroclawském a olomouckém regionu. In Sigmund E., Neuls F. (Eds.) Seminář v oboru kinantropologie. 2004.
Svozil Z., Frömel K., Mitáš J., Chmelík F. Progresivní vyučovací přístupy v profesní přípravě studentů učitelství tělesné výchovy v roce 2003. In Sigmund E., Neuls F. (Eds.) Seminář v oboru kinantropologie. 2004.
Svozil Z., Frömel K., Mitáš J., Górna K. Evaluation of teaching process individualization by student of teaching profession of physical education. In Mynarski W., Slezynski J. (Eds.) Efekty ksztaľcenia i wychowania w kulturze fizycznej. 2003.
Svozil Z., Frömel K., Mitáš J. Hodnocení vyučovacích jednotek tělesné výchovy v mezipředmětovém kontextu pedagogických praxí. Sportovně pohybové aktivity ve vztahu ke zdraví a kvalitě života. 2003.
Svozil Z., Frömel K., Mitáš J. Pedagogická praxe v mezinárodním kontextu. In Neuls F., Sigmund E. (Eds.) Seminář v oboru kinantropologie. 2003.
Svozil Z., Frömel K., Mitáš J. Výsledky hodnocení individualizace vyučovacích jednotek tělesné výchovy u praktikantů na pedagogické praxi FTK UP Olomouc v roce 2001. In Ludva P. (Eds.) Sborník příspěvků mezinárodního semináře Pedagogické kinantropologie. 2003.
Svozil Z., Frömel K., Mitáš J., Bartoszewicz R., Ludva P. Evaluation of pupil's attitudes towards physical education lessons from international aspects. In Pišot R., Štemberger V., Krpač F., Filipčič T. (Eds.) A child in motion. 2002.
Svozil Z. Hodnocení individualizovaných vyučovacích jednotek praktikanty na pedagogické praxi. In Neuls F., Sigmund E. (Eds.) Seminář v oboru kinantropologie: sborník příspěvků. 2002.
Viktorjeník D., Neuls F., Svozil Z. Individuální monitoring srdeční frekvence plavců. In Tomajko D. (Eds.) Efekty pohybového zatížení v edukačním prostředí tělesné výchovy a sportu. 2002.
Frömel K., Svozil Z., Górna K. Koncepce tělesné výchovy na základních a středních školách (úvod k diskusi). In Ludva P. (Eds.) Sborník příspěvků mezinárodního semináře Pedagogické kinantropologie. 2002.
Frömel K., Svozil Z., Novosad J. Od počátku metodiky tělesné výchovy k pedagogické kinantropologii na Fakultě tělesné kultury Univrzity Palackého. In Neuls F., Sigmund E. (Eds.) Seminář v oboru kinantropologie: sborník příspěvků. 2002.
Mitáš J., Tománek R., Frömel K., Svozil Z., Koszczyc T., Bartoszewicz R. Přínos analýzy vyučovacích jednotek tělesné výchovy v zahraničí pro zkvalitňování pedagogických praxí na Fakultě tělesné kultury. In Neuls F., Sigmund E. (Eds.) Seminář v oboru kinantropologie: sborník příspěvků. 2002.
Tománek R., Dufková P., Frömel K., Svozil Z. Studenti pedagogické praxi a pedagogická praxe studentům na Fakultě tělesné kultury. In Ludva P. (Eds.) Sborník příspěvků mezinárodního semináře Pedagogické kinantropologie. 2002.
Frömel K., Svozil Z., Górna K. Školní tělesná výchova v integrující se vzdělávací soustavě. In Dobrý L., Souček O. (Eds.) Pedagogická kinantropologie. 2002.
Svozil Z., Frömel K., Vašíčková J., Tománek R. Uplatnění individualizace vyučovacího procesu tělesné výchovy na pedagogických praxích. In Ludva P. (Eds.) Sborník příspěvků mezinárodního semináře Pedagogické kinantropologie. 2002.
Sigmund E., Frömel K., Novosad J., Svozil Z., Vašíčková J., Pelclová J. Vliv zatížení monitorovaného Caltracem a Polarem na hodnocení obsahově různých typů vyučovacích jednotek školní tělesné výchovy dívek. In Neuls F., Sigmund E. (Eds.) Seminář v oboru kinantropologie: sborník příspěvků. 2002.
Frömel K., Novosad J., Chytil J., Sigmund E., Vašendová J., Svozil Z., Groffik D., Neuls F. Contemporary state and trends in the development of methodology for monitoring physical activity at the Fakulty of Physical Culture, Olomouc. Pohyb a zdraví : sborník z 2. mezinárodní konference. 2001.
Svozil Z., Svozilová A. Individualizace vyučovacího procesu v profesní přípravě studentů učitelství tělesné výchovy. Soubor referátů z mezinárodní konference pořádané Katedrou tělesné kultury Pedagogické fakulty MU. 2001.
Svozil Z., Neuls F. Individualizovaný vyučovací postup plaveckého způsobu znak. Sborník příspěvků z odborného semináře Problematika plavání a plaveckých sportů II. 2001.
Svozil Z., Vašendová J., Frömel K., Górna K. New Trends in Learning Procedures in School Physical Education. In Slezynski J. (Eds.) Efekty ksztalcenia i wychowania fizycznego w kulturze fizycznej. 2001.
Svozil Z., Smolík P. Plavání s ploutvemi - učební postup. Sport v České republice na začátku nového tisíciletí: sborník příspěvků národní konference. Díl 2. 2001.
Frömel K., Górna K., Svozil Z. Pohybové zatížení v současných didaktických modelech a trendech školní tělesné výchovy [Abstract]. Sborník referátů z 3. mezinárodního vědeckého semináře Efekty pohybového zatížení v edukačním prostředí tělesné výchovy a sportu. 2001.
Vašendová J., Svozil Z., Frömel K. Sociální dimenze ve vyučovacím procesu tělesné výchovy. In Tilinger P., Perič T. (Eds.) Sport v České republice na začátku nového tisíciletí: sborník příspěvků národní konference. Díl 1. 2001.
Vašendová J., Svozil Z., Frömel K. Sociální dimenze ve vyučovacím procesu tělesné výchovy [Abstract]. In Tilinger P., Perič T. (Eds.) Sport v České republice na začátku nového tisíciletí - Souhrny příspěvků národní konference. 2001.
Svozil Z. Vyučovací přístupy ve výuce plavání. Teorie a didaktické problémy plavání a plaveckých športov. 2001.
Dostálová I., Sigmund M. Hodnocení svalových dysbalancí u dětí základních škol v Olomouci. In Svozil Z. (Eds.) Sborník referátů celostátní studentské vědecké konference s mezinárodní účastí v oboru kinantropologie Olomouc 2000. 2000.
Svozil Z. Individualizované učební postupy v tělesné výchově. In Horák S., Neuls F. (Eds.) Katedra kinantropologie - vědecký seminář. 2000.
Vašendová J., Svozil Z. Individualizované vyučovací jednotky tělesné výchovy na pedagogických praxích. Celostátní studentská vědecká konference s mezinárodní účastí v oboru kinantropologie. 2000.
Murcková P., Blahoušková E., Stromšík P. Kinematická analýza chůze u osob s koxartrózou. In Svozil Z. (Eds.) Sborník referátů z celostátní stud. věd. konference s mezinár. účastí Kinantropologie 2000. 2000.
Bezdičková M., Fiedler M. Metoda EMN (elctrophoretical mobility of nuclei) a její využití. In Svozil Z. (Eds.) Sborník referátů celostátní studentské vědecké konference s mezinárodní účastí v oboru kinantropologie Olomouc 2000. 2000.
Sípalová M. Stabilita parametrů měřených na tensometrické plošině - bipedální stoj. In Svozil Z. (Eds.) Sborník referátů z celostátní stud. věd. konference s mezinár. účastí Kinantropologie 2000. 2000.
Rodová D. Vlivy lokalizace elektrod a použití frekvenčního filtru při sledování m. vastus medialis povrchovou elektromyografií. In Svozil Z. (Eds.) Sborník referátů z celostátní stud. věd. konference s mezinár. účastí Kinantropologie 2000. 2000.
Kubů P., Stromšík P. Využití 3D videografické vyšetřovací metody k analýze jízdy na sjezdovém kajaku. In Svozil Z. (Eds.) Sborník referátů z celostátní stud. věd. konference s mezinárodní účastí Kinantropologie 2000. 2000.
Novosad J., Frömel K., Svozil Z., Chytil J. Diagnostika vyučovací jednotky v novém pojetí tělesné výchovy. Pedagogická diagnostika '97 : sborník referátů z mezinárodní konference. 1998.
KNIHA - CELEK
Neuls F., Viktorjeník D., Dub J., Kunicki M., Svozil Z. Plavání (teorie, didaktika, trénink). In Černý M., Fleško J. (Eds.) 2018.
Svozil Z. Pedagogika sportu. 2013.
Neuls F., Svozil Z., Viktorjeník D., Dub J. Plavání. 2013.
Neuls F., Svozil Z., Viktorjeník D., Dub J. Plavání – příručka pro studující tělovýchovné obory. 2013.
Svozil Z., Medek A. Technická příprava plavců s ploutvemi - audiovizuální výukové DVD. Současný sportovní trénink. 2008.
Medek A., Svozil Z. Výukový program plavání s ploutvemi a rychlostního potápění [CD]. Výukový program plavání s ploutvemi a rychlostního potápění [CD]. 2006.
KAPITOLA V KNIZE
Svozil Z., Jůva V., Jansa P. Edukace tělocvičnými a sportovními aktivitami ve škole. Pedagogika sportu. 2012.
Vašíčková J., Svozil Z., Nykodým J., Lukavská M., Bláha L. Knowledge about physical activity and health in undergraduate preparation of physical education teachers at Czech universities. In Vašíčková J., Antala B. (Eds.) Professionals and Volunteers in Physical Education. 2012.
Jansa P., Jůva V., Svozil Z. Metodologická východiska pedagogiky sportu. Pedagogika sportu. 2012.
Svozil Z. Motorické učení. Pedagogika sportu. 2012.
Svozil Z., Formánková S. Pedagogická a učitelská praxe v profesní přípravě učitelů tělesné výchovy. In . (Eds.) Hledisko kvality v přípravě učitelů. 2010.
Svozil Z. Distanční plavání s ploutvemi. In Dvořáková Z. (Eds.) Potápění. 2005.
Svozil Z. Plavání s ploutvemi a rychlostní potápění. In Dvořáková Z. (Eds.) Potápění. 2005.
Svozil Z., Bartoszewicz R., Chmelík F., Frömel K. The practical preparation of students in Wroclaw and in Olomouc to realization the pedagogical problems in the physical education lessons. In Koszczyc T., Lewandowski M., Starościak W. (Eds.) Wychowanie i ksztaľcenie w reformowanej szkole. 2004.
ABSTRAKT
Vašíčková J., Neumannová K., Dostálová J., Svozil Z. Inclusion of respiratory muscle training in the training of youth fin swimmers. Sport and Science. 2014.
Vašíčková J., Neuls F., Svozil Z. Popularity of school physical education and its effect on performed number of steps. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2014.
Botek M., Stejskal P., Svozil Z. Aktivita autonomního nervového systému při aklimatizaci sportovců po rychlém přeletu časových pásem. Dny sportovní medicíny: sborník abstrakt. 2009.
Svozil Z., Vašíčková J., Horynová M. Osobní hodnocení profesní přípravy studentů učitelství na pedagogických praxích. Sborník abstrakt mezinárodní konference Sport a kvalita života. 2008.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Svozil Z., Štěrbová D., Krol P. Rizika a bezpečí v dotecích v tréninku. 2023.
Štěrbová D., Svozil Z., Krol P. Sexualita. 2023.
Štěrbová D., Krol P., Svozil Z. Sexualita pohledem trenérů – „ochutnávka“. 2022.
Svozil Z., Štěrbová D., Krol P. Sexualita z pohledu trenérů a sportovců. 2022.
Svozil Z., Štěrbová D., Krol P. Úvod do problematiky sexuality ve sportu. 2022.
Chmelík F., Šafář M., Jakubec L., Svozil Z., Frömel K. Physical activity of adolescents at risk of depressive symptoms. 2019.
Vašíčková J., Svozil Z., Frömel K., Chmelík F. Trends in assessment of school physical education lessons by pupils: 2002-2016. 2017.
Svozil Z. Analýza přípravy plavců vytrvalců v plavání s ploutvemi. Národní konference Současný sportovní trénink. 2008.
Svozil Z. Construction and verification of progressive educational strategies in swimming instruction. 4. mezinárodní symposium "Science & swimming". 2008.
Svozil Z. Evaluace vybraných aspektů profesní přípravy studentů učitelství. Mezinárodní seminář Pedagogická kinantropologie. 2008.
Svozil Z. Osobní hodnocení profesní přípravy studentů učitelství na pedagogických praxích. Mezinárodní konference Sport a kvalita života. 2008.
Svozil Z. Technická příprava plavců s ploutvemi - audiovizuální výukové DVD. Národní konference Současný sportovní trénink. 2008.
Svozil Z. Učitelská způsobilost ve strukturovaném studiu tělesné výchovy na FTK UP Olomouc. Konference Redukce bariér při získávání učitelské kvalifikace. 2008.
Svozil Z. Individualized floorball and basketball physical education lessons. Movement and health, 4th international conference: Proceedings. 2005.
Svozil Z. Komparace vyučovacích jednotek tělesné výchovy a českého jazyka. Mezinárodní seminář Pedagogická kinantropologie. 2005.
Svozil Z. Didactic approaches to movement skills and their application in practice. 3. mezinárodní vědecké konferenci Tělesná výchova a sport 2004, Liberec - Euroregion Nisa. 2004.
Svozil Z. Individualizace učebního postupu kraul u začínajících plavců. Odborný seminář Problematika plavání a plaveckých sportů. 2004.
Svozil Z. Osobnost učitele z pohledu studentů FTK UP Olomouc. Mezinárodní seminář sekce Pedagogické kinantropologie. 2004.
Svozil Z. Hodnocení vyučovacích jednotek tělesné výchovy v mezipředmětovém kontextu pedagogických praxí. Vědecká konference Sportovně pohybové aktivity ve vztahu ke zdraví a kvalitě života. 2003.
Svozil Z. Individualizace cizojazyčných vyučovacích jednotek tělesné výchovy řízených ve francouzštině. Mezinárodní seminář sekce Pedagogické kinantropologie. 2003.
Svozil Z. Záchranné plavání ve vyučovacích jednotkách TV? Příspěvek na 5. pracovním setkání tělovýchovných pedagogů TĚLOOLOMOUC 2003. 2003.
Svozil Z. Evaluation of individualization of teacher educational process. Příspěvek na konferenci Efekty kstalcenia i wychowania w teacher educational process. 2002.
Svozil Z. Evaluation of pupil's attitudes towards physical education lessons from international aspects. 2nd International Science and Expert Symposium A child in motion. 2002.
Svozil Z. Pedagogická praxe v mezinárodním kontextu. Vědecký seminář katedry kinantropologie. 2002.
Svozil Z. Pohybové hry ve výuce plavání. Odborný seminář Problematika plavání a plaveckých sportů III. 2002.
Frömel K., Svozil Z., Górna K. Školní tělesná výchova v integrující se vzdělávací soustavě. In Dobrý L., Souček O. (Eds.) Účast na konferenci Pedagogická kinantropologie. 2002.
Svozil Z. Hodnocení individualizovaných vyučovacíh jednotek praktikanty na pedagogické praxi. Pracovní seminář katedry kinantropologie. 2001.
Svozil Z. Individualizace vyučovacího procesu v profesní přípravě studentů učitelství tělesné výchovy. Příspěvek na mezinárodní konferenci pořádané Katedrou tělesné kultury PdF MU. 2001.
Svozil Z. Pedagogická praxe v profesní přípravě učitele tělesné východy. Příspěvek na konferenci Diagnostika motoriky mládeže. 2001.
Svozil Z. Plavání s ploutvemi-učební postup. Národní konference Sport v České republice na začátku nového tisíciletí. 2001.
Svozil Z. Učební postup plavání s ploutvemi. Příspěvek na semináři k problematice plaveckých sportů. 2001.
Svozil Z. Uplatnění individualizace vyučovacího procesu tělesné výchovy na pedagogických praxích. Mezinárodní seminář sekce Pedagogické kinantropologie. 2001.
Svozil Z. Uplatnění individualizace vyučovacího procesu tělesné výchovy na pedagogických praxích. Příspěvek na semináři Pedagogické kinantropologie s mezinárodní účastí. 2001.
Dostálová I. Hodnocení svalových dysbalancí u dětí základních škol v Olomouci. In Svozil Z. (Eds.) Celostátní studentská vědecká konference s mezinárodní účastí v oboru kinantropologie. 2000.
Bezdičková M. Metoda EMN (elctrophoretical mobility of nuclei) a její využití. In Svozil Z. (Eds.) Celostátní studentská vědecká konference s mezinárodní účastí v oboru kinantropologie. 2000.
Svozil Z., Vašendová J., Frömel K., Górna K. New Trends in Learning Procedures in School Physical Education. Příspěvek na mezinárodní konferenci "Efekty ksztalcenia i wychowania fizycznego w kulturze fizycznej. 2000.
Frömel K., Górna K., Svozil Z. Pohybové zatížení v současných didaktických modelech a trendech školní tělesné výchovy. Referát na mezinárodním vědeckém semináři Efekty pohybového zatížení v edukačním prostředí tělesné výchovy a sportu. 2000.
Bezdičková M. Využití metody EMN při hodnocení aktuálního stavu organismu. In Svozil Z. (Eds.) Sborník referátů II. doktorandské konference Aplikovaná antropologie 2000. 2000.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Štěrbová D., Svozil Z., Krol P., Šafář M. Sport a sexualita v trenérské praxi II. 2023.
SBORNÍK - CELEK
Seminář v oboru kinantropologie. In Svozil Z., Marousek A. (Eds.) Seminář v oboru kinantropologie. 2006.
Katedra kinantropologie - přehled činnosti 2002. In Svozil Z., Sigmund E. (Eds.) Katedra kinantropologie - přehled činnosti 2002. 2003.
Katedra Kinantropologie: Přehled činnosti 2001. In Svozil Z. (Eds.) Katedra Kinantropologie: Přehled činnosti 2001. 2002.
ELEKTRONICKÁ PREZENTACE
Svozil Z., Chmelík F. Educational trends involved in practice teaching of students of Physical Education Pedagogy at FTK UP Olomouc and the associated evaluation processes. In Pišot ., Kropej V. L., Zurc J., Volmut T., Obid A. (Eds.) Otrok v gibanju - A child in motion. 2006.
Svozil Z., Peč E. Individualized floorball and basketball physical education lessons. In Vaverka F. (Eds.) Movement and Health. Proceedings of 4th international conference. 2005.
OSTATNÍ
Svozil Z. Individualizované vyučovací jednotky tělesné výchovy na gymnáziu. Mezinárodní vědecký seminář Pohybové aktivity a zdraví člověka. 2005.
PROJEKT
Háp P., Kudláček M., Šafář M., Ješina O., Kudláček M., Vašíčková J., Formánková S., Svozil Z., Bělka J., Dub J., Poláková M., Petr M., Harvanová J., Svoboda A., Vyhlídal T., Pernicová H., Půža M., Tavel P., Baloun L. Společenství praxe pro rozvoj sociálních a občanských kompetencí: zkušenostní učení s využitím pohybových her, psychomotoriky, výchovy v přírodě a dramatické výchovy. MŠMT. 2016.
Psotta R., Frömel K., Lehnert M., Svozil Z., Jeřábek J., Kraus J., Zelinková O., Hátlová B. Identifikace faktorů vývoje motoriky adolescentů s vývojovou poruchou motorické funkce. 2010.
Viktorjeník D., Svozil Z., Neuls F. Individualizace řízení sportovního tréninku plavců. FTK UP v Olomouc, vnitřní grant. 2002.
ZÁVĚREČNÁ PRÁCE
ZPRÁVA
Svozil Z., Frömel K. Pedagogická praxe v profesní přípravě učitele. Závěrečná zpráva rozvojového grantu FRVŠ No. FRVŠ 1528/2001. 2002.
Frömel K., Bartoszewicz R., Bebčáková V., Dufková P., Górna K., Pelclová J., Ludva P., Koszczyc T., Mitáš J., Skalik K., Svozil Z., Tománek R. Vyšší odpovědnost, aktivita sebehodnocení praktikantů - základ nového pojetí pedagogických praxí. Průběžná zpráva o řešení projektu No. P/19/2001. 2002.
Sigmund E., Wirdheim E., Tomik R., Svozil Z., Klimtová H., Kovářová J. Skladba a úroveň pohybové aktivity žáků základních škol. 2000.
Aktuálně vyučované předměty
název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
Pedagogika sportu KSK/KPEDS LS 3
Pedagogika sportu KSK/KPEDS LS Se 3
Pedagogika sportu KSK/KPESP LS Cv 3
Pedagogika sportu KSK/KPESP LS 3
Praxe v edukačním procesu KSK/KPRED ZS Cv 0
Praxe v edukačním procesu KSK/KPRED ZS 2
Společenskovědní aspekty sportu KSK/KSASP LS Se 3
Souvislá učitelská praxe 1 KSK/KSUP1 LS Cv 0
Souvislá učitelská praxe 2 KSK/KSUP2 ZS Cv 0
Pedagogika sportu KSK/PESP ZS 9
Pedagogika sportu KSK/PESP LS 9
Edukace k učitel. praxi a její reflexe 1 KSK/EUP1 LS Se 2
Edukace k učitel. praxi a její reflexe 2 KSK/EUP2 ZS Se 1
Reflexe učitelské praxe KSK/REPR ZS Cv 0
Reflexe učitelské praxe KSK/REPR ZS Se 2
Edukace k učitel. praxi a její reflexe 2 KSK/KEUP2 ZS Se 0
Edukace k učitel. praxi a její reflexe 2 KSK/KEUP2 ZS 0
Reflexe učitelské praxe KSK/KREPR ZS Se 0
Reflexe učitelské praxe KSK/KREPR ZS Cv 0
Souvislá učitelská praxe 1 KSK/SUP1 LS Cv 0
Praxe v edukačním procesu KSK/PRED ZS 3
Praxe v edukačním procesu KSK/PRED ZS Cv 0
Souvislá učitelská praxe 2 KSK/SUP2 ZS Cv 0

Ph.D. studium na UP

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
POLACH FTK Kinantropologie 2024
ŠAFAŘÍKOVÁ FTK Kinantropologie 2013
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)