Mgr. Iva Machová, Ph.D.

Zástupný obrázek
Kontaktní údaje

585636505

Katedra sportu

Fakulta tělesné kultury

FTK Hynaisova 9

2.15

odborný asistent

Atletika - ITO European athletics, TD pro IPC, školitel IPC pro trenéry a rozhodčí Vedoucí realizačního týmu paralympioniků České Republiky

Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:

Mezinárodní organizace

  • Členka komise TD Evropské atletiky (člen, 2018–2022)
  • Mezinárodní Paralympijský výbor - lektor pro trenérství a rozhodování atletiky IPC (člen, 2014–)
  • Panel mezinárodních technických rozhodčí - Evropská atletika (člen, 2013–)
  • člen IWAS athletics (člen, 2007–)
  • technický delegát pro atletiku - Mezinárodní paralympijský výbor (ostatní, 2005–)

Jiné komise a orgány

  • Vedoucí realizačního týmu sportovců s TP (Atletika) (ostatní, 2005–)
ČLÁNEK
Bělka J., Hůlka K., Machová I., Šafář M., Weisser R., Bellar D., Hoover D., Judge L. Effects of environmental context on physiological response during team handball small sided games. International Journal of Exercise Science. 2017.
Lehnert M., Svoboda Z., Chmelík F., Cuberek R., Zemková E., Machová I. Isokinetic Strength of Knee Extensors is Associated with Balance in Middle-aged Women. The Anthropologist. 2017.
Prukner V., Machová I. Reliability and prediction validity of motor tests used in 100m hurdles woman. Studia Kinanthropologica. 2017.
Cuberek R., Machová I., Lipenská M. Reliability of V sit-and-reach test used for flexibility self-assessment in females. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2013.
Clark I., Machová I., Lewis K. Coach´s perspective. Palaestra. 2012.
Machová I., Kudláček M. Sport pro osoby s tělesným postižením (atletika vozíčkářů). Medicina sportiva Bohemica et Slovaca. 2008.
Válková H., Čurdová J., Machová I., Halamičková K. Trainig of students with disabilities in the sports profession. EAIE Forum. 2003.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Kudláček M. Integrace žáků s tělesným postižením v kontextu školní tělesné výchovy. In Kudláček M., Machová I. (Eds.) Integrace - jiná cesta. 2008.
Ješina O., Kudláček M., Janečka Z., Kukolová P., Machová I. Představení vzdělávacího programu s názvem Paralympijský školní den. In Kudláček M., Machová I. (Eds.) Integrace - jiná cesta. 2008.
Prukner V., Machová I. Somatotyp a jeho vztah k atletické výkonnosti studentů tělesné výchovy na FTK UP v Olomouci [CD]. In Broďani J., Miškolci M. (Eds.) Medzinárodná vedecká konferencia Atletika 2008. 2008.
Válková H. Společné programy - osobní zamyšlení. In Kudláček M., Machová I. (Eds.) Integrace - jiná cesta. 2008.
Machová I. Teorie atletiky vozíčkářů [CD]. In Broďani J., Miškolci M. (Eds.) Medzinárodná vedecká konferencia Atletika 2008. 2008.
Machová I., Prukner V. Teorie sportovního tréninku vozíčkářů [CD]. In Broďani J., Miškolci M. (Eds.) Medzinárodná vedecká konferencia Atletika 2008. 2008.
Ješina O., Kudláček M., Janečka Z., Kukolová P., Machová I. Paralympijský školní den jako součást školního vzdělávacího programu. Sport a kvalita života 2007. 2007.
Ješina O., Dohnal T., Janečka Z., Jůva V., Karásková V., Kopřivová J., Krejčířová O., Kudláček M., Kukolová P., Machová I., Nikoli M., Panská S., Válková H., Wittmannová J. Perspektivy vzdělávacích programů v APA. Konference plná barev. 2007.
Lucas S., Kudláček M., Ješina O., Machová I., Janečka Z., Wittmannová J. The effect of an intervention program on attitude of elementary school children toward lnclusion of children with a disability. Acta Facultatis Educationis Physicae Universitatis Comenianae. 2006.
Kudláček M., Machová I. Pilot programs of Paralympic school day project and its potential to influence attitude toward disability sport and inclusion PE. In Vaverka F. (Eds.) Movement and health, 4th international conference: Proceedings. 2005.
Kudláček M., Janečka Z., Ješina O., Machová I. Pilotní program paralympjiského školního dne a jeho možnosti ovlivnit přístup ke sportu osob s postižením a jejich zařazení do hodin TV. Komplexní podpora zdravotně oslabených v procesu léčby a výchovy. 2005.
Čurdová J., Machová I. Evaluation of study groups including students with special needs at Faculty of Physical Culture UP. In Vaverka F. (Eds.) Movement and health : 3rd international conference. 2004.
KNIHA - CELEK
Machová I. Atletika 2. 2013.
Prukner V., Machová I. Didaktika atletiky. 2012.
Janečka Z., Kudláček M., Kurková P., Machová I., Válek J., Válková H., Wittmannová J. Vybrané kapitoly ze sportu osob se zdravotním postižením. 2012.
Prukner V., Machová I. Didaktika školní atletiky. 2011.
Kudláček M., Ješina O., Machová I., Truksová M. Paralympijský školní den. Paralympijský školní den. 2008.
Kudláček M., Ješina O., Machová I., Válek J. Aplikované pohybové aktivity pro osoby s tělesným postižením. Aplikované pohybové aktivity pro osoby s tělesným postižením. 2007.
KAPITOLA V KNIZE
Ješina O., Kudláček M. Modifikace pohybových a sportovních her pro osoby s TP. In Kudláček M., Ješina O., Machová I., Válek J. (Eds.) Aplikované pohybové aktivity pro osoby s tělesným postižením. 2007.
ABSTRAKT
Judge L., Bělka J., Hůlka K., Machová I., Šafář M., Weisser R., Hoover D. Effects of environmental context on physiological response during team handball small sided games. Medicine and Science in Sport and Exercise. 2016.
Klimešová I., Machová I., Jakubec A. Vliv kofeinu na maximální aerobní výkon hráčů wheelchair rugby: randomizovaná, placebem kontrolovaná, dvojitě slepá studie. In Větvička J., Botek M. (Eds.) IV. ročník Symposia sportovní medicíny a dalších věd ve vrcholovém sportu: Sborník referátů. 2016.
Machová I., Klimešová I. Zdravotní výzvy sportovců s kvadruplegií pro Rio 2016. In Větvička J., Botek M. (Eds.) IV. ročník Symposia sportovní medicíny a dalších věd ve vrcholovém sportu: Sborník referátů. 2016.
Pelclová J., Cuberek R., Machová I. Adherence to increased walking for transportation in postmenopausal women. HEPA EUROPE. 2015.
Ješina O., Kudláček M., Janečka Z., Machová I., Kukolová P. Paralympijský školní den jako prostředek ke vzdělávání v oblasti APA. Aktivně bez bariér: sborník anotací 3. mezinárodní konference z cyklu Bez bariér. 2007.
Ješina O., Kudláček M., Machová I., Kukolová P., Nikoli M., Veverka J. Paralympijský školní den jako prostředek pro změnu postojů k osobám se speciálními potřebami. In Krejčí MM. (Eds.) Health education and quality of life. 2007.
Ješina O., Lucas S., Kudláček M., Janečka Z., Machová I., Wittmannová J. The effect of the Paralympic school day program on children´s attitudes towards inclusion of children with disabilities in the Czech Republic. EUCAPA 2006 : 8th European conference of adapted physical activity. 2006.
Kudláček M., Ješina O., Machová I., Lucas S. The effect of the Paralympic School Day program on children?s attitudes towards inclusion of children with disability. North American conference of adapted physical activities. 2006.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Ješina O., Kudláček M., Machová I., Kukolová P., Nikoli M., Veverka J. Paralympic school day as tool for attitudes changing to people with special needs. Health education and quality of life. .
Ješina O., Kudláček M., Janečka Z., Machová I., Kukolová P. Paralympijský školní den jako prostředek ke vzdělávání v oblasti aplikovaných pohybových aktivit. Aktivně bez bariér. .
Ješina O., Kudláček M., Janečka Z., Kukolová P., Machová I. Paralympijský školní den jako součást školního vzdělávacího programu. Sport a kvalita života. .
Ješina O., Dohnal T., Janečka Z., Jůva V., Karásková V., Kopřivová J., Krejčířová O., Kudláček M., Kukolová P., Machová I., Nikoli M., Panská S., Válková H., Wittmannová J. Perspektivy vzdělávacích programů v APA. Konference plná barev 2007. .
Kováčová L., Machová I. Projekt IAAF Kids´Athletics. 2015.
Prukner V., Kováčová L., Machová I. Testování motorické výkonnosti u dětí na 2. stupni ZŠ. 2014.
Ješina O., Kudláček M., Machová I., Kukolová P., Nikoli M., Veverka J. Paralympic school day as tool for changing attitudes to persons with special needs. Health education and quality of live. 2007.
Ješina O., Kudláček M., Janečka Z., Machová I., Kukolová P. Paralympijský školní den jako prostředek ke vzdělávání v oblasti aplikovaných pohybových aktivit. Aktivně bez bariér (sborník anotací 3. mezinárodní konference z cyklu Bez bariér). 2007.
Ješina O., Kudláček M., Janečka Z., Kukolová P., Machová I. Paralympijský školní den jako součást školního vzdělávacího programu. Sport a kvalita života 2007. 2007.
Ješina O., Dohnal T., Janečka Z., Jůva V., Karásková V., Kopřivová J., Krejčířová O., Kudláček M., Kukolová P., Machová I., Nikoli M., Panská S., Válková H., Wittmannová J. Perspektivy vzdělávacích programů v APA. Konference plná barev 2007. 2007.
Ješina O., Janečka Z., Karásková V., Krejčířová O., Kudláček M., Kukolová P., Machová I., Nikoli M., Válková H., Wittmannová J. Stávají vzdělávací programy další perspekty v APA. VIII. mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami. 2007.
Ješina O., Janečka Z., Karásková V., Krejčířová O., Kudláček M., Kukolová P., Machová I., Nikoli M., Válková H., Wittmannová J. Vzdělávání v oblasti APA ve vztahu k primárnímu, sekundárnímu i terciárnímu školství. Konference plná barev 2007. 2007.
Ješina O., Janečka Z., Karásková V., Krejčířová O., Kudláček M., Kukolová P., Machová I., Nikoli M., Válková H., Wittmannová J. Vzdělávání v oblasti aplikovaných pohybových aktivit ve vztahu k primárnímu, sekundárnímu i terciárnímu školství. Konference plná barev 2007. 2007.
Kudláček M., Machová I., Lucas S. . North American conference of adapted physical activities. 2006.
Kudláček M., Janečka Z., Ješina O., Machová I., Wittmannová J. Paralympijský školní den a jeho možnosti ovlivnit přístup ke sportu osob s postižením a jejich zařazení do hodin TV. 6. mezinárodní seminář Efekty pohybového zatížení v edukačním prostředí tělesné výchovy. 2006.
Kudláček M., Janečka Z., Machová I., Ješina O., Wittmannová J. Paralympijský školní den a jeho možnosti ovlivnit přístup ke sportu osob s postižením a jejich zařeazení do hodin TV. Efekty pohybového zatížení v edukačním prostředí tělesné výchovy a sportu. 2006.
Kudláček M., Janečka Z., Ješina O., Machová I. Pilotní program paralympijského školního dne a jeho možnosti ovlivnit přístup ke sportu osob s postižením a jejich zařazení do hodin TV. Komplexní podpora zdravotně oslabených v procesu léčby a výchovy. 2005.
Kudláček M., Machová I. The effect of infusion of APA content in track and field course on attitudes toward inclusion. In Vaverka F. (Eds.) 4th international conference Movement and health. 2005.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Kováčová L., Valenta M., Machová I. Školení trenérů atletiky 3. třídy - 1. část. 2020.
Kováčová L., Machová I. IAAF Kids´Athletics. 2016.
Kováčová L., Machová I., Prukner V. Školení trenérů 3. třídy - 1. část. 2016.
Kováčová L., Machová I., Prukner V. Školení trenérů 3. třídy - 2. část. 2016.
Kováčová L., Machová I. IAAF Nestlé Kids´Athletics. 2014.
Viktorjeník D., Formánková S., Háp P., Buben J., Bělka J., Dub J., Hůlka K., Kováčová L., Langer F., Lehnert M., Machová I., Bank Navrátíková T., Poláková M., Prukner V., Reich P., Štěpán J., Tomajko D., Weisser R. Těloolomouc 2014. 2014.
AUDIOVIZUÁLNÍ MATERIÁL
Machová I., Kováčová L. Ateltika 1,2. 2013.
ELEKTRONICKÁ PREZENTACE
Kudláček M., Janečka Z., Ješina O., Machová I., Wittmannová J. Paralympijský školní den a jeho možnosti ovlivnit přístup ke sportu osob s postižením a jejich zařazení do hodin TV. In Hůlka K., Neuls F. (Eds.) Efekty pohybového zatížení v edukačním prostředí tělesné výchovy a sportu. 2006.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)