prof. Mgr. Josef Mitáš, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585636745

Institut aktivního životního stylu

Fakulta tělesné kultury

FTK NB budova center - CKV

3.030

profesor

Profesor v oboru Kinantropologie. Zabývá se problematikou pohybové aktivity a inaktivity dospělé a adolescentní populace s důrazem na podmínky prostředí, které determinují životní styl. Je zodpovědný za organizaci, přípravu a realizaci národních výzkumných šetření v návaznosti na spolupráci s mezinárodní výzkumnou skupinou IPEN. Realizoval a organizoval českou část mezinárodních výzkumných grantů "IPEN: Mezinárodní výzkum zastavěného prostředí, pohybové aktivity a obezity" a „IPEN Adolescent: Mezinárodní výzkum zastavěného prostředí a pohybové aktivity” financovaných Národními instituty zdraví (NIH, USA). Podílí se na výchově studentů v oblasti vědy a výzkumu na FTK UP a dalších kinantropologických pracovištích. Je členem Oborové rady DSP FTK UP v Olomouci a členem Oborové rady DSP FSpS MUNI v Brně, dále je členem Vědecké rady FSpS MUNI v Brně, předseda komise pro rigorózní řízení na FTK UP. Je garantem studijního programu „Physical Activity and Active living“. Je členem České kinantropologické společnosti, dále je členem mezinárodních uskupení profesionálů: IPAQ - International Physical Activity Questionnaire, IPEN (International Physical Activity and the Environment Network), ISPAH (International Society for Physical Activity and Health), ISBNPA International Society for Behavioral Nutrition and Physical Activity). Je vedoucím pracovní skupiny „Environmental approaches to HEPA promotion“ v síti HEPA Europe, je kontaktní osobou za Českou republiku pro „The WHO Global Observatory for Physical Activity Country Cards“. Jako recenzent hodnotil články zahraničních i domácích časopisů jako BMC Public Health, Health & Place, International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity, Preventive Medicine, Acta Gymnica a další. Hodnotil projektové žádosti belgických postdoktorských uchazečů a mezinárodní výzkumný grant UK-Australie (Medical Research Council a National Health and Medical Research Council). Profesně směřuje k disciplínám v budoucnu aplikovaným jako "environmentální kinantropologie".

Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:

 • Člen oborové rady (5. 12. 2012 – )
 • Člen VR fakulty (16. 1. 2014 – )
 • Člen VR fakulty (1. 9. 2022 – )

Vědecká společnost

 • International Physical Activity Questionnaire (IPAQ) (člen, 2002–)
 • International Physical Activity and Environment Network (IPEN) (člen, 2004–)
 • International Society for Physical Activity and Health (ISPAH) (člen, 2006–)
 • International Society for Behavioral Nutrition and Physical Activity (ISBNPA) (člen, 2005–)
 • Česká kinantropologická společnost (člen, 2002–)

Vědecká rada

 • Vědecká rada Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci (člen, 2022–)
 • Vědecká rada FSPS MUNI v Brně (člen, 2014–)

Mezinárodní organizace

 • HEPA Europe - Environmental approaches to HEPA promotion working group (předseda, 2015–)

Redakční rada

 • Tělesná kultura (člen, 2012–)

Oborová rada

 • Oborová rada DSP FSpS MUNI v Brně (člen, 2020–)
 • Oborová rada DSP FTK UP v Olomouci (člen, 2012–)

Jiné komise a orgány

 • Komise pro státní rigorózní zkoušky (předseda, 2012–)

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Ph.D. studium na UP

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
RUBÍN FTK Kinantropologie 2018
VORLÍČEK FTK Kinantropologie 2021
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)