prof. Mgr. Josef Mitáš, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585636745

Institut aktivního životního stylu

Fakulta tělesné kultury

BALUO - CKV

3.030

VŠ pedagog - profesor

Profesor v oboru Kinantropologie. Zabývá se problematikou pohybové aktivity a inaktivity dospělé a adolescentní populace s důrazem na podmínky prostředí, které determinují životní styl. Je zodpovědný za organizaci, přípravu a realizaci národních výzkumných šetření v návaznosti na spolupráci s mezinárodní výzkumnou skupinou IPEN. Realizoval a organizoval českou část mezinárodních výzkumných grantů "IPEN: Mezinárodní výzkum zastavěného prostředí, pohybové aktivity a obezity" a „IPEN Adolescent: Mezinárodní výzkum zastavěného prostředí a pohybové aktivity” financovaných Národními instituty zdraví (NIH, USA). Podílí se na výchově studentů v oblasti vědy a výzkumu na FTK UP a dalších kinantropologických pracovištích. Je členem Oborové rady DSP FTK UP v Olomouci a členem Oborové rady DSP FSpS MUNI v Brně, dále je členem Vědecké rady FSpS MUNI v Brně, předseda komise pro rigorózní řízení na FTK UP. Je garantem studijního programu „Physical Activity and Active living“. Je členem České kinantropologické společnosti, dále je členem mezinárodních uskupení profesionálů: IPAQ - International Physical Activity Questionnaire, IPEN (International Physical Activity and the Environment Network), ISPAH (International Society for Physical Activity and Health), ISBNPA International Society for Behavioral Nutrition and Physical Activity). Je vedoucím pracovní skupiny „Environmental approaches to HEPA promotion“ v síti HEPA Europe, je kontaktní osobou za Českou republiku pro „The WHO Global Observatory for Physical Activity Country Cards“. Jako recenzent hodnotil články zahraničních i domácích časopisů jako BMC Public Health, Health & Place, International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity, Preventive Medicine, Acta Gymnica a další. Hodnotil projektové žádosti belgických postdoktorských uchazečů a mezinárodní výzkumný grant UK-Australie (Medical Research Council a National Health and Medical Research Council). Profesně směřuje k disciplínám v budoucnu aplikovaným jako "environmentální kinantropologie".

Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:

 • Člen oborové rady (5. 12. 2012 – )
 • Člen VR fakulty (16. 1. 2014 – )

Vědecká společnost

 • Česká kinantropologická společnost (člen, 2002–)
 • International Society for Behavioral Nutrition and Physical Activity (ISBNPA) (člen, 2005–)
 • International Society for Physical Activity and Health (ISPAH) (člen, 2006–)
 • International Physical Activity and Environment Network (IPEN) (člen, 2004–)
 • International Physical Activity Questionnaire (IPAQ) (člen, 2002–)

Vědecká rada

 • Vědecká rada FSPS MUNI v Brně (člen, 2014–)

Mezinárodní organizace

 • HEPA Europe - Environmental approaches to HEPA promotion working group (předseda, 2015–)

Redakční rada

 • Tělesná kultura (člen, 2012–)

Oborová rada

 • Oborová rada DSP FTK UP v Olomouci (člen, 2012–)
 • Oborová rada DSP FSpS MUNI v Brně (člen, 2020–)

Jiné komise a orgány

 • Komise pro státní rigorózní zkoušky (předseda, 2012–)
VYBRANÉ PUBLIKACE
Vorlíček M., Stewart T., Schipperijn J., Burian J., Rubín L., Dygrýn J., Mitáš J., Duncan S. Smart watch versus classic receivers: Static validity of three GPS devices in different types of built environments. SENSORS. 2021. (ČLÁNEK)
Groffik D., Mitáš J., Jakubec L., Svozil Z., Frömel K. Adolescents’ physical activity in education systems varying in the number of weekly physical education lessons. RESEARCH QUARTERLY FOR EXERCISE AND SPORT. 2020. (ČLÁNEK)
Mitáš J., Frömel K., Valach P., Suchomel A., Vorlíček M., Groffik D. Secular trends in the achievement of physical activity guidelines: Indicator of sustainability of healthy lifestyle in Czech adolescents. Sustainability. 2020. (ČLÁNEK)
Gidlow Ch., Cerin E., Sugiyama T., Adams MA., Mitáš J., Akram M., Reis RS., Davey R., Troelsen J., Schofield G., Sallis JF. Objectively measured access to recreational destinations and leisure-time physical activity: associations and demographic moderators in a six-country study. HEALTH & PLACE. 2019. (ČLÁNEK)
Vorlíček M., Stewart T., Dygrýn J., Rubín L., Mitáš J., Schipperijn J. The comparison of Holux and Qstarz GPS receivers in free living conditions: Dynamic accuracy in different active transport modes. Acta Gymnica. 2019. (ČLÁNEK)
Groffik D., Frömel K., Mitáš J., Garbaciak W., Svozil Z. Formative action self-research: Promoting tertiary sport and physical education based on evidence and experience-based approaches. Journal of Physical Education and Sport. 2018. (ČLÁNEK)
Gába A., Mitáš J., Jakubec L. Associations between accelerometer-measured physical activity and body fatness in school-aged children. Environmental Health and Preventive Medicine. 2017. (ČLÁNEK)
Cerin E., Mitáš J., Cain K., Conway TL., Adams MA., Schofield G., Sarmiento OL., Reis RS., Schipperijn J., Davey R., Salvo D., Orzanco-Garralda R., Mcfarlane DJ., De Bourdeaudhuij I., Owen N., Sallis JF., Van Dyck D. Do associations between objectively-assessed physical activity and neighbourhood environment attributes vary by time of the day and day of the week? IPEN adult study. International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity. 2017. (ČLÁNEK)
Cerin E., Cain KL., Oyeyemi AL., Owen N., Conway TL., Cochrane T., Van Dyck D., Schipperijn J., Mitáš J., Toftager M., Aguinaga-Ontoso I., Sallis JF. Correlates of agreement between accelerometry and self-reported physical activity. Medicine and Science in Sport and Exercise. 2016. (ČLÁNEK)
Gába A., Dygrýn J., Mitáš J., Jakubec L., Frömel K. Effect of accelerometer cut-off points on the recommended level of physical activity for obesity prevention in children. PLoS One. 2016. (ČLÁNEK)
Sallis JF., Cerin E., Conway TL., Adams MA., Frank L., Pratt M., Salvo D., Schipperijn J., Smith G., Cain KL., Davey R., Kerr J., Poh-Chin L., Mitáš J., Reis R., Sarmiento OL., Schofield G., Troelsen J., Van Dyck D., De Bourdeaudhuij I., Owen N. Physical activity in relation to urban environments in 14 cities worldwide: A cross-sectional study. The Lancet. 2016. (ČLÁNEK)
Rubín L., Mitáš J., Dygrýn J., Šmída J., Gábor L., Pátek A. Active commuting of the inhabitants of Liberec city in low and high walkability areas. Acta Gymnica. 2015. (ČLÁNEK)
Dygrýn J., Mitáš J., Gába A., Rubín L., Frömel K. Changes in active commuting to school in Czech adolescents in different types of built environment across a 10-year period. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2015. (ČLÁNEK)
Mitáš J., Ding D., Frömel K., Kerr J. Physical activity, sedentary behavior, and body mass index in the Czech Republic: A nationally representative survey. Journal of Physical Activity & Health. 2014. (ČLÁNEK)
Kerr J., Sallis JF., Owen N., De Bourdeaudhuij I., Cerin E., Sugiyama T., Reis R., Sarmiento O., Frömel K., Mitáš J., Troelsen J., Christiansen LB., Macfarlane D., Salvo D., Schofield G., Badland H., Guillen-Grima F., Aguinaga-Ontoso I., Davey R., Bauman A., Saelens B., Riddoch C., Ainsworth B., Pratt M., Schmidt T., Frank L., Adams M., Conway T., Cain K., Van Dyck D., Bracy N. Advancing Science and Policy Through a Coordinated International Study of Physical Activity and Built Environments: IPEN Adult Methods. Journal of Physical Activity & Health. 2013. (ČLÁNEK)
Mitáš J., Frömel K., Horák S., Nykodým J., Racek O., Řepka E., Šebrle Z., Bláha L., Suchomel A., Feltlová D., Fojtík I., Valach P., Klobouk T. Self-reported physical activity in perceived neighborhood in Czech adults – national study. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2013. (ČLÁNEK)
Bauman A., Bull F., Chey T., Craig C., Ainsworth B., Sallis J., Bowles H., Hagstromer M., Sjostrom M., Pratt M., Mitáš J., Frömel K. The international prevalence study on physical activity: Results from 20 countries. International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity. 2009. (ČLÁNEK)
Mitáš J., Dygrýn J., Frömel K. Využití geografických informačních systémů při sledování ukazatelů pohybové aktivity. Česká kinantropologie. 2008. (ČLÁNEK)
Rubín L., Mitáš J., Dygrýn J., Vorlíček M., Nykodým J., Řepka E., Feltlová D., Suchomel A., Klimtová H., Valach P., Bláha L., Frömel K. Pohybová aktivita a tělesná zdatnost českých adolescentů v kontextu zastavěného prostředí. In Sekot A., Pelclová J. (Eds.) 2018. (KNIHA - CELEK)
ČLÁNEK
Frömel K., Groffik D., Kudláček M., Šafář M., Zwierzchowska A., Mitáš J. The Differences in Physical Activity Preferences and Practices among High versus Low Active Adolescents in Secondary Schools. Sustainability. 2022.
Conger SA., Toth LP., Cretsinger Ch., Raustorp A., Mitáš J., Inoue S., Bassett DR. Time Trends in Physical Activity Using Wearable Devices: A Systematic Review and Meta-analysis of Studies from 1995 to 2017. MEDICINE AND SCIENCE IN SPORTS AND EXERCISE. 2022.
Frömel K., Skalik K., Svozil Z., Groffik D., Mitáš J. A higher step count is associated with the better evaluation of physical education lessons in adolescents. Sustainability. 2021.
Chmelík F., Frömel K., Groffik D., Šafář M., Mitáš J. Does vigorous physical activity contribute to adolescent life satisfaction? International Journal of Environmental Research and Public Health. 2021.
Frömel K., Vašíčková J., Skalik K., Svozil Z., Groffik D., Mitáš J. Physical activity recommendations in the context of new calls for change in physical education. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2021.
Groffik D., Frömel K., Ziemba M., Mitáš J. The association between participation in organized physical activity and the structure of weekly physical activity in polish adolescents. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2021.
Frömel K., Groffik D., Mitáš J., Dygrýn J., Valach P., Šafář M. Active travel of Czech and Polish adolescents in relation to their well-being: Support for physical activity and health. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2020.
Van Dyck D., Cerin E., Akram M., Conway TL., MacFarlane DJ., Davey R., Sarmiento OL., Christiansen LB., Reis RS., Mitáš J., Aguinaga-Ontoso I., Salvo D., Sallis JF. Do physical activity and sedentary time mediate the association of the perceived environment with BMI? The IPEN adult study. HEALTH & PLACE. 2020.
Vorlíček M., Baďura P., Mitáš J., Kolarčik P., Rubín L., Vašíčková J., Salonna F. How Czech Adolescents Perceive Active Commuting to School: A Cross-Sectional Study. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2020.
Cain KL., Salmon J., Conway TL., Cerin E., Hincskon E., Mitáš J., Schipperijn J., Frank LD., Anjana RM., Barnett A., Dygrýn J., Islam MZ., Molina-García J., Moran M., Wan Muda WAM., Oyeyemi AL., Reis R., Santos MP., Schmidt T., Schhofield GM., Timperio A., van Dyck D., Sallis JF. International Physical Activity and Built Environment Study of adolescents: IPEN Adolescent design, protocol and measures. BMJ Open. 2020.
Frömel K., Groffik D., Mitáš J., Gecková Madarasová A., Csányi T. Physical activity recommendations for segments of school days in adolescents: Support for health behavior in secondary schools. Frontiers in Public Health. 2020.
Cochrane T., Yu Y., Davey R., Cerin E., Cain KL., Conway TL., Kerr J., Frank LD., Chapman JE., Adams MA., Macfarlane D., Van Dyck D., Lai P., Sarmiento OL., Troelsen J., Salvo D., Reis R., Mitáš J., Schofield G., Owen N., Sallis JF. Associations of built environment and proximity of food outlets with weight status: Analysis from 14 cities in 10 countries. PREVENTIVE MEDICINE. 2019.
Vorlíček M., Baďura P., Mitáš J., Rubín L., Banátová K., Kolarčik P., Vašíčková J., Salonna F. Čeští adolescenti si vytváří zkreslené sociální normy v kontextu sobotní pohybové aktivity. Tělesná kultura. 2019.
Cerin E., Conway Tl., Barnett A., Smith M., Veitch J., Cain KL., Salonna F., Reis RS., Molina-García J., Hinckson E., Wan Muda WAM., Anjana RM., van Dyck D., Oyeyemi A., timperio A., Christiansen LB., Mitáš J., Mota J., Moran M., Islam MZ., Mellecker RR., Sallis JF. Development and validation of the Neighborhood Environment Walkability Scale for Youth across six continents. International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity. 2019.
Mitáš J., Cerin E., Reis RS., Conway TL., Cain KL., Adasms MA., Schofield G., Sarmiento OL., Christiansen LB., Davey R., Salvo D., Orzanco-Garralda R., Macfarlane D., Hino AAF., de Bourdeaudhuij I., Owen N., van Dyck D., Sallis JF. Do associations of sex, age and education with transport and leisure-time physical activity differ across 17 cities in 12 countries? International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity. 2019.
Owen N., Sugiyama T., Koohsari MJ., De Bourdeaudhuij I., Hadgraft N., Oyeyemi A., Aguinaga-Ontoso I., Mitáš J., Troelsen J., Davey R., Schofield G., Cain KL., Sarmiento OL., Reis R., Salvo D., Macfarlane DJ., Sallis JF., Cerin E. Associations of neighborhood environmental attributes with adults' objectively- assessed sedentary time: IPEN adult multi-country study. PREVENTIVE MEDICINE. 2018.
Mitáš J., Dygrýn J., Rubín L., Křen F., Vorlíček M., Jiří N., Emil Ř., Ladislav B., Aleš S., Dana F., Hana K., Petr V., Frömel K. Multifaktoriální výzkum zastavěného prostředí, aktivního životního stylu a tělesné kondice české mládeže: Design a metodika projektu. Tělesná kultura. 2018.
Cerin E., Conway TL., Adams MA., Barnett A., Cain KC., Owen N., Christiansen LB., van Dyck D., Mitáš J., Sarmiento OL., Davey RC., Reis R., Salvo D., Schofield G., Sallis JF. Objectively-assessed neighbourhood destination accessibility and physical activity in adults from 10 countries: An analysis of moderators and perceptions as mediators. SOCIAL SCIENCE & MEDICINE. 2018.
Mitáš J., Sas-Nowosielski K., Groffik D., Frömel K. The Safety of the Neighborhood Environment and Physical Activity in Czech and Polish Adolescents. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2018.
Schipperijn J., Cerin E., Adams M., Reis R., Smith G., Cain K., Christiansen Lb., Van Dyck D., Gidlow C., Lawrence FD., Mitáš J., Pratt M., Salvo D., Schofield G., Sallis JF. Access to parks and physical activity: an eight country comparison. Landscape and Urban Planning. 2017.
Christiansen LB., Cerin E., Badland H., Kerr J., Davey R., Troelsen J., van Dyck D., Mitáš J., Schofield G., Sugiyama T., Salvo D., Sarmiento OL., Reis R., Adams M., Frank L., Sallis JF. International comparisons of the associations between objective measures of the built environment and transport-related walking and cycling: IPEN adult study. Journal of Transport & Health. 2016.
Kerr J., Emmond JA., Badland H., Reis R., Sarmiento O., Carlson J., Sallis JF., Cerin E., Cain K., Conway T., Schofield G., Macfarlane DJ., Christiansen LB., Van Dyck D., Davey R., Aguinaga-Ontoso I., Salvo D., Sugiyama T., Owen N., Mitáš J., Natarajan L. Perceived Neighborhood Environmental Attributes Associated with Walking and Cycling for Transport among Adult Residents of 17 Cities in 12 Countries: The IPEN Study. Environmental Health Perspectives. 2016.
Vorlíček M., Rubín L., Dygrýn J., Mitáš J., Voženílek V. The use of GPS devices to monitor physical activity - potential and limits. Studia Kinanthropologica. 2016.
Van Dyck D., Cerin E., De Bourdaudhuij I., Hinckson E., Reis R., Davey R., Sarmiento OL., Mitáš J., Troelsen J., MacFarlane D., Salvo D., Aguinaga-Ontoso I., Owen N., Cain KL., Sallis JF. International study of objectively-measured physical activity and sedentary time with Body Mass Index and obesity: IPEN adult study. International Journal of Obesity. 2015.
De Bourdeaudhuij I., Van Dyck D., Salvo D., Davey R., Reis RS., Schofield G., Sarmiento OL., Mitáš J., Christiansen LB., MacFarlane D., Sugiyama T., Aguinaga-Ontoso I., Owen N., Conway TL., Sallis JF., Cerin E. International study of perceived neighbourhood environmental attributes and Body Mass Index: IPEN Adult study in 12 countries. International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity. 2015.
Van Dyck D., Cerin E., De Bourdeaudhuij I., Salvo D., Christiansen LB., Masfarlane D., Owen N., Mitáš J., Troelsen J., Aguinaga-Ontoso I., Davey R., Reis R., Sarmiento OL., Schofield G., Conway TL., Sallis JF. Moderating effects of age, gender and education on the associations of perceived neighborhood environment attributes with accelerometer-based physical activity: The IPEN adult study. Health & Place. 2015.
Cerin E., Cain K., Conway T., Van Dyck D., Hinckson E., Schipperijn J., De Bourdaudhuij I., Owen N., Davey R., Hino A., Mitáš J., Orzanco-Garralda MR., Salvo D., Sarmiento OL., Christiansen L., MacFarlane D., Schofield G., Sallis JF. Neighborhood environments and objectively measured physical activity in 11 countries. Medicine and Science in Sport and Exercise. 2014.
Sugiyama T., Cerin E., Owen N., Oyeyemi AL., Conway TL., Van Dyck D., Schipperijn J., Macfarlane DJ., Salvo D., Reis RS., Mitáš J., Sarmiento OL., Davey R., Schofield G., Orzanco-Garralda R., Sallis JF. Perceived neighbourhood environmental attributes associated with adults' recreational walking: IPEN Adult study in 12 countries. Health & Place. 2014.
Cerin E., Conway TL., Cain KL., Kerr J., De Bourdeaudhuij I., Owen N., Reis RS., Sarmiento OL., Hinckson EA., Salvo D., Christiansen LB., MacFarlane DJ., Davey R., Mitáš J., Aguinaga-Ontoso I., Sallis JF. Sharing good NEWS across the world: Developing comparable scores across 12 countries for the Neighborhood Environment Walkability Scale (NEWS). BMC PUBLIC HEALTH. 2013.
Cuberek R., Chmelík F., Frömel K., Mitáš J., Vašíčková J., Svozil Z. The concept of the implementation of present evidence-based knowledge and technology into the preparation of sport professionals. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 2013.
Sofková T., Přidalová M., Mitáš J., Pelclová J. The level of neighborhood walkability in a place of residence and its effect on body composition in obese and overweight women. Central European Journal of Public Health. 2013.
Frömel K., Pelclová J., Skalik K., Nováková Lokvencová P., Mitáš J. The association between participation in organised physical activity and level of physical activity and inactivity in adolescent girls. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2012.
Feltlová D., Mitáš J., Kubíčková L., Frömel K., Šmíd P., Dygrýn J. Vliv vzdělání a socioekonomického statusu na pohybovou aktivitu dospělých obyvatel východních Čech a Vysočiny v letech 2005-2009. Tělesná kultura. 2011.
Horák S., Dygrýn J., Mitáš J., Obzinová K. Vybrané ukazatele pohybové aktivity dospělých obyvatel olomouckého regionu. Tělesná kultura. 2011.
Owen N., Mitáš J., Sarmiento O., Reis R., Sugiyama T. Identifying the Built Environment Determinants of Physical Activity and Sedentary Behavior: Emerging International Evidence. Journal of Physical Activity & Health. 2010.
Dygrýn J., Mitáš J., Stelzer J. The Influence of Built Environment on Walkability Using Geographic Information System. Journal of Human Kinetics. 2010.
Miklánková L., Elfmark M., Sigmund E., Mitáš J., Frömel K. Physical activity in preschool children from the aspect of health criteria. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2009.
Sigmund E., Miklánková L., Sigmundová D., Mitáš J., Lokvencová P. Nástup dětí do první třídy základní školy z pohledu pohybové aktivity. Medicina sportiva Bohemica et Slovaca. 2008.
Sigmund E., Mitáš J., Sigmundová D., Frömel K., Horák S., Zacpal J., Nykodým J., Šebrle Z., Řepka E., Feltlová D., Suchomel A., Mičan O., Klobouk T., Lukavská M., Bláha L. The use of formal concept analysis in evaluation of the relationship between the environment and physical activity of the residents in Czech regional cities. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2008.
Chmelík F., Frömel K., Křen F., Stelzer J., Engelová L., Kudláček M., Mitáš J. The verification of the usability of the online Indares.com system in collecting data on physical activity ? pilot study. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2008.
Sigmund E., Miklánková L., Mitáš J., Sigmundová D., Frömel K. Provází nástup dětí do první třídy základní školy výrazný pokles jejich pohybové aktivity? Medicina sportiva Bohemica et Slovaca. 2007.
Sigmund E., Zacpal J., Sigmundová D., Mitáš J., Sklenář V., Bělohlávek R., Frömel K. Vyhodnocení IPAQ dotazníků pomocí Formální konceptuální analýzy. Studia Kinanthropologica. 2007.
Mitáš J., Sigmund E., Frömel K., Pelclová J., Chmelík F. Zpracování dat a zpětná vazba ze záznamu pohybové aktivity pomocí akcelerometru ActiGraph v programu ActiPa2006. Česká kinantropologie. 2007.
Frömel K., Bauman A., Bláha L., Feltlová D., Fojtík I., Hájek J., Horák S., Klobouk T., Kudláček V., Ludva P., Lukavská M., Mitáš J., Neuls F., Nykodým J., Pelclová J., Ryba J., Řepka E., Sigmund E., Sigmundová D., Suchomel A., Šebrle Z. Intenzita a objem pohybové aktivity 15-69leté populace České republiky. Česká kinantropologie. 2006.
Mitáš J., Frömel K. Social and relational interactions in different types of PE lessons during student teachers' practice teaching. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2005.
Mitáš J., Frömel K., Svozil Z., Bartoszewicz R. Cognitive aspects in different types of physical education lessons in Olomouc and Wroclaw region [Abstract]. Exercise & Society: Journal of Sports Science. 2004.
Frömel K., Mitáš J., Svozil Z., Bartoszevicz R. Kognitivní aspekty v různých typech vyučovacích jednotek v olomouckém a wroclawském regionu [Abstract]. Exercise & Society: Journal of Sports Science. 2004.
Svozil Z., Frömel K., Mitáš J., Chmelík F., Stelzer J., Ludva P., Fialová L. Transfer didaktických dovedností studentů tělesné výchovy na pedagogických praxích. Tělesná kultura. 2004.
Górna K., Bartoszewicz R., Koszczyc T., Babčáková V., Frömel K., Svozil Z., Mitáš J. Pedagogická praxe studentů tělesné výchovy v mezinárodním kontextu. Česká kinantropologie. 2002.
Frömel K., Mitáš J., Svozil Z., Bartoszewicz R., Koszczyc T., Górna K., Skalik K., Bebčáková V. Vyšší odpovědnost, aktivita a sebehodnocení studentů na pedagogických praxích. e-Pedagogium (print). 2002.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Vorlíček M., Salonna F., Mitáš J., Vokáčová J., Baďura P., Kolarčik P. Social Norms Intervention for Active Adolescents (SONIAA) - The Study Design. In Bund A., Scheuer C. (Eds.) 12th FIEP European Congress Proceedings. 2017.
Vorlíček M., Rubín L., Dygrýn J., Mitáš J. Využití GPS přístrojů ve zdravotně orientovaném výzkumu - výzkumný záměr projektu IGA. In . (Eds.) Pedagogická kinantropologie. 2014.
Mitáš J., Frömel K., Vašíčková J., Dygrýn J., Pelclová J. Mezinárodní přístupy ve výzkumu pohybově aktivního životního stylu v environmentálním kontextu. In Kopecký M., Kikalová K., Tomanová J. (Eds.) Antropologicko-psychologicko-sociální aspekty podpory zdraví a výchovy ke zdraví. 2013.
Frömel K., Mitáš J., Chmelík F. Výzkumně technické a metodologické aspekty monitoringu pohybové aktivity. Tělesná výchova a sport mládeže v 21. století. 2009.
Zacpal J., Sigmund E., Mitáš J., Sklenář V. Application of the formal concept analysis in evaluation of results of ANEWS questionnaire and physical activity of the Czech regional centers. In Bělohlávek R., Kuznetsov S.O.. (Eds.) CLA 2008 Proceedings of the Sixth International Conference on Concept Lattices and Their Applications. 2008.
Sigmund E., Sigmundová D., Zacpal J., Mitáš J., Chmelík F., Frömel K. Koreláty pohybové aktivity randomizovaného souboru 15-65leté populace České republiky s využitím formální konceptuální analýzy [CD]. Pedagogická kinantropologie. 2008.
Chmelík F., Frömel K., Bláha L., Feltlová D., Fojtík I., Horák S., Klobouk T., Kudláček V., Ludva P., Lukavská M., Mitáš J., Neuls F., Nykodým J., Pelclová J., Řepka E., Sigmund E., Sigmundová D., Suchomel A., Šebrle Z. Differences in FITT characteristics of physical activity in Czech smokers and non-smokers. Movement and health 2007: 5th international conference. 2007.
Sigmund E., Mitáš J., Kudláček M., Frömel K. Stability of physical activity preferences survey in physical education students aged 21?24 [CD]. In Hodaň B. (Eds.) Movement and health 2007: 5th international conference. 2007.
Mitáš J., Frömel K. Výzkum pohybové aktivity dospělé populace v regionech ČR na příkladu sběru dat v Olomouci. In Klimková H. (Eds.) Pedagogická kinantropologie. 2007.
Štěrbová D., Mitáš J. Coping mechanisms and strategies of families with hearing-impaired children and families with deaf-blind children [Abstract]. Psychology in the new Europe: methodology and funding. 2005.
Mitáš J., Frömel K., Svozil Z. Metodologické problémy výzkumu didaktických dovedností praktikantů. Pedagogické kinantropologie. 2005.
Mitáš J., Frömel K., Sigmund E., Pelclová J. Physical activity and inactivity in the Czech Republic [Abstract]. In Oenema A., Kroeze W., Brug J. (Eds.) Fourth annual conference of the International society of behavioral Nutrition and Physical Activity (ISBNPA). 2005.
Frömel K., Anisworth B., Bull F., Mitáš J., Neuls F., Sigmund E., Sigmundová D., Pelclová J., Ludva P., Fojtík I., Ryba J., Feltlová D., Bláha L., Šebrle Z., Řepka E., Klobouk T., Lukavská M., Nykodým J., Suchomel A. Pohybová aktivita a inaktivita obyvatel České republiky v kontextu behaviorálních změn (výzkumný záměr). In Sigmund E., Marousek A. (Eds.) Seminář v oboru kinantropologie. 2005.
Frömel K., Bláha L., Feltlová D., Fojtík I., Hájek J., Horák S., Chmelík F., Klobouk T., Křen F., Ludva P., Lukavská M., Mitáš J., Nykodým J., Pelclová J., Sigmund E., Sigmundová D., Suchomel A., Šebrle Z. Pohybová aktivita a inaktivita obyvatel České republiky v kontextu behavioralních změn (výzkumný záměr - přínos z aspektu školní tělesné výchovy). Pedagogická kinantropologie. 2005.
Kudláček V., Frömel K., Horák S., Mitáš J., Neuls F., Pelclová J., Sigmund E., Sigmundová D. Pohybová aktivita obyvatel České republiky z hlediska organizovanosti, provozování a přání. In Ludva P. (Eds.) Sborník příspěvků mezinárodního semináře Pedagogické kinantropologie. 2005.
Neuls F., Mitáš J., Stelzer J. Proceedings from the 4th international conference Movement and Health. Movement and health, 4th international conference: Proceedings. 2005.
Mitáš J., Frömel K., Svozil Z. Regionální odlišnosti v hodnocení následných pedagogických praxí studentů učitelství tělesné výchovy. In Ludva P. (Eds.) Sborník příspěvků mezinárodního semináře Pedagogické kinantropologie. 2005.
Frömel K., Bláha L., Feltlová D., Fojtík I., Hájek J., Horák S., Klobouk T., Ludva P., Lukavská M., Mitáš J., Neuls F., Nykodým J., Pelclová J., Ryba J., Řepka E., Sigmund E., Sigmundová D., Suchomel A., Šebrle Z., Ainsworth B., Bull F., Bauman A., Sallis J. Vztahy mezi pohybovou aktivitou a vzděláním obyvatel České republiky. In Ludva P. (Eds.) Pedagogické kinantropologie. 2005.
Frömel K., Sigmund E., Sigmundová D., Formánková S., Mitáš J., Neuls F., Pelclová J., Horák S. Physical activity of men and women 18 to 55 years old in the Czech Republic. In Vaverka F. (Eds.) Movement and health : 3rd international conference. 2004.
Frömel K., Ainsworth B., Bauman A., Bláha L., Bull F., Feltlová D., Fojtík I., Klobouk T., Ludva P., Lukavská M., Mitáš J., Neuls F., Nykodým J., Pelclová J., Ryba J., Řepka E., Sigmund E., Sigmundová D., Suchomel A., Šebrle Z. Pohybové zatížení mládeže České republiky. In Tomajko D. (Eds.) Efekty pohybového zatížení v edukačním prostředí tělesné výchovy a sportu. 2004.
Svozil Z., Frömel K., Mitáš J., Chmelík F. Progresivní vyučovací přístupy v profesní přípravě studentů učitelství tělesné výchovy v roce 2003. In Sigmund E., Neuls F. (Eds.) Seminář v oboru kinantropologie. 2004.
Neuls F., Mitáš J., Stelzer J., Pelclová J. Sportovní zájmy vysokoškoláků v mezinárodním kontextu. In Sigmund E., Neuls F. (Eds.) Seminář v oboru kinantropologie. 2004.
Frömel K., Sigmund E., Sigmundová D., Neuls F., Pelclová J., Mitáš J. Vztahy mezi pohybovou aktivitou a kouřením obyvatel České republiky. In Sigmund E., Neuls F. (Eds.) Seminář v oboru kinantropologie. 2004.
Chmelík F., Ainsworth B., Bauman A., Bláha L., Bull F., Feltlová D., Frömel K., Fojtík I., Klobouk T., Ludva P., Lukavská M., Mitáš J., Neuls F., Nykodým J., Pelclová J., Ryba J., Řepka E., Sigmund E., Sigmundová D., Suchomel A., Šebrle Z. Vztahy mezi pohybovou aktivitou a kouřením u mládeže. In Tomajko D. (Eds.) Efekty pohybového zatížení v edukačním prostředí tělesné výchovy a sportu. 2004.
Neuls F., Mitáš J., Stelzer J., Frömel K. Analýza pohybové aktivity vysokoškolských studentů v mezinárodním kontextu. In Neuls F., Sigmund E. (Eds.) Seminář v oboru kinantropologie - sborník příspěvků. 2003.
Svozil Z., Frömel K., Mitáš J., Górna K. Evaluation of teaching process individualization by student of teaching profession of physical education. In Mynarski W., Slezynski J. (Eds.) Efekty ksztaľcenia i wychowania w kulturze fizycznej. 2003.
Svozil Z., Frömel K., Mitáš J. Hodnocení vyučovacích jednotek tělesné výchovy v mezipředmětovém kontextu pedagogických praxí. Sportovně pohybové aktivity ve vztahu ke zdraví a kvalitě života. 2003.
Svozil Z., Frömel K., Mitáš J. Pedagogická praxe v mezinárodním kontextu. In Neuls F., Sigmund E. (Eds.) Seminář v oboru kinantropologie. 2003.
Stelzer J., Frömel K., Neuls F., Mitáš J. Týdenní pohybová aktivita studentek Valdosta State University a Univerzity Palackého. In Ružbarský P.. (Eds.) Telesná výchova a šport v treťom tisícročí. 2003.
Mitáš J. Valdosta State University, Valdosta, Georgia. In Neuls F., Sigmund E. (Eds.) Sborník ze semináře v oboru kinantropologie. 2003.
Svozil Z., Frömel K., Mitáš J. Výsledky hodnocení individualizace vyučovacích jednotek tělesné výchovy u praktikantů na pedagogické praxi FTK UP Olomouc v roce 2001. In Ludva P. (Eds.) Sborník příspěvků mezinárodního semináře Pedagogické kinantropologie. 2003.
Svozil Z., Frömel K., Mitáš J., Bartoszewicz R., Ludva P. Evaluation of pupil's attitudes towards physical education lessons from international aspects. In Pišot R., Štemberger V., Krpač F., Filipčič T. (Eds.) A child in motion. 2002.
Mitáš J., Tománek R., Frömel K., Svozil Z., Koszczyc T., Bartoszewicz R. Přínos analýzy vyučovacích jednotek tělesné výchovy v zahraničí pro zkvalitňování pedagogických praxí na Fakultě tělesné kultury. In Neuls F., Sigmund E. (Eds.) Seminář v oboru kinantropologie: sborník příspěvků. 2002.
KAPITOLA V KNIZE
Mitáš J., Frömel K. Case study from Eastern Europe: Physical activity in the Czech Republic - a society in transformation. In Siefken K., Ramirez Varela A., Waqanivalu T., Schulenkorf N. (Eds.) Physical Activity in Low- and Middle-Income Countries. 2022.
Nykodým J., Mitáš J. Pohybová aktivita vysokoškoláků. In . (Eds.) Škola, pohyb a zdraví: výzkumné výsledky a projekty. 2010.
Hobza V., Mitáš J., Dohnal T. Ekonomicko-manažerské souvislosti tvorby koncepce sportovní infrastruktury municipalit [8. kapitola]. In Flemr L. (Eds.) Tvorba prostorových podmínek pro aktivní životní styl v ČR. 2009.
ABSTRAKT
Dygrýn J., Casado Robles C., Guijarro Romero S., Mayorga Vega D., Mitáš J., Rubín L., Viciana J., Vorlíček M. A comparison of physical activity and sedentary behaviour in 12-16-year-old Czech and Spanish adolescent. Abstract book for the ISBNPA 2019 Annual Meeting in Prague. 2019.
Vorlíček M., Salonna F., Baďura P., Kolarčik P., Vokáčová J., Mitáš J., Rubín L., Vašíčková J. The role of perceived norms in the context of active commuting to school among Czech adolescents. Sport, Physical Education and Performing Arts as tools of social transformation - Abstract Book. 2019.
Vorlíček M., Rubín L., Dygrýn J., Mitáš J., Stewart T., Schipperijn J. Dynamic accuracy of the GPS receiver Holux RCV-3000 in different active transport modes. Journal of Physical Activity & Health. 2018.
Rubín L., Dygrýn J., Vorlíček M., Chmelík F., Burian J., Mitáš J., Schipperijn J. INDARES mapping application: An effective and feasible online tool for identification of travel routes. Journal of Physical Activity & Health. 2018.
Vorlíček M., Salonna F., Baďura P., Vokáčová J., Kolarčik P., Mitáš J. When a Child's Mind is Creating a New Project: An Innovative Approach To Motivate Adolescents To Move. In Dervent F. (Eds.) Abstract book. 2018.
Vorlíček M., Rubín L., Dygrýn J., Mitáš J. Active commuting to school helps adolescents to meet the physical activity recommendations. In Simovič S. (Eds.) FIEP - Book of Summaries. 2016.
Vorlíček M., Višňa M., Kučera M., Mitáš J. It works! We made them active! Physical education and Sport for Peace - Book of Abstract. 2015.
Dygrýn J., Mitáš J., Frömel K. Active transport: Youths and adults in different types of built environment in Czech Republic. Journal of Science and Medicine in Sport. 2012.
Mitáš J., Frömel K., Nykodým J., Řepka E., Bláha L., Suchomel A., Horák S., Feltlová D., Fojtík I., Valach P. Physical activity of adult Czech population in perceived neighbourhood environments – National cross-sectional study. Journal of Science and Medicine in Sport. 2012.
Miklánková L., Elfmark M., Sigmund E., Mitáš J., Frömel K. Changes in kinetic regime children in context obligatory school attendance. In Harada T., Krejčí M., Repko M., Švejda G. (Eds.) Health Education and Quality of LIfe II. 2009.
Sigmundová D., Sigmund E., Mitáš J., Frömel K. The relation between the environment and daily steps of the residents in Czech regional towns. European Journal of Public Health. 2009.
Miklánková L., Elfmark M., Sigmund E., Mitáš J., Frömel K. Walking in the weekly kinetics regime of children at primary school. Sport a kvalita života 2009. 2009.
Mitáš J., Frömel K. A coordinated approach to research on physical activity and the environment in Central Europe. 10th international congress of behavioral medicine. 2008.
Chmelík F., Frömel K., Křen F., Stelzer J., Engelová L., Kudláček M., Mitáš J. Can online self-graphing help to increase physical activity level? 1st annual conference of HEPA Europe: Programme & abstracts. 2008.
Chmelík F., Frömel K., Mitáš J., Sigmund E., Pelclová J., Vašíčková J. Different correlates of walking in adult inhabitants of the Czech Republic on weekdays and at weekends. 1st annual conference of HEPA Europe: Programme & abstracts. 2008.
Sigmund E., Mitáš J., Sigmundová D., Frömel K. Lifestyle correlates of physical activity in random samples of Czech adults [abstract]. 2nd ICPAPH international congress on physical activity and public health. 2008.
Sigmund E., De Ste Croix M., Sigmundová D., Mitáš J. Monitoring of physical activity using accelerometers and pedometers and possibility to change physical activity behavior using individualized feedback [abstract]. In Frömel K., Bussmann J., Horemans H., Hurkmans H. (Eds.) International conference on ambulatory monitoring of physical activity and movement. 2008.
Mitáš J., Frömel K., Horák S., Dygrýn J. Physical activity and the environment factors in different neighborhoods in Olomouc city: Pilot IPEN study results. International congress on physical activity and public health. 2008.
Mitáš J., Sigmund E., Frömel K., Pelclová J., Chmelík F. ActiPA2006: How to process physical activity data from ActiGraph? Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2007.
Chmelík F., Frömel K., Bláha L., Feltlová D., Fojtík I., Horák S., Klobouk T., Kudláček V., Ludva P., Lukavská M., Mitáš J., Neuls F., Nykodým J., Pelclová J., Ryba J., Řepka E., Sigmund E., Sigmundová D., Suchomel A., Šebrle Z., Vojtík J. Differences in FITT characteristics of physical activity in Czech smokers and non-smokers. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2007.
Sigmund E., Sigmundová D., Mitáš J., Miklánková L., Frömel K. Is the commencement of school attendance associated with a significant decline in physical activity of children? European Journal of Public Health. 2007.
Mitáš J., Frömel K., Létal A., Nykodým J., Henriksen H. Physical Activity and the Lifestyle of the 15-16 years old students in different locations. In Merkus S., Lien N. (Eds.) Sixth annual conference of the International society of behavioral nutrition and physical activity (ISBNPA). 2007.
Frömel K., Nykodým J., Mitáš J. Physical inactivity of students aged 14?15 with regard to place of living and school environment. In Karásková V. (Eds.) Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2007.
Sigmund E., Mitáš J., Kudláček M., Frömel K. Stability of physical activity preferences survey in physical education students aged 21-24 [abstract]. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2007.
Mitáš J., Frömel K. The unemployment rate and the obesity in the Czech Republic [Abstract]. In Atkinson R., Maconald I. (Eds.) International Journal of Obesity. 2007.
Létal A., Mitáš J. Aplikace geografických metod v kinantropologickém výzkumu. Sborník abstraktů referátů z XXI. sjezdu České geografické společnosti. 2006.
Mitáš J., Frömel K., Pelclová J. Does the ownership of a car or a bicycle influence physical activity of the Czech Republic inhabitants? [Abstract]. International Congress on Physical Activity and Public Health. 2006.
Mitáš J., Frömel K., Šlachta R. Specific approach to the monitoring of physical activity and the lifestyle in the Czech Republic [Abstract]. 2nd annual meeting of HEPA Europe UKK institute for health promotion research. 2006.
CERTIFIKOVANÁ METODIKA
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Mitáš J., Rubín L., Nykodým J., Řepka E., Feltlová D., Suchomel A., Bláha L., Valach P., Klimtová H., Racek O., Schuster J., Frömel K. City center or outskirts? Where are the Czech adolescent active. 2019.
Baďura P., Vorlíček M., Vokáčová J., Mitáš J., Kolarčik P., Salonna F. Could be social norms approach applied in promotion of physical activity and prevention of excessive sedentary behaviour? 2019.
Vorlíček M., Stewart T., Dygrýn J., Rubín L., Mitáš J., Schipperijn J. Objectively measured share of the MVPA and sedentary time across six spatial domains. 2019.
Rubín L., Mitáš J., Vorlíček M., Dygrýn J., Řepka E., Schuster J., Nykodým J., Racek O., Klimtová H., Suchomel A., Feltlová D., Bláha L., Valach P. Physical activity and physical fitness in Czech adolescents related to the ownership of sports equipment. 2019.
Rubín L., Mitáš J., Vorlíček M., Dygrýn J., Řepka E., Schuster J., Nykodým J., Racek O., Klimtová H., Suchomel A., Feltlová D., Bláha L., Valach P. Physical activity and physical fitness in different built environment: What are the associations in the Czech adolescent population? 2019.
Rubín L., Mitáš J., Vorlíček M., Dygrýn J., Řepka E., Schuster J., Nykodým J., Racek O., Klimtová H., Suchomel A., Feltlová D., Bláha L., Valach P. Physical activity and physical fitness of Czech adolescents in the context of the built environment. 2019.
Mitáš J., Rubín L., Nykodým J., Řepka E., Feltlová D., Suchomel A., Bláha L., Valach P., Klimtová H., Racek O., Schuster J., Frömel K. Physical activity of Czech adolescents in various environments. 2019.
Vorlíček M., Salonna F., Baďura P., Kolarčik P., Vokáčová J., Rubín L., Mitáš J., Vašíčková J. The role of perceived norms in the context of active commuting to school among Czech adolescents. 2019.
Vorlíček M., Dygrýn J., Rubín L., Mitáš J. Validita nástrojů prostorové lokalizace pohybové aktivity. 2019.
Vorlíček M., Rubín L., Dygrýn J., Mitáš J., Tom S., Jasper S. Dynamic accuracy of Holux and Qstarz GPS receivers in different active transport modes. 2018.
Rubín L., Dygrýn J., Vorlíček M., Chmelík F., Burian J., Mitáš J., Schipperijn J. INDARES mapping application: An effective and feasible online tool for identification of travel routes. 2018.
Vorlíček M., Salonna F., Mitáš J., Baďura P., Vokáčová J., Kolarčik P., Rubín L. Misperceptions of descriptive and injunctive norms regarding active commuting to school among Czech adolescents. 2018.
Mitáš J., Jiří N., Emil Ř., Dana F., Aleš S., Ladislav B., Petr V., Hana K., Dygrýn J., Rubín L., Vorlíček M., Frömel K. Built environment and physical activity in Czech adolescents. 2017.
Mitáš J., Jiří N., Emil Ř., Dana F., Petr V., Ladislav B., Aleš S., Hana K., Frömel K. Neighborhood walkability and physical activity in Czech adolescents national study. 2017.
Vorlíček M., Salonna F., Mitáš J., Vokáčová J., Baďura P., Kolarčik P. Social Norms Intervention for Active Adolescents (SONIAA) - The Study Design. 2017.
Rubín L., Mitáš J., Vorlíček M., Dygrýn J., Bláha L., Feltlová D., Fojtík I., Kofránek .., Nykodým J., Racek O., Řepka E., Schuster J., Suchomel .., Valach P. Physical activity and health-related fitness of Czech adolescents from different built environments. 2016.
Vorlíček M., Rubín L., Mitáš J. An interaction of built environment and physical activity. 2015.
Vorlíček M., Mitáš J., Dygrýn J., Rubín L., Frömel K. Are adolescents in Olomouc more active in home or in school environment? 2015.
Vorlíček M., Višňa M., Kučera M., Mitáš J. It works! We made them active! 2015.
Rubín L., Mitáš J., Dygrýn J., Šmída J., Gábor L., Pátek A. Creating a digital model of Liberec city for promotion of physical activity. 2014.
Vorlíček M., Rubín L., Fical P., Křen F., Mitáš J., Stelzer J. INDARES.COM as in instrument for research and educational support. 2014.
Rubín L., Feltlová D., Mitáš J., Dygrýn J. IPEN Adolescent Czech Republic: A pilot study from Hradec Králové. 2014.
Mitáš J. Zatížení učitelů ve vyučovacích jednotkách tělesné výchovy. Vědecký seminář katedry kinantropologie. 2002.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Salonna F., Vorlíček M., Mitáš J., Banátová K., Rubín L., Kudláček M., Prycl D. Are V4 living actively? 2019.
Salonna F., Mitáš J., Kudláček M., Vorlíček M. ISBNPA 2019 Annual Meeting. 2019.
ELEKTRONICKÁ PREZENTACE
Frömel K., Bláha L., Feltlová D., Fojtík I., Hájek J., Horák S., Klobouk T., Kudláček V., Ludva P., Lukavská M., Mitáš J., Neuls F., Nykodým J., Pelclová J., Ryba J., Řepka E., Sigmund E., Sigmundová D., Suchomel A., Ševele Z. Pedagogicko kinantropologický výzkum z hlediska výzkumných záměrů. In Süss V., Mužík V., Marvanová Z. (Eds.) Sborník z vědeckého semináře pedagogické kinantropologie - Svatoňova Stráž 2005. 2005.
Frömel K., Bláha L., Feltlová D., Fojtík I., Hájek J., Horák S., Klobouk T., Kudláček V., Ludva P., Lukavská M., Mitáš J., Neuls F., Nykodým J., Pelclová J., Ryba J., Řepka E., Sigmund E., Sigmundová D., Suchomel A., Šebrle Z. Physical activity and life conditions of the Czech Republic population aged 15-69. In Vaverka F. (Eds.) Movement and Health. Proceedings of 4th international conference. 2005.
Neuls F., Mitáš J., Stelzer J. Physical activity of university students: An international study. In Vaverka F. (Eds.) Movement and Health. Proceedings of 4th international conference. 2005.
Kudláček M., Frömel K., Kudláček V., Mitáš J., Sigmundová D. Pohybová aktivita v životním stylu vysokoškoláků. In Süss V., Mužík V., Marvanová Z. (Eds.) Sborník z vědeckého semináře pedagogické kinantropologie - Svatoňova Stráž 2005. 2005.
Mitáš J., Frömel K., Skalik K. School PE improvement: What do pupils think about it? In Vaverka F. (Eds.) Movement and Health. Proceedings of 4th international conference. 2005.
SOFTWARE
Křen F., Chmelík F., Frömel K., Fical P., Fical J., Kudláček M., Mitáš J. Indares.com - online systém. www.indares.com. 2007.
PROJEKT
Vorlíček M., Dygrýn J., Rubín L., Mitáš J. Využitelnost a validita nástrojů prostorové lokalizace pohybové aktivity u českých adolescentů. Univerzita Palackého v Olomouci. 2018.
Vorlíček M., Mitáš J., Rubín L., Dygrýn J. Lokalizace pohybové aktivity adolescentů v environmentálním kontextu. IGA. 2014.
Mitáš J., Frömel K., Dygrýn J., Chmelík F., Vašíčková J., Rubín L., Salonna F. IPEN Adolescent: International Study of Built Environments and Physical Activity. National Institutes of Health. 2012.
Frömel K., Mitáš J., Dygrýn J., Chmelík F., Kubíčková L. IPEN: International Study of Built Environment, Physical Activity and Obesity. IPEN: International Study of Built Environment, Physical Activity and Obesity. 2009.
ZPRÁVA
Frömel K., Tománek R., Dufková P., Pelclová J., Mitáš J., Másilka D., Neuls F., Šindler D. Tvůrčí činnost studentů v didaktické přípravě učitelů. Výzkumná zpráva Fondu rozvoje vysokých škol No. 1530/2001. 2002.
Frömel K., Bartoszewicz R., Bebčáková V., Dufková P., Górna K., Pelclová J., Ludva P., Koszczyc T., Mitáš J., Skalik K., Svozil Z., Tománek R. Vyšší odpovědnost, aktivita sebehodnocení praktikantů - základ nového pojetí pedagogických praxí. Průběžná zpráva o řešení projektu No. P/19/2001. 2002.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Ph.D. studium na UP

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
VORLÍČEK FTK Kinantropologie 2021
RUBÍN FTK Kinantropologie 2018
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)