PhDr. Arnošt Svoboda, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje
Telefon:
585636457
Pracoviště:
Katedra společen. věd v kinantropologii
Org. jednotka:
Fakulta tělesné kultury
Adresa:
tř. Míru 111 (pracovny pedagogů)
Místnost:
4.29
Pracovní zařazení:
odborný asistent
Konzultační hodiny:
Pravidelné
Místnost:
Poznámka:
úterý
10:30–11:30
4.29
4. a 11. prosince úterní konzultační hodiny odpadají. Kontaktujte mě buďto e-mailem, nebo se zastavte vždy ve čtvrtek, mezi 11. a 12. hod.
středa
13:00–14:00
4.29
DISERTAČNÍ PRÁCE
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Svoboda A. Doping jako projev "pozitivní deviace" ve sportu - sociologický pohled. In Slepička P. (Eds.) Problematika dopingu se zaměřením na sport dětí a mládeže. 2016.
Svoboda A. Sport a symbolický kapitál: sociologicka analýza fotbalu, plavání a parkouru. In Oborný J., Štaud O., Vrtiaková B. (Eds.) Kultúrna antropológia a šport. 2015.
ABSTRAKT
Svoboda A. Subcultural capital as an analytical tool for studies of sporting subcultures. The Values of Sport: Between tradition and (post)modernity - Abstract book. 2017.
Svoboda A. Sport stars in minor sports. ESA 12th Conference. Programme book. 2015.
PROJEKT
Háp P., Kudláček M., Šafář M., Ješina O., Kudláček M., Vašíčková J., Formánková S., Svozil Z., Bělka J., Dub J., Poláková M., Petr M., Harvanová J., Svoboda A., Vyhlídal T., Pernicová H., Půža M., Tavel P., Baloun L. Společenství praxe pro rozvoj sociálních a občanských kompetencí: zkušenostní učení s využitím pohybových her, psychomotoriky, výchovy v přírodě a dramatické výchovy. MŠMT. 2016.
Aktuálně vyučované předměty
název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
Advanced Sociology in APA KSK/@ASLA ZS 0
Advanced Sociology in APA KSK/@ASLA ZS Se 0
Sociodiagnostika KSK/KSODI LS 4
Sociodiagnostika KSK/KSODI LS Se 4
Sociodiagnostika KSK/SODI LS Se 2
Sociologie KSK/SOCI LS 2
Sociologie KSK/SOCI LS Se 6
Sociologie KSK/SOCI ZS Se 6
Sociologie KSK/SOCI ZS 2
Sociologie KSK/KSOCI ZS 2
Sociologie KSK/KSOCI ZS Se 3
Sociologie volného času KSK/KSVC ZS Se 4
Sociologie volného času KSK/KSVC ZS 4
Sociologie volného času KSK/SVC ZS 1
Sociologie volného času KSK/SVC ZS Se 1
Společenskovědní aspekty sportu KSK/KSPAS LS Se 3
Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.