PhDr. Arnošt Svoboda, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585636457

Katedra společen. věd v kinantropologii

Fakulta tělesné kultury

tř. Míru 111 (pracovny pedagogů)

NC 4.29

odborný asistent

Konzultační hodiny:
Pravidelné Místnost: Poznámka:
čtvrtek 11:15–12:00 4.29
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Svoboda A. Doping jako projev "pozitivní deviace" ve sportu - sociologický pohled. In Slepička P. (Eds.) Problematika dopingu se zaměřením na sport dětí a mládeže. 2016.
Svoboda A. Sport a symbolický kapitál: sociologicka analýza fotbalu, plavání a parkouru. In Oborný J., Štaud O., Vrtiaková B. (Eds.) Kultúrna antropológia a šport. 2015.
KAPITOLA V KNIZE
Svoboda A. Alternative Features of a Swimming Club. In Bettine M., Gutierrez GL. (Eds.) Esporte e sociedade: um olhar a partir da globalização. 2019.
Svoboda A., Numerato D. Socio-cultural transformations of tennis in the Czech Republic. In Lake RJ. (Eds.) Routledge Handbook of Tennis. History, Culture and Politics. 2019.
ABSTRAKT
Svoboda A. Swimming Club as a Subculture. Sports and the Environment - Policies, Values and Sustainability. 2019.
Svoboda A. Subcultural capital as an analytical tool for studies of sporting subcultures. The Values of Sport: Between tradition and (post)modernity - Abstract book. 2017.
Svoboda A. Sport stars in minor sports. ESA 12th Conference. Programme book. 2015.
PROJEKT
Svoboda A., Šafaříková S. Global Sport for Development and Peace Knowledge Collaborative (GloKnoCo). European Union; Dům zahraniční spolupráce (národní agentura). 2019.
Háp P., Kudláček M., Šafář M., Ješina O., Kudláček M., Vašíčková J., Formánková S., Svozil Z., Bělka J., Dub J., Poláková M., Petr M., Harvanová J., Svoboda A., Vyhlídal T., Pernicová H., Půža M., Tavel P., Baloun L. Společenství praxe pro rozvoj sociálních a občanských kompetencí: zkušenostní učení s využitím pohybových her, psychomotoriky, výchovy v přírodě a dramatické výchovy. MŠMT. 2016.
Aktuálně vyučované předměty
název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
Advanced Sociology in APA KSK/@ASLA ZS Se 0
Advanced Sociology in APA KSK/@ASLA ZS 0
Sociologie KSK/KSOCI ZS 4
Sociologie KSK/KSOCI LS Se 4
Sociologie KSK/KSOCI LS 0
Sociodiagnostika KSK/KSODI LS 4
Sociodiagnostika KSK/KSODI LS Se 4
Společenskovědní aspekty sportu KSK/KSPAS LS Se 3
Sociologie volného času KSK/KSVC ZS Se 4
Sociologie volného času KSK/KSVC ZS 4
Sociologie KSK/SOCI ZS Se 6
Sociologie KSK/SOCI ZS 2
Sociologie KSK/SOCI LS 2
Sociologie KSK/SOCI LS Se 6
Sociodiagnostika KSK/SODI ZS Se 12
Sociodiagnostika KSK/SODI LS Se 2
Social Sciences in Sport KSK/@SOSP LS 1
Social Sciences in Sport KSK/@SOSP LS Se 1
Sociologie volného času KSK/SVC ZS 1
Sociologie volného času KSK/SVC ZS Se 1
Kvalitativní přístupy v kinantropologii KRL/KPKI LS 1
Kvalitativní přístupy v kinantropologii KRL/KPKI LS Se 1

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.