PhDr. Arnošt Svoboda, Ph.D.

Employee photo
Contact

585636457

Katedra společen. věd v kinantropologii

Fakulta tělesné kultury

tř. Míru 111 (pracovny pedagogů)

NC 4.29

odborný asistent

PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Svoboda A. Doping jako projev "pozitivní deviace" ve sportu - sociologický pohled. In Slepička P. (Eds.) Problematika dopingu se zaměřením na sport dětí a mládeže. 2016.
Svoboda A. Sport a symbolický kapitál: sociologicka analýza fotbalu, plavání a parkouru. In Oborný J., Štaud O., Vrtiaková B. (Eds.) Kultúrna antropológia a šport. 2015.
KAPITOLA V KNIZE
Svoboda A. Alternative Features of a Swimming Club. In Bettine M., Gutierrez GL. (Eds.) Esporte e sociedade: um olhar a partir da globalização. 2019.
Svoboda A., Numerato D. Socio-cultural transformations of tennis in the Czech Republic. In Lake RJ. (Eds.) Routledge Handbook of Tennis. History, Culture and Politics. 2019.
ABSTRAKT
Svoboda A. Swimming Club as a Subculture. Sports and the Environment - Policies, Values and Sustainability. 2019.
Svoboda A. Subcultural capital as an analytical tool for studies of sporting subcultures. The Values of Sport: Between tradition and (post)modernity - Abstract book. 2017.
Svoboda A. Sport stars in minor sports. ESA 12th Conference. Programme book. 2015.
PROJEKT
Svoboda A., Šafaříková S., Wittmannová J., Hoffmannová J., Šebek L. GloKnoCo (Global Sport for Development and Peace Knowledge Collaborative: Using sport as a tool for social change). EK Erasmus+. 2020.
Svoboda A., Šafaříková S., Graeff B. South American Sport for Development Voices and the Sustainable Development Goals. The Olympic Studies Centre. 2020.
Svoboda A., Wittmannová J., Moustakas L., Šafaříková S. Sport and Social Cohesion Lab. EU. 2020.
Svoboda A., Šafaříková S. Global Sport for Development and Peace Knowledge Collaborative (GloKnoCo). European Union; Dům zahraniční spolupráce (národní agentura). 2019.
Háp P., Kudláček M., Šafář M., Ješina O., Kudláček M., Vašíčková J., Formánková S., Svozil Z., Bělka J., Dub J., Poláková M., Petr M., Harvanová J., Svoboda A., Vyhlídal T., Pernicová H., Půža M., Tavel P., Baloun L. Společenství praxe pro rozvoj sociálních a občanských kompetencí: zkušenostní učení s využitím pohybových her, psychomotoriky, výchovy v přírodě a dramatické výchovy. MŠMT. 2016.
Current courses
Course title Department/Abbrev. Semester Type Classes
Společenskovědní aspekty sportu KSK/KSASP LS Se 2
Sociologie KSK/KSOCI LS 1
Sociologie KSK/KSOCI LS Se 1
Sociodiagnostika KSK/KSODI LS Se 3
Sociodiagnostika KSK/KSODI LS 2
Socializace sportem KSK/KSOSP LS Se 2
Socializace sportem KSK/KSOSP LS 1
Sociologie volného času KSK/KSVC ZS 3
Sociologie volného času KSK/KSVC ZS Se 3
Advanced Sociology in APA KSK/@ASLA ZS Se 0
Advanced Sociology in APA KSK/@ASLA ZS 0
Sociologie KSK/SOCI ZS Se 0
Sociologie KSK/SOCI ZS 2
Sociologie KSK/SOCI LS Se 6
Sociologie KSK/SOCI LS 2
Sociodiagnostika KSK/SODI LS Se 2
Social Sciences in Sport KSK/@SOSP LS 1
Social Sciences in Sport KSK/@SOSP LS Se 1
Socializace sportem KSK/SOSP ZS Se 0
Kvalitativní přístupy v kinantropologii KRL/KPKI LS 1
Kvalitativní přístupy v kinantropologii KRL/KPKI LS Se 1
Sociologie volného času KSK/SVC ZS 1
Sociologie volného času KSK/SVC ZS Se 0

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.