Mgr. Michal Kudláček, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585636254

Katedra rekreologie

Fakulta tělesné kultury

FTK NC budova pedagogů

NC 3.14

odborný asistent - proděkan

VYBRANÉ PUBLIKACE
Gába A., Baďura P., Vorlíček M., Dygrýn J., Hamřík Z., Kudláček M., Rubín L., Sigmund E., Sigmundová D., Vašíčková J. The Czech Republic's 2022 Report Card on Physical Activity for Children and Youth: A rationale and comprehensive analysis. Journal of Exercise Science & Fitness. 2022. (ČLÁNEK)
Kokko S., Martin L., Geidne S., Van Hoye A., Lane A., Meganck J., Scheerder J., Seghers J., Villberg J., Kudláček M., Baďura P., Mononen K., Blomqvist M., De Clercq B., Koski P. Does sports club participation contribute to physical activity among children and adolescents? A comparison across six European countries. Scandinavian Journal of Public Health. 2019. (ČLÁNEK)
Gába A., Rubín L., Baďura P., Roubalová E., Sigmund E., Kudláček M., Sigmundová D., Dygrýn J., Hamřík Z. Results from the Czech Republic’s 2018 Report Card on physical activity for children and youth. Journal of Physical Activity & Health. 2018. (ČLÁNEK)
Frömel K., Kudláček M., Groffik D., Svozil Z., Šimůnek A., Garbaciak W. Promoting Healthy Lifestyle and Well-Being in Adolescents through Outdoor Physical Activity. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2017. (ČLÁNEK)
Kudláček M., Frömel K., Jakubec L., Groffik D. Compensation for Adolescents' School Mental Load 2 by Physical Activity on Weekend Days. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2016. (ČLÁNEK)
Gába A., Rubín L., Baďura P., Materová E., Sigmund E., Sigmundová D., Dygrýn J., Kudláček M., Hamřík Z. Results from the Czech Republic’s 2018 Report Card on Physical Activity for Children and Youth. 2019. (PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER)
Gába A., Baďura P., Dygrýn J., Hamřík Z., Kudláček M., Rubín L., Sigmund E., Sigmundová D., Vašíčková J., Vorlíček M. Národní zpráva o pohybové aktivitě českých dětí a mládeže 2022. 2022. (ZPRÁVA)
Gába A., Baďura P., Dygrýn J., Hamřík Z., Jakubec A., Kudláček M., Materová E., Rubín L., Sigmund E., Sigmundová D., Suchomel A. Národní zpráva o o pohybové aktivitě českých dětí a mládeže. 2019. (ZPRÁVA)
ČLÁNEK
Frömel K., Groffik D., Kudláček M., Šafář M., Zwierzchowska A., Mitáš J. The differences in physical activity preferences and practices among high versus low active adolescents in secondary schools. Sustainability. 2022.
Gába A., Rubín L., Sigmund E., Baďura P., Dygrýn J., Kudláček M., Sigmundová D., Materová E., Hamřík Z., Jakubec A., Suchomel A. Executive summary of the Czech Republic's 2018 Report Card on Physical Activity for Children and Youth. Acta Gymnica. 2019.
Geidne S., Kokko S., Lane A., Ooms L., Vuillemin A., Seghers J., Koski P., Kudláček M., Johnson S., Van Hoye A. Health Promotion Interventions in sports clubs: Can We Talk About a Setting-based Approach? A systematic Mapping Review. HEALTH EDUCATION & BEHAVIOR. 2019.
Holubčíková J., Kudláček M., Širůček J., Madarasová Gecková A. Test-retest reliability of selected HBSC items measuring problem behaviour among Slovak and Czech adolescents. Central European Journal of Public Health. 2018.
Kudláček M., Sigmund M., Kvintová J., Junek T. Urban-Rural Contrasts in Attitudes, Motives and Sport Preferences in Adolescents. e-Pedagogium (print). 2017.
Kvintová J., Kudláček M., Sigmundová D. Active lifestyle as a determinant of life satisfaction among University students. The Anthropologist. 2016.
Sigmund M., Kutáč P., Kudláček M., Kvintová J., Kohn S., Sigmundová D. Assessment of physical parameters and age of current Canadian-American National Hockey League (NHL) ice hockey players in relation to gaming position and player success. Journal of Physical Education and Sport. 2016.
Frömel K., Kudláček M., Groffik D., Chmelík F., Jakubec L. Differences in the intensity of physical activity during school days and weekends in Polish and Czech boys and girls. Annals of Agricultural and Environmental Medicine. 2016.
Sigmund M., Rozsypal R., Kudláček M., Kratochvíl J., Sigmundová D. Influence of one-year sport activities on the changes in morphological parameters and somatotypes in the current junior members of the Czech national whitewater slalom team. Journal of Physical Education and Sport. 2016.
Kvintová J., Sigmund M., Kudláček M., Dostálová I. Selected aspects of lifestyle of active boys in the older school age. e-Pedagogium (print). 2016.
Kvintová J., Sigmund M., Kudláček M., Dostálová I. Subjective evaluation of health and preventive care of the musculoskeletal system among current high school students. e-Pedagogium (print). 2016.
Roberson DN., Kudláček M. Garden Colonies: Natural Places for Physical activity and Aging. Ecopsychology. 2015.
Kudláček M., Frömel K., Groffik D. Gender differences in preferences of martial arts in Polish adolescents. Archives of Budo. 2015.
Roberson D., Kudláček M. The garden colony: Restorative ecology. Ecopsychology. 2015.
Kudláček M., Nováková Lokvencová P., Rubín L., Chmelík F., Frömel K. Objektivizace monitoringu transportu adolescentů v souvislosti se školou. Tělesná kultura. 2013.
Křen F., Kudláček M., Wasowicz W., Groffik D., Frömel K. Gender diferences in preferences of individual and team sports in polish adolescents. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2012.
Kudláček M., Kudláček M., Kudláček V., Kudláček V. Components/factors of Czech version of Physical Self Perception Profile PSPP-CZ. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2010.
Ješina O., Kudláček M., Kudláček M., Bělka J. Aplikované pohybové aktivity v integrované školní tělesné výchově pro žáky s tělesným oslabením III. Tělesná výchova a sport mládeže. 2009.
Chmelík F., Frömel K., Křen F., Stelzer J., Engelová L., Kudláček M., Mitáš J. The verification of the usability of the online Indares.com system in collecting data on physical activity ? pilot study. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2008.
Kudláček M., Frömel K., Křen F., Bebčáková V. Struktura sportovních preferencí studentů středních škol. Telesná výchova a šport. 2007.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Vašíčková J., KUDLÁČEK M., Neuls F. Rozvoj infrastruktur pro volnočasovou pohybovou aktivitu v ČR a v EU – stručné shrnutí projektu IMPALA. In Klimtová H. (Eds.) Pedagogcká kinantropologie 2011. 2011.
Sigmund E., Mitáš J., Kudláček M., Frömel K. Stability of physical activity preferences survey in physical education students aged 21?24 [CD]. In Hodaň B. (Eds.) Movement and health 2007: 5th international conference. 2007.
Pelclová J., Frömel K., Sigmundová D., Kudláček M. The relationship between neighborhood environment, demographic variables, and physical activity level in Czech high school students. Movement and health 2007: 5th international conference. 2007.
Kudláček V., Frömel K., Kudláček M., Nykodým J., Šebrle Z. Analýza úrovně pohybové aktivity a inaktivity univerzitních studentů a studentek TV a jiných oborů. In Svozil Z., Marousek A. (Eds.) Seminář v oboru kinantropologie. 2006.
KAPITOLA V KNIZE
Baker C., Leasu F., Nutt G., Abrahams M., Wittmannová J., Kudláček M., Goudas M., Kolovelonis A., Rogozea L., Wojtasik T., Dziegiel A. Quality in Primary Physical Education (EQuiPPE): a European project to increase primary teachers’ skills and confidence. Physical education in primary school. 2017.
Kudláček M. Pohybová aktivita a sportovní preference středoškoláků. In Mužík V., Vlček P. (Eds.) Škola, pohyb a zdraví : výzkumné výsledky a projekty. 2010.
ABSTRAKT
Gába A., Rubín L., Baďura P., Materová E., Sigmund E., Sigmundová D., Dygrýn J., Kudláček M., Hamřík Z. Results from the Czech Republic’s 2018 Report Card on Physical Activity for Children and Youth. Abstract book for the ISBNPA 2019 Annual Meeting in Prague. 2019.
Wittmannová J., Kudláček M., Klimešová I. Under Construction: příprava internetového portálu EQuiPPE pro zkvalitnění výuky tělesné výchovy na 1. stupni základních škol. Program a bulletin abstraktů VI. OLOMOUCKÉ SPECIÁLNĚPEDAGOGICKÉ DNY. 2018.
Wittmannová J., Kudláček M. Projekt EQuiPPE: Tělesná výchova na 1. stupni ZŠ - společné vzdělávání. Aplikované pohybové aktivity v teorii a praxi. 2017.
Wittmannová J., Kudláček M. Projekt EQuiPPE: zvyšování kvality výuky tělesné výchovy na 1. stupni základních škol. V. OLOMOUCKÉ SPECIÁLNĚPEDAGOGICKÉ DNY: Program a buletin abstraktů. 2017.
Chmelík F., Frömel K., Křen F., Stelzer J., Engelová L., Kudláček M., Mitáš J. Can online self-graphing help to increase physical activity level? 1st annual conference of HEPA Europe: Programme & abstracts. 2008.
Sigmund E., Mitáš J., Kudláček M., Frömel K. Stability of physical activity preferences survey in physical education students aged 21-24 [abstract]. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2007.
Pelclová J., Frömel K., Sigmundová D., Kudláček M. The relationship between neighborhood environment, demographic variables, and physical activity level in Czech high school students. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2007.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Gába A., Baďura P., Vorlíček M., Dygrýn J., Hamřík Z., Kudláček M., Rubín L., Sigmund E., Sigmundová D., Vašíčková J. The Czech Republic’s 2022 Report Card on Physical Activity for Children and Youth. 2022.
Wittmannová J., Kudláček M. EQuiPPE workpackage report. 2018.
Kudláček M., Frömel K., Jakubec L., Šimůnek A., Groffik D. Compensation of school mental load through physical activity in adolescents on weekends. 2015.
Kudláček M., Frömel K., Jakubec L., Šimůnek A., Groffik D. Weekends compensation of school mental load through physical activity in adolescents. 2015.
Kudláček M. Pohybová aktivita a sportovní preference studentů středních škol. Mezinárodní seminář pedagogické kinantropologie. 2008.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Salonna F., Vorlíček M., Mitáš J., Banátová K., Rubín L., Kudláček M., Prycl D. Are V4 living actively? 2019.
Salonna F., Mitáš J., Kudláček M., Vorlíček M. ISBNPA 2019 Annual Meeting. 2019.
Wittmannová J., Kudláček M. EQUIPPE workshop. 2017.
SOFTWARE
Křen F., Chmelík F., Frömel K., Fical P., Kudláček M. Dotazníky PPA a IPAQ pro Indares.com. www.indares.com. 2008.
Křen F., Chmelík F., Frömel K., Fical P., Fical J., Kudláček M., Mitáš J. Indares.com - online systém. www.indares.com. 2007.
PROJEKT
Kudláček M., Wittmannová J. EQuiPPE projekt. EU: ERASMUS plus, University of Glouchester, England. 2018.
Kudláček M., Wittmannová J. EQUIPPE projekt. ERASMUS plus, University of Glouchester, England. 2017.
Háp P., Kudláček M., Šafář M., Ješina O., Kudláček M., Vašíčková J., Formánková S., Svozil Z., Bělka J., Dub J., Poláková M., Petr M., Harvanová J., Svoboda A., Vyhlídal T., Pernicová H., Půža M., Tavel P., Baloun L. Společenství praxe pro rozvoj sociálních a občanských kompetencí: zkušenostní učení s využitím pohybových her, psychomotoriky, výchovy v přírodě a dramatické výchovy. MŠMT. 2016.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)