Mgr. Zdeněk Hamřík, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585636250

Katedra rekreologie

Fakulta tělesné kultury

FTK NC budova pedagogů

3.24

odborný asistent

Vedoucí Katedry rekreologie FTK UP v Olomouci. Ve své odborné práci se zabývá problematikou volného času, zdravého a aktivního životního stylu a tvorbou politik a strategií podpory pohybové aktivity na národní a komunální úrovni. Je vedoucím pracovní skupiny Physical Activity Focus Group v rámci HBSC - Health Behaviour in School-aged Children ČR, největší výzkumné studie o zdraví a životním stylu dětí Evropě. Aktivně spolupracuje Ministerstvem zdravotnictví ČR, je gestorem Akčního plánu podpory pohybové aktivity v rámci Národní strategie Zdraví 2020. Pracuje jako člen expertního týmu Místní agendy 21 při Národní síti Zdravých měst ČR. Na Katedře rekreologie FTK UP v Olomouci je řešitelem řady výzkumných a rozvojových projektů (Education and Culture DG, ESF, FRVŠ a dalších). Je členem International Society for Physical Activity and Health, Sedentary Behaviour Research Network či České kinantropologické společnosti.

Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:

  • Vedoucí katedry/ústavu/kliniky (3. 1. 2011 – 31. 12. 2021)
  • Člen AS fakulty (9. 2. 2018 – 31. 12. 2020)
VYBRANÉ PUBLIKACE
Gába A., Baďura P., Vorlíček M., Dygrýn J., Hamřík Z., Kudláček M., Rubín L., Sigmund E., Sigmundová D., Vašíčková J. The Czech Republic's 2022 Report Card on Physical Activity for Children and Youth: A rationale and comprehensive analysis. Journal of Exercise Science & Fitness. 2022. (ČLÁNEK)
Parker K., Hallingberg B., Eriksson Ch., Ng K., Hamřík Z., Kopcakova J., Movsesyan E., Melkukova M., Abdrakhmanova S., Baďura P. Typologies of joint family activities and associations with mental health and wellbeing among adolescents from four countries. JOURNAL OF ADOLESCENT HEALTH. 2022. (ČLÁNEK)
Baďura P., Hamřík Z., Maxim D., Inese G., Marta M., Fürstová J., Kopcakova J., Pickett W. After the bell: adolescents’ organised leisure-time activities and well-being in the context of social and socioeconomic inequalities. JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY AND COMMUNITY HEALTH. 2021. (ČLÁNEK)
Gába A., Rubín L., Baďura P., Roubalová E., Sigmund E., Kudláček M., Sigmundová D., Dygrýn J., Hamřík Z. Results from the Czech Republic’s 2018 Report Card on physical activity for children and youth. Journal of Physical Activity & Health. 2018. (ČLÁNEK)
Sigmund E., Baďura P., Sigmundová D., Voráčová J., Zacpal J., Kalman M., Pavelka J., Vokáčová J., Hobza V., Hamřík Z. Trends and correlates of overweight/obesity in Czech adolescents in relation to family socioeconomic status over a 12-year study period (2002–2014). BMC Public Health. 2018. (ČLÁNEK)
Voráčová J., Baďura P., Hamřík Z., Holubčíková J., Sigmund E. Unhealthy eating habits and participation in organized leisure-time activities in Czech adolescents. European Journal of Pediatrics. 2018. (ČLÁNEK)
Pavelka J., Sigmundová D., Hamřík Z., Kalman M., Sigmund E., Mathisen F. Trends in active commuting to school among Czech schoolchildren from 2006 to 2014. Central European Journal of Public Health. 2017. (ČLÁNEK)
Hamřík Z., Sigmundová D., Pavelka J., Kalman M., Sigmund E. Trends in Overweight and Obesity in Czech Schoolchildren from 1998 to 2014. Central European Journal of Public Health. 2017. (ČLÁNEK)
Hamřík Z., Bobáková D., Kalman M., Dankulincová Veselská Z., Klein D., Madarasová Gecková A. Physical activity and screen-based activity in healthy development of school-aged children. Central European Journal of Public Health. 2015. (ČLÁNEK)
Sigmundová D., Sigmund E., Hamřík Z., Kalman M., Pavelka J., Frömel K. Sedentary behaviour and physical activity of randomised sample of czech adults aged 20–64 years: IPAQ and GPAQ studies between 2002 and 2011. Central European Journal of Public Health. 2015. (ČLÁNEK)
Sigmund E., Sigmundová D., Baďura P., Kalman M., Hamřík Z., Pavelka J. Temporal trends in overweight and obesity, physical activity and screen time among Czech adolescents from 2002 to 2014: A national Health Behaviour in School-Aged Children study. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2015. (ČLÁNEK)
Hamřík Z., Sigmundová D., Kalman M., Pavelka J., Sigmund E. Physical activity and sedentary behaviour in Czech adults: Results from the GPAQ study. European Journal of Sport Science. 2014. (ČLÁNEK)
Sigmundová D., Sigmund E., Hamřík Z., Kalman M. Trends of overweight and obesity, physical activity and sedentary behaviour in Czech schoolchildren: HBSC study. European Journal of Public Health. 2014. (ČLÁNEK)
Gába A., Rubín L., Baďura P., Materová E., Sigmund E., Sigmundová D., Dygrýn J., Kudláček M., Hamřík Z. Results from the Czech Republic’s 2018 Report Card on Physical Activity for Children and Youth. 2019. (PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER)
Gába A., Baďura P., Dygrýn J., Hamřík Z., Kudláček M., Rubín L., Sigmund E., Sigmundová D., Vašíčková J., Vorlíček M. Národní zpráva o pohybové aktivitě českých dětí a mládeže 2022. 2022. (ZPRÁVA)
Gába A., Baďura P., Dygrýn J., Hamřík Z., Jakubec A., Kudláček M., Materová E., Rubín L., Sigmund E., Sigmundová D., Suchomel A. Národní zpráva o o pohybové aktivitě českých dětí a mládeže. 2019. (ZPRÁVA)
ČLÁNEK
Brindley C., Hamřík Z., Kleszczewska D., Dzielska A., Mazur J., Haug E., Kopcakova J., Marques A., Altenburg T., Demetriou Y., Bucksch J. Gender-specific social and environmental correlates of active travel to school in four European countries: the HBSC Study. Frontiers in Public Health. 2023.
Hallingberg B., Parker K., Eriksson Ch., Ng K., Hamřík Z., Kopcakova J., Movsesyan E., Melkumova M., Abdrakhmanova S., Baďura P. Joint family activities and adolescent health and wellbeing: further considerations following the war in Ukraine. JOURNAL OF ADOLESCENT HEALTH. 2022.
Hobza V., Hamřík Z., Maráček M. Organized sport activities of 11 to 15-year-old adolescents: Trends from 2010–2018 and socioeconomic context. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2022.
Janečková K., Hamřík Z., Matúšová M., Baďura P. “I am going out!” – lifestyle sports and physical activity in adolescents. BMC PUBLIC HEALTH. 2021.
Haugh E., Smith ORF., Bucksch J., Brindley C., Pavelka J., Hamřík Z., Inchley J., Roberts Ch., Mathisen FKS., Sigmundová D. 12-year trends in active school transport across four European countries – findings from the Health Behaviour in School-Aged Children (HBSC) study. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2021.
Bucksch J., Kopcakova J., Inchley J., Troped P., Sudeck G., Sigmundová D., Nalecz H., Borraccino A., Salonna F., Veselska Z., Hamřík Z. Associations between perceived social and physical environmental variables and physical activity and screen time among adolescents in four European countries. International Journal of Public Health. 2019.
Gába A., Rubín L., Sigmund E., Baďura P., Dygrýn J., Kudláček M., Sigmundová D., Materová E., Hamřík Z., Jakubec A., Suchomel A. Executive summary of the Czech Republic's 2018 Report Card on Physical Activity for Children and Youth. Acta Gymnica. 2019.
Ng K., Baďura P., Dzielska A., Kokko S., Woods CB., Hamřík Z. Test-retest reliability of survey items on ownership and use of physical activity trackers. Acta Gymnica. 2019.
Sigmund E., Baďura P., Sigmundová D., Pavelka J., Voráčová J., Hobza V., Zacpal J., Hamřík Z., Půžová Z., Kalman M. Trendy a koreláty obezity českých adolescentů ve vztahu k socioekonomickýmu statusu rodin mezi lety 2002-2018. Prakticky Lekar. 2019.
Sigmundová D., Sigmund E., Tesler R., Ng KW., Hamřík Z., Mathisen FKS., Inchley J., Bucksch J. Vigorous physical activity in relation to family affluence: time trends in Europe and North America. International Journal of Public Health. 2019.
Hobza V., Hamřík Z., Jens B., Bart DC. The family affluence scale as an indicator for socioeconomic status: Validation on regional income differences in the Czech Republic. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2017.
Sigmundová D., Sigmund E., Bucksch J., Baďura P., Kalman M., Hamřík Z. Trends in screen time behaviours in Czech schoolchildren between 2002 and 2014: HBSC study. Central European Journal of Public Health. 2017.
Bucksch J., Sigmundová D., Hamřík Z., Troped PJ., Melkevik O., Ahluwalia N., Borraccino A., Tynjälä J., Kalman M., Inchley J. International trends in adolescent screen-time behaviors from 2002 to 2010. Journal of Adolescent Health. 2016.
Brindová D., Veselská Z., Klein D., Hamřík Z., Sigmundová D., Dijk J., Reijneveld SA., Madarasová Gecková A. Is the association between screen-based behaviour and health complaints among adolescents moderated by physical activity? International Journal of Public Health. 2015.
Kalman M., Inchley J., Sigmundová D., Iannotti R., Hamřík Z., Haug E., Bucksch J. Secular trends in moderate-to-vigorous physical activity in 32 countries from 2002 to 2010: a cross-national perspective. The European Journal of Public Health. 2015.
Bobáková D., Hamřík Z., Baďura P., Sigmundová D., Nalecz H., Kalman M. Test-retest reliability of selected physical activity and sedentary behaviour HBSC items in the Czech Republic, Slovakia and Poland. International Journal of Public Health. 2015.
KNIHA - CELEK
Ješina O., Hamřík Z., Bartoňová R., Janečka Z., Kalman M., Kučera M., Panská S., Rybová L., Vyhlídal T. Podpora aplikovaných pohybových aktivit v kontextu volného času. 2011.
ABSTRAKT
Gába A., Rubín L., Baďura P., Materová E., Sigmund E., Sigmundová D., Dygrýn J., Kudláček M., Hamřík Z. Results from the Czech Republic’s 2018 Report Card on Physical Activity for Children and Youth. Abstract book for the ISBNPA 2019 Annual Meeting in Prague. 2019.
Ješina O., Madarasová-Gecková A., Kalman M., Kudláček M., Vyhlídal T., Janečka Z., Brindová D., Kučera M., Mikeška D., Wittmannová J., Baloun L., Grygarová V., Hamřík Z. Innovative approach to monitoring the determinant affecting the lifestyle of children and youth with disabilities and long-term illness. European Journal of Adapted Physical Activity. 2016.
Baďura P., Bobáková D., Hamřík Z., Sigmundová D., Kalman M. Test-retest reliability of the questionnaire on physical activity and sedentary behaviour. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2014.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Gába A., Baďura P., Vorlíček M., Dygrýn J., Hamřík Z., Kudláček M., Rubín L., Sigmund E., Sigmundová D., Vašíčková J. The Czech Republic’s 2022 Report Card on Physical Activity for Children and Youth. 2022.
AUDIOVIZUÁLNÍ MATERIÁL
Vyhlídal T., Janečka Z., Partyš M., Zajíček K., Paxa M., Mandová Vojnarová D., Buka M., Ješina O., Kudláček M., Hamřík Z., Vaca V., Kopecký K. Už to také dokážu. Už to také dokážu. 2013.
ZPRÁVA
Hamřík Z., Baďura P., Hollein T., Kalman M., Pavelka J., Sigmundová D. Životní styl a zdraví dětí a školáků ve městě Chrudim. 2015.
Hamřík Z., Baďura P., Kalman M., Pavelka J., Sigmundová D., Vokáčová J. Zpráva o životním stylu a zdraví dětí a školáků v Kopřivnici. 2014.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)