Mgr. Pavel Háp, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585636515

Katedra sportu

Fakulta tělesné kultury

FTK NC budova pedagogů

NA 2.14

odborný asistent - proděkan

Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:

  • Člen AS fakulty (1. 9. 2012 – )
ČLÁNEK
Lehnert M., Sigmund M., Lipinska P., Vařeková R., Hroch M., Gonosová Z., Šťastný P., Háp P., Zmijewski P. Training-induced changes in physical performance can be achieved without body mass reduction after eight week of strength and injury prevention oriented programme in volleyball female players. Biology of Sport. 2017.
Lehnert M., Stejskal P., Háp P., Vavák M. Load intensity in volleyball game like drills. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2008.
Lehnert M., Stromšík P., Janura M., Háp P. Analýza smečovaného podání. Metodický spravodaj Asociácie trénerov volejbalu na Slovensku. 2002.
Lehnert M., Háp P., Janura M., Stromšík P. Assessment of spike serve toss stability - presumption of the training process control. Wychowanie fizyczne i sport. 2002.
Stromšík P., Háp P., Lehnert M., Haník Z. Characteristics of spike serves of best players at the European senior men's volleyball championships 2001. Wychowanie fizyczne i sport. 2002.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Háp P., Jančíková M. Analýza vnějšího zatížení hráček volejbalu v utkání. In Tomajko D. (Eds.) Sborník vědeckých prací Sportovní hry. 2011.
Weisser R., HŮLKA K., BĚLKA J., HÁP P. Ověření monitorovacího software Video Manual Motion Tracker 1.0 ve fotbale. In Tomajko D. (Eds.) Sportovní hry (sborník vědeckých prací). 2011.
Háp P., Stejskal P., Jakubec A., Botek M. Metodika analýzy zatížení hráčů volejbalu v utkání. In Hůlka K. (Eds.) Sportovní hry 2007. 2007.
Háp P. Zatížení hráčů volejbalu v utkání [CD]. Konference plná barev. 2007.
Háp P., Prycl T. Manipulace se zatížením ve volejbalu mládeže. Zborník vedeckých prác Katedry hier FTVŠ UK Bratislava. 2005.
Háp P., Prycl T. Manipulace se zatížením ve volejbalu mládeže. In Tomajko D. (Eds.) Efekty pohybového zatížení v edukačním prostředí tělesné výchovy a sportu. 2004.
Háp P. Od techniky lobu ke smečovanému podání v přípravě mládeže. In Tomajko D. (Eds.) Těloolomouc 2003: sborník referátů z 5. pracovního setkání tělovýchovných pedagogů. 2004.
Lehnert M., Háp P., Janura M., Stromšík P. Assessment of spike serve toss stability - presumption of the training process control. In Lutoslawska G., Poliszczuk D., Stupnicki R. (Eds.) Wychowanie fizyczne i sport. 2002.
Háp P., Lehnert M., Stromšík P., Haník Z. Hodnocení stability nadhozu při smečovaném podání. In Argaj G. (Eds.) Aktuálne problémy vyučovania pohybových športových hier. 2002.
Stromšík P., Háp P., Lehnert M., Haník Z. Characteristics of spike serves of best players at the European Senior Men's Volleyball Championships 2001. Wychowanie fizyczne i sport. 2002.
Háp P., Lehnert M., Stromšík P., Haník Z. Vybrané charakteristiky smečovaného podání nejlepších hráčů ME mužů 2001 ve volejbalu. In Tomajko D. (Eds.) Efekty pohybového zatížení v edukačním prostředí tělesné výchovy a sportu. 2002.
Háp P., Lehnert M., Stromšík P., Janura M. Analýza smečovaného podání ve volejbalu s využitím 3D videografické vyšetřovací metody. In Čepička L. (Eds.) Sborník referátů z 5. mezinárodní vědecké konference Hry v programech tělovýchovných procesů. 2001.
Lehnert M., Háp P. Hlavní cvičení v tréninku aerobní vytrvalosti volejbalistů. Sborník referátů ze semináře Nové poznatky v kinantropologickém výzkumu. 2001.
Mazal F., Doleží M., Formánková S., Háp P., Miklánková L. Projekt karierového postupu v dalším vzdělávání učitelů TV. In Tilinger P., Rychtecký A., Perič T. (Eds.) Sport v České republice na začátku nového tisíciletí: sborník příspěvků národní konference. Díl 2. 2001.
Háp P., Zimmermannová L., Mazal F. Studium a volnočasové aktivity na Univerzitě Palackého. Sborník referátů z 3. mezinárodní vědecké konference Efekty pohybového zatížení v edukačním prostředí. 2001.
Lehnert M., Janura M., Háp P. Trénink sprintéra s pomůckou Maxi speed. Sborník referátů z 3. mezinárodního vědeckého semináře Efekty pohybového zatížení v edukačním prostředí tělesné výchovy a sportu. 2001.
KNIHA - CELEK
Bělka J., Hůlka K., Dudová K., Háp P., Hrubý M., Reich P. Teorie a didaktika sportovních her 1. 2021.
Lehnert M., Botek M., Sigmund M., Smékal D., Šťastný P., Malý T., Háp P., Bělka J., Neuls F. Kondiční trénink. 2014.
Lehnert M., Kudláček M., Bělka J., Háp P., Neuls F., Hůlka K., Viktorjeník D., Langer F., Kratochvíl J., Rozsypal R., Šťastný P. Sportovní trénink I. 2014.
Tomajko D., Bělka J., Háp P., Hůlka K., Weisser R. Organizace a pořádání turnajů ve sportovních hrách. 2013.
Bělka J., Háp P., Hůlka K., Weisser R. Sportovní hry – kondiční příprava – rozvoj rychlosti. 2013.
Háp P. Volejbal. 2013.
KAPITOLA V KNIZE
Weisser R., Háp P., Bělka J., Hůlka K., Hrubý V., Tomčík J. Využití systémů video manual motion tracker 1.0 a micoach při monitorovaní pohybového zatížení ve fotbale. Tréningové a zápasové zaťaženie hráča v športových hrách. 2012.
ABSTRAKT
Vašíčková J., Háp P. Teacher´s perspectives of quality physical education in the Czech Republic – partial results from EuPEO project. In Torrents C., Sebastiani EM. (Eds.) Sport, physical education and performing arts as tools of social transformation. Abstract book. 2019.
Lehnert M., Urban J., Háp P., Procházka J. Muscle strength of hamstrings and quadriceps in junior footballers from the point of view of dominance. World Congress of Performance Analysis of Sport IX. 2012.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Vašíčková J., Háp P., Formánková S. Česká společnost učitelů tělesné výchovy. 2014.
Háp P. Nebojme se volejbalu. 7. pracovní setkání tělovýchovných pedagogů Těloolomouc, Tělíčkooolomouc 2007. 2007.
Háp P. Útočný úder = atraktivní volejbal. 5. pracovní setkání tělovýchovných pedagogů Těloolomouc, Tělíčkoolomouc 2005. 2005.
Háp P. Manipulace se zatížením ve volejbalu mládeže. Mezinárodní vědecký seminář Efekty pohybového zatížení v edukačním prostředí TV a sportu. 2004.
Háp P. Nové trendy ve výuce volejbalu. 5. pracovní setkání tělovýchovných pedagogů Těloolomouc, Tělíčkoolomouc 2003. 2003.
Háp P. Hodnocení stability nadhozu při smečovaném podání. In Argaj G. (Eds.) Aktuálne problémy vyučovania pohybových športových hier. 2002.
Háp P. Stabilita nadhozu při smečovaném podání. Trénink a výučba v športových hrách. 2002.
Háp P. Vybrané charakteristiky smečovaného podání nejlepších hráčů ME mužů 2001 ve volejbalu. 4. mezinárodní vědecká konference Efekty pohybového zatížení v edukačním prostředí tělesné výchovy a sportu. 2002.
Háp P. Analýza smečovaného podání ve volejbalu s využitím 3D videografické vyšetřovací metody. In Čepička L. (Eds.) 5. mezinárodní vědecká konference Hry v programech tělovýchovných procesů. 2001.
Háp P. Volejbal začátečníků. 4. pracovní setkání tělovýchovných pedagogů Těloolomouc, Tělíčkoolomouc 2001. 2001.
Háp P. Studium a volnočasové aktivity na Univerzitě Palackého. Efekty pohybového zatížení v edukačním prostředí tělesné výchovy. 2000.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Viktorjeník D., Formánková S., Háp P., Buben J., Bělka J., Dub J., Hůlka K., Kováčová L., Langer F., Lehnert M., Machová I., Bank Navrátíková T., Poláková M., Prukner V., Reich P., Štěpán J., Tomajko D., Weisser R. Těloolomouc 2014. 2014.
SOFTWARE
Mráz Ĺ., Šimek M., Kočan T., Prachař P., Prycl D., Hůlka K., Bělka J., Háp P. Software pro statistickou analýzu dat. 2018.
PROJEKT
Bělka J., Háp P., Viktorjeník D., Kováčová L., Buben J. Inovace trsu předmětů Sportovních specializací 1 (fotbalu, házené, basketbalu, plavání a atletiky). FTK UP Olomouc. 2016.
Háp P., Kudláček M., Šafář M., Ješina O., Kudláček M., Vašíčková J., Formánková S., Svozil Z., Bělka J., Dub J., Poláková M., Petr M., Harvanová J., Svoboda A., Vyhlídal T., Pernicová H., Půža M., Tavel P., Baloun L. Společenství praxe pro rozvoj sociálních a občanských kompetencí: zkušenostní učení s využitím pohybových her, psychomotoriky, výchovy v přírodě a dramatické výchovy. MŠMT. 2016.
Prycl D., Hůlka K., Bělka J., Háp P., Hapková I. Výzkum fúze dat z MEMS senzorů a nové širokopásmové rádiové technologie pro analýzu mikropohybů osob. Ministerstvo průmyslu a obchodu. 2016.
Bělka J., Háp P., Kováčová L., Viktorjeník D., Buben J. Inovace trsu předmětů Sportovních specializací 1 (fotbalu, házené, basketbalu, plavání a atletiky). Univerzita Palackého v Olomouci (FRUP). 2015.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)