Studenti se specifickými požadavky

Univerzita Palackého považuje za jednu ze svých priorit trvalou podporu péče o studenty se specifickými vzdělávacími potřebami a již několik let koncipuje a postupně realizuje systém, který vede k vyrovnání příležitostí ke studiu u uchazečů a studentů s různými druhy zdravotního postižení.

Celouniverzitním pracovištěm poskytujícím služby studentům s postižením je Centrum podpory studentům se specifickými potřebami. Na Fakultě tělesné kultury funguje speciální jednotka Centrum aplikovaných pohybových aktivit (Centrum APA), které poskytuje služby a poradenství studentům se specifickými potřebami. Prvotní komunikace se studentem a často i jeho rodiči bývá navázána při dni otevřených dveří, dále pokračuje při podpoře u přijímacího řízení a jeho modifikacích, jsou-li třeba. V průběhu studia jsou pak studentům poskytovány služby tlumočení výukových hodin do znakového jazyka, přepis látky do psané formy, pedagogické asistence především v praktických hodinách a na sportovních kurzech. Se studenty a vyučujícími spolupracujeme na úpravách studijních požadavků a tvorbě individuálních studijních plánů. Při tvorbě těchto plánů je potřeba zohledňovat specifika pohybových a sportovních předmětů a programů. Vzhledem k těmto specifikám při studiu na FTK disponuje Centrum APA širokou škálou sportovně kompenzačních pomůcek (monoski, handbike, tandemové kolo, sportovní vozík), které jsou k dispozici studentům s postižením a umožňují jim absolvovat veškeré předměty a kurzy (basketbal, kurz zimního lyžování) v plném rozsahu. Řád půjčovny sportovně-kompenzačních pomůcek naleznete na webových stránkách Centra APA.

Centrum APA je tedy specializovaným fakultním pracovištěm pro studenty s postižením především v oblasti pohybových aktivit (poskytuje podporu v oblasti pohybových aktivit i studentům dalších fakult UP). Spolupracuje s celouniverzitním Centrem podpory studentů se specifickými potřebami, které disponuje kvalitními kompenzačními pomůckami, které jsou k dispozici studentům se specifickými potřebami.

Nejčastěji na FTK studují studenti s tělesným a sluchovým postižením. Našimi studenty jsou i studenti s poruchami učení nebo komunikace. Kromě plnohodnotného zapojení do výuky, včetně sportovních kurzů nabízíme možnost volnočasového vyžití pod vedením odborníků.

Hlavní kampus FTK je kompletně bezbariérový – budova děkanátu, budova kateder, menza. Koleje přímo v areálu jsou vybaveny bezbariérovými pokoji. I další budovy, ve kterých probíhá výuka jsou bezbariérové, či je vstup zajištěn intervencí Centra APA.

Důležité kontakty

| Centrum podpory studentů se specifickými potřebami

Mgr. Lucie Ješinová
koordinátor pro studenty s omezením hybnosti, se specifickými poruchami učení, příp. dalšími specifickými potřebami
E: lucie.jesinova@upol.cz
T: +420 775 940 627
kancelář: NC 2.29

Mgr. BcA. Pavel Kučera
koordinátor pro studenty se sluchovým postižením
E: pavel.kucera@upol.cz
T: +420 605 223 305
kancelář: NC 2.29

| Centrum APA - půjčovna sportovně-kompenzačních pomůcek

Mgr. Daniel Mikeška
koordinátor služeb Centra APA
E: daniel.mikeska@upol.cz
T: 585 636 356
M: 604 900 321

Hana Studená
vyzvednutí a vrácení pomůcek
T: 585 636 045

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)