Státní závěrečná zkouška

Bakalářské studium

Obsah a rozsah

Aplikovaná tělesná výchova

Státní závěrečná zkouška se skládá z těchto částí:

Aplikované pohybové aktivity

Státní závěrečná zkouška se skládá z těchto částí:

Fyzioterapie

Státní závěrečná zkouška se skládá z těchto částí:

Ochrana obyvatelstva

Státní závěrečná zkouška se skládá z těchto částí:

Rekreologie

Pro studenty zapsané ke studiu v AR 2016/2017 a později se státní závěrečná zkouška skládá z těchto částí:

Pro studenty zapsané ke studiu v AR 2015/2016 se státní závěrečná zkouška skládá z těchto částí:

Pro studenty zapsané ke studiu v AR 2014/2015 a dříve se státní závěrečná zkouška skládá z těchto částí:

Tělesná výchova (dvouoborové studium)

Státní závěrečná zkouška se skládá z těchto částí:

Tělesná výchova a sport

Státní závěrečná zkouška se skládá z těchto částí:

Trenérství a sport

Státní závěrečná zkouška se skládá z těchto částí:

Rozpis

V tabulce níže jsou vypsány všechny termíny SZZ. Svůj rozpis najdete podle svého studijního oboru a podle jednotlivých částí SZZ, na které jste se přihlásili. 

TermínOborČást SZZPředsedaRozpis
různéFyzioterapieVšechnyprof. OpavskýXLSX
26.08.2019Aplikovaná tělesná výchova
Aplikované pohybové aktivity
Aplikované pohybové aktivity
Speciální pedagogika
doc. KudláčekPDF
27.08.2019Ochrana obyvatelstvaOchrana obyvatelstvadoc. NovákPDF
28.08.2019Aplikovaná tělesná výchova
Aplikované pohybové aktivity
Obhajoba bakalářské prácedoc. KudláčekPDF
02.09.2019Tělesná výchova a sportTeorie a didaktika sportuprof. PsottaPDF
02.09.2019Rekreologie

Rekreologie
Management životního stylu
Management rekreace
a sportu
Management rekreace a zážitková pedagogika

dr. HamříkPDF
03.09.2019RekreologieObhajoba bakalářské prácedr. KudláčekPDF
04.09.2019Aplikovaná tělesná výchova
Aplikované pohybové aktivity
Ochrana obyvatelstva
Rekreologie
Tělesná výchova (dvouoborové studium)
Tělesná výchova a sport
Trenérství a sport
Pedagogická způsobilostdr. ŠafářPDF
05.09.2019Aplikovaná tělesná výchova
Aplikované pohybové aktivity
Ochrana obyvatelstva
Rekreologie
Tělesná výchova (dvouoborové studium)
Tělesná výchova a sport
Trenérství a sport
Pedagogická způsobilostdr. ŠafářPDF
06.09.2019Aplikované pohybové aktivityRekreologiedr. HoffmannováPDF
16.09.2019Tělesná výchova (dvouoborové studium)
Tělesná výchova a sport
Tělesná výchova a sport
Obhajoba bakalářské práce
doc. PelclováPDF
16.09.2019Tělesná výchova (dvouoborové studium)
Tělesná výchova a sport
Tělesná výchova a sport
Obhajoba bakalářské práce
doc. SigmundováPDF
16.09.2019

Tělesná výchova (dvouoborové studium)
Tělesná výchova a sport
Ochrana obyvatelstva

Tělesná výchova a sport
Obhajoba bakalářské práce
doc. SvozilPDF
17.09.2019Tělesná výchova (dvouoborové studium)
Tělesná výchova a sport
Tělesná výchova a sport
Obhajoba bakalářské práce
doc. PelclováPDF
17.09.2019Tělesná výchova (dvouoborové studium)
Tělesná výchova a sport
Tělesná výchova a sport
Obhajoba bakalářské práce
doc. PřidalováPDF
17.09.2019Tělesná výchova (dvouoborové studium)
Tělesná výchova a sport
Ochrana obyvatelstva
Tělesná výchova a sport
Obhajoba bakalářské práce
doc. SigmundováPDF
18.09.2019Tělesná výchova (dvouoborové studium)
Tělesná výchova a sport
Aplikovaná tělesná výchova
Tělesná výchova a sport
Obhajoba bakalářské práce
doc. PřidalováPDF
18.09.2019Tělesná výchova (dvouoborové studium)
Tělesná výchova a sport
Tělesná výchova a sport
Obhajoba bakalářské práce
doc. SigmundováPDF
18.09.2019Trenérství a sportTrenérství a sport
Management a ekonomika sportu
Obhajoba bakalářské práce
doc. LehnertPDF

Navazující magisterské studium

Obsah a rozsah

Aplikovaná tělesná výchova

Státní závěrečná zkouška se skládá z těchto částí:

Aplikované pohybové aktivity

Státní závěrečná zkouška se skládá z těchto částí:

Fyzioterapie

Státní závěrečná zkouška se skládá z těchto částí:

Rekreologie

Státní závěrečná zkouška se skládá z těchto částí:

pro studenty, kteří zahájili studium v AR 2016/2017 a později

pro studenty, kteří zahájili studium v AR 2015/2016 a dříve

Tělesná výchova (dvouoborové studium)

Státní závěrečná zkouška se skládá z těchto částí:

Tělesná výchova a sport

Státní závěrečná zkouška se skládá z těchto částí:

Trenérství a management sportu

Metodické doporučení pro studenty oboru Trenérství a management sportu

Státní závěrečná zkouška se skládá z těchto částí:

Rozpis

V tabulce níže jsou vypsány všechny termíny SZZ. Svůj rozpis najdete podle svého studijního oboru a podle jednotlivých částí SZZ, na které jste se přihlásili.

TermínOborČást SZZPředsedaRozpis
různéFyzioterapieVšechnyprof. OpavskýXLSX
27.08.2019Aplikovaná tělesná výchova
Aplikované pohybové aktivity
Didaktika aplikovaných pohybových aktivit
Speciální pedagogika
doc. KudláčekPDF
28.08.2019Aplikovaná tělesná výchova
Aplikované pohybové aktivity
Obhajoba diplomové prácedoc. KudláčekPDF
02.09.2019Tělesná výchova a sportTeorie a didaktika sportuprof. PsottaPDF
03.09.2019Aplikovaná tělesná výchova
Aplikované pohybové aktivity
Tělesná výchova (dvouoborové studium)
Tělesná výchova a sport
Učitelská způsobilostdoc. SvozilPDF
04.09.2019RekreologieRekreologie
Management rekreace a cestovního ruchu
Aktivní formy cestovního ruchu
Výchova v přírodě
Management a ekonomika v rekreologii
Životní styl a zdraví
prof. JirásekPDF
05.09.2019RekreologieObhajoba diplomové práceprof. JirásekPDF
13.09.2019Tělesná výchova (dvouoborové studium)
Tělesná výchova a sport
Učitelství předmětu TV
Obhajoba diplomové práce
prof. JanuraPDF
19.09.2019Tělesná výchova (dvouoborové studium)
Tělesná výchova a sport
Učitelství předmětu TV
Obhajoba diplomové práce
prof. FrömelPDF
19.09.2019

Aplikovaná tělesná výchova
Tělesná výchova (dvouoborové studium)
Tělesná výchova a sport

Učitelství předmětu TV
Obhajoba diplomové práce
prof. SigmundPDF
19.09.2019Trenérství a management sportuTrenérství
Management sportu
Obhajoba diplomové práce
doc. LehnertPDF
20.09.2019Tělesná výchova (dvouoborové studium)
Tělesná výchova a sport
Učitelství předmětu TV
Obhajoba diplomové práce
prof. FrömelPDF