Administrativa

Normy a vnitřní předpisy

Fakultní normy a vnitřní předpisy naleznete na úřední desce FTK.

Univerzitní normy a vnitřní předpisy naleznete na webových stránkách UP.

Bezpečnost práce a požární ochrana

Dokumenty k bezpečnosti práce a požární ochraně naleznete na webových stránkách UP.

Praktické informace

Veškeré informace jsou dostupné na webových stránkách univerzity. Kliknutím na příslušný odkaz budete přesměrování na příslušnou stránku.

Kontakt na administrativu FTK

| Oddělení ekonomické

Lenka Schovánková
vedoucí ekonomického oddělení
T: +420 585 636 030
E: lenka.schovankova@upol.cz
místnost: NA 322

Sylva Hrubá
všeobecná účetní
T: +420 585 636 043
E: sylva.hruba@upol.cz
místnost: NA 320

Bc. Renáta Vaďurová
všeobecná účetní, referentka pro Výcvikové středisko Pastviny
T: +420 585 636 034
E: renata.vadurova@upol.cz
místnost: NA 323

Dita Vetešníková
referentka technické evidence
T: +420 585 636 036
E: dita.vetesnikova@upol.cz
místnost: NA 320

| Oddělení personálně-mzdové

Mgr. Ladislava Meluchová
personální referentka
T: +420 585 636 032
E: ladislava.meluchova@upol.cz
místnost: NA 310

Šárka Voříšková
mzdová účetní
T: +420 585 636 031
E: sarka.voriskova@upol.cz
místnost: NA 310

| Pokladna, podatelna, archiv

Helena Stránská
pokladní, referentka pro podatelnu a archiv
T: +420 585 636 033
E: helena.stranska@upol.cz
místnost: NA 315

Věra Kalinová
referentka spisové služby
T: +420 585 636 312
E: vera.kalinova@upol.cz
místnost: NA 212

| Oddělení provozní

Ing. Miloslav Konrád
vedoucí správy budov
T: +420 585 636 020
E: miloslav.konrad@upol.cz
místnost: NA 321

sklad sportovně-technického vybavení
půjčovna sportovně kompenzačních pomůcek – více informací zde
Hana Studená

T: +420 585 636 045
E: hana.studena@upol.cz
místnost: NC 020

kustod | budova Hynaisova
Josef Hlobil

T: +420 585 636 071

údržba
T: +420 585 636 071
Josef Cholasta
Vladimír Pauch
Petr Šebesta

úklid
budova děkanátu (NA)

Jindřiška Piňosová
Hana Seiberová
Zdeňka Slehová

budova pedagogů (NC)
Hana Studená
Pavlína Kubíčková

budova Hynaisova
Irena Dofková

vrátnice
budova děkanátu (NA)
T: +420 585 636 080
M: +420 728 999 842
E: ftkdekanat@upol.cz
Jana Koláčková
Růžena Mašlejová
Eva Stejskalová
Jaroslava Tesařová

budova pedagogů (NC)
T: +420 585 636 090
E: ftkpedagogove@upol.cz
Libuše Gužiaková
Ing. Jaroslav Pitner

budova Hynaisova
T: +420 585 636 520
E: hynaiska@upol.cz
Marie Nesslerová
Ing. Bedřich Bílek