Státní závěrečná zkouška

Bakalářské studium

Obsah a rozsah

Aplikovaná tělesná výchova

Státní závěrečná zkouška se skládá z těchto částí:

Aplikované pohybové aktivity

Státní závěrečná zkouška se skládá z těchto částí:

Fyzioterapie

Státní závěrečná zkouška se skládá z těchto částí:

Ochrana obyvatelstva

Státní závěrečná zkouška se skládá z těchto částí:

Rekreologie

Pro studenty zapsané ke studiu v AR 2014/2015 a dříve se státní závěrečná zkouška skládá z těchto částí:

Pro studenty zapsané ke studiu v AR 2015/2016 a později se státní závěrečná zkouška skládá z těchto částí:

Tělesná výchova (dvouoborové studium)

Státní závěrečná zkouška se skládá z těchto částí:

Tělesná výchova a sport

Státní závěrečná zkouška se skládá z těchto částí:

Trenérství a sport

Státní závěrečná zkouška se skládá z těchto částí:

Rozpis

V tabulce níže jsou vypsány všechny termíny SZZ. Svůj rozpis najdete podle svého studijního oboru a podle jednotlivých částí SZZ, na které jste se přihlásili. 

TermínOborČást SZZPředsedaRozpis
12.-14. 9. 2018FyzioterapieVšechny částiprof. OpavskýXLSX
Aplikovaná tělesná výchova
Aplikované pohybové aktivity
Ochrana obyvatelstva
Rekreologie
Tělesná výchova (dvouoborové studium)
Tělesná výchova a sport
Trenérství a sport
Pedagogická způsobilostdr. Šafář
Tělesná výchova a sportTeorie a didaktika sportudoc. Lehnert
Aplikovaná tělesná výchova
Aplikované pohybové aktivity
Ochrana obyvatelstva
Rekreologie
Tělesná výchova (dvouoborové studium)
Tělesná výchova a sport
Trenérství a sport
Pedagogická způsobilostdr. Šafář
Aplikovaná tělesná výchova
Aplikované pohybové aktivity
Aplikované pohybové aktivity
Speciální pedagogika
doc. Kudláček
Ochrana obyvatelstvaOchrana obyvatelstva
Obhajoba bakalářské práce
doc. Novák
Trenérství a sportTrenérství a sport
Management a ekonomika sportu
Obhajoba bakalářské práce
doc. Lehnert
Tělesná výchova (dvouoborové studium)
Tělesná výchova a sport
Tělesná výchova a sport
Obhajoba bakalářské práce
doc. Sigmundová
Aplikovaná tělesná výchova
Aplikované pohybové aktivity
Obhajoba bakalářské prácedoc. Kudláček
RekreologieRekreologie
Management rekreace a sportu
Management životního stylu
různí
Aplikovaná tělesná výchova
Tělesná výchova (dvouoborové studium)
Tělesná výchova a sport
Tělesná výchova a sportdoc. Svozil
Aplikované pohybové aktivityRekreologiedr. Hamřík
RekreologieObhajoba bakalářské práceDoc. Hobza
Tělesná výchova (dvouoborové studium)
Tělesná výchova a sport
Tělesná výchova a sport
Obhajoba bakalářské práce
doc. Přidalová

Tělesná výchova (dvouoborové studium)
Tělesná výchova a sport
Ochrana obyvatelstva

Tělesná výchova a sportdoc. Přidalová
Aplikovaná tělesná výchovaTělesná výchova a sport
Obhajoba bakalářské práce
doc. Pelclová
Aplikovaná tělesná výchova
Tělesná výchova (dvouoborové studium)
Tělesná výchova a sport
Tělesná výchova a sport
Obhajoba bakalářské práce
doc. Svozil
Tělesná výchova (dvouoborové studium)
Tělesná výchova a sport
Tělesná výchova a sport
Obhajoba bakalářské práce
doc. Pelclová

Navazující magisterské studium

Obsah a rozsah

Aplikovaná tělesná výchova

Státní závěrečná zkouška se skládá z těchto částí:

Aplikované pohybové aktivity

Státní závěrečná zkouška se skládá z těchto částí:

Fyzioterapie

Státní závěrečná zkouška se skládá z těchto částí:

Rekreologie

Státní závěrečná zkouška se skládá z těchto částí:

pro studenty, kteří zahájili studium v AR 2016/2017 a později

pro studenty, kteří zahájili studium v AR 2015/2016 a dříve

Tělesná výchova (dvouoborové studium)

Státní závěrečná zkouška se skládá z těchto částí:

Tělesná výchova a sport

Státní závěrečná zkouška se skládá z těchto částí:

Trenérství a management sportu

Metodické doporučení pro studenty oboru Trenérství a management sportu

Státní závěrečná zkouška se skládá z těchto částí:

Rozpis

V tabulce níže jsou vypsány všechny termíny SZZ. Svůj rozpis najdete podle svého studijního oboru a podle jednotlivých částí SZZ, na které jste se přihlásili.

TermínOborČást SZZPředsedaRozpis
Tělesná výchova a sportTeorie a didaktika sportuprof. Psotta
12.-14. 9. 2018FyzioterapieVšechny částiprof. OpavskýXLSX
Aplikovaná tělesná výchova
Aplikované pohybové aktivity
Ochrana obyvatelstva
Tělesná výchova (dvouoborové studium)
Tělesná výchova a sport
Učitelská způsobilostdoc. Svozil
RekreologieAktivní formy cestovního ruchu
Výchova v přírodě
Management a ekonomika v rekreologii
Rekreologie
Životní styl a zdraví
doc. Hobza
RekreologieObhajoba diplomové práceprof. Jirásek
Rekreologie
Aplikované pohybové aktivity
Rekreologie
Management životního stylu
Management rekreace a cestovního ruchu
prof. Jirásek
Tělesná výchova (dvouoborové studium)
Tělesná výchova a sport
Učitelství předmětu TV
Obhajoba diplomové práce
prof. Janura
Tělesná výchova a sportOchrana obyvatelstva
Obhajoba diplomové práce
doc. Novák
Tělesná výchova (dvouoborové studium)
Tělesná výchova a sport
Učitelství předmětu TV
Obhajoba diplomové práce
prof. Frömel
Aplikovaná tělesná výchova
Aplikované pohybové aktivity
Didaktika aplikovaných pohybových aktivit
Speciální pedagogika
doc. Kudláček
Tělesná výchova (dvouoborové studium)
Tělesná výchova a sport
Učitelství předmětu TV
Obhajoba diplomové práce
prof. Frömel
Aplikovaná tělesná výchova
Aplikované pohybové aktivity
Obhajoba diplomové prácedoc. Kudláček
Tělesná výchova (dvouoborové studium)
Tělesná výchova a sport
Učitelství předmětu TV
Obhajoba diplomové práce
doc. Sigmund
Tělesná výchova (dvouoborové studium)
Tělesná výchova a sport
Učitelství předmětu TVdoc. Sigmund
Trenérství a management sportuTrenérství
Management sportu
Obhajoba diplomové práce
doc. Lehnert