Administrativa

Vizuální styl UP

Manuál schváleného vizuálnímu stylu UP včetně podpůrných materiálů je k dispozici na webu Jednotného vizuálního stylu UP.

Další vytvořený materiál pro potřeby FTK UP je k dispozici zde:

Zelená kniha

Normy a vnitřní předpisy

Fakultní normy a vnitřní předpisy naleznete na úřední desce FTK.

Univerzitní normy a vnitřní předpisy naleznete na webových stránkách UP.

Bezpečnost práce a požární ochrana

Dokumenty k bezpečnosti práce a požární ochraně naleznete na webových stránkách UP.

Praktické informace

Veškeré informace jsou dostupné na webových stránkách univerzity. Kliknutím na příslušný odkaz budete přesměrování na příslušnou stránku.

Kontakt na administrativu FTK

| Oddělení ekonomické

Lenka Schovánková
vedoucí oddělení
T: +420 585 636 030
E: lenka.schovankova@upol.cz
místnost: NA 322

Sylva Hrubá
všeobecná účetní
T: +420 585 636 043
E: sylva.hruba@upol.cz
místnost: NA 320

Bc. Renáta Vaďurová
všeobecná účetní, referentka pro Výcvikové středisko Pastviny
T: +420 585 636 034
E: renata.vadurova@upol.cz
místnost: NA 323

Dita Vetešníková
referentka technické evidence
T: +420 585 636 036
E: dita.vetesnikova@upol.cz
místnost: NA 320

| Oddělení personálně-mzdové

Mgr. Ladislava Meluchová
personální referentka
T: +420 585 636 032
E: ladislava.meluchova@upol.cz
místnost: NA 310

Šárka Voříšková
mzdová účetní
T: +420 585 636 031
E: sarka.voriskova@upol.cz
místnost: NA 310

| Pokladna, podatelna, archiv

Helena Stránská
pokladní, referentka pro podatelnu
T: +420 585 636 033
E: helena.stranska@upol.cz
místnost: NA 315

Bc. Martina Pružincová
správkyně archivu
T: +420 585 636 308
E: martina.pruzincova@upol.cz
místnost: NC 146

| Oddělení provozní

Ing. Miloslav Konrád
vedoucí správy budov
T: +420 585 636 020
E: miloslav.konrad@upol.cz
místnost: NA 321

— vrátnice
budova děkanátu (NA)
T: +420 585 636 080
M: +420 704 856 131
E: ftkdekanat@upol.cz
Jana Koláčková
Eva Stejskalová
Jaroslava Tesařová

budova center (NB)
T: +420 585 636 710
E: recepce@acbaluo.cz

budova pedagogů (NC)
T: +420 585 636 090
E: ftkpedagogove@upol.cz
Libuše Gužiaková
František Piňos

budova Hynaisova (HY)
T: +420 585 636 520
E: hynaiska@upol.cz
Ing. Bedřich Bílek
Marie Nesslerová

— úklid
budova děkanátu (NA)

Gabriela Lužná
Jindřiška Piňosová
Hana Seiberová

budova center - CKV (NB)
Pavlína Pauchová
Hana Pokorná

budova pedagogů (NC)
Pavlína Kubíčková
Hana Studená

budova Hynaisova (HY)
Hana Studená

— údržba
T: +420 585 636 071
Josef Hlobil
Josef Cholasta
Lubomír Pauch
Petr Šebesta

sklad sportovně-technického vybavení
půjčovna sportovně-kompenzačních pomůcek – více informací zde
Hana Studená
T: +420 585 636 045
E: hana.studena@upol.cz
místnost: NC 020