Harmonogram AR

2016|2017

Harmonogram výuky na FTK

Akademický rok 2017–20181. 9. 201731. 8. 2018
 
Zimní semestr1. 9. 201711. 2. 2018
Bloková výuka*11. 9. 201717. 9. 2017
Výuka podle pravidelného rozvrhu18. 9. 201717. 12. 2017
Imatrikulace 1. ročníků prezenčního studia18. 9. 2017
Imatrikulace 1. ročníků kombinovaného studia3. 11. 2017
Sportovní den UP28. 9. 2017
Vánoční prázdniny18. 12. 20171. 1. 2018
Rektorské volno29. 12. 2017
Hlavní zkouškové období18. 12. 20174. 2. 2018
 
Letní semestr12. 2. 201831. 6. 2018
Bloková výuka*5. 2. 201811. 2. 2018
Akademický týden**19. 2. 201825. 2. 2018
Výuka podle pravidelného rozvrhu12. 2. 201813. 5. 2018
Bloková výuka* – talentové přijímací zkoušky23. 4. 201827. 4. 2018
Hlavní zkouškové období14. 5. 201830. 6. 2018
Sportovní den UP9. 5. 2018
Hlavní prázdniny1. 7. 201831. 8. 2018
 
Mezní termín pro splnění studijních povinností za akademický rok 2017/2018čtvrtek 6. září 2018
Mezní termín pro splnění studijních povinností za akademický rok 2018/2019čtvrtek 5. září 2019

*) Bloková výuka – v týdnu takto označeném neprobíhá výuka na FTK podle pravidelného rozvrhového schématu.
**) Akademický týden – výuka probíhá podle standardního rozvrhu.

Zápis předmětů

Harmonogram zápisu předmětů na akademický rok 2017/2018 se řídí Příkazem rektora UP č. B3-17/1.

Zápis předmětů na zimní semestr
Bakalářské studium
Studenti 1. ročníkůod 08:00 hod.5. 9. 201727. 9. 2017
Studenti 1. ročníků jednooborového kombinovaného studiaod 13:00 hod.29. 8. 201724. 9. 2017
Studenti 2. ročníkůod 11:00 hod.13. 7. 201724. 9. 2017
Studenti 3. ročníkůod 08:00 hod.13. 7. 201724. 9. 2017
Navazující magisterské studium
Studenti 1. ročníkůod 09:00 hod.8. 9. 201724. 9. 2017
Studenti 2. ročníkůod 14:00 hod.11. 7. 201724. 9. 2017
Doktorské studium
Studenti 1. ročníkůod 09:00 hod.8. 9. 201724. 9. 2017
Studenti 2. ročníkůod 14:00 hod.11. 7. 201724. 9. 2017
 
Zápis předmětů na letní semestr
Bakalářské studium
Studenti 1. ročníkůod 14:00 hod.18. 1. 201818. 2. 2018
Studenti 2. ročníkůod 11:00 hod.18. 1. 201818. 2. 2018
Studenti 3. ročníkůod 08:00 hod.18. 1. 201818. 2. 2018
Navazující magisterské studium
Studenti 1. ročníkůod 14:00 hod.16. 1. 201818. 2. 2018
Studenti 2. ročníkůod 11:00 hod.16. 1. 201818. 2. 2018
Doktorské studium
Studenti 1. ročníkůod 14:00 hod.16. 1. 201818. 2. 2018
Studenti 2. ročníkůod 11:00 hod.16. 1. 201818. 2. 2018

Zápis do vyšších ročníků

Po splnění studijních povinností je student povinen odevzdat nejpozději do 8. září 2017 na Oddělení pro studium v době úředních hodin:

  1. vyplněný Zápisový list
    (Zápisový list naleznete zde)
  2. vytištěný Zápisový list – část A (přehled o vykonaných zkouškách za akademický rok 2016/2017)
    (https://stag.upol.cz/ → Moje studium → záložka Průběh studia ↓ IS/STAG – Plnění předmětů → záložka Známky a zápočty ↓ pod tabulkou předmětů "Tisk zápisového listu A pro ak. rok 2016/2017, ZS i LS")

Tento vytištěný "Zápisový list – část A" je student povinen zkontrolovat a stvrdit svým podpisem ("Souhlas s vytištěnými údaji"). V případě nesrovnalostí se student obrátí před odevzdáním "Zápisového listu – část A" studijní referentce na příslušného vyučujícího s žádostí o doplnění výsledků do STAGu.

Zadání a odevzdání závěrečných prací

Zadání prací řeší studenti individuálně, nejpozději však tři semestry před plánovaným termínem ukončení studia podle standardního studijního plánu.

Odevzdání závěrečných prací
Pro obhajobu v termínu leden-únor 2018do 20. 11. 2017
Pro obhajobu v termínu květen-červen 2018do 20. 4. 2018
Pro obhajobu v termínu srpen-září 2018do 20. 6. 2018

Přihlášení ke státní závěrečné zkoušce

Zimní termín
Přihláška ke státním závěrečným zkouškám
(včetně vytištěného "Zápočtového listu – část A")
do 20. 11. 2017
Státní závěrečné zkoušky2. 1. 20189. 2. 2018
Promocekonec června 2018červenec 2018
Letní termín
Přihláška ke státním závěrečným zkouškám
(včetně vytištěného "Zápočtového listu – část A")
do 20. 4. 2018
Státní závěrečné zkoušky14. 5. 201816. 6. 2018
Promocekonec června 2018červenec 2018
Podzimní termín
Přihláška ke státním závěrečným zkouškám
(včetně vytištěného "Zápočtového listu – část A")
do 20. 6. 2018
Státní závěrečné zkoušky28. 8. 201814. 9. 2018
Promoceříjen 2018

Přijímací řízení

Talentová část
23. 4. 201827. 4. 2018
Ústní a písemná část
Bakalářský studijní program23. 4. 201830. 6. 2018
Navazující magisterský studijní program21. 5. 201830. 6. 2018
Doktorský studijní programčerven 2018azáří 2018

Další důležité termíny

Den otevřených dveří na Univerzitě Palackého v Olomouci (volitelně)1. 12. 2017
Den otevřených dveří na Univerzitě Palackého v Olomouci (povinně)20. 1. 2018
Lhůta pro podání přihlášek ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech28. 2. 2018
Lhůta pro podání přihlášek ke studiu v doktorském studijním programu31. 5. 2018
International Teaching Week6. 11. 201710. 11. 2017
9. 4. 201813. 4. 2018

KS | Harmonogram konzultací

Zveřejněn na http://ftkrozvrh.upol.cz/