Harmonogram AR

V současné chvíli je již zobrazován Harmonogram pro akademický rok 2021/2022. Informace k právě končícímu akademickému roku 2020/2021 jsou uvedeny níže.

2021|2022

Harmonogram výuky na FTK

Akademický rok 2021–2022 1. 9. 2021 31. 8. 2022
       
Zimní semestr 1. 9. 2021 13. 2. 2022
Bloková výuka* 13. 9. 2021 19. 9. 2021
Výuka podle pravidelného rozvrhu 20. 9. 2021 17. 12. 2021
Sportovní den UP (státní svátek)     28. 9. 2021
Rektorské volno     31. 12. 2020
       
Letní semestr 14. 2. 2022 31. 8. 2022
Bloková výuka* 7. 2. 2022 13. 2. 2022
Akademický týden** 14. 2. 2022 20. 2. 2022
Výuka podle pravidelného rozvrhu 14. 2. 2022 13. 5. 2022
Bloková výuka* – talentové přijímací zkoušky 25. 4. 2022 29. 4. 2022
Sportovní den UP (rektorské volno)     11. 5. 2022
Hlavní prázdniny 1. 7. 2022 31. 8. 2022
       
Mezní termín pro splnění studijních povinností za akademický rok 2020/2021 pondělí 6. září 2021
Mezní termín pro splnění studijních povinností za akademický rok 2021/2022 pondělí 5. září 2022

*) Bloková výuka – v týdnu takto označeném neprobíhá výuka na FTK podle pravidelného rozvrhového schématu.
**) Akademický týden – výuka probíhá podle standardního rozvrhu.

Zápis předmětů

Harmonogram zápisu předmětů na akademický rok 2021/2022 se řídí vnitřní normou R-B-21/02-ÚZ01.

Zápis předmětů na zimní semestr        
Bakalářské studium        
Studenti 1. ročníků (vyjma sdružená studia) od 11:00 hod. 7. 9. 2021 27. 9. 2021
Studenti 1. ročníků (pouze sdružená studia) od 09:00 hod. 3. 9. 2021 27. 9. 2021
Studenti 2. ročníků (vyjma sdružená studia) od 13:00 hod. 8. 9. 2021 27. 9. 2021
Studenti 2. ročníků (pouze sdružená studia) od 11:00 hod. 15. 7. 2021 27. 9. 2021
Studenti 3. ročníků (vyjma sdružená studia) od 09:00 hod. 8. 9. 2021 27. 9. 2021
Studenti 3. ročníků (pouze sdružená studia) od 09:00 hod. 15. 7. 2021 27. 9. 2021
Navazující magisterské studium        
Studenti 1. ročníků (vyjma sdružená studia) od 09:00 hod. 8. 9. 2021 27. 9. 2021
Studenti 1. ročníků (pouze sdružená studia) od 09:00 hod. 7. 9. 2021 27. 9. 2021
Studenti 2. ročníků (vyjma sdružená studia) od 13:00 hod. 8. 9. 2021 27. 9. 2021
Studenti 2. ročníků (pouze sdružená studia) od 13:00 hod. 14. 7. 2021 27. 9. 2021
Doktorské studium        
Studenti 1. ročníků od 09:00 hod. 7. 9. 2021 27. 9. 2021
Studenti 2. a vyšších ročníků od 13:00 hod. 14. 7. 2021 27. 9. 2021
         
Zápis předmětů na letní semestr        
Bakalářské studium        
Studenti 1. ročníků od 13:00 hod. 20. 1. 2022 21. 2. 2022
Studenti 2. ročníků od 11:00 hod. 20. 1. 2022 21. 2. 2022
Studenti 3. ročníků od 09:00 hod. 20. 1. 2022 21. 2. 2022
Navazující magisterské studium        
Studenti 1. ročníků od 13:00 hod. 18. 1. 2022 21. 2. 2022
Studenti 2. ročníků od 11:00 hod. 18. 1. 2022 21. 2. 2022
Doktorské studium        
Studenti 1. ročníků od 13:00 hod. 18. 1. 2022 21. 2. 2022
Studenti 2. ročníků od 11:00 hod. 18. 1. 2022 21. 2. 2022
Studenti 3. ročníků od 09:00 hod. 18. 1. 2022 21. 2. 2022

Zápis do vyšších ročníků

Po splnění studijních povinností je student povinen odevzdat nejpozději do 10. září 2021 na Oddělení pro studium v době úředních hodin:

 1. vyplněný Zápisový list
  (Zápisový list naleznete zde)
 2. vytištěný Zápisový list – část A (přehled o vykonaných zkouškách za akademický rok 2020/2021)
  (https://stag.upol.cz/ → Moje studium → záložka Průběh studia ↓ IS/STAG – Plnění předmětů → záložka Známky a zápočty ↓ pod tabulkou předmětů "Tisk zápisového listu A pro ak. rok 2020/2021, ZS i LS")

Tento vytištěný "Zápisový list – část A" je student povinen zkontrolovat a stvrdit svým podpisem ("Souhlas s vytištěnými údaji"). V případě nesrovnalostí se student obrátí před odevzdáním "Zápisového listu – část A" studijní referentce na příslušného vyučujícího s žádostí o doplnění výsledků do STAGu.

Evaluace

Datum Popis
14. 12. 2021 Zahájení evaluace ZS studenty
14. 2. 2022 Ukončení evaluace ZS studenty
1. 3. 2022 Zahájení hodnocení garanty předmětů
12. 5. 2022 Zahájení evaluace LS studenty
30. 6. 2022 Ukončení evaluace LS studenty
30. 9. 2022 Ukončení hodnocení garanty předmětů

Zadání a odevzdání závěrečných prací

Zadání prací řeší studenti individuálně, nejpozději však tři semestry před plánovaným termínem ukončení studia podle standardního studijního plánu.

Odevzdání závěrečných prací  
Pro obhajobu v termínu leden-únor 2022 do 30. 11. 2021
Pro obhajobu v termínu květen-červen 2022 do 30. 4. 2022
Pro obhajobu v termínu srpen-září 2022 do 30. 6. 2022

Přihlášení ke státní závěrečné zkoušce

Zimní termín – mimořádný      
Přihláška ke státním závěrečným zkouškám
(včetně vytištěného "Zápočtového listu – část A")
  do 20. 11. 2021
Státní závěrečné zkoušky 3. 1. 2022 11. 2. 2022
Promoce (podrobné informace zde) konec června 2022 červenec 2022
Letní termín      
Přihláška ke státním závěrečným zkouškám
(včetně vytištěného "Zápočtového listu – část A")
  do 20. 4. 2022
Státní závěrečné zkoušky 16. 5. 2022 17. 6. 2022
Promoce (podrobné informace zde) konec června 2022 červenec 2022
Podzimní termín      
Přihláška ke státním závěrečným zkouškám
(včetně vytištěného "Zápočtového listu – část A")
  do 20. 6. 2022
Státní závěrečné zkoušky 22. 8. 2022 9. 9. 2022
Promoce (podrobné informace zde)     říjen 2022

Přijímací řízení

Talentová část      
  25. 4. 2022 29. 4. 2022
Ústní a písemná část      
Bakalářský studijní program 25. 4. 2022 30. 6. 2022
Navazující magisterský studijní program 16. 5. 2022 30. 6. 2022
Doktorský studijní program     červen 2022

Další důležité termíny

Den otevřených dveří na Univerzitě Palackého v Olomouci (volitelně)     3. 12. 2021
Den otevřených dveří na Univerzitě Palackého v Olomouci (povinně)     15. 1. 2022
Lhůta pro podání přihlášek ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech 1. 11. 2021 15. 3. 2022
Lhůta pro podání přihlášek ke studiu v doktorském studijním programu 1. 11. 2021 31. 5. 2022
Lhůta pro podání přihlášek ke studiu v studijních programech akreditované v cizím jazyce 1. 11. 2021   31. 8. 2022
Podání žádosti o uznání předmětů 1. 9. 2021 30. 9. 2021
Podání žádosti o přiznání individuálního studijního plánu – zimní semestr 1. 9. 2021 30. 9. 2021
Podání žádosti o přiznání individuálního studijního plánu – letní semestr 1. 1. 2022 31. 1. 2022
Podání žádosti o přiznání sprotovního stipendia – zimní semestr 1. 9. 2021 30. 9. 2021
Podání žádosti o přiznání sprotovního stipendia – letní semestr 1. 1. 2022 31. 1. 2022
Podání žádosti o přiznání ubytovacího stipendia 1. 10. 2021 30. 11. 2021
Podání žádosti o přiznání sociálního stipendia 10. 10. 2021 20. 11. 2021
International Teaching Week 8. 11. 2021 12. 11. 2021
  4. 4. 2022 8. 4. 2022

KS | Harmonogram konzultací

Zveřejněn na http://ftkrozvrh.upol.cz/

Zelená kniha

Harmonogram AR 2020|2021

Harmonogram výuky na FTK

Akademický rok 2020–2021 1. 9. 2020 31. 8. 2021

Covid-19
(aktual. 7. 9. 2020)

         
Zimní semestr 1. 9. 2020 14. 2. 2021  
Bloková výuka* 14. 9. 2020 20. 9. 2020

14.-27. 9. 2020

Výuka podle pravidelného rozvrhu 21. 9. 2020 18. 12. 2020

29.9.-18.12. 2020

Imatrikulace 1. ročníků prezenčního studia     21. 9. 2020

zrušena

Sportovní den UP (státní svátek)     28. 9. 2020  
Vánoční prázdniny 19. 12. 2020 1. 1. 2021  
Rektorské volno     31. 12. 2020  
Hlavní zkouškové období 19. 12. 2020 7. 2. 2021  
         
Letní semestr 15. 2. 2021 31. 8. 2021  

Aktuální informace o průběhu letního semestru jsou prezentovány na webových stránkách fakulty: COVID-19 FTK.

Bloková výuka* 8. 2. 2021 14. 2. 2021  
Akademický týden** 15. 2. 2021 21. 2. 2021  
Výuka podle pravidelného rozvrhu 15. 2. 2021 14. 5. 2021  
Bloková výuka* – talentové přijímací zkoušky 26. 4. 2021 30. 4. 2021  
Hlavní zkouškové období 15. 5. 2021 30. 6. 2021  
Sportovní den UP (rektorské volno)     12. 5. 2021  
Hlavní prázdniny 1. 7. 2021 31. 8. 2021  
         
Mezní termín pro splnění studijních povinností za akademický rok 2019/2020 úterý 15. září 2020  
Mezní termín pro splnění studijních povinností za akademický rok 2020/2021 pondělí 6. září 2021  

*) Bloková výuka – v týdnu takto označeném neprobíhá výuka na FTK podle pravidelného rozvrhového schématu.
**) Akademický týden – výuka probíhá podle standardního rozvrhu.

Zápis předmětů

Harmonogram zápisu předmětů na akademický rok 2020/2021 se řídí vnitřní normou R-B-20/02-UZ01.

Zápis předmětů na zimní semestr        
Bakalářské studium        
Studenti 1. ročníků od 09:00 hod. 2. 9. 2020 28. 9. 2020
Studenti 2. ročníků od 11:00 hod. 9. 7. 2020 28. 9. 2020
Studenti 3. ročníků od 09:00 hod. 9. 7. 2020 28. 9. 2020
Navazující magisterské studium        
Studenti 1. ročníků od 09:00 hod. 8. 9. 2020 28. 9. 2020
Studenti 2. ročníků od 13:00 hod. 8. 7. 2020 28. 9. 2020
Doktorské studium        
Studenti 1. ročníků od 09:00 hod. 8. 9. 2020 28. 9. 2020
Studenti 2. ročníků od 13:00 hod. 8. 7. 2020 28. 9. 2020
         
Zápis předmětů na letní semestr        
Bakalářské studium        
Studenti 1. ročníků od 13:00 hod. 21. 1. 2021 15. 2. 2021
Studenti 2. ročníků od 11:00 hod. 21. 1. 2021 15. 2. 2021
Studenti 3. ročníků od 09:00 hod. 21. 1. 2021 15. 2. 2021
Navazující magisterské studium        
Studenti 1. ročníků od 13:00 hod. 19. 1. 2021 15. 2. 2021
Studenti 2. ročníků od 11:00 hod. 19. 1. 2021 15. 2. 2021
Doktorské studium        
Studenti 1. ročníků od 13:00 hod. 19. 1. 2021 15. 2. 2021
Studenti 2. ročníků od 11:00 hod. 19. 1. 2021 15. 2. 2021

Zápis do vyšších ročníků

Pro AR 2019/2020

Po splnění studijních povinností je student povinen odevzdat nejpozději do 20. září 2020 na Oddělení pro studium v době úředních hodin:

 1. vyplněný Zápisový list
  (Zápisový list naleznete zde)
 2. vytištěný Zápisový list – část A (přehled o vykonaných zkouškách za akademický rok 2019/2020)
  (https://stag.upol.cz/ → Moje studium → záložka Průběh studia ↓ IS/STAG – Plnění předmětů → záložka Známky a zápočty ↓ pod tabulkou předmětů "Tisk zápisového listu A pro ak. rok 2019/2020, ZS i LS")

Tento vytištěný "Zápisový list – část A" je student povinen zkontrolovat a stvrdit svým podpisem ("Souhlas s vytištěnými údaji"). V případě nesrovnalostí se student obrátí před odevzdáním "Zápisového listu – část A" studijní referentce na příslušného vyučujícího s žádostí o doplnění výsledků do STAGu.

Pro AR 2020/2021

Po splnění studijních povinností je student povinen odevzdat nejpozději do 10. září 2021 na Oddělení pro studium v době úředních hodin:

 1. vyplněný Zápisový list
  (Zápisový list naleznete zde)
 2. vytištěný Zápisový list – část A (přehled o vykonaných zkouškách za akademický rok 2020/2021)
  (https://stag.upol.cz/ → Moje studium → záložka Průběh studia ↓ IS/STAG – Plnění předmětů → záložka Známky a zápočty ↓ pod tabulkou předmětů "Tisk zápisového listu A pro ak. rok 2020/2021, ZS i LS")

Tento vytištěný "Zápisový list – část A" je student povinen zkontrolovat a stvrdit svým podpisem ("Souhlas s vytištěnými údaji"). V případě nesrovnalostí se student obrátí před odevzdáním "Zápisového listu – část A" studijní referentce na příslušného vyučujícího s žádostí o doplnění výsledků do STAGu.

Evaluace

Datum Popis
10. 12. 2020 Zahájení evaluace ZS studenty
12. 2. 2021 Ukončení evaluace ZS studenty
1. 3. 2021 Zahájení hodnocení garanty předmětů
12. 5. 2021 Zahájení evaluace LS studenty
30. 6. 2021 Ukončení evaluace LS studenty
30. 9. 2021 Ukončení hodnocení garanty předmětů

Evaluace (závěrečné zprávy)

Zadání a odevzdání závěrečných prací

Zadání prací řeší studenti individuálně, nejpozději však tři semestry před plánovaným termínem ukončení studia podle standardního studijního plánu.

Odevzdání závěrečných prací  

Covid-19
(aktual. 10. 11. 2020)

Pro obhajobu v termínu leden-únor 2021 do 30. 11. 2020

zrušeno

Pro obhajobu v termínu květen-červen 2021 do 30. 4. 2021  
Pro obhajobu v termínu srpen-září 2021 do 30. 6. 2021  

Přihlášení ke státní závěrečné zkoušce

Zimní termín      

Covid-19
(aktual. 10. 11. 2020)

Přihláška ke státním závěrečným zkouškám
(včetně vytištěného "Zápočtového listu – část A")
  do 20. 11. 2020

zrušeno

Státní závěrečné zkoušky 2. 1. 2021 12. 2. 2021

zrušeno

Promoce konec června 2021 červenec 2021

 

Letní termín        
Přihláška ke státním závěrečným zkouškám
(včetně vytištěného "Zápočtového listu – část A")
  do 20. 4. 2021  
Státní závěrečné zkoušky 17. 5. 2020 18. 6. 2021  
Promoce konec června 2021 červenec 2021  
Podzimní termín        
Přihláška ke státním závěrečným zkouškám
(včetně vytištěného "Zápočtového listu – část A")
  do 20. 6. 2021  
Státní závěrečné zkoušky 23. 8. 2021 10. 9. 2021  
Promoce     říjen 2021  

Přijímací řízení

Aktuální informace o průběhu přijímacího řízení jsou prezentovány na webových stránkách fakulty: Uchazeči.

Talentová část        
  26. 4. 2021 30. 4. 2021

zrušeno

Ústní a písemná část        
Bakalářský studijní program 26. 4. 2021 30. 6. 2021  
Navazující magisterský studijní program 17. 5. 2021 30. 6. 2021  
Doktorský studijní program     červen 2021  

Další důležité termíny

Den otevřených dveří na Univerzitě Palackého v Olomouci (volitelně)     4. 12. 2020
Den otevřených dveří na Univerzitě Palackého v Olomouci (povinně)     16. 1. 2021
Lhůta pro podání přihlášek ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech 1. 11. 2020 15. 3. 2021
Lhůta pro podání přihlášek ke studiu v doktorském studijním programu 1. 11. 2020 31. 5. 2021
Podání žádosti o uznání předmětů 1. 9. 2020 30. 9. 2020
Podání žádosti o přiznání individuálního studijního plánu – zimní semestr 1. 9. 2020 30. 9. 2020
Podání žádosti o přiznání individuálního studijního plánu – letní semestr 1. 1. 2021 31. 1. 2021
Podání žádosti o přiznání sprotovního stipendia – zimní semestr 1. 9. 2020 30. 9. 2020
Podání žádosti o přiznání sprotovního stipendia – letní semestr 1. 1. 2021 31. 1. 2021
Podání žádosti o přiznání ubytovacího stipendia 1. 10. 2020 30. 11. 2020
Podání žádosti o přiznání sociálního stipendia 5. 10. 2020 16. 11. 2020
International Teaching Week 2. 11. 2020 6. 11. 2020
  12. 4. 2021 16. 4. 2021

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)