Odkazy

Studenti se specifickými potřebami

Univerzita Palackého považuje za jednu ze svých priorit trvalou podporu péče o studenty se specifickými vzdělávacími potřebami a již několik let koncipuje a postupně realizuje systém, který vede k vyrovnání příležitostí ke studiu u uchazečů a studentů s různými druhy zdravotního postižení.

Celouniverzitním pracovištěm poskytujícím služby studentům s postižením je Centrum podpory studentům se specifickými potřebami. Na Fakultě tělesné kultury funguje speciální jednotka Centrum aplikovaných pohybových aktivit (Centrum APA), které poskytuje služby a poradenství studentům se specifickými potřebami. Prvotní komunikace se studentem a často i jeho rodiči bývá navázána při dni otevřených dveří, dále pokračuje při podpoře u přijímacího řízení a jeho modifikacích, jsou-li třeba. V průběhu studia jsou pak studentům poskytovány služby tlumočení výukových hodin do znakového jazyka, přepis látky do psané formy, pedagogické asistence především v praktických hodinách a na sportovních kurzech. Se studenty a vyučujícími spolupracujeme na úpravách studijních požadavků a tvorbě individuálních studijních plánů. Při tvorbě těchto plánů je potřeba zohledňovat specifika pohybových a sportovních předmětů a programů. Vzhledem k těmto specifikám při studiu na FTK disponuje Centrum APA širokou škálou sportovně kompenzačních pomůcek (monoski, handbike, tandemové kolo, sportovní vozík), které jsou k dispozici studentům s postižením a umožňují jim absolvovat veškeré předměty a kurzy (basketbal, kurz zimního lyžování) v plném rozsahu. Řád půjčovny sportovně-kompenzačních pomůcek naleznete na webových stránkách Centa APA.

Centrum APA je tedy specializovaným fakultním pracovištěm pro studenty s postižením především v oblasti pohybových aktivit (poskytuje podporu v oblasti pohybových aktivit i studentům dalších fakult UP). Spolupracuje s celouniverzitním Centrem podpory studentů se specifickými potřebami, které disponuje kvalitními kompenzačními pomůckami, které jsou k dispozici studentům se specifickými potřebami.

Nejčastěji na FTK studují studenti s tělesným a sluchovým postižením. Našimi studenty jsou i studenti s poruchami učení nebo komunikace. Kromě plnohodnotného zapojení do výuky, včetně sportovních kurzů nabízíme možnost volnočasového vyžití pod vedením odborníků.

Hlavní kampus FTK je kompletně bezbariérový – budova děkanátu, budova kateder, menza. Koleje přímo v areálu jsou vybaveny bezbariérovými pokoji. I další budovy, ve kterých probíhá výuka jsou bezbariérové, či je vstup zajištěn intervencí Centra APA.

Důležité kontakty

| Centrum podpory studentů se specifickými potřebami

Mgr. Lucie Ješinová
Koordinátor pro studenty s omezením hybnosti, se specifickými poruchami učení, příp. dalšími specifickými potřebami
E: lucie.jesinova@upol.cz
T: +420 775 940 627
kancelář: NC 229

Pavlína Zendulková
Koordinátor pro studenty se sluchovým postižením
E: pavlina.zendulkova@upol.cz
T: +420 605 223 305
kancelář: NC 229

| Centrum APA - půjčovna sportovně-kompenzačních pomůcek

Mgr. Martin Kučera
koordinátor služeb Centra APA
E: kucera.apa@upol.cz
M: 733 064 751

Hana Studená
vyzvednutí a vrácení pomůcek
T: 585 636 045

Celoživotní vzdělávání

Celoživotní vzdělávání v souladu s potřebami fakulty a univerzity zabezpečuje Oddělení pro celoživotní vzdělávání.

Do působnosti oddělení dále patří: 

  • příprava a realizace akreditací studijních programů v rámci své působnosti,
  • zajištění poradenské činnosti nabízené studentům a zaměstnancům univerzity (studijní, psychologické, profesní poradenství a poradenství pro zpřístupnění studia),
  • příprava a průběh rigorózních řízení absolventů magisterských studijních oborů (profesní doktorát | PhDr.). 

Oddělení nabízí zájemcům o studium především tyto druhy dalšího vzdělávání: 

  • studium v akreditovaných studijních programech
  • pedagogická a učitelská způsobilost
  • trenérská studia
  • licenční a instruktorské kurzy
  • kurzy, semináře a školení
  • další vzdělávání pedagogických pracovníků

Přehled všech aktivit Oddělení pro organizaci a další vzdělávání naleznete na oficiálních webových stránkách CŽV FTK. Na jednotlivé programy/kurzy garantované FTK je třeba přihlašovat se přes portál celoživotního a dalšího vzdělávání na Univerzitě Palackého v Olomouci.

Kontakt

Mgr. Pavel Háp, Ph.D.
proděkan pro rozvoj a vnější vztahy
T: +420 585 636 515
E: pavel.hap@upol.cz
místnost: NA 238

czvftk.upol.cz

Mgr. Dagmar Šlézarová
vedoucí oddělení
T: +420 585 636 454
E: dagmar.slezarova@upol.cz
místnost: NA 319

Mgr. Karel Hůlka
koordinátor trenérských studií
T: +420 585 636 506
E: karel.hulka@upol.cz
místnost: HY 303

Bc. Hana Wittková
referentka pro celoživotní vzdělávání
T: +420 585 636 366
E: hana.wittkova@upol.cz
místnost: NA 215

Sportovní a kulturní akce

Aktuální informace o sportovních a kulturních akcích pořádaných pod záštitou FTK naleznete na samostatné webové stránce http://www.akce.ftk.upol.cz/.

Knihovna FTK

Je oborovou knihovnou a nabízí výpůjční služby nejen v rámci UP, ale i meziknihovní výpujční služby a bibliograficko-informační služby. V knihovně je možné se připojit na internet, tisknout, kopírovat a skenovat dokumenty.

Kontakt:
Knihovna Fakulty tělesné kultury UP
třída Míru 117
771 11 Olomouc
T: 585 636 052, 585 636 050
E: kftk@upol.cz
Web: Knihovna UP; Knihovna FTK

UPwiki

Návody, rady tipy nejen z oblasti informačních technologií UP najdete na UPwiki.

Menzy a koleje

Součástí neředínského kampusu je i několik budov vysokoškolských kolejí a menza, které nabízejí své služby studentům, zaměstnancům, ale i široké veřejnosti.

V menze zákazníci naleznou výběr nejméně z 10 druhů jídel. Nabídka obsahuje hotová jídla, minutky, bezmasá i bezlepková jídla, českou i mezinárodní kuchyni a jiné speciality. Polévky, saláty a čerstvá zelenina jsou samozřejmostí. Základní nápoje – voda, ochucená voda a čaj jsou pro všechny zákazníky zdarma. Aktuální nabídku jídel, příloh, polévek a salátů včetně cen si můžete prohlédnout zde.

Vysokoškolské koleje primárně využívají studenti k dlouhodobému ubytování, může je ale využít také široká veřejnost k ubytování hotelového typu pro krátkodobé pobyty, a to za výhodné ceny. Všechny byty, apartmány a garsoniéry jsou komfortně zařízeny, mají vlastní standardně vybavenou kuchyňskou linku s jídelním stolem, sklokeramickou varnou deskou, mikrovlnnou troubou, lednicí, základním nádobím, varnou konvicí, apod. samostatnou koupelnu (WC, sprcha, vana…), televizi s českými programy.

Kontakt:
Správa kolejí a menz
Šmeralova 12
779 00 Olomouc
web: skm.upol.cz

Ztráty a nálezy

Postrádáte něco? Našli jste něco? Dejte nám o tom vědět!

Ztráty a nálezy na FTK