Studium v zahraničí

Zahraniční oddělení FTK nabízí, zprostředkovává a administrativně zajištuje svým studentům zahraniční studijní pobyty ve více než padesáti partnerských univerzitách v rámci Evropské unie i mimo ni především v rámci programu Erasmus+.

UPOZORNĚNÍ pro studenty (včetně studentů DSP programu):
Všichni studenti mají povinnost své zahraniční výjezdy hlásit Zahraničnímu oddělení fakulty. Výjezdy s délkou 5 a více dní musí být evidovány ve STAGu. Výjezdy prosím nahlašujte včas (tj. před jejich započetím) referentce pro zahraniční vztahy FTK RNDr. Markétě Kudláčkové.

Typy studijních pobytů

Zahraniční oddělení FTK podporuje prostřednictvím programu Erasmus+ tyto typy studijních pobytů:

  1. Dlouhodobé semestrální mobility na 1-2 semestry pro studenty Bc., Mgr. i PhD. úrovně studia s požadavkem na minimální počet získaných kreditů 20 za semestr (doporučuje se 20-30 kr.). Všechny předměty absolvované během studia v zahraničí jsou studentovi po doložení Transcript of Records uznány jako volitelné předměty (předměty typu C). Student má dále možnost si dodatečně požádat (prostřednictvím online žádosti v Portále UP) o uznání za předměty typu A či B.
  2. Krátkodobé mobility na 5-30 dnů pro doktorandy.

Podmínky účasti

Účast studenta v programu Erasmus+ je za těchto podmínek:

  • Mezi FTK a partnerskou institucí je uzavřena meziinstitucionální smlouva ERASMUS+.
  • Účastník je studentem zapsaným do akreditovaného studijního programu na FTK (bakalářský, magisterský nebo doktorský studijní program) v jakékoliv formě studia.
  • Délka studijního pobytu vždy v rámci jednoho akademického roku je 5-30 dnů v případě krátkodobých mobilit nebo 2-12 měsíců v případě semestrálních mobilit.
  • Součet všech studijních pobytů Erasmus+ a praktických stáží Erasmus+ v dané úrovni studia nepřesáhne 12 měsíců.
  • Po celou dobu plánovaného pobytu je účastník studentem UP (před výjezdem do zahraničí nebo během studijního pobytu není možné studium na UP ukončit nebo přerušit).

Finance

Účastníkům je vyplaceno Erasmus+ stipendium dle destinace a typu a celkové délky mobility ve výši:

  • 480-700 EUR/měsíc u dlouhodobých mobilit;
  • 50-70 EUR/den u krátkodobých doktorandských mobilit.

Aktuální sazby pro akademický rok 2023/24

Výběrové řízení

ZO FTK vypisuje výběrové řízení na obsazení míst na studijní pobyty v rámci programu Erasmus+ zpravidla 1x ročně v prosinci/lednu na další akademický rok. V případě volných kapacit vypisuje ZO FTK dodatečné výběrové řízení v září na studijní pobyty v LS daného akademického roku. Nárazově se však mohou objevit výběrová řízení v průběhu celého akademického roku. Pro aktuální nabídky sledujte webové stránky FTK a vývěsku ZO FTK u kanceláře NA 3.12.

Obecné informace a postup "krok za krokem" pro studenty nominované na studijní pobyty Erasmus+ naleznete na stránkách Zahraničního oddělení RUP.

Proč studovat v zahraničí?

Studijní pobyt v zahraničí s sebou přináší zkušenost, kterou lze jen těžko nahradit jakkoli usilovným studiem v knihovně nebo posluchárně. Během zahraničního studijního pobytu se zdokonalíte v cizím jazyce, nasbíráte cenné zkušenosti, zvýšíte svou atraktivitu pro budoucí zaměstnavatele, poznáte místní kulturu a zvyky, získáte potřebnou sebedůvěru a rozhodnost, užijete si spoustu zábavy a dobrodružství a získáte nové přátele často na celý život.

Aby však studijní pobyt v zahraničí splnil všechna vaše očekávání, je potřeba se na něj připravit a ujasnit si, co od pobytu v zahraničí vlastně očekáváte. Než se vydáte studovat do zahraničí, je tedy nezbytné především:

  1. Definovat si své cíle
    Proč chcete studovat v zahraničí? Motivy mohou být různé, a ne vždy nejsilnější bývají ty akademické. Může to být touha po poznání určitého místa, kultury, zdokonalení v jazyce nebo touha osamostatnit se a vystoupit ze své komfortní zóny. Samozřejmě i tyto motivy mohou být důvodem pro zahraniční výjezd, je ale dobré si uvědomit, že primárním cílem zahraničního studijního pobytu je stále především studium.
  2. Ujasnit si, jak chcete svých cílů dosáhnout
    Ve které oblasti, zemi nebo městě byste chtěli studovat? Proč jste si vybrali právě toto místo? Je pro vás přijatelné i nějaké jiné místo? Jak dlouho chcete v zahraničí zůstat (léto, semestr, rok)? Kdy chcete začít? Máte představu o finančním krytí svého studia? Nakolik ovládáte jazyk dané země?
  3. Ujasnit si studijní záležitosti
    Jste připraveni přijmout obtíže studia v cizí zemi? Které předměty nebo kurzy byste chtěli studovat? Jak prohlubují nebo doplňují kurzy vašeho programu doma? Uzná vám katedra předměty absolvované během stáže? Máte specifické požadavky, pokud jde o obor, titul, program? Jaké jsou vaše dosavadní studijní výsledky?
  4. Upřímně zhodnotit osobní předpoklady
    Jak jste schopni vyrovnat se s novými situacemi? Pobyt v zahraničí před vás postaví jistě mnohé!
  5. Pobyt v zahraničí optimálně načasovat
    Počítejte s tím, že budete potřebovat přibližně půl roku na přípravu výjezdu, zejména pokud si vedete korespondenci sami. Pochopitelně, pokud jde o již zavedený program nebo letní školu, bude doba kratší. V předstihu si zajistěte vízum, je-li potřeba. Na zahraniční studijní pobyt můžete nově vyjet již v letním semestru 1. ročníku Bc. studia!

Nevíte, kam vyrazit? Podívejte se na seznam partnerských univerzit naší fakulty a nechte se inspirovat příběhy studentů, kteří na Erasmus vyrazili před vámi.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)