Zahraniční pracovní stáže

Velmi žádanou aktivitou a alternativou ke studijním zahraničním pobytům se v posledních letech staly pracovní stáže v zahraničí. Studenti FTK mají možnost žádat o finanční podporu v rámci níže uvedených programů:

Program Erasmus+ podporuje zahraniční pracovní stáže studentů dlouhodobě, především však ale do zemí EU; stáže v mimoevropských zemích program Erasmus+ zafinancuje pouze pokud se stáže uskuteční v partnerských zemích v rámci aktuálně schválených projektů. Pracovní stáže za hranicemi Evropy finančně podporuje i samotná Univerzita Palackého v rámci Stipendijního programu UP. Výjezdy v rámci programu Aurora lze realizovat jen do zemí zapojených do aliance Aurora (tj. Rakousko, Dánsko, Německo, Island, Itálie, Nizozemsko, Španělsko a Spojené Království).

Základní konzultační činnost v souvislosti ze zahraničními stážemi studentů FTK poskytuje Zahraniční oddělení FTK (RNDr. Markéta Kudláčková, marketa.kudlackova@upol.cz), případně katederní koordinátoři zahraničních pracovních stáží:

Administrativně zahraniční praktické stáže zajišťuje a žádosti o finanční podporu stáží přijímá Oddělení pro mobility UP: Marie Raková (marie.rakova@upol.cz) a Lenka Lepetáková (lenka.lepetakova01@upol.cz).

UPOZORNĚNÍ pro studenty (včetně studentů DSP):
Bez ohledu na zdroj financování pro všechny výše zmíněné možnosti platí, že zahraniční praktická stáž musí být předem řádně schválena katederním koordinátorem zahraničích pracovních stáží, aby mohla být včas zaevidována v IS STAG ve studijní kartě studenta a aby pak po ukončení pobytu mohla být stáž studentovi uznána v rámci jeho studia na FTK UP.
Všichni studenti mají povinnost své zahraniční výjezdy hlásit Zahraničnímu oddělení fakulty. Výjezdy s délkou 5 a více dní musí být evidovány ve STAGu. Výjezdy prosím nahlašujte včas (tj. před jejich započetím) referentce pro zahraniční vztahy FTK RNDr. Markétě Kudláčkové.

Výhody stáží

Pracovní stáže (na rozdíl od zahraničních studijních pobytů) nejsou podmíněné interinstitucionální smlouvou mezi FTK a zahraniční institucí. Student tedy může vyjet na stáž do jakékoliv státní či soukromé organizace, případně jiné instituce, která se přímo vztahuje k jeho studiu či budoucímu povolání.

Pracovní stáž je možno realizovat kdykoliv během studia na FTK a kdykoliv v průběhu akademického roku.

Na rozdíl od studijních pobytů v zahraničí je možnost vyjet na (tzv. absolventskou) stáž i po skončení studia - administrativní příprava však musí proběhnout ještě po dobu trvání studia na UP! Žádost o finanční podporu je nutné předložit nejpozději 1 měsíc před plánovaným ukončením studia.

Rady, doporučení

Jak si najít zaměstnavatele:

  • student si zaměstnavatele najde sám,
  • nebo průběžně sleduje stránku s aktualitami zahraničního oddělení FTK/UP na https://ftk.upol.cz/studenti/zahranici/aktuality-a-vyberova-rizeni/, kam zavěšujeme všechny nabídky, ať už studijní, nebo pracovní, které se k nám dostanou;
  • nebo sleduje nabídku pracovních stáží se stálými zaměstnavateli na https://intlag.upol.cz/,  
  • případně osloví pracoviště, kde v posledních letech pracovali jiní studenti FTK.

Poskytovatel zahraniční pracovní stáže může být i česká organizace, stáž však musí být realizována v zahraničí a musí mít mezinárodní přesah (konfrontace s tamními praktikami, komunikace v cizím jazyce).

Seznam organizací/destinací, kam naši studenti v posledních letech vyrazili na praktickou stáž naleznete zde.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)