Státní závěrečná zkouška

Bakalářské studium

Obsah a rozsah

Aplikovaná tělesná výchova

Státní závěrečná zkouška se skládá z těchto částí:

Aplikované pohybové aktivity

Státní závěrečná zkouška se skládá z těchto částí:

Fyzioterapie

Státní závěrečná zkouška se skládá z těchto částí:

Ochrana obyvatelstva

Státní závěrečná zkouška se skládá z těchto částí:

Rekreologie

Pro studenty zapsané ke studiu v AR 2014/2015 a dříve se státní závěrečná zkouška skládá z těchto částí:

Pro studenty zapsané ke studiu v AR 2015/2016 a později se státní závěrečná zkouška skládá z těchto částí:

Tělesná výchova (dvouoborové studium)

Státní závěrečná zkouška se skládá z těchto částí:

Tělesná výchova a sport

Státní závěrečná zkouška se skládá z těchto částí:

Trenérství a sport

Státní závěrečná zkouška se skládá z těchto částí:

Rozpis

V tabulce níže jsou vypsány všechny termíny SZZ. Svůj rozpis najdete podle svého studijního oboru a podle jednotlivých částí SZZ, na které jste se přihlásili. 

TermínOborČást SZZPředsedaRozpis
9. 1. 2018Aplikovaná tělesná výchova
Aplikované pohybové aktivity
Ochrana obyvatelstva
Rekreologie
Tělesná výchova (dvouoborové studium)
Tělesná výchova a sport
Trenérství a sport
Pedagogická způsobilostdr. Šafář.pdf
11. 1. 2018RekreologieRekreologie
Management rekreace a sportu
Management životního stylu
Obhajoba bakalářské práce
.pdf
19. 1. 2018Aplikovaná tělesná výchova
Tělesná výchova (dvouoborové studium)
Tělesná výchova a sport
Tělesná výchova a sport
Obhajoba bakalářské práce
doc. Svozil.pdf
22. 1. 2018Tělesná výchova a sportTeorie a didaktika sportuprof. Psotta.pdf
25. 1. 2018Tělesná výchova (dvouoborové studium)
Tělesná výchova a sport
Ochrana obyvatelstva
Tělesná výchova a sport
Obhajoba bakalářské práce
doc. Sigmundová.pdf
31. 1. 2018Ochrana obyvatelstvaOchrana obyvatelstva
Obhajoba bakalářské práce
doc. Novák.pdf
31. 1. 2018Tělesná výchova (dvouoborové studium)
Tělesná výchova a sport
Tělesná výchova a sportdoc. Přidalová.pdf
7. 2. 2018Aplikovaná tělesná výchova
Aplikované pohybové aktivity
Aplikované pohybové aktivity
Speciální pedagogika
doc. Kudláček.pdf
8. 2. 2018Aplikovaná tělesná výchova
Aplikované pohybové aktivity
Obhajoba bakalářské prácedoc. Kudláček.pdf

Navazující magisterské studium

Obsah a rozsah

Aplikovaná tělesná výchova

Státní závěrečná zkouška se skládá z těchto částí:

Aplikované pohybové aktivity

Státní závěrečná zkouška se skládá z těchto částí:

Fyzioterapie

Státní závěrečná zkouška se skládá z těchto částí:

Rekreologie

Státní závěrečná zkouška se skládá z těchto částí:

Tělesná výchova (dvouoborové studium)

Státní závěrečná zkouška se skládá z těchto částí:

Tělesná výchova a sport

Státní závěrečná zkouška se skládá z těchto částí:

Trenérství a management sportu

Metodické doporučení pro studenty oboru Trenérství a management sportu

Státní závěrečná zkouška se skládá z těchto částí:

Rozpis

V tabulce níže jsou vypsány všechny termíny SZZ. Svůj rozpis najdete podle svého studijního oboru a podle jednotlivých částí SZZ, na které jste se přihlásili.

TermínOborČást SZZPředsedaRozpis
9. 1. 2018RekreologieManagement rekreace a cestovního ruchu
Management životního stylu
Rekreologie
Obhajoba diplomové práce
.pdf
10. 1. 2018RekreologieManagement rekreace a cestovního ruchu
Management životního stylu
Rekreologie
Obhajoba diplomové práce
.pdf
10. 1. 2018Aplikovaná tělesná výchova
Aplikované pohybové aktivity
Ochrana obyvatelstva
Tělesná výchova (dvouoborové studium)
Tělesná výchova a sport
Učitelská způsobilostdoc. Svozil.pdf
22. 1. 2018Tělesná výchova a sportTeorie a didaktika sportuprof. Psotta.pdf
24. 1. 2018Tělesná výchova (dvouoborové studium)
Tělesná výchova a sport
Učitelství předmětu TV
Obhajoba diplomové práce
prof. Frömel.pdf
29. 1. 2018Tělesná výchova (dvouoborové studium)
Tělesná výchova a sport
Učitelství předmětu TV
Obhajoba diplomové práce
doc. Sigmund.pdf
30. 1. 2018Tělesná výchova (dvouoborové studium)
Tělesná výchova a sport
Učitelství předmětu TVdoc. Sigmund.pdf
31. 1. 2018Trenérství a management sportuTrenérství
Management sportu
Obhajoba diplomové práce
doc. Lehnert.pdf
7. 2. 2018Aplikovaná tělesná výchova
Aplikované pohybové aktivity
Didaktika aplikovaných pohybových aktivit
Speciální pedagogika
doc. Kudláček.pdf
8. 2. 2018Aplikovaná tělesná výchova
Aplikované pohybové aktivity
Obhajoba diplomové prácedoc. Kudláček.pdf
8. 2. 2018FyzioterapieVšechny částidoc. Maňák.xls